Zelfbewustzijn & Onzekerheid: ontdek je kwaliteiten, benut je kansen en omzeil je klippen

 

Zelfbewust zijn en zelfkennis opdoen,

kwaliteiten te ontdekken, kansen benutten en klippen omzeilen

 

Eigen bestemming vinden - Onzekerheid plek - Zelfvertrouwen versterken

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

Wat betekent zelfbewustheid en wat wordt verstaan onder zelfbewust zijn?

Wat betekent zelfbewustheid en wat wordt verstaan onder zelfbewust zijn?

Wat betekent zelfbewustheid en wat wordt verstaan onder zelfbewust zijn?

 • Zelfbewust zijn gaat over het kennen van jezelf.
 • Je bent je bewust van hoe je reageert op situaties.
 • Je weet welke primaire reactie je hebt wanneer het erop aan komt: vechten, vluchten of bevriezen.
 • Je bent je bewust hoe anderen op je reageren.
 • Je bent je bewust van de momenten dat je uit verbinding gaat met jezelf.
 • Je weet wat jouw beweegt, wat je raakt, wat je drijft, en je weet ook welke situaties, welke mensen je triggeren.

Kortom – zoals Socrates al aangaf ‘Know thyself’...en dan in het oud-Grieks

 

Wat is positiviteit en optimisme?

Wat is positiviteit en optimisme?

Wat betekent optimisme en positiviteit en wat verstaan we daar onder?

 • Optimisme is een levenshouding die uitgaat van het positieve. Als mens hebben we de unieke vaardigheid om abstract te denken, en daarmee bijvoorbeeld ook allerlei situaties in de toekomst te visualiseren.

 • Er is een neiging om in coaching en psychologische hulpverlening met name te werken aan het verkennen van alle beperkende gedachten (cognitieve therapie) of aan het oprakelen van (jeugd)trauma’s (psychotherapie).

 • Er zijn echter ook andere visies die er vanuit gaan dat je de balans ook kunt verschuiven, positiever kunt denken, door gewoonweg meer aandacht te geven aan positieve gedachten en activiteiten. Je kunt je gedachten zien als een emmer met knikkers: als je er zelf steeds meer positieve knikkers bij gooit, verschuift vanzelf de totaalsom naar het positieve.

 • Er wordt momenteel in de westerse psychologie uitgegaan van het concept van een basaal geluksniveau dat bij iedereen net wat anders is ingesteld (deels ook genetisch bepaald), waardoor de een een positievere basispositie heeft dan een ander. Tegelijkertijd is er ook voldoende ruimte om jezelf te beoefenen in een meer positieve blik op het leven

Wat betekent zelfverzekerdheid en wat wordt verstaan onder zelfwaardering?

Wat betekent zelfverzekerdheid en wat wordt verstaan onder zelfwaardering?

Wat betekent zelfverzekerheid en wat wordt verstaan onder zelfwaardering?

 • Zelfvertrouwen gaat over het vertrouwen in jezelf. Het kan meer gaan over vertrouwen in jezelf dat je een bepaalde taak kan volbrengen.
 • In de kern zal het echter meer gaan over een basaal vertrouwen in jezelf, ongeacht of je iets bereikt of niet. Sommigen noemen dit ook wel zelfwaardering.
 • Je zou kunnen zeggen dat iemand die een hoge mate van zelfwaardering heeft, ook veel zelfvertrouwen uitstraalt.
 • Zelfvertrouwen bouwt ook voort op zelfacceptatie, waarbij je jezelf accepteert met al je ‘plussen en minnen’.
Wat betekent onzekerheid en je onzeker voelen, en wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

Wat betekent onzekerheid en je onzeker voelen, en wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

Wat betekent onzekerheid en wat is je onzeker voelen?

 • Onzekerheid is een gevoel van twijfel aan jezelf.
 • Als je onzeker bent, voel je je niet op je gemak met jezelf.
 • Vaak is dit heel voelbaar (en zichtbaar) in interactie met een ander en zeker ook in een groep.
 • Onzekerheid kan bij iemand ook fysiek zichtbaar worden, bijvoorbeeld in een rode kleuring in het gezicht.
 • Bij mensen die zich onzeker voelen, zijn vaak ook heel kritisch op zichzelf en beelden zich in hoe anderen negatief oordelen over hen.

Wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

 • Vertrouwen kun je hebben in jezelf, de ander, de situatie, het leven, de wereld. Vertrouwen gaat erover dat je verwacht dat er voldoende middelen, kennis, kunde en wil is om tot een goed resultaat te komen.
 • Vertrouwen heeft ook als gevolg dat je fouten durft te maken. Je vertrouwt er op dat je het kan oplossen of dat het niet erg zal zijn.
 • Bij mensen met perfectionistische neigingen ontbreekt vaak dit basale vertrouwen, waardoor hele kleine missers tot grote paniek kunnen leiden.
 • Vertrouwen gaat ook over het meebewegen met de ‘chaos’ die het leven kan zijn. Door te vertrouwen dat je je eigen leven kunt dragen, kun je ook meebewegen met de interne en externe stormen van het leven.
 • In religieuze kringen wordt ook wel naar dit aspect verwezen met ‘God never gives you more than you can handle’ – waarin mensen het vertrouwen kunnen vinden dat ze kunnen dragen wat er ook maar langs komt.
Wat wordt verstaan onder acceptatie en acceptatievermogen?

Wat wordt verstaan onder acceptatie en acceptatievermogen?

 • Acceptatie is moeillijk gezegd 'het kunnen zijn met alles wat er is'

 • Ook wel aanvaarding dat het niet is zoals je verwacht had, of had gehoopt dat het zou zijn.

 • Het is het niet meer willen veranderen van de situatie.

“There is something wonderfully bold and liberating about saying yes to our entire imperfect and messy life.” – Tara Brach

Hoe kan je een goed oordeel vormen over je eigenschappen, talenten en aanleg?
Hoe ga je om met de mening van een ander over je kwaliteiten of competenties?
Zelfbewustzijn & Onzekerheid: wat is het en hoe ga je er mee om?

Zelfbewustzijn & Onzekerheid: wat is het en hoe ga je er mee om?

Wat betekent zelfbewustheid en wat wordt verstaan onder zelfbewust zijn?

Wat betekent zelfbewustheid en wat wordt verstaan onder zelfbewust zijn?

Wat betekent zelfbewustheid en wat wordt verstaan onder zelfbewust zijn?

 • Zelfbewust zijn gaat over het kennen van jezelf.
 • Je bent je bewust van hoe je reageert op situaties.
 • Je weet welke primaire reactie je hebt wanneer het erop aan komt: vechten, vluchten of bevriezen.
 • Je bent je bewust hoe anderen op je reageren.
 • Je bent je bewust van de momenten dat je uit verbinding gaat met jezelf.
 • Je weet wat jouw beweegt, wat je raakt, wat je drijft, en je weet ook welke situaties, welke mensen je triggeren.

Kortom – zoals Socrates al aangaf ‘Know thyself’...en dan in het oud-Grieks

 

Wat betekent zelfverzekerdheid en wat wordt verstaan onder zelfwaardering?

Wat betekent zelfverzekerdheid en wat wordt verstaan onder zelfwaardering?

Wat betekent zelfverzekerheid en wat wordt verstaan onder zelfwaardering?

 • Zelfvertrouwen gaat over het vertrouwen in jezelf. Het kan meer gaan over vertrouwen in jezelf dat je een bepaalde taak kan volbrengen.
 • In de kern zal het echter meer gaan over een basaal vertrouwen in jezelf, ongeacht of je iets bereikt of niet. Sommigen noemen dit ook wel zelfwaardering.
 • Je zou kunnen zeggen dat iemand die een hoge mate van zelfwaardering heeft, ook veel zelfvertrouwen uitstraalt.
 • Zelfvertrouwen bouwt ook voort op zelfacceptatie, waarbij je jezelf accepteert met al je ‘plussen en minnen’.
Wat betekent onzekerheid en je onzeker voelen, en wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

Wat betekent onzekerheid en je onzeker voelen, en wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

Wat betekent onzekerheid en wat is je onzeker voelen?

 • Onzekerheid is een gevoel van twijfel aan jezelf.
 • Als je onzeker bent, voel je je niet op je gemak met jezelf.
 • Vaak is dit heel voelbaar (en zichtbaar) in interactie met een ander en zeker ook in een groep.
 • Onzekerheid kan bij iemand ook fysiek zichtbaar worden, bijvoorbeeld in een rode kleuring in het gezicht.
 • Bij mensen die zich onzeker voelen, zijn vaak ook heel kritisch op zichzelf en beelden zich in hoe anderen negatief oordelen over hen.

Wat is vertrouwen en vertrouwen hebben?

 • Vertrouwen kun je hebben in jezelf, de ander, de situatie, het leven, de wereld. Vertrouwen gaat erover dat je verwacht dat er voldoende middelen, kennis, kunde en wil is om tot een goed resultaat te komen.
 • Vertrouwen heeft ook als gevolg dat je fouten durft te maken. Je vertrouwt er op dat je het kan oplossen of dat het niet erg zal zijn.
 • Bij mensen met perfectionistische neigingen ontbreekt vaak dit basale vertrouwen, waardoor hele kleine missers tot grote paniek kunnen leiden.
 • Vertrouwen gaat ook over het meebewegen met de ‘chaos’ die het leven kan zijn. Door te vertrouwen dat je je eigen leven kunt dragen, kun je ook meebewegen met de interne en externe stormen van het leven.
 • In religieuze kringen wordt ook wel naar dit aspect verwezen met ‘God never gives you more than you can handle’ – waarin mensen het vertrouwen kunnen vinden dat ze kunnen dragen wat er ook maar langs komt.
Wat betekent negativiteit en pessimisme?

Wat betekent negativiteit en pessimisme?

Wat is negativiteit en wat betekent pessimisme?

 • Negativiteit is een pessimistische houding waarbij de meest slechte uitkomst verwacht wordt.
 • Mensen met een negatieve houding hebben de neiging om skeptisch te zijn en plannen de grond in te boren.
 • Waar een ander (of zij zelf) een nieuw plan of idee heeft, worden overal beren op de weg gezien.
 • Pessimistische mensen zullen dan ook niet snel in actie komen en ook het enthousiasme bij anderen de kop in drukken.

Wees je bewust van het negativiteitseffect

 • Als mensen hebben we (evolutionair) meer last van negatieve zaken, ook wel de negativity bias genoemd. Dit houdt in dat de impact van een negatieve gebeurtenis op onze psychologische staat groter is dan een positieve gebeurtenis.
Wat kan je doen om je zelfvertrouwen en zelfwaardering te versterken?
Wat kan je doen om je positiviteit en optimisme te versterken of verbeteren
Wat kan je doen om je zelfinzicht en zelfkennis te versterken of verbeteren?

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

Wat is wijsheid rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn?

 

  It always seems impossible until it’s done

(Nelson Mandela)  

Realistisch positivisme werkt

(Ben Tiggelaar)
Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten. 

Waardeer je leraren

(Vietnamees gezegde) Erken je invloeden --> op de derde dag van Tet, een belangrijk feest in het nieuwe maanjaar jan/feb, gaat men in Vietnam op bezoek bij een leraar van vroeger 

“Because one believes in oneself, one doesn't try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her.”

(Lao Tzu) 

Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

JoHo tool: welke tests en tools kan je gebruiken voor je zelfkennis, persoonlijkheid en het voorhouden van een spiegel
JoHo tool: waarom besta je, wie wil je zijn, wat zijn je drijfveren en wat kan je doen?
JoHo tool: wat je wil, wat kan je, wat je zou moeten willen en wat is jouw weg naar je eigen missie, visie en strategie?

JoHo tool: wat je wil, wat kan je, wat je zou moeten willen en wat is jouw weg naar je eigen missie, visie en strategie?

Welke weg kies jij zelf, wat is Jouw weg naar  je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

   • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie & strategie.
   • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
   • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
   • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

   Log in en lees verder

    Hoe creëer je een goed beeld van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze?

    Hoe creëer je een goed beeld van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze?

    Een beeld creëren van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze:

    • Zet activiteiten waar jij actief in bent geweest op een rijtje, zoals banen - bijbanen - zomerbanen - vakanties - reiservaringen - groepsactiviteiten - familiebijeenkomsten - commissie - vrijwilligerswerk - etc.
    • Probeer daarachter te zetten welke vaardigheden of eigenschappen je daarvoor nodig had.
    • Probeer ook aan te geven welke vaardigheden of eigenschappen je daar hebt verbeterd.
    • Probeer ook aan te geven of je heb gemerkt dat je ergens plezier in had of er naar verloop van tijd plezier in hebt gekregen.
    • Probeer ook aan te geven of je hebt gemerkt dat je in sommige zaken weinig tot geen plezier had en, iets moeilijker, probeer aan te geven waaraan dat mogelijk heeft gelegen (een vervelende collega kan een werkervaring flink negatief beïnvloeden en slecht weer tijdens een strandvakantie draagt in het algemeen ook niet bij aan de vakantievreugde).
    JoHo tools: uitgelichte chaptersamenvattingen over zelfkennis en zelfbewustzijn

    JoHo tools: uitgelichte chaptersamenvattingen over zelfkennis en zelfbewustzijn

    Zelfkennis: hoe begrijpen we onszelf in een sociale context?

    Zelfkennis: hoe begrijpen we onszelf in een sociale context?


    Wat is het zelfconcept en hoe ontwikkelt het?

    Het zelfconcept bestaat uit een set van overtuigingen die mensen hebben over hun persoonlijke attributen. Uit studies blijkt dat mensen niet als enige diersoort een zelfconcept hebben. Sommige diersoorten zoals chimpansees, orang-oetans en dolfijnen herkennen zichzelf in een spiegel en tonen hiermee aan dat ze kennis hebben van hun eigen uiterlijk. Deze methode wordt ook bij kinderen gebruikt. Kinderen ontwikkelen zelfherkenning tussen de 18 en 24 maanden. Naar mate de tijd verstrijkt wordt het zelfconcept steeds complexer en leggen we minder nadruk op onze fysieke karakteristieken bij het beantwoorden van de vraag “wie ben ik?” en meer nadruk op hoe anderen ons beoordelen. Een volgroeid zelfconcept heeft vier belangrijke functies:

    • Zelfkennis: de formulering en organisatie van de kennis over onszelf.
    • Zelfcontrole: het maken van plannen en het uitvoeren van beslissingen.
    • Zelfpresentatie: het goed opstellen tegenover anderen.
    • Zelfrechtvaardiging: het goed opstellen tegenover onszelf.

    Hoe we over onszelf denken is erg cultuurbepaald. In westerse culturen wordt een onafhankelijke kijk op het ‘zelf’ aangehouden.je definieert jezelf aan de hand van interne gedachtes, gevoelens en acties en niet aan de hand van de gedachtes, gevoelens en acties van andere mensen. In veel oosterse culturen is er juist een inter-afhankelijke kijk op het ‘zelf’ overheersend. Je definieert jezelf dan aan de hand van relaties met anderen, in acht nemend dat jouw gedrag beïnvloed wordt door de gedachtes, gevoelens en acties van andere mensen.

    Wat voor impact heeft introspectie op de zelf? 

    Introspectie is het ‘naar binnen kijken’ om je eigen gedachtes, gevoelens en motivaties te onderzoeken. Introspectie werkt echter niet perfect. Ten eerste wordt er minder gebruik van gemaakt dan je misschien zou denken en ten tweede, als er gebruik van gemaakt wordt is dat niet altijd succesvol. Gedachten, gevoelens en motivaties zijn soms verborgen voor het bewustzijn. Introspectie wordt niet alleen gebruikt voor het bepalen van je zelfconcept, maar ook voor bijvoorbeeld het verklaren van gevoelens zoals liefde, maar ook blijdschap en boosheid. Dit kan echter zeer moeilijk zijn omdat veel van de mentale processen die leiden tot deze gevoelens automatisch en buiten ons bewustzijn om verlopen.

    Volgens de zelfbewustzijnstheorie evalueren en vergelijken we ons huidige gedrag met onze interne waarden en normen, wanneer we onze aandacht op onszelf concentreren (met name als we onszelf zien, bijvoorbeeld in een spiegel of op een video). Als blijkt dat onze normen niet overeenkomen met ons gedrag, proberen we ons gedrag te veranderen. Als dit niet lukt probeert men het gedrag te vergeten of goed te praten. Deze afleidingsmanoeuvre, ofwel het ontvluchten van jezelf, kan leiden tot bijvoorbeeld alcoholisme, wat laat zien dat zelfbewustwording ook heel averechts kan werken. In veel gevallen kan het je echter van destructief gedrag afhouden. 

    Voor het verklaren van gevoelens vertrouwen we vaak gedeeltelijk op causale theorieën. Dit zijn theorieën over de oorzaken van ons gedrag en onze gevoelens. Bijvoorbeeld, als je maar 3 uur hebt geslapen ’s nachts wijs je dat aan als oorzaak voor je slechte humeur of prikkelbaarheid de dag erop. Deze theorieën zijn vaak niet helemaal waar en cultuurgevoelig. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slaap je gemoedstoestand helemaal niet beïnvloedt. Dergelijke causale theorieën kunnen zogenoemde reden-gegenereerde attitudeveranderingen veroorzaken. Je neemt aan dat de gemakkelijk te verwoorden en voor de hand liggende redenen ook overeenkomen met je attitude (gevoelens), daardoor pas je je gevoelens aan op de redenen die je hebt gevonden. Bijvoorbeeld, als je een lijstje maakt van de goede en slechte eigenschappen van je vriendin kan dat lijstje je gevoelens veranderen, in ieder geval voor dat moment.

    Wat voor impact heeft het observeren van eigen gedrag op de zelf? 

    Een hele andere manier om onze gevoelens te achterhalen is door het observeren van ons eigen gedrag en de situaties waarin het gedrag voorkomt, dit wordt de zelfperceptietheorie genoemd. In principe is dit hetzelfde als de attributietheorie. We observeren nu echter ons eigen gedrag in plaats van het gedrag van iemand anders.

    Twee verschillende soorten motivatie die ons gedrag beïnvloeden zijn

    1. intrinsieke motivatie: de motivatie die we hebben als het gaat om dingen die we leuk of interessant vinden,
    2. extrinsieke motivatie: de motivatie die we hebben als we ergens een beloning voor krijgen of als er druk van buitenaf is. Extrinsieke motivatie kan ervoor zorgen dat mensen hun gedrag als gedwongen ervaren, waardoor ze de intrinsieke motivatie onderschatten. Dit heet het “overjustification effect”.

    Als geprobeerd wordt om een kind meer boeken te laten lezen door er een beloning tegenover te stellen kan het zijn dat het kind het plezier in lezen kwijtraakt. Hieronder staan twee algemene regels voor het behouden van intrinsieke motivatie:

    • Beloningen ondermijnen alleen de intrinsieke motivatie als deze in het begin erg hoog was. Dus als er geen interesse was (bijvoorbeeld in lezen van boeken) gaat deze ook niet verloren door belonen van het gedrag.
    • Het type beloning maakt verschil. Een taakgebonden beloning is een beloning die wordt ontvangen voor het doen van de taak, ongeacht hoe goed of slecht er gepresteerd is. Deze soort beloning kan de interesse verminderen. Daartegenover staat de prestatiegebonden beloning, deze is gebaseerd op hoe goed een taak is gedaan (door bijvoorbeeld een cijfer te geven). Deze beloning zal de interesse veel minder verminderen (of zelfs verhogen). Het is hierbij wel nodig om te zorgen voor een positieve feedback, zonder dat mensen erg nerveus worden van de beoordeling op zich.

    Ons zelfconcept bevat ook informatie over onze talenten en mogelijkheden en er zijn volgens Dweck (2006) twee verschillende manieren waarop daarnaar gekeken kan worden. Bij een ‘Fixed mindset' denkt men dat vermogens vastliggen en niet te veranderen zijn (je hebt ze of je hebt ze niet). Mensen die zo over hun vermogens denken zullen sneller opgeven bij falen (“blijkbaar kan ik het niet”). ‘Growth mindset’: hierbij denkt men aan vermogens als vormbaar en verbeterbaar. Mensen die op deze manier naar hun vermogens kijken zullen na falen beter hun best doen (“als ik harder werk lukt het de volgende keer wel”). Je kunt leren om op een andere manier over je vermogens te denken, de ‘mindsets’ liggen niet vast.

    De oorzaken van emoties kunnen ook beredeneerd worden vanuit de zelfperceptietheorie. Het onderzoek van Schachter en Singer (1962) is één van de beroemdste onderzoeken in de sociale psychologie omdat het emotieverklaring en de zelfperceptietheorie met elkaar verbindt. Schachter stelde hierbij de twee-factortheorie van emotie op. Volgens deze tweefactortheorie is een emotionele ervaring en het begrijpen van emoties het resultaat van een twee stappen proces (zelfwaarnemend) waarin mensen eerst hun fysieke opwinding opmerken en daarna een gepaste verklaring zoeken binnen de directe omgeving. Bijvoorbeeld, je krijgt het ineens warm, je hartslag gaat omhoog, je handen trillen en je knieën knikken. Je merkt dit op (stap 1), maar weet niet hoe het komt. Vervolgens zie je dat de grote grizzlybeer jou wel erg snel nadert of dat die leuke jongen naar je zit te kijken (stap 2). In ambigue situaties komen mensen nogal eens tot verkeerde conclusies en daarmee ook tot verkeerde emoties (de oorzaak bepaalt de emoties en kan het verschil maken tussen bijvoorbeeld bang en boos).

    Dit fenomeen wordt misattributie van fysieke opwinding genoemd. Een bekend onderzoek naar dit verschijnsel is van Dutton en Aron (1974), waarbij aantrekkelijkheid van een mooie vrouw werd beoordeeld in een rustige situatie (een bankje in het park) en in een spannende situatie (op een hoge brug). De mannen die de vragenlijst van de vrouw op de hoge brug moesten invullen vonden de vrouw veel aantrekkelijker dan de mannen die eerst de brug overliepen en vervolgens rustig op een bankje in het park de vragenlijst in moesten vullen. Deze misattributie van fysieke opwinding geldt andersom ook voor vrouwen.

    Wat voor impact hebben anderen op de zelf?

    Het bewustzijn van het ‘zelf’ wordt ook beïnvloed door sociale interactie. Sterker nog, zonder sociale omgeving tijdens het opgroeien wordt er ook geen zelfconcept ontwikkeld; het verschil tussen ‘ik’ en ‘anderen’ wordt dan niet geleerd.

    De sociale vergelijkingstheorie stelt dat we leren over onszelf (onze vaardigheden en attitudes) door onszelf met anderen te vergelijken. Deze theorie beantwoordt twee belangrijke vragen, namelijk wanneer gebruikt men deze sociale vergelijking? Als er geen objectieve standaard is om jezelf aan te meten en als je enige onzekerheid op een bepaald gebied ervaart (bijvoorbeeld in een nieuwe situatie). Daarnaast, met wie vergelijkt men zichzelf? In eerste instantie worden automatische vergelijkingen gemaakt met iedereen die in de buurt is. Vervolgens worden deze vergelijkingen op waarde geschat waarbij de persoon wiens situatie het meest op de jouwe lijkt (in principe) de meest waardevolle vergelijking geeft.

    Afhankelijk van het doel van de vergelijking die je maakt worden er verschillende manieren van vergelijken gebruikt. De hierboven besproken manier geeft een accuraat beeld van jouw mogelijkheden. Soms is men echter niet uit op een accuraat beeld en wordt ander vergelijkend materiaal gebruikt. Als je wilt weten wat het hoogst haalbare is (bijvoorbeeld het hoogst mogelijke cijfer) vergelijk je jezelf met mensen die beter zijn. Dit heet een opwaartse sociale vergelijking. Als je het ego wil opkrikken vergelijk je jezelf met mensen die slechter af zijn. Dit heet een neerwaartse sociale vergelijking. Een andere manier waarop we ons beter kunnen voelen over onszelf is door ons huidige zelf met ons vroegere zelf te vergelijken. De aard van ons doel bepaalt dus met wie we onszelf vergelijken. Het doel kan zijn een accurate beoordeling maken van onze vaardigheden (vergelijken met iemand die op ons lijkt), een inschatting van wat we zouden kunnen bereiken (opwaartse vergelijking met iemand die beter af is) of onszelf beter laten voelen (neerwaartse vergelijking met iemand die slechter af is).

    Mensen die vaak met elkaar omgaan hebben vaker gelijkende meningen en overtuigingen. Hiervoor zijn twee redenen:

    1. mensen die gelijkende meningen hebben gaan meer met elkaar om;
    2. mensen die veel met elkaar omgaan en elkaar aardig vinden nemen meningen van elkaar over. Het proces waarbij mensen elkaars attitudes overnemen heet ‘social tuning’. Dit kan makkelijk al gebeuren bij een eerste kennismaking en is vaak onbewust. We nemen niet alleen attitudes over van mensen die we sympathiek vinden, maar wijzen ook de attitudes van onsympathieke mensen af.

    Affectief voorspellen (affective forecasting) houdt in dat we de mogelijkheid hebben om onze toekomstige gevoelens te voorspellen als reactie op een toekomstig emotionele gebeurtenis. Dit is meestal echter niet zo accuraat. We onderschatten bijvoorbeeld hoe snel we over een verbroken relatie heen kunnen komen. Voor het voorspellen is er wel kennis nodig over hoe je eerder op een soortgelijke gebeurtenis hebt gereageerd. Ook helpt hoe anderen ergens op reageren met het maken van een accurate voorspelling. In een speeddate experiment (Gilbert, Killingsworth, Eyre, & Wilson, 2009) werd er in Conditie A alleen informatie over de jongen gegeven die met de studentes zouden gaan speeddaten en in Conditie B werd er alleen gezegd of andere studentes het naar hun zin hadden op de speeddate met die jongen. Het blijkt dat studentes uit Conditie B accurater konden voorspellen of ze het naar hun zin zouden hebben op die speeddate. 

    Wat voor invloed kan zelfcontrole hebben? 

    Een andere belangrijke functie van het zelfconcept is zelfcontrole. Mensen zijn de enige diersoort die ‘in de toekomst kunnen kijken’ en daarmee ons gedrag kunnen plannen. Het is echter niet altijd eenvoudig om controle te hebben over je eigen gedrag, denk bijvoorbeeld aan het volgen van een dieet of het stoppen met roken.

    Een vorm van zelfcontrole die vaak niet effectief is (en vaak zelfs averechts werkt) is de gedachteonderdrukking waarbij we proberen om bepaalde gedachtes uit ons hoofd te zetten. Echter, hoe harder we proberen om niet aan iets te denken, hoe vaker deze gedachtes binnen proberen te dringen. Volgens het zogenoemde ‘self-regulatory resource model’ is het vooral belangrijk om meer dan genoeg energie te hebben op het moment dat je je gedrag wilt beperken. Volgens de theorie kost het blokkeren van gedachtes of gedragingen teveel energie waardoor maar één ding tegelijk geblokkeerd kan worden.

    Wat is impressie management?

    In de politiek is heel duidelijk te zien dat mensen aan impressiemanagement doen, het proberen ervoor te zorgen dat anderen je zien zoals jij wil dat zij jou zien. In het dagelijks leven gebeurt precies hetzelfde (alhoewel in mindere mate). Twee van de strategieën die mensen hiervoor gebruiken zijn:

    • Vleierij (ingratiation): overdreven aardig doen tegen mensen om zelf aardig gevonden te worden. Dit gebeurt vaak bij mensen met een hogere status en kan ook negatief uitpakken als diegene door heeft dat je alleen aardig doet om aardig gevonden te worden.
    • ‘Self-handicapping’: obstakels voor jezelf creëren zodat je al een excuus hebt voor als iets niet lukt. Dit kan op twee manieren:
    1. Door ook echt een obstakel te creëren (bijvoorbeeld gaan feesten in plaats van leren voor je tentamen) wat de kans op falen verhoogt. Deze manier wordt meer door mannen gebruikt.
    2. Door alvast een kant en klaar excuus te hebben (bijvoorbeeld ‘ik voelde me al niet zo lekker’). Het nadeel hiervan is dat het excuus ook echt geloofd kan gaan worden door de verzinner waardoor minder moeite gedaan wordt om überhaupt te slagen.

    Zoals bij beide strategieën te zien is, leidt het gebruik ervan vaak tot het falen waar we bang voor waren. Daarnaast ontlopen we met de strategieën wel de toewijzing van bepaalde negatieve interne attributies maar kunnen ook andere (negatieve) attributies toegewezen worden. Bovendien wordt het creëren van obstakels niet gewaardeerd als het ontdekt wordt, vooral vrouwen hebben hierover een kritische houding.

    Ook in andere culturen willen mensen een goede indruk maken, het type indruk varieert echter. Alle mensen hebben de neiging zich zo positief mogelijk te presenteren en de negatieve informatie te minimaliseren maar het is de cultuur die bepaalt wat als positief en wat als negatief ervaren wordt. Bijvoorbeeld, zoals al eerder besproken hechten veel oosterse culturen meer waarde aan relaties dan aan het individu. Hoe culturen precies verschillen en hoe dat het zelfconcept beïnvloedt vereist meer onderzoek.

    Wat zijn de voor en nadelen van het hebben van veel zelfvertrouwen?

    Eigenwaarde is de mate waarin mensen zichzelf zien als goede, competente en beschaafde individuen. Een hoge eigenwaarde beschermt ons niet alleen tegen depressieve stemmingen, maar ook tegen gedachtes over onze sterfelijkheid. Dit is precies wat de terreurmanagementstheorie stelt: eigenwaarde is een buffer tegen bedreigende gedachtes over onze sterfelijkheid. Een te hoge eigenwaarde kan echter resulteren in narcisme, een combinatie van een enorm hoge eigenwaarde met een gebrek aan empathie jegens anderen. Als je geboren bent na 1980 zit je in de periode waarin narcisme onder studenten in Amerika zwaar is gestegen. De gulden middenweg tussen onzekerheid en narcisme ligt bij het goed voelen over de zelf in combinatie met geven om andere mensen.

    Bronnen

    Hoe leer je jezelf en anderen kennen? - Chapter 6

    Hoe leer je jezelf en anderen kennen? - Chapter 6

    Kennis van bepaalde normen, scripts, voor sociale routines zorgt ervoor dat kinderen sociale activiteiten kunnen begrijpen. Als kinderen ouder worden kunnen ze daarnaast ook de mentale staat van andere mensen begrijpen, theory of mind. Kinderen met autisme laten een achterstand zien in het ontwikkelen van de theory of mind. Zij begrijpen niet dat mentale gesteldheid gedrag kan veroorzaken, of dat de mentale gesteldheid van mensen kan verschillen. Wanneer kinderen 5 tot 7 jaar oud zijn, herkennen ze dat personen psychologische attributies hebben die hen onderscheiden van anderen. Deze kenmerken zijn stabiel genoeg om bepaald gedrag te voorspellen. Wanneer kinderen 9 of 10 zijn kunnen ze gedrag van andere personen beschrijven in deze psychologische kenmerken. In de adolescentie realiseren jongeren zich pas dat mensen complex en tegenstrijdig zijn en zich anders gedragen in verschillende situaties. Ze weten nu dat persoonlijke kenmerken interacteren met situationele invloeden, en dit bepaalt het gedrag.

    Who am I and what am I going to do with my life? - Eccles - 2009 - Artikel

    Who am I and what am I going to do with my life? - Eccles - 2009 - Artikel

    Introductie

    Dit artikel gaat over het verwachtingswaarde perspectief van identiteit en het vormen van een identiteit. Volgens de auteur zijn er twee basissoorten van zelfperceptie, namelijk (a) een perceptie die samenhangt met vaardigheden, eigenschappen en competenties en (b) een perceptie die samenhangt met persoonlijke waarden en doelen. In dit artikel wordt er vooral gekeken naar de invloed van identiteit op keuzes, oftewel gemotiveerde acties. Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen twee typen identiteit, namelijk persoonlijke identiteit en collectieve/sociale identiteit. Door de auteur wordt persoonlijke identiteit gezien als het aspect dat jou het gevoel heeft dat je uniek bent en zij noemt deze ook wel de ME self. Collectieve identiteit wordt gezien als de eigenschappen die jij persoonlijk belangrijk vindt en die de banden met groepen en relaties versterken. Collectieve identiteit noemt de auteur ook wel de WE self. Zij denkt ook dat keuzes die gemaakt worden helpen een identiteit te vormen. In het artikel wordt ook ingegaan op de ontwikkeling van identiteit. Volgens de auteur verandert identiteit door veranderingen in situaties.

    Identiteit is iets wat door motivatie is opgebouwd. De auteur heeft met haar collega’s een sociaal cognitief model samengesteld. Dit model is het expectancy value model of motivated behavioral choice. Het model gaat over verschillende soorten gedragskeuzes, taken en activiteiten. Keuzes die belangrijk zijn voor het leven (bv. studiekeuze, vriendschappen) zijn verbonden met twee soorten overtuigingen, namelijk: (1) individuele verwachtingen van succes en (2) het belang of de waarde van verschillende opties waar het individu tussen kan kiezen (subjective task value). Deze overtuigingen staan weer in relatie tot culturele normen, sociale rollen en sociale ervaringen; persoonlijke ervaringen en de interpretatie en herinneringen hiervan; persoonlijke bekwaamheid, talenten, persoonlijkheid en temperament; en persoonlijke overtuigingen en houding tegenover zaken. Al deze factoren voorspellen persoonlijke verwachtingen over succes in de toekomst en over de persoonlijke subjectieve waarde van de aanwezige opties. Ook denkt de auteur dat die twee voorgenoemde overtuigingen ook bijdragen aan het vormen van de ME- en WE self. De verdere ontwikkeling wordt beïnvloed door minstens twee processen. Allereerst heeft iedere culturele groep een beeld over hoe de volgorde moet verlopen van ontwikkelingstaken en ervaringen. Hierdoor worden individuen aan verschillende situaties met verschillende normen blootgesteld. Ten tweede wordt ieder individu beter in het uitkiezen van sociale contexten en ervaringen die hun helpt met het vormen van hun eigen overtuigingen. Deze overtuigingen zijn nauw verbonden met de opvallendheid, centraliteit en de inhoud van veel verschillende persoonlijke en collectieve/sociale identiteiten. De auteur denkt dat men een aantal overtuigingen heeft over wie je bent en wie je wil worden.

    Verwachtingen en persoonlijke bekwaamheid als mediatoren van prestatiegerichte keuzes. De verwachting op succes en zelfverzekerdheid in je capaciteiten om te slagen worden al een lange tijd gezien als belangrijke mediatoren van gedragskeuzes. Ook maken mensen doorgaans keuzes waar ze zich zelfverzekerd over voelen of waarvan ze verwachten dat ze die het succesvolste kunnen volbrengen. Het model voorspelt dat zelfinzicht van je bekwaamheid en inzicht in de taakmoeilijkheid de belangrijkste psychologische voorspellers zijn die bepalen of je verwacht succes te hebben. Zelfinzicht in je bekwaamheid en je verwachting op succes hebben zelfs zo een grote samenhang dat het lastig is om deze te scheiden. Zelfinzicht wordt gevormd door vergelijking, interpretatie van processen en de gevolgen, sociale invloeden, leerprocessen, uitwisseling van informatie over vaardigheden. Al deze bronnen van informatie helpen met het vormen van verschillende componenten van je ME self. Deze componenten kunnen gedrag weer (de)motiveren als ze geactiveerd worden. Er is dus een constante ontwikkeling gaande zolang mensen meer ervaringen opdoen.

    Subjective task values

    Subjective task values motiveren het kiezen tussen activiteiten. Belangrijke keuzes die je maakt in het leven worden beïnvloed door de aanwezige opties en hoeveel waarde je aan deze hecht. De auteur (en dus ook het model) stelt ook dat de subjective task values direct samenhangen met de persoonlijke en collectieve/sociale identiteit en met het vormen van de identiteit. Subjective task values zijn kwaliteiten die bijdragen aan verschillende keuzes, dus de kans dat iemand de optie kiest of niet kiest.

    Subjective task values worden beïnvloed door vier factoren, namelijk:

    1. Interest value: De waarde van de interesse gebaseerd op de hoeveelheid plezier iemand beleeft aan een activiteit/bepaald gedrag. Uiteindelijk kan het zich zo ontwikkelen dat het een deel van de ME self wordt. Het kan zich dus ontwikkelen van iets dat simpelweg een interesse is naar iets dat ook echt bereikbaar is (Zie ook attainment value.)

    2. Attainment value: Het beeld over je eigen identiteit bestaat uit verschillende componenten, namelijk opvattingen over de eigen (a) persoonlijkheid en capaciteiten, (b) doelen en plannen, (c) beeld over rolverdeling tussen mannen en vrouwen, (d) instrumentale en terminale waarden, (e) motivaties, (f) ideaalbeeld over hoe iemand hoort te zijn, (g) beeld over wat gepast gedrag is in verschillende situaties. Deze componenten beïnvloeden de attainment values, oftewel de doelen die het individu belangrijk vindt om te behalen. Individuen willen de keuzes maken die bij hun identiteit passen.

    3. Utility value: Dit lijkt op de attainment value, maar dan is het een taak die iemand wil volbrengen, omdat het invloed heeft op een iets minder persoonlijk doel.

    4. Perceived cost: Meedoen aan een bepaalde activiteit kan ook kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld tijdsverspilling, sociale gevolgen of zaken als faalangst.

    Volgens het model is er een verband tussen de personal values en de achievement-related choices. Verschillende onderzoeken hebben hier ook bewijs voor gevonden. Zo kiezen mensen die vooral gericht zijn op de persoon een studie waarin dit ook terug komt en kiezen mensen die vooral geïnteresseerd zijn in natuurkunde een studie waarin in natuurkunde terug komt. Dit werkt beide kanten op. De waarde ‘mensen helpen’ voorspelt dus ook goed dat iemand met deze waarde niet voor een natuurkundestudie zal kiezen.

    Samenvatting

    Overtuigingen over jezelf (over je bekwaamheid en de subjective task value) hebben veel invloed op de keuzes die gemaakt worden. Deze twee factoren helpen bij het vormen van een identiteit, wat weer leidt tot je gedrag in het algemeen. De attainment value beïnvloedt zeker voor een deel de mate van zelfinzicht en de gedragskeuzes die gemaakt worden. Deze twee processen beïnvloeden ook elkaar, waardoor een identiteit gevormd kan worden.

    Ook beïnvloeden subjective taks values aan welke activiteit wordt deelgenomen. Ze horen ook de ontwikkeling van individuele competenties te beïnvloeden. Ook horen verschillende competenties de ontwikkeling van subjective task values te beïnvloeden, want (herhaaldelijk) succes hebben of falen bij een taak beïnvloedt of iemand de taak leuk vindt.

       

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    JoHo: tips en quotes

    Authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich niet meer door het verleden,  maar door de toekomst laat bepalen.

    Martin Heidegger
    (1889-1976)

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

    Werken in het buitenland per activiteit en functie: startpagina's

    JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

    Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

    JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

    Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

    Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

    Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
     

    Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: crossroads uit de bundels
    JoHo: crossroads uit selectie
    JoHo: paginawijzer

    Thema's

    Wat vind je op een JoHo Themapagina?

    • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
    • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

    Crossroad: volgen

    • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

    Crossroad: kiezen

    • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

    Footprints: bewaren

    • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
    • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

    Abonnement: nemen

    • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

    Hoe is de pagina op gebouwd

    • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
    • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
    • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
    • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
    • De statussen:
    1. Start
    2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
    3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
    4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
    5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
    6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
    7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
    8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
    9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
    10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
     JoHo: footprints achterlaten
     JoHo: pagina delen