Tentamens & Examens: Oefening en vaardigheden

 

  Thema

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorde nzoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen

 

Hoe pak je een Multiple Choice vraag aan op het tentamen?

Hoe pak je een Multiple Choice vraag aan op het tentamen?

 • Meerkeuzevragen worden wel eens gekscherend multiple-gok vragen genoemd. Klinkt leuk, maar door te gokken kom je er niet altijd. Als je de stof niet kent zul je het ook bij meerkeuzevragen vaak moeilijk krijgen.
 • Er zijn echter wel dingen waar je op kunt letten waardoor je ook zonder veel voorkennis beter uit de voeten kunt met bepaalde vragen.

Log in voor tips bij het beantwoorden van MC vragen, wat je moet doen als je het antwoord niet weet, en voor een oefententamen met uitgebreide uitwerking waarmee je je meerkeuze-vaardigheden kunt scherpen

Hoe pak je een essay vraag aan op het tentamen?

Hoe pak je een essay vraag aan op het tentamen?

 

Hoe pak je een essay tentamen aan?

 • Maak eerst de makkelijke vragen. Begin niet meteen met vraag 1 maar loop het tentamen eerst helemaal door. De vragen die je zeker weet, kun je meteen invullen. Zo loop je niet het risico dat je vast komt te zitten op de moeilijkere vragen en uiteindelijk door tijdsgebrek vragen open moet laten die je gewoon wist.
 • Deel je tijd in. Maak een inschatting hoeveel tijd je per vraag nodig hebt en kijk hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Op deze manier kom je niet in tijdnood aan het eind van het tentamen.
 • Let een beetje op de leesbaarheid en de vorm, domme spelfouten geven je bij de corrector vaak het nadeel van de twijfel
 • Steekwoorden opschrijven. Als je het tentamen voor je neus krijgt, begin dan met het doorlezen van alle vragen. Zet bij de vragen die je weet steekwoorden en sla de vragen die je niet weet over.

Log in of lees verder het stappenplan 'hoe pak je een essay vraag aan?'

 

 

 

  Hoe bereid je je het beste op tentamens voor?
  Hoe ga je om met tentamenstress, tentamenangst en negatieve faalangst?
  4 - Vergelijking & Afweging

  Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

  JoHo tools voor abonnees: Tentamencompetenties ontwikkelen - Toolbundel

  JoHo tools voor abonnees: Tentamencompetenties ontwikkelen - Toolbundel

  Hoe stimuleer je jezelf om goede studieprestaties te leveren ?
  Hoe lees en leer je de voorgeschreven literatuur voor een studievak?
  Hoe kan je leren sneller te lezen, of te snellezen?
  Hoe bereid je je het beste op tentamens voor?
  Hoe pak je een Multiple Choice vraag aan op het tentamen?

  Hoe pak je een Multiple Choice vraag aan op het tentamen?

  • Meerkeuzevragen worden wel eens gekscherend multiple-gok vragen genoemd. Klinkt leuk, maar door te gokken kom je er niet altijd. Als je de stof niet kent zul je het ook bij meerkeuzevragen vaak moeilijk krijgen.
  • Er zijn echter wel dingen waar je op kunt letten waardoor je ook zonder veel voorkennis beter uit de voeten kunt met bepaalde vragen.

  Log in voor tips bij het beantwoorden van MC vragen, wat je moet doen als je het antwoord niet weet, en voor een oefententamen met uitgebreide uitwerking waarmee je je meerkeuze-vaardigheden kunt scherpen

  Met welk stappenplan kan je je vakken voorbereiden en je tentamen niet missen?
  Hoe haal je resultaten bij je studie en wat is je leerstijl ?
  Hoe ga je om met tentamenstress, tentamenangst en negatieve faalangst?

    

  5 - Verdieping & Versterking

  Proces 5 - Verdiepen & Versterken

  • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
  • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

  JoHo services bij studies en opleidingen

  Samenvattingen & Studiehulp - FAQ bundel

  Samenvattingen & Studiehulp - FAQ bundel

  Wat zijn JoHo's (samenvattingen & studiehulp)?

  Wat zijn JoHo's (samenvattingen & studiehulp)?

  Boeksamenvattingen

  Samenvattingen van boeken en vakliteratuur

  • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.
  • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de verplichte studiestof en de laatste drukken. Niet voor niets zijn de JoHo samenvattingen al jaren het meest gebruikte hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens!
  • Waar de JoHo samenvattingen oorspronkelijk vooral gebruikt werden door studenten in voorbereiding op hun tentamens, zijn er tegenwoordig steeds meer afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals die teruggrijpen op de JoHo's. Zo kunnen zij zich snel in lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving raadplegen of verouderde kennis ophalen.

  BulletPointsamenvattingen

  JoHo samenvattingen in bullets

  • BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. Het gebruik van BulletPoint samenvattingen is handig als je de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens wilt bestuderen of als je snel de kernpunten van een boek wilt doornemen.
  • Je kunt ze in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken.
  • BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen (jezelf overhoren met de stampvragen zorgt ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent). Dit is met name een goede manier om multiple choice tentamens voor te bereiden.

  Samenvattingen van wetenschappelijke artikelen

  JoHo Samenvattingen van artikelen en publicaties

  • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van artikelen helpen je om deze essentie snel te vinden.
  • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

  TentamenTickets

  JoHo TentamenTickets

  • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
  • JoHo TentamenTickets zijn samengesteld uit tips van van ouderejaars studenten die het vak hebben gehaald, repetitoren en ervaren JoHo auteurs.
  • In de JoHo TentamenTickets zijn vaak oude tentamens verwerkt, zodat duidelijk wordt welke onderwerpen geregeld naar voren komen bij tentaminering.

  Tentamenvragen & OefenTentamens

  JoHo's van oude tentamens en oefenmateriaal

  • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen.
  • Slimme studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
  • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.

  Samenvattingen van colleges, werkgroepen & Study Notes

  JoHo's van lessen, werkgroepen en colleges

  • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
  • Door college- of werkgroepaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden. Maar let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.

  Samenvattingen van arresten

  JoHo's van arresten (jurisprudentie)

  • Studeer je rechten, of krijg je later een functie met juridische aspecten, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van jurisprudentie helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
  Waar kun je JoHo samenvattingen (JoHo's) vinden of halen en hoe werkt het?

  Waar kun je JoHo samenvattingen (JoHo's) vinden of halen en hoe werkt het?

  Afhalen in de JoHo winkels (support centers)

  Online gebruiken via JoHo.org

  Online gebruiken via JoHo Worldsupporter

  Thuis laten bezorgen

   

  via de JoHo winkels (support centers)

  • Voor het gratis of voordelig afhalen van je samenvattingen, collegeaantekeningen, tentamentickets en bulletpoints.
  • Voor het gratis of voordelig printen van al je studiematerialen.
  • JoHo heeft support centers met winkels in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leiden en Utrecht.

  Hoe werkt het?

  Zoeken

  • Je kunt langskomen tijdens openingstijden van de winkel om je JoHo's (Samenvattingen & Studiehulp) gratis af te halen of te kopen.
  • Er is altijd voorraad en de mogelijkheid om ter plaatse voor jou extra te produceren
  • Wil je weten of een JoHo aanwezig is, dan kun je dat online al zien via de Samenvattingen Shops per studiefase of boek op JoHo.org (zie het 'Leren en studeren menu' op JoHo.org/nl). Per vak staat aangegeven welke JoHo's er op print aangeboden worden en vanaf welke datum deze verwacht zijn.

  Gebruiken

  • Je kunt ter plaatse, of online, donateur of abonnee worden als je de JoHo's met korting wilt kopen of gratis wilt afhalen.
  • Ben je JoHo donateur of abonnee dan kun deels gratis en deels tegen kostprijs je eigen materialen in een JoHo support center komen printen.

  Ontwikkeling

  • De JoHo support centers en winkels zullen de komende jaren steeds meer faciliterende services bieden die jou door je studie helpen, je bijstaan bij je buitenlandse ervaring en je handvatten bieden voor een zinvolle carrière.

  via JoHo.org/nl

  • Voor online toegang tot de JoHo's (Samenvattingen & Studiehulp) die voor jouw studie zijn samengesteld.
  • Voor het checken of je al gratis geprinte materialen kan komen afhalen of kopen.

  Hoe werkt het?

  Zoeken

  • Via de algemene startpagina krijg je een overzicht van alle studies en studiegebieden waar je JoHo's (Samenvattingen & Studiehulp) voor kunt vinden.
  • Via de specifieke Samenvattingen Shop pagina's per studiefase (zie het menu JoHo & Samenvattingen bovenaan) kun je vinden of de JoHo's online en/of op print zijn te verkijgen of af te halen.
  • Voor overige studies en studiegebieden kun je gebruik maken van de specifieke Topics over Kennis & Studiegebieden waar de beste en meest relevante samenvattingen en studiehupmaterialen worden verzameld.
  • Je kunt ook via de zoekvelden zoeken op boektitel of auteur

  Gebruiken

  • Heb je een samenvatting van een studieboek, artikel, of arrest gevonden, dan kan je daar per hoofdstuk gebruik van maken.
  • Alle hoofdstukken zijn gebundeld in 'Bundels'. Je kunt daarmee onderaan een hoofdstuk naar een volgend hoofdstuk navigeren.
  • Voor een groot deel van de studies zal je ook 'Studiebundels' tegenkomen. Hierin zijn alle relevante JoHo's verzameld die betrekking hebben op een specifiek vak, blok of bijvoorbeeld een minor.
  • Bij de online JoHo's staat aangegeven of je JoHo donateur of JoHo abonnee moet worden om er gebruik van te maken.
  • Ben je ingelogd als JoHo donateur of abonnee dan kun je hoofdstukken bewaren, zelf aantekeningen maken bij de hoofdstukken en bijvoorbeeld tentamens oefenen.

  Ontwikkeling

  • Sommige samenvattingen zul je nog in een wat ouder format tegenkomen, deze zullen in de loop der tijd worden geupdated naar de nieuwe stijl.

  via (JoHo) Worldsupporter.org

   

  • Voor online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
  • Voor online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepaantekeningen.
  • Voor online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
  • Voor het samenstellen van je eigen lijstjes en bundels met relevante studiehulp.
  • Voor het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, documenten, aantekeningen, blogs, tickets, films, discussies, events, recepten, bijbanen en meer.

  Hoe werkt het?

  Zoeken

  • Op World Supporter kan je materialen vinden via andere gebruikers met een World Supporter profiel en via studieverenigingen met een World Supporter profiel.
  • Je kunt je favoriete medestudenten volgen die voor jou de beste materialen hebben verzameld, of zelf hebben samengesteld.

  Gebruiken

  • Je maakt je eigen World Supporter profiel.
  • Je maakt je eigen bundels met favoriete materialen.
  • Je geeft commentaren, stelt vragen, of vult zelf aan als je denkt dat er mogelijkheden zijn voor verbetering.

  Ontwikkeling

  • World Supporter is nog volop in ontwikkeling en je zult komend jaar nog veel verbeteringen en vernieuwing tegenkomen.

  Thuis laten bezorgen

  Een groot gedeelte van de JoHo samenvattingen kan je thuis laten bezorgen

  1. Zoek op boektitel of auteur

  2. Ga naar pagina over het betreffende boek of auteur

  3. Volg de link naar de samenvattingenshop of webshop, kijk of er een samenvatting beschikbaar is om per post te laten bezorgen, vul je mandje en reken af met bijvoorbeeld iDEAL. 

  4. Binnen enkele werkdagen ontvang je de samenvatting(en) thuis en kun je beginnen met studeren. -> Let op: indien je de samenvatting snel nodig hebt raden we je aan om, in verband met mogelijke vertraging bij leveringen, de samenvatting online te gebruiken of indien mogelijk af te halen bij een van de JoHo support centers. 

   

  Hoe werkt het op een JoHo Samenvattingen Shop pagina?

  Hoe werkt het op een JoHo Samenvattingen Shop pagina?

  Toolshop voor samenvattingen en studiehulp (Samenvattingen Shops)

  • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen, waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn en waar je geprinte samenvattingen kunt afhalen.

  Hoe werkt het in het kort?

  1. Check de Advies & Assortimentswijzers voor tips bij het vak en overzicht van het aanbod aan samenvattingen en studiehulp
  2. Vind alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per Vak- of Boektool

  3. Word JoHo abonnee en studeer online of haal gratis JoHo's af bij de pickup balies of laat ze thuis bezorgen

  4. Bestel online als je nog geen abonnee kunt worden

  Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

  • Vakwijzers & Online Studeren

   • In de Advies & Assortimentswijzers vind je tips over het vak, een overzicht van welke JoHo's er voor jou online en geprint zijn of worden verwacht en welke daarvan nuttig, nodig of essentieel zijn.
  • Vaktools & Boektools

   • In de Vak- en Boektools vind je alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per vak of boek
   • Als je JoHo abonnee bent en bent ingelogd, kun je op 1 pagina alle samenvattingen en studiehulp per vak of per boek lezen en aantekeningen maken
  • Studiehulp bestellen

   • Onder Studiehulp bestellen vind je een link naar de Printshop of naar een Shopbundel per studiefase waar je gemakkelijk alle (gratis) geprinte samenvattingen kunt bestellen om te komen afhalen of thuis laten bezorgen.

  • Studiesupport & Coaching

   • Onder Studiesupport & Coaching vind je o.a. of er een pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen in jouw stad is, samenwerkende partnerverenigingen en de favoriete Study Coach die actief is op JoHo Worldsupporter.

  • Help Desk

  • Aanmelden als JoHo donateur & abonnee

   • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners. Voor keuzehulp kan je de volgende keuzewijzer JoHo abonnementen lezen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?
   

  Footprints & Content bewaren:

  • Heb je gevonden wat je zocht, bewaar dan je gevonden pagina's in je eigen account.
  • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn of wat hij of zijn nog moet bestuderen.
  • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

  Niet gevonden wat je zocht?

  • Je kunt onder op elke Samenvattingen Shop gebruik maken van het samenvattingenmenu of via een van de zoekvelden op auteur of titel zoeken.
  • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
  • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's (Topics) waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via de menu's.
  • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier
  Hoe zoek je een samenvatting of studiehulp in een JoHo Samenvattingen Shop?

  Hoe zoek je een samenvatting of studiehulp in een JoHo Samenvattingen Shop?

  Zoek online je samenvatting of studiehulp:

  Check de advies- & assortimentswijzer Zoek in de studiebundel jouw vakinformatie, boeksamenvatting of JoHo studiehulpmiddel Bewaar je gevonden webpagina's op je persoonlijke account

   

  1. Check de advies- of assortimentswijzer voor een overzicht van het assortiment

  • Voor een kort en snel overzicht van de beschikbare samenvattingen & JoHo's kun je de assortimentswijzer per vak of studie gebruiken. Je kunt in de assortimentswijzer zien:

   • of je samenvatting of studiehulpmiddelen online kunt bestuderen, op papier kunt afhalen of thuis kunt laten bezorgen

   • of je kunt kiezen uit verschillende soorten boeksamenvattingen zoals korte (BulletPoint) en lange boeksamenvattingen

   • of er ook tentamenvragen aanwezig zijn om mee te oefenen en bijvoorbeeld aantekeningen van medestudenten

   • of je direct kunt bestellen, langs kunt komen, of online kunt studeren. Staat er nog geen vinkteken () achter een samenvatting dan staat erachter wanneer die wordt verwacht

  • Is er geen advieswijzer? Ga dan direct naar de studiebundels of shopbundels om het assortiment op te zoeken!

   

  2. Zoek in de studie- of shopbundel naar jouw vakinformatie, boeksamenvatting of JoHo studiehulpmiddel

  • In elke Samenvattingen Shop vind je Studiebundels. Dit zijn verzamelde links naar alle samenvattingen, studiehulpmaterialen, keuzehulp en advieswijzers die voor jouw vak of studiefase van belang zijn.

  • In elke Samenvattingen Shop vind je ook Shopbundels: Dit zijn verzamelingen van alle printsamenvattingen die je online kunt bestellen of in de JoHo study support centers kunt afhalen.

  • Hieronder kun je lezen hoe je vakinformatie, collegeaantekeningen, boeksamenvattingen, tentamens, oefenmaterialen, artikelsamenvattingen, arrestsamenvattingen kunt zoeken en vinden.

  2.1. Tips en informatie over je vak of college-aantekeningen zoeken

   

  Assortiment & aanwezigheid checken:

  • In de keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen (vakchapters) vind je alles over het vak, het tentamen, welke online aantekeningen er beschikbaar zijn en/ of een sheetnote met de belangrijkste aandachtspunten bij de colleges.

  Online gebruiken: 

  • Het grootste deel van de JoHo collegeaantekeningen vind je tegenwoordig via het JoHo platform World Supporter. Op World Supporter kan je o.a. collegeaantekeningen delen en vragen stellen aan je medestudenten (Lees meer in de keuzewijzers)

  2.2. Boeksamenvattingen zoeken

   

  Assortiment & aanwezigheid checken:

  • In keuzewijzer voor boeksamenvattingen zie je waar en hoe je uittreksels van de voorgeschreven boeken kunt vinden. Je leest ook meer over de druk, de vorm, de mogelijke alternatieven die je kunt gebruiken en de bijbehorenden tentamen- en oefenvragen die je helpen bij het bestuderen.

  Online gebruiken:

  • In de studiebundels per vak vind je de Abonneebundel met online chaptersamenvattingen. Dit zijn boeksamenvattingen die je per hoofdstuk online kunt bestuderen en die je als JoHo Abonnee direct thuis, in de UB of in de trein kunt gebruiken.

  Geprint afhalen of bestellen:

  • Via de studiebundel kun je de geprinte samenvattingen vinden. Ze staan direct in de bundel of er is een speciale shopbundel waarin ze verzameld zijn. Deze printsamenvattingen zijn gebundelde a4 boekjes die je in een JoHo support center kunt kopen. Je kunt ze ook online bestellen.
  • JoHo abonnnees kunnen vrijwel alle printsamenvattingen gratis afhalen in de JoHo support centers.

  2.3. Tentamens en oefenmaterialen zoeken

   

  Assortiment & aanwezigheid checken:

  • In de keuzewijzers vind je welke tentamenvragen van voorgaande jaren beschikbaar ziJn om mee te oefenen. Ook vind je alternatieve oefenmaterialen en specifieke tentamentips om het tentamen te halen.

  Online gebruiken: 

  • Het grootste deel van de tentamenvragen van voorgaande jaren vind je tegenwoordig via het JoHo platform World Supporter (Lees meer in de keuzewijzers)

  Geprint afhalen of bestellen:

  • Als er ook gebundelde en geprinte tentamen- en oefenvragen te verkrijgen zijn, dan kun je deze via de studiebundel vinden. Deze a4 boekjes kun je in een JoHo study center komen kopen of je kunt ze online bestellen.

  2.4. Artikelsamenvattingen of Arrestsamenvattingen zoeken

   

  Assortiment & aanwezigheid checken:

  • In de keuzewijzer zie je waar en hoe je uittreksels van de voorgeschreven wetenschappelijke artikelen (of arresten) kunt vinden. Je leest daar ook meer over de vorm en de mogelijke alternatieven.

  Online gebruiken:

  • In de keuzewijzer vind je de links naar de online chapters met artikelsamenvattingen.

  Geprint afhalen of bestellen:

  • Als er ook gebundelde en geprinte artikelen of arresten te verkrijgen zijn dan kun je deze via de studiebundel vinden. Deze a4 boekjes kun je in een JoHo study center komen kopen of je kunt ze online bestellen.

  3. Bewaar de pagina's op je eigen account

  • Heb je gevonden wat je zocht, bewaar dan je gevonden pagina's in je eigen account.

  • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn of wat hij of zijn nog moet bestuderen.

  • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

  Niet gevonden wat je zocht?

  • Je kunt onder op elke Samenvattingen Shop gebruik maken van het samenvattingenmenu of via het zoekveld op auteur of titel zoeken.

  • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan

  • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's (Topics) waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via de menu's.

  • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier

  Welke samenvattingen zijn gratis, welke zijn gratis voor JoHo donateurs en abonnees & wat kost het als je geen donateur bent?

  Welke samenvattingen zijn gratis, welke zijn gratis voor JoHo donateurs en abonnees & wat kost het als je geen donateur bent?

  Welke JoHo's (samenvattingen) zijn gratis?

  • Op World Supporter (.org) kun je samenvattingen vinden en gebruiken die door medestudenten gratis zijn geplaatst + JoHo samenvattingen van o.a. oudere drukken

  • Op JoHo.org vind je o.a. alle gecontroleerde en recentere samenvattingen van studieboeken en artikelen

  Welke JoHo's zijn online gratis voor donateurs en abonnees?

  JoHo donateurs 

  • Hebben op JoHo.org online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren studeren tot scriptiehulp).

  • Hebben op WorldSupporter online toegang tot de JoHo's met college-aantekeningen en oude tentamens.

  JoHo donateurs met een abonnement

  • Kunnen vanaf studieseizoen 2018/19 al hun boeksamenvattingen gratis afhalen in de JoHo winkel (support center) van hun studiestad

  • Hebben op JoHo.org online toegang tot alle JoHo's.

  • Hebben op WorldSupporter online toegang tot de JoHo's met college-aantekeningen en oude tentamens.

  • Heb je een (doorlopende) verzekering via JoHo lopen, dan heb je ook zonder JoHo abonnement toegang tot alle JoHo's.

  Toegang tot JoHo services

  Welke JoHo's zijn op print gratis of voordelig beschikbaar?

  • In de JoHo support centers van Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leiden en Utrecht zijn de JoHo's (samenvattingen & studiedhulp) van de onderwijsinstellingen in jouw studiestad af te halen op print (op papier).

  • Ben je JoHo abonnee of JoHo donateur met een doorlopende reis- of zorgverzekering dan kan je al JoHo boeksamenvattingen zonder extra kosten afhalen en zijn de overige JoHo's zeer voordelig verkrijgbaar (50% voordeel)

  • Ben je JoHo donateur dan kan je alle JoHo's die op print aanwezig voordelig afhalen (20% voordeel)

  • JoHo donateur of abonnee worden

  Wat kost een geprinte JoHo als die niet gratis is?

  • Ben je geen JoHo donateur of abonnee dan kost een JoHo je maximaal € 5,-

  Kun je als donateur of abonnee ook online een geprinte JoHo gratis bestellen?

  • Nee, online kun je nog niet de gratis samenvattingen bestellen, wel is al direct je JoHo korting verwerkt als je online een geprinte JoHo bestelt.

  • Als een JoHo online te bestellen is, dan vind je deze in de Samenvattingen Shop en op de pagina's voor je vak of studiefase.

  Is er verschil tussen samenvattingen op print & online?

  • Online vind je in het algemeen samenvattingen van alle hoofdstukken uit een boek, of artikelen uit een reader. In de printversie vind je soms alleen de voorschreven hoofdstukken.

  Hoe weet je of je een JoHo samenvatting al online kunt gebruiken, kunt bestellen of kunt afhalen?

  Hoe weet je of je een JoHo samenvatting al online kunt gebruiken, kunt bestellen of kunt afhalen?

  Hoe check je de status van samenvattingen en studiehulp per vak? 

  • Op de online JoHo Samenvattingen Shop van een studie of studiefase kun je de status van een nieuwe JoHo (samenvatting & studiehulp) vinden via de advies- en assortimentswijzer of via de Mededelingen in de Vak- of Boektools.

   Gepubliceerd 

  • Indien de status op 'Gepubliceerd' staat, is de online samenvatting direct te gebruiken voor JoHo abonnees en is de printsamenvatting direct te bestellen om af te halen of thuis te laten sturen. 

   Verwacht

  • Indien de status op 'Verwacht' staat, betekent dat dat de samenvattingen op dit moment nog geschreven en/ of geredigeerd worden.

  • Indien een samenvatting verwacht wordt, staat er ook altijd een indicatie van de publicatiedatum aangegeven. In de praktijk zijn samenvattingen vaak al eerder gepubliceerd of worden de eerste delen van de samenvatting al eerder gepubliceerd.

   Vertraagd

  • JoHo streeft ernaar om de samenvatting uiterlijk op de verwachte datum beschikbaar te maken, maar het kan uiteraard voorkomen dat daar een wijziging in komt.

  • Auteurs werken vaak onder grote tijdsdruk en in een aantal gevallen is de voorgeschreven literatuur laat bekend. Bij voorbaat dank voor het begrip indien dit in een enkel geval vertraging oplevert. 

   

  Wat zijn de mogelijkheden voor het afhalen van gratis Print samenvattingen? 

  Afhalen bij je studievereniging

  • Per studievereniging kan de werkwijze verschillen en zijn er verschillende tijden waarop het mogelijk is om af te halen 

  • Via de samenvattingen shop van jouw studiefase kun je zien of, hoe en wanneer er afhaalmogelijkheden zijn en je studievereniging zal er zelf ook over communiceren via sociale media en websites. 

  Afhalen bij een JoHo support center

  • Wekelijks zijn er mogelijkheden tot afhalen in een van de JoHo support centers van Den Haag, Leiden en Utrecht. Zie voor de actuele afhaalmomenten de contact met JoHo-pagina 

  • In Den Haag zijn de printsamenvattingen van alle studies en instellingen af te halen, in Leiden en Utrecht alleen van de studies in die stad. 

  WorldSupporter: Wat vind je op JoHo WorldSupporter en hoe maak je er gebruik van?

  WorldSupporter: Wat vind je op JoHo WorldSupporter en hoe maak je er gebruik van?

   

  WorldSupporter website

   

  Het platform 'WorldSupporter'

  • Op het JoHo WorldSupporter platform kan je o.a. internationaal en lokaal samenvattingen delen en ervaringen uitwisselen met je medestudenten. Je vindt er profielen (magazines) van studenten, studentenorganisaties en vele anderen die jou in deze de wereld een handje willen helpen.

  • Via deze profielen delen je medestudenten onder andere hun samenvattingen, oefenmaterialen en aantekeningen.

  • Als je materiaal wilt delen dan kan je dat beschikbaar maken voor iedereen, voor iedereen met een gratis WorldSupporter profiel of voor JoHo donateurs

  • Het grootste deel van de JoHo oefenmaterialen en aantekeningen vind je tegenwoordig ook op WorldSupporter

  Hoe maak je gebruik van WorldSupporter

  • Een WorldSupporter account creëer je in een paar minuten en is gekoppeld aan je Persoonlijke WorldSupporter profiel.

  • Jouw WorldSupporter profiel fungeert als je eigen platform voor alle content die jij op WorldSupporter aanmaakt of verzamelt.

  • Jouw WorldSupporter profiel laat ook alle content zien die recent is aangemaakt door de organisaties, groepen en personen die jij persoonlijk volgt.

  • Jouw WorldSupporter profiel geeft aan wat jij bijdraagt aan de wereld om je heen. Het laat zien wat jij voor anderen doet, gedurende je opleiding, tijdens je werk, op vakantie of in je vrije tijd. Het doel is om enerzijds anderen te inspireren ook meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de wereld of specifiek jouw favoriete projecten en goede doelen. Anderzijds is het ook een tool waarmee je voor jezelf of je naaste omgeving een goed beeld kan creëren van jouw activiteiten, de rol die je speelt of de doelen die jij in het leven wilt behalen

  • Aangezien WorldSupporter een zelfstandig platform is met een eigen missie en doelstelling word je daar ook gevraagd om je eigen WorldSupporter mini-cv aan te maken zodat je medesupporters een beeld van je kunnen krijgen en jij een goed beeld krijgt van de personen en organisaties die jij zou willen volgen

  Waarom JoHo samenvattingen gebruiken?

  Waarom JoHo samenvattingen gebruiken?

  JoHo Samenvattingen (JoHo's)

  …geven je meer inzicht in de hoofd- en bijzaken van de verplichte studiestof

  …helpen je sneller en effectiever te studeren en zorgen voor betere resultaten

  …helpen je na je studie om je kennis bij te houden en op te frissen
   

  Hoe kan je feedback geven op samenvattingen of studiehulp of helpen de kwaliteit te verbeteren?

  Hoe kan je feedback geven op samenvattingen of studiehulp of helpen de kwaliteit te verbeteren?

  Feedback & Ondersteuning

  • Bij de samenstelling van de JoHo’s wordt zoveel mogelijk geprobeerd de kwaliteit te waarborgen, maar zonder jullie hulp en inspanningen met betrekking tot het aanleveren en verbeteren zou dat niet mogelijk zijn.

  • Heb je op- of aanmerkingen, laat het dan weten. Neem contact op  onder vermelding van je studie en stad of kom langs en vraag naar één van de JoHo medewerkers.

  Wat kan ik doen om studenten in ontwikkelingslanden te helpen met Engelstalige samenvattingen?

  Wat kan ik doen om studenten in ontwikkelingslanden te helpen met Engelstalige samenvattingen?

  Wat kan ik doen om studenten in ontwikkelingslanden te helpen?

  • JoHo stimuleert internationale kennisdeling en talentontwikkeling. Doneer je Engelstalige uittreksels, zodat studenten in o.a. Kenia, de Filipijnen, India en China toegang krijgen tot aanvullend lesmateriaal, of steun de doelstellingen van JoHo door zelf JoHo donateur te worden .

  • De gedoneerde samenvattingen worden aangeboden in de gratis en vrij toegankelijke onderdelen op JoHo WorldSupporter

  Lesmateriaal doneren

  • De World School Bank is het onderdeeel van JoHo WorldSupporter dat vrijwilligers en docenten in staat stelt om lesmateriaal te delen en te gebruiken.

  • Je kunt ook zelf lesmateriaal doneren via WorldSupporter of daar lesmateriaal zoeken dat je kunt gebruiken

   

   

  Studiehulp & JoHo: Startpagina samenvattingen

    

  6 - Voorbereiding & Verzekering

  Proces 6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

          

     

  7 - Inspiratie & Samenwerking

  Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Waarmee:  Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Partnerselectie: Opleidingen & Studiebegeleiding

  Partnerselectie: Opleidingen & Studiebegeleiding

  Reizen voor Focus

  Een focusreis is een korte reis waarin je aan de slag gaat met een specifiek doel. De focus kan bijvoorbeeld liggen op het schrijven van een boek, scriptie, thesis of dissertatie. Maar even goed kun je de week gebruiken om in alle rust je plannen voor een training uit te werken, of je webcontent bijvoorbeeld.
  Je kunt als individu deelnemen aan de reis, maar je kunt een focusreis ook laten organiseren voor een groep die je zelf samenstelt. Je kunt dan denken aan een reis met je klanten, vakgenoten, collega’s enzovoorts. Reizen voor Focus richt zich op reizen in de Balkan.

  ScriptieMaster

  ScriptieMaster is opgericht in 2012. Het is de visie van ScriptieMaster dat elke student met trots moet kunnen terugkijken op zijn scriptietraject. Om dit te realiseren is niet alleen inhoudelijke begeleiding nodig, maar is ook een goede procesbegeleiding van belang.

  TEFL in Italy

  Bij TEFL in Italy begin je jouw carrière als docent Engels in Italië. Je kan in Rome niet alleen de TEFL cursus volgen, maar ook de lokale taal leren met een Italiaanse taalcursus. Daarnaast helpt TEFL in Italy je bij het vinden van een betaalde baan als docent Engels.

  TEFL in Spain

  Bij TEFL in Spain begin je jouw carrière als docent Engels in Spanje. Je kan in Malaga niet alleen de TEFL cursus volgen, maar ook de lokale taal leren met een Spaanse taalcursus. Daarnaast helpt TEFL in Spain je bij het vinden van een betaalde baan als docent Engels.

  Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

  Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

   

   

   

  Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

  Spaanse leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

  Ga minimaal drie maanden betaald werken in een chill hostel in Costa Rica!

  Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

  Overnacht in één van de meest fotogenieke safarilodges tussen de olifanten en giraffen!

  Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

      

  8 - Werk & Ervaring

  Proces 8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  DSW Zorgverzekeraar
  DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
   
   

    

  9 - Beslissing & Acceptatie

  Proces 9 - Beslissen & Accepteren

  • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
  • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
  • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

   

  Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

  Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners

  Als JoHo abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor studie in het buitenland
  • kan je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
  • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

  Als JoHo abonnee met een servicepakket

  • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor stage of sollicitatie in Nederland

   

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

  Als JoHo donateur

  • heb je toegang tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp
  • heb je korting op je abonnement

  Als JoHo abonnee

  • heb je toegang tot de online keuzehulp en advieswijzers voor je studiekeuze en studiehulpmiddelen
  • heb je online toegang tot alle JoHo samenvattingen en studiehulp
  • heb je online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren & studeren tot scriptiehulp) en studiehulpmiddelen
  • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis afhalen in de JoHo support centers (of bij partners) via JoHo
  • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis thuis laten bezorgen

  Als JoHo verzekerde

  •  kan je gebruikmaken van de voordelen van het abonnement

   

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

  Als donateur

  • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo stagepartners
  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland

  Als abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage en sollicitaties in Nederland
  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage in het buitenland
  • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor stage in het buitenland
  • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland
  • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

  Als donateur

  • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners die bemiddelen bij studie in het buitenland

  Als abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp omtrent je internationale avontuur
  • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers omtrent je internationale avontuur
  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat studeren in het buitenland

   

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
  • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
  JoHo: zoeken en vervolgen

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  JoHo: crossroad volgen
  Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

  Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

  Studeren en kennis opdoen voor opleiding, ontplooiing of werkzaamheden   Communicatie & Marketing   Gezondheid & Zorg   Maatschappij & Cultuur Mens & Gedrag  Natuur & Milieu  Onderwijs & Opvoeding   Organisatie & Economie Politiek & Internationaal   Recht & Bestuur    Techniek & Exact Toerisme & Vrije tijd   Wetenschap & Statistiek  
  Studiehulp & Samenvattingen

  Studiehulp & Samenvattingen

   

  Studiehulp & Samenvattingen

   

   

  Studiehulp en samenvattingen zoeken

   

  Samenvattingen per auteur
  Samenvattingen per stad
  Nijmegen
  Rotterdam

  Erasmus Universiteit (EUR)

   RECHTEN

  Shops

  Rechten Bachelor 1   

  Rechten Bachelor 2

   

   PSYCHOLOGIE

  Shops

  Psychologie - EUR

   

   BEDRIJFSKUNDE

  Shops

  Bedrijfskunde - EUR

  Zie ook de algemene studiegebieden

  Tilburg

  Tilburg University (TiU)

   RECHTEN

  Shop

  Rechten - TiU

   

   PSYCHOLOGIE

  Shop

  Psychologie - TiU

   

  Zie ook de algemene studiegebieden

  Open Universiteit
  Samenvattingen per studie:
  Criminologie & Victimologie

  Criminologie: JoHo's per opleiding

   Vrije Universiteit

  Shop

    Criminologie Bachelor

   

   Universiteit Leiden

  Shop

  Criminologie Bachelor 1

  Criminologie Bachelor 2 & 3

   

   Universiteit Utrecht

  Shop

  Minor Criminologie

   

  Criminologie: JoHo's per studiegebied

   Criminologie & Victimologie

  Shop

  Criminologie & Victimologie

  Topic

  Criminologie - Kennis & Studiegebied

  Internationale Wetenschappen & Politiek

  Internationale Wetenschappen: JoHo's per opleiding

  ToolShops samenvattingen & Studiehulp

  Internationale Wetenschappen: JoHo's per studiegebied

  ToolShops samenvattingen & Studiehulp

  Thema's & Topic pagina's

   

  Politieke Wetenschappen
  Psychologie & Gedragsstudies

  Psychologie: JoHo's per opleiding

   

   Universiteit van Amsterdam

  Shops

  Psychology Bachelor 1

  Psychology Bachelor 2

  Psychology Bachelor 3 & Masters

   

  Vrije Universiteit

  Shops

  Psychologie - VU

   

  Rijksuniversiteit Groningen

  Shops

  Psychologie Bachelor 1

  Psychologie Bachelor 2

  Psychologie Bachelor 3 & Masters

   

   Universiteit Leiden

  Shops

  Psychologie Bachelor 1

  Psychologie Bachelor 2

  Psychology (IBP) Bachelor 1

  Psychology (IBP) Bachelor 2

  Psychologie Bachelor 3 & Masters

   

  Radboud Universiteit Nijmegen

  Shops

  Psychologie RU

   

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Shops

  Psychologie - EUR

   

  Tilburg University

  Shops

  Psychologie TiU

   

   Universiteit Utrecht

  Shops

  Psychologie Bachelor 1

  Psychologie Bachelor 2 & 3

  Psychologie Master

   

  University Twente

  Shops

   Psychologie UT

   

  Open Universiteit

  Shops

  Psychologie Propedeuse

  Psychologie Postpropedeuse

   

  Psychologie: JoHo's per studiegebied

  Psychologie en Gedragsstudies

  Shops

  Rechten & Juridische Opleidingen

  Rechten: JoHo's per opleiding

   

   Universiteit van Amsterdam

  Shops

  Rechten Bachelor 1

  Rechten Bachelor 2

  Rechten Bachelor 3

   

  Vrije Universiteit

  Shops

  Rechten VU

   

  Hogeschool van Amsterdam

  Shop

  Rechten HvA

   

  Rijksuniversiteit Groningen

  Shops

  Rechten Bachelor 1

  Rechten Bachelor 2

  Rechten Bachelor 3

  Rechten Masters

   

   Universiteit Leiden

  Shops

  Rechten Bachelor 1

  Rechten Bachelor 2

  Rechten Bachelor 3 & Masters

   

  Radboud Universiteit Nijmegen

  Shops

  Rechten RU

   

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Shops

  Rechten Bachelor 1

  Rechten Bachelor 2

   

  Tilburg University

  Shops

  Rechten TiU

   

   Universiteit Utrecht

  Shops

  Rechten Bachelor 1

  Rechten Bachelor 2

  Rechten Bachelor 3 & Master

   

  Open Universiteit

  Shops

  Rechten Propedeuse

  Rechten Postpropedeuse

   

  Rechten: JoHo's per studiegebied

  Rechten & Juridische Opleidingen

  Shops

   Arbeidsrecht & Sociaal Recht

   Bestuursrecht & Administratief Recht

   Burgerlijk Procesrecht & Formeel Privaatrecht

   Europees Recht & Recht van de Europese Unie

   Fiscaal Recht & Belastingrecht

   Goederenrecht & Zeggenschap over Goederen

   Handelsrecht & Zakenrecht

   ICT Recht & Kennismanagement

   Insolventierecht & Faillissement

   Intellectueel Eigendomsrecht

   Internationaal Publiekrecht & Volkenrecht

   Materieel Strafrecht & Strafprocesrecht

   Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht

   Personenrecht, Familierecht & Erfrecht

   Rechtsgeschiedenis & Rechtshistorie

   Staatsrecht & Constitutioneel Recht

   Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking

  Topics

   Kennis- & Studiegebieden van Rechten & Rechtswetenschappen

  Nieuwsberichten

   

   

  Studiehulp en samenvattingen gebruiken

   

  Hoe kom je aan gesponsorde gratis samenvattingen en wat zijn de kosten als ze niet gesponsord zijn?

  Vrij te gebruiken en gesponsord voor JoHo abonnees 

  Voordelig voor JoHo donateurs

  Verkrijgbaar voor iedereen

  Wie kan waar gebruik van maken en voor welke prijs?

  JoHo abonnees

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • JoHo abonnees kunnen het hele jaar gratis printsamenvattingen afhalen bij JoHo, studievereniging of thuis laten bezorgen

  • JoHo abonnees hebben toegang tot alle online samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -trainingen en extra studiehulp op JoHo.org

  • JoHo abonnees krijgen inzicht in de wijze waarop de tentamens afgenomen gaan worden

  • JoHo abonnees krijgen tips en trucs voor de meeste efficiënte studiemethodes

  Bijdrage

  • JoHo abonnees dragen 20 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

  • JoHo abonnees die tevens donateur zijn, krijgen 10 euro korting op hun JoHo abonnement

  • JoHo abonnees die zich in de periode juli tot en met december aansluiten, maken in de eerste maanden gratis gebruik van de voordelen en services bij hun abonnement. 

  Sluit je aan 

   

  JoHo donateurs

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • JoHo donateurs hebben toegang tot alle gedeelde collegeaantekeningen, oude tentamens en overige studiehulp op JoHo WorldSupporter(.org)

  • JoHo donateurs krijgen 20% korting op thuisbezorgde geprinte samenvattingen

  • JoHo donateurs krijgen 10 euro korting bij het afsluiten van een JoHo abonnement

  Bijdrage

  • JoHo donateurs dragen vanaf 5 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

  Sluit je aan 

   

  Iedereen

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • Iedereen kan de eerste chapters van veel boeksamenvattingen op JoHo.org inzien zonder eerst abonnee te worden

  • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) samenvattingen vinden en gebruiken die door medestudenten gratis zijn geplaatst

  • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) een account aanmaken om eigen aantekeningen en studiehulp te delen met medestudenten

  • Iedereen kan geprinte JoHo's bestellen voor 5 euro per stuk, plus verzend- en verwerkingskosten

   

  Toegang tot JoHo services

   
   
  Wat zijn JoHo's (samenvattingen & studiehulp)?

  Boeksamenvattingen

  Samenvattingen van boeken en vakliteratuur

  • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.
  • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de verplichte studiestof en de laatste drukken. Niet voor niets zijn de JoHo samenvattingen al jaren het meest gebruikte hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens!
  • Waar de JoHo samenvattingen oorspronkelijk vooral gebruikt werden door studenten in voorbereiding op hun tentamens, zijn er tegenwoordig steeds meer afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals die teruggrijpen op de JoHo's. Zo kunnen zij zich snel in lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving raadplegen of verouderde kennis ophalen.

  BulletPointsamenvattingen

  JoHo samenvattingen in bullets

  • BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. Het gebruik van BulletPoint samenvattingen is handig als je de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens wilt bestuderen of als je snel de kernpunten van een boek wilt doornemen.
  • Je kunt ze in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken.
  • BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen (jezelf overhoren met de stampvragen zorgt ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent). Dit is met name een goede manier om multiple choice tentamens voor te bereiden.

  Samenvattingen van wetenschappelijke artikelen

  JoHo Samenvattingen van artikelen en publicaties

  • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van artikelen helpen je om deze essentie snel te vinden.
  • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

  TentamenTickets

  JoHo TentamenTickets

  • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
  • JoHo TentamenTickets zijn samengesteld uit tips van van ouderejaars studenten die het vak hebben gehaald, repetitoren en ervaren JoHo auteurs.
  • In de JoHo TentamenTickets zijn vaak oude tentamens verwerkt, zodat duidelijk wordt welke onderwerpen geregeld naar voren komen bij tentaminering.

  Tentamenvragen & OefenTentamens

  JoHo's van oude tentamens en oefenmateriaal

  • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen.
  • Slimme studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
  • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.

  Samenvattingen van colleges, werkgroepen & Study Notes

  JoHo's van lessen, werkgroepen en colleges

  • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
  • Door college- of werkgroepaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden. Maar let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.

  Samenvattingen van arresten

  JoHo's van arresten (jurisprudentie)

  • Studeer je rechten, of krijg je later een functie met juridische aspecten, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van jurisprudentie helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
  Hoe kom je aan JoHo samenvattingen en studiehulp, en waar kun je ze vinden?
  Hoe weet je of je een JoHo samenvatting al online kunt gebruiken, kunt bestellen of kunt afhalen?

  Hoe check je de status van samenvattingen en studiehulp per vak? 

  • Op de online JoHo Samenvattingen Shop van een studie of studiefase kun je de status van een nieuwe JoHo (samenvatting & studiehulp) vinden via de advies- en assortimentswijzer of via de Mededelingen in de Vak- of Boektools.

   Gepubliceerd 

  • Indien de status op 'Gepubliceerd' staat, is de online samenvatting direct te gebruiken voor JoHo abonnees en is de printsamenvatting direct te bestellen om af te halen of thuis te laten sturen. 

   Verwacht

  • Indien de status op 'Verwacht' staat, betekent dat dat de samenvattingen op dit moment nog geschreven en/ of geredigeerd worden.

  • Indien een samenvatting verwacht wordt, staat er ook altijd een indicatie van de publicatiedatum aangegeven. In de praktijk zijn samenvattingen vaak al eerder gepubliceerd of worden de eerste delen van de samenvatting al eerder gepubliceerd.

   Vertraagd

  • JoHo streeft ernaar om de samenvatting uiterlijk op de verwachte datum beschikbaar te maken, maar het kan uiteraard voorkomen dat daar een wijziging in komt.

  • Auteurs werken vaak onder grote tijdsdruk en in een aantal gevallen is de voorgeschreven literatuur laat bekend. Bij voorbaat dank voor het begrip indien dit in een enkel geval vertraging oplevert. 

   

  Wat zijn de mogelijkheden voor het afhalen van gratis Print samenvattingen? 

  Afhalen bij je studievereniging

  • Per studievereniging kan de werkwijze verschillen en zijn er verschillende tijden waarop het mogelijk is om af te halen 

  • Via de samenvattingen shop van jouw studiefase kun je zien of, hoe en wanneer er afhaalmogelijkheden zijn en je studievereniging zal er zelf ook over communiceren via sociale media en websites. 

  Afhalen bij een JoHo support center

  • Wekelijks zijn er mogelijkheden tot afhalen in een van de JoHo support centers van Den Haag, Leiden en Utrecht. Zie voor de actuele afhaalmomenten de contact met JoHo-pagina 

  • In Den Haag zijn de printsamenvattingen van alle studies en instellingen af te halen, in Leiden en Utrecht alleen van de studies in die stad. 

  Hoe kan je online zoeken of gebruik maken van JoHo samenvattingen en studiehulp?

  Samenvatting of studiemateriaal zoeken

  Samenvattingen menu's

  • Via het hoofdmenu kan je bij het kopje samenvattingen naar de meest gebruikte pagina's
  • Daarnaast vind je hoog op de pagina's over samenvattingen en studiehulp een speciaal samenvattingenmenu

  Startpagina

  • Via de Startpagina krijg je een overzicht van alle studies en studiegebieden waar je JoHo's (Samenvattingen & Studiehulp) voor kunt vinden

  Tool Shops

  • Via de JoHo Tool Shops kan je gericht naar het assortiment voor jouw studie en studierichting
  • Een Tool Shop is een overzichtspagina per studie of studiefase waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo studiehulpmaterialen, waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn en waar je geprinte samenvattingen kunt afhalen of bestellen.

  Studie Topics

  • Via de specifieke JoHo Topics over kennis en studiegebieden kan je naar de beste en meest relevante samenvattingen en studiehupmaterialen.
  • Deze optie kan je gebruiken als er geen JoHo Tool Shop voor jouw studie of studierichting beschikbaar is

  Searchpagina

  • Via de 'zoeken' pagina kun je zoeken op boektitel, auteur, onderwerp en soort pagina.

  Samenvattingen FAQ

  • Via de Samenvattingen FAQ kan je zoeken naar vragen en antwoorden rond samenvattingen en studiehulp

  Zoeken via de JoHo Samenvattingen Shops

   Ga naar jouw JoHo ToolShop  van jouw studierichting

   • Hier op de World of JoHo website (joho.org/nl) vind je alle samenvattingen en studiehulp die JoHo voor jou heeft laten maken via de Tool Shops
   • Deze Tool Shops bevatten samenvattingen en studiehulpmiddelen die zijn samengesteld per vak en studiegebied om je optimaal te ondersteunen bij het halen van je vakken en je verder te laten verdiepen in je studie

   Check de JoHo Advies & Assortimentswijzers

   • In de JoHo Tool Shops vind je per vak JoHo Vak- en assortimentswijzers voor tips bij het vak en een overzicht van het aanbod aan gepubliceerde en verwachte samenvattingen en studiehulp.

   Samenvattingen online gebruiken

   Vak- en Boektools

   • In de Vak- en Boektools vind je alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per vak of per boek op 1 pagina

   • Word JoHo abonnee  of log in om direct te kunnen studeren en aantekeningen te maken

   Chapters en Bundels

   • Zijn de samenvattingen niet verzameld in een Vak- of Boektool, dan kun je de samenvattingen gebruiken per hoofdstuk of per artikel 

   • Alle hoofdstukken zijn gebundeld in 'Bundels'. Je kunt daarmee onderaan een hoofdstuk naar een volgend hoofdstuk navigeren

    

   Aansluiten bij JoHo

    

   Leren leren en blijven leren

    

   Studietalent & Leercompetenties: coaching & thema's
   Arrest & Jurisprudentie: van samenvatting tot interpretatie
   Onderwijs & Hoorcolleges - Aantekeningen & Notes
   Planning & Tijdgebrek: bij studie, werk en ontspanning
   Repetitor & Bijles: voor studie en opleiding
   Scripties & Verslagen - Papers & Essays
   Studieboeken & Studiestof- in samenvatting of uittreksel
   Studietalent & Leercompetenties: voor studie, cursus en training
   Studievaardigheden & Studieresultaten
   Tentamens & Examens: Oefening en vaardigheden
   Wetenschappelijke Artikelen & Publikaties: in samenvatting en bulletpoints

    

   Support Center & Help Desk

    

   Vaak en minder vaak gestelde vragen over studiehulp en samenvattingen
   Afhalen & Winkels

   Post- of pickupbestelling plaatsen

   Kies je gewenste producten

   => voeg ze toe aan je winkelmandje

   => doorloop het bestelproces als je klaar bent met winkelen

   => bepaal aan het einde of je betaald wilt laten bezorgen of gratis wilt afhalen

   Bij pickupbestellingen is het handig om tevoren te checken of je nog voldoende JoHo pinpoints hebt (je hebt er 1 per product nodig), en anders eerst extra pinpoints  te bestellen

   Bestellen & Ontvangen

   Post- of pickupbestelling plaatsen

   Kies je gewenste producten

   => voeg ze toe aan je winkelmandje

   => doorloop het bestelproces als je klaar bent met winkelen

   => bepaal aan het einde of je betaald wilt laten bezorgen of gratis wilt afhalen

    

   Bij pickupbestellingen is het handig om tevoren te checken of je nog voldoende JoHo pinpoints hebt (je hebt er 1 per product nodig), en anders eerst extra pinpoints  te bestellen

   JoHo: Crossroads begrijpen

    Crossroads

   • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
   • Use the crossroads to follow a connected direction

    

   JoHo: Footprint achterlaten
   Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the post options

   Naar mijn bewaarde pagina's

   •  

   Naar mijn winkelwagen 

   Studievaardigheden & Studieresultaten
   Repetitor & Bijles: voor studie en opleiding
   JoHo: berichten en nieuwsblogs
   JoHo: paginawijzer

   Topics & Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen