Professioneel handelen: leren of versterken

Vakmanschap - Deskundigheid - Beroepsmatig werken

Vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt, of kunt opdoen in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: de 24 competenties die je nodig hebt voor een werk- en leefomgeving waar je blij van wordt

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Wat is professionaliteit?

Wat is professionaliteit?

Wat is professionaliteit?

 • Professionaliteit is de mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen. 

Wat zijn gerelateerde competenties aan professioneel handelen en professionaliteit?

 • Vakmanschap tonen
 • Deskundig zijn
 • Beroepsmatig werken
 • Initatief tonen binnen je vakgebied
Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

Wat zijn vormen van professioneel zijn?

Wat is beroepsmatig werken?

 • Werken volgens de regels van een bepaald beroep.

Wat is deskundigheid?

 • Deskundigheid is het beschikken over kennis van zaken, ervaring en vaardigheid nodig om een taak of functie te vervullen.

Wat is vakmanschap?

 • Een vaardigheid in een beroep of handeling, de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. 

Wat is het nivo waarop je professioneel kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'professioneel handelen' kan beheersen, is oplopend:

 1. Beschikken over kennis en vaardigheden
 2. Zelfstandig initiatief tonen binnen je vakgebied
 3. Goed presteren binnen je vakgebied en het nivo van anderen verhogen

Wat is over voldoende kennis en vaardigheden beschikken en het kunnen toepassen?

 • Je hebt genoeg kennis van zaken en kunt opdrachten fatsoenlijk uitvoeren binnen de bepaalde kaders.
 • Je bent in staat om situaties goed in te schatten en maakt gepast gebruik van je kennis en vaardigheden.
 • Je werkt continu aan het bijhouden van je (vak)kennis.

Wat is zelfstandig handelen en initatief binnen je vakgebied?

 • Je kennis en vaardigheden met betrekking tot je vakgebied zijn actueel en diepgaand.
 • Je deelt je vakkennis actief met anderen en maakt zelf ook gebruik van de kennis van anderen.
 • Je bent zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht ingesteld en handelt ook zo. 

Wat is erg goed presteren in je vakgebied en anderen te stimuleren beter te worden?

 • Je bevordert het niveau van kennis en vaardigheden binnen het bedrijf.
 • Je zorgt voor een uitstekend niveau van dienstverlening vanuit je eigen vakgebied.
 • Je hebt kennis en bent up-to-date met nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het betreffende en gerelateerde werkgebieden. Je bent hierbij in staat om deze informatie doeltreffend te gebruiken in je werkzaamheden.

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

Hoe kun je de competentie ‘professionaliteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Hoe kun je de competentie ‘professionaliteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Professionaliteit tijdens je reis

 • Wanneer je op reis gaat puur om te reizen en niet om te werken, kom je waarschijnlijk niet snel een situatie tegen waar je professioneel moet handelen.
 • Je kunt je echter wel bedenken welke vaardigheden jij van belang vindt om een reis succesvol te laten verlopen. Denk hierbij aan flexibiliteit, plannen, communiceren en samenwerken. Als je je voor je op reis gaat verdiept in zulke vaardigheden kun je ze beter toepassen zodat je reis nog beter verloopt.
 • Op die manier kun je je ook voorbereiden op de cultuur of culturen die je tijdens je reis zult tegenkomen. Wanneer je beter weet wat je kunt verwachten, is de kans groter dat je je beter kunt aanpassen en kunt meedraaien in de plaatselijke samenleving.

Professionaliteit tijdens je studie

 • Tijdens je studie kun je professioneel handelen door je te verdiepen in het vakgebied waarover je studeert en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Daarnaast kun je je actief inzetten tijdens colleges en bijdrages leveren aan evenementen of verenigingen.
 • Je studietijd is ook erg geschikt om je te verdiepen in vakgebieden door middel van bijvoorbeeld bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages of studiegerelateerde evenementen. Zo kun je bepaalde werksferen al beter leren kennen, wat van pas kan komen als je afgestudeerd bent.
 • Verder kun je professioneel handelen tijdens je studie door je aan de algemene normen en waarden te houden zoals geen plagiaat plegen, toetsen eerlijk afleggen en genoeg aanwezig zijn bij colleges.

Professionaliteit tijdens je werk

 • Voor professioneel handelen is het in de eerste instantie van belang dat je over de specifieke vakkennis, vaardigheden en deskundigheid beschikt die van belang zijn voor jouw werk. Het kan zijn dat informatie wordt bijgewerkt, verandert of wordt geactualiseerd. Zorg dat je hiervan op de hoogte blijft.
 • Het is dus essentieel dat je van richtlijnen op de hoogte bent. Het kan ook zomaar zo zijn dat zich situaties voordoen, die niet precies binnen die richtlijnen passen. Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek van je vak. Wat zijn de normen en waarden, hoe ga je om met onverwachte situaties?
 • Blijf dus op de hoogte van verschillende handvatten, vernieuwende informatie en oplossingsmogelijkheden zodat je het beste professioneel kunt handelen.

Tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage gaat doen, kan je in een nieuw vakgebied terechtkomen. Zorg dat je voldoende op de hoogte bent van de kennis en ethische normen en waarden van dat vakgebied. Dan kun je je eerder goed aanpassen en je plek vinden.
 • Bij het doen van vrijwilligerswerk kom je vaak in aanraking met kwetsbare groepen. Naast het hebben van vakkennis en het volgen van procedures is het essentieel dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek, zeker wanneer je aan het werk bent in een cultuur waar je minder mee bekend bent. Wees op de hoogte van de lokale gebruiken en cultuur. Soms denk je vanuit je eigen perspectief dat je professioneel hebt gehandeld, maar is jouw gedrag in een andere cultuur niet professioneel.
 • Als je een stage gaat doen, is het van belang dat je je aanpast aan de plaastelijke werkcultuur. Zorg dat je van tevoren goed op de hoogte bent van wat er van je verwacht wordt en let daarnaast op de dagelijkse manier van doen. Zo kun je leren om zowel professioneel te handelen als je aan te passen aan de bedrijfscultuur. Hou daarbij je eigen normen en waarden goed in de gaten.
Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je professioneel handelen en vakbekwaamheid te verbeteren?

  

 

 

Trainingen, Testen & Toepassingen

 

Professioneel handelen en vakkundigheid: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Professioneel handelen en vakkundigheid: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Hoe leer je professioneel te handelen?

Hoe leer je professioneel te handelen?

Door te reflecteren bevorder je je professionele vorming. Een onderdeel van deze vorming is je normatieve professionaliteit, waarbij je jezelf afvraagt: handel ik ethisch verantwoord? Integriteit is hierbij een kernbegrip en een professional moet zich constant bewust zijn van zijn of haar argumenten voor het eigen handelen.

Hoe werkt professioneel handelen in de praktijk?

Hoe werkt professioneel handelen in de praktijk?

Binnen een organisatie is er constant sprake van beïnvloeding, zowel binnen de organisatie als tussen de organisatie en de omgeving. Deze constante interactie heeft effect op de resultaten die uiteindelijk behaald worden. Het is daarom belangrijk om door middel van reflectie bewustwording te creëren van het reilen en zeilen van deze interacties en wederzijdse invloeden. Deze reflectie dient geaccepteerd te worden door alle betrokken partijen, wil er sprake zijn van groei van werknemers en werkgevers.

       

 

  

   Meer competenties of contenties checken

 

JoHo: competentie begrijpen

"Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

 

= JoHo Contenties & Competenties

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

 • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken

Professioneel handelen: leren of versterken: Wat is het? Wat kan je er onder verstaan?
Professionaliteit is de mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen. Gerelateerde begrippen zijn vakmanschap en deskundigheid