Rechten & Juridische Opleidingen: samenvattingen en studiehulp

Toolshops voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

 

Samenvattingen en studiehulp voor rechten en juridische opleidingen

 

Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Rechten en juridische opleidingen: samenvattingen en studiehulp per opleiding

Rechten en juridische opleidingen: samenvattingen en studiehulp per opleiding

Rechten & Juridische Opleidingen: Print- & Pickup Shop
Algemene rechtswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Algemene rechtswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Denken als Jurist

Boeksamenvatting bij Denken als Jurist

Samenvattingen en studiehulp bij Denken als Jurist

 • Boeksamenvatting bij Denken als Jurist is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is het verschil tussen echte en juridische problemen? - Chapter 1
 • Welke personen kennen we in het recht? - Chapter 2
 • Welke objecten kennen we in het recht? - Chapter 3
 • Welke handelingen in het recht zijn er mogelijk? - Chapter 4
 • Uit welke rechtsbronnen bestaat het Nederlandse recht? - Chapter 5
 • Wat zijn de interpretatiemethoden van de rechter? - Chapter 6
 • Wat is de betekenis van onrechtmatigheid? - Chapter 7
 • Wat is toerekenbaarheid? - Chapter 8
 • Wat is de functie van een causaal verband? - Chapter 9
 • Hoe is de rechterlijke macht georganiseerd? - Chapter 10
 • Wat maakt een eerlijk proces? - Chapter 11
 • Hoe worden feiten bewezen in het recht? - Chapter 12
 • Wat is uitvoering? - Chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers

Boeksamenvatting bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers

Samenvattingen en studiehulp bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers

 • Boeksamenvatting bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de betekenis van het contractenrecht in de zakenwereld? - Chapter 1
 • Wat zijn de sociale functies van wetgeving? - Chapter 2
 • Wat is de rol van recht in de maatschappij? - Chapter 3
 • Hoe gaan landeigenaren om met conflicten over loslopend vee? - Chapter 4
 • Hoe draagt litigation bij aan verandering? - Chapter 5
 • Wat is de sociale werking van wetgeving? - Chapter 6
 • Abonneebundel met online oefenvragen van De sociale werking van het recht - Griffiths & Weyers - 1e druk

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht & Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Study guide with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen by De Blois

Study guide with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen by De Blois

 

Study guide with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

  Online summaries and study assistance with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen on joho.org

  More summaries and study assistance with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen on worldsupporter.org

  Table of content (Inhoudsopgave)

  • Hoofdstuk 1 - Wat is de betekenis en functie van het recht?
  • Hoofdstuk 2 - Hoe wordt het recht ingedeeld?
  • Hoofdstuk 3 - Welke rechtsbronnen kunnen onderscheiden worden?
  • Hoofdstuk 4 - Hoe is de wetgevende en bestuurlijke bevoegdheid georganiseerd?
  • Hoofdstuk 5 - Hoe is de rechterlijke macht georganiseerd?
  • Hoofdstuk 6 - Hoe is de wetgeving geregeld in Nederland?
  • Hoofdstuk 7 - Wat houdt het bestuursrecht in?
  • Hoofdstuk 8 - Welke rechtsbescherming is er tegen de overheid en bestuursorganen?
  • Hoofdstuk 9 - Wat houdt het privaatrecht en specifiek het vermogensrecht in?
  • Hoofdstuk 10 - Wat is de verbintenisscheppende overeenkomst en aan welke regelingen is deze onderworpen?
  • Hoofdstuk 11 - Wat houdt de onrechtmatige daadsactie van art. 6:162 BW in?
  • Hoofdstuk 12 - Welke sancties zijn er in het vermogensrecht?
  • Hoofdstuk 13 - Wat houdt het burgerlijk procesrecht in?
  • Hoofdstuk 14 - Wat is de betekenis van het strafrecht en hoe wordt dit rechtsgebied ingedeeld?
  • Hoofdstuk 15 - Wat is de betekenis van de delictsomschrijving in het strafrecht?
  • Hoofdstuk 16 - Wat houden de strafrechtelijke begrippen 'schuld' en 'wederrechtelijkheid' in?
  • Hoofdstuk 17 - Wat is er geregeld omtrent het strafprocesrecht?
  • Hoofdstuk 18 - Wat houdt het voorbereidend onderzoek en het eindonderzoek in strafzaken in?
  • Hoofdstuk 19 - Welke sancties zijn er in het strafrecht?
  • Hoofdstuk 20 - Wat is de betekenis van het internationale recht?
  • Hoofdstuk 21 - Welke internationale organisaties zijn belangrijk voor het (internationale) recht?
  • Hoofdstuk 22 - Wat is er op internationaal niveau geregeld omtrent de mensenrechten?

  Related content on joho.org

  Boeksamenvatting bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier

  Boeksamenvatting bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier

   

  Samenvattingen en studiehulp bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier

  • Boeksamenvatting bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat is de aard van het recht? - Chapter 1
  • Wat is de moraliteit van het recht? - Chapter 2
  •  Hoe vormt de rechter recht? - Chapter 3
  •  Wat is het effect van internationaal recht op soevereiniteit? - Chapter 4
  •  Is het recht rechtvaardig? - Chapter 5
  •  Hoe worden straffen gerechtvaardigd? - Chapter 6
  •  Wat is de betekenis van vrijheid volgens het recht? - Chapter 7
  •  Wat is de betekenis van gelijkheid volgens het recht? - Chapter 8
  •  Wat is de betekenis van solidariteit in de Nederlandse rechtsstaat? - Chapter 9

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

  Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt

  Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt

  Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt

  • Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat houdt het Nederlandse recht in het kort in? - Chapter 1
  • Wat is de Trias Politica en hoe is deze gedachte terug te vinden in Nederland? - Chapter 2
  • Hoe ziet de wetgeving in Nederland eruit? - Chapter 3
  • Hoe werkt de rechtspraak? - Chapter 4
  • Hoe werkt het bestuursrecht in Nederland? - Chapter 5
  • Hoe werkt het burgerlijk recht? - Chapter 6
  • Welke rechten kunnen rusten op goederen? - Chapter 7
  • Hoe komen overeenkomsten tot stand? - Chapter 8
  • Wat zijn verbintenissen uit de wet? - Chapter 9
  • Hoe werkt het burgerlijk procesrecht? - Chapter 10
  • Wat houdt ondernemingsrecht in? - Chapter 11
  • Wat houdt het arbeidsrecht in? - Chapter 12
  • Hoe werkt het strafrecht? - Chapter 13
  • Hoe werkt het strafprocesrecht? - Chapter 14
  • Wat is de rol van het internationaal en Europees recht? - Chapter 15
  • Bulletsamenvattingen per hoofdstuk bij de 20e druk van Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt - Chapter

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht en bestuur als studie en kennisgebied Samenvattingen en studiehulp gebruiken:

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

  Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

  Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

  Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

  • Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Welke rechtsverkenningen zijn belangrijk? - Chapter 1
  • Waaruit bestaan rechtsvinding en rechtswetenschap? - Chapter 2
  • Hoe ziet het Nederlandse staatsrecht er uit? - Chapter 3
  • Waaruit is het strafrecht opgebouwd? - Chapter 4
  • Wanneer en hoe wordt privaatrecht toegepast? - Chapter 5
  • Wanneer worden rechtsvergelijking en volkenrecht gebruikt? - Chapter 6
  • Hoe zijn de mensenrechten tot stand gekomen? - Chapter 7

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht en bestuur als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat en jurist

   

  Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

  Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

  Samenvattingen en studiehulp bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

  • Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Hoofdstuk 1: Contextualisme en rechtsbegrip
  • Hoofdstuk 2: Rechtsbegrip en de indeling van het juridische landschap
  • Hoofdstuk 3: Het normatieve moment van het rechtsbegrip: het recht als systeem van bronnen en begrippen
  • Hoofdstuk 4: Het ideële moment; waarden van mensen & recht
  • Hoofdstuk 5: Het actuele moment; maatschappelijke gebruiken/praktijken
  • Hoofdstuk 6: Democratische rechtsstaat
  • Hoofdstuk 7: Persoon, feit en handeling
  • Hoofdstuk 8: Het strafrecht
  • Hoofdstuk 9: De omstandigheden van het geval in het privaatrecht
  • Hoofdstuk 10: Bestuur en burger: de normering van overheidshandelen
  • Hoofdstuk 11: Recht als praktijk: de rechtspraak
  • Hoofdstuk 12: Recht als wetenschap
  • Begrippenlijst

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht & Bestuur als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

  JoHo Samenvattingen & Studiehulp: Rechten & Juridische Opleidingen

  JoHo Samenvattingen & Studiehulp: Rechten & Juridische Opleidingen

  Rechten: JoHo's per opleiding

  Rijksuniversiteit Groningen

  Shops

   

  Universiteit Leiden

  Shops

   

  Universiteit Utrecht

  Shops

  Meer Opleidingen en Universiteiten

   

  Rechten: JoHo's per studiegebied

  Rechten & Juridische Opleidingen

  Shop met boeksamenvattingen voor Rechten & Juridische opleidingen is opgedeeld in onderstaande onderwerpen:

  • Arbeidsrecht & Sociaal Recht
  • Bestuursrecht & Administratief Recht
  • Burgerlijk Procesrecht & Formeel Privaatrecht
  • Europees Recht & Recht van de Europese Unie
  • Fiscaal Recht & Belastingrecht
  • Goederenrecht & Zeggenschap over Goederen
  • Handelsrecht & Zakenrecht
  • ICT Recht & Kennismanagement
  • Insolventierecht & Faillissement
  • Intellectueel Eigendomsrecht
  • Internationaal Publiekrecht & Volkenrecht
  • Materieel Strafrecht & Strafprocesrecht
  • Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht
  • Personenrecht, Familierecht & Erfrecht
  • Rechtsgeschiedenis & Rechtshistorie
  • Staatsrecht & Constitutioneel Recht
  • Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking

  Topics

  Kennis- & Studiegebieden van Rechten & Rechtswetenschappen

  Rechten & Juridische Opleidingen: Print- & Pickup Shop

  Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

  Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

   

  Studiehulp & Alternatieven

   

  Recht en bestuur: vak- en studiegebieden

  Recht en bestuur: vak- en studiegebieden

  Beleid, internationaal en politiek studeren: vak- en studiegebieden

  Beleid, internationaal en politiek studeren: vak- en studiegebieden

  Internationale relaties & Politiek: opleiding tot studeren in het buitenland

   

  Stage, Vrijwilligerswerk & Werk in het buitenland

   

  Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen juridische en bestuursinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

  Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen juridische en bestuursinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

  Juridische werkzaamheden in het buitenland: wat is het, waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen?
  Werken bij een internationale organisatie in het buitenland: wat is het, waarom zou je doen en waar kan je beste heen?

   

  Support center & Bestellen

   

  Printsamenvattingen Rechten & Juridische Opleidingen

  Printsamenvattingen Rechten & Juridische Opleidingen

  Geprinte samenvatting bij de 6e druk van Europees Recht: Algemeen deel van Eijsbouts et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 11e druk van Grondslagen van het Recht 1: Hoofdlijnen van De Blois - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 13e druk van Het beslissingsmodel van 348/350 Sv van Koopmans - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 5e druk van Jeugdstrafrecht, in internationaal perspectief van Weijers - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 19e druk van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 6e druk van Omgevingsrecht van Boeve et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 16e druk van Ons strafrecht 1: Het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 14e druk van Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 14e druk van Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 2e druk van Recht als raadsel: Een inleiding in de rechtsfilosofie van Westerman - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 22e druk van Stein/Rueb Compendium Burgerlijk procesrecht van Gras et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 17e druk van Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde - Print Product
  JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
  JoHo: paginawijzer

   Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

   Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

   

   

  JoHo: concept

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: footprint achterlaten

  To my lists & bundles

  (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

  JoHo: pagina topic
  Samenvattingen en studiehulp voor: rechten en juridische opleidingen