Flexibel zijn: leren of versterken

Aanpassen - Flexibiliteit - Probleemoplossend - Wendbaarheid

Vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt, of kunt opdoen in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: de 24 competenties die je nodig hebt voor een werk- en leefomgeving waar je blij van wordt

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Wat is flexibiliteit, en wat betekent flexibel zijn?

Wat is flexibiliteit, en wat betekent flexibel zijn?

Wat is flexibiliteit?

 • Bij flexibiliteit gaat het om het makkelijk aan kunnen passen aan veranderingen. Flexibiliteit kun je toepassen en opdoen in verschillende situaties, bijvoorbeeld tijdens het reizen, je werk of in je vrije tijd. 
 • Je kunt snel schakelen en oplossingen verzinnen bij veranderende situaties.
 • Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap als je gaat werken of samenwerken. Het wordt zeer op prijs gesteld als je deze competentie beheerst, want je kunt je goed aanpassen aan nieuwe situaties die tijdens je werk regelmatig voorkomen.
 • Wendbaarheid is een synoniem van flexibiliteit.

Wat is jezelf aanpassen?

 • Aanpassen is het per situatie op verschillende manieren kunnen reageren.
 • Om flexibel te kunnen zijn is het belangrijk om je te kunnen aanpassen.
 • Ook belangrijk is dat je de grenzen in de gaten kunt blijven houden in hoeverre je wel wil en kan aanpassen.

Wat is probleemoplossend vermogen?

 • Probleemoplossend vermogen wil zeggen dat je snel kan reageren om een oplossing te bedenken.
 • Naast jezelf kunnen aanpassen hangt het er ook per probleem van af hoe het opgelost moet worden.
Hoe en waar kan je flexibel zijn, en flexibiliteit toepassen?

Hoe en waar kan je flexibel zijn, en flexibiliteit toepassen?

In hoeverre en tot op welke hoogte kan je flexibel zijn en worden?

 • Flexibliteit is een competentie die je op verschillende nivo's kunt tegenkomen of nodig hebben

Het signaleren van veranderingen en daarop reageren

 • Je merkt duidelijke veranderingen en past je daaraan aan.
 • Je accepteert veranderingen, zonder uit balans te raken.  
 • Je bent bereidt om taken te doen, die niet direct bij jouw takenpakket horen.

Het doorzien van ontwikkelingen en daar snel op ingaan

 • Je herkent veranderingen en past je daar aan als het nodig en mogelijk is.
 • Je lost problemen op en gebruikt nieuwe methodes om om te gaan met veranderingen
 • Je past je gedragsstijl aan, om verschillende doelen te halen.

Het aanmoedigen van anderen om na te denken over gedragsstijl en op veranderende omstandigheden te anticiperen.

 • Als veranderingen of nieuwe situaties zich voordoen, moedig je anderen aan om na te denken over hun gedragsstijl
 • Geef advies aan anderen over hoe te reageren op veranderingen
 • Moedig anderen aan om te anticiperen op nieuwe situaties

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

Hoe kun je de competentie ‘flexibel zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Hoe kun je de competentie ‘flexibel zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?


Flexibiliteit tijdens je reis

 • Bijna geen enkele competentie wordt tijdens het reizen zo op de proef gesteld als flexibiliteit.
 • Op reis kan er veel mis gaan, of in ieder geval anders lopen dan je in eerste instantie gepland had. Zo kun je je vlucht missen, kunnen je spullen worden gestolen of kan het voorkomen dat je reisgenoot ineens naar huis gaat en je alleen verder moet gaan. Ga je bij de pakken neerzitten of denk je direct verder, aan een oplossing of een leuk alternatief?
 • Daarnaast ben je op reis vaak in een onbekende omgeving en gaan dingen lang niet altijd zoals je verwacht of zoals je gewend bent. De bus komt later (of niet), je bestelt iets van een menukaart die je niet kan lezen of dezelfde taxirit is ineens twee keer zo duur. Je hierop aanpassen vergt veel flexibiliteit, en door flexibel te zijn in dit soort onverwachte situaties verloopt je reis een stuk soepeler en plezieriger.

Flexibiliteit tijdens je studie

 • Tijdens je studie heb je flexibiliteit nodig in je denken, en over het algemeen als je aan een nieuwe studie begint. Je moet je aanpassen aan een nieuwe omgeving en veel informatie. De informatie kan ook erg gevarieerd zijn, waardoor je je per vak of les weer aan moet passen aan de stof waar je mee bezig was. 
 • Verder is groepswerk een belangrijk onderdeel van veel studies. Hierbij is het van belang om je te kunnen aanpassen aan je medestudenten, en open te staan voor hun ideeën en visies. Wanneer iedereen zijn sterkste kant kan laten zien binnen een project kun je veel van elkaar leren, zeker wanneer je open staat voor elkaars hulp en advies. Dit vereist ook flexibiliteit.

Flexibiliteit tijdens je werk

 • Flexibiliteit kun je ook ontwikkelen op je werk. Niet alleen bij sommige taken en werkzaamheden, maar ook vooral voor het samenwerken met collega's. Het is niet mogelijk om vrienden te worden met iedereen, maar het is wel nodig om professioneel te kunnen samenwerken. Hiervoor is flexibiliteit nodig, want je moet je kunnen aanpassen aan de situatie en niet je persoonlijke mening op de voorgrond te zetten. 
 • Afhankelijk van de werkzaamheden van het bedrijf of de organisatie waar je werkt, kunnen zich onverwachte of nieuwe situaties voordoen. Als je je hiervan bewust bent, kun je je makkelijker aanpassen en bewust nadenken over hoe jij en hoe anderen reageren op deze nieuwe situatie. Zo kun je probleemoplossend werken. 

Flexibiliteit tijdens je vrijwilligerswerk (of stage)

 • Bij vrijwilligerswerk of een stage kom je in een nieuwe omgeving, een nieuwe organisatie en mogelijk een nieuw land of een andere cultuur terecht. Het kan zijn dat de voorzieningen anders zijn dan je gewend bent, of dat de normen en waarden en de manier van leven van de mensen verschillen met wat je kent. Vrijwilligerswerk of een stage doen (in het buitenland) is dus een perfecte manier om je flexibiliteit te ontwikkelen. Pas je zoveel mogelijk aan aan de natuur en cultuur van de bestemming waar je naartoe gaat, zo haal je het meeste uit je ervaring.
 • Verder kan het zijn dat de werkzaamheden uiteindelijk iets anders zijn dan verwacht, of tijdens je avontuur veranderen. Als je je hierop kunt aanpassen, kun je alsnog veel leren en ervaringen opdoen, wie weet zelfs nog meer dan je dacht.
Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van de competentie 'creatief zijn'?

  

 

 

Trainingen, Testen & Toepassingen

 

  

   Meer competenties of contenties checken

 

JoHo: competentie begrijpen

"Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

 

= JoHo Contenties & Competenties

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

 • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken

Flexibel zijn: leren of versterken: Wat is het? Wat kan je er onder verstaan?
Flexibel zijn, wendbaar worden en probleemoplossend vermogen verbeteren