Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

Wat zijn vormen van organisatiebewustzijn?

 • De competentie 'organisatiebewust zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals draagvlak kunnen creëren en inlevingsvermogen

Wat is draagvlak creëren

 • Draagvlak creëren wil zeggen  het zorgen voor maatschappelijke of interne ondersteuning.

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is organisatiesensitiviteit?

 • Organisatiesensitiviteit is meer een synoniem van organisatiebewustzijn.

Wat is het nivo waarop je organisatiebewust kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'organisatiebewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. Inzicht hebben in de organisatie
 2. keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 3. anderen organisatiebewust maken

  Wat is inzicht hebben in je organisatie?

  • Je kent de formele en informele structuur van de organisatie en je weet je eigen positie daarin.
  • Je begrijpt de besluitvormingscultuur van de organisatie.
  • Je hebt oog voor de organisatiecultuur en de onderlinge verhoudingen.

  Wat is keuzes maken voor je organisatie op basis externe ontwikkelingen?

  • Je kan inschatten wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn.
  • Je bent op de hoogte van de ongeschreven spelregels en je kunt daar effectief gebruik van maken. Je kent de weg binnen de eigen informele organisatie.
  • Je legt contacten met andere afdelingen of instanties en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
  • Je herkent relevante omgevingsontwikkelingen en je kunt deze toepassen in het werk.
  • Je draagt bij aan de bevordering van de gewenste organisatiecultuur.

  Wat het bij anderen bevorderen van organisatiebewustzijn?

  • Je kan inschatten wat de haalbaarheid is van de ontwikkelde of de te ontwikkelen plannen, voorstellen en adviezen.
  • Je kent de omgevingsfactoren waarbinnen betrokken partijen zich bewegen en je begrijpt onderliggende issues en krachten.
  • Je bent en voelt je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste organisatiecultuur.
  • Je geeft anderen inzicht in de krachtenvelden in en om de organisatie.

  Bronnen & Links

   

  JoHo: crossroads via de bundel

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  JoHo 'chapter 'pagina

   

  Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten