Coach & Psycholoog: stagelopen tot werken in het buitenland

 

Werken en ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland

 

Betaald werk, stage, vrijwilligerswerk of werkervaringsplek als

Gedragswetenschapper - Personal Coach - Mental Coach - Psychologisch hulpverlener

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie  8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering  10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen
Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?

Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?


Wat is de psychologische sector en geestelijke gezondheidszorg?

 • Geestelijke gezondheidszorg is de zorg voor mensen die problemen met hun geestelijke gezondheid hebben. Psychische stoornissen, klachten en problemen zijn er in veel verschillende soorten en gradaties.
 • De geestelijke gezondheidszorg probeert de klachten te verminderen, de kwaliteit van leven met deze klachten beter te maken en psychische problemen te voorkomen.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg?

 • Vanaf de 19e eeuw worden psychische aandoeningen gezien als een gezondheidsprobleem. Voor die tijd vond men veelal dat 'dollen' en 'krankzinnigen' behekst waren en weggehouden moesten worden van de rest van de maatschappij. Vanaf 1841 ontstond er een krankzinnigenwet, werden er krankzinnigenhuizen ontwikkeld en werd er onderzoek gedaan naar psychiatrische aandoeningen. In de jaren ‘50 van de twintigste eeuw was er een psychiatrische revolutie. Er kwam meer aandacht voor psychische problemen en de kennis over en het gebruik van medicatie nam toe. Vanaf de jaren ‘60 en ‘70 is er meer aandacht voor de sociale omgeving en ervaringen in de levensloop van de patiënt.

Wat zijn de onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg?

De branche kan onderverdeeld worden naar zorg-activiteit of naar doelgroep waarvoor de zorg verleend wordt. Verschillende zorgactiviteiten of functies zijn: preventie, behandeling, begeleiding, bescherming, verpleging en verzorging.
De verschillende zorgcircuits zijn:
 • eerstelijns-ggz
 • ggz preventie
 • ggz voor kinderen en jeugdigen
 • ggz voor volwassenen
 • ggz voor ouderen
 • ggz voor Langdurige Zorg en Wonen (LZW)
 • Forensische psychiatrie
 • Verslavingszorg
 • Openbare ggz
 • ggz voor volwassenen met een gehoorstoornis

Wat zijn de 'producten en diensten' van de geestelijke gezondheidszorg?

Er zijn verschillende organisaties of instellingen waar geestelijke gezondheidszorg wordt verleend. Binnen deze sector worden verschillende diensten aangeboden en zijn mensen binnen verschillende rollen en functies werkzaam.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

 • Binnen dit centrum begeleidt een multidisciplinair team patiënten met psychische en psychosociale problemen. Patiënten komen er voor hun behandeling of therapiesessie, maar kunnen er niet opgenomen worden (ze kunnen dus niet blijven slapen).

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

 • Op deze afdeling binnen een algemeen ziekenhuis worden mensen met psychiatrische problemen opgevangen. Dit kunnen mensen van andere afdelingen zijn of mensen die crisisopvang en acute psychiatrische hulp nodig hebben.

Psychiatrische ziekenhuizen

 • In deze ziekenhuizen worden enkel mensen met psychiatrische problemen behandeld. Er wordt geprobeerd om de problemen te verminderen of te stabiliseren. Opname in deze ziekenhuizen is één van de laatste behandelmogelijkheden binnen de ggz. Naast opnameafdelingen bestaan er vaak ook afdelingen waar mensen met dezelfde kenmerken of ziektebeelden bij elkaar zitten. Ook is er vaak een afdeling die zich bezighoudt met activiteiten en ontspanning.

Psychiatrische verzorgingstehuizen

 • Ouderen die niet voldoende herstellen komen na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak in een psychiatrisch verzorgingstehuis terecht. In deze woonvorm worden ze verzorgd en proberen de hulpverleners ondersteuning te bieden om het leven met de psychische klachten zo goed mogelijk te maken.

Beschermd wonen

 • In verschillende woonvormen bieden gezinnen en hulpverleners bescherming, begeleiding en hulp. De woonvormen zijn gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt en de ontwikkeling van een zelfstandig leven in de maatschappij.

Verslavingszorg

 • Een verslaving is een psychische aandoening die vaak niet op zichzelf staat. In verschillende vormen (dagbehandeling, crisiscentra, therapiesessies) kunnen patiënten met een verslaving (bijvoorbeeld drank, drugs, gokken, gamen) worden behandeld.
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Oriëntatie op mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie

Oriëntatie op mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie

Wat zijn de kernvragen van mens- en gedragswetenschappen als psychologie en antropologie

 • Bij mens- en gedragswetenschappen staat de mens centraal. De psyche van de mens is hierbij van groot belang, maar ook de geestelijke, fysieke en sociaaleconomische ontwikkeling van de mens.
 • Hieronder vind je een overzicht van de deelgebieden van mens- en gedragswetenschappen om op te oriënteren en uit te kiezen. Zo kun je je bekwamen in de psychologie, maar bijvoorbeeld ook in filosofie of ontwikkelingssamenwerking.
 • Centrale vragen die worden behandeld in  mens- en gedragswetenschappen zijn onder andere:
  • Waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen?
  • Wat zijn de verbanden tussen gedrag en mentale processen?
  • Hebben gedrag en mentale processen een genetische en evolutionaire basis of zijn ze gevormd door opvoeding en omgeving?
  • Hoe leren mensen?
  • Hoe diagnosticeer je of iemand een stoornis heeft?
  • Hoe gedragen groepen zich, bijvoorbeeld op de werkvloer?

Waarom zijn mens- en gedragswetenschappen relevant?

 • mens- en gedragswetenschappen hebben als doel om gedrag van de mens te begrijpen.
 • Dit is dagelijks van toepassing: een conflict dat ontstaat tussen vrienden, je neefje dat leert lopen, een opvliegende collega, je oma die steeds vergeetachtiger wordt etc.
 • mens- en gedragswetenschappen worden daarom niet alleen gebruikt door psychologen, psychiaters, pedagogen en andere gedragswetenschappers, maar door iedereen die geïnteresseerd is in menselijk gedrag.
 • Ook wordt het gebruikt door mensen die een bepaald doel willen bereiken, bijvoorbeeld managers, ondernemers, reclamemakers, docenten, rechercheurs en mensen die in de zorg werken.
Wat zijn je werkzaamheden en competenties in de psychologische sector in binnen- en buitenland?

Wat zijn je werkzaamheden en competenties in de psychologische sector in binnen- en buitenland?

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als psychologische hulp of welzijnsmedewerker in binnen- en buitenland

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als psychologische hulp of welzijnsmedewerker in binnen- en buitenland


Wat is de taakomschrijving van een welzijnsmedewerker

 • Je helpt het dagelijks leven in de instelling beter te maken door algemene taken uit te voeren.
 • Het kan zijn dat je een spelletje speelt, koffie klaarzet, helpt opruimen of ergens anders een helpende hand biedt.

Wat zijn de functie-eisen aan een welzijnsmedewerker ?

 • Afhankelijk van de instelling waar je werkt is het wenselijk om al eens eerder met mensen met vergelijkbare psychische klachten in aanraking te zijn gekomen.

Wat zijn belangrijke competenties voor een welzijnsmedewerker ?

 • Je kan hard werken en vindt het leuk om afwisselende werkzaamheden te verrichten
 • Je hebt oog voor sfeer en gezelligheid, maar vindt het ook niet erg om huishoudelijke klussen op te pakken of andere ad hoc klusjes.
Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als gedragswetenschapper in binnen- en buitenland

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als gedragswetenschapper in binnen- en buitenland


Wat is de taakomschrijving van een gedragswetenschapper?

 • Als gedragswetenschapper hou je je bezig met het verband tussen wat mensen voelen en denken en het gedrag dat ze vertonen.
 • Je kunt gedrag analyseren en door jouw inzichten kan je het gedrag van patiënten veranderen.
 • Je observeert en voert veel gesprekken om het gedrag te bestuderen en bij te sturen.

Wat zijn de functie-eisen aan een activiteitenbegeleider?

 • Je hebt de studie psychologie, gedragswetenschappen afgerond of een vergelijkbare opleiding gevolgd
 • He hebt ervaring met het omgaan met mensen met psychische klachten.

Wat zijn belangrijke competenties voor een activiteitenbegeleider?

 • Je kan goed luisteren en je inleven in de patiënt. Je hebt -uiteraard- een scherp oog voor gedrag.
 • Ook kan je goed samenwerken met psychologen en andere zorgverleners.
 • Je hebt voldoende kennis van en ervaring met patiënten met psychische aandoeningen om ze te herkennen, te behandelen en ermee overweg te kunnen.

Welke type persoon past bij een activiteitenbegeleider?

 • Je bent geïnteresseerd in mensen, kunt goed luisteren en kunt je goed inleven.
 • Je kunt goed observeren
 • Je hebt een groot analytisch vermogen.

 

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland


Wat is de taakomschrijving van een activiteitenbegeleider?

 • Een activiteitenbegeleider begeleidt verschillende activiteiten in een ggz-instelling. Dit kunnen creatieve of sportieve activiteiten zijn voor de ontspanning, maar ook activiteiten die de patiënten voorbereiden op een zelfstandig leven buiten de instelling.
 • Als activiteitenbegeleider kan het zijn dat je overdag, 's avonds of in het weekend aan het werk bent.

Wat zijn de functie-eisen aan een activiteitenbegeleider?

 • Je hebt een opleiding waarbij je kennis hebt opgedaan van verschillende psychische aandoeningen en weet hoe je hiermee om moet gaan. Ook ben je ervaren in het organiseren en begeleiden van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Je bedenkt een creatief plan en neemt de leiding in de uitvoering hiervan.

Wat zijn belangrijke competenties voor een activiteitenbegeleider?

 • Je kunt zelfstandig activiteiten bedenken en aanpassen aan de doelgroep. Ook weet je te reageren op veranderende situaties en kun je creatieve oplossingen bedenken. Het allerbelangrijkst is dat je goed met mensen overweg kunt: je bent geduldig, kan je bedoelingen duidelijk maken en kunt je inleven in de situatie van een ander.

Welke type persoon past bij een activiteitenbegeleider?

 • Je bent creatief, proactief, geduldig en flexibel.
JoHo tools: vragen en antwoorden over werken in de medische sector en bij zorginstellingen in het buitenland

JoHo tools: vragen en antwoorden over werken in de medische sector en bij zorginstellingen in het buitenland

Wanneer kun je het beste solliciteren en voor hoe lang word je aangenomen in de gezondheidszorg in het buitenland?

Wanneer kun je het beste solliciteren en voor hoe lang word je aangenomen in de gezondheidszorg in het buitenland?

Hoe vroeg van tevoren moet je solliciteren in de gezondheidszorg?

 • Het is belangrijk om ruim van tevoren te solliciteren bij het ziekenhuis of de gezondheidsinstantie waar je aan de slag wilt. Met sommige gezondheidsinstanties kun je niet vroeg genoeg contact opnemen omdat anders de populaire plekken al zijn vergeven.
 • Een aantal medische faculteiten, met name in het buitenland, waaronder die in Australië en Nieuw Zeeland, hebben een zeer nauw tijdsbestek voor het solliciteren. Zo kan het zijn dat er een specifieke maand bestaat waarbinnen je sollicitatiebrief binnen moet zijn voor een plek als co-assistent of stagiair het jaar daarop.
 • Als je per brief solliciteert naar een functie in een ontwikkelingsland, kan het weken duren alvorens je een reactie terug krijgt. Zorg er daarom voor dat je een email adres vermeldt zodat de organisatie snel kan reageren.
 • Krijg je een reactie terug, antwoord dan altijd om aan te geven dat je de plek accepteert als dat het geval is, zodat je functie voor de desbetreffende organisatie bevestigd is.

Hoe lang duurt je contract in de gezondheidszorg?

 • De lengte van je arbeidscontract bij betaald werk in de gezondheidszorg in het buitenland hangt onder andere af van de behoeften van de organisatie waar je komt te werken, je ervaring en specialismen, eventuele tekorten of overschotten aan personeel in het land waar je naartoe gaat, hoe ziekenhuizen en de gezondheidszorg in het desbetreffende land gefinancierd worden, en je functie.
 • Als je functie vooral het opleiden van lokaal personeel of opvangen van een tijdelijk personeelstekort is, is het arbeidscontract vaak meer tijdelijk van aard. Leidinggevende of begeleidende functies kunnen meer permanent van aard zijn.
 • Sommige organisaties, met name NGO's, vragen om een periode van minimaal zes maanden, en de meerderheid van de NGO’s vraagt om een commitment voor twee jaar.
 • Ook permanente aanstellingen zijn te vinden.
 • De lengte van een stage of co-schap in het buitenland is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de plek in het curriculum waarin je de stage volgt, of je meerdere specialismen combineert (bijvoorbeeld sociale geneeskunde met tropengeneeskunde), of je aanspraak wil maken op beurzen of subsidies, en de behoeften van de organisatie waarbij je aan de slag gaat.
 • De meeste stages in de gezondheidszorg duren 3 tot 6 maanden.

 

Welk salaris verdien je in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

Welk salaris verdien je in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

 • Het salaris van een verpleegkundige verschilt per land en werkgever. Een schatting van het salaris is tussen  €1700 - €2500 per maand.
 • Het salaris van artsen en zorgverleners is erg afhankelijk van werkervaring, functie, werkgever en bestemming
 • Het salaris kan variëren van hoger, gelijk aan tot (stevig) minder dan in Nederland.
 • Buiten Europa verdien je vaak minder.
 • Bij een hulporganisatie is de kans groot dat je minder zult verdienen dan in een ziekenhuis.
 • De relevantie van salaris in de gezondheidszorg en zorg in het buitenland is relatief omdat er veel verschil bestaat per land en omdat veel interessante medische projecten zich in ontwikkelingslanden bevinden.

 

Hoe zoek je naar vacatures in de gezondheidszorg in het buitenland?

Hoe zoek je naar vacatures in de gezondheidszorg in het buitenland?

Hoe kies je waar je medische vacatures zoekt?

 • Er zijn verschillende manieren om een geschikte medische vacature te vinden. De beste manier om dit te bewerkstelligen verschilt echt per land. Zo is het in sommige landen gebruikelijk om direct contact op te nemen met een ziekenhuis of gezondheidsinstantie en lijkt dit ook de meeste efficiënte manier te zijn. In andere landen werkt het beter om de medische vakbladen en lokale kranten door te spitten. Op een andere bestemming kunnen het juist de medische uitzendbureaus zijn die je dient in te schakelen bij de zoektocht naar een baan, co-schap of medische stage.
 • Mocht je eraan zitten te denken om te gaan werken binnen een NGO of binnen de vrijwilligerssector, dan is het zaak om te achterhalen welke organisaties in het desbetreffende land actief zijn en wat de functie-eisen zijn.
 • Wanneer je actief op zoek gaat naar een interessante medische vrijwilligersplek, stage, co-schap of baan in het buitenland, het van belang is dat je begrijpt hoe het zorgsysteem in het betreffende land werkt.

Hoe solliciteer je bij een ziekenhuis via de universiteit?

 • Het voordeel van solliciteren via de universiteit is dat de universiteit verantwoordelijkheid draagt voor jou terwijl je in het buitenland bent.
 • Ook kan de universiteit je helpen met het vinden van een betrouwbaar ziekenhuis.
 • Verder bieden universiteiten algemene informatie die het makkelijker maakt om je aan te passen aan de werkcultuur en leefomstandigheden van je nieuwe bestemming. Het is vaak nuttig om deze informatie van tevoren te kennen, zeker als het ziekenhuis is gelegen in een land waarbij de cultuur duidelijk verschilt van die in Nederland.
 • Naast het bieden van de nodige hulp bij de oriëntatie op je co-schap of stage en bij de voorbereiding, kan de universiteit je ook vooruit helpen bij het registratieproces. Wel wordt er soms een application fee gevraagd.
 • Een site die is gemaakt voor co-assistenten die zich oriënteren of voorbereiden op een co-schap in het buitenland is Coschapbuitenland.nl. Voor een lijst van medische universiteiten wereldwijd kun je de website van World Health Organization raadplegen.

Hoe solliciteer je door direct contact op te nemen met een ziekenhuis of gezondheidsinstantie?

 • Ziekenhuizen die niet geassocieerd zijn met universiteiten accepteren meestal directe aanmeldingen voor een co-schap of stage. In het geval dat je op zoek bent naar werk voor een periode die relatief kort is voor de medische sector (6 maanden – 1 jaar), kan dit een handige weg zijn.
 • Het belangrijkste nadeel is dat je zelf verantwoordelijk bent voor het organiseren van je visum, werkregistratie, beroepsaansprakelijkheids (malpractice) verzekering; zaken die een universiteit je uit handen had kunnen nemen.
 • De meeste grote ziekenhuizen en ziekenhuizen in ontwikkelde landen hebben een website en dit maakt dan ook dat het merendeel van de vacatures in de medische sector vooral online vindbaar zijn.
 • Ook zijn er veel ziekenhuizen en instanties die zelf adverteren met openstaande functies middels de ziekenhuiswebsite.
 • Dit geldt meestal niet voor de kleine ziekenhuizen en ziekenhuizen in afgelegen gebieden; deze hebben vaak geen website omdat toegang tot het internet moeilijker is en vacatures bij kleine of afgelegen ziekenhuizen zijn om die reden lastiger te vinden. Om toch in contact te kunnen komen met deze ziekenhuizen kun je websites bezoeken die een lijst hebben gemaakt van deze ziekenhuizen en contactinformatie aanleveren. Een voorbeeld is Mission Finder, deze website levert een overzicht van diverse Missionary hospitals (filter bij categorie op ‘Medical’ of ‘Medical Dental’).
 • De ziekenhuizen die zijn gelegen op meer afgelegen locaties (bijvoorbeeld in landelijk Canada of Australië) zijn vaak juist regelmatig op zoek naar toekomstige werknemers. Dit maakt ook meteen dat de kans groot is dat ze positief zullen reageren als je besluit ze een email te sturen waarin je informeert naar de openstaande vacatures.
 • Pubmed is een goede tool om in te zetten bij het zoeken. Het kan voorkomen dat nu al weet dat je tijdens de (onderzoeks)stage van je medische opleiding binnen een bepaald specialisme ervaring wilt opdoen of werken, maar dat je niet precies zicht hebt op de specialisten die binnen dit vakgebied werkzaam zijn. Misschien ben je er ook nog niet over uit in welk ziekenhuis je het beste terecht zou kunnen voor deze plek. Met Pubmed kun je eenvoudig nagaan wie op dit moment onderzoek doet naar het onderwerp dat jouw interesse heeft. Ook heb je direct de contactinformatie voor handen waarmee je de specialist kunt benaderen. Stel, je bent geïnteresseerd in chirurgie en je zou je graag richten op een vakgebied waar de relatie tussen surfen en verwondingen wordt bekeken. Typ de zoektermen ‘surfplank’ en ‘verwondingen’ in en je hebt binnen een mum van tijd de naam en informatie van de betreffende onderzoeker te pakken.
 • Ook loont het om bij je zoektocht naar de perfecte vacature, de verschillende organisaties voor medische studenten zorgvuldig langs te lopen. Deze organisaties bieden vaak een gevarieerd co-schap en uitwisselingsprogramma aan in het buitenland. Bijkomend voordeel is dat deze organisaties beschikken over een groot netwerk van participerende universiteiten wereldwijd. En niet onbelangrijk, ze kunnen adviseren bij het financieren van een project en hebben vaak fondsen tot hun beschikking. De meest bekende organisaties zijn IFMSA, EMSA en ERASMUS. Ook Work The World is een goede keuze. Deze organisatie richt zich specifiek op medische stages en vrijwilligerswerk in het buitenland.
 • Weet je dat je een stage wetenschap wilt gaan doen in het buitenland maar twijfel je nog over het onderwerp? Bekijk dan eens de studenteneditie van het vakblad BMJ. Navigeer naar het tabblad ‘Careers’ en dan naar ‘Electives’ en je vindt een aantal leuke artikelen om te lezen ter voorbereiding van je co-schap, zoals het artikel ‘Seven questions to think about when planning your elective’ of ‘How to organise your dream elective’. Maar ook is informatie beschikbaar over hoe je het meeste uit je co-schap kunt halen (‘How to make the most of your medical elective’) en hulp bij het financieren (‘Funding your elective’).
 • Raadpleeg zeker ook de website van BMJ Careers. Je treft hier onder andere tips aan die je helpen om je cv op zo’n aantrekkelijk mogelijke manier vorm te geven en te presenteren. Tevens wordt er verslag gedaan van medische stages in een reeks landen.
 • Bekijk ook verslagen van medische stages of co-schappen van studenten die je voor zijn gegaan.

Hoe solliciteer je via medische uitzendbureaus?

 • Medische uitzendbureaus hebben opties voor zowel het werken bij een non-governmental organisation (NGO) als voor het vinden van betaald werk.
 • Zoeken naar vacatures via medische uitzendbureaus heeft als nadeel dat er minder vrijheid is om zelf je bestemming te bepalen, omdat je afhankelijk bent van de beschikbare vacatures. Dit maakt deze optie van zoeken mogelijk minder geschikt als je van tevoren al heel duidelijk weet waar je naar toe zou willen en gedurende welke periode.
 • Een ander nadeel is dat uitzendbureaus vaak alleen contracten bieden voor een periode van zes maanden of langer. Als je meer voelt voor een korter project, dan kun je overwegen om zelf contact te leggen met een ziekenhuis.
 • Houd in je achterhoofd dat sommige NGO’s tamelijk strenge selectiecriteria hanteren. Daarnaast vragen NGO’s vaak dat je je committeert voor een periode van minimaal zes maanden en de meerderheid van de NGO’s vraagt om een commitment voor twee jaar. Desondanks zijn er intussen een aantal organisaties bijgekomen die nu ook de keuze hebben gemaakt om medische professionals aan te nemen voor een relatief korte periode van drie maanden. Dit zijn onder andere Médecins du Monde (Dokters van de Wereld) en Voluntary Services Overseas (VSO).
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrieven van organisaties die functioneren als een platform voor medisch professionals. Een aantal websites die een uitgebreide database aan vacatures aanbieden zijn Pifworld en OneWorld. Zo krijg je wekelijks een mailtje met een overzicht van het aanbod.
 • Voor betaald werk zijn er een aantal medische uitzendbureaus die buitenlandse vacatures aanbieden: BKV (Nederlandse Antillen en het Caribisch gebied) en MMedical Employment Agency. Schrijf je in voor de nieuwsbrief zodat je regelmatig de laatste vacatures onder ogen krijgt.
 • Veel medische uitzendbureaus die betaald werk aanbieden, adverteren ook in medische vakbladen als BMJ, Medisch Contact, Arts & Auto en Nursing times.
 • Benader meerdere uitzendbureaus, om de kans te vergroten dat één hiervan jou de vacature kan bieden die het beste aansluit bij jouw wensen.
 • Vraag de medische uitzendbureaus of de kans op het vinden van de functie waarin jij interesse hebt door het jaar heen varieert. Mocht dit het geval zijn dan is het slim om te informeren wanneer de drukkere periodes zich aandienen en je flexibel op te stellen wat betreft de periodes van het jaar waarin je kunt werken. Voor de gezondheidszorg geldt namelijk dat je niet vroeg genoeg kunt solliciteren en dat vacatures slechts voor een kort tijdsbestek open staan (bijvoorbeeld een maand per jaar), dit geldt in het bijzonder voor Australië en Nieuw Zeeland. Hoewel de meeste medische uitzendbureaus altijd wel een aantal functies beschikbaar hebben, versnelt deze instelling de kans op het vinden van een co-schap, stageplek of baan aanzienlijk.

 

Hoe solliciteer je via je netwerk in de gezondheidszorg?

 • Vraag (oud)collega’s in het ziekenhuis waar je werkzaam bent of was of zij een ziekenhuis kunnen aanbevelen, of een contactpersoon kennen, die je zou kunnen benaderen.
 • Je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan en je docenten vragen of je ze als een referentie mag opgeven. Ervaring laat zien dat de meeste docenten dit geen probleem vinden. Vraag ze vervolgens om een korte aanbevelingsbrief te schrijven en stuur deze samen met de cover letter en cv op wanneer je solliciteert.

Hoe solliciteer je via advertenties in medische vakbladen en lokale kranten?

 • Bekijk regelmatig medische tijdschriften en vakbladen zoals de BMJ en Nursing Times, Medisch contact, Arts & auto en vergelijkbare tijdschriften.
 • Vaak is het bijhouden van de medische vakbladen een perfecte manier om op de hoogte te blijven van het actuele vacatureaanbod. Verder geeft je dit een uitgelezen mogelijkheid om te weten wat de functie-eisen zijn voor een specifieke baan.
 • Een voordeel van het reageren op medische advertenties in je eigen land in vergelijking tot advertenties in buitenlandse vakbladen, is dat buitenlandse banen die in Nederlandse vakbladen worden vermeld, zijn geplaatst door buitenlandse werkgevers die hoogstwaarschijnlijk ook de nodige administratie voor hun rekening zullen nemen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor het aanvragen van een werkvisum en andere documentatie. Heel anders is dit bij het reageren op medische functies in buitenlandse vakbladen, die veel meer toegespitst zijn op lokale professionals, en waarbij zaken als een werkvisum al geregeld zijn. Bij reageren op vacatures in buitenlandse vakbladen zul je zelf meer moeten regelen qua werkvisum en andere benodigde documentatie.

Hoe gebruik je beurzen en events bij het zoeken naar werk, een co-schap of een stage in het buitenland?

 • De jaarlijkse Emigratiebeurs in februari met informatie over werken en studeren in het buitenland is een plek waar veel organisaties met mogelijkheden in het buitenland zijn vertegenwoordigd.
 • Organisaties op de Emigratiebeurs zijn bijvoorbeeld BKV, TMI Interim, Flexmix en MediCarrera.
 • De Emigratiebeurs is met name een goede plek om een indruk te krijgen van de opties voor werk als medisch professional in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Caribisch Nederland.
 • Naast de Emigratiebeurs bestaan er nog meer beurzen gericht op (werken in) het buitenland of op een gericht land, vaak kun je van tevoren via de websites van de beurzen achterhalen of er organisaties aanwezig zijn die actief zijn in de gezondheidszorg.
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

 

Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Afghanistan

 • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

Argentinië

 •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

Bangladesh

 • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

Bolivia

 • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
 • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

Cambodja

 • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

China

 • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
 • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

Canada

 • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
 • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

Costa Rica

 • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
 • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

Curaçao

 • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
 • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

Dominicaanse Republiek

 • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

Egypte

 • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

Engeland- Verenigd Koninkrijk

 • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

Ethiopië

 • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

Filipijnen

 • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
 • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
 • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

Ghana

 • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
 • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

Guatemala

 • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

India

 • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
 • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
 • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

Indonesië

 • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
 • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
 • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

Italië

 • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

Laos

 • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

Myanmar (Burma)

 • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

Nigeria

 • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

Oostenrijk

 • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

Pakistan

 • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

Peru

 • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
 • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

Thailand

 • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

Verenigde Staten van Amerika

 •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

Zimbabwe

 • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

Zuid-Soedan

 • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

  

5 - Verdieping & Versterking

Proces 5 - Verdiepen & Versterken

 • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties moet je hebben voor werk in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties moet je hebben voor werk in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

Aanpassing aan de lokale omstandigheden en beschikbaarheid van medicijnen

 • Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van medicijnen.
 • Zo zul je tijdens je werk in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met overvolle SEH’s of een tekort aan operatie-assistentes op de OK.
 • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het geven van een zo’n goed mogelijke behandeling. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
 • Terug in Nederland, of bij de start van een specialisatie, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

 

Samenwerken binnen een multi-disciplinair team en het geven van medische trainingen

 • Werken in een ontwikkelingsland betekent werken in samenwerking met de lokale gezondheidswerkers en bevolking. Dit betekent ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering. Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
 • Je zal waarschijnlijk worden betrokken bij het organiseren en het geven van medische trainingen aan de bevolking, bijvoorbeeld over hygiëne en preventatieve geneeskunde.
 • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is van vitaal belang. Het is in ontwikkelingslanden namelijk zeker niet uitzonderlijk dat er binnen de lokale gezondheidsinfrastructuur een groot gebrek is aan geld, en dat de community niet beschikt over voldoende personeel en medische materialen.

 

Meerdere talen spreken met het medische personeel en de patiënten

 • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je zowel met het medische personeel als de patiënten kunt communiceren.
 • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in één van deze continenten.
 • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of co-schap contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een medisch uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
 • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis.

 

Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als zorgverlener (in het buitenland)?

Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als zorgverlener (in het buitenland)?

 

  Competenties:

  • Empathisch vermogen: Patiënten en families zitten grotendeels in een vervelende situatie, het is daarom belangrijk dat je je in hun schoenen kunt verplaatsen en weet hoe je er mee om moet gaan.
  • Relatiegericht: Je verleent voor een langere tijd zorg, je bouwt als het ware een band op met de patiënten en de families. Deze hebben een vertrouwenspersoon nodig en die rol vervul jij!
  • Proactieve denkwijze: Je probeert zoveel mogelijk vooruit te denken.
  • Communicatieve vaardigheden: Je geeft informatie en advies aan de patiënten en de families, deze informatie moet met duidelijkheid worden overgedragen.
  • Samenwerken: Je moet goed kunnen samenwerken met alle betrokkenen.

  Functie-eisen:

  • Een erkend diploma voor de desbetreffende functie.
  • Goede beheersing Nederlands en Engels, in sommige gevallen wordt er een taaltest afgelegd. Het beheersen van andere talen is meestal een pre.
  • Ervaring en kennis over zelfzorg en professionele zorg. Sommige werkgevers zoeken zorgverleners met al enkele jaren ervaring.
  • Je zorgt voor continuïteit, dit betekent dat je aanspreekbaar bent en ook zelfstandig te werk kunt gaan. 
  • Je kunt goed organiseren en coördineren.
  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  Durf hebben: leren of versterken
  Integer zijn: leren en blijven
  Leidinggeven: leren of versterken
  Ondernemen: leren of versterken
  Organisatiebewust zijn: leren of versterken
  Professioneel handelen: leren of versterken

    

     

  7 - Inspiratie & Samenwerking

  Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

  Samenwerken met JoHo 

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      

  8 - Werk & Ervaring

  Proces 8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    

  9 - Beslissing & Acceptatie

  Proces 9 - Beslissen & Accepteren

  • Wat: beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen, gaan handelen naar je besluit
  • Hoe: keuzeproces afronden, beslissing nemen, accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, besluit gaan uitvoeren
  • Waarmee: acceptatieproces starten, stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

   

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
  • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen