Wat regel je rondom de aanvraag van een visum of vergunning voor lang verblijf in het buitenland?

 • geldig paspoort (minimaal nog 3 tot 12 maanden, afhankelijk van bestemming)
 • pasfoto's conform richtlijnen
 • ingevuld aanvraagformulier voor visum/werk/verblijfsvergunning
 • uittreksel uit Nederlandse bevolkings- en geboorteregister
 • schriftelijke afmeldingsverklaring van de Nederlandse gemeente waar je als laatste verbleef
 • bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kan voorzien (arbeidscontract, garantiebrief van bedrijf waar je gaat werken, bewijs van eigen zaak of eigen vermogen)
 • bewijs waaruit blijkt dat je verzekerd bent tegen ziektekosten, voor jezelf en eventuele gezinsleden
 • bewijs van huisvesting (huurcontract, koopcontract, nota van gas/electriciteitsbedrijf)
 • (soms) internationale verklaring van goed gedrag (VOG/police clearance certificate)
 • (soms) referentie van familie/bekenden die al in het betreffende land wonen, of onderzoek naar je antecedenten (met name eventueel strafrechtverleden van dat van jou en je gezinsleden)
 • gezondheidsverklaring/vaccinatieboekje waaruit blijkt dat jij en je gezinsleden de vereiste inentingen hebben gehad en geen drager zijn van een besmettelijke ziekte

extra's bij werkvergunning:

 • geldig visum
 • aanvraagformulier ingevuld door lokale bedrijf waaruit blijkt dat je over kennis of capaciteiten beschikt voor werk dat niet door een lokale werknemer kan worden verricht
 • recent curriculum vitae, voorzien van capaciteiten, vaardigheden en kennis waaraan in het betreffende land een tekort is
 • overzicht van diploma's van gevolgde opleidingen
 • aanbevelingsbrief van de lokale onderneming waar je gaat werken

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten