Hoe maak je de juiste keuzes, ben je er content mee en voel je je gelukkiger?

Goed gevoel gehoor geven, je tevredenheid checken en gelukkig terugkijken op goede beslissingen

via activiteiten in binnen- en buitenland

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

 

Introductie & Inspiratie
 

Hoe maak je de juiste keuzes, ben je er content mee en voel je je gelukkig?

 • Door bij je belangrijke beslissingen rekening te houden met de elementen die een rol spelen bij de tevredenheid van de mens, versterk je de kans op een juiste keuze, en kijk je er later bijna altijd tevreden op terug.
 • Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.
 • Tot de belangrijkste contenties worden gerekend: zelfbewust zijn en voelen, onafhankelijk zijn en voelen, onbeperkt zijn en voelen, zinvol zijn en voelen, evenwichtig zijn en voelen, betrokken zijn en voelen, behulpzaam zijn en voelen, stapgericht zijn en voelen en ervaren zijn en voelen.
Wat is contentheid, wat zijn contenties en de bronnen van een goed of gelukkig gevoel?

Wat is contentheid, wat zijn contenties en de bronnen van een goed of gelukkig gevoel?

Wat is contentheid?

 • Contentheid is een vorm van geluk en tevredenheid. Bij contentheid wordt uitgegaan van de voorwaarden die leiden tot een leven waarbij je bewust, onafhankelijk, zinvol  en evenwichtig in het leven komt te staan.

Wat zijn contenties?

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
 • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.
 • Tot de belangrijkste contenties worden gerekend:
  • Zelfbewust zijn en voelen
  • Onafhankelijk zijn en voelen
  • Onbeperkt zijn en voelen
  • Zinvol zijn en voelen
  • Evenwichtig zijn en voelen
  • Betrokken zijn en voelen
  • Behulpzaam zijn en voelen
  • Stapgericht zijn en voelen
  • Ervaren zijn en voelen

Hoe verhouden contenties zich met waarden en normen?

 • Waarden en normen zijn de idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd.
 • Dit streven is in principe terug te brengen tot overleven en in stand houden van de groep, waarbij groepen die streven naar tevredenheid een sterkere kans maken op overleving.
 • Persoonlijke waarden kan je zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
 • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.), maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid). Hier kan je ook spreken van je eigen idealen.
 • Deze idealen vormen de basis voor je contentheid, ofwel de (contentionele) waarden die leiden tot een leven waarbij je meer bewust, onafhankelijk, zinvol, betrokken, behulpzaam of evenwichtig in het leven komt te staan.

Hoe verhouden contenties zich met competenties?

 • Vaardigheden (competenties) kunnen worden ingezet om bepaalde waarden te bereiken.
 • Vaardigheden staan in het algemeen in verband met een bepaalde staat van gesteldheid of gevolg van emoties, ze hebben daar invloed op.

Hoe verhouden contenties zich met emoties?

 • Emoties fungeren als prikkels, signalen (van gesteldheid) die aangeven dat je een andere kant op zou moeten bewegen, of die juist bevestigen dat je op een goede weg zit.
 • Vaardigheden en emoties kan je in meer of mindere mate leren beheersen, controleren, stimuleren, aanleren of afleren.

Meer lezen over waarden en normen

Alle voorwaarden voor het maken van een keuze waar je tevreden en gelukkig van wordt

 

Coaching & Advies

 

Hoe maak je een goede keuze en een beslissing?

Hoe maak je een goede keuze en een beslissing?

Fases van een keuzeproce

 • Elke fase van het keuzeproces verwacht acties van je.
 • Ook kent elke fase zijn eigen moeilijkheden.
 • Een keuzeproces verloopt overigens niet altijd in dezelfde volgorde. Soms moet je even een fase terug of kun je direct een fase overslaan.

Fase 1: Keuzebesef

 • De eerste fase is het besef dat je een beslissing moet gaan maken.

Fase 2: Keuzestress

 • De tweede fase is de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen.
 • Keuzestress is een veelvoorkomend fenomeen: iedereen is wel eens met een lastige keuze geconfronteerd, echter hoe iemand ermee omgaat, verschilt per persoon.
 • Het is natuurlijk helemaal niet erg als je last hebt van keuzestress. Kiezen is ook eng. Het voelt definitief en je bent misschien bang voor de consequenties. Of voor wat anderen van je zullen vinden. Veel van dit soort gedachten zijn een vorm van weerstand of angst en de beste manier om daarmee om te gaan is te accepteren dat je het eng vindt en dan toch voor je keuze gaan. Eén troost: een keuze is nooit 100% definitief. Je kunt verkeerd kiezen, ja. Maar je gooit niet de ervaring weg die je al hebt opgebouwd in je leven. Je kunt altijd wéér kiezen. Uiteindelijk kom je er wel uit.

Fase 3: Keuze voorbereiden

 • Fase drie is de oriëntatiefase waarbij kennis opgedaan wordt. Je kunt je oriënteren en kennis op te doen via de bekende wegen zoals online inlezen, events bezoeken, gebruik maken van je netwerk en met mensen praten die je voor zijn gegaan.

Fase 4: Keuzes vergelijken

 • De volgende stap is alle opties naast elkaar leggen en vergelijkingen maken met de voor- en nadelen die je in fase drie hebt genoteerd.
 • Door het stellen van keuzevragen en het doen van keuzehulp-oefeningen kun je verschillende opties met elkaar vergelijken en erachter komen wat goed bij je past.
 • Je kunt hierbij denken aan praktische zaken, maar ook aan je interesses en welke doelen je wilt bereiken.

Fase 5: Keuze maken

 • Wanneer je fase vier succesvol doorlopen hebt, dan is de volgende stap een beslissing maken. Vind je het alsnog lastig de knoop door te hakken? Dan heb je waarschijnlijk nog niet voldoende uit de vorige fases gehaald.
 • Doe een stapje terug en doorloop fase 3 en/of 4 nog eens een keer. Besef je dat er ook verschillende combinaties mogelijk zijn en dat je dus met één keuze verschillende doelstellingen kunt verwezenlijken. Een periode in het buitenland kun je bijvoorbeeld vervullen met een taal leren, duik- of surflessen volgen én vrijwilligerswerk doen in een werkveld dat je interesseert.

Fase 6: Uitvoeren van je genomen beslissing

 • De laatste fase is het uitvoeren van je genomen beslissing.
 • Het is tijd om praktische zaken te regelen.

 

Coaching: wat kan je doen om je competenties te verbeteren en je contenties te versterken?

Coaching: wat kan je doen om je competenties te verbeteren en je contenties te versterken?

 

Training & Verdieping

 

Wat is wijsheid rond je levenskeuzes en de vaardigheid om daar mee om te gaan?

Wat is wijsheid rond je levenskeuzes en de vaardigheid om daar mee om te gaan?

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

Wat is wijsheid rond authenticiteit, jezelf zijn en zelfinzicht?

 

"Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen"
    "Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden"

Confucius (685–758)

"Iedereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen unieke ik. Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak."

Patrick Schriel

"Je kunt tegenwoordig zoveel worden, dat ik maar gewoon blijf wie ik ben"

Loesje

'To be authentic is to be true to oneself and one's innermost possibilities and limitations. Living authentically begins with the recognition of one's personal vulnerability and mortality and with the acknowlegdement of the ultimate uncertainty of all that is known'

Emmy van Deurzen

Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.

Constance Baker Motley (1921-2005)

Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.

Fjodor Dostojewski (1821-1881)

 

Wat is wijsheid rond talent, mogelijkheden en kwaliteiten

 

Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart.
Krishnamurti (1895-1986)
 
De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te veranderen.
William James (1842-1910)
 
Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
Zig Ziglar (1926-2012)
 
Je bent wat je gewoon bent te doen. Voortreffelijkheid is een gewoonte.
Aristoteles (384-322 v.C )
 
Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.
Fjodor Dostojewski (1821-1881)
 
De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Boeddha (623–543 vC)

 

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

Wat is wijsheid rond empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

 

Breng onder woorden wat je echt wilt

 in de Shintoistische tempels in Japan zijn kleine houten tabletten (Ema) te koop waarop mensen hun wensen en hoop kunnen formuleren alvorens deze in de handen van de tempelgod te leggen

Japanse habit

Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit

Japans gezegde

Het zijn de verschillen die ons mooi maken

Mexicaans gezegde

Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. 

Chinees gezegde

"Denk vooral niet dat de taak te groot zou zijn of onze inspanningen belachelijk. Nutteloze inspanningen bestaan niet. Bedenk dat ook het zaadje van waringin in het begin niet groter is dan een koffieboon. En toch groeit daaruit een machtige en koninklijke boom wiens schaduw voor allen weldadig is"

Amadou Hampate Ba

 

 

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

Wat is wijsheid rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

 

When it is dark enough, you can see the stars.

Ralph Waldo Emerson

 

Patience is not passive waiting.
Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.

Ray A. Davis

 

Do not be afraid to face your difficulty.
Turn toward it.
Lean into the wind. Hold your ground.

Jack Kornfield

 

You cannot find yourself till you lose yourself.

Abhijit Naskar

 

A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.

Lao Tzu

 

De herberg

 

Dit mens-zijn is een soort herberg: elke dag weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid;
Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.

 

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdrietigheden binnenkomt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

 

Behandel dan elke gast toch met eerbied
Misschien komt hij de hele boel ontruimen
om plaats te maken voor een nieuwe mogelijkheid...

 

Wees blij met iedereen die langs komt.
Zij zijn je stuk voor stuk gestuurd van gene zijde
om jou als raadgevers te dienen.

Rumi

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

Wat is wijsheid rond ervaringen, stappen zetten en succes

 

Alles ontwikkelt zich, komt tot bloei en vergaat

 • Waarom zou je eigenlijk nog een missie of levensvisie gaan formuleren? Alles is eindig dus waarom toch de moeite doen?
 • Waar de meeste mensen last van hebben, is de neiging om alles oneindig te willen laten zijn, terwijl dat niet zo is. In de praktijk is gebleken dat juist het denken aan het einde van je schooltijd, je eerste baan, je tweede wereldreis of je derde huwelijk, nog voordat ze voorbij zijn, ervoor kan zorgen dat je er veel meer uithaalt dan wanneer je dat niet doet.

Thich Nhat Hanh

Realistisch positivisme werkt

Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

Ben Tiggelaar

“Patience is not passive waiting.

Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

Ray A. Davis

Wat je in het verleden hebt gedaan beinvloedt niet het heden, maar wat je in het heden doet heft het verleden op en zal logisch gezien de toekomst veranderen

Paulo Coelho

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond kennisdeling, studie en talent

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond kennisdeling, studie en talent

Wat is wijsheid rond studie en kennisopname?

"Studeren is een vak apart, maar waar een wil is, is een weg"

Studiebol

''Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus"

Constance Baker Motley

"Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart"

Krishnamurti

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond keuzes maken, besluitvorming en onafhankelijkheid

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond keuzes maken, besluitvorming en onafhankelijkheid

"Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit"

Japans gezegde

 

Heb je vaak last van keuzestress?

0 - ja
0 - nee 
0 - nu wel

Loesje

 

Het verschil tussen slecht nieuws en goed nieuws,
is de kans om bewust na te denken en keuzes te maken
over dingen die voor de meeste mensen vanzelfsprekend lijken.
(....)

 

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.
Franciscus van Assisi (1181-1226)
 
Het geheim van een krijger is dat hij gelooft zonder te geloven...
Geloven zonder meer zou hem ontslaan van het onderzoeken.
Als een krijger gelooft, doet hij dat bij wijze van keuze...

Don Juan (Carlos Castaneda)

 

Elk gedrag moet op een bepaald ogenblik
in een bepaalde levenssituatie
de beste keuze zijn geweest

(....)

 

Vrijheid is wat je doet met wat je wordt aangedaan

Jean-Paul Sartre

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

Wat is wijsheid rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn?

 

  It always seems impossible until it’s done

Nelson Mandela 

Realistisch positivisme werkt : Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

Ben Tiggelaar

Waardeer je leraren: Erken je invloeden --> op de derde dag van Tet, een belangrijk feest in het nieuwe maanjaar jan/feb, gaat men in Vietnam op bezoek bij een leraar van vroeger 

Vietnamees gezegde

“Because one believes in oneself, one doesn't try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her.”

Lao Tzu

Authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich niet meer door het verleden, maar door de toekomst laat bepalen.

Martin Heidegger (1889-1976)

Houden van jezelf, oprecht zijn tegenover jezelf, vergeven van jezelf, een zijn met jezelf: dat is liefde die de wereld verandert.

Iteke Weeda

Het leven van je dromen is geen ander leven. Het is het leven dat je nu hebt, getransformeerd door jouw positiever en liefdevoller zijn.

Marianne Williamson

De Geliefde is in jou en ook in mij, zoals de kiem is in ieder zaad. We worstelen allemaal, dus laat los die zelfdunk en zoek de Geliefde in je

Kabir

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

Wat is wijsheid rond recht, onrecht, tolerantie en intolerantie?

 

"A man cannot govern a nation if he cannot govern a city; he cannot govern a city if he cannot govern a family; he cannot govern a family unless he can govern himself; and he cannot govern himself unless his passions are subject to reason"

Hugo de Groot

"In law a man is guilty when he violates the rights of others; in ethics he is guilty if he only thinks of doing so"

Immanuel Kant

"Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen."

Jean-Jacques Rousseau

"Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws"

Plato

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"

Martin Luther king, Jr.

"Auctoritas, non veritas facit legem" Geen enkele orde heeft een definitieve waarheidsgrond; als het erop aankomt heb je een competente autoriteit nodig om de orde te handhaven

Thomas Hobbes

 

Wat is wijsheid rond de advocatuur en de rechtspraktijk?

 

"Een echte advocaat hoort minstens eenmaal per veertien dagen te pleiten en als hij dat niet doet, verdient hij deze benaming niet. Dan is het een zakenman die toevallig rechten heeft gestudeerd (...)."

mr. H. van Son

Een advocaat is in een proces wat de kok is voor de maaltijd

Aristippos van Kyrene)

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

Wat is wijsheid rond zingeving, motivatie, ervaringen, activiteiten, werk en inzet

 

"De grootste fout van de mens is dat hij wil oogsten waar hij niet gezaaid heeft."

(Indira Ghandi, 1917-1984)

 

"Zij die wakker zijn, leven in een toestand van voortdurende verwondering"

Boeddha (623 – 543 v.C.)

 

Sommige mensen zijn als boze kinderen. Ze doen anderen pijn zonder het zelfs maar te merken. Boos zijn op deze ongelukkige mensen is als boos zijn op een vuur dat je heeft verbrand.

(Dalai Lama)

 

Echt belangrijke zaken werden vaak bereikt door mensen die het bleven proberen, zelfs als er geen hoop meer leek te zijn

(Dale Carnegie)

 

Wie werk als een reis beschouwt, en niet als een vakantie, zal ervaring rijker worden en niet een illusie armer

(JoHoratio)

 

Leef elke dag alsof het je laatste is. Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.

(Mahatma Ghandi, 1869-1948)

 

Werk je aan de baan waar je van houdt, dan levert dat meer energie op dan je vrije tijd.

(JoHoratio)

 

Succes is op weg zijn naar je droom, en genieten van de tocht

(Waarmaker)

 

"Zelf moet je fouten mogen maken en anderen moet je fouten niet te kwalijk nemen ...Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten, dat ik overweeg er spoedig nog enkele bij te maken"

(...)

 

Klassiekers

 

Kies een baan waarvan je houdt, en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken

Confucius (551 - 479 v.Chr.)

 

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

- Franciscus van Assisi (1181-1226)

 

"Een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren…"

Boeddha (623 – 543 v.C.)

Behulpzaamheid versus asociaal gedrag: begrippen, definities en inzichten

Behulpzaamheid versus asociaal gedrag: begrippen, definities en inzichten

Wat houdt behulpzaam zijn in en wat is een ander helpen?

Wat houdt behulpzaam zijn in en wat is een ander helpen?

 • Behulpzaam zijn gaat over de bereidheid om te helpen.
 • Het gaat over iemand of iets te ondersteunen bij het realiseren van doelen.
 • Je wilt iemand helpen zonder dat daar iets tegenoverstaat.
 • Behulpzaamheid is ook vaak gekoppeld aan competenties als inleven en betrokkenheid: je hebt door waar er hulp nodig is.
 • Behulpzaam zijn kan heel praktisch zijn - je helpt je buurvrouw met de boodschappen doen of je stelt je huis beschikbaar voor vrienden die even thuisloos zijn - maar ook meer door gewoon aanwezig te zijn, een luisterend oor te bieden of een nieuw perspectief aandragen.

“It is one of the beautiful compensations of life that no man can sincerely try to help another without helping himself.” ― Ralph Waldo Emerson

 

Wat is gewetensvol, en wat is naar je geweten handelen?

Wat is gewetensvol, en wat is naar je geweten handelen?

Wat wil gewetensvol en naar je geweten handelen zeggen?

 • Gewetensvol handelen gaat over het vanuit je eigen morele kompas te handelen: doen wat volgens jouw waarden (en normen) in die situatie goed is.
 • Het is het nemen van je verantwoordelijkheid, voor de situatie en voor je eigen rol daarin.
 • Tegelijkertijd heeft gewetensvol zijn iets voorzichtigs en nauwgezets in zich: je houdt rekening met betrokkenen, met de verschillende inzichten en belangen.

“Wrong does not cease to be wrong because the majority share in it.” ― Leo Tolstoy

Wat is respectloos?

Wat is respectloos?

Wat wil respectloosheid?

 • Respectloosheid is het gebrek aan waardering en de afwezigheid van respect voor een ander.
 • In die zin gaat het over dat je de ander niet de ruimte geeft om zichzelf te zijn.
 • Je kan iemand met woorden schofferen en wegzetten.
 • Het kan ook in je handelen zichtbaar worden. Dat kan heel expliciet en herkenbaar zijn, maar op een subtieler niveau zou je kunnen zeggen dat in Nederland een uur te laat komen ook gezien kan worden als een gebrek aan respect voor de ander z'n tijd.
Wat is asociaal zijn, en wat betekent egoïstisch gedrag?

Wat is asociaal zijn, en wat betekent egoïstisch gedrag?

Wat wil asociaal zijn zeggen en egoïstisch gedrag?

 • Asociaal zijn gaat over onaangepast gedrag dat niet volgens maatschappelijke normen is. Denk bijvoorbeeld aan hooligans die in de binnenstad gaan rellen na een sportwedstrijd.
 • Asociaal gedrag kan ook gaan over niet-sociaal, egoïstisch gedrag, bijvoorbeeld wanneer je bij je handelen en spreken bewust en actief geen rekening met de ander. Je gedrag gaat dan intentioneel over de grenzen van de ander.
Wat is onbehulpzaam zijn en onbehulpzaamheid?

Wat is onbehulpzaam zijn en onbehulpzaamheid?

Wat wil onbehulpzaam en onbehulpzaamheid zeggen?

 • Onbehulpzaam zijn gaat over het de ander (of de organisatie of de samenleving) niet willen helpen.
 • Er zijn wel allerlei gradaties van onbehulpzaamheid te onderscheiden:
  • Niet kunnen helpen
  • Niet willen helpen
  • Niet willen helpen terwijl je dat weinig kost en de ander veel zou helpen
  • Daarnaast is er ook nog het actief tegenwerken van de ander.
Beleving versus verveling: begrippen, definities en inzichten

Beleving versus verveling: begrippen, definities en inzichten

Wat is durf of moed?

Wat is durf of moed?

Wat is durf?

 • Durf, of moed, is op eigen verantwoordelijkheid (gecalculeerde) risicovolle beslissingen nemen in situaties die vragen om direct op te treden, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie.
 • Je pakt lastige situaties aan en loopt er niet omheen.

Wat zijn aan durf gerelateerde begrippen en competenties?

 • Lef hebben
 • Moed hebben
 • Risico's durven nemen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Verantwoordelijkheid uitstralen

Quotes

 • Courage is not the absence of fear, but the mastery of it - Mark Twain
 • I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. - Nelson Mandela
 • Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go - T.S. Elliot
Wat is een ervaring, en wat betekent ervaren?

Wat is een ervaring, en wat betekent ervaren?

Wat is ervaren, en ervaringsrijk zijn

 • Ervaringsrijk zijn gaat over het meemaken van gebeurtenissen.
 • Je zoekt actief avonturen en belevenissen op.
 • Nieuwe ervaringen zorgen voor inzicht, nieuwe perspectieven en ontdekking van mogelijkheden.
 • Ervaringen bieden ook weer momenten om verrast te worden (door jezelf, de ander, de situatie).

“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.”

Eleanor Roosevelt

Wat is nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid?

Wat is nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid?

Wat wil nieuwsgierigheid zeggen

 • Nieuwsgierig zijn gaat over willen weten wat je nog niet weet.
 • Een nieuwsgierig mens is benieuwd naar een nieuw perspectief.
 • Een nieuwsgierige houding gaat over vragen stellen. Aan de ander, aan jezelf, over de wereld.
 • Nieuwsgierigheid brengt je op nieuwe plekken en is de energie die leidt tot nieuwe ervaringen.
 • In nieuwsgierigheid kan ook een wens zitten om iets diepgaand te begrijpen: nieuwsgierigheid kan je helpen om iets tot de bodem uit te zoeken.

“It's not a silly question if you can't answer it.” 

 

Jostein Gaarder

Wat is verwondering en wat is daar voor nodig?

Wat is verwondering en wat is daar voor nodig?

Waar bestaat verwondering uit?

 • Verwondering is jezelf volledig laten verbazen over de wereld.
 • Het is alsof je met de ogen van een kind naar jezelf en de wereld om je heen kijkt.
 • Verwondering is nieuwsgierigheid gecombineerd met het zien van de schoonheid in alles om je heen.
 • Verwondering is een soort vrije val. Een nieuwsgierigheid waarbij je al je eigen aannames ook ter discussie stelt.
 • Waar nieuwsgierigheid vaak gericht is op iets specifieks (een bepaald onderwerp leren kennen, een muziekinstrument leren spelen, een land en lokale cultuur ontdekken tijdens je reis) zou je verwondering kunnen zien als een totaal vrije en open houding, losgemaakt van alle aannames en veronderstellingen
 • Verwondering vraagt een grote mate van onbevangenheid.

“You'll never find a rainbow if you're looking down”

Charlie Chaplin

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

 • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
 • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
 • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
 • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

Wat is afleiding?

 • Afleiding is niet aanwezig zijn bij wat je nu aan het doen bent.
 • Indien je hebt gekozen om je ergens op te concentreren, dan is afleiding je daarvan laten afhouden door andere zaken.
 • Je laat je tijdens het autorijden afleiden door een telefoontje van een familielid. Je laat je tijdens het leren voor je tentamen afleiden door de voetbalwedstrijd op TV.
 • Zeker in deze tijd waarin je telefoon vaak een continue stroom van afleiding biedt (appjes, mails, video's, nieuwsupdates) is het een steeds grotere uitdaging om je aandacht te houden bij wat je wil.

“All profound distraction opens certain doors. You have to allow yourself to be distracted when you are unable to concentrate.” ― Julio Cortázar

 

 

Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is betrokken en betrokkenheid?

Wat is betrokken en betrokkenheid?

Wat is betrokken?

 • Betrokken zijn wil zeggen dat je trouw en eerlijk bent tegenover de ander, de groep waar je deel van uitmaakt of de organisatie waarin je werkt.
 • Hierbij zet je de belangen van een ander boven je eigen belangen, maar je houdt wel je eigen grenzen in de gaten.
 • Je kunt je betrokken voelen bij een doel, een organisatie of een persoon, en je inzetten om die doelen te behalen.

Wat zijn aan betrokkenheid verbonden begrippen en competenties?

 • Handelen in het belang van je omgeving
 • Loyaal zijn
 • Trouw  zijn
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • Verbondenheid
Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

Wat is loyalititeit en wanneer ben je loyaal?

 • Loyaal ben je wanneer je trouw bent.
 • Loyaal zijn gaat over doen wat je beloofd hebt.
 • Het kan ook gaan over de belangen van de ander (persoon/organisatie) voor die van jezelf zetten.
 • Loyaliteit gaat vaak samen met een eerlijke, integere behandeling van de ander.

 

“A friend is someone who walks into a room when everyone else is walking out.”

 

- Gary Moore

Wat is samenwerking?

Wat is samenwerking?

Wat is samenwerking?

 • Samenwerking is de bereidheid en het vermogen om samen te werken en mee te doen met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.. Ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

Wat zijn aan samenwerken gerelateerde begrippen en competenties?

 • Collegiaal kunnen zijn
 • Kunnen werken in teamverband
 • Kunnen inleven
 • Over empatisch vermogen beschikken
 • Op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doe
 • Anderen kunnen informeren en stimuleren om samen te werken
Wat is organisatiebewustzijn?

Wat is organisatiebewustzijn?

Wat betekent organisatiebewustzijn?

 • Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Organisatiebewustzijn is het bewust zijn van je werk, de nut voor de organisatie, de verbetering van het bedrijf en jezelf verantwoordelijk voelen binnen het werk.
 • Je houdt rekening met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking.

Wat zijn de aan organisatiebewustzijn gerelateerde competenties en subcompententies?

 • Draagvlak kunnen creëren
 • Over inlevingsvermogen  beschikken
 • Inzicht krijgen in je organisatie
 • Keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 • Anderen organisatiebewust maken
Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

Wat wil ontzag zeggen?

 • Ontzag is wat je voelt wanneer je een ander bewondert.
 • Het is een vorm van waardering voor wat de ander kan en realiseert. Of voor hoe iemand is.
 • Je ervaart een groot respect voor de ander.
 • Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat iemand een organisatie of een land door een crisis leidt.
 • Ontzag kan ook een wat zuurdere smaak krijgen, bijvoorbeeld wanneer iemand in een machtspositie zit en daarmee een zekere angst inboezemd en het ontzag als het ware afdwingt.
Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

 • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
 • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
 • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
 • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

Wat wil onverschilligheid zeggen?

 • Onverschilligheid is aanwezig wanneer er een gebrek aan interesse is.
 • De verbinding is er niet of niet meer. Er is een soort van leegte ontstaan. Er is afwezigheid van energie en enthousiasme.
 • Onverschillig is wanneer het je niet uitmaakt wat het resultaat ergens van zal zijn of hoe een project aangepakt wordt.
 • Onverschilligheid gaat vaak ook samen met een bepaalde gelatenheid met de situatie.
 • De beweging die je kan herkennen bij onverschilligheid is het ophalen van de schouders. Uitspraken die bij onverschilligheid kunnen opkomen zijn: 'Het maakt me niet uit', 'Het maakt toch geen verschil wat ik nu zeg' of 'Doe maar wat je denkt dat goed is'.

 

“Desire is half of life; indifference is half of death.”  - Khalil Gibran

Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

Wat is integer zijn?

 • je bent integer wanneer jouw handelen – in woord en gedrag – in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken.
 • Je bent hierop aanspreekbaar en het aanspreken van anderen hierop.
 • Integriteit gaat over doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.

Wat zijn de met integriteit samenhangende begrippen en competenties?

 • Respectvol zijn
 • Eerlijk zijn
 • Betrouwbaar zijn
 • Verantwoordelijkheidsbesef tonen
Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat wil verbondenheid zeggen?

 • Verbinding gaat over onderdeel zijn van.
 • Je verbonden voelen, gaat vaak samen met herkenning, het ervaren van een bepaalde gezamenlijkheid.
 • Je kan een connectie ervaren in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een ander persoon, met de organisatie, met de missie, met de wereld.
 • Verbondenheid gaat - in de relatie tussen personen - over het algemeen twee kanten op. Je zou kunnen zeggen dat je je verbonden voelt, wanneer je gezien, gehoort en gewaardeerd voelt, en wanneer de ander zich ook gezien, gehoort en gewaardeert voelt.
 • Het voelen van verbondenheid vanuit evolutionair oogpunt een heel belangrijke emotie. In de zin in de perioden dat de mens als jager/verzamelaar leefde, het uitgesloten worden van de groep gewoonlijk je dood betekende.
 • Een gevoel van onderdeel zijn van een groep, brengt bij veel mensen dan ook een bepaalde rust en geborgenheid met zich mee.
Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

Wat is recht?

 • "Het recht ontstaat in de samenleving. Je komt het tegen in het dagelijks leven, als je bijvoorbeeld studieboeken koopt in de boekhandel is er al sprake van een juridische betrekking. In de maatschappij zijn er ontelbaar veel van deze onderlinge interacties tussen mensen, daarom moeten er regels zijn. En dan nu het antwoord op de vraag wat recht is. Recht is een gehele eenheid van regels die wettelijk zijn vastgesteld. Het recht zorgt ervoor dat de betrekkingen tussen mensen zo soepel en eerlijk mogelijk verlopen. Als je bijvoorbeeld een bijbaantje hebt, bepaalt  het arbeidsrecht de rechten en plichten van jou als werknemer en de rechten en plichten van jouw werkgever"
 • Ook zorgt het recht voor de beste oplossing als er onderlinge problemen zijn. Het recht stelt bijvoorbeeld regels vast over geluidsoverlast van de buren.

Wat zijn rechtsnormen en andere waarden en normen?

 • Behalve recht zijn er ook andere waarden en normen, denk bijvoorbeeld aan de godsdienstige normen. De vraag is of de definitie van recht ook geldt voor deze normen. Gedeeltelijk wel, maar toch zijn er verschillen.
 • In de eerste plaats zijn rechtsnormen bedoeld om niet gewenste resultaten van bijvoorbeeld diefstal te voorkomen. Rechtsnormen richten zich dus op het externe gedrag van mensen. Ook bij godsdienst geldt de norm dat je niet mag stelen. Het druist in tegen de moraal dat je iets van iemand anders steelt. Bij de godsdienst gaat het er echter wel om wat iemand van plan is, terwijl het bij het recht juist om de daad gaat. Anders gezegd: het recht is bedoeld om diefstal te voorkomen zonder dat de moraal van belang is. Het recht bemoeit zich dus niet met gedachten van mensen, maar het wordt pas gebruikt als mensen hun (slechte) gedachten daadwerkelijk uitvoeren.
 • In de tweede plaats is er een verschil wat betreft een eventuele sanctie. Bij het overtreden van een rechtsnorm is er meestal een wettelijke sanctie. Iedereen kent wel het bordje met ‘verboden toegang voor onbevoegden’. In artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht staat dat je bij overtreding van deze regel een boete krijgt. Je wordt als het ware gedwongen om deze regels na te leven. Het is de taak van de overheid, dus de staat, om deze regels te handhaven. Bij ethische normen zijn er geen officiële sancties. Wel bestaat er bijvoorbeeld uitsluiting door de gemeenschap. Deze sanctie raakt echter niet het wezen van een overtreding, terwijl dat bij het recht wel zo is. Verder is er bij het overtreden van een morele norm geen dwang, hooguit is er sprake van gewetensnood.

Bronnen

Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

Wat zijn vormen waarop je kan samenwerken?

 • De competentie 'samenwerken' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals collegialiteit en werken in teamverband

Wat is collegialiteit

 • Collegialiteit is het actief samenwerken binnen een team en teamleden helpen en ondersteunen om bij te dragen aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

Wat is werken in teamverband

 • Werken in teamverband is het werken met collega's, studiegenoten of anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Wat is het nivo waarop je kan samenwerken?

De mate waarin je de competentie 'samenwerken' kan beheersen, is oplopend:

 1. meewerken en anderen informeren
 2. op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doel
 3. anderen stimuleren om samen te werken

Wat is meewerken en anderen informeren?

 • Je hebt aandacht voor anderen en biedt hulp aan indien nodig.
 • Je zorgt dat je afspraken na komt met betrekking tot het gemeenschappelijke doel.
 • Je deelt actief informatie en ervaringen met andere mensen.
 • Je wisselt meningen en manieren van aanpak uit met anderen en houdt hier rekening mee of past je werkzaamheden hierop aan

Wat is op eigen initiatief samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken?

 • Je vraagt zelf om hulp en bied hulp aan anderen indien nodig (gevraagd en ongevraagd)
 • Je bent in staat om duidelijke en meetbare afspraken te maken.
 • Op eigen initatief wissel je informatie, kennis en ideeën uit met anderen met het oog op het gezamenlijke doel.
 • Je verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijzen om anderen in je team hier ook mee van dienst te zijn. 

Wat is anderen stimuleren om samen te werken?

 • Je juicht anderen toe om te werken in teamverband en om ideeën uit te wisselen.
 • Je toont iniatief wat betreft ideeën om samen betere resultaten te bereiken.
 • Je zoekt actief naar manieren om de samenwerking te verbeteren en om effectiever te werk te gaan
 • Je moedigt de goede verstandhouding aan en deelt constructieve kritiek en feedback.
Contactrijk versus eenzaamheid: begrippen, definities en inzichten

Contactrijk versus eenzaamheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat wil verbondenheid zeggen?

 • Verbinding gaat over onderdeel zijn van.
 • Je verbonden voelen, gaat vaak samen met herkenning, het ervaren van een bepaalde gezamenlijkheid.
 • Je kan een connectie ervaren in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een ander persoon, met de organisatie, met de missie, met de wereld.
 • Verbondenheid gaat - in de relatie tussen personen - over het algemeen twee kanten op. Je zou kunnen zeggen dat je je verbonden voelt, wanneer je gezien, gehoort en gewaardeerd voelt, en wanneer de ander zich ook gezien, gehoort en gewaardeert voelt.
 • Het voelen van verbondenheid vanuit evolutionair oogpunt een heel belangrijke emotie. In de zin in de perioden dat de mens als jager/verzamelaar leefde, het uitgesloten worden van de groep gewoonlijk je dood betekende.
 • Een gevoel van onderdeel zijn van een groep, brengt bij veel mensen dan ook een bepaalde rust en geborgenheid met zich mee.
Wat houdt sociaal actief zijn in, en wat betekent contactrijk?

Wat houdt sociaal actief zijn in, en wat betekent contactrijk?

Wat wil sociaal en contactrijk zeggen?

 • Contactrijk zijn kan gaan over het hebben van veel contacten of het hebben van diepgaande, kwalitatief rijke contacten.
 • Een contactrijk mens zal vaak een groep mensen om zich heen hebben - van familie, vrienden, kennissen - waarmee men kan afspreken, over het leven kan spreken, die steun kunnen bieden wanneer dat nodig is.
 • Soms kan iemand van nature veel contacten hebben (denk aan een grote familie hebben) of veel teamsporten doen waardoor er veel sociale verbindingen zijn.
 • Netwerken is een manier om heel bewust je professionele contacten uit te breiden.
Wat is netwerken?

Wat is netwerken?

 

Wat is netwerken?

 • Netwerken is het zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerkingen met collega's, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van een organisatie of jou als persoon

Wat zijn de competenties die aan netwerken zijn verbonden: o.a

 • obouwen en onderhouden van relaties.
 • overtuigingskracht hebben
 • over sociale vaardigheden beschikken
 • over culturele sensitiviteit beschikken

Via welke kanalalen kan je netwerken: o.a

 • persoonlijke contacten: vrienden, familie, kennissen
 • zakelijke contacten: collega’s, relaties, studiegenoten
 • digitale kanalen: social media, jobboards, etc.
Wat is netwerken en contacten onderhouden, als competentie?

Wat is netwerken en contacten onderhouden, als competentie?

Wat is het nivo waarop je kan netwerken

De mate waarin je de competentie 'netwerken' kan beheersen, is oplopend:

 1. het onderhouden van contacten
 2. het leggen van contacten
 3. het opbouwen van een netwerk

Wat is het onderhouden van contacten?

 • Je houdt belangrijke ontwikkelingen in het netwerk bij.
 • Je toont interesse voor de zakelijke en persoonlijke omstandigheden van je gesprekspartner, je luistert actief en je gaat het gesprek aan.
 • Je kunt makkelijk contacten onderhouden in uiteenlopende situaties.
 • Je neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om bestaande netwerk te onderhouden.
 • Je bezoekt gelegenheden waar hij kans heeft zijn netwerk te onderhouden.

Wat is het leggen van nieuwe contacten?

 • Je kunt goed inspelen op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk.
 • Je spreekt je eigen netwerk aan als je specifieke kennis of informatie nodig hebt.
 • Je brengt mensen met elkaar in contact, je stelt hen aan elkaar voor en je stimuleert informatie-uitwisseling.
 • Je voelt je op je gemak tussen (on)bekenden, je kunt achtergronden en relaties inschatten en zelf afstappen op mensen waarbij je afspraken kunt maken voor nieuwe contactmomenten.
 • Je zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang.

Wat is het uitbouwen van een professioneel en invloedrijk netwerk?

 • Je kunt anticiperen op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk.
 • Je gaat samenwerkingsverbanden aan waardoor de organisatie haar doelen beter kan waarmaken
 • Je wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen.
 • Je stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen, je geeft hierbij tips.
Wat is verlegenheid, en wat betekent verlegen zijn?

Wat is verlegenheid, en wat betekent verlegen zijn?

Wat wil verlegenheid zeggen?

 • Verlegenheid wordt vaak gezien als het niet durven maken van contact.
 • Bij verlegenheid past het stereotypische beeld van het kind dat achter de benen van de ouders zich verschuilt als er andere mensen bij zijn.
 • Verlegenheid wordt zichtbaar in een groep, waarbij verlegen mensen zich over het algemeen teruggetrokken opstellen.
 • Bij verlegenheid past ook het niet zo zichtbaar willen zijn, waardoor iemand op ziet tegen presentaties, grote groepen, festiviteiten etc.
 • Onder verlegen gedrag zit vaak onzekerheid, het gevoel beoordeeld te worden door de ander of zich niet goed genoeg voelen. Deze overtuigingen zorgen weer voor fysieke kenmerken zoals blozen (wat dan ook vaak weer de verlegenheid versterkt).
Wat is schuw zijn en wat betekent contactarm?

Wat is schuw zijn en wat betekent contactarm?


Wat wil contactarm zijn zeggen?

 • Contactarm zijn gaat over weinig contacten.
 • Je bent niet gericht op anderen en hebt moeite met het maken van een verbinding met de ander.
 • Het kan zijn dat je bewust weinig contacten hebt. Het kan ook zijn dat je meer contacten wenst, maar niet weet hoe die connectie te maken.

Wat wil schuw zijn zeggen?

 • Schuw zijn betekent heel actief mensen uit de weg gaan.
 • Er zit een angst voor mensen, voor groepen, voor de ontmoeting in.
 • Aanleiding kan een gekwetstheid zijn. Als men als kind veel negatieve ervaringen heeft opgedaan en er reden is tot (sociale) angst.
 • Het kan ook zijn dat er een grote mate van onzekerheid schuilt - verlegenheid die continu bevestigt is - waardoor uiteindelijk een mate van schuwheid is ontwikkeld.
 • Als het je dagelijks leven nadelig beïnvloedt dan wordt vaak naar hulp gezocht in het kader van 'sociale angst/sociale fobie'
Wat is eenzaamheid en je betekent je alleen voelen?

Wat is eenzaamheid en je betekent je alleen voelen?

Wat wil alleen zijn, en je alleen voelen zeggen?

 • Alleen kan gaan over je alleen voelen of alleen zijn.
 • Je alleen voelen kan - juist - ook in een grote groep, bijvoorbeeld omdat je je onbegrepen of niet gezien voelt.
 • Alleen zijn is wanneer je in je eentje bent, er geen andere mensen om je heen zijn.
 • De een vind alleen zijn heerlijk - bevrijdend zelfs - en laadt er van op. Een ander wordt er onrustig van en heeft het liefst mensen om zich heen.
 • Wanneer je je alleen voelt terwijl je dit niet wilt, en je juist contact zoekt met anderen, maar de connectie niet kan maken, kan dit gevoel van alleen zijn zich uitvergroten tot eenzaamheid.

Wat wil eenzaamheid en je eenzaam voelen ?

 • Eenzaamheid is een van de diepste angsten van mensen. Verstoten zijn door de groep. Geen (echte) verbinding kunnen maken.
 • De mens is in de kern een sociaal wezen.
 • Contactloosheid gaat over het niet hebben van contacten. Dat kan heel praktisch zijn: denk maar aan oudere mensen die in een verzorgingshuis geen bezoek ontvangen.
 • Eenzaamheid kan ook gaan over geen sociale of emotionele verbinding maken met mensen - geen vriendschappen hebben.

 

Inlevingsvermogen versus onbegrip: begrippen en definities

Inlevingsvermogen versus onbegrip: begrippen en definities

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

 • Bij inlevingsvermogen gaat het om luisteren naar en meedenken met anderen, het onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Jezelf kunnen verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Wat zijn met inlevingsvermogen samenhangende competenties en begrippen?

 • Over empathisch vermogen beschikken
 • Sensitief gedrag kunnen vertonen
 • Tactvol zijn
 • open staan en toegankelijk zijn voor anderen
 • omgaan met verschillende rollen en situaties
Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat wil compassie zeggen, en wat is meevoelen?

 • Compassie is mededogen. Compassie gaat over het begrijpen, het meevoelen met het lijden van de ander met daarbij ook de wens om dit te verlichten.
 • Compassie voelen, is geraakt worden door wat er gebeurd. Jezelf inleven in de situatie van de ander, en meevoelen.
 • Compassie gaat uit van een aanvaarding van de situatie, van de ander, van jezelf zoals het is.
 • Het is de erkenning dat we allemaal mensen zijn en onszelf in prachtige maar ook verdrietige en onmogelijke situaties kunnen bevinden.
 • Vanuit liefde aanwezig zijn bij de ander, zonder dat er een schuldgevoel op komt, of een bezorgdheid, een neiging om het zelf ook op te willen oplossen, kun je herkennen als compassie

 

“Compassion is a sensitivity to the suffering of self and others with a deep wish and commitment to relieve the suffering.” 

 

Dalai Lama

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

 • Je bent omgevingsbewust wanneer je relevante ontwikkelingen volgt in de omgeving waar je je in bevindt, bijvoorbeeld in een organisatie of in je sociale omgeving. 
 • Je benut deze kennis ten behoeve van die omgeving of je vakgebied.

Wat zijn aan omgevingsbewustzijn gerelateerde begrippen en competenties?

 • Externe informatie kunen inpassen
 • Organisatie bewust zijn
 • Kunnen inleven
 • Over empatisch vermogen beschikken
 • Kunnen samenwerken
Wat is organisatiebewustzijn?

Wat is organisatiebewustzijn?

Wat betekent organisatiebewustzijn?

 • Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Organisatiebewustzijn is het bewust zijn van je werk, de nut voor de organisatie, de verbetering van het bedrijf en jezelf verantwoordelijk voelen binnen het werk.
 • Je houdt rekening met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking.

Wat zijn de aan organisatiebewustzijn gerelateerde competenties en subcompententies?

 • Draagvlak kunnen creëren
 • Over inlevingsvermogen  beschikken
 • Inzicht krijgen in je organisatie
 • Keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 • Anderen organisatiebewust maken
Wat is verbazing en wanneer spreek je van verwachtingen?

Wat is verbazing en wanneer spreek je van verwachtingen?

Wat is verbazing en verwachting?

 • Verbazing ontstaat wanneer iets anders is dan je had verwacht.
 • Verbazing kan je wijzen op je aannames en je (onbewuste of onuitgesproken) verwachtingen. Je kunt positief verrast worden, door jezelf, door de ander, door de situatie. Je kunt ook verbaasd zijn over de uitkomst: ‘dat had ik niet verwacht’.
 • Verbazing is enerzijds gerelateerd aan openheid, jezelf open stellen om verbaasd te worden, maar ook aan begrip middels analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn en zelfinzicht. Door situaties in hun geheel te begrijpen zul je minder snel verbaasd zijn over bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen, de reactie van een familielid, of het opkomen van je eigen emoties.
 • Bij de meeste mensen is het een heel zichtbare emotie, waarbij de wenkbrauwen optrekken en de ogen groot worden. Verbazing zou je kunnen herkennen als een neutrale emotie (het is anders dan je had verwacht), waarbij irritatie meer een negatieve variant is (het is niet of minder goed dan je verwacht).
 • Cabaretiers maken ook graag gebruik van deze emotie, waarbij grappen vaak gebruik maken van onbewuste verwachtingen van hoe iets is, en dan daar juist een hele andere afslag nemen. Goochelaars maken vaak juist gebruik van de onbewuste invulling van onze zintuigen, waardoor de truc ervoor zorgt dat we verbaasd zijn over de uitkomst.

 

“When I play with my cat, how do I know that she is not playing with me rather than I with her?”

 

Michel de Montaigne

Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat wil irritatie zeggen en waar komt irritatie vandaan?

 • Irritatie komt op wanneer je je ergens aan ergert.
 • Je kunt je irriteren aan een situatie, een ander of aan jezelf.
 • Irritatie komt meestal voort uit een situatie waarin je verwachtingen niet worden waargemaakt (bijv: je bent niet tevreden met je eigen inzet/de ander doet niet wat jullie hadden afgesproken).
 • Irritatie wijst op een situatie waarin je grens is overschreven, of jij je eigen grens bent overschreden.
 • Irritatie die blijft etteren, die niet wordt gezien of geuit, waar niet naar wordt gehandeld, kan opbouwen tot boosheid of woede.
 • Door irritatie - met aandacht en nieuwsgierigheid - te voelen, te uiten en te onderzoeken, kan de opbouw van boosheid beperkt worden.

 

“Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.” ― Carl Gustav Jung

Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat wil onbegrip zeggen en waar komt onbegrip vandaan?

 • Onbegrip gaat over het niet begrijpen van de situatie of van de andere persoon.
 • Onbegrip kan ook voortkomen uit het niet herkennen van de verschillende verbanden en belangen die er meespelen in een situatie en die onderliggend zijn aan gemaakte keuzes.
 • Onbegrip kan voort komen uit het niet willen inleven in de ander.
 • Het kan ook zijn dat er een neurologische reden is waardoor het inleven in de ander beperkt aanwezig is.
 • Uitspraken die bij onbegrip passen zijn 'Dat gaat m'n begrip te boven' en 'Ik begrijp er helemaal niets van'. Als je dit gevoel bij jezelf voelt opkomen, dan kun je onderzoeken of je meer nieuwsgierigheid kan brengen in de situatie - om de situatie of de keuzes van de ander beter te begrijpen.
 • Je kan onbegrip ervaren voor je eigen gevoel van onbegrepen worden, maar je kan ook begrip voelen voor de ander wanneer je zelf onbegrepen wordt. Dan breng je begrip in een situatie vol onbegrip.

 

“Know your enemy — and learn about his favorite sport.”

 

Nelson Mandela

Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

Wat zijn vormen van inlevingsvermogen?

Wat is empathisch vermogen?

 • Empathisch vermogen is het het inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te kunnen leven in de situatie en gevoelens van anderen.

Wat is sensitief gedrag?

 • Sensitief gedrag is de mate waarin je rekening kunt houden met de gevoelens en behoeften van andere mensen.

Wat is tact?

 • Tact is op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen omgaan. Het inlevingsvermogen uit zich onder andere in tactisch handelen.

Wat is het nivo waarop je inlevingsvermogen kunt hebben?

De mate waarin je de competentie 'inlevingsvermogen' kan beheersen, is oplopend:

 1. Open kunnen staan en toegankelijk zijn voor anderen. 
 2. Je kunnen verplaatsen in anderen, en hen ondersteunen. 
 3. Goed omgaan met verschillende rollen en situaties.

Wat is open staan en toegankelijk zijn voor anderen?

 • Je kunt goed en actief luisteren naar anderen en toont hierbij geduld.
 • Je bent in staat anderen serieus te nemen en hebt respect en begrip voor hen.
 • Je bent attent, geïnteresseerd in anderen en toont medeleven. 
 • Je kunt je verplaatsen in de positie of belevingswereld van andere mensen; je kunt hun gevoeligheden, emoties, twijfels en irritaties herkennen.

Wat is je goed kunnen verplaatsen in anderen en hen ondersteunen?

 • Je kunt rekening houden met de belangen van anderen.
 • Je kunt goed omgaan met de emoties van zowel jezelf als die van anderen. Je kunt hier bij goed aangeven wat de grenzen zijn.
 • Je bent in staat mee te denken, straalt vertrouwen uit en kunt anderen ondersteunen.
 • Je brengt in een groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door de anderen wordt geaccepteerd.

Wat is goed kunnen omgaan met verschillende rollen en situaties?

 • Je kunt makkelijk afwisselen tussen verschillende rollen.
 • Je kunt bij gecompliceerde situaties de verschillende belangen van anderen goed inschatten.
 • Je bent op de hoogte van waar je staat en de gevolgen die jouw beslissingen heeft op anderen en houdt dit in je achterhoofd. 
 • Je kunt andere mensen aanspreken op hun ontwikkeling en bijdrage. Je bent hierbij kritisch, maar begripvol.
 • Je gaat op zoek naar onderliggende problemen, redenen en oorzaken voor iemands gevoelens, gedragingen of belangen.
Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

Wat zijn vormen van omgevingsbewust zijn?

Wat is ketendenken?

 • Keten-denken is het over de grenzen van je eigen organisatie of omgeving kunnen denken. Het gaat daarbij vaak over je mentaliteit en je capaciteit om de wensen van anderen of andere afdelingen centraal te stellen. Het draait dan om de samenwerking tussen de schakels in de keten om zo verbetering voor elkaar te krijgen

Wat is het nivo waarop je omgevingsbewust kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'omgevingsbewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. Geïnformeerd zijn over relevante externe ontwikkelingen
 2. Actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen
 3. Anderen actief omgevingsbewust maken

Wat is goed geïnformeerd zijn over externe ontwikkelingen?

 • Je bent op de hoogte van actuele zaken en je weet wat er speelt op maatschappelijk, politiek, technologisch en economisch gebied.
 • Je zorgt dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen je eigen werkveld of je sociale omgeving
 • Je wisselt regelmatig van gedachten met anderen over de externe ontwikkelingen

Wat is actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen?

 • Je communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet worden toegekend.
 • Je neemt deel aan kennisnetwerken en communicatieplatforms binnen die kennisnetwerken van organisaties of mensen 
 • Je maakt gebruik van jouw kennis van ontwikkelingen tijdens je werkzaamheden.

Wat is het omgevingsbewustzijn van anderen bevorderen?

 • Je treedt binnen het je eigen omgeving of vakgebied op als vraagbaak voor anderen.
 • Je kunt essentiële externe ontwikkelingen vertalen naar je eigen leven, werk of organisatie.
 • Je ondersteunt en spoort anderen aan om informatie over relevante externe ontwikkelingen te delen.
Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

Wat zijn vormen van organisatiebewustzijn?

 • De competentie 'organisatiebewust zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals draagvlak kunnen creëren en inlevingsvermogen

Wat is draagvlak creëren

 • Draagvlak creëren wil zeggen  het zorgen voor maatschappelijke of interne ondersteuning.

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is organisatiesensitiviteit?

 • Organisatiesensitiviteit is meer een synoniem van organisatiebewustzijn.

Wat is het nivo waarop je organisatiebewust kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'organisatiebewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. Inzicht hebben in de organisatie
 2. keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 3. anderen organisatiebewust maken

  Wat is inzicht hebben in je organisatie?

  • Je kent de formele en informele structuur van de organisatie en je weet je eigen positie daarin.
  • Je begrijpt de besluitvormingscultuur van de organisatie.
  • Je hebt oog voor de organisatiecultuur en de onderlinge verhoudingen.

  Wat is keuzes maken voor je organisatie op basis externe ontwikkelingen?

  • Je kan inschatten wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn.
  • Je bent op de hoogte van de ongeschreven spelregels en je kunt daar effectief gebruik van maken. Je kent de weg binnen de eigen informele organisatie.
  • Je legt contacten met andere afdelingen of instanties en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
  • Je herkent relevante omgevingsontwikkelingen en je kunt deze toepassen in het werk.
  • Je draagt bij aan de bevordering van de gewenste organisatiecultuur.

  Wat het bij anderen bevorderen van organisatiebewustzijn?

  • Je kan inschatten wat de haalbaarheid is van de ontwikkelde of de te ontwikkelen plannen, voorstellen en adviezen.
  • Je kent de omgevingsfactoren waarbinnen betrokken partijen zich bewegen en je begrijpt onderliggende issues en krachten.
  • Je bent en voelt je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste organisatiecultuur.
  • Je geeft anderen inzicht in de krachtenvelden in en om de organisatie.
  Onafhankelijkheid versus afhankelijkheid: begrippen, definities en inzichten

  Onafhankelijkheid versus afhankelijkheid: begrippen, definities en inzichten

  Wat is onafhankelijkheid en wat houdt onafhankelijk zijn in?

  Wat is onafhankelijkheid en wat houdt onafhankelijk zijn in?

  Wat is onafhankelijkheid en wat houdt onafhankelijkheid zijn in ?

  • Onafhankelijk zijn, gaat over je niet laten beïnvloeden door anderen of door omstandigheden.
  • Mensen die onafhankelijk zijn, dragen zichzelf. Ze zijn stabiel en zelfverzekerd.
  • Vanuit praktisch oogpunt gaat onafhankelijk zijn over zelfvoorzienend zijn. Financieel kan het gaan over onafhankelijk zijn van een baan of externe inkomsten.
  • Onafhankelijkheid kan ook meer mentaal en sociaal gezien worden. Als iemand autonoom en authentiek is.
  • Emotioneel zou je onafhankelijkheid ook wel 'volwassen' noemen. Iemand kan zijn eigen 'ups en downs' dragen.

   

  Soms ben ik zo onafhankelijk, dat ik vergeet naar mezelf te luisteren - Loesje

  Wat is een genuanceerd oordeel?

  Wat is een genuanceerd oordeel?

  Wat is genuanceerd oordelen?

  • Genuanceerd oordelen is het op basis van beschikbare informatie komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen.

  Wat is onhankelijke oordelen?

  • Onhankelijke oordelen is niet afgaan op meningen en reacties van anderen, maar zelfstandig een mening vormen zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je eigen koers varen.

  Wat zijn gerelateerde compenties aan oordeelsvorming?

  • Oordelen op basis van feiten en invalshoeken
  • Alternatieven kunnen afwegen
  • Standpunten kunnen innemen
  • Anderen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen
  Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

  Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

  Wat is integer zijn?

  • je bent integer wanneer jouw handelen – in woord en gedrag – in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken.
  • Je bent hierop aanspreekbaar en het aanspreken van anderen hierop.
  • Integriteit gaat over doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.

  Wat zijn de met integriteit samenhangende begrippen en competenties?

  • Respectvol zijn
  • Eerlijk zijn
  • Betrouwbaar zijn
  • Verantwoordelijkheidsbesef tonen
  Wat is bescheidenheid en wat houdt bescheiden zijn in?

  Wat is bescheidenheid en wat houdt bescheiden zijn in?

  Wat wil bescheidenheid zeggen?

  • Bescheidenheid maakt iets niet groter dan het is. Daardoor heeft het echter ook de neiging om successen kleiner te maken dan ze zijn.
  • Bescheidenheid kan ruimte maken voor anderen, maar het kan er ook voor zorgen dat je niet de plek inneemt die wel past bij de situatie.
  • Afhankelijk van de situatie, de tijdgeest en de persoon is bescheidenheid te zien als een kwaliteit of juist een valkuil.

   

  “A great man is always willing to be little.” ― Ralph Waldo Emerson

  Wat is zorg voor, en wat betekent bezorgheid?

  Wat is zorg voor, en wat betekent bezorgheid?

  Wat wil zorg en bezorgheid zeggen?

  • Zorg kan gaan over zorgzaamheid en ook over bezorgdheid.
  • Bij het woord zorg denken de meeste mensen al snel aan het zorgen voor een ander, maar ook de term 'zelfzorg' is in een tijd van individualisering steeds actueler.
  • Vanuit een positieve intentie kan het gaan dat je graag zorg biedt, wanneer hulp nodig is.
  • Wanneer er meer zorg is dan nodig, dan is er bezorgdheid. Hierin komt liefde of aandacht voor de ander samen met een gebrek aan vertrouwen in de ander of de situatie.

   

  Wat is beïnvloeding en wat houdt beïnvloed worden in?

  Wat is beïnvloeding en wat houdt beïnvloed worden in?

  Wat is beïnvloeding en wat houdt beïnvloed worden in?

  • Je kan beïnvloeden en beïnvloed worden.
  • In samen werken en in samen leven is er eigenlijk altijd wel sprake van enige mate van beïnvloeding.
  • Beïnvloeding is het intentioneel willen veranderen van de denkbeelden en het handelen van een ander.
  • Beïnvloed worden gaat over het je laten overtuigen door de zienswijze van de ander.
  • Bij politieke beïnvloeding door de overheid wordt ook wel gesproken over propaganda.
  • Lobbyisten hebben hun werk gemaakt van de kunst van het beïnvloeden.

   

  “The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself.” – Michel de la Montaigne

   

  Wat is jaloezie en wat betekent je jaloers voelen?

  Wat is jaloezie en wat betekent je jaloers voelen?

  Wat wil jaloezie zeggen?

  • Jaloers zijn gaat over iets willen wat de ander heeft.
  • Jaloezie kan het een signaal zijn over een onderliggend verlangen. Jaloezie ervaren kan je helpen om je eigen verlangens goed onder woorden te brengen. 'Wat is het aan de situatie van de ander die ik graag zou willen?'
  • Jaloers zijn op iets dat een ander heeft, maar je zelf niet meer kunt realiseren of hebben (zoals meedoen in het nationale voetbalelftal op je 40ste) is over het algemeen een weinig helpzame emotie.
  • Als iemand anders jaloers op jou is, dan is het vaak verstorend in het maken van echt contact.
  • Jaloezie zet de ander op een voetstuk, maar met een negatieve lading. Jaloezie kan zover gaan dat je de ander het geluk, het talent of het resultaat van het harde werk niet echt gunnen.
  • Jaloezie gaat voorbij aan de erkenning dat situaties verschillend zijn en ieder mens zijn/haar eigen kwaliteiten en uitdagingen heeft.
  Wat is authentiek en jezelf zijn?

  Wat is authentiek en jezelf zijn?

  Wat is authentiek zijn?

  • Authentiek zijn wil zeggen dat je echt, betrouwbaar, geloofwaardig en origineel bent. Je denken en handelen komen overeen met elkaar en je bent trouw aan je eigen persoonlijkheid. Je handelt vanuit je eigen drijfveren, je bent bewust van wat je wilt en waar je voor staat. 
  • Hierbij sta je open voor nieuwe ervaringen, je weet wat je belangrijk vindt en je bent open en eerlijk naar jezelf en naar anderen.

  Wat zijn aan authenticiteit gerelateerde begrippen en competenties?

  • Echtheid 
  • Eerlijkheid
  • Eigenheid
  • Jezelf kunnen zijn als anderen dat niet van je verwachten
  Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

  Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

  Wat is het nivo waarop je oordeel vormen kunt beheersen?

  De mate waarin je de competentie 'oordeel vormen' kan beheersen, is oplopend:

  1. Oordelen op basis van feiten en invalshoeken.
  2. Alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen.
  3. Anderen kunnen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen.

  Wat is een oordeel vormen op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken?

  • Je kunt snel en efficiënt de juiste informatie vergaren.
  • Je weegt de alternatieven af.
  • Je staat open voor de mening van anderen.
  • Je kunt jouw eigen mening goed onderbouwen.
  • Je overziet effecten van acties en besluiten die gebaseerd zijn op je eigen mening.

  Wat is alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen?

  • Je neemt meerdere invalshoeken of criteria in afweging, zoals klantenbelangen, kwaliteit, efficiëntie en kosten, praktische houdbaarheid, personeel, doelstellingen op zowel korte als lange termijn.
  • Je neemt ten aanzien van vraagstukken een persoonlijk standpunt in en je kunt duidelijk aangeven op basis waarvan je tot een bepaald oordeel bent gekomen.
  • Je betrekt mogelijke neveneffecten van jouw standpunt in de overwegingen.
  • Je bent in staat in complexe vraagstukken te beargumenteren waarom en in welke mate een bepaald alternatief de voorkeur verdient boven andere alternatieven.

  Wat is het stimuleren van een onderbouwde en genuanceerde oordeelsvorming?

  • Je maakt onderscheid in hoofd- en bijzaken en je prioriteert hoofdzaken.
  • Je schetst de gevolgen van het oordeel op korte en lange termijn en je houdt daarbij rekening met onzekere factoren.
  • Je stimuleert interactie over meningen en oordelen.
  Succes versus teleurstelling: begrippen, definities en inzichten

  Succes versus teleurstelling: begrippen, definities en inzichten

  Wat is trots en waar bestaat trots zijn uit?

  Wat is trots en waar bestaat trots zijn uit?

  Wat wil trots zijn zeggen?

  • Trots is een gevoel dat je ervaart wanneer je heel blij bent met wat er is of is bereikt.
  • Je kunt bijvoorbeeld trots zijn op een vriend, een collega, jezelf en je voetbalclub.
  • Trots kan ook wat doorslaan naar hoogmoed en gepaard gaan met een sterk eergevoel.
  • Trots kent vaak ook een vergelijkend element. Je bent tevreden met wat bereikt is ten opzichte van iemand of iets anders.
  Wat houdt dankbaarheid in?

  Wat houdt dankbaarheid in?

  Wat houdt dankbaarheid in?

  • Dankbaarheid gaat over het ervaren van waardering voor de hulp je ontvangt van een ander - dat kan een cadeau of compliment zijn, maar ook een luisterend oor.
  • Een gevoel van dankbaarheid kun je ook heel actief oproepen door stil te staan bij al het moois in je leven.
  • Dankbaarheid heeft over het algemeen een verzachtend effect in het lichaam.
  • Het kan ook zijn dat het gevoel van dankbaarheid enkel heel kortstondig wordt gevoeld, en daarna direct wordt overschaduwt door gedachten zoals 'ik verdien dit niet', 'wat verwacht de ander nu terug?'.
  • Dankbaarheid wordt in veel spirituele tradities gecultiveerd - zoals via het gebed of via meditatieoefeningen.
  • In onderzoeken naar geluk wordt regelmatig een sterke correlatie gevonden tussen geluksgevoelens en het beoefenen van dankbaarheid.

  “Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and to give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude.” ― Ralph Waldo Emerson

   

  Wat is doorzettingsvermogen, volhoudendheid en volharding?

  Wat is doorzettingsvermogen, volhoudendheid en volharding?

  Wat wil volhoudendheid, volharding en doorzettingsvermogen zeggen?

  • Volhoudend kan zowel doorzettingsvermogen inhouden als volharding.
  • Doorzettingsvermogen is gerelateerd aan discipline – het vermogen iets consistent te doen.
  • Ook wel het vermogen korte termijn ongemak te tolereren in ruil voor (verwacht) succes op de lange termijn.
  • Volhoudend zijn kan je helpen om je doel te bereiken ongeacht de tegenslagen. Het kan je echter ook tegenhouden om op tijd een andere weg in te slaan of op tijd iets te beëindigen.

   

  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld, en wat is geduld hebben?

  • Geduld is een vorm van acceptatie dat alles tijd nodig heeft.
  • Het kan een passiviteit in zich dragen: niet direct actie ondernemen, maar rustig afwachten.
  • Geduld hebben, kan echter ook een positieve kwaliteit zijn. In de zin dat je het juiste moment zoekt om iets te bewerkstelligen en niet te snel wilt gaan. In die zin gaat geduld hebben ook over vertrouwen dat bepaalde processen tijd nodig hebben en het zoeken naar de juiste timing.
  • Tegelijkertijd is het handig te blijven realiseren dat sommige situaties vragen om geduld en andere situaties juist om proactiviteit. Daarin kan het waardevol zijn om voor jezelf te onderzoeken of jezelf geneigd bent om soms te afwachtend te zijn, of juist te snel wilt gaan.

   

  “Patience is not passive waiting. Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

   

  Ray A. Davis

  Wat is bescheidenheid en wat houdt bescheiden zijn in?

  Wat is bescheidenheid en wat houdt bescheiden zijn in?

  Wat wil bescheidenheid zeggen?

  • Bescheidenheid maakt iets niet groter dan het is. Daardoor heeft het echter ook de neiging om successen kleiner te maken dan ze zijn.
  • Bescheidenheid kan ruimte maken voor anderen, maar het kan er ook voor zorgen dat je niet de plek inneemt die wel past bij de situatie.
  • Afhankelijk van de situatie, de tijdgeest en de persoon is bescheidenheid te zien als een kwaliteit of juist een valkuil.

   

  “A great man is always willing to be little.” ― Ralph Waldo Emerson

  Wat is spijt en wat betekent spijtvol zijn?

  Wat is spijt en wat betekent spijtvol zijn?

  Wat wil spijt hebben zeggen?

  • Spijt is een emotie die komt wanneer je achteraf liever anders had gehandeld dan je hebt gedaan.
  • Spijt kan ontstaan wanneer je merkt dat je woorden de ander meer pijn doen dan je had bedoeld.
  • Het gaat bij spijt over een gevoel achteraf. Dat kan al na enkele seconden zijn, maar spijt kan ook jaren later nog heel voelbaar zijn.
  • Hoewel het verleden niet ongedaan kan worden, kan het voelen van spijt, er voor zorgen dat je bijvoorbeeld excuses aanbiedt of in de toekomst anders zal handelen.
  • Bij het ervaren van spijt kun je denken aan zinnen als: 'Had ik maar...' en 'Als ik de tijd terug zou kunnen zetten, dan...'
  Wat is teleurstelling en wat betekent teleurgesteld zijn?

  Wat is teleurstelling en wat betekent teleurgesteld zijn?

  Wat wil teleurgesteld zijn zeggen?

  • Teleurstelling is wanneer de verwachtingen die je had niet waargemaakt worden
  • Je kan teleurgesteld zijn in jezelf, in de ander, in het systeem.
  • Teleurstelling kan opgevolgd worden door een emotie, zoals boosheid of verdriet
  Stabiliteit versus stress: begrippen, definities en inzichten

  Stabiliteit versus stress: begrippen, definities en inzichten

  Wat is stabiliteit en wat betekent je mentaal stabiel en in balans voelen?

  Wat is stabiliteit en wat betekent je mentaal stabiel en in balans voelen?

  Wat is stabiliteit en is je mentaal stabiel en in balans voelen?

  • Stabiliteit staat voor een zeker stevigheid en in balans zijn.
  • Als mens kun je een gevoel van stabiliteit herkennen wanneer er een ingrijpende gebeurtenis is, maar je merkt dat je daar goed mee om kunt gaan.
  • Stabiliteit gaat over een diepgeworteld vertrouwen in jezelf en het leven. Dat je alle stormen die het leven je soms geeft, aan kan. Je boot stevig genoeg is.

  “Do not be afraid to face your difficulty. Turn toward it. Lean into the wind. Hold your ground.”

  Jack Kornfield,

   

  Wat is positiviteit en optimisme?

  Wat is positiviteit en optimisme?

  Wat betekent optimisme en positiviteit en wat verstaan we daar onder?

  • Optimisme is een levenshouding die uitgaat van het positieve. Als mens hebben we de unieke vaardigheid om abstract te denken, en daarmee bijvoorbeeld ook allerlei situaties in de toekomst te visualiseren.

  • Er is een neiging om in coaching en psychologische hulpverlening met name te werken aan het verkennen van alle beperkende gedachten (cognitieve therapie) of aan het oprakelen van (jeugd)trauma’s (psychotherapie).

  • Er zijn echter ook andere visies die er vanuit gaan dat je de balans ook kunt verschuiven, positiever kunt denken, door gewoonweg meer aandacht te geven aan positieve gedachten en activiteiten. Je kunt je gedachten zien als een emmer met knikkers: als je er zelf steeds meer positieve knikkers bij gooit, verschuift vanzelf de totaalsom naar het positieve.

  • Er wordt momenteel in de westerse psychologie uitgegaan van het concept van een basaal geluksniveau dat bij iedereen net wat anders is ingesteld (deels ook genetisch bepaald), waardoor de een een positievere basispositie heeft dan een ander. Tegelijkertijd is er ook voldoende ruimte om jezelf te beoefenen in een meer positieve blik op het leven.

  Wat is negativiteit en wat is pessimisme?

  Wat is negativiteit en wat is pessimisme?

  Wat is negativiteit ?

  • Negativiteit is een pessimistische houding waarbij de meest slechte uitkomst verwacht wordt.
  • Mensen met een negatieve houding hebben de neiging om skeptisch te zijn en plannen de grond in te boren.
  • Waar een ander (of zij zelf) een nieuw plan of idee heeft, worden overal beren op de weg gezien.
  • Pessimistische mensen zullen dan ook niet snel in actie komen en ook het enthousiasme bij anderen de kop in drukken.

  Wat is het negativiteitseffect?

  • Als mensen hebben we (evolutionair) meer last van negatieve zaken, ook wel de negativity bias genoemd. Dit houdt in dat de impact van een negatieve gebeurtenis op onze psychologische staat groter is dan een positieve gebeurtenis.

  Wat zijn negatieve gevoelens en houdingen?

  • Negatieve gevoelens zijn stemmingen en emoties als humeurig zijn, angstig zijn, zich zorgen maken, boosheid, bitter of vijandig zijn.
  • Negatieve houding wil zeggen een een negatieve kijk op verschillende aspecten van je activititeiten, baan of organisatie. Je kan je ondergewaardeerd voelen of last hebben van gebrek aan controle .
  Wat is emotie?

  Wat is emotie?

  Wat is emotie?

  • Emoties zijn gevoelstoestanden die een patroon bevatten van cognitieve, fysiologische en gedragsmatige reacties op gebeurtenissen. 
  • Emoties zijn hersenfuncties met als doel de belangrijke informatie te detecteren en het lichaam klaar maken om hierop te reageren met de hoogste kans tot overleven

  Alle emotionele toestanden hebben vier algemene eigenschappen:

  1. Emoties worden uitgelokt door externe of interne stimuli.
  2. Emotionele reacties komen voort uit evaluaties van deze stimuli, waardoor de situatie betekenis en belang krijgt.
  3. Onze lichamen reageren fysiologisch op onze evaluaties. We kunnen fysiek opgewonden raken wanneer we angst, blijdschap of woede voelen. Of we ervaren een verminderde opwinding, zoals bij tevredenheid of depressie.
  4. Emoties bevatten gedragsneigingen. Soms zijn dit expressieve gedragingen, zoals lachen bij blijdschap, of huilen. Soms zijn dit instrumentele gedragingen, manieren om iets te doen aan de stimulus die de emotie veroorzaakte, zoals studeren voor een beangstigend tentamen of terugvechten uit zelfverdediging.

  Elk van deze vier elementen kunnen snel veranderen tijdens een emotionele periode. Emotie is dus een dynamisch, doorgaand proces.

  Hoe kan je emoties onderscheiden?

  Hoe kan je emoties onderscheiden?

  Hoe kan je emoties indelen?

  • Emoties kunnen ingedeeld worden op basis van valentie (positief of negatief), toenadering (extraversie of introversie) of intensiteit (hoog of laag).
  • Een veelgebruikt onderscheid is het verschil tussen de primaire en de secundaire emoties.
   • De zes primaire emoties zijn blijdschap, angst, verdriet, walging, verbazing en boosheid. Alle basale emoties worden universeel herkend in de gezichtsuitdrukkingen.
   • De secundaire emoties (ook wel ‘sociale’ of ‘morele’ emoties genoemd) reguleren in algemene zin het gedrag om sociale uitsluiting te voorkomen en aanpassing aan de groep te faciliteren. Voorbeelden zijn schaamte, afkeuring, jaloezie, altruïsme, inlevingsvermogen en apathie. Er kunnen meer dan 300 secundaire emoties worden onderscheiden.

  Hoe kan je primaire emoties onderscheiden?

  Bij de primaire emoties zijn aanverwante emoties te ontwaren, zoals:

  • Blijdschap: gelukkig, opgelucht, plezier, tevreden, vervoerd, verrukt, trots, extase, euforisch, genot, enthousiast.
  • Angst: rusteloos, fobisch, paniekerig, schrik, zenuwachtig, ongerust, bezorgd, nerveus, zorgen makend, wantrouwend, hysterisch.
  • Verdriet: zwaarmoedig, zelfmedelijden, bedroefd, wanhopig, eenzaam, depressief, rouwend, smart, zwaarmoedigheid, melancholisch, ongelukkig, ellendig, weemoedig, vernederd.
  • Walging: minachtend, aversie, weerzin, ontzet.
  • Verbazing: gechoqueerd, verbijsterd, verwonderd, overrompeld, ontsteld, verrast.
  • Boosheid: verbolgen, ergernis, verbitterd, wrok, geïrriteerd, vijandig, furieus, verontwaardigd, bitterheid, agitatie, woede.

  Meer lezen en meer info:

  Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

  Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

  Wat wil scepsis, en sceptisch zijn, zeggen?

  • Scepsis is twijfel. Twijfel aan de waarheid, aan wat iemand zegt en in fundamentelere zin aan een goed proces.
  • Scepsis zou je kunnen zien als de afwezigheid van vertrouwen in een goede afloop. In die zin is het gerelateerd aan pessimisme.
  • Het heeft een mate van terughoudendheid in zich. Het heeft als gevolg dat je geen actie wilt ondernemen en geen risico wilt lopen.
  • De aanwezigheid van scepsis herken je wanneer jezelf of een ander een hoop 'beren op de weg' ziet.

  “Men are never convinced of your reasons, of your sincerity, of the seriousness of your sufferings, except by your death. So long as you are alive, your case is doubtful; you have a right only to their skepticism.” - Albert Camus

   

  Wat is schrikken?

  Wat is schrikken?

  Wat is schrikken, en wat is schrik ervaren?

  • Schrikken is het ervaren van plotselinge angst.Het lichaam reageert voordat je uberhaupt een gedachte hebt.
  • Een schrikreactie is evolutionair gezien heel handig. Er zijn mensen waarbij het lichaam nog altijd een schrikreactie toont als er op de televisie een slang langs komt. Ook helpt deze automatische, fysieke reactie als er opeens een auto om de hoek komt zetten of als je een wild zwijn tegen komt tijdens je boswandeling.
  • Schrik is een hele fysieke reactie. Er wordt adrenaline aangemaakt, waardoor je lichaam als het ware in de mogelijkheid wordt gesteld om te vechten of vluchten. Je zal wellicht ook merken dat je ademhaling en hartslag omhoog gaan.
  Wat is stress?

  Wat is stress?

  Wat is stress en gestresst zijn?

  • Stress is het ervaren van mogelijkheden (iets dat de potentie heeft nuttig te zijn voor een persoon) of bedreigingen (iets dat de potentie heeft de persoon te beschadigen) die belangrijk zijn voor een persoon. Stress ontstaat wanneer de persoon voelt dat hij niet effectief om kan gaan met de mogelijkheden of bedreigingen. Stress heeft dus drie aspecten: mogelijkheden/bedreigingen, belangrijkheid en onzekerheid. Stress gaat over de perceptie van deze drie aspecten.
  • Stress is iets heel persoonlijks. Individuele verschillen als persoonlijkheid, talenten en percepties, spelen een grote rol in het vaststellen van de manier waarop mensen reageren op stress, in hoeverre ze stress ervaren en hoe ze denken over mogelijke bronnen van stress binnen een sociale context. Persoonlijkheidstrekken die erg vatbaar zijn voor stress zijn: neuroticisme, introvert zijn, lage eigenwaarde en mensen die niet open staan voor nieuwe ervaringen, daarnaast ook mensen met een type A persoonlijkheid. Daarnaast kunnen capaciteiten een stressfactor zijn. Mensen hebben dan stress omdat ze denken dat ze bepaalde dingen niet kunnen. Een gebrek aan ervaring kan ook een rol spelen bij stress.
  • Omdat mensen verschillend reageren op stress zijn ook de gevolgen van stress voor iedereen verschillend. Stress kan lichamelijke consequenties, psychische consequenties en consequenties voor het gedrag hebben.

  Wat is stress bij acute fysieke crisissituaties?

  • Dieren ervaren stress bij acute fysieke crisissituaties. Een voorbeeld hiervan is een zebra die wordt opgejaagd door een tijger. De zebra zal het plotseling op een rennen moeten zetten, om zichzelf in veiligheid te brengen voor de tijger. De zebra kan zelfs al verwond zijn door de tijger en alsnog uit alle macht proberen te vluchten. Er wordt dan fysiek ineens heel veel geëist van de zebra. Het lichaam blijkt echter prima in staat te zijn om met dit soort stress om te gaan.

  Wat is chronische fysieke stress?

  • Mensen ervaren vaak chronische fysieke stress. Wanneer de gewassen van een boer bijvoorbeeld door beesten zijn opgegeten, zal hij gedurende een lange periode zijn eten ergens anders moeten halen. Hij zal dan bijvoorbeeld iedere keer veel verder moeten lopen om aan wat eten te komen. Doordat hij iedere keer, gedurende een lange tijd meer inspanning moet leveren voor zijn eten, staat hij onder chronisch fysieke stress. 

  Wat is psychische en sociale stress?

  • Deze vorm van stress is kenmerkend voor mensen en bestaat eigenlijk alleen in het hoofd.
  • Mensen kunnen heftige emoties ervaren die het resultaat zijn van enkel de gedachten. De lichamen kunnen dezelfde reacties geven op psychische en sociale stress als op fysieke stress.
  • Het lichaam kan zich heel goed aanpassen om te kunnen omgaan met acute stress die een korte tijd aanhoudt.
  • Dit is echter anders wanneer de stress chronisch lijkt te zijn en het stresssysteem vaak en lang wordt geactiveerd. Het lichaam is hier niet op ingesteld, want de fysiologische verdedigingsmechanismen zijn oorspronkelijk bedoeld om het lichaam in staat te stellen snel en efficiënt te reageren op een plotselinge bedreiging. Gedurende een zekere tijd zal het lichaam weerstand bieden aan de psychologische stress, maar daarna volgt onvermijdelijk uitputting. Hierdoor kunnen er stressgerelateerde ziekten ontstaan.

  Wat is stressbestendigheid in relatie met werk of activititeiten?

  • Je bent stressbestendig wanneer je effectief blijft presteren onder werkdruk, tijdsdruk, bij tegenslag, tegenspel, teleurstelling en/of kritiek.
  • Je laat je niet van je stuk brengen. 

  Wat zijn gerelateerde competenties van stressbestendigheid?

  • Presteren onder tijdsdruk.
  • Goed bestand zijn tegen spanningen.
  • Om kunnen gaan met paniek.
  • Voorkomen van negatieve houding.
  Wat houdt instabiliteit in en wat wil zeggen dat je uit balans bent?

  Wat houdt instabiliteit in en wat wil zeggen dat je uit balans bent?

  Wat houdt instabiliteit in en wat wil zeggen dat je uit balans bent?

  • Instabiliteit is er als de balans zoek is.
  • Je zou kunnen zeggen dat bij onevenwichtigheid er sprake is van extremen, maar dat het fundament nog wel stevig is.
  • Bij instabiliteit is het fundament er niet meer. Het is alsof je een huis bent dat gebouwd is op veengrond. Je wiebelt aan alle kanten en er is geen stevigheid te vinden onder je voeten.
  • De omgeving waarin je je bevindt kan bijdragen aan een gevoel van instabiliteit. Hoewel mensen die in een instabiele, onrustige, onveilige omgeving opgroeien, vaak een goed ontwikkelde stabiliteit hebben gevonden in zichzelf, zijn er natuurlijk ook situaties waarin de context waarin je leeft zo veel onrust geeft, dat het moeilijk is om stabiliteit te ervaren. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin vluchtelingen verkeren, in de onzekerheid van waar ze volgende maand wonen, op een andere plek in Nederland, moet men weer terug naar het land van herkomst, hoe lang gaat het wachten en deze onzekerheid duren?
  • Een ander aspect is de interne, mentale stabiliteit. Hierop zijn het met name onze gedachten die een instabiele situatie kunnen creeren. Beperkende overtuigingen, een negatief zelfbeeld (en bijbehorende zelfkritiek), onzekerheid, soms weer gemaskeerd met een laagje zelfverzekerdheid, kunnen een instabiel geheel vormen.

   

  Wat is een burn-out?

  Wat is een burn-out?

  Wat is een burn-out?

  • Een burn-out is psychische, emotionele, of lichamelijke uitputting. Burn-out is een speciale psychische consequentie van stress die ontstaat als een iemand dag in dag voor een langere periode stress ervaart door werk, studie of andere spanning veroorzakende situaties. Vaak is dit een combinatie, en is de ene situatie weer het gevolg van de ander.

  Wat zijn negatieve gevoelens?

  • Negatieve gevoelens, stemmingen en emoties: voorbeelden hiervan zijn humeurig zijn, angstig zijn, zich zorgen maken, boosheid, bitter of vijandig zijn.

  Wat is een negatieve houding?

  • Voorbeelden hiervan zijn: een negatieve kijk op verschillende aspecten van je baan en organisatie, je ondergewaardeerd voelen of een gebrek aan controle ervaren.
  Wat is paniek, en in paniek raken?

  Wat is paniek, en in paniek raken?

  Wat wil paniek zeggen?

  • Wanneer er een stressvolle situatie voordoet dan gaat het lichaam energie gebruiken, en heb je een snellere ademhaling en hartslag.
  • Door die inspanning neemt vaak ook de angst toe, wat kan leiden tot hyperventilatie.
  • De combinatie van de stressfactor met de fysieke gevolgen van deze stress, kunnen resulteren in een situatie die beschreven kan worden als paniek.
  • Paniek is de situatie waarin een extreme angst zich geheel van je overneemt.
  • Het lichaam reageert daar ook sterk op, waardoor het moeilijk is jezelf rustig te krijgen.
  • Je lijf heeft het als het ware over genomen van je verstand.
  Wat is betekent het gevoel van verloren voelen, en wat is jezelf kwijt zijn?

  Wat is betekent het gevoel van verloren voelen, en wat is jezelf kwijt zijn?

  Wat wil het zeggen als je je verloren voelt?

  • Er zijn situaties wanneer je het gevoel kan hebben jezelf te verliezen of jezelf kwijt te zijn geraakt.
  • Dit gevoel kan een signaal zijn dat je het zicht op je (levens)pad kwijt bent.
  • Alsof je wakker wordt in je leven en je jezelf afvraagt 'Hoe ben ik hier terecht gekomen?'.
  • Een gevoel van verloren zijn, gaat vaak over het niet herkennen van de richting waarop je wandelt.
  • Het kan daarin wel heel helpend zijn om te kijken naar wat er wel is. Welke keuzes hebben je gebracht waar je nu bent? Wat heb je geleerd? Wat heb je bereikt? Wat heb je ontdekt? Waar ben je dankbaar voor?

   

  “A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.”

  Lao Tzu

  Wat is wanhoop en wanhopig zijn?

  Wat is wanhoop en wanhopig zijn?

  Wat betekent wanhoop?

  • Wanhoop is een sterk overheersende emotie die je voelt wanneer je het idee hebt niets meer te kunnen doen aan een moeilijke situatie.
  • Wanneer je een gevoel van wanhopig zijn ervaart dan zit daar een idee van uitzichtloosheid onder.
  • Het kan heel overweldigend zijn wanneer jezelf of iemand in je omgeving deze emotie ervaart. Wanhoop legt als het ware  een dikke deken over iedere oplossing of nieuwe weg uit de situatie
  Hoe controleer je jouw emotie?

  Hoe controleer je jouw emotie?

  Hoe controleer, reguleer of vertrouw je jouw emotie?

  • Emotie regulatie is een vaardigheid die aan te leren is. Mensen functioneren beter als zij deze vaardigheid beter beheersen.
  • Volgens James Gross kunnen we op vijf manieren onze emoties reguleren:
   • Selectie van situaties door het ondernemen van actie om de emotionele ervaring te vermijden of juist op te zoeken.
   • Modificatie van situaties door te proberen de situatie waarin we terechtkomen te veranderen, bijvoorbeeld met probleemgerichte coping, pogingen om controle te hebben over situaties, het zoeken van sociale steun of het verlaten van de situatie
   • Het verleggen van de aandacht focus naar een op andere wijze emotioneel beladen aspect van de situatie. In plaats van focus op de boor van de tandarts verleg je bijvoorbeeld je aandacht naar het plafond dat je ziet
   • Herwaarderen van de situatie door de betekenis van en je eigen gedachten over een situatie te veranderen. In plaats van een pijnlijke gebeurtenis als een fout bestempelen herwaardeer je het bijvoorbeeld als een leermoment voor persoonlijke ontwikkeling. Of in plaats van je sterke emotie te zien als iets negatiefs dat je tegenhoudt, herwaardeer je het als iets positiefs dat je jouw pad wijst. Mensen die herwaarderen zijn psychisch, sociaal en fysiek vaak gezonder.
   • Onderdrukken van emoties door ze niet te tonen, of proberen niet te voelen. Onderdrukking is vaak een slechte strategie omdat het vaak negatieve (sociale) bijeffecten heeft. Het doorleven en tonen van emoties is natuurlijker dan ze te onderdrukken.

  Meer lezen en meer info:

  Wat is stressbestendig zijn, rustig blijven en kunnen relativeren, als competentie?

  Wat is stressbestendig zijn, rustig blijven en kunnen relativeren, als competentie?

  Wat is het nivo waarop je stressbestendig kunt zijn?

  De mate waarin je de competentie 'stressbestendig zijn' kan beheersen, is oplopend:

  1. Onder druk rustig blijven
  2. Prioriteiten kunnen stellen en kunnen relativeren
  3. Stressfactoren herkennen en daar goed mee omgaan

  Wat is rustig blijven onder druk en je eigen werk gecontroleerd afhandelen

  • Je reageert rustig en vriendelijk in chaotische en onverwachte situaties.
  • Je houdt jezelf onder controle in situaties waarbij emoties een grote rol spelen
  • Je blijft onder (tijds)druk effectief en geconcentreerd werken.
  • Je behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding.

  Wat is prioriteiten stellen en relativeren waar dat nodig is?

  • Je gaat constructief om met kritiek van anderen en blijft bereid zijn/haar eigen aanpak te toetsen.
  • Je brengt bij (tijds)druk prioriteiten aan en blijft doeltreffend en tactisch handelen.
  • Je presteert langdurig goed onder tijdsdruk, tegenslag en bij complicaties.

  Wat is het herkennen van stressfactoren herkennen, en er goed op reageren en mee omgaa

  • Je herkent factoren die stress met zich mee brengen en je maakt deze bespreekbaar door het proces met anderen te analyseren.
  • Je plant en structureert voor jezelf en voor anderen op een dusdanige manier dat stress wordt voorkomen.
  • Je blijft ondanks de druk optimistisch en positief in gecompliceerde situaties en bent hierdoor een voorbeeld voor anderen.
  Stapgerichtheid versus doelloosheid: begrippen, definities en inzichten

  Stapgerichtheid versus doelloosheid: begrippen, definities en inzichten

  Wat is tijdpadbewust zijn en hoe blijf je stapgericht?

  Wat is tijdpadbewust zijn en hoe blijf je stapgericht?

  Wat is stapgerichtheid en tijdpadbewust zijn?

  • Tijdpadbewust zijn gaat over het weten, volledig van doordrongen zijn, dat alles tijd nodig heeft.
  • Het gaat over de realisatie dat ontwikkeling (van jezelf als mens, van een project of product) tijd kost. Dat alles heeft ook een eigen tijd om tot ontwikkeling te komen en iedere ontwikkelingsfase is van belang. Net als dat in een bos niet iedere boom op hetzelfde moment in blad komt, zo zal je wellicht ook herkennen dat ieder mens, iedere organisatie, ieder project een eigen ritme heeft.
  • De meesten van ons zijn gewend om (ver) vooruit te kijken, naar het pad dat nog voor ons ligt.
  • Dat vooruit kijken, maakt ook dat soms vergeten wordt om te herkennen dat er ook al een heel pad is dat al afgelegd is.
  • Het kan helpend zijn om soms even uit te zoomen - de blik van een vriend of collega kan daarbij ook helpend zijn - en ook te zien hoeveel er eigenlijk al is gerealiseerd of gebeurd.
  Wat is mindfulness?

  Wat is mindfulness?

  Wat is mindfulness?

  • Mindfulness is met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu. Een wat uitgebreidere beschrijving bevat ook expliciet de acceptatie van alles wat er in het moment aan ervaringen, gedachten en gevoelens aawezig is: mindfulness is het aanwezig te zijn bij alle gebeurtenissen en ervaringen, of ze nou prettig of onprettig zijn. Dit wordt vaak nog aangevuld met een open houding naar jezelf: met een vriendelijke en nieuwsgierige blik jezelf benaderen.
  • Het concept is eigenlijk best simpel. Om te begrijpen dan. Als je het probeert, dan merk je snel dat je gedachten je continu meenemen naar morgen, naar vorige week of naar je volgende vakantiebestemming.
  • De adem wordt vaak gebruikt als hulp bij het terugbrengen van je aandacht in het hier en nu. De ademhaling heb je namelijk altijd bij je, overal. Je hoeft er niets voor te doen. De adem ademt zichzelf. Je kan je bewust worden van je ademhaling terwijl je in gesprek bent met je partner, als je op de fiets zit, of terwijl je eten kookt. Zodra je jezelf in het hier en nu, in je eigen lichaam, terug hebt gebracht dan kun je ook met volledige aandacht doen wat je aan het doen bent. Of je nu aan het wandelen bent, een film aan het kijken of het eten kookt. 
  • Mindfulness wordt tegenwoordig ook steeds vaker in combinatie met andere psychische hulp ingezet, bijvoorbeeld bij stressklachten, pijn, angst en depressie. Via ademhalingsoefeningen en lichaamsbewustzijn is de aandacht in het hier en nu te beoefenen, waarna er ook ruimte ontstaat voor compassie, inzicht en acceptatie.
  Wat is concentratie?

  Wat is concentratie?

  Wat is concentratie?

  • Concentratie is het richten van je aandacht. Het met je volledige aandacht bij iets aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij een project of bij een gesprek.
  • Dit is ergens heel tegenstrijdig, want het is heel natuurlijk om continu te worden afgeleid. Focus betekent dus ook het je bewust kiezen voor een manier van leven en werken waarin je je niet laten afleiden. Je kan afgeleid worden door je eigen gedachten, over andere taken en gebeurtenissen. Je kan je ook laten afleiden door je telefoon, door je e-mail, door het nieuws of social media.
  Wat is focus?

  Wat is focus?

  Wat is focus?

  • Je bent gefocust wanneer je jouw aandacht voor langere tijd richt op hetzelfde punt. Je laat je dan niet afleiden en bent geconcentreerd.
  • Focus is ook richten op je doel. Focus gaat over het helder hebben van hoofd- en bijzaken - en telkens blijven kiezen om je aandacht en energie te richten op de hoofdzaak, op je primaire activiteit.
  • Bijvoorbeeld studeren zodat je het tentamen haalt, maar ook als ondernemer zorgen dat je een succesvol product op de markt zet.
  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld, en wat is geduld hebben?

  • Geduld is een vorm van acceptatie dat alles tijd nodig heeft.
  • Het kan een passiviteit in zich dragen: niet direct actie ondernemen, maar rustig afwachten.
  • Geduld hebben, kan echter ook een positieve kwaliteit zijn. In de zin dat je het juiste moment zoekt om iets te bewerkstelligen en niet te snel wilt gaan. In die zin gaat geduld hebben ook over vertrouwen dat bepaalde processen tijd nodig hebben en het zoeken naar de juiste timing.
  • Tegelijkertijd is het handig te blijven realiseren dat sommige situaties vragen om geduld en andere situaties juist om proactiviteit. Daarin kan het waardevol zijn om voor jezelf te onderzoeken of jezelf geneigd bent om soms te afwachtend te zijn, of juist te snel wilt gaan.

   

  “Patience is not passive waiting. Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

   

  Ray A. Davis

  Wat is nonchalance en wat betekent nonchalantheid?

  Wat is nonchalance en wat betekent nonchalantheid?

  Wat wil nonchalance zeggen?

  • Nonchalance gaat over laks zijn, wanneer je onverschillig bent voor het halen van een resultaat of doel.
  • Het beeld dat naar boven komt bij het herkennen van nonchalant gedrag, is het ophalen van de schouders.
  • De meeste mensen kennen het gevoel van nonchalance het best in hun tienerjaren. Sommigen houden dit nog wat langer vol...
  • Er gaat een bepaalde achteloosheid vanuit.
  • Het resultaat van nonchalant gedrag is vaak een slordig resultaat.
  • Het interesseert je niet zo veel hoe een project afgerond wordt, wat het resultaat wordt, wat je van je leven maakt.

   

  “Doing nothing is better than being busy doing nothing.” 

   

  Lao Tzu

   

  Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

  Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

  Wat is afleiding?

  • Afleiding is niet aanwezig zijn bij wat je nu aan het doen bent.
  • Indien je hebt gekozen om je ergens op te concentreren, dan is afleiding je daarvan laten afhouden door andere zaken.
  • Je laat je tijdens het autorijden afleiden door een telefoontje van een familielid. Je laat je tijdens het leren voor je tentamen afleiden door de voetbalwedstrijd op TV.
  • Zeker in deze tijd waarin je telefoon vaak een continue stroom van afleiding biedt (appjes, mails, video's, nieuwsupdates) is het een steeds grotere uitdaging om je aandacht te houden bij wat je wil.

  “All profound distraction opens certain doors. You have to allow yourself to be distracted when you are unable to concentrate.” ― Julio Cortázar

   

   

  Wat is betekent het gevoel van verloren voelen, en wat is jezelf kwijt zijn?

  Wat is betekent het gevoel van verloren voelen, en wat is jezelf kwijt zijn?

  Wat wil het zeggen als je je verloren voelt?

  • Er zijn situaties wanneer je het gevoel kan hebben jezelf te verliezen of jezelf kwijt te zijn geraakt.
  • Dit gevoel kan een signaal zijn dat je het zicht op je (levens)pad kwijt bent.
  • Alsof je wakker wordt in je leven en je jezelf afvraagt 'Hoe ben ik hier terecht gekomen?'.
  • Een gevoel van verloren zijn, gaat vaak over het niet herkennen van de richting waarop je wandelt.
  • Het kan daarin wel heel helpend zijn om te kijken naar wat er wel is. Welke keuzes hebben je gebracht waar je nu bent? Wat heb je geleerd? Wat heb je bereikt? Wat heb je ontdekt? Waar ben je dankbaar voor?

   

  “A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.”

  Lao Tzu

  In welke situaties wordt mindfulness beoefent en met welk effect?

  In welke situaties wordt mindfulness beoefent en met welk effect?

  • Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness.
  • Zo zijn er aanwijzingen dat ook de paar weekse training al kan bijdragen aan bijvoorbeeld stressreductie, een beter slaapritme, maar ook een meer begripvolle manier van spreken.
  • Mindfulness wordt bijvoorbeeld ingezet in scholen, maar ook in gevangenissen. Mindfulness wordt ingezet tijdens de zwangerschap maar ook bij mensen met overgewicht (mindful eten). 
  • Het lijkt een waardevolle aanvulling te zijn bij de behandeling van bijvoorbeeld post-traumatische stress, depressie, angst en overspannenheid.
  • Maar ook als je daar allemaal geen last van hebt, dan kan het beoefenen van momentbewustzijn je helpen om bewustere keuzes te maken, meer in verbinding te zijn met de mensen om je heen, meer ontspannenheid te ervaren, je bewuster van je lichaam te voelen, en helpen bij het accepteren van onprettige situaties in plaats van er tegen vechten of je er geirriteerd over te blijven voelen.
  Tolerantie versus onverdraagzaamheid: begrippen, definities en inzichten

  Tolerantie versus onverdraagzaamheid: begrippen, definities en inzichten

  Wat is tolerantie en tolerant zijn?

  Wat is tolerantie en tolerant zijn?

  Wat is tolerantie en tolerant zijn?

  • Tolerantie is de acceptatie dat andere mensen anders denken en dat er andere manieren zijn om het leven te leven.
  • Een ander woord voor tolerantie is verdraagzaamheid: je 'tolereert' de anders aanwezigheid, je verdraagt diens 'anders zijn'.
  • Het impliceert ook dat er niet perse sprake hoeft te zijn van acceptatie van de ander zoals die is of begrip voor de situatie.
  • Tolerantie kan tot gevolg hebben dat er 'eilandjes van culturen of groepen' ontstaan die onderling accepteren dat er ook mensen zijn die hele andere waarden hebben en andere levens leiden, maar daar eigenlijk zo weinig mogelijk last van willen hebben.

   

  “In order to have faith in his own path, he does not need to prove that someone else's path is wrong.” - Paolo Coelho

  Wat is inlevingsvermogen?

  Wat is inlevingsvermogen?

  Wat is inlevingsvermogen?

  • Bij inlevingsvermogen gaat het om luisteren naar en meedenken met anderen, het onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Jezelf kunnen verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

  Wat zijn met inlevingsvermogen samenhangende competenties en begrippen?

  • Over empathisch vermogen beschikken
  • Sensitief gedrag kunnen vertonen
  • Tactvol zijn
  • open staan en toegankelijk zijn voor anderen
  • omgaan met verschillende rollen en situaties
  Wat is flexibiliteit, en wat betekent flexibel zijn?

  Wat is flexibiliteit, en wat betekent flexibel zijn?

  Wat is flexibiliteit?

  • Bij flexibiliteit gaat het om het makkelijk aan kunnen passen aan veranderingen. Flexibiliteit kun je toepassen en opdoen in verschillende situaties, bijvoorbeeld tijdens het reizen, je werk of in je vrije tijd. 
  • Je kunt snel schakelen en oplossingen verzinnen bij veranderende situaties.
  • Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap als je gaat werken of samenwerken. Het wordt zeer op prijs gesteld als je deze competentie beheerst, want je kunt je goed aanpassen aan nieuwe situaties die tijdens je werk regelmatig voorkomen.
  • Wendbaarheid is een synoniem van flexibiliteit.

  Wat is jezelf aanpassen?

  • Aanpassen is het per situatie op verschillende manieren kunnen reageren.
  • Om flexibel te kunnen zijn is het belangrijk om je te kunnen aanpassen.
  • Ook belangrijk is dat je de grenzen in de gaten kunt blijven houden in hoeverre je wel wil en kan aanpassen.

  Wat is probleemoplossend vermogen?

  • Probleemoplossend vermogen wil zeggen dat je snel kan reageren om een oplossing te bedenken.
  • Naast jezelf kunnen aanpassen hangt het er ook per probleem van af hoe het opgelost moet worden.
  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld, en wat is geduld hebben?

  • Geduld is een vorm van acceptatie dat alles tijd nodig heeft.
  • Het kan een passiviteit in zich dragen: niet direct actie ondernemen, maar rustig afwachten.
  • Geduld hebben, kan echter ook een positieve kwaliteit zijn. In de zin dat je het juiste moment zoekt om iets te bewerkstelligen en niet te snel wilt gaan. In die zin gaat geduld hebben ook over vertrouwen dat bepaalde processen tijd nodig hebben en het zoeken naar de juiste timing.
  • Tegelijkertijd is het handig te blijven realiseren dat sommige situaties vragen om geduld en andere situaties juist om proactiviteit. Daarin kan het waardevol zijn om voor jezelf te onderzoeken of jezelf geneigd bent om soms te afwachtend te zijn, of juist te snel wilt gaan.

   

  “Patience is not passive waiting. Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

   

  Ray A. Davis

  Wat is acceptatie en acceptatievermogen?

  Wat is acceptatie en acceptatievermogen?

  Wat is acceptatie?

  • Acceptatie is het niet meer willen veranderen van de situatie.
  • Acceptatie is wordt ook wel omschreven als 'het kunnen zijn met alles wat er is'

  Wat is acceptatievermogen?

  • Acceptatievermogen is vermogen om kunnen aanvaarden van alles wat er is. Daaronder valt ook het vermogen om te kunnne aanvaarden dat het niet is zoals je verwacht had, of had gehoopt dat het zou zijn.

  “There is something wonderfully bold and liberating about saying yes to our entire imperfect and messy life.” – Tara Brach

   

  Wat is respectloos?

  Wat is respectloos?

  Wat wil respectloosheid?

  • Respectloosheid is het gebrek aan waardering en de afwezigheid van respect voor een ander.
  • In die zin gaat het over dat je de ander niet de ruimte geeft om zichzelf te zijn.
  • Je kan iemand met woorden schofferen en wegzetten.
  • Het kan ook in je handelen zichtbaar worden. Dat kan heel expliciet en herkenbaar zijn, maar op een subtieler niveau zou je kunnen zeggen dat in Nederland een uur te laat komen ook gezien kan worden als een gebrek aan respect voor de ander z'n tijd.
  Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

  Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

  Wat wil irritatie zeggen en waar komt irritatie vandaan?

  • Irritatie komt op wanneer je je ergens aan ergert.
  • Je kunt je irriteren aan een situatie, een ander of aan jezelf.
  • Irritatie komt meestal voort uit een situatie waarin je verwachtingen niet worden waargemaakt (bijv: je bent niet tevreden met je eigen inzet/de ander doet niet wat jullie hadden afgesproken).
  • Irritatie wijst op een situatie waarin je grens is overschreven, of jij je eigen grens bent overschreden.
  • Irritatie die blijft etteren, die niet wordt gezien of geuit, waar niet naar wordt gehandeld, kan opbouwen tot boosheid of woede.
  • Door irritatie - met aandacht en nieuwsgierigheid - te voelen, te uiten en te onderzoeken, kan de opbouw van boosheid beperkt worden.

   

  “Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.” ― Carl Gustav Jung

  Wat is haat, en wat betekent haatdragend zijn?

  Wat is haat, en wat betekent haatdragend zijn?

  Wat is haat?

  • Haat is een diepe, alles overnemende emotie. Het is een gevoel van iets, een groep of iemand willen vernietigen. Je wilt de ander vaak letterlijk wat aandoen.
  • Haat kan een veel langdurige aanwezigheid hebben dan bijvoorbeeld boosheid.

  Wat is de oorzaak van haat?

  • Haat komt voort uit het ervaren van onrecht, of het gevoel dat iemand constant door een groep, iets, of een ander, in de weg te worden gezeten.

  Wat kan je doen als je haat voelt?

  • Als je gevoelens van haat ervaart is dat een signaal dat er iets niet klopt met je tolerantievermogen.
  • Er zijn meerdere wegen waarop je je tolerantievermogen kan verbeteren.

   

  "No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite."

   

  Nelson Mandela

  Vrijheid versus beperking: begrippen, definities en inzichten

  Vrijheid versus beperking: begrippen, definities en inzichten

  Wat is vrijheid, en wat betekent je vrij voelen?

  Wat is vrijheid, en wat betekent je vrij voelen?

  Wat houdt vrijheid en je vrij voelen in?

  • Vrij zijn gaat over je leven te leiden zoals jij dat wilt zonder inmenging of beinvloeding van een ander of de maatschappij.
  • Vrijheid impliceert een mate van vrije keuze of vrije wil.
  • Tegelijkertijd is vrijheid altijd relatief. Ieder mens is beïnvloed door opvoeding en onderwijs. Geen mens is een eiland in de samenleving.
  • Je vrij voelen gaat over om - ondanks die indirecte beïnvloeding - je eigen keuzes te maken.
  • Je wordt je vaak pas echt bewust van je vrijheid op het moment dat deze ingeperkt wordt.

   

  “Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.” ― Viktor Frankl

  Wat is je onbeperkt voelen?

  Wat is je onbeperkt voelen?

  Wat is beperkt of onbeperkt voelen?

  • Onbeperkt zijn is een vrije, ruimtelijke staat van zijn, denken en voelen.
  • Onbeperkt zijn geeft ruimte om buiten alle kaders te kunnen denken en inbeelden.
  • Het is een denken in mogelijkheden en kansen.
  • Het is je denken en handelen de volledige vrijheid geven.
  • Het gevolg is een spontane en vrije manier van zijn.
  • Je doet wat je wilt. Je zegt wat je denkt. Je volgt je hart.
  Wat is energiek zijn, en betekent energie hebben?

  Wat is energiek zijn, en betekent energie hebben?

  Wat wil energie hebben en energiek zijn zeggen?

  • Wanneer je je energiek voelt, ervaar je vol energie, vol beweging en vol positiviteit te zijn.
  • Energiek gaat over aanpakken, met enthousiasme (nieuwe) projecten oppakken.
  • Als je het woord energiek uitspreekt, zul je wellicht al direct een sensatie van energie voelen in je lijf.
  • Energie en enthousiasme werken aanstekelijk.

   

  Wat is openheid en wat houdt open zijn in?

  Wat is openheid en wat houdt open zijn in?

  Wat is openheid en wat houdt open zijn in?

  • Openheid kan twee kanten op werken.

  • Je kan heel open zijn in het zien van de ander. ‘Een open blik.’ De onderliggende kwaliteit daaraan ten grondslag is nieuwsgierigheid. Je stelt (open) vragen, je vult niet in hoe iets voor de ander is. Je laat de ander zichzelf zijn zonder te oordelen.

  • Je kan ook open zijn in de vorm dat je veel van jezelf laat zien. Je bent heel open over wie je bent, hoe je bent, wat je doet, je dromen, je angsten. Voor een ander kan dat lijken alsof je kwetsbaarheid laat zien, maar als openheid samenvalt met zelfvertrouwen dan is het niet meer kwetsbaar, maar juist helder en stevig.

   

  In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few

   

  Shunryu Suzuki

  Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

  Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

  Wat wil scepsis, en sceptisch zijn, zeggen?

  • Scepsis is twijfel. Twijfel aan de waarheid, aan wat iemand zegt en in fundamentelere zin aan een goed proces.
  • Scepsis zou je kunnen zien als de afwezigheid van vertrouwen in een goede afloop. In die zin is het gerelateerd aan pessimisme.
  • Het heeft een mate van terughoudendheid in zich. Het heeft als gevolg dat je geen actie wilt ondernemen en geen risico wilt lopen.
  • De aanwezigheid van scepsis herken je wanneer jezelf of een ander een hoop 'beren op de weg' ziet.

  “Men are never convinced of your reasons, of your sincerity, of the seriousness of your sufferings, except by your death. So long as you are alive, your case is doubtful; you have a right only to their skepticism.” - Albert Camus

   

  Wat is gêne ervaren en je geneerd voelen?

  Wat is gêne ervaren en je geneerd voelen?

  Wat wil het zeggen als je je geneert?

  • Jezelf ergens voor generen gaat over schaamte ervaren.
  • Wanneer je gêne voelt, dan ben je in verlegenheid gebracht ergens over.
  • Er is iets wat je liever niet zou tonen aan de wereld, iets waarvan je liever zou hebben dat het bedekt en ongezien kan blijven.
  • Om je ergens voor te kunnen schamen moet er een gevoel van 'hoe iets hoort te zijn' aanwezigheid samen met de wens om daar aan te voldoen.
  Wat houdt je beperkt of je ingeperkt voelen in?

  Wat houdt je beperkt of je ingeperkt voelen in?

  Wat houdt je beperkt of je ingeperkt voelen in?

  • Ingeperktheid ervaren behelst ook een gevoel van onvrijheid. Het gaat over een een niet volledig vrij jezelf kunnen zijn.
  • Het impliceert een afwezigheid van autonomie: de afwezigheid om volledig je eigen keuzes te maken en je dromen na te streven.
  • Beperkt kan ook een mate van bekrompenheid betekenen: de gestelde kaders wel heel nauw interpreteren en vinden dat jezelf en de ander daar binnen dienen te blijven.
  • Beperkingen kunnen van buitenaf komen (de maatschappij), heel praktisch zijn (fysiek, financieel), maar ook je eigen gedachtepatronen kunnen je inperken.
  Wat kan je doen als je minder last wilt hebben van beperkingen, je vrij wilt voelen en je spontaniteit wil stimuleren?

  Wat kan je doen als je minder last wilt hebben van beperkingen, je vrij wilt voelen en je spontaniteit wil stimuleren?

  Wat kan je doen om minder beperkt te voelen?

  • Om praktische beperkingen aan te gaan: wat kun je doen om de beperking op te heffen, kleiner te maken, de beperking te zien als een creatief kader waarbinnen je je vrijheid op kan zoeken.
  • Bij het ervaren van beperkingen van buitenaf, stel jezelf de vraag: 'Welke weg is er om de beperking vanuit de samenleving heen te maken?' Wellicht vraagt het een hoop meer energie of veel meer inspanning van jezelf. Herken dat veel situaties uiteindelijk ook gaan over je eigen plek innemen ondanks (en wellicht zelfs dankzij) alle beperkingen!
  • Ga op zoek naar je eigen beperkende gedachten. Naar welke aannames leef je? Welke overtuigingen heb je in je opvoeding meegekregen? Welke ideeën over de wereld en over je eigen leven houden je in de greep? Wat maakt dat je niet doet wat je werkelijk wilt? Kun je die overtuigingen loslaten? Wat  zou er gebeuren als je dat zou doen?

  Wat kan je doen om je vrijer te voelen?

  • Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou je doen als er geen beperkingen zijn?’ / 'Wat zou je doen als alles lukt?'
  • Het kan helpen om bekend te worden met je eigen beperkende overtuigingen, zodat je die kunt opheffen (of parkeren): lees hier meer informatie over de RET techniek.
  • Denken in overvloed ipv denken in beperkingen. Er zijn meerdere technieken die helpen bij het ervaren van de basale situatie van overvloed – wat weer helpt bij het ervaren van de onbeperkte mogelijkheden in het leven.
  • Leer jezelf om te denken in oplossingen. 'Wat kan er wel?' Je zult merken dat er vanzelf meer ruimte ontstaat om nieuwe paden in te slaan, nieuwe dingen te leren en situaties herkent vanuit 'het glas halfvol' in plaats van 'halfleeg'.

  Wat kun je doen om je minder gesloten en meer open te zijn?

  • Allereerst.. sta eens stil bij of je je goed voelt bij je mate van geslotenheid. Wil je het veranderen, dan kun je onderstaande oefeningen eens proberen. Maar realiseer je ook dat als jij je er goed bij voelt, het is okay om geslotener dan anderen te zijn.
  • Stel jezelf de volgende vragen: Wat is het dat je wilt bereiken met meer openheid? Wat is het dat je geslotenheid je nu brengt? Is er een aanleiding geweest voor je geslotenheid? Hoe zou meer openheid/minder geslotenheid er voor jou praktisch uit zien?
  • Om te oefenen met meer openheid, zoek een voor jou veilige relatie. Wellicht is dat een goede vriend of juist een onbekende die je nooit meer tegenkomt.
  • Kwetsbaarheid nodigt kwetsbaarheid uit. Je zal merken dat je openheid, ook openheid bij de ander kan realiseren. Je geslotenheid kan op eenzelfde manier geslotenheid in stand houden.
  • Brene Brown heeft diverse boeken geschreven die relateren aan dit thema en ook zijn er diverse video's van haar online te vinden.
  • Zie het oefenen met je geslotenheid als een experiment, een ontdekkingstocht, een manier om je comfort zone op te rekken. Je hoeft niet uit je comfortzone te springen, maar oefen met telkens een stapje er buiten zetten.

  Wat kan je doen om meer energie te krijgen?

  • Fysieke activiteit helpt vaak om ook je mentale activiteit te stimuleren. Ga sporten, beweeg je lijf, dans, huppel, spring!
  • Waar krijg jij energie van? Kan je dat vaker doen? Hoe kun je het een dagelijks onderdeel maken van je leven? Maar ook, wat ontneemt je de energie? Kun je dat minder doen of kun je het anders inrichten zodat het je minder energie kost of zelfs energie oplevert?
  • Neem je voor 'ja' te zeggen tegen nieuwe plannen en projecten (tenzij je natuurlijk al een bomvolle agenda hebt - dan is beter leren 'nee' zeggen tegen activiteiten die je energie kosten een waardevollere oefening)
  • Zorg goed voor je lijf - zorg dat je beweging, voeding en slaapritme ondersteunend zijn aan je dag en je energie!
  Zelfbewustzijn versus onzekerheid: begrippen, definities en inzichten

  Zelfbewustzijn versus onzekerheid: begrippen, definities en inzichten

  Wat is zelfbewustheid en wat betekent zelfbewust zijn?

  Wat is zelfbewustheid en wat betekent zelfbewust zijn?

  Wat betekent zelfbewustheid en wat wordt verstaan onder zelfbewust zijn?

  • Zelfbewust zijn gaat over het kennen van jezelf.
  • Je bent je bewust van hoe je reageert op situaties.
  • Je weet welke primaire reactie je hebt wanneer het erop aan komt: vechten, vluchten of bevriezen.
  • Je bent je bewust hoe anderen op je reageren.
  • Je bent je bewust van de momenten dat je uit verbinding gaat met jezelf.
  • Je weet wat jouw beweegt, wat je raakt, wat je drijft, en je weet ook welke situaties, welke mensen je triggeren.

  Kortom – zoals Socrates al aangaf ‘Know thyself’...en dan in het oud-Grieks

   

  Wat is zelfverzekerdheid en wat betekent zelfwaardering?

  Wat is zelfverzekerdheid en wat betekent zelfwaardering?

  Wat betekent zelfverzekerheid en wat wordt verstaan onder zelfwaardering?

  • Zelfvertrouwen gaat over het vertrouwen in jezelf. Het kan meer gaan over vertrouwen in jezelf dat je een bepaalde taak kan volbrengen.
  • In de kern zal het echter meer gaan over een basaal vertrouwen in jezelf, ongeacht of je iets bereikt of niet. Sommigen noemen dit ook wel zelfwaardering.
  • Je zou kunnen zeggen dat iemand die een hoge mate van zelfwaardering heeft, ook veel zelfvertrouwen uitstraalt.
  • Zelfvertrouwen bouwt ook voort op zelfacceptatie, waarbij je jezelf accepteert met al je ‘plussen en minnen’.
  Wat is onzekerheid en je onzeker voelen, en wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

  Wat is onzekerheid en je onzeker voelen, en wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

  Wat betekent onzekerheid en wat is je onzeker voelen?

  • Onzekerheid is een gevoel van twijfel aan jezelf.
  • Als je onzeker bent, voel je je niet op je gemak met jezelf.
  • Vaak is dit heel voelbaar (en zichtbaar) in interactie met een ander en zeker ook in een groep.
  • Onzekerheid kan bij iemand ook fysiek zichtbaar worden, bijvoorbeeld in een rode kleuring in het gezicht.
  • Bij mensen die zich onzeker voelen, zijn vaak ook heel kritisch op zichzelf en beelden zich in hoe anderen negatief oordelen over hen.

  Wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

  • Vertrouwen kun je hebben in jezelf, de ander, de situatie, het leven, de wereld. Vertrouwen gaat erover dat je verwacht dat er voldoende middelen, kennis, kunde en wil is om tot een goed resultaat te komen.
  • Vertrouwen heeft ook als gevolg dat je fouten durft te maken. Je vertrouwt er op dat je het kan oplossen of dat het niet erg zal zijn.
  • Bij mensen met perfectionistische neigingen ontbreekt vaak dit basale vertrouwen, waardoor hele kleine missers tot grote paniek kunnen leiden.
  • Vertrouwen gaat ook over het meebewegen met de ‘chaos’ die het leven kan zijn. Door te vertrouwen dat je je eigen leven kunt dragen, kun je ook meebewegen met de interne en externe stormen van het leven.
  • In religieuze kringen wordt ook wel naar dit aspect verwezen met ‘God never gives you more than you can handle’ – waarin mensen het vertrouwen kunnen vinden dat ze kunnen dragen wat er ook maar langs komt.
  Wat is negativiteit en wat is pessimisme?

  Wat is negativiteit en wat is pessimisme?

  Wat is negativiteit ?

  • Negativiteit is een pessimistische houding waarbij de meest slechte uitkomst verwacht wordt.
  • Mensen met een negatieve houding hebben de neiging om skeptisch te zijn en plannen de grond in te boren.
  • Waar een ander (of zij zelf) een nieuw plan of idee heeft, worden overal beren op de weg gezien.
  • Pessimistische mensen zullen dan ook niet snel in actie komen en ook het enthousiasme bij anderen de kop in drukken.

  Wat is het negativiteitseffect?

  • Als mensen hebben we (evolutionair) meer last van negatieve zaken, ook wel de negativity bias genoemd. Dit houdt in dat de impact van een negatieve gebeurtenis op onze psychologische staat groter is dan een positieve gebeurtenis.

  Wat zijn negatieve gevoelens en houdingen?

  • Negatieve gevoelens zijn stemmingen en emoties als humeurig zijn, angstig zijn, zich zorgen maken, boosheid, bitter of vijandig zijn.
  • Negatieve houding wil zeggen een een negatieve kijk op verschillende aspecten van je activititeiten, baan of organisatie. Je kan je ondergewaardeerd voelen of last hebben van gebrek aan controle .
  Wat is positiviteit en optimisme?

  Wat is positiviteit en optimisme?

  Wat betekent optimisme en positiviteit en wat verstaan we daar onder?

  • Optimisme is een levenshouding die uitgaat van het positieve. Als mens hebben we de unieke vaardigheid om abstract te denken, en daarmee bijvoorbeeld ook allerlei situaties in de toekomst te visualiseren.

  • Er is een neiging om in coaching en psychologische hulpverlening met name te werken aan het verkennen van alle beperkende gedachten (cognitieve therapie) of aan het oprakelen van (jeugd)trauma’s (psychotherapie).

  • Er zijn echter ook andere visies die er vanuit gaan dat je de balans ook kunt verschuiven, positiever kunt denken, door gewoonweg meer aandacht te geven aan positieve gedachten en activiteiten. Je kunt je gedachten zien als een emmer met knikkers: als je er zelf steeds meer positieve knikkers bij gooit, verschuift vanzelf de totaalsom naar het positieve.

  • Er wordt momenteel in de westerse psychologie uitgegaan van het concept van een basaal geluksniveau dat bij iedereen net wat anders is ingesteld (deels ook genetisch bepaald), waardoor de een een positievere basispositie heeft dan een ander. Tegelijkertijd is er ook voldoende ruimte om jezelf te beoefenen in een meer positieve blik op het leven.

  Wat is zelfvertrouwen?

  Wat is zelfvertrouwen?

  Wat is zelfvertrouwen hebben?

  • Zelfvertrouwen is het vermogen om weloverwogen en zelfbewust te besluiten en acties te ondernemen, ook in moeilijke omstandigheden.
  • Zelfvertrouwen gaat over het vertrouwen in jezelf. Het kan gaan over het hebben van vertrouwen dat je een bepaalde taak kan volbrengen. In de kern zal het echter meer gaan over een basaal vertrouwen in jezelf, ongeacht of je iets bereikt of niet.
  • Je zou kunnen zeggen dat iemand die een hoge mate van zelfwaardering heeft, ook veel zelfvertrouwen uitstraalt. Zelfvertrouwen bouwt ook voort op zelfacceptatie, waarbij je jezelf accepteert met al je ‘plussen en minnen’.

  Wat zijn met zelfvertrouwen samenhangende begrippen en competenties?

  • Impact
  • Zelfbewustheid
  • Zelfverzekerdheid
  • Zelfwaardering
  • Zelfsturing: een eigen koers kiezen en dit weten te realiseren in en buiten de organisatie, rekening houdend met je eigen persoonlijke missie, visie of drijfveren, sterke en zwakke kanten, interessen, waarden en ambities.
  Wat is een visie hebben?

  Wat is een visie hebben?

  Wat is visie?

  • Visie hebben is het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstbeeld.
  • Het afstand nemen van de dagelijkse praktijk en het onderkennen van feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen.
  • Je plaatst toekomstige ontwikkelingen in het langetermijn-perspectief van je eigen omgeving, een vakgebied of een onderdeel van een organisatie

  Wat zijn gerelateerde competenties aan visie hebben?

  • Visie kunnen ontwikkelen
  • Visie kunnen uitdragen
  • Helikopterview hebben
  • Over verbeeldingskracht beschikken

   

  Inspiratie & Idee

   

  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?


  • Het kan leuk, leerzaam én constructief zijn om rondom het vertrek naar het buitenland, en tijdens het verblijf in het buitenland, de ontwikkeling van je competenties te monitoren en periodiek vast te leggen. Je zult versteld staan hóeveel je je stapsgewijs en soms onbewust ontwikkelt. Niet alleen de eindbestemming (opbouw van een nieuw tijdelijk of vast bestaan in je nieuwe woonland) is leuk, maar ook de reis er naar toe (het proces van vertrekken, verhuizen en settelen). Door dit voor jezelf (en anderen) regelmatig vast te leggen krijg je zelf veel nieuwe input en inzicht én inspireer je anderen die de stap nog moeten, willen maken of daar over nadenken. Gebruik bijvoorbeeld een schrift, app, dagboek of online community als World Supporter, en kies een vast moment voor periodieke reflectie.
  • Welke competenties ontwikkel je door een lang verblijf in het buitenland?
  • Eerdere reizigers, expats, emigranten en JoHo donateurs, geven hierbij onder andere aan dat het gaat om de volgende competenties:

  Resultaatgericht werken

  • de vele regelzaken tot een goed einde brengen
  • doorzetten totdat je je nieuwe baan of nieuw project hebt gerealiseerd
  • leren omgaan met heimwee

  Communiceren

  • met instanties (heldere communicatie en samenvatten, terugkoppelen, op de hoogte houden is essentieel)
  • met achterblijvers
  • met nieuwe landgenoten
  • met je medereizigers, partner of gezin

  Samenwerken

  • met instanties waar je voor allerlei regelzaken van afhankelijk bent
  • met je partner om de plannen te realiseren en leuk te houden
  • met je werkgever in Nederland (zorgvuldig afscheid nemen, of uitgezonden worden)
  • met je werkgever in het buitenland
  • met je gezelschap het verblijf tot een succes te maken
  • met andere lang-verblijvers, expats, emigranten (gezamenlijke activiteiten)

  Lef, durf hebben

  • je wensen, verlangens voor een lang verblijf in het buitenland kenbaar maken aan dierbaren
  • je moed om de stap daadwerkelijk te zetten (er zijn nog altijd meer dromers dan doeners)
  • leren leven in soms uitdagende of minder veilige/onveilige omstandigeden (of dat realiteit is of eigen interpretatie maakt weinig uit)
  • angsten overwinnen: door de 'wat als' fase heen komen, minder bang zijn voor het onbekende

  Analyseren 

  • het proces rondom visumkansen, visummogelijkheden (en onmogelijkheden) doorgronden
  • baankansen verkennen en realistisch ontdekken van mogelijkheden
  • issues doorgronden rondom juridische en fiscale aspecten van een lang verblijf in het buitenland, keuzes maken

  Authentiek zijn

  • voor jezelf kiezen en écht invloed uitoefenen op je eigen toekomst
  • jezelf blijven is essentieel, maar de kans om jezelf gedurende het traject te verliezen ligt op de loer
  • aanpassen aan nieuwe omstandigheden zonder je eigenheid te verliezen

  Flexibel zijn

  • leren omgaan met de voortdurende wijzigingen tijdens het proces van vertrekken / emigreren
  • initiële plannen durven aanpassen als de omstandigheden veranderen
  • omgaan met het besef dat niets vaststaat, veel (alles) mogelijk is, keuzes nooit definitief zijn
  • je écht zo veel als mogelijk aanpassen aan een andere cultuur: anders dan bij het maken van een reis, waarbij je slechts tijdelijk een glimp van andere culturen opvangt en na terugkeer weer vervalt in je eigen cultuur, betekent emigreren ook écht aanpassen en integreren. "De Nederlandse manier" blijkt dan niet altijd meer de enige juiste.

  Omgevingsbewust zijn

  • voortdurend anderen in je directe omgeving analyseren en monitoren
  • je behoedzaam begeven in nieuwe, onbekende omstandigheden, zonder jezelf te verliezen
  • respect houden voor anderen die anders denken
  • je voortdurend bewust zijn van gevoelens en gedachten van anderen, meeverhuizers, achterblijvers

  Creatief zijn

  • het motto "voor alles is een oplossing" is een geliefd motto onder degenen die langer in het buitenland verblijven
  • vindingrijk zijn als inboedel nog niet is aangekomen, als baan- of visumkansen veranderen
  • met handen, voeten, lef en overtuiging communiceren als je de taal nog niet voldoende machtig bent

  Ondernemen

  • doordat je letterlijk eigen ondernemer of zzp'er wordt
  • omdat je partner een eigen activiteit opstart of project(je) begint

  Leiding geven

  • duidelijke taakverdeling vaststellen tussen je medereizigers, partner of gezin
  • leiding geven aan teams rondom verbouwingen, verhuizing, klussen

  Plannen

  • de verhuizing naar het buitenland zelf is uiteraard één groot planproces
  • plannen rondom verhuizing, verbouwing, start van nieuwe banen
  • bezoek van vrienden en kennissen uit Nederland zorgvuldig inplannen & tijd nemen

  Professioneel handelen

  • leren omgaan met instanties en organisaties die je ondersteunen in een deel van het vertrek-proces
  • professioneel omgaan met teleurstellingen tijdens het proces
  • zogvuldig omgaan met belangen van oud-werkgevers, nieuwe werkgevers

  Stress-bestendig zijn

  • het proces van keuzes maken, knopen doorhakken, afscheid nemen, vertrekken, settelen kent veel stressmomenten die je stapsgewijs leert hanteren
  • leren over je eigen schaduw heen te stappen, teleurstellingen te verwerken en weer doorgaan

  Netwerken

  • voor vertrek naar het buitenland een netwerk opbouwen in je tijdelijke of definitieve nieuwe woonland
  • na aankomst relaties opbouwen met nieuwe landgenoten, collega's, buren, mede-Nederlanders
  • relaties opbouwen met instanties op je nieuwe bestemming
  • relaties in Nederland onderhouden, of zorgvuldig afscheid nemen

  "Leer"momenten vind je zowel tijdens het proces van naar het buitenland vertrekken, als tijdens het daadwerkelijk verblijf in het buitenland.

  Activiteiten in het buitenland: thema's en startpagina's

  Activiteiten in het buitenland: thema's en startpagina's

  Vacatures en werken in het buitenland: waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen?

  Vacatures en werken in het buitenland: waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen?

  Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

  Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

  Partners & Organisaties
  Wereldroute heeft geweldige programma's voor je! Je gaat duiken, windsurfen, bootcampen, maakt studiekeuzes of stippelt nieuwe loopbaanroutes uit. Je doet vrijwilligerswerk en je maakt vrienden voor het leven. Wereldroute laat je op kamers gaan, of kiezen voor een multigeneratie huis, en laat je meemaken hoe het is om op een caribisch eiland te wonen en te leven. Wereldroute is leerzaam, grensverleggend, actief en vooral leuk!

  Empathie Plus is een adviesbureau onder leiding van Joop Stroes. Ze bieden coaching op maat voor individuen en teams. Met gebruik van de bekende Kolbe™ Assessment worden niet alleen je capaciteiten en talenten in kaart gebracht, maar krijg je ook inzicht in de wijze hoe je ze kan toepassen. Kolbe™-theorie en -toepassing brengt je natuurlijke talenten in beeld, waardoor je de mogelijkheid krijgt om op maximale capaciteit te werken.

  JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
  JoHo: paginawijzer

   Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

   Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

   

   

  JoHo: concept

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: footprint achterlaten

  To my lists & bundles

  (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

  JoHo: pagina topic
  Hoe maak je de juiste keuzes, ben je er content mee en word je gelukkig? Door bij je belangrijke beslissingen rekening te houden met de elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid  an een mens versterk je kans op een juiste keuz,e en kijk je later bijna altijd tevreden terug Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid. Tot de belangrijkste contenties worden gerekend: Zelfbewust zijn en voelen, onafhankelijk zijn en voelen, obeperkt zijn en voelen, zinvol zijn en voelen, evenwichtig zijn en voelen, betrokken zijn en voelen, behulpzaam zijn en voelen, stapgericht zijn en voelen en ervaren zijn en voelen