Communiceren: leren of versterken

Vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt, of kunt opdoen in binnen- en buitenland

 

JoHo tools

Aanmelden en inloggen om de hele pagina te kunnen lezen en gebruiken

Wil je alles op deze pagina kunnen lezen en gebruiken, meld je dan bij JoHo en log in.

Aanmelden bij JoHo

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: de 24 competenties die je nodig hebt voor een werk- en leefomgeving waar je blij van wordt

Leidinggeven: leren of versterken

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Wat wordt verstaan onder de competentie communiceren?

Wat wordt verstaan onder de competentie communiceren?

 • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. 
 • Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. 
 • Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

Synoniemen & vormen

 • Mondelinge/schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: mondelinge en schriftelijke communicatie zijn vormen van communicatie. Mondelinge communicatie hoeft niet altijd met woorden te zijn, maar dit kunnen bijvoorbeeld ook geluiden zijn. Intonatie (stemgebruik) is hierbij een belangrijk onderdeel. Schriftelijke communicatie kan bijvoorbeeld via de mail, via een brief of via een telefonisch tekstbericht. 
 • Non-verbale communicatie: een vorm van communicatie die snel vergeten wordt of waar men zich minder van bewust is. Via je lichaamstaal (houding) en gebaren kun je soms meer overbrengen dan in woorden. Denk aan een gezichtsuitdrukking die al veel kan zeggen, of een gebaar met je handen. Ook je kledingkeuze is een voorbeeld van (indirecte) non-verbale communicatie.
 • Presenteren is een vorm van mondelinge communicatie.
 • Gespreksvaardigheid is een synoniem.
Welke niveaus zijn te onderscheiden in ontwikkeling van de competentie 'communiceren'?

Welke niveaus zijn te onderscheiden in ontwikkeling van de competentie 'communiceren'?

 

De niveau's van communiceren

 

Niveau 1 - Luisteren en overbrengen

 • Je kunt een heldere en logische structuur in de informatie aanbrengen door vorm en opbouw; je bent to-the-point en je wijdt niet onnodig uit.
 • Je gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep, zonder onnodig vakjargon toe te passen. 
 • Mondeling: je spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar (gelet op snelheid, volume, articulatie); je maakt hierbij effectief gebruik van woord, gebaar en andere hulpmiddelen.
 • Schriftelijk: je schrijft helder, beknopt en foutloos (gelet op woordkeuze, spelling, grammatica).
 • Je toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen; je vraagt de ander naar zijn mening, advies en welbevinden.
 • Je blijft tijdens het geven van uitleg rustig en zeker, net zolang totdat de boodschap volledig bij de ander is overgekomen.

Niveau 2 - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen

 • Je presenteert je gemakkelijk en je legt contacten in verschillende sociale en multiculturele omgevingen.
 • Je kunt een betoog logisch opbouwen en je kunt de aandacht van anderen vasthouden.
 • Je toetst of de boodschap is overgekomen op doelgroep.
 • Je stelt je open voor overleg.
 • Je onderkent (non)verbale communicatie.

Niveau 3 - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat

 • Je hebt aandacht voor andermans behoeften, belangen, emoties en opvattingen en je kunt hierop anticiperen door je verbale en non-verbale communicatiestijl aan te passen.
 • Je kunt complexe onderwerpen begrijpelijk maken voor anderen.
 • Je stimuleert anderen tot helder communiceren.
 • Je bevordert de onderlinge communicatie.

Presenteren 

 • Je kunt je eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk en (zodanig) boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. 
 • Gedragskenmerken: je kunt op een adequate manier gebruik maken van leermiddelen zoals een overheadprojector, videoapparaat, flip-over, whiteboard e.d. en een logische opbouw toepassen (kop/romp/staart). Je kunt een samenhangend, helder betoog houden waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn. Je weet de aandacht van de gesprekspartners te verkrijgen door (1) een kernachtig verhaal (2) het geven van afgestemde voorbeelden (3) een boeiende verteltrant (4) een enthousiaste houding te hebben. 

Gespreksvaardigheid

 • Het kunnen structureren, optreden en interveniëren van gesprekken en dit op een zodanige manier doen dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt (synoniemen: luisteren). 
 • Gedragskenmerken: je toont vaardigheid in het luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD). – Je brengt structuur aan in het gesprek: inleiding, doel aanpak, kop/romp/staart, afsluiting – Je bereidt belangrijke gesprekken voor en zorgt dat je het doel en de gewenste aanpak kan aangeven.

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

Coaching: hoe kan je 'Communiceren: leren of versterken' tijdens je reis, studie, stage of werk in het buitenland?
  Hoe kun je ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Tijdens je reis

  • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
  • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
  • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

  Tijdens je studie

  • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
  • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
  • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
  • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

  Tijdens je werk

  • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
  • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

  Tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
  • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
  Hoe kan je je communicatievaardigheden en geprekstechnieken verbeteren of ontwikkelen?
  Hoe kan je je verbale en nonverbale communicatievaardigheden tijdens een sollicitatiegesprek verbeteren?

    

   

   

  Trainingen, Testen & Toepassingen

   

  Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

  Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

  Wat doet een marketingmanager of productmanager?

  • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
  • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
  • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

  Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

  • Bepaalde creativiteit
  • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
  • Doelgerichtheid
  • Initiatief nemen
  • Prestatiegerichtheid
  • Goed analytisch vermogen
  • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
  • Evenwichtighid
  • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
  • Prioriteiten kunnen stellen
  • Kunnen motiveren en sturen
  • Kunnen plannen en organiseren

   

  Interculturele en cross-culturele communicatie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Interculturele en cross-culturele communicatie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Uitgelichte samenvattingen rond culturen begrijpen & cross-culturele communicatie

  Uitgelichte samenvattingen rond culturen begrijpen & cross-culturele communicatie

   

  Culturen begrijpen

  Cultural Psychology van Heine - Boek & JoHo's

  • Dit boek bevat een hoop informatie over wat cultuur inhoudt, welke invloeden cultuur heeft op allerlei aspecten van het leven en hoe je dit met methoden vanuit de culturele psychologie kunt onderzoeken.

  Social Psychology and Organizations van De Cremer, Van Dick & Murnighan - Boek & JoHo's

  • In tegenstelling tot veel bedrijfskundige boeken die organisatiepsychologie als een middel voor het behalen van winst beschouwen, gaat dit boek uit van een psychologisch perspectief.
  • Het boek bespreekt op een genuanceerde manier hoe sociale psychologie van toepassing is binnen organisaties.
  • Het boek behandelt niet alleen de onderdelen die in veel andere boeken over organisatiepsychologie ook worden behandeld, zoals leiderschap en conflicten, maar maakt ook onderwerpen bespreekbaar die minder vaak worden behandeld: overmatig zelfvertrouwen, creativiteit en sociale identiteit.
  • Een apart hoofdstuk is gewijd aan de verbanden tussen creativiteit en cultuur.

  Lives across cultures: Cross-cultural human development - Boek & JoHo's

  • Grondige studie naar culturele overeenkomsten en verschillen in het ontwikkelingsproces en de uitkomsten van de ontwikkeling zoals dit tot uitdrukking komt in het gedrag van individuen en groepen.

  The psychology of prejudice and discrimination van Whitley - Boek & JoHo's

  • Dit boek legt uit hoe vooroordelen en discriminatie werken, welke vormen ervan bestaan, welke cognitieve processen eraan ten grondslag liggen en hoe je het tegen kunt gaan.

  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

  • Kort overzicht van wat je zelf kunt leren van een lang verblijf in het buitenland als je ervoor open staat.

  Cross-culturele communicatie

  Interculturele Communicatie van Nunez & Popma - Boek & JoHo's

  • Handboek over de basis van interculturele communicatie, behandelt onder andere universele waarden, culturele dimensies en cultuurshock.
  • Ook is er een hoofdstuk gewijd aan hoe je culturele synergie bereikt.

  Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief - Boek & JoHo's

  • Vergelijking van de culturele waarden van verschillende landen en werelddelen.
  • Dit boek geeft de werkelijkheid op een simplistische manier weer, maar het is bruikbaar als eerste inzicht in veelbesproken binaire tegenstellingen tussen culturen.

  Essentials of Negotiation - Boek & JoHo's

  • Handboek over onderhandelen, met onder andere een hoofdstuk waarin de meest besproken culturele verschillen aan bod komen.
  Uitgelichte samenvattingen rond Cross-culturele psychologie, gender en etniciteit

  Uitgelichte samenvattingen rond Cross-culturele psychologie, gender en etniciteit

   

  Cross-culturele psychologie

  • Cross-cultural Psychology; Critical thinking and contemporary applications van Shiraev (international edition) - Boek & JoHo's
  • Cultural Psychology van Heine - Boek & JoHo's
  • Cross-Cultural Management - Peterson & Thomas - Boek & JoHo's
  • Lives across cultures: cross-cultural human development - Boek & JoHo's
  • Psychologie en de multiculturele samenleving van Knipscheer - Boek & JoHo's
  • The psychology of prejudice and discrimination van Whitley - Boek & JoHo's

   

  Gender

   

  • Gender equity in the early years van Browne - Boek & JoHo's

   

  Verdieping en specialisaties binnen Cross-culturele psychologie, gender en etniciteit

  • Essentials of Negotiation - Boek & JoHo's
  • Individual and group relations in plural societies van Berry
  • Diversiteitsmanagement: de rol van sociale identiteiten van Brewer
  • Racisitische bias in organisaties: de rol van groepsprocessen van Dovidio et al.
  • Role congruity theory of prejudice toward female leaders van Eagly en Karau
  • Op zoek naar jezelf en de levenzin: persoonlijke en collectieve indentiteiten als actiemotivatoren van Eccles
  • Sekseongelijkheid op de arbeidsmarkt van Ellemers
  • Culturele diversiteit op werk: diversiteitsperspectieven op werkgroepprocessen en uitkomsten van Ely en Thomas
  • De voordelen van diversiteit van Galinsky et al.
  • Genderdiscriminatie: psychologische benadering van Glick en Fiske
  • De impact van hierarchische structuren in werkgedrag bij vrouwen en mannen van Kanter
  • Diversiteitsinitiatieven en effectiviteit van Kulik en Roberson
  • Wetenschappelijke diversiteitinterventies van Moss-Racusin et al.
  • Genderverschillen en rechten: overtuigingen van O'Brien et al.
  • The glass cliff: Exploring the dynamics surrounding the appointment of women to precarious leadership positions van Ryan en Haslam
  • Oorzaak en gevolg van kleurenblindheidperspectief in school van Schofield
  • Percepties en reacties over genderdiscriminatie in organisaties van Schmitt et al.
  • The token: Een persoon kan niet een gehele ras vertegenwoordigen van Seegars
  • Diversiteitsinitiatieven op de werkplek van Stephan en Stephan
  • Op zoek naar talent: vrouwelijke professoren in de opleiding Geneeskunde van Van den Brink
  • Dansend met weerstand: uitdagingen van leiderschap doelend op een inclusiviteitsbeleid van Wasserman et al.
  • Wel of niet slagen? Cognitieve waardebepaling matigt het effect van status en prestatie van White
  • Grenzenbepaling in een groep: tokenism, meerduidigheid entolerantie van ongerechtigheid van Wright

   

  Aanverwante kennis & studiegebieden

  • Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief - Kennis & Studiegebied
  • Human Resource management (HRM) - Kennis & Studiegebied
  • Sociale Psychologie - Kennis & Studiegebied

   

  Social Psychology and Organizations van De Cremer, Van Dick & Murnighan - Boek & JoHo's
  The psychology of prejudice and discrimination van Whitley - Boek & JoHo's
  Interculturele Communicatie van Nunez & Popma - Boek & JoHo's
  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  JoHo tools: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen over gesprekken en discussies

  JoHo tools: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen over gesprekken en discussies

  Drogredenen in discussies (7)

  Drogredenen in discussies (7)

  Discussieregels en drogredenen

  De oplossing van een meningsverschil kan door de verschillende partijen worden bemoeilijkt of verhinderd. Dit hoeft niet altijd met kwade bedoelingen te zijn. Door het gebruiken van drogredenen bemoeilijkt men de discussie al. Men overtreedt dan de discussieregels. Drogredenen zijn niet altijd even duidelijk of goed te herkennen.

  Er zijn tien regels voor argumentatieve discussies. Vijf worden besproken in dit hoofdstuk en vijf worden besproken in het volgende hoofdstuk. Deze tien regels zijn voorwaarden voor het oplossen van meningsverschillen, maar geen garantie.

  De vrijheidsregel

  De partijen mogen niet elkaar beletten om twijfel of standpunten naar voren te brengen in een discussie. Dit gebeurt in de confrontatiefase van de discussie. Beide partijen (protagonist en antagonist) kunnen zich hier schuldig aan maken.

  Drogredenen die beperkingen stellen aan een standpunt of aan twijfel zijn:

  • Een standpunt taboe verklaren.

  • Een standpunt heilig verklaren.

  • Aantasten van de vrijheid van handelen van de tegenpartij. Hieronder vallen de argumentum ad baculum (dreigen), argumentum ad misericordiam (een beroep doen op het medelijden van de tegenpartij of luisteraars) en argumentum ad hominem (een persoonlijke aanval naar de tegenpartij): een directe aanval (abusive) door iemand zwart te maken, een indirecte aanval (circumstantial) door iemands motieven zwart te maken of tu quoque (tegenstrijdigheden tussen daad en woord van degene die iets zegt).

  De verdedigingsplichtregel

  Een partij is verplicht zijn standpunt te verdedigen. Dit gebeurt in de openingsfase van de discussie door de protagonist. Hiertoe behoren:

  • Verschuiven van bewijslast: in een niet-gemengde discussie moet de antagonist aantonen dat het standpunt van de protagonist onjuist is. In een gemengde discussie moet alleen de tegenpartij zijn standpunt verdedigen.

  • Ontduiken van bewijslast: een standpunt als vanzelfsprekend presenteren, het persoonlijk instaan voor de waarheid/juistheid van het standpunt en het standpunt immuniseren voor kritiek.

  In een discussie moet de verdediging beginnen met het standpunt dat het makkelijkst te verdedigen is (billijkheidbeginsel). Het presumptiebeginsel houdt in dat alle partijen moeten deelnemen, niet slechts één partij.

  De standpuntsregel

  In een discussie moet de aanval van de tegenpartij betrekking hebben op het standpunt dat door de verdedigende partij naar voren is gebracht. Onder de standpuntsregel valt de drogreden van de stroman, deze is opgedeeld in twee categorieën.

  • Drogreden van de stroman: iemand een fictief standpunt in de schoenen schuiven. Onder dit gedeelte van deze drogreden vallen: het met nadruk je tegengestelde standpunt naar voren brengen, het maken van een fictieve tegenstander of het verwijzen naar opvattingen van de groep waarbij iemand hoort.

  • Drogreden van de stroman: het standpunt van iemand vertekenen. Hierbij worden standpunten uit hun context gehaald, zaken gesimplificeerd en zaken worden overdreven.

  De relevantieregel

  In een discussie mag je slechts je standpunt verdedigen door argumentatie naar voren te brengen die enkel betrekking heeft op je standpunt. Dit gebeurt door de protagonist in de argumentatiefase. Hiertoe behoren de volgende drogredeneringen:

  • Ignoratio elenchi / irrelevante argumentatie: de argumentatie slaat niet op het standpunt dat ter discussie slaat.

  • Non-argumentatie: het standpunt wordt niet door middel van argumentatie verdedigd maar door onder andere retorische vragen. Hieronder vallen de pathetische (op het gevoel van het publiek inspelen) en de ethische drogredenen/argumentum ad verecundium (met bezit de deskundigheid over een onderwerp niet, of de geclaimde deskundigheid is helemaal niet relevant voor de kwestie waar het in de discussie over gaat)

  De verzwegen-argumentregel

  In een discussie mag men zich niet zich aan de verantwoordelijkheden onttrekken die men heeft wat betreft de eigen verzwegen argumenten. Ook mag men niet de tegenpartij ten onrechte verzwegen argumenten toeschrijven. Dit gebeurt door beiden in de argumentatie fase. De volgende drogredenen horen hierbij:

  • Drogreden van het opblazen van wat verzwegen is: dit gebeurt door de antagonist. Hierbij wordt een argument ingevuld dat verder gaat dan waar de protagonist aan gehouden kan worden.

  • Drogredenen van het loochenen van een verzwegen argument: dit gebeurt door de protagonist. Dit is het ontkennen dat je gebruik hebt gemaakt van een verzwegen argument.

  Stamvragen

  • Wat is een drogreden?

  • Wat houdt de vrijheidsregel in?

  • Wat zijn de tien regels voor argumentatieve discussies?

  • Tot welke regel behoort de drogreden ‘een standpunt heilig verklaren’?

  • Bij welke regel is een partij verplicht zijn standpunt te verdedigen?

  • Als alle partijen verplicht zijn om deel te nemen aan de discussie, welk beginsel wordt dan toegepast?

  • Van welke drogreden is sprake wanneer er een beroep wordt gedaan op het medelijden van de tegenpartij?

  • Wat is de drogreden van de stroman?

  • Welke drogredeneringen behoren tot de relevantieregel?

  • Wat houdt ‘ignoratio elenchi’ in?

  • Wat houdt de verzwegen-argumentregel in?

  Hoe werkt het herkennen, begrijpen en spreken van taal? - Chapter 10

  Hoe werkt het herkennen, begrijpen en spreken van taal? - Chapter 10

  Voor cognitieve psychologen is een van de meest intrigerende menselijke vermogens het vermogen om taal te gebruiken. Steven Pinker (1994) beschrijft dit heel treffend: ‘Simply by making noises with our mouths, we can reliably cause precise new combinations of ideas to arise in each other’s minds’. De vraag die rijst is welke cognitieve processen er zijn betrokken bij het vermogen om taal te gebruiken. Veel cognitieve psychologen stellen dat het taalvermogen niet eenvoudigweg begrepen kan worden in termen van geheugen, redeneren en andere cognitieve processen; ze stellen dat het taalvermogen is gebaseerd op een relatief autonome set van vermogens die voornamelijk onafhankelijk van andere cognitieve processen functioneren. Hoe het taalsysteem werkt is vooral duidelijk geworden door het bestuderen van patiënten met taalstoornissen. Enkele belangrijke begrippen als het gaat om taal zijn:

  • Spraak is de gesproken vorm van taal. Het is een manier om linguïstische informatie over te brengen met de menselijke stem.

  • Syntax zijn de grammaticale regels van een taal. Deze regels bepalen de manier waarop woorden gecombineerd kunnen worden. Het is onafhankelijk van de betekenis van de zin.

  • Schrijven is een visueel systeem om de taal weer te geven. Er zijn verschillende schrijfsystemen, zoals alfabetisch, syllabisch of ideografisch/logografisch

  Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1
  Wat is de meerwaarde van luisteren, vragen stellen en stilte bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 4

  Wat is de meerwaarde van luisteren, vragen stellen en stilte bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 4

  Patiëntgericht communiceren houdt in dat er wordt uitgegaan van een geïntegreerd ziekte-klachtmodel. De hulpverlener wil iets te weten komen over de ziekte en over de klacht. Wanneer de openingsfase van een gesprek voorbij is, wil de hulpverlener informatie inwinnen. Dit wordt exploreren van de ziekte en de klacht genoemd. Het is hierbij belangrijk om actief te luisteren. Dit kan door het aanbrengen van structuur, stellen van vragen, reflectief luisteren en stil durven zijn. Ook verbale aanmoedigingen zoals ‘hmm’ of ‘uh-huh’ zijn nuttig. Het is van belang om niet te snel met een oplossing te willen komen.

  Hoe is structuur aan te brengen?

  Structuur bevordert de onderlinge relatie en is noodzakelijk voor het voeren van een effectief gesprek. Door te agenderen, parafraseren, metacommuniceren, hardop te denken, terug te leiden, samen te vatten, markeren en de tijd te bewaken breng je structuur aan. Parafraseren is hier het kort herhalen van wat de cliënt zegt, maar dan in eigen woorden. Metacommuniceren is het praten over hoe de communicatie verloopt en markeren is het expliciteren wat er gaat gebeuren.

  Bij te veel structuur gaat het contact met de cliënt vaak verloren, terwijl te weinig structuur voor chaos kan zorgen. Het is relevant om alles met de cliënt rustig te kunnen doornemen, problemen te ordenen en keuzes aan te bieden. Wanneer een cliënt heel veel vertelt, kan de hulpverlener met behulp van gesloten vragen, parafraseren en samenvatten beter structuur aanbrengen. Intakegesprekken en diagnostische interviews zijn vrijwel altijd gestructureerde gesprekken waarbij veel informatie moet worden verzameld. Bij een ondersteunend gesprek is dit iets vrijer, de cliënt kan hier zelf aangeven waar hij het over wilt hebben.

  Hoe werkt reflectief luisteren?

  Reflectief luisteren is actief luisteren wat wordt opgevolgd door een reflectie. Hiermee geef je erkenning en toon je empathie. Het prikkelt de cliënt om over iets nieuws na te denken. Het voelt soms dan ook als een eigen ontdekking. Om goed te reflecteren is inleven en genoeg afstand bewaren nodig. De hypothese, dat wat je ziet of merkt, kun je vertalen in een reflectie. Dit kan voorzichtig (basale reflectie) of stelliger (complexe reflectie).

  Met een basale reflectie drukt de hulpverlener het vermeende onderliggende gevoel voorzichtig uit. Dit kan door zinnen als ‘Het lijkt wel of…’ of ‘Hebt u het gevoel dat…?’. De hulpverlener weet het hier niet beter dan de cliënt. De cliënt kan op dit moment ook corrigeren of aanvullen. Zelfs als je ernaast zit, zal de cliënt meer informatie geven. Het voelt alsof de hulpverlener hem probeert te begrijpen. Een complexe reflectie houdt een reflectie in de vorm van een uitspraak in. Dit is krachtiger dan een vraag maar ook lastiger te weerleggen door de cliënt. De reflectie hoeft overigens niet altijd negatief te zijn, er kan ook een positieve reflectie worden gegeven.

  Om reflectief luisteren een directieve, richting aangevende vaardigheid te laten zijn, kun je als hulpverlener doelbewust datgene reflecteren wat je wilt versterken. Dit kan door middel van een gevoelsreflectie. Het is prettig om een hoopvol aspect in te brengen.

  Hoe stel je de juiste vragen?

  Open en gesloten vragen worden in een gesprek afgewisseld. Om meer informatie te verkrijgen, zijn open vragen van belang. Open vragen beginnen met woorden als ‘hoe’, ‘wat’ en ‘vertel eens over’. Er wordt gevraagd naar gedachten, gevoelens en zorgen. Ook beschermt het de hulpverlener tegen een kokervisie. Nadelig is wel dat het vaak minder efficiënt is en tijdrovend. Ze leveren echter vaak relevante informatie op en leggen de verantwoordelijkheid en controle bij de cliënt. Open vragen worden gebruikt bij:

  1. Invoegen en opbouwen van de relatie

  2. Inwinnen van informatie

  3. Concretiseren

  4. Motiveren

  5. Geven van informatie

  6. Adviseren en samen beslissen

  Gesloten vragen zijn meer ziekte- of taakgericht. Er kan ‘ja’ of ‘nee’ op worden beantwoord, waardoor in korte tijd veel specifieke informatie kan worden verkregen. Het kan echter klinken als een kruisverhoor en de hulpverlener neemt hierbij een actieve rol aan. Gesloten vragen worden gebruikt bij:

  1. Nagaan van de persoonsgegevens

  2. Regie houden en structureren van het gesprek

  3. Afnemen van een intake of diagnostisch interview

  4. Snel diagnosticeren

  Doorvragen, het vragen naar het hoe, wat en wanneer noemt men ook wel concretiseren. Hierbij wordt meer informatie verkregen. Met papegaaien wordt ook geconcretiseerd, papegaaien is het letterlijk herhalen van de laatste woorden van de cliënt. Het is nuttig om een waarom-vraag te vermijden, aangezien het verwijtend kan overkomen. Het vraagt naar tekst en uitleg en kan beter worden vervangen door ‘Hoe komt het dat…?’.

  Wanneer stel je welke specifieke vragen?

  Socratisch uitvragen is gebaseerd op het laag voor laag uitvragen. Hier wordt gericht doorgevraagd zonder te laten blijken hoe de hulpverlener er zelf over denkt. Het wordt vooral gebruikt voor het uitdagen van niet-helpende disfunctionele gedachten. De techniek is om het probleem te verhelderen, te informeren naar achterliggende gedachten, feiten, bewijzen en argumenten en een eindconclusie te formuleren.

  Tijdens het gesprek is het ook van belang om naar de sterke kanten van een cliënt te kijken. Copingvragen informeren naar de oplossingsstrategieën van de cliënt en moedigen hem aan om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen. De hulpverlener kan bijvoorbeeld informeren naar wat de cliënt er zelf al aan heeft gedaan.

  Een relatievraag (contextvraag) informeert in eerste plaats naar de mensen om de cliënt hen, het systeem. Dit helpt om de cliënt te relativeren en iets in een ander perspectief te zien. Het vraagt naar de mensen die hem eventueel zouden kunnen steunen.

  Schaalvragen maken een klacht of probleem voor de cliënt concreet en toegankelijk. Het vertaalt doelen in kleine stapjes en zegt iets over eerdere successen en uitzonderingen. Daarnaast wordt de klacht meetbaar. Een subjectieve beleving kan op een schaal van 0 tot 10 worden aangegeven, waardoor de cliënt nadenkt over waarom er niet hoger of lager wordt gescoord. De techniek is om de schaalvraag te introduceren, te vragen waar de cliënt op deze schaal staat, te focussen op wat al gewerkt heeft, te vragen naar eerdere successen en uitzonderingen, de cliënt uit te nodigen om te vertellen hoe het eruit ziet op hogere posities op de schaal en uit te nodigen om na te denken hoe er een stapje vooruit kan worden gezet. Schaalvragen worden gebruikt om de ernst van de klachten te helpen relativeren, de cliënt te bevrijden uit het dichotome denken, te helpen nadenken over oplossingen en te motiveren voor gedragsverandering.

  Stil durven zijn

  Spreken is zilver, zwijgen is goud. Soms is het nodig om een korte stilte of pauze in te lassen. De cliënt krijgt de ruimte om na te denken en gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Niet iedereen heeft een even sterke stiltetolerantie, waardoor ze een onbehaaglijk gevoel kunnen krijgen. Door een korte aanmoediging kan dit worden doorbroken. Een stilte kan gevoelens versterken.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk

  Samenvattingen en TentamenTests bij Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 18e druk van Psychologische gespreksvoering

   Online: samenvatting in chapters

  Online: samenvatting in BulletPoints

  Online: Oefenvragen bij het boek

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Psychologische gespreksvoering

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1
   • Welke houding past bij een hulpverlener? - Chapter 2
   • Wat wordt verstaan onder de 'client-centered' methode? - Chapter 3
   • Waaruit bestaat de sociaal-leertheoretische visie? - Chapter 4
   • Welke doelen, rollen en modellen van gesprekken zijn er? - Chapter 5
   • Over welke algemene vaardigheden moet een hulpverlener beschikken? - Chapter 6
   • Hoe komt een hulpverlener tot een goede interpretatie? - Chapter 7
   • Welke rol speelt de hulpverlener in levensveranderingen van de cliënt? - Chapter 8

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Psychologische gespreksvoering

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Psychologische gespreksvoering

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  De samenvatting bij Psychologische gespreksvoering biedt vier theoretische hoofdstukken over gespreksvoering en daarna vier hoofdstukken die praktische hulp bieden bij hulpverlening

   De BulletPoint samenvattingen per hoofdstuk bieden een toegankelijk overzicht van de belangrijkste punten uit het boek

   Uit Wat werkt: Motiverende gespreksvoering - Bartelink - Artikel:

  Zes stadia die mensen doorlopen voordat ze bereid zijn hun gedrag aan te passen.

  • Voorbeschouwing (precontemplatie): cliënt heeft geen intentie om te veranderen. Cliënt is zich vaak niet bewust van het probleem of ontkent het. Vaak ervaart de omgeving wel een probleem. Cliënt biedt weerstand tegen de geboden hulp.
  • Overpeinzing (contemplatie): cliënt is bewust van het probleem en kijkt wat het hem oplevert als zijn gedrag verandert. Motivatie is aanwezig, maar actie wordt niet ondernomen.
  • Besluitvorming (voorbereiding): als de cliënt zich bewust is van het probleem, het erkent en voldoende vertrouwen heeft in zijn mogelijkheden om te veranderen, neemt hij pas een besluit. De cliënt maakt een plan waarmee hij zijn gedrag kan veranderen.
  • Actie: actie ondernemen om gedrag te veranderen. In dit stadium vindt behandeling plaats.
  • Onderhoud (consolidatie): het moment waarop de cliënt probeert om nieuw gedrag in het dagelijks leven te integreren. Dit is de enige manier om de bereikte verandering vast te houden.
  • Terugval: vaak is de cliënt niet in staat om bereikt resultaat helemaal te handhaven en krijgt hij een terugval. Het is niet zo dat een cliënt bij een terugval elke keer opnieuw moet beginnen.

  Interventies voor gedragsveranderingen moeten afgestemd zijn op het motivatiestadium waarin een persoon zit, dit vergroot de effectiviteit.

  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Basisvaardigheden professionele gespreksvoering - UU

  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Basisvaardigheden professionele gespreksvoering - UU

  Samenvattingen van artikelen bij het vak Basisvaardigheden professionele gespreksvoering aan de Universiteit Utrecht

   

  Artikelsamenvattingen Basisvaardigheden professionele gespreksvoering

   Online: samenvatting in chapters

  Overzicht artikelsamenvattingen bij Basisvaardigheden professionele gespreksvoering

   Artikelsamenvattingen: online samenvattingen bij Basisvaardigheden professionele gespreksvoering

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Basisvaardigheden professionele gespreksvoering

   Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Recepten voor een Goed Gesprek - Esch, Vries, van de Kreeke - 1e druk

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Recepten voor een Goed Gesprek - Esch, Vries, van de Kreeke - 1e druk

         

   

    

     Meer competenties of contenties checken

   

  JoHo: competentie begrijpen

  "Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

   

  = JoHo Contenties & Competenties

  • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

  • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

  • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken

    

  Communiceren: leren of versterken, waar en bij welke organisatie?
  Type: 3.1. Activities & Jobs
  Betrokken skills Land Activitype Crossroads
  Werk mee bij een veelzijdig gastenverblijf in Portugal in onderhoud, horeca of entertainment Portugal Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Entertainment & Eventorganisaties in het buitenland - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Entertainer & Eventmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland, Bars, Clubs, Restaurants & Horeca in het buitenland - JoHo Job Shop
  Taalcursus in het buitenland: wat is het, waarom zou je doen en waar kan je het beste heen? De wereld van landen en bestemmingen Cursus & Workshop, Taalcursus & Taaltraining Internationale communicatie & intercultureel: opleiding tot studeren in het buitenland, Taal & Tekstgebruik: van communicatie tot begrip, Taalcursus in het buitenland & Talenreis, Taalcursus of schooljaar in het buitenland verzekeren, Spaans leren in het buitenland: wat is het, waarom zou je doen en waar kan je het beste heen?, Chinees leren in het buitenland: wat is het, waarom zou je doen en waar kan je het beste heen?
  Nederlands sprekende Help Desk Agent in Zuid-Afrika gezocht Zuid-Afrika Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Helpdesks & Alarmcentrales in het buitenland - JoHo Job Shop, Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Helpdeskmedewerker & Servicemedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
  Wil jij ervaring opdoen in de zorg? Help dan mee bij een gezondheidsinstelling in Cusco Peru Onbetaald werk Buitenland: boekbaar Gezondheidszorg & Medische sector in het buitenland - JoHo Job Shop , Vrijwilligerswerk in het buitenland & Hulpverlening, Arts & Zorgverlener: stagelopen tot werken in het buitenland
  Kom werken als leerkracht Nederlands binnen een wereldwijd netwerk van Nederlandse en internationale scholen Afrika, Argentinië, Aruba, Azië, Bangladesh, België, Benin, Bolivia, Bonaire, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Cambodja, Chili, Curaçao, Cyprus, Duitsland, Ecuador, Ethiopië, Europa, Finland, Griekenland, Hongarije, Kenia, Luxemburg, Mali, Midden-Oosten, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, Senegal, Singapore, Sint Maarten, Spanje, Suriname, Taiwan, Tanzania & Zanzibar, Thailand, Tsjechië, Myanmar (Birma), Turkije, Engeland - Verenigd Koninkrijk, Dubai & Verenigde Arabische Emiraten , Verenigde Staten van Amerika, Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar School & Onderwijsinstelling in het buitenland - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Leerkracht & Onderwijsmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland

  Pagina's