Maatschappelijke & Sociale opleidingen: samenvattingen en studiehulp

 

Toolshops voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

JoHo: crossroad uit bundel

 

Samenvattingen en studiehulp voor maatschappelijke en sociale studies

 

Culturele Antropologie, sociologie en sociale studies: uitgelichte boeksamenvattingen

Culturele Antropologie, sociologie en sociale studies: uitgelichte boeksamenvattingen

Uitgelichte samenvattingen rond Culturele Antropologie

Uitgelichte samenvattingen rond Culturele Antropologie

Introductie

Onderzoeksmethoden en wetenschapsfilosofie

Case studies

Aanverwante kennis & studiegebieden

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Onderzoek, onderzoeksmethoden en wetenschap: uitgelichte boeksamenvattingen

Onderzoek, onderzoeksmethoden en wetenschap: uitgelichte boeksamenvattingen

Basisboek Methoden en Technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis van Baarda - Boek & Joho's
Basisboek kwalitatief onderzoek van Baarda - Boek & JoHo's
Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije - Boek & JoHo's
Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken van Verhoeven - Boek & JoHo's
Uitgelichte samenvattingen rond algemene onderzoeksmethoden

Uitgelichte samenvattingen rond algemene onderzoeksmethoden

Algemene inleiding in onderzoeksmethoden 

Onderzoeksmethoden van Boeije - Boek & JoHo's

 • Toegankelijk boek dat de basis van onderzoeksmethoden behandelt.

Basisboek Methoden en Technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis - Boek & Joho's

 • Boek dat de basis van kwantitatief onderzoek uitlegt.

Basisboek kwalitatief onderzoek van Baarda - Boek & JoHo's

 • Boek dat de basis van kwalitatief onderzoek uitlegt.

Onderzoek in de sociale wetenschappen

Social research methods van Bryman - Boek & JoHo's

 • Algemeen boek over onderzoeksmethoden binnen de sociale en gedragswetenschappen.

Meer informatie: Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen de sociale wetenschappen

Onderzoek in de bedrijfskunde en economie

Research Methods for Business Students - Boek & JoHo's

 • Inleidend boek over onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie.

Meer uitgelichte samenvattingen: Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

Meer informatie over bedrijfskunde en economie: Bedrijfs- & Organisatiewetenschappen - Kennis & Studiegebied

Onderzoek in de geneeskunde

The Analysis of Biological Data (Whitlock & Schluter) - Boek & JoHo's

 • Boek over de analyse van biologische data, kan binnen meerdere onderzoeksgebieden worden gebruikt.

Meer informatie: Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

 

Analyseren: leren of versterken - Verzamelde samenvattingen & teksten - Bundel

Analyseren: leren of versterken - Verzamelde samenvattingen & teksten - Bundel

Statistiek en methoden: uitgelichte boeksamenvattingen

Statistiek en methoden: uitgelichte boeksamenvattingen

Highlighted summaries on statistics & research methods (English)

Highlighted summaries on statistics & research methods (English)

Statistics

Introduction to the Practice of Statistics van Moore & McCabe

 • Extensive book that gives an explanation of both introductory and advanced topics within statistics.
 • Topics included are: sampling, distributions, handling data, correlations, regression, inference, multiple regression, oneway and twoway ANOVA, logistic regression and non-parametric tests.

 

Research methods

Qualitative Research Methods van Marüster & Gijsenberg

 • Book on qualitative research methods.

Business Research Methods van Blumberg

 • Book on research methods that can be used for application within business and economics.

 

Uitgelichte samenvattingen rond algemene onderzoeksmethoden

Uitgelichte samenvattingen rond algemene onderzoeksmethoden

Algemene inleiding in onderzoeksmethoden 

Onderzoeksmethoden van Boeije - Boek & JoHo's

 • Toegankelijk boek dat de basis van onderzoeksmethoden behandelt.

Basisboek Methoden en Technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis - Boek & Joho's

 • Boek dat de basis van kwantitatief onderzoek uitlegt.

Basisboek kwalitatief onderzoek van Baarda - Boek & JoHo's

 • Boek dat de basis van kwalitatief onderzoek uitlegt.

Onderzoek in de sociale wetenschappen

Social research methods van Bryman - Boek & JoHo's

 • Algemeen boek over onderzoeksmethoden binnen de sociale en gedragswetenschappen.

Meer informatie: Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen de sociale wetenschappen

Onderzoek in de bedrijfskunde en economie

Research Methods for Business Students - Boek & JoHo's

 • Inleidend boek over onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie.

Meer uitgelichte samenvattingen: Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

Meer informatie over bedrijfskunde en economie: Bedrijfs- & Organisatiewetenschappen - Kennis & Studiegebied

Onderzoek in de geneeskunde

The Analysis of Biological Data (Whitlock & Schluter) - Boek & JoHo's

 • Boek over de analyse van biologische data, kan binnen meerdere onderzoeksgebieden worden gebruikt.

Meer informatie: Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

 

Uitgelichte samenvattingen rond statistiek voor bedrijfskunde, economie & econometrie

Uitgelichte samenvattingen rond statistiek voor bedrijfskunde, economie & econometrie

Algemene inleiding in statistiek voor bedrijfskunde, economie & econometrie

The Practice of Statistics for Business and Economics van Moore et al. - Boek & JoHo's

Algemene statistiek samenvatting - JoHo custom edition - Boek & JoHo's

 • Samenvatting met toegankelijke uitleg over de basisonderdelen van de statistiek, zoals variabelen, meetschalen en steekproeven.

Statistics for Business and Economics van Newbold, Carlson & Thorne - Boek & JoHo's

 • Dit uitgebreide boek gaat dieper in dan vergelijkbare boeken op statistische toepassingen voor bedrijfskunde en economie.
 • Het boek behandelt onder andere steekproeven, regressie en non-parametrische toetsen.

Managerial Statistics van Keller - Boek & JoHo's

 • Uitgebreid handboek over statistiek voor toepassingen binnen management.
 • Prettig in gebruik omdat het verbanden legt met de praktijk en aan de hand van voorbeelden duidelijk maakt in welke gevallen de betreffende statistische methoden van toepassing zijn.

 

Gevorderde statistiek, algebra & wiskunde

Essential Mathematics for Economic Analysis by Sydsaeter & Hammond - Boek & JoHo's

 • Dit is een van de weinige boeken die een stevige uitleg bieden van algebra en wiskunde, toegepast op economie.
 • Het boek begint met uitleg van wiskundige getallen en formules en een stap-voor-stap uitleg van hoe je een wiskundige vergelijking oplost.
 • Na de basis gaat het boek nog dieper in op wiskunde voor toepassingen binnen de economie.
 • Het boek behandelt onder andere differentieren, integreren, afgeleide, vectoren en matrices.

Mathematics for Economics van Hoy et al. - Boek & JoHo's

 • Boek dat aan de hand van veel voorbeelden en uitwerkingen weergeeft hoe je wiskunde toe kunt passen op economie.

 

Econometrie en toegepaste wiskunde

An Introduction to Game Theory - Boek & JoHo's

 • Uitleg van speltheorie.

Economic Growth van Weil - Boek & JoHo's

 • Analyse van verschillende aspecten van economische groei.

The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours - Boek & JoHo's

 • Economische analyse van de arbeidsmarkt.

 

Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen de sociale wetenschappen

Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen de sociale wetenschappen

 

Onderzoeksmethoden binnen de sociale wetenschappen

Social research methods van Bryman - Boek & JoHo's

 • Algemeen boek over onderzoeksmethoden binnen de sociale en gedragswetenschappen.

Understanding research (custom edition UU) van Neuman - Boek & JoHo's

 • Licht filosofisch boek over wat onderzoek inhoudt binnen de sociale en gedragswetenschappen.

Exploring research (Salkind) - Boek & JoHo's

 • Inleidend boek over onderzoek binnen de sociale en gedragswetenschappen.
 • Dit boek geeft onder andere een definitie van de verschillende stappen van het onderzoeksproces en het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

An introduction to qualitative research (Flick) - Boek & JoHo's

 • Erg praktisch boek over allerlei vormen van kwalitatief onderzoek.

Analyse van onderzoeksgegevens (Spiering) - Boek & JoHo's

 • Boek over hoe om te gaan met onderzoeksgegevens.
 • Het boek gaat onder andere in op onderzoeksdesign, group design, controle groepen, case control en indicatiemethoden.

How to Conduct Surveys - Boek & JoHo's

 • Praktisch boek over het uitvoeren van enquetes.

Research methods in psychology van Morling - Boek & JoHo's

 • Uitgebreid boek dat specifiek ingaat op onderzoeksmethoden binnen de psychologie.

Research methods, a process of inquiry van Graziano & Raulin - Boek & JoHo's

Psychological research - the ideas behind the methods - Boek & JoHo's

 • Meer theoretisch en filosofisch boek over onderzoeksmethoden binnen de psychologie.

Introduction to Behavioral Research Methods van Leary - Boek & JoHo's

 • Inleidend boek over experimenteel en correlationeel onderzoek binnen de gedragswetenschappen.

Psychological Testing van Kline - Boek & JoHo's

 • Uitleg en methoden rondom het uitvoeren van psychologische testen.

Algemene inleiding in statistiek voor sociale wetenschappen

Statistics for The Behavioral Sciences van Gravetter & Wallnau - Boek & JoHo's

 • Handboek over statistiek voor de sociale en gedragswetenschappen.

 

Statistiek voor sociale wetenschappen in de praktijk

Toegepaste statistiek: Inductieve technieken - Boek & JoHo's

 • Dit boek is geschreven voor wie het fijn vindt om de theorie over te slaan en gelijk met de praktijk te beginnen.
 • Het boek bevat veel voorbeelden en uitwerkingen, dit maakt het duidelijker.
 • Doordat het boek de theoretische beginselen niet uitgebreid behandelt, gaat het dieper in op de stof.

 

Statistiek en SPSS

SPSS Survival Manual van Pallant - Boek & JoHo's

 • Handleiding in SPSS, toegankelijk en begrijpelijk.
 • Deze handleiding beschrijft op gedetailleerde wijze welke bewerkingen je in SPSS kunt uitvoeren en hoe je ze uitvoert.
 • Het boek maakt ook verbindingen tussen statistiek in het algemeen en de toepassing in SPSS; hoofdstuk 10 bevat bijvoorbeeld een overzicht en keuzehulp van statistische methoden.

SPSS samenvatting van JoHo

 • Zeer toegankelijke hulp bij het programma SPSS.
 • Prettig in gebruik omdat elke methode in een apart hoofdstuk wordt uitgelegd.

Statistical Methods for Psychology van Howell - Boek & JoHo's

 • Handboek dat de basis van allerlei statistische toetsen uitlegt, zoals het testen van de hypothese, chi-kwadraat test, relatie, correlatie, ANOVA etc.

Discovering statistics using IBM SPSS Statistics van Field - Boek & JoHo's

 • Lijvig handboek dat uitgebreid ingaat op SPSS.
 • Het boek behandelt zowel inleidende als gevorderde methoden.
Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

 

Onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie

Research Methods for Business Students - Boek & JoHo's

 • Inleidend boek over onderzoeksmethoden binnen bedrijfskunde en economie.

Qualitative Research Methods van Marüster & Gijsenberg - Boek & JoHo's

 • Boek over kwalitatief onderzoek dat kan worden gebruikt voor toepassingen binnen bedrijfskunde en economie.

Business Research Methods van Blumberg - Boek & JoHo's

 • Uitgebreid handboek over onderzoeksmethoden die praktisch kunnen worden toegepast binnen bedrijfskunde en economie.

Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis - Boek & JoHo's

 • Boek over de basis van wetenschap en onderzoeksmethoden voor toepassingen binnen de economie.
 • Dit boek legt de nadruk op de belangrijkste wetenschapsfilosofen, zoals Popper, Kuhn etc.

Analyse van bedrijfsprocessen van In 't Veld & Slatius - Boek & JoHo's

 • Boek over analyses van bedrijfsprocessen met een focus op systeembenadering.
 • Aan de orde komen onder andere belangrijke begrippen binnen de systeemkunde, verschillende methoden van systeembenadering, en de functie van het steady-state model in de uitvoering van processen.
Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

Uitgelichte samenvattingen rond onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

Onderzoeksmethoden binnen geneeskunde & gezondheid

The Analysis of Biological Data (Whitlock & Schluter) - Boek & JoHo's

 • Boek over de analyse van biologische data, kan binnen meerdere onderzoeksgebieden worden gebruikt.

Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek van Zielhuis - Boek & JoHo's

 • Praktische handleiding over het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Essentials of Research Methods in Health, Physical (Berg & Latin) - Boek & JoHo's 

 • Breed bruikbaar boek over onderzoeksmethoden met betrekking tot gezondheid.
Uitgelichte samenvattingen rond statistiek & wiskunde

Uitgelichte samenvattingen rond statistiek & wiskunde

Algemene inleiding in statistiek

Introduction to the Practice of Statistics van Moore & McCabe - Boek & JoHo's

 • Dit lijvige handboek wordt bij veel universiteiten gebruikt voor statistiekvakken, zowel bij inleidende als gevorderde vakken.
 • Met name in de eerste paar hoofdstukken wordt uitgebreid en op begrijpelijke wijze uitgelegd wat de basis van statistiek is.
 • Het boek is niet alleen te gebruiken voor inleidende onderwerpen (steekproeven trekken, distributies weergeven, omgaan met data, correlaties berekenen, regressie weergeven, grafieken maken), maar ook voor gevorderde toepassingen (inferentie, meervoudige regressie, eenweg en tweeweg ANOVA, logistische regressie, non-parametrische toetsen).
 • Recent toegevoegde onderwerpen zijn onder andere mozaïekplots (hoofdstuk 2 en 9), equivalentietests (hoofdstuk 7), resampling en bootstrapping (hoofdstuk 7) en steekproefgrootte bepalen (hoofdstuk 7 en 8).

Algemene statistiek samenvatting - JoHo custom edition - Boek & JoHo's 

 • Deze algemene statistiek samenvatting is een speciaal door JoHo samengestelde samenvatting met uitgebreide uitleg bij de meest voorkomende en belangrijkste onderwerpen binnen de (inleidende) statistiek.
 • Deze selectie is gebaseerd op veel verschillende statistiek en methoden vakken zoals gegeven op meerdere universiteiten in Nederland.
 • De JoHo statistiek samenvatting geeft op een begrijpelijke manier uitleg bij de belangrijkste onderwerpen binnen de statistiek.
 • Deze samenvatting is fijn in gebruik als je net begint met statistiek of om rustig de basis nog een keer door te nemen.
 • Er wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd waar statistiek om draait: variabelen, meetschalen, betrouwbaarheid, validiteit, correlatie, covariantie, percentielen, standaarddeviatie etc.

 

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

 

Aanvullend & studiehulp

 

Statistiek: vragen en antwoorden over methoden en technieken

Statistiek: vragen en antwoorden over methoden en technieken

Wat is statistiek, en wat zijn methoden?

Wat is statistiek, en wat zijn methoden?

 

Wat is statistiek?

 • Statistiek is de wetenschap van kennis opdoen op basis van data. Data zijn numerieke (of kwalitatieve) beschrijvingen en gegevens van objecten om te bestuderen (Moore & McCabe)

Wat zijn methoden?

 • Om verschijnselen in de sociale werkelijkheid op een systematische manier te ordenen, maakt men gebruik van methoden. Technieken zijn over het algemeen een klein onderdeel van een methode, bijvoorbeeld een steekproeftechniek die wordt gebruikt om een enquête te maken.
 • Bij kwantitatief onderzoek worden theorieën getoetst aan de hand van (grote hoeveelheden) data, bij kwalitatief onderzoek ligt de focus meer op de kwaliteit en diepgang van het onderzoek, en kunnen er nieuwe theorieën voortvloeien uit het onderzoek. (Bryman)

Waar kun je statistiek voor gebruiken?

 • Statistiek wordt gebruikt voor allerlei zaken, voor particulier gebruik in je dagelijks leven tot aan internationale verdragen en afspraken. Denk bijvoorbeeld aan je "huishoudboekje" om je in- en uitgaven bij te houden, cijfers die een wetenschappelijke hypothese kunnen bevestigen of ontkrachten, bedrijfsgegevens die inzicht bieden in de kosten en baten van je bedrijf of aan internationale statistieken die bepalend zijn voor beleidsstrategieëen van de Verenigde Naties.
 • Bij Statistiek gaat het niet alleen om het verzamelen van de gegevens, maar ook om de interpretatie ervan; in welke context kun je de verzamelde gegevens plaatsen en in welke context zijn ze verzameld?
 • In Nederland verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek allerlei gegevens over de Nederlandse bevolking, zoals gegevens over demografie, economie, werkloosheid, consumentenvertrouwen, inflatie, criminaliteit en gezondheid.
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.
 • De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Het onderzoeksprogramma (meerjarenprogramma en werkprogramma) van het CBS wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). Dit is een onafhankelijke commissie die waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma. De DG is onafhankelijk als het gaat om de keuze van onderzoeksmethoden en de beslissing om uitkomsten te publiceren.
Wat zijn variabelen en welke meetniveau's hebben ze?

Wat zijn variabelen en welke meetniveau's hebben ze?

Wat zijn variabelen?

Een variabele is een eigenschap of conditie die veranderlijk is of verschillende waarden heeft voor verschillende individuen (bijvoorbeeld leeftijd). Variabelen kunnen ook eigenschappen van de omgeving zijn (bijvoorbeeld temperatuur). Wanneer je variabelen opneemt in je onderzoek duid je ze vaak aan met een letter. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld de relatie onderzoeken tussen roken (X) en longkanker (Y). Als je een verband verwacht, zouden de waarden van Y moeten veranderen bij verschillende waarden van X en omgekeerd. Waarden worden in het algemeen uitgedrukt in getallen, om statistische berekeningen mogelijk te maken. Een variabele die niet verandert en hetzelfde is voor elk individu wordt een constante genoemd.

Wat zijn meetschalen?

Het is van belang om te weten van welk meetniveau je variabele is om vervolgens een goede keuze te maken voor je statistische test (de methode waarmee je je onderzoeksvraag wilt onderzoeken). Een dergelijk meetniveau wordt ook wel een meetschaal genoemd. Er bestaan grofweg vier meetschalen: nominaal, ordinaal, interval en ratio.

Wanneer is een meetschaal van nominaal niveau?

De nominale schaal is een kwalitatieve meetschaal met losstaande categorieën. Bij de nominale meetschaal kan er dus geen volgorde in categorieën worden aangegeven. Veelvoorkomend voorbeelden zijn geslacht (man/vrouw) of nationaliteit.

Wanneer is een meetschaal van ordinaal niveau?

Metingen op ordinaal niveau kennen een natuurlijke ordening. De volgorde is duidelijk, maar de verschillen zijn niet te interpreteren. Een veelvoorkomend voorbeeld is opleidingsniveau (VMBO-HAVO-VWO). Er zit een bepaalde rangorde in deze variabelen (van laag naar hoog), maar de verschillen tussen deze opleidingsniveaus zijn niet allemaal even groot – en zeker niet kwantitatief te duiden.

Wanneer is een meetschaal van interval niveau?

Bij een interval schaal zijn de verschillen tussen scores kwantitatief te duiden en zijn ze gelijk (in tegenstelling tot een ordinale schaal). Het verschil tussen 10 en 11 op een test is net zo groot als het verschil tussen 50 en 51. Een intervalschaal heeft echter geen absoluut nulpunt en daarom kun je niet zeggen hoeveel hoger een waarde is. Een goed voorbeeld hiervan is de Fahrenheit-schaal: 30 graden is niet twee keer zo warm als 15 graden.

Wanneer is een meetschaal van ratio niveau?

Een ratioschaal heeft dezelfde eigenschappen als een intervalschaal, maar een ratioschaal heeft wel een absoluut nulpunt. Zodoende kun je wat zeggen over de relatieve waarde van variabelen ten opzichte van elkaar. 50 centimeter is immers twee keer zo lang als 25 centimeter – maar alleen omdat de verschillen tussen scores altijd gelijk zijn en omdat het nulpunt het ijkpunt is.

Wat is het verschil tussen een discrete en continue variabele?

Bij continue variabelen zijn de verschillen tussen scores gelijk. Meetschalen op ratio en interval niveau vallen dus onder de categorie continue variabelen. Bij discrete variabelen zijn de verschillen tussen scores onduidelijk. Meetschalen op ordinaal en nominaal niveau vallen dus onder de categorie discrete variabelen.

Wat zijn, en waar vind ik statistische databanken?

Wat zijn, en waar vind ik statistische databanken?

 • Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.
 • Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.

- Bron: Wikipedia

Databanken die je kunt raadplegen voor statistische gegevens, zijn onder andere:

 • AgriHolland: Nieuws, vacatures, cijfers, dossiers, subsidies en aanbestedingen voor de agrosector en agribusiness

 • BioKennisbank: Toegang tot nationale en internationale kennis over de biologische landbouw en voeding

 • Chemiekaarten: Recente en gevalideerde gegevens van enkelvoudige (zuivere) stoffen

 • CROW Kennisbank: Databank op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer & vervoer en werk & veiligheid

 • Databank Milieu: Juridische databank op het gebied van milieu, inclusief bouw en ruimtelijke ordening

 • Espacenet: Databank die gratis toegang biedt tot patent-/octrooidocumenten wereldwijd

 • Euromonitor International: Marktonderzoek met statistieken, analyses, onderzoek en nieuws over industrieën, landen en consumenten

 • Eurostat: Statistische gegevens over de landen van de Europese Unie

 • FAOSTAT: Statistische databank van de Food & Agriculture Organization van de Verenigde Naties

 • FoodHolland: Nieuws, vacatures, cijfers, dossiers, subsidies en aanbestedingen voor de voedingsmiddelensector

 • Groen Kennisnet: Nederlandstalige kennisbronnen voor het domein voedsel en groen

 • GroeneRuimte: Nieuws, vacatures, cijfers, dossiers, subsidies en aanbestedingen op het gebied van groene ruimte en landelijk gebied

 • GWW kosten: Actuele gegevens voor het begroten, calculeren of toetsen van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw

 • Kennisbasis statistiek: hulpmiddel bij statistiek en vrij beschikbaar voor onderwijs en onderzoek.

 • MarketLine: Markt-, branche- en bedrijfsrapporten, per regio of land te raadplegen

 • Open Knowledge Repository: Open access repository voor onderzoeksresultaten en kennisproducten van de Wereldbank

 • PubMed: Engelstalige databank geneeskunde en verwante vakgebieden, grotendeels gratis full-text artikelen

 • StatLine: dit is de elektronische databank van het CBS. Je kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen.
  De informatie is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden.

 • UNSD Statistical Databases: statistieke databases van de Verenigde Naties op nationaal en internationaal niveau

 • USA.gov: Data en statistiek over de Verenigde Staten

 • World Bank Open Data: Mondiale data van de wereldbank over socio-economische ontwikkeling

Hoe bepaal je de kracht van je statistische test en waar moet je op letten als je je nulhypothese wil verwerpen?

Hoe bepaal je de kracht van je statistische test en waar moet je op letten als je je nulhypothese wil verwerpen?

Wat zijn de nul-hypothese (H0) en de alternatieve hypothese (H1)?

Wanneer je statistisch gaat toetsen begin je altijd met de veronderstelling dat er geen effect is tussen de variabelen die je meet. Deze veronderstelling heet de nul-hypothese of H0 (geen effect in de populatie). Met je statistische toets ga je kijken hoe aannemelijk je het kan maken dat het effect wel bestaat. Deze hypothese verwoord je in je alternatieve hypothese of H1.

Stel je meet twee groepen – mensen met alcohol op en mensen zonder alcohol op – en of ze agressief gedrag vertonen of niet. Je vindt een bepaald verschil tussen deze groepen, bijvoorbeeld dat de mensen met alcohol op meer agressief gedrag vertonen dan mensen zonder alcohol op. Je H0 is dat er geen effect is in je populatie, dus dat er tussen alcoholgebruik en agressie geen relatie is en dat het gevonden verschil op toeval berust. Je statistische toets probeert het tegenovergestelde te bewijzen, de H1: er is wel een relatie tussen alcoholgebruik en agressie en het gevonden verschil berust niet op toeval. Dit kan je statistisch toetsen.

Wat zijn de p-waarde en de alpha (α)?

Iedere statistische test heeft een p-waarde. De p-waarde is een getal tussen 0 en 1 en staat gelijk aan de kans dat je in je test het huidige effect vindt, terwijl er eigenlijk geen effect in je populatie is. Dit is dus de kans dat je op basis van je statistische test H1 aanneemt, terwijl H0 eigenlijk waar is in de populatie. Heeft je test een p-waarde van 0,30, dan is de kans dus 30% groot dat wat je vindt in je test niet overeen komt met wat er gebeurt in je populatie. Dat is best een grote kans dat je test niet representatief is voor je populatie en daarom zal je met zo'n p-waarde niet snel H0 verwerpen.

Stel nu dat je een p-waarde vindt van 0,01 dan is de kans dat H0 waar is voor je populatie dus 1% groot. In dat geval kan je op basis van je theoretisch kader H1 vaak aannemen. De grens van het wel of niet aannemen van de H1 heet alpha (α) en wordt in het algemeen van te voren vastgesteld. De waarde van α verschilt per vakgebied: bij de medische wetenschappen mogen fouten eigenlijk niet voorkomen omdat deze grote gevolgen kunnen hebben. Een foutmarge van 1% (een α van 0.01) kan dan al snel te hoog zijn. In de sociale wetenschappen ligt dit anders en is een foutmarge van 5% (een α van 0.05) niet ongewoon. Alpha (α) wordt vaak vastgesteld op 0.1, 0.05, of 0.01.

Wat zijn type I fouten en type II fouten en wat is de power van een statistische test?

Statistiek blijft een vorm van kansberekening, dus er is per definitie een kans dat het mis gaat. Stel dat je op basis van je p-waarde, je α en je resultaten uit je test H1 mag aannemen, terwijl er eigenlijk geen effect in je populatie bestaat. Dit kan gebeuren wanneer je per toeval extreme, niet representatieve waardes hebt gemeten met je steekproef uit je populatie. Deze kans is altijd aanwezig en is gelijk aan α. We spreken van een Type I fout als een onderzoeker onterecht de nulhypothese verwerpt en concludeert dat er een significant verschil bestaat in de populatie. Met andere woorden is α dus de kans die je van te voren accepteert op het maken van een type I fout.

Een type II fout is het tegenovergestelde van een type I fout: de H0 wordt niet verworpen terwijl er wel een effect in de populatie is. Je statistische test is er niet in geslaagd om dit effect zichtbaar te maken. De kans op deze fout wordt beta (β) genoemd en de kans op deze fout is dan ook afhankelijk van het onderscheidend vermogen van je test. Het onderscheidend vermogen van je toets wordt de power van je toets genoemd. Hoe hoger de power, hoe kleiner de kans op een type 2 fout. De power van je toets bepalen we dan ook met de formule:

power = 1-β

 

Wat is SPSS Statistics?

Wat is SPSS Statistics?

 • SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt om onderzoeksresultaten te onderzoeken.
 • De afkorting SPSS staat voor Statistical Package for the Social Sciences. Het programma wordt dus met name in de sociale wetenschap gebruikt.

Drie belangrijke situaties waarin je SPSS kunt gebruiken:

 • Het controleren van de betrouwbaarheid van een steekproef. Wanneer je in Nederland een onderzoek wil doen is het natuurlijk niet haalbaar om elke inwoner te toetsen. Om deze reden wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van een steekproef (een selectie van mensen uit de populatie). Het is belangrijk dat deze steekproef zo representatief mogelijk is voor de hele populatie zodat de uitkomstresultaten goed gegeneraliseerd kunnen worden (je wil immers iets zeggen over de hele populatie en niet slechts over de steekproef).
 • Het controleren van de betrouwbaarheid van je resultaten. SPSS kan informatie geven of het verband dat je hebt gevonden (bijvoorbeeld mannen stemmen vaker op SGP dan vrouwen) op toeval berust of dat het verschil ergens anders mee te maken heeft.
 • Data visualiseren. Het kan handig zijn om je resultaten te visualiseren door middel van grafieken en tabellen. Deze kan je door SPSS laten maken.

Meer informatie: SPSS Survival Manual van Pallant

Maatschappij en cultuur studeren: vakken en studiegebieden

  

 

Bestellen & Support center

 

Wat leer en bestudeer je bij algemene sociale wetenschappen (ASW)?

Wat leer en bestudeer je bij algemene sociale wetenschappen (ASW)?

Wat bestudeer je bij algemene sociale wetenschappen (ASW)?

 • Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij.
 • De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Enkele voorbeelden: re-integratie bij werknemers, kwesties van persoonlijke, etnische en nationale identiteit, het sociale zekerheidsstelsel en de invloed van muziek op de ontwikkeling van adolescenten.
 • Bij al deze thema's gaat het om een complexe wisselwerking tussen gedrag van individuele personen en de omgeving waarin mensen leven: het familieverband, de vriendenkring, de etnische groep, de buurt of de natiestaat. Algemene sociale wetenschappen richt zich op het begrijpen van die complexiteit. Je leert waarom mensen doen wat ze doen en hoe de moderne samenleving in elkaar zit.

   

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel
JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: pagina begrijpen

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)