Beleving & Ervaring: creëer perspectief door het openen van nieuwe deuren

 

Ervaringen opdoen en je leven beleven

 

Activiteiten - Afwisseling - Gebeurtenissen

Intuitie - Gevoel - Vertrouwen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Begrippen en definities:

 • Wat is ervaring, ervaren en ervaringsrijk zijn?
 • Wat is nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid?
 • Wat is verwondering en wat is daar voor nodig? 
 • Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?
 • Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?
 • Wat wordt verstaan onder durf hebben en wat betekent moed?
 • Wat wordt verstaan onder de competentie 'ondernemen'?

Tools en oefeningen:

 • Wat kan je doen om je durf te vergroten, je angst te verminderen en meer te beleven
 • Wat kan je doen om je activiteiten, beleving en ondernemendheid te verbreden en versterken

Lees verder voor inzichten en antwoordenn

 

Wat is een ervaring, en wat betekent ervaren?

Wat is een ervaring, en wat betekent ervaren?

Wat is ervaren, en ervaringsrijk zijn

 • Ervaringsrijk zijn gaat over het meemaken van gebeurtenissen.
 • Je zoekt actief avonturen en belevenissen op.
 • Nieuwe ervaringen zorgen voor inzicht, nieuwe perspectieven en ontdekking van mogelijkheden.
 • Ervaringen bieden ook weer momenten om verrast te worden (door jezelf, de ander, de situatie).

“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.”

Eleanor Roosevelt

Wat is nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid?

Wat is nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid?

Wat wil nieuwsgierigheid zeggen

 • Nieuwsgierig zijn gaat over willen weten wat je nog niet weet.
 • Een nieuwsgierig mens is benieuwd naar een nieuw perspectief.
 • Een nieuwsgierige houding gaat over vragen stellen. Aan de ander, aan jezelf, over de wereld.
 • Nieuwsgierigheid brengt je op nieuwe plekken en is de energie die leidt tot nieuwe ervaringen.
 • In nieuwsgierigheid kan ook een wens zitten om iets diepgaand te begrijpen: nieuwsgierigheid kan je helpen om iets tot de bodem uit te zoeken.

“It's not a silly question if you can't answer it.” 

 

Jostein Gaarder

Wat is verwondering en wat is daar voor nodig?

Wat is verwondering en wat is daar voor nodig?

Waar bestaat verwondering uit?

 • Verwondering is jezelf volledig laten verbazen over de wereld.
 • Het is alsof je met de ogen van een kind naar jezelf en de wereld om je heen kijkt.
 • Verwondering is nieuwsgierigheid gecombineerd met het zien van de schoonheid in alles om je heen.
 • Verwondering is een soort vrije val. Een nieuwsgierigheid waarbij je al je eigen aannames ook ter discussie stelt.
 • Waar nieuwsgierigheid vaak gericht is op iets specifieks (een bepaald onderwerp leren kennen, een muziekinstrument leren spelen, een land en lokale cultuur ontdekken tijdens je reis) zou je verwondering kunnen zien als een totaal vrije en open houding, losgemaakt van alle aannames en veronderstellingen
 • Verwondering vraagt een grote mate van onbevangenheid.

“You'll never find a rainbow if you're looking down”

Charlie Chaplin

Beleving versus verveling: begrippen, definities en inzichten

Beleving versus verveling: begrippen, definities en inzichten

Wat is durf of moed?

Wat is durf of moed?

Wat is durf?

 • Durf, of moed, is op eigen verantwoordelijkheid (gecalculeerde) risicovolle beslissingen nemen in situaties die vragen om direct op te treden, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie.
 • Je pakt lastige situaties aan en loopt er niet omheen.

Wat zijn aan durf gerelateerde begrippen en competenties?

 • Lef hebben
 • Moed hebben
 • Risico's durven nemen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Verantwoordelijkheid uitstralen

Quotes

 • Courage is not the absence of fear, but the mastery of it - Mark Twain
 • I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. - Nelson Mandela
 • Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go - T.S. Elliot
Wat is een ervaring, en wat betekent ervaren?

Wat is een ervaring, en wat betekent ervaren?

Wat is ervaren, en ervaringsrijk zijn

 • Ervaringsrijk zijn gaat over het meemaken van gebeurtenissen.
 • Je zoekt actief avonturen en belevenissen op.
 • Nieuwe ervaringen zorgen voor inzicht, nieuwe perspectieven en ontdekking van mogelijkheden.
 • Ervaringen bieden ook weer momenten om verrast te worden (door jezelf, de ander, de situatie).

“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.”

Eleanor Roosevelt

Wat is nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid?

Wat is nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid?

Wat wil nieuwsgierigheid zeggen

 • Nieuwsgierig zijn gaat over willen weten wat je nog niet weet.
 • Een nieuwsgierig mens is benieuwd naar een nieuw perspectief.
 • Een nieuwsgierige houding gaat over vragen stellen. Aan de ander, aan jezelf, over de wereld.
 • Nieuwsgierigheid brengt je op nieuwe plekken en is de energie die leidt tot nieuwe ervaringen.
 • In nieuwsgierigheid kan ook een wens zitten om iets diepgaand te begrijpen: nieuwsgierigheid kan je helpen om iets tot de bodem uit te zoeken.

“It's not a silly question if you can't answer it.” 

 

Jostein Gaarder

Wat is verwondering en wat is daar voor nodig?

Wat is verwondering en wat is daar voor nodig?

Waar bestaat verwondering uit?

 • Verwondering is jezelf volledig laten verbazen over de wereld.
 • Het is alsof je met de ogen van een kind naar jezelf en de wereld om je heen kijkt.
 • Verwondering is nieuwsgierigheid gecombineerd met het zien van de schoonheid in alles om je heen.
 • Verwondering is een soort vrije val. Een nieuwsgierigheid waarbij je al je eigen aannames ook ter discussie stelt.
 • Waar nieuwsgierigheid vaak gericht is op iets specifieks (een bepaald onderwerp leren kennen, een muziekinstrument leren spelen, een land en lokale cultuur ontdekken tijdens je reis) zou je verwondering kunnen zien als een totaal vrije en open houding, losgemaakt van alle aannames en veronderstellingen
 • Verwondering vraagt een grote mate van onbevangenheid.

“You'll never find a rainbow if you're looking down”

Charlie Chaplin

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

 • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
 • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
 • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
 • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

Wat is afleiding?

 • Afleiding is niet aanwezig zijn bij wat je nu aan het doen bent.
 • Indien je hebt gekozen om je ergens op te concentreren, dan is afleiding je daarvan laten afhouden door andere zaken.
 • Je laat je tijdens het autorijden afleiden door een telefoontje van een familielid. Je laat je tijdens het leren voor je tentamen afleiden door de voetbalwedstrijd op TV.
 • Zeker in deze tijd waarin je telefoon vaak een continue stroom van afleiding biedt (appjes, mails, video's, nieuwsupdates) is het een steeds grotere uitdaging om je aandacht te houden bij wat je wil.

“All profound distraction opens certain doors. You have to allow yourself to be distracted when you are unable to concentrate.” ― Julio Cortázar

 

 

Ondernemen versus ondergaan: begrippen, definities en inzichten

Ondernemen versus ondergaan: begrippen, definities en inzichten

Wat is ondernemend zijn?

Wat is ondernemend zijn?

Wat betekent ondernemend zijn?

 • Ondernemen is het signaleren van kansen en deze omzetten in acties - veelal over niet gebaande wegen - die bijdragen aan betere resultaten van de organisatie.
 • Projecten opstarten en nieuwe mogelijkheden zien.
 • Proactief handelen, verantwoordelijkheid nemen of risico aangaan

Wat zijn gerelateerde competenties aan ondernemend zijn?

 • Zaken kunnen oppakken
 • Innovatief kunnen handelen
 • Kunnen anticiperen
 • Ondernemingsgericht stimuleren

 

Wat is ondernemend zijn, anticiperen en proactief handelen, als competentie?

Wat is ondernemend zijn, anticiperen en proactief handelen, als competentie?

Wat zijn vormen van ondernemend zijn?

 • De competentie 'ondernemenrd zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals  zaken kunnen oppakken  innovatief handelen en anticiperen

Wat is zaken kunnen oppakken?

 • Zaken oppakken is het aangaan van nieuwe kansen, mogelijkheden zien, actie  ondernemen en daar verantwoordelijkheid voor dragen

Wat is innovatief handelen?

 • innovatief handelen is vernieuwend en buiten bestaande kaders denken en doen. 

Wat is anticiperen en proactief handelen?

 • Anticiperen en proactief handelen is het vooruitlopen op en herkennen van situaties, van te voren rekening houden met wat kan gebeuren.

Wat is het nivo waarop je ondernemend kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'ondernemend zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. je kunt kansen herkennen van kansen
 2. Je kunt kansen vertalen en oppakken
 3. je kunt anderen stimuleren ondernemend te zijn

Wat is het herkennen van kansen?

 • Je staat open voor verandering, verbetering en vernieuwing.
 • Je schat signalen goed in.
 • Je speelt in op wensen van de gebruiker.

Wat is het vertalen en het pakken van kansen?

 • Je houdt je actief bezig met de toekomst en de continuïteit van de organisatie.
 • Je zoekt kansen en neemt initiatief binnen je eigen vakgebied; je kunt naar praktische producten of diensten vertalen.
 • Je kunt inspelen op signalen vanuit de omgeving en koppelt hier acties aan, je laat geen kansen liggen.
 • Je durft (verantwoorde) risico's te nemen om bestaande oplossingen en aanpakken te verbeteren

Wat is het aansporen van ondernemerschap?

 • Je kunt ontwikkelingen in de omgeving vertalen naar andere dan de gebruikelijke plannen, ook buiten jouw eigen vakgebied.
 • Je stuurt vernieuwende activiteiten aan en enthousiasmeert hierbij anderen; je kunt succes verkopen.
 • Je start activiteiten en stimuleert anderen tot verbetering en vernieuwing.
Wat is durf hebben, risico nemen en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

Wat is durf hebben, risico nemen en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

Wat is het nivo waarop je durf kunt hebben?

De mate waarin je de competentie 'durf hebben' kan beheersen, is oplopend:

 1. In staat zijn om beslissend te zijn
 2. In staat zijn risico's te nemen en verantwoordelijkheid te dragen
 3. Verantwoordelijkheid uitdragen

Wat is in staat zijn om beslissend en respectvol te zijn?

 • Je kunt in diverse situaties het juiste gedrag vertonen.
 • Je bent niet bang en gaat – waar nodig - de confrontatie aan.
 • Je staat open voor feedback van anderen en laat je aanspreken op je handelingen en gedrag.
 • Je bent altijd respectvol tegenover anderen.

Wat is risico's nemen en verantwoordelijkheid dragen wanneer dat nodig is?

 • Je neemt verantwoorde, gecalculeerde risico's.
 • Je kunt inspelen op het gedrag van anderen en kunt omgaan met verschillende soorten gedrag.
 • Je handelt vanuit zelfvertrouwen en eigen overtuiging, je neemt verantwoordelijkheid over de beslissingen die je neemt.
 • Je neemt standpunten in en dwingt hiermee respect af.

Wat is uitstraling hebben en vertrouwen uitstralen?

 • Je bent in staat om onder druk te handelen en doelbewust en daadkrachtig zijn in risicosituaties. 
 • Je bent actief in situaties die crisismanagement vereisen en neemt het voortouw bij het leiden van dit soort situaties. 
 • Je betrekt collega's bij het beslechten van een probleem of vraagstuk en je geeft blijk van vertrouwen in de expertise van de ander.
 • Je straalt gezag en vertrouwen uit en je verwerft aanzien door krachtig, consistent, consequent en vastberaden op te treden.
Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?

Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?


Wat is het nivo waarop je leiding kan geven?

De mate waarin je de competentie 'leidinggeven' kan beheersen, is oplopend:

 1. Coördineren
 2. Stimuleren en motiveren
 3. Strategische besluiten nemen

Wat is coördineren?

 • Je kunt delegeren en je draagt zorg voor een goede werkverdeling.
 • Je zorgt voor naleving van afspraken, regels, procedures en kwaliteitseisen.
 • Je vraagt naar en waardeert de inbreng van medewerkers.
 • Je bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen.
 • Je kunt prestaties (h)erkennen en je spreekt medewerkers aan op geleverde bijdragen/resultaten.

Wat is stimuleren en motiveren?

 • Je stimuleert en motiveert anderen om zich in te zetten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en je biedt waar nodig ondersteuning; je kiest hierbij passende motivatiemiddelen - je weet de juiste snaar te raken.
 • Je bevordert een productieve en plezierige werkomgeving.
 • Je draagt de visie en missie van de organisatie uit en je stimuleert anderen dit ook te doen.
 • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers voor het ontplooien van initiatieven.
 • Je complimenteert en beloont medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten.

Wat is strategische besluiten nemen?

 • Je kunt leidinggeven aan discussies over het strategische beleid en het lange termijn perspectief van de organisatie.
 • Je creëert commitment in de organisatie (of het organisatieonderdeel) door een aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naar toe te werken.
 • Je hebt oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en je kunt deze vertalen naar een strategisch beleid.
Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

  Wat betekent de competentie: creatief zijn?

  • Het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij je met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komt. 
  • Het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen. 
  • Je kunt gevestigde denkpatronen doorbreken.

  Wat is het nivo waarop je creatief kunt zijn?

  De mate waarin je de competentie 'creatief zijn' kan beheersen, is oplopend:

  1. Anders kunnen kijken
  2. Innovatief zijn
  3. Oplossingsgericht zijn:

   Wat is anders kunnen kijken en omdenken?

   • Anders kunnen kijken, of omdenken wil zeggen dat je vanaf een andere kant een kwestie, probleem of vraag kan benaderen, dat je ook kritisch en doordacht kan reageren
    • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
    • Je bent niet gebonden aan vaste patronen en (denk)kaders.
    • Je kunt bestaande werkwijzen verbeteren.
    • Je kunt inhaken op nieuwe zienswijzen.
    • Je merkt problemen/knelpunten tijdig op en draagt oplossingen aan.

   Wat is innovatief zijn?

   • Innovatief zijn is het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Je richt je met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten (synoniemen: vernieuwingsgerichtheid).
    • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken.
    • Je denkt conceptueel na over vraagstukken.
    • Je kunt bestaande ideeën en oplossingen met elkaar in verband brengen om tot een nieuwe oplossing of nieuw idee te komen.
    • Je komt regelmatig met ongebruikelijke en innovatieve voorstellen en ideeën.

   Wat is oplossingsgericht zijn?

   • Oplossingsgericht zijn is het kunnen denken in termen van oplossingen, problemen worden niet genegeerd en niet nodeloos geproblematiseerd.
    • Je ondersteunt en inspireert anderen in een vernieuwend denkproces
    • Je maakt van samenwerken een win-win-situatie, waarbij eigen ideeën en ideeën van anderen samenkomen, en komt tot vernieuwende voorstellen.
    • Je draagt ertoe bij dat vernieuwende ideeën tot uitvoering worden gebracht.
    • Je schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt.

   Wat zijn aanwijzingen en indicatoren voor je creativiteit?

   • nieuwsgierigheid, concentratie, humor, een hoog energieniveau, aanpassingsvermogen, onafhankelijkheid, speelsheid, non-conformiteit, risicogedrag, aantrekkingskracht tot het complexe en mysterieuze, bereidheid tot fantaseren en dagdromen, inventiviteit en intolerantie voor verveling.
   • Deze indicatoren kunnen echter ook worden gebruikt bij het identificeren van begaafde of getalenteerde kinderen.
   Vrijheid versus beperking: begrippen, definities en inzichten

   Vrijheid versus beperking: begrippen, definities en inzichten

   Wat is vrijheid, en wat betekent je vrij voelen?

   Wat is vrijheid, en wat betekent je vrij voelen?

   Wat houdt vrijheid en je vrij voelen in?

   • Vrij zijn gaat over je leven te leiden zoals jij dat wilt zonder inmenging of beinvloeding van een ander of de maatschappij.
   • Vrijheid impliceert een mate van vrije keuze of vrije wil.
   • Tegelijkertijd is vrijheid altijd relatief. Ieder mens is beïnvloed door opvoeding en onderwijs. Geen mens is een eiland in de samenleving.
   • Je vrij voelen gaat over om - ondanks die indirecte beïnvloeding - je eigen keuzes te maken.
   • Je wordt je vaak pas echt bewust van je vrijheid op het moment dat deze ingeperkt wordt.

    

   “Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.” ― Viktor Frankl

   Wat is je onbeperkt voelen?

   Wat is je onbeperkt voelen?

   Wat is beperkt of onbeperkt voelen?

   • Onbeperkt zijn is een vrije, ruimtelijke staat van zijn, denken en voelen.
   • Onbeperkt zijn geeft ruimte om buiten alle kaders te kunnen denken en inbeelden.
   • Het is een denken in mogelijkheden en kansen.
   • Het is je denken en handelen de volledige vrijheid geven.
   • Het gevolg is een spontane en vrije manier van zijn.
   • Je doet wat je wilt. Je zegt wat je denkt. Je volgt je hart.
   Wat is energiek zijn, en betekent energie hebben?

   Wat is energiek zijn, en betekent energie hebben?

   Wat wil energie hebben en energiek zijn zeggen?

   • Wanneer je je energiek voelt, ervaar je vol energie, vol beweging en vol positiviteit te zijn.
   • Energiek gaat over aanpakken, met enthousiasme (nieuwe) projecten oppakken.
   • Als je het woord energiek uitspreekt, zul je wellicht al direct een sensatie van energie voelen in je lijf.
   • Energie en enthousiasme werken aanstekelijk.

    

   Wat is openheid en wat houdt open zijn in?

   Wat is openheid en wat houdt open zijn in?

   Wat is openheid en wat houdt open zijn in?

   • Openheid kan twee kanten op werken.

   • Je kan heel open zijn in het zien van de ander. ‘Een open blik.’ De onderliggende kwaliteit daaraan ten grondslag is nieuwsgierigheid. Je stelt (open) vragen, je vult niet in hoe iets voor de ander is. Je laat de ander zichzelf zijn zonder te oordelen.

   • Je kan ook open zijn in de vorm dat je veel van jezelf laat zien. Je bent heel open over wie je bent, hoe je bent, wat je doet, je dromen, je angsten. Voor een ander kan dat lijken alsof je kwetsbaarheid laat zien, maar als openheid samenvalt met zelfvertrouwen dan is het niet meer kwetsbaar, maar juist helder en stevig.

    

   In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few

    

   Shunryu Suzuki

   Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

   Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

   Wat wil scepsis, en sceptisch zijn, zeggen?

   • Scepsis is twijfel. Twijfel aan de waarheid, aan wat iemand zegt en in fundamentelere zin aan een goed proces.
   • Scepsis zou je kunnen zien als de afwezigheid van vertrouwen in een goede afloop. In die zin is het gerelateerd aan pessimisme.
   • Het heeft een mate van terughoudendheid in zich. Het heeft als gevolg dat je geen actie wilt ondernemen en geen risico wilt lopen.
   • De aanwezigheid van scepsis herken je wanneer jezelf of een ander een hoop 'beren op de weg' ziet.

   “Men are never convinced of your reasons, of your sincerity, of the seriousness of your sufferings, except by your death. So long as you are alive, your case is doubtful; you have a right only to their skepticism.” - Albert Camus

    

   Wat is gêne ervaren en je geneerd voelen?

   Wat is gêne ervaren en je geneerd voelen?

   Wat wil het zeggen als je je geneert?

   • Jezelf ergens voor generen gaat over schaamte ervaren.
   • Wanneer je gêne voelt, dan ben je in verlegenheid gebracht ergens over.
   • Er is iets wat je liever niet zou tonen aan de wereld, iets waarvan je liever zou hebben dat het bedekt en ongezien kan blijven.
   • Om je ergens voor te kunnen schamen moet er een gevoel van 'hoe iets hoort te zijn' aanwezigheid samen met de wens om daar aan te voldoen.
   Wat houdt je beperkt of je ingeperkt voelen in?

   Wat houdt je beperkt of je ingeperkt voelen in?

   Wat houdt je beperkt of je ingeperkt voelen in?

   • Ingeperktheid ervaren behelst ook een gevoel van onvrijheid. Het gaat over een een niet volledig vrij jezelf kunnen zijn.
   • Het impliceert een afwezigheid van autonomie: de afwezigheid om volledig je eigen keuzes te maken en je dromen na te streven.
   • Beperkt kan ook een mate van bekrompenheid betekenen: de gestelde kaders wel heel nauw interpreteren en vinden dat jezelf en de ander daar binnen dienen te blijven.
   • Beperkingen kunnen van buitenaf komen (de maatschappij), heel praktisch zijn (fysiek, financieel), maar ook je eigen gedachtepatronen kunnen je inperken.
   Wat kan je doen als je minder last wilt hebben van beperkingen, je vrij wilt voelen en je spontaniteit wil stimuleren?

   Wat kan je doen als je minder last wilt hebben van beperkingen, je vrij wilt voelen en je spontaniteit wil stimuleren?

   Wat kan je doen om minder beperkt te voelen?

   • Om praktische beperkingen aan te gaan: wat kun je doen om de beperking op te heffen, kleiner te maken, de beperking te zien als een creatief kader waarbinnen je je vrijheid op kan zoeken.
   • Bij het ervaren van beperkingen van buitenaf, stel jezelf de vraag: 'Welke weg is er om de beperking vanuit de samenleving heen te maken?' Wellicht vraagt het een hoop meer energie of veel meer inspanning van jezelf. Herken dat veel situaties uiteindelijk ook gaan over je eigen plek innemen ondanks (en wellicht zelfs dankzij) alle beperkingen!
   • Ga op zoek naar je eigen beperkende gedachten. Naar welke aannames leef je? Welke overtuigingen heb je in je opvoeding meegekregen? Welke ideeën over de wereld en over je eigen leven houden je in de greep? Wat maakt dat je niet doet wat je werkelijk wilt? Kun je die overtuigingen loslaten? Wat  zou er gebeuren als je dat zou doen?

   Wat kan je doen om je vrijer te voelen?

   • Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou je doen als er geen beperkingen zijn?’ / 'Wat zou je doen als alles lukt?'
   • Het kan helpen om bekend te worden met je eigen beperkende overtuigingen, zodat je die kunt opheffen (of parkeren): lees hier meer informatie over de RET techniek.
   • Denken in overvloed ipv denken in beperkingen. Er zijn meerdere technieken die helpen bij het ervaren van de basale situatie van overvloed – wat weer helpt bij het ervaren van de onbeperkte mogelijkheden in het leven.
   • Leer jezelf om te denken in oplossingen. 'Wat kan er wel?' Je zult merken dat er vanzelf meer ruimte ontstaat om nieuwe paden in te slaan, nieuwe dingen te leren en situaties herkent vanuit 'het glas halfvol' in plaats van 'halfleeg'.

   Wat kun je doen om je minder gesloten en meer open te zijn?

   • Allereerst.. sta eens stil bij of je je goed voelt bij je mate van geslotenheid. Wil je het veranderen, dan kun je onderstaande oefeningen eens proberen. Maar realiseer je ook dat als jij je er goed bij voelt, het is okay om geslotener dan anderen te zijn.
   • Stel jezelf de volgende vragen: Wat is het dat je wilt bereiken met meer openheid? Wat is het dat je geslotenheid je nu brengt? Is er een aanleiding geweest voor je geslotenheid? Hoe zou meer openheid/minder geslotenheid er voor jou praktisch uit zien?
   • Om te oefenen met meer openheid, zoek een voor jou veilige relatie. Wellicht is dat een goede vriend of juist een onbekende die je nooit meer tegenkomt.
   • Kwetsbaarheid nodigt kwetsbaarheid uit. Je zal merken dat je openheid, ook openheid bij de ander kan realiseren. Je geslotenheid kan op eenzelfde manier geslotenheid in stand houden.
   • Brene Brown heeft diverse boeken geschreven die relateren aan dit thema en ook zijn er diverse video's van haar online te vinden.
   • Zie het oefenen met je geslotenheid als een experiment, een ontdekkingstocht, een manier om je comfort zone op te rekken. Je hoeft niet uit je comfortzone te springen, maar oefen met telkens een stapje er buiten zetten.

   Wat kan je doen om meer energie te krijgen?

   • Fysieke activiteit helpt vaak om ook je mentale activiteit te stimuleren. Ga sporten, beweeg je lijf, dans, huppel, spring!
   • Waar krijg jij energie van? Kan je dat vaker doen? Hoe kun je het een dagelijks onderdeel maken van je leven? Maar ook, wat ontneemt je de energie? Kun je dat minder doen of kun je het anders inrichten zodat het je minder energie kost of zelfs energie oplevert?
   • Neem je voor 'ja' te zeggen tegen nieuwe plannen en projecten (tenzij je natuurlijk al een bomvolle agenda hebt - dan is beter leren 'nee' zeggen tegen activiteiten die je energie kosten een waardevollere oefening)
   • Zorg goed voor je lijf - zorg dat je beweging, voeding en slaapritme ondersteunend zijn aan je dag en je energie!

   Wat kan je doen om je activiteiten, beleving en ondernemendheid te verbreden en versterken: vragen en antwoorden

   Wat kan je doen om je activiteiten, beleving en ondernemendheid te verbreden en versterken: vragen en antwoorden

   Wat kan je doen om je ervaring en nieuwsgierigheid te vergroten en versterken?
   Hoe kun je de competentie ‘ondernemend zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

   Hoe kun je de competentie ‘ondernemend zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

   Ondernemend zijn tijdens je reis

   • Alleen al de beslissing te maken om op reis te gaan vraagt om ondernemend zijn. Het betekent dat je in ieder geval een bestemming moet kiezen en je vervoer ernaartoe moet regelen. Dit kan al een hele stap zijn om te zetten, waar en met wie je ook ergens naartoe gaat, maar als je die stap hebt gezet vraagt dit al een zekere mate van ondernemen.
   • Op je reis zelf is het goed om voor ogen te hebben wat je wilt doen tijdens je reis, of wat je ervan wilt leren. Dit bepaalt voor een groot deel wat je moet ondernemen om dit te bereiken, of je nou wilt backpacken of een taal leren of rustig van de natuur wil genieten. Onderneem tijdens je reis de stappen die je moet zetten om te komen waar je wilt zijn.
   • Tijdens het ondernemen van deze stappen kom je ongetwijfeld momenten tegen waar iets niet gaat zoals je in gedachten hebt. Op zulke momenten is het ook van belang om ondernemend op te treden en je niet uit het veld te laten slaan. Sta open voor alternatieven en wees creatief.

   Ondernemend zijn tijdens je studie

   • Tijdens je studie kun je ondernemend zijn door actief mee te doen tijdens colleges, je bekend te maken met de studiestof en open te staan voor andere curriculaire activiteiten. Wanneer je niet passief wacht tot collegedagen voorbij gaan, maar daadwerkelijk participeert, zul je meer opsteken en meer plezier hebben.
   • Buiten studie-gerelateerde activiteiten om kun je je ondernemend opstellen door activiteiten uit te proberen bij bijvoorbeeld een studie- of studentenvereniging, een bijbaan te zoeken of vrijwilligerswerk te doen. Door verschillende dingen uit te proberen doe je meer ervaring op en leer je beter wat je wel en niet leuk vindt.
   • Door ondernemend te zijn tijdens en rondom je studie, zul je veel meer leren dan alleen je studiemateriaal. Vaak is dit juist de tijd om jezelf beter te leren kennen.

   Ondernemend zijn tijdens je werk

   • Wanneer je je tijdens je werk ondernemend en pro-actief opstelt, krijg je meer werk gedaan op een plezierige manier.
   • Door eventuele problemen aan te gaan en vragen te stellen zul je meer leren en beter in je rol zitten, dus laat je stem horen.
   • Voor effectief ondernemen is het vaak van belang om creatief te werk te kunnen gaan. Zaken kunnen niet altijd hetzelfde of via het boekje aangepakt worden, en wanneer je met innovatieve manieren van doen komt, laat dit een grote mate van ondernemerschap zien. Hou een doel voor ogen en bedenk verschillende manieren om het te bereiken.

   Ondernemend zijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

   • De keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen, geeft al een indicatie van ondernemendheid. Je kiest ervoor om belangrijk werk te doen waar (meestal) geen vergoeding tegenover staat.
   • Daarom is het extra van belang dat je weet waarvoor je het werk doet wat je doet, en voor wie. Dit zal motiverend werken, waardoor je ondernemend aan de slag kunt; hou dat doel dus voor ogen.
   • Als je stage gaat lopen en in een nieuwe werkomgeving terechtkomt, vraagt dat een zekere mate van ondernemendheid. Vragen stellen, nieuwe taken uitvoeren en de organisatie leren kennen horen hier allemaal bij. Wanneer je openstaat voor je omgeving en uitdagingen kunt aangaan, is de kans groot dat je je ondernemendheid goed kan ontwikkelen.
   Wat kan je doen als je minder last wilt hebben van beperkingen, je vrij wilt voelen en je spontaniteit wil stimuleren?

   Wat kan je doen als je minder last wilt hebben van beperkingen, je vrij wilt voelen en je spontaniteit wil stimuleren?

   Wat kan je doen om minder beperkt te voelen?

   • Om praktische beperkingen aan te gaan: wat kun je doen om de beperking op te heffen, kleiner te maken, de beperking te zien als een creatief kader waarbinnen je je vrijheid op kan zoeken.
   • Bij het ervaren van beperkingen van buitenaf, stel jezelf de vraag: 'Welke weg is er om de beperking vanuit de samenleving heen te maken?' Wellicht vraagt het een hoop meer energie of veel meer inspanning van jezelf. Herken dat veel situaties uiteindelijk ook gaan over je eigen plek innemen ondanks (en wellicht zelfs dankzij) alle beperkingen!
   • Ga op zoek naar je eigen beperkende gedachten. Naar welke aannames leef je? Welke overtuigingen heb je in je opvoeding meegekregen? Welke ideeën over de wereld en over je eigen leven houden je in de greep? Wat maakt dat je niet doet wat je werkelijk wilt? Kun je die overtuigingen loslaten? Wat  zou er gebeuren als je dat zou doen?

   Wat kan je doen om je vrijer te voelen?

   • Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou je doen als er geen beperkingen zijn?’ / 'Wat zou je doen als alles lukt?'
   • Het kan helpen om bekend te worden met je eigen beperkende overtuigingen, zodat je die kunt opheffen (of parkeren): lees hier meer informatie over de RET techniek.
   • Denken in overvloed ipv denken in beperkingen. Er zijn meerdere technieken die helpen bij het ervaren van de basale situatie van overvloed – wat weer helpt bij het ervaren van de onbeperkte mogelijkheden in het leven.
   • Leer jezelf om te denken in oplossingen. 'Wat kan er wel?' Je zult merken dat er vanzelf meer ruimte ontstaat om nieuwe paden in te slaan, nieuwe dingen te leren en situaties herkent vanuit 'het glas halfvol' in plaats van 'halfleeg'.

   Wat kun je doen om je minder gesloten en meer open te zijn?

   • Allereerst.. sta eens stil bij of je je goed voelt bij je mate van geslotenheid. Wil je het veranderen, dan kun je onderstaande oefeningen eens proberen. Maar realiseer je ook dat als jij je er goed bij voelt, het is okay om geslotener dan anderen te zijn.
   • Stel jezelf de volgende vragen: Wat is het dat je wilt bereiken met meer openheid? Wat is het dat je geslotenheid je nu brengt? Is er een aanleiding geweest voor je geslotenheid? Hoe zou meer openheid/minder geslotenheid er voor jou praktisch uit zien?
   • Om te oefenen met meer openheid, zoek een voor jou veilige relatie. Wellicht is dat een goede vriend of juist een onbekende die je nooit meer tegenkomt.
   • Kwetsbaarheid nodigt kwetsbaarheid uit. Je zal merken dat je openheid, ook openheid bij de ander kan realiseren. Je geslotenheid kan op eenzelfde manier geslotenheid in stand houden.
   • Brene Brown heeft diverse boeken geschreven die relateren aan dit thema en ook zijn er diverse video's van haar online te vinden.
   • Zie het oefenen met je geslotenheid als een experiment, een ontdekkingstocht, een manier om je comfort zone op te rekken. Je hoeft niet uit je comfortzone te springen, maar oefen met telkens een stapje er buiten zetten.

   Wat kan je doen om meer energie te krijgen?

   • Fysieke activiteit helpt vaak om ook je mentale activiteit te stimuleren. Ga sporten, beweeg je lijf, dans, huppel, spring!
   • Waar krijg jij energie van? Kan je dat vaker doen? Hoe kun je het een dagelijks onderdeel maken van je leven? Maar ook, wat ontneemt je de energie? Kun je dat minder doen of kun je het anders inrichten zodat het je minder energie kost of zelfs energie oplevert?
   • Neem je voor 'ja' te zeggen tegen nieuwe plannen en projecten (tenzij je natuurlijk al een bomvolle agenda hebt - dan is beter leren 'nee' zeggen tegen activiteiten die je energie kosten een waardevollere oefening)
   • Zorg goed voor je lijf - zorg dat je beweging, voeding en slaapritme ondersteunend zijn aan je dag en je energie!
   Wat kan je doen om je durf te vergroten, je angst te verminderen en meer te beleven: vragen en antwoorden

   Wat kan je doen om je durf te vergroten, je angst te verminderen en meer te beleven: vragen en antwoorden

   Wat kan je doen om je ervaring en nieuwsgierigheid te vergroten en versterken?
   Hoe kan je je stressbestendigheid versterken en beter omgaan met spanning?
   Hoe kun je de competenties ‘durf hebben’ en 'angst overwinnen', herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

   Hoe kun je de competenties ‘durf hebben’ en 'angst overwinnen', herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?


   Durf hebben en angst overwinnen tijdens je reis

   • Op reis gaan is eigenlijk per definitie al durf hebben: je verlaat je vertrouwde omgeving en gaat de wijde wereld in, wetende dat je op plekken zult komen die je niet (goed) kent.
   • Onderweg kan durf hebben je de meest memorabele momenten van je reis bezorgen. Dit kan voor iedereen iets anders betekenen: de ene persoon heeft alleen een beetje durf nodig om te gaan bungeejumpen terwijl de ander durf nodig heeft om alleen de straat op te gaan in een onbekende stad. Welke beslissing voor jou ook durf vereist, wanneer je je in een voor jou onbekende situatie begeeft zul je deze nooit vergeten.
   • Zolang je risico's goed inschat en weloverwogen keuzes maakt op je reis, kan nét dat extra beetje durf hebben je levenslange herinneringen geven die jou als persoon doen groeien.

   Durf hebben en angst overwinnen tijdens je studie

   • Gaan studeren kan al durf vereisen: wie weet verhuis je naar een andere stad en ga je voor het eerst op jezelf wonen. Hoe dan ook kom je op een nieuwe school of universiteit terecht. Om het meeste uit je studietijd te halen, is het goed om durf te hebben om ervaringen op te doen.
   • Het vereist bijvoorbeeld durf om mensen te leren kennen, bekend te raken met een nieuwe manier van leren en je plek te vinden in je nieuwe omgeving. Pak zoveel mogelijk kansen aan (hou daarbij natuurlijk je eigen grenzen in de gaten) en op die manier kun je het beste ontdekken wat bij jou past en wat niet. Ook al pakt een ervaring een keer minder leuk uit, dan heb je jezelf beter leren kennen, kun je andere dingen uitproberen en wie weet wat je tegenkomt.
   • Durf hebben is ook van belang bij colleges of (groeps)opdrachten. Hierbij zijn er momenten dat het goed is om je mening te laten horen.

   Durf hebben en angst overwinnen tijdens je werk

   • Op de werkvloer kunnen zich meerdere situaties voordoen die durf vereisen. Je mening duidelijk maken kan voor sommigen al spannend zijn, of het stellen van vragen. Je kunt je als werknemer beter presenteren wanneer je op deze momenten je stem laat horen.
   • Er kunnen zich ook momenten voordoen dat een onverwachte situatie zich voordoet en er snel gehandeld moet worden. Wanneer je hier op durft in te spelen kan je persoonlijk en professioneel groeien. Het signaleren van zulke momenten en vervolgens lef hebben is hierbij van belang.

   Durf hebben en angst overwinnen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

   • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage gaat doen, kom je vaak in een onbekende omgeving terecht. Het vereist durf om je te kunnen aanpassen aan deze nieuwe situatie en je er tegelijkertijd van bewust bent wat jouw taak, identiteit en toevoeging aan de organisatie is.
   • Tijdens je werkzaamheden kun je verschillende momenten tegenkomen waarbij durf hebben nodig is: een nieuwe taak verrichten, om hulp vragen of aangeven wanneer je het ergens niet mee eens bent. Wanneer je op deze momenten een gezonde dosis durf hebt, kun je het meeste halen uit je tijd als vrijwilliger of stagiair.
   • Het kan zijn dat je in een nieuwe cultuur terechtkomt, dat betekent dat je situaties en factoren zult tegenkomen waar je nog niet zo mee bekend bent. Wanneer je durft om je eigen te maken met die nieuwe cultuur, gebruiken en misschien zelfs de plaatselijke taal leer je buiten je werkomgeving ook heel veel.

   Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

   Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

   Wat is wijsheid rond ervaringen, stappen zetten en succes

    

   Alles ontwikkelt zich, komt tot bloei en vergaat

   • Waarom zou je eigenlijk nog een missie of levensvisie gaan formuleren? Alles is eindig dus waarom toch de moeite doen?
   • Waar de meeste mensen last van hebben, is de neiging om alles oneindig te willen laten zijn, terwijl dat niet zo is. In de praktijk is gebleken dat juist het denken aan het einde van je schooltijd, je eerste baan, je tweede wereldreis of je derde huwelijk, nog voordat ze voorbij zijn, ervoor kan zorgen dat je er veel meer uithaalt dan wanneer je dat niet doet.

   Thich Nhat Hanh

   Realistisch positivisme werkt

   Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

   Ben Tiggelaar

   “Patience is not passive waiting.

   Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

   Ray A. Davis

   Wat je in het verleden hebt gedaan beinvloedt niet het heden, maar wat je in het heden doet heft het verleden op en zal logisch gezien de toekomst veranderen

   Paulo Coelho

   Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

   Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

   Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

   Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?


   • Het kan leuk, leerzaam én constructief zijn om rondom het vertrek naar het buitenland, en tijdens het verblijf in het buitenland, de ontwikkeling van je competenties te monitoren en periodiek vast te leggen. Je zult versteld staan hóeveel je je stapsgewijs en soms onbewust ontwikkelt. Niet alleen de eindbestemming (opbouw van een nieuw tijdelijk of vast bestaan in je nieuwe woonland) is leuk, maar ook de reis er naar toe (het proces van vertrekken, verhuizen en settelen). Door dit voor jezelf (en anderen) regelmatig vast te leggen krijg je zelf veel nieuwe input en inzicht én inspireer je anderen die de stap nog moeten, willen maken of daar over nadenken. Gebruik bijvoorbeeld een schrift, app, dagboek of online community als World Supporter, en kies een vast moment voor periodieke reflectie.
   • Welke competenties ontwikkel je door een lang verblijf in het buitenland?
   • Eerdere reizigers, expats, emigranten en JoHo donateurs, geven hierbij onder andere aan dat het gaat om de volgende competenties:

   Resultaatgericht werken

   • de vele regelzaken tot een goed einde brengen
   • doorzetten totdat je je nieuwe baan of nieuw project hebt gerealiseerd
   • leren omgaan met heimwee

   Communiceren

   • met instanties (heldere communicatie en samenvatten, terugkoppelen, op de hoogte houden is essentieel)
   • met achterblijvers
   • met nieuwe landgenoten
   • met je medereizigers, partner of gezin

   Samenwerken

   • met instanties waar je voor allerlei regelzaken van afhankelijk bent
   • met je partner om de plannen te realiseren en leuk te houden
   • met je werkgever in Nederland (zorgvuldig afscheid nemen, of uitgezonden worden)
   • met je werkgever in het buitenland
   • met je gezelschap het verblijf tot een succes te maken
   • met andere lang-verblijvers, expats, emigranten (gezamenlijke activiteiten)

   Lef, durf hebben

   • je wensen, verlangens voor een lang verblijf in het buitenland kenbaar maken aan dierbaren
   • je moed om de stap daadwerkelijk te zetten (er zijn nog altijd meer dromers dan doeners)
   • leren leven in soms uitdagende of minder veilige/onveilige omstandigeden (of dat realiteit is of eigen interpretatie maakt weinig uit)
   • angsten overwinnen: door de 'wat als' fase heen komen, minder bang zijn voor het onbekende

   Analyseren 

   • het proces rondom visumkansen, visummogelijkheden (en onmogelijkheden) doorgronden
   • baankansen verkennen en realistisch ontdekken van mogelijkheden
   • issues doorgronden rondom juridische en fiscale aspecten van een lang verblijf in het buitenland, keuzes maken

   Authentiek zijn

   • voor jezelf kiezen en écht invloed uitoefenen op je eigen toekomst
   • jezelf blijven is essentieel, maar de kans om jezelf gedurende het traject te verliezen ligt op de loer
   • aanpassen aan nieuwe omstandigheden zonder je eigenheid te verliezen

   Flexibel zijn

   • leren omgaan met de voortdurende wijzigingen tijdens het proces van vertrekken / emigreren
   • initiële plannen durven aanpassen als de omstandigheden veranderen
   • omgaan met het besef dat niets vaststaat, veel (alles) mogelijk is, keuzes nooit definitief zijn
   • je écht zo veel als mogelijk aanpassen aan een andere cultuur: anders dan bij het maken van een reis, waarbij je slechts tijdelijk een glimp van andere culturen opvangt en na terugkeer weer vervalt in je eigen cultuur, betekent emigreren ook écht aanpassen en integreren. "De Nederlandse manier" blijkt dan niet altijd meer de enige juiste.

   Omgevingsbewust zijn

   • voortdurend anderen in je directe omgeving analyseren en monitoren
   • je behoedzaam begeven in nieuwe, onbekende omstandigheden, zonder jezelf te verliezen
   • respect houden voor anderen die anders denken
   • je voortdurend bewust zijn van gevoelens en gedachten van anderen, meeverhuizers, achterblijvers

   Creatief zijn

   • het motto "voor alles is een oplossing" is een geliefd motto onder degenen die langer in het buitenland verblijven
   • vindingrijk zijn als inboedel nog niet is aangekomen, als baan- of visumkansen veranderen
   • met handen, voeten, lef en overtuiging communiceren als je de taal nog niet voldoende machtig bent

   Ondernemen

   • doordat je letterlijk eigen ondernemer of zzp'er wordt
   • omdat je partner een eigen activiteit opstart of project(je) begint

   Leiding geven

   • duidelijke taakverdeling vaststellen tussen je medereizigers, partner of gezin
   • leiding geven aan teams rondom verbouwingen, verhuizing, klussen

   Plannen

   • de verhuizing naar het buitenland zelf is uiteraard één groot planproces
   • plannen rondom verhuizing, verbouwing, start van nieuwe banen
   • bezoek van vrienden en kennissen uit Nederland zorgvuldig inplannen & tijd nemen

   Professioneel handelen

   • leren omgaan met instanties en organisaties die je ondersteunen in een deel van het vertrek-proces
   • professioneel omgaan met teleurstellingen tijdens het proces
   • zogvuldig omgaan met belangen van oud-werkgevers, nieuwe werkgevers

   Stress-bestendig zijn

   • het proces van keuzes maken, knopen doorhakken, afscheid nemen, vertrekken, settelen kent veel stressmomenten die je stapsgewijs leert hanteren
   • leren over je eigen schaduw heen te stappen, teleurstellingen te verwerken en weer doorgaan

   Netwerken

   • voor vertrek naar het buitenland een netwerk opbouwen in je tijdelijke of definitieve nieuwe woonland
   • na aankomst relaties opbouwen met nieuwe landgenoten, collega's, buren, mede-Nederlanders
   • relaties opbouwen met instanties op je nieuwe bestemming
   • relaties in Nederland onderhouden, of zorgvuldig afscheid nemen

   "Leer"momenten vind je zowel tijdens het proces van naar het buitenland vertrekken, als tijdens het daadwerkelijk verblijf in het buitenland.

   De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

   De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

   Activiteiten in het buitenland: thema's en startpagina's

   Activiteiten in het buitenland: thema's en startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroads uit selectie
   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen