Communiceren

JoHo Toolshop

 

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Communiceren: Wat is het? Wat kan je er onder verstaan?

   

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Presenteren - Gespreksvaardigheid

 

Omschrijvingen

 • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. 
 • Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. 
 • Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

Synoniemen & vormen

 • Mondelinge/schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: mondelinge en schriftelijke communicatie zijn vormen van communicatie. Mondelinge communicatie hoeft niet altijd met woorden te zijn, maar dit kunnen bijvoorbeeld ook geluiden zijn. Intonatie (stemgebruik) is hierbij een belangrijk onderdeel. Schriftelijke communicatie kan bijvoorbeeld via de mail, via een brief of via een telefonisch tekstbericht. 
 • Non-verbale communicatie: een vorm van communicatie die snel vergeten wordt of waar men zich minder van bewust is. Via je lichaamstaal (houding) en gebaren kun je soms meer overbrengen dan in woorden. Denk aan een gezichtsuitdrukking die al veel kan zeggen, of een gebaar met je handen. Ook je kledingkeuze is een voorbeeld van (indirecte) non-verbale communicatie.
 • Presenteren is een vorm van mondelinge communicatie.
 • Gespreksvaardigheid is een synoniem.

Communiceren & Niveau's

Niveau 1 - Luisteren en overbrengen

 • Je kunt een heldere en logische structuur in de informatie aanbrengen door vorm en opbouw; je bent to-the-point en je wijdt niet onnodig uit.
 • Je gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep, zonder onnodig vakjargon toe te passen. 
 • Mondeling: je spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar (gelet op snelheid, volume, articulatie); je maakt hierbij effectief gebruik van woord, gebaar en andere hulpmiddelen.
 • Schriftelijk: je schrijft helder, beknopt en foutloos (gelet op woordkeuze, spelling, grammatica).
 • Je toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen; je vraagt de ander naar zijn mening, advies en welbevinden.
 • Je blijft tijdens het geven van uitleg rustig en zeker, net zolang totdat de boodschap volledig bij de ander is overgekomen.

Niveau 2 - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen

 • Je presenteert je gemakkelijk en je legt contacten in verschillende sociale en multiculturele omgevingen.
 • Je kunt een betoog logisch opbouwen en je kunt de aandacht van anderen vasthouden.
 • Je toetst of de boodschap is overgekomen op doelgroep.
 • Je stelt je open voor overleg.
 • Je onderkent (non)verbale communicatie.

Niveau 3 - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat

 • Je hebt aandacht voor andermans behoeften, belangen, emoties en opvattingen en je kunt hierop anticiperen door je verbale en non-verbale communicatiestijl aan te passen.
 • Je kunt complexe onderwerpen begrijpelijk maken voor anderen.
 • Je stimuleert anderen tot helder communiceren.
 • Je bevordert de onderlinge communicatie.

Presenteren 

 • Je kunt je eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk en (zodanig) boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. 
 • Gedragskenmerken: je kunt op een adequate manier gebruik maken van leermiddelen zoals een overheadprojector, videoapparaat, flip-over, whiteboard e.d. en een logische opbouw toepassen (kop/romp/staart). Je kunt een samenhangend, helder betoog houden waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn. Je weet de aandacht van de gesprekspartners te verkrijgen door (1) een kernachtig verhaal (2) het geven van afgestemde voorbeelden (3) een boeiende verteltrant (4) een enthousiaste houding te hebben. 

Gespreksvaardigheid

 • Het kunnen structureren, optreden en interveniëren van gesprekken en dit op een zodanige manier doen dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt (synoniemen: luisteren). 
 • Gedragskenmerken: je toont vaardigheid in het luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD). – Je brengt structuur aan in het gesprek: inleiding, doel aanpak, kop/romp/staart, afsluiting – Je bereidt belangrijke gesprekken voor en zorgt dat je het doel en de gewenste aanpak kan aangeven.

Communiceren & Studie

Gerelateerde studiegebieden

 • Communicatiewetenschap
 • Rechtsgeleerdheid
 • Geneeskunde
 • Psychologie
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Internationale Betrekkingen
 • Bestuurskunde
 • Bedrijfskunde
 • International Business
 • Engelse taal & cultuur

Gerelateerde vakken & activiteiten school

 • Nederlands
 • Vreemde talen
 • (Interculturele) Communicatie(vaardigheden)

Gerelateerde activiteiten op school & tijdens studie

 • Scriptie schrijven
 • Werkstuk/paper schrijven
 • Mondeling examen doen
 • Presentaties geven

Communiceren & Werk

Gerelateerde werkvelden

 • HRM
 • PR & Voorlichting
 • Management
 • Transport en Communicatie

Gerelateerde tijdelijke banen in het buitenland

 • Helpdeskwerk (NL/Bl)
 • Lesgeven

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

 

Trainingen, Testen & Toepassingen

 

Communiceren: waar kan je de competentie checken of opdoen?
Type: 1.1. Activities & Jobs
Betrokken skills Land Activitype Crossroads
Werk mee bij een veelzijdig gastenverblijf in Portugal in onderhoud, horeca of entertainment Portugal Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Entertainment & Eventorganisaties - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Entertainment & Event: werken in het buitenland of in Nederland, Bars, Clubs, Restaurants & Horeca in het buitenland & NL - JoHo Job Shop
Studeer je Chinese taal & cultuur, volg je een toeristische opleiding of heb je een marketing of business achtergrond? Kom dan stagelopen in Beijing China Stage & werkervaringsplaats Buitenland: solliciteerbaar Sport & Beweging - JoHo Job Shop , Stage & Werkervaringsplaats: in het buitenland, Sport & Beweging: werk en ontwikkeling in het buitenland en NL, Communicatie & Marketing - JoHo Job Shop
Nederlands sprekende Help Desk Agent in Zuid-Afrika gezocht Zuid-Afrika Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Helpdesks & Alarmcentrales - JoHo Job Shop, Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Helpdesk & Callcenter: werk en ontwikkeling in het buitenland
Wil jij ervaring opdoen in de zorg? Help dan mee bij een gezondheidsinstelling in Cusco Peru Onbetaald werk Buitenland: boekbaar Gezondheidszorg & Medische sector - JoHo Job Shop , Vrijwilligerswerk & Hulpverlening: in het buitenland, Gezondheidszorg & Medische sector: werk en ontwikkeling in het buitenland
Kom werken als leerkracht Nederlands binnen een wereldwijd netwerk van Nederlandse en internationale scholen Afrika, Argentinië, Aruba, Azië, Bangladesh, België, Benin, Bolivia, Bonaire, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Cambodja, Chili, Curaçao, Cyprus, Duitsland, Ecuador, Ethiopië, Europa, Finland, Griekenland, Hongarije, Kenia, Luxemburg, Mali, Midden-Oosten, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, Senegal, Singapore, Sint Maarten, Spanje, Suriname, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tsjechië, Myanmar (Birma), Turkije, Engeland - Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar School & Onderwijsinstelling - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, School & Onderwijsinstelling: werk en ontwikkeling in het buitenland

Pagina's

Partnerselectie: Advies & Persoonlijke Ontwikkeling

Partnerselectie: Advies & Persoonlijke Ontwikkeling

Empathie Plus

Empathie Plus is een adviesbureau onder leiding van Joop Stroes. Ze bieden coaching op maat voor individuen en teams. Met gebruik van de bekende Kolbe™ Assessment worden niet alleen je capaciteiten en talenten in kaart gebracht, maar krijg je ook inzicht in de wijze hoe je ze kan toepassen. Kolbe™-theorie en -toepassing brengt je natuurlijke talenten in beeld, waardoor je de mogelijkheid krijgt om op maximale capaciteit te werken.

Psycholoog op Afstand

Waar ook ter wereld oline psychische hulp en therapie via facetime, skype, chat en mail. Persoonlijk en discreet, met je eigen online psycholoog. Behandeling bij uiteenlopende psychische klachten.
De aangesloten psychologen en hulpverleners spreken Nederlands en zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden.
Zij werken in of vanuit o.a. Australië, Costa Rica, Curaçao, Dubai, Italië, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Suriname en de USA.

Studiekeuze Jong Talent & De Frisse Kijk

De Frisse Kijk is de organisatie van Eva Ouwerkerk. Deze ervaren coach heeft zich gespecialiseerd in studiekeuze, motivatietraining en loopbaanbegeleiding. Gestart als journalist van informatieve programma’s is zij op zoek gaan naar de essentie van thema’s. Zij is deskundig in formeel leren, en gespecialiseerd in sociaal en informeel leren. Zij faciliteert het leren en ontwikkelen bij jong en laat talent.

 

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

Het kan zijn dat je op een bepaald moment in je leven vastloopt tijdens je loopbaan. Of wellicht heb je te maken met (gedwongen) ontslag. Ook kan het voorkomen dat je vanwege je ziekte of beperking niet meer je huidige beroep kunt uitoefenen. Professionele loopbaanadviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie kunnen hierin ondersteuning bieden. Ikzoekloobaanbegeleiding.nl is het startpunt voor alle loopbaanadviesbureaus

  

   Meer competenties of contenties checken

 

Contentie checken & Geluksgevoel verbeteren - Toolshop

JoHo: competenties en contenties begrijpen

"Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

 

= JoHo Contenties & Competenties

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

 • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken