Wat is integer, respectvol, eerlijk, betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, als competentie?

Wat zijn gerelateerde begrippen en vormen van integer zijn?

Wat is respect?

 • Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.

Wat is eerlijkheid?

 • Eerlijkheid is een eigenschap die persoonlijke integriteit of een ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten inhoudt.

Wat is betrouwbaar zijn?

 • Betrouwbaar zijn wll zeggen dat je iemand bent waar anderen vertrouwen in kunnen hebben

Wat is verantwoordelijkheidsbesef?

 • Verantwoordelijkheidsbesef wil zeggen dat je in je doen en laten rekening houdt met algemene en in organisatie geldende sociale en ethische normen

Wat is het nivo waarop je integer kan zijn?

De mate waarin je de competentie 'integer zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. handelen naar de gangbare normen en waarden 
 2. altijd discreet zijn
 3. anderen aanspreken op niet-integer gedrag

Wat is handelen naar de gangbare geldende normen en waarden?

 • Je draagt de normen en waarden uit naar buiten.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je toont respect voor andere mensen.
 • Je hebt geen vooroordelen en je hebt een neutrale houding.

Wat is altijd discreet zijn en handelen?

 • Je laat iedereen in zijn waarde ongeacht de situatie.
 • Je geeft duidelijk je eigen mening en bent open-minded wat betreft de meningen van andere mensen.
 • Je bent bewust en hebt kennis van de normen en waarden van mensen met een andere cultuur.
 • Je gaat nauwkeurig en gepast om met confidentiele / gevoelige informatie van anderen.
 • Je voorkomt belangenverstrengeling, of heft deze zo mogelijk tijdig op; je maakt je eigen positie en belangen duidelijk in (zakelijke) conflictsituaties.

Wat is anderen aanspreken op integer gedrag en het uitdragen van een overtuiging?

 • Je zet anderen aan om respect te tonen en open te zijn voor anderen.
 • Je handelt consistent naar en vanuit overtuiging.
 • Je neemt een voorbeeld rol aan wat betreft het tonen van respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid.
 • Je herkent wanneer iemands gedrag niet integer is en onderneemt hierbij actie.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten