Bij JoHo werken en ontwikkelen

 

Vast Werk - Tijdelijk Werk - Stages - Vrijwilligerswerk

 

Vacatures & Open Sollicitaties

 

                    Elders werken en ontwikkelen: in het buitenland

 

Bij JoHo werken en jezelf ontwikkelen

Werken - Stagelopen - Werkervaring opdoen - Vrijwilligerswerk

 

 

JoHo Sollicitaties: Introductie en procedures

JoHo Sollicitaties: Introductie en procedures

 • JoHo is een organisatie die elk jaar verder groeit en waar doorlopend mogelijkheden zijn. Er kan sprake zijn van een specifieke vacature, maar vaker wordt versterking gezocht binnen bepaalde netwerken (onderdelen).
 • Er kan dan ook doorlopend gesolliciteerd worden. Als er een sluitingsdatum is, of als er sprake is van een specifieke vacature dan wordt dat vermeld.

 • Stuur dus vooral open sollicitaties, geef daarbij breed aan waar je interesses en capaciteiten liggen, geef aan wat jou beweegt en waarom je denkt bij JoHo te passen. Vind daarvoor meer informatie in het chapter "Pas ik bij JoHo' met o.a de structuur en cultuur van de organisatie.

JoHo Sollicitaties: Pas ik bij JoHo?

JoHo Sollicitaties: Pas ik bij JoHo?

Gemeenschappelijke waarden & JoHo cultuur

 • tolerantie & respect voor anderen (culturen)
 • solidariteit, sympathie & vriendschappelijkheid
 • praktisch, pragmatisch & zelfstandig
 • non-materialisme & internationaal betrokken
 • jong of jong van geest
 • gelijke man-vrouw verdeling
 • multicultureel
 • trial & error omgeving
 • blijdschap bij onzekerheid en onbekende eindbestemmingen
 • energie krijgen van talentontwikkeling
 • tevredenheid bij een faciliterende rol in de organisatie zonder spotlights
 • inspiratie bij de reis en niet de aankomst

JoHo als netwerkorganisatie

JoHo heeft een netwerk(proces)-organisatie structuur. De kern hiervan is dat de structuur een afgeleide is van hoe mensen willen werken en niet andersom. Kenmerken die bij de verschillende netwerkorganisaties overeenkomen (en die grotendeels ook op JoHo van toepassing zijn) betreffen onder meer:

 • geen organisatie rond structuren en functies maar rond processen en (sterk wisselende) rollen
 • belangrijke rol voor coaching (leren zelfstandig te functioneren) in plaats van direct leiding geven door een direct leidinggevende
 • nadruk op informeel in plaats van formeel medezeggenschap
 • feedback van directe collega's en coaches in plaats van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • een intensief gebruik van een intern netwerk (intranet / wisselende werkplekken / informeel overleg)
 • nadruk op ondernemerschap, zelfsturing en eigen initiatief in plaats van hiërarchie en bureaucratie

De kernprocessen van JoHo spelen zich af rondom een aantal netwerken:

De ondersteunende netwerken

 • Organisatie: Strategie, P&O, Administratie & Financiën
 • Faciliteiten: ICT, Logistiek &  inkoop
 • Communicatie: PR & Marketing

Product- & dienstgerichte netwerken

 • Donateurschap, Abonnementen & Belangenbehartiging
 • Verzekeringen & administratieve ondersteuning
 • Samenvattingen & Talentontwikkeling
 • Bemiddeling & Boekingen
 • Trainingen & Advies
 • Artikelen & Centers
 • Samenwerking & Externe contacten

Kanaal netwerken

 • Websites
 • Centers (vestigingen)
 • Events

JoHo Thema's

 • Leren & Studeren
 • Reizen & Backpacken
 • Werken & Solliciteren
 • Helpen & Inspireren
 • Emigreren & Immigreren
 • Ondernemen & Initiëren

 

JoHo Sollicitaties: Solliciteren & Reageren

 

Vacatures & Open Sollicitaties

 

 

JoHo is deze zomer weer aan het groeien en vernieuwen. Hieronder vind je de rollen en netwerken waarvoor regelmatig versterking wordt gezocht, en waarvoor gerichte en open sollicitaties kunnen worden gestuurd.

 • Insurances & Expatservices**JoHo join us wereldbol pin
 • Financiën, Administratie en Organisatie***
 • Processen & Organisatie**
 • Talentontwikkeling & Studiehulp***
 • Externe contacten & Fondsenwerving
 • Webontwikkeling (developers, programmeurs)**
 • Faciliteiten & ICT*
 • Membership & internationale samenwerking***
 • PR, Communicatie & Events*

* des te meer sterren, des te meer spoed of mogelijkheden

JoHo Sollicitaties: Vacatures & Vast werk - Vacaturebundel

JoHo Sollicitaties: Vacatures & Vast werk - Vacaturebundel

Werken bij JoHo: International Activities & Insurances

Werken bij JoHo: International Activities & Insurances

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Je bent als eerste aanspreekpunt verantwoordelijk voor de persoonlijke voorlichting en advisering aan mensen op het gebied van verzekeringen, reisactiviteiten, internationale samenwerking en werk in het buitenland
 • Je draait mee binnen het JoHo support centers team dat er in Nederland voor zorgt dat iedereen die zich actief in buitenland wil inzetten ook de juiste ondersteuning bij de voorbereiding krijgt
 • Je ontwikkelt jezelf in de vele aspecten rondom wereldreizen, tijdelijk werk in het buitenland en emigratie, waardoor je expert wordt op dit gebied
 • Je draait (desgewenst) mee in de verschillende processen rondom het aanbieden van verzekeringen voor tijdelijk verblijf in het buitenland en werk in het buitenland – van advisering tot procesverbeteringen en van kennisdeling tot websiteredactie (social media)
 • Je haalt plezier uit het contact met partnerorganisaties en werkt mee aan de verdere internationalisering van alle activiteiten van JoHo
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Ondernemen: werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten
 • Organisatiebewustzijn: je versterkt je inzicht in de gevolgen die je beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en leert daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Internationaal gericht: je helpt mee bij het opbouwen van een internationaal platform waar studenten van over de hele wereld worden gestimuleerd om hun studietips, ervaringen en studiematerialen te delen.
 • Visie hebben: je ontwikkelt een verfrissende kijk op verzekeringsproducten en de bijbehorende markt
 • Omgevingsbewust zijn: werken in een informele sfeer, met de ambitie een flinke groei door te maken met een enthousiast team
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Flexibiliteit: je vindt het leuk om te werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
 • Improviseren: je hebt bij voorkeur een uitgebreide werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa). Je put inspiratie uit (eigen) fouten.
 • Analytisch vermogen: je hebt academisch werk- en denkniveau, je overziet snel complexe situaties en kan gemakkelijk oplossingen bedenken vanuit meerdere invalshoeken.
 • Communicatievermogen: je staat direct en indirect in contact met een boeiende en diverse doelgroep, waarbij de focus ligt op advieskwaliteit
 • Zelfstandigheid: je pakt werkzaamheden op en werkt processen uit die volgen uit veranderingen.
Werken bij JoHo: Internationale samenwerking en Talentontwikkeling

Werken bij JoHo: Internationale samenwerking en Talentontwikkeling

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Je helpt mee aan de algemene doelstelling van JoHo, namelijk het helpen van mensen en organisaties om talentontwikkeling en internationale samenwerking te bevorderen. Je bent medeverantwoordelijk voor het traject rondom de producten en services (o.a. keuzehulp, kortingen, vacatures) voor JoHo donateurs.
 • Daarnaast houd je je bezig met het informeren of plaatsen van kandidaten voor vrijwilligerswerk, wereldreizen, werkvakanties, stages of taalcursussen binnen de JoHo omgevingen.
 • Verder help je, 1 à 2 dagen per week, binnen de JoHo support centers in Nederland mee zodat iedereen die zich actief in het buitenland wil inzetten de juiste ondersteuning bij de voorbereiding krijgt.
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Ondernemen: Kunnen en willen werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor haar eigen inkomsten
 • Leidinggeven: Je bent verantwoordelijk voor de proces- en productontwikkeling op het gebied van (internationale) samenwerking en talentontwikkeling
 • Communiceren: Binnen JoHo kun je je verder ontwikkelen op het vlak van (web)redactie, trainingen en contentontwikkeling.
 • Diversiteit en betrokkenheid: Werken in een organisatie met brede rollen waarin je jezelf verder kan ontwikkelen in de richting die uiteindelijk bij jou past
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Flexibel: Je pakt gemakkelijk nieuwe projecten op en denkt in oplossingen. Daarnaast vind je het leuk om te werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
 • Resultaatgericht: Je werkt graag onafhankelijk en in een team, je bent niet bang voor verantwoordelijkheid en je bent proactief in het zien van nieuwe mogelijkheden en kansen.
 • Analytisch: Je hebt academisch werk- en denkniveau
 • Reislustig: Je hebt bij voorkeur een uitgebreide werk- en reiservaring in het buitenland (bij voorkeur buiten Europa)
 • Creatief zijn: Je wordt blij van onzekerheid en op pad gaan zonder een uitgeschreven route. Je put inspiratie uit (eigen) fouten en kan goed improviseren
Werken bij JoHo: Advisor Insurances & Expatservices

Werken bij JoHo: Advisor Insurances & Expatservices

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Je bent als eerste aanspreekpunt verantwoordelijk voor de persoonlijke voorlichting en advisering aan mensen die voor langere tijd naar het buitenland vertrekken
 • Je ontwikkelt jezelf in de vele aspecten rondom tijdelijke vestiging van Nederlandse werknemers in het buitenland, waardoor je expert wordt op dit gebied
 • Je draait (desgewenst) mee in de verschillende processen rondom het aanbieden van verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland – van advisering tot procesverbeteringen en van kennisdeling tot websiteredactie (social media)
 • Je haalt plezier uit het contact met partnerorganisaties en werkt mee aan de verdere internationalisering van alle activiteiten van JoHo
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken
 • Een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie, waarbij je snel veel verantwoordelijkheden kunt nemen en waar ruimte is voor het creëren van je eigen rol
 • Een verfrissende kijk op verzekeringsproducten en de bijbehorende markt
 • Een boeiende en diverse doelgroep waar je direct en indirect mee in contact staat met een focus op advieskwaliteit
 • Een informele sfeer, met de ambitie een flinke groei door te maken met een enthousiast team
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Je beschikt over competenties en vaardigheden als analytisch vermogen, betrokkenheid, communicatievermogen, flexibiliteit, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, resultaatgerichtheid, servicegerichtheid en zelfstandigheid
 • Je staat achter waarden als bescheidenheid, optimisme, positiviteit, redelijkheid, vernieuwing en zingeving
 • Je werkt op een academisch denk- en werkniveau
 • Je bezit certificaten op het gebied van verzekeringen (WFT Basis en WFT Schade Particulier), of je bent bereid deze op korte termijn te behalen
 • Je kan gebruik maken van je uitgebreide werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa)
Werken bij JoHo: Processen en Organisatie

Werken bij JoHo: Processen en Organisatie

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Binnen het JoHo netwerk Processen & Organisatie heb je een adviserende, informerende, coachende en faciliterende rol t.a.v. alle medewerkers omtrent het gevoerde personeels- en organisatiebeleid
 • Verder is er de mogelijkheid om bij te dragen aan de uitvoer van de diverse internationale JoHo projecten met een focus op het trainen van de JoHo donateurs
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Werken in een zeer veelzijdige netwerkorganisatie die een gestage groei doormaakt en het oppakken van de daaruit voortvloeiende processen
 • Werken in een uiterst informele sfeer binnen een team dat jong of jong van geest is
 • Uitvoering geven aan het huidige personeels- en organisatiebeleid en bijdragen voor de verdere ontwikkeling hiervan
 • Richting kunnen geven aan een meer internationaal personeels- en mobiliteitsbeleid als gevolg van de internationalisering van de organisatie
 • Verantwoordelijk voor de operationele personeelswerkzaamheden (o.a. werving & selectie, het interne coachingsbeleid, het bijhouden en signaleren van tijdelijk contracten, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het beheren en optimaliseren van de personeelsadministratie, het onderhouden van externe contacten)
 • Uitvoering geven aan het beleid rondom talentontwikkeling van de JoHo doelgroep, met name wanneer ze werkzoekend zijn op de (internationale) arbeidsmarkt
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Flexibel, pragmatisch, pro-actief en improviserend
 • Inspiratie putten uit (eigen) fouten en liever 10 zwaluwen in de lucht houden dan 1 in de hand
 • Je eigen rol en de organisatie op momenten niet te serieus nemen
 • Geen moeite hebben met leiding geven, aansturen en organiseren
 • Interesse hebben in en gevoel hebben voor de processen achter het gedrag van mensen en organisaties
 • Affiniteit met internationale samenwerking én bij voorkeur ruime reiservaring (buiten Europa) is een pré
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Kennis van de geldende wet- en regelgeving
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
Werken bij JoHo: Talentontwikkeling en Studiehulp

Werken bij JoHo: Talentontwikkeling en Studiehulp

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Organiseren: van alle processen rondom het ontwikkelen van studiehulp  en het uitgeven van studiematerialen (van strategiebepaling tot verkoop in de centers en online)
 • Coachen: van auteurs en parttime medewerkers
 • Beheren: van het netwerk van partnerorganisaties en vrijwilligers
 • Realiseren: van de juiste ondersteuning bieden aan iedereen die naar het buitenland vertrekt of een studie volgt
 • Stimuleren: van studenten en organisaties om talentontwikkeling en kennisdeling te bevorderen
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Organisatiebewustzijn: je versterkt je inzicht in de gevolgen die je beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en leert daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Oplossingsgerichtheid: je werkt vaak met verschillende rollen en verantwoordelijkheden en zoekt naar de beste oplossing binnen de mogelijkheden.
 • Internationaal gericht: je helpt mee bij het opbouwen van een internationaal platform waar studenten van over de hele wereld worden gestimuleerd om hun studietips, ervaringen en studiematerialen te delen.
 • Betrokkenheid: je werkt in een organisatie met brede rollen waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen in de richting die uiteindelijk bij jou past.
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Flexibiliteit: je vindt het leuk om te werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
 • Resultaatgerichtheid: je werkt graag onafhankelijk, maar ook in een team. Je neemt graag verantwoordelijkheid en bent proactief in het zien van nieuwe mogelijkheden en kansen.
 • Analytisch vermogen: je hebt academisch werk- en denkniveau, je overziet snel complexe situaties en kan gemakkelijk oplossingen bedenken vanuit meerdere invalshoeken.
 • Leidinggeven: je kan mensen inspireren, aansturen en coachen.
 • Ondernemendheid: je hebt bij voorkeur een uitgebreide werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa). Je put inspiratie uit (eigen) fouten en kan goed improviseren.
Werken bij JoHo: Externe contacten en Fondsenwerving

Werken bij JoHo: Externe contacten en Fondsenwerving

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Onderhouden van contacten binnen het netwerk van partnerorganisaties op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
 • Meedraaien met alle activiteiten op het gebied van externe contacten en fondsenwerving, waaronder procescoördinatie, klantbeheer en meewerken aan de ontwikkeling van informatievoorziening op het gebied van ondernemen in het buitenland.
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie
 • Werken in een unieke informele sfeer, maar wel met de ambitie een flinke groei door te maken met een team dat jong of jong van geest is
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbaar kunnen functioneren in een trial & error omgeving
 • Ervaring met het onderhouden van externe contacten en fondsenwerving
 • Blij worden van onzekerheid en op pad gaan zonder een uitgeschreven route
 • Inspiratie putten uit (eigen) fouten, flexibele instelling hebben en kunnen improviseren
 • Uitgebreide reis- of werkervaring in verschillende werelddelen buiten Europa is een pré
 • Kunnen en willen werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten
Werken bij JoHo: Financiën, Administratie & Organisatie

Werken bij JoHo: Financiën, Administratie & Organisatie

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Organiseren: van alle financiële en administratieve processen rondom de gehele bedrijfsvoering.
 • Adviseren: aan alle interne netwerken mbt wet- en regelgevingen.
 • Beheren: van contacten met externe (financiële) instellingen en organisaties.
 • Realiseren: van verdere organisatorische groei.
 • Stimuleren: van  initiatiefnemers van particuliere ontwikkelingsprojecten en coördinatie van de fondsenwerving voor ontwikkelingsprojecten.
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Organisatiebewustzijn: je versterkt je inzicht in de gevolgen die je beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en leert daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Oplossingsgerichtheid: je werkt vaak met verschillende rollen en verantwoordelijkheden en zoekt naar de beste oplossing binnen de mogelijkheden
 • Internationaal gericht: je helpt mee bij het opbouwen van een internationaal platform waar studenten van over de hele wereld worden gestimuleerd om hun studietips, ervaringen en studiematerialen te delen.
 • Betrokkenheid: je werkt in een organisatie met brede rollen waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen in de richting die uiteindelijk bij jou past
 • Ondernemen: werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Flexibiliteit: je vindt het leuk om te werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
 • Improviseren: je hebt bij voorkeur een uitgebreide werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa). Je put inspiratie uit (eigen) fouten.
 • Analytisch vermogen: je hebt academisch werk- en denkniveau, je overziet snel complexe situaties en kan gemakkelijk oplossingen bedenken vanuit meerdere invalshoeken.
 • Zelfstandigheid: je pakt werkzaamheden op en werkt processen uit die volgen uit veranderingen.
 • Integriteit: je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met financiële verslaglegging, personeelsadministratie en salarisadministratie.
Werken bij JoHo: Webdevelopment & Innovation

Werken bij JoHo: Webdevelopment & Innovation

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Meehelpen met het onderhoud en de doorontwikkeling van verschillende websites en applicaties voor de diverse JoHo platformen
 • Het optimaliseren van de synchronisatie tussen de ontwikkelomgeving en productie, en het verbeteren van deels aanwezige ontwikkelstraten
 • Aan de hand van performance en usability uitgangspunten het contentbeheer (CDN) optimaliseren en verbeteren
 • Afhankelijk van ervaring en achtergrond kunnen de werkzaamheden en bijbehorende verantwoordelijkheden varieren van assisterend tot coordinerend.
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie
 • Werken in een unieke informele sfeer, maar wel met de ambitie een flinke groei door te maken met een team dat jong of jong van geest is
 • Combinaties mogelijk met andere rollen binnen JoHo
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Ervaring met het ontwikkelen van websites in Drupal of bereid dit eigen te maken
 • Ervaring met PHP/CSS/HTML/MySQL
 • Affiniteit met ontwikkelen in open source omgevingen
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Flexibele en accurate instelling en kunnen improviseren
 • Affiniteit met internationale samenwerking
 • Kunnen en willen werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten
Werken bij JoHo: Media & Centers

Werken bij JoHo: Media & Centers

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Coördineren: van de processen rond de JoHo mediakanalen, met de nadruk op de JoHo support centers in de randstad
 • Initiëren: van assortimentsvernieuwing en partneractiviteiten in de JoHo support centers & online
 • Beheren: van het netwerk van partnerorganisaties op het gebied van internationale samenwerking en persoonlijk talentontwikkeling
 • Realiseren: van het bieden van de juiste ondersteuning van iedereen die naar het buitenland vertrekt of een studie volgt
 • Stimuleren: van mensen en organisaties om talentontwikkeling en internationale samenwerking te bevorderen.
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Organisatiebewustzijn: je versterkt je inzicht in de gevolgen die je beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en leert daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Creativiteit: Je denkt en helpt mee bij de marketing, PR en promotionele activiteiten.
 • Leidinggeven: Je bent (mede) verantwoordelijk voor de proces- en productontwikkeling voor de diverse JoHo kanalen en helpt mee bij de aansturing en coaching in de support centers.
 • Betrokkenheid: Je werkt in een organisatie met brede rollen waarin je jezelf verder kan ontwikkelen in de richting die uiteindelijk bij jou past.
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Flexibiliteit: Je vindt het leuk om te werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
 • Resultaatgerichtheid: Je werkt graag onafhankelijk, maar ook in een team. Je neemt graag verantwoordelijkheid en bent proactief in het zien van nieuwe mogelijkheden en kansen.
 • Analytisch vermogen: Je hebt academisch werk- en denkniveau, je overziet snel complexe situaties en kan gemakkelijk oplossingen bedenken vanuit meerdere invalshoeken.
 • Communicatief vermogen: Je brengt je kennis (zowel mondeling als schriftelijk) makkelijk over aan anderen
 • Ondernemend: Je hebt bij voorkeur een uitgebreide werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa). Je put inspiratie uit (eigen) fouten en kan goed improviseren.
Werken bij JoHo: Inkoop & Retail

Werken bij JoHo: Inkoop & Retail

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Meehelpen in de verkoop en de PR & marketing van het fair trade en reisartikel-aanbod en de reiskringloop in JoHo winkels en op internet
 • 1 à 2 dagen per week helpen binnen de JoHo support centers in Nederland zodat iedereen die zich actief in buitenland wil inzetten de juiste ondersteuning bij de voorbereiding krijgt
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
 • Mede-verantwoordelijk voor het gehele traject rondom de inkoop, verkoop, distributie, pr en marketing van het fair trade & reisartikel-aanbod en de reiskringloop in JoHo winkels en op internet
 • Werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie
 • Werken in een unieke informele sfeer, maar wel met de ambitie een flinke groei door te maken met een team dat jong of jong van geest is
Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbaar kunnen functioneren in een trial & error omgeving
 • Sociaal vaardig, een klantvriendelijke en resultaatgerichte instelling
 • Blij worden van onzekerheid en op pad gaan zonder een uitgeschreven route
 • Inspiratie putten uit (eigen) fouten, flexibele instelling hebben en kunnen improviseren
 • Uitgebreide reis- of werkervaring in verschillende werelddelen buiten Europa is een pré
 • Kunnen en willen werken in een netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten
JoHo Sollicitaties: Werken & Ontwikkelen bij JoHo - Startpagina
JoHo Sollicitaties: Parttime werken bij JoHo (bijbanen) - Vacaturebundel

JoHo Sollicitaties: Parttime werken bij JoHo (bijbanen) - Vacaturebundel

Parttime werken bij JoHo: Administratief Medewerker Verzekeringen

Parttime werken bij JoHo: Administratief Medewerker Verzekeringen

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen bij te dragen aan een tolerante en duurzame wereld. JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking.

Wat ga je bij JoHo doen?

 • Je houdt je bezig met de administratieve processen rondom het vertrek van studenten en reizigers naar het buitenland.
 • Je ondersteunt de verwerking van verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland.
 • Je hebt intern een ondersteunende rol bij de administratieve procedures en beleid rondom verzekeringen.
Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

Wat kan je van werken bij JoHo verwachten?

 • Een informele sfeer en een enthousiast team.
 • Een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken.
 • Een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.

Praktisch:

 • Werktijden- en uren: er zijn mogelijkheden tussen de 5 en 24 uur per week.
 • Standplaats: je werkt op het hoofdkantoor in Den Haag.
  Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

  Wat kan JoHo van jou verwachten?

  • Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden.
  • Je woont of studeert in Den Haag of omgeving.
  • Je beschikt over competenties en vaardigheden als secuur en analytisch kunnen werken, flexibiliteit, betrokkenheid, communicatievermogen, resultaatgerichtheid en zelfstandigheid.
  • Je hebt bij voorkeur werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa).
  Parttime werken bij JoHo: Medewerker Algemene zaken & Administratie

  Parttime werken bij JoHo: Medewerker Algemene zaken & Administratie

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

  JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen bij te dragen aan een tolerante en duurzame wereld. JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking.

  Wat ga je bij JoHo doen?

  • Je helpt mee binnen het netwerk Administration & Finance waarbij de werkzaamheden onder andere bestaan uit: het voorbereiden van het betalingsverkeer en fiscale aangiften, interne budgetbewaking, fondsenbeheer, bestedingsplannen en de interne controles van de JoHo support centers in Nederland en het buitenland
  • Je onderhoudt de contacten met externe (financiële) instellingen en organisaties
  • Je hebt intern een adviserende en ondersteunende rol bij administratieve en financiële procedures en beleid
  Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

  Wat kan je van werken bij JoHo verwachten?

  • Een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken
  • Een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie
  • Een informele sfeer en een enthousiast team

  Praktisch:

  • Uren: werktijden- en uren zijn in overleg tussen 8 tot 16 uur per week.
  • Standplaats: je werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Haag
  Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

  Wat kan JoHo van jou verwachten?

  • Je beschikt over competenties en vaardigheden als secuur en analytisch kunnen werken, betrokkenheid, communicatievermogen, flexibiliteit, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, resultaatgerichtheid, servicegerichtheid en zelfstandigheid
  • Je hebt kennis van en ervaring met financiële verslaglegging
  • Je staat achter waarden als bescheidenheid, optimisme, positiviteit, redelijkheid, vernieuwing en zingeving
  • Je werkt op een academisch denk- en werkniveau
  • Je hebt bij voorkeur werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa)
  Parttime werken bij JoHo: Medewerker Personeelszaken & Administratie

  Parttime werken bij JoHo: Medewerker Personeelszaken & Administratie

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

  JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen bij te dragen aan een tolerante en duurzame wereld. JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking.

  Wat ga je bij JoHo doen?

  • Je helpt mee binnen het netwerk Personeelszaken waarbij de werkzaamheden onder andere bestaan uit: personeels- en salarisadministratie, werkzaamheden rondom aanstellingen en uitdiensttredingen van medewerkers en werving en selectie
  • Je informeert medewerkers over de interne procedures en processen (waaronder vakantieaanvragen, bijzonder verlof, werkplekbudget en coaching)
  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid ten behoeve van de JoHo vestigingen in binnen- en buitenland
  Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

  Wat kan je van werken bij JoHo verwachten?

  • Een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken
  • Een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie
  • Een informele sfeer en een enthousiast team

  Praktisch:

  • Uren: werktijden- en uren zijn in overleg tussen 8 tot 16 uur per week.
  • Standplaats: je werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Haag
  Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

  Wat kan JoHo van jou verwachten?

  • Je beschikt over competenties en vaardigheden als secuur en analytisch kunnen werken, betrokkenheid, communicatievermogen, flexibiliteit, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, resultaatgerichtheid, servicegerichtheid en zelfstandigheid
  • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met personeels- en salarisadministratie
  • Je staat achter waarden als bescheidenheid, optimisme, positiviteit, redelijkheid, vernieuwing en zingeving
  • Je werkt op een academisch denk- en werkniveau
  • Je hebt bij voorkeur werk- en/of reiservaring in het buitenland (buiten Europa)
  Parttime werken bij JoHo: Administratief Medewerker Verzekeringen

  Parttime werken bij JoHo: Administratief Medewerker Verzekeringen

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
  • Je houdt je bezig met de administratieve processen rondom het vertrek van studenten en reizigers naar het buitenland.
  • Je ondersteunt de verwerking van verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland.
  • Je hebt intern een ondersteunende rol bij de administratieve procedures en beleid rondom verzekeringen.
  Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
  • Een informele sfeer en een enthousiast team.
  • Een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken.
  • Een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.

   

   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
   • Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden.
   • Je woont of studeert in Leiden of Den Haag en omgeving.
   • Je beschikt over competenties en vaardigheden als secuur en analytisch kunnen werken, flexibiliteit, betrokkenheid, communicatievermogen, resultaatgerichtheid en zelfstandigheid.
   • Je hebt bij voorkeur werk- en reiservaring in het buitenland (buiten Europa).

   Praktisch:

   • Werktijden- en uren: er zijn mogelijkheden tussen de 5 en 24 uur per week.
   • Standplaats: je werkt op het hoofdkantoor in Den Haag.
   Parttime werken bij JoHo: Studentmanagers

   Parttime werken bij JoHo: Studentmanagers

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

   Werkzaamheden

   • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
   • Het ondersteunen bij het samenstellen van de studiematerialen, waaronder lay-outwerkzaamheden
   • PR & communicatie werkzaamheden
   • Strategie en productie
   • Administratie en verkoop
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Mogelijkheden

   • Van 12 tot 20 uur per week

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Enthousiaste, ambitieuze universitaire student
   • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
   • Geen moeite hebben met zo nu en dan leiding geven en aansturen
   • Goed overzicht kunnen houden en meerdere taken tegelijkertijd kunnen verrichten.
   • Flexibel, pragmatisch en proactief
   • Strategisch inzicht
   • Een relevante studie is een must

   Uitdagingen

   • Actief zijn op het gebied van studiematerialen op nationaal en internationaal gebied
   • Bezig zijn met thema's als kennisdeling, didactiek en e-learning
   • Werken in een unieke uiterst informele sfeer, maar wel met de ambitie een flinke groei door te maken met een team dat jong of jong van geest is
   • Kunnen en willen werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten

   Standplaats:

   • Den Haag, met de mogelijkheid om (deels) vanuit Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam actief te zijn
   Parttime werken bij JoHo: Centercoaches

   Parttime werken bij JoHo: Centercoaches

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Je helpt binnen de JoHo support centers in Nederland mee zodat iedereen die een JoHo center binnenkomt (van student tot degene die zich actief in buitenland wil inzetten) de juiste ondersteuning  krijgt.
   • Verder help je mee in de verkoop en de pr & marketing van het fair trade & reisartikel-aanbod en de reiskringloop in JoHo winkels en op internet.
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Mogelijkheden

   • Vanaf 5 uur per week in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Leiden of Groningen
   • Op zaterdagen en/of tijdens openingstijden

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Enthousiaste, universitaire of HBO student
   • Bij voorkeur studie volgend waarvoor JoHo ook samenvattingen uitbrengt
   • Bij voorkeur beschikkend over een (studenten) netwerk
   • Flexibel en proactief
   • Bij voorkeur uitgebreide reis- en of werkervaring in het buitenland
   Parttime werken bij JoHo: Tekstredacteuren

   Parttime werken bij JoHo: Tekstredacteuren

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

   JoHo is regelmatig op zoek naar tekstredacteuren van de JoHo samenvattingen alsmede naar versterking op facilitair gebied.

   Werkzaamheden

   • Meehelpen bij de strategie rondom de benodigde materialen
   • Het redigeren van aangeleverde samenvattingen
   • Het lay outen van aangeleverde samenvattingen
   • Allround facilitaire taken
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Uitdagingen

   • Bezig zijn met thema's als kennisdeling, didactiek en e-learning
   • Werken in unieke uiterst informele sfeer, maar wel met de ambitie een flinke groei door te maken met een team dat jong of jong van geest is
   • Kunnen en willen werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten

   Mogelijkheden

   • Van 12 tot 20 uur per week

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Enthousiaste, ambitieuze universitaire student
   • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
   • Flexibel, pragmatisch en proactief
   • Ervaring met tekstverwerking

   Standplaats:

   • Den Haag, met de mogelijkheid om (deels) vanuit Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam actief te zijn
   Parttime werken bij JoHo: Communicatie- & Redactiemedewerkers

   Parttime werken bij JoHo: Communicatie- & Redactiemedewerkers

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

   JoHo is regelmatig op zoek naar studenten en parttimers die meehelpen bij het gehele proces rondom de webredactie en contentontwikkeling

   Werkzaamheden

   • Ontwikkelen en structureel verbeteren van informatie op diverse JoHo websites over reizen, leren, helpen, werken, ondernemen en emigreren
   • Onderhouden van contact met JoHo donateurs over hun abonnement, het gebruik van services op het gebied van talentontwikkeling en internationale samenwerking en het verzorgen van de administratieve processen op het gebied van donateursadministratie.
   • Mogelijkheid om in één van de JoHo support centers werkzaam te zijn, waar je informatie verschaft aan JoHo donateurs over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, reisverzekeringen en reisartikelen.
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Academisch denk- en werkniveau
   • Flexibel, pro-actief en improviseren
   • Affiniteit met kennisdeling, talentontwikkeling en internationale samenwerking
   • Blijdschap bij onzekerheid en onbekende eindbestemmingen en inspiratie bij de reis en niet de aankomst
   • In het bezit zijn van een vlotte pen en uitstekende kennis van de Nederlandse taal
   • Ervaring met schrijven voor websites is een pre
   • In het bezit van rijbewijs B en rijvaardig

   Standplaats

   • JoHo center in Den Haag.

   Mogelijkheden

   • Van 8 tot 16 uur per week
   • Werkdagen zijn in overleg, maar beschikbaarheid op zaterdag en donderdagavonden is een pre
   Parttime werken bij JoHo: Webdevelopers & innovators

   Parttime werken bij JoHo: Webdevelopers & innovators

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Meehelpen met het onderhoud en de doorontwikkeling van verschillende websites en applicaties voor de diverse JoHo platformen
   • Het optimaliseren van de synchronisatie tussen de ontwikkelomgeving en productie, en het verbeteren van deels aanwezige ontwikkelstraten
   • Aan de hand van performance en usability uitgangspunten het contentbeheer (CDN) optimaliseren en verbeteren
   • Afhankelijk van ervaring en achtergrond kunnen de werkzaamheden en bijbehorende verantwoordelijkheden varieren van assisterend tot coordinerend.
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Uitdagingen

   • Werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie
   • Werken in een unieke informele sfeer, maar wel met de ambitie een flinke groei door te maken met een team dat jong of jong van geest is
   • Kunnen en willen werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Ervaring met het ontwikkelen van websites in Drupal of bereid dit eigen te maken
   • Affiniteit met ontwikkelen in open source omgevingen
   • Academisch denk- en werkniveau
   • Goed in teamverband kunnen werken
   • Flexibele en accurate instelling en kunnen improviseren
   • Affiniteit met internationale samenwerking

   Standplaats:

   • JoHo Center in Den Haag met de mogelijkheid om ook deels vanuit andere JoHo vestigingen actief te zijn

   Mogelijkheden

   • Voor 8 tot 40 uur per week
   Parttime werken bij JoHo: Promotiemedewerkers & Fondsenwervers

   Parttime werken bij JoHo: Promotiemedewerkers & Fondsenwervers

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

   Werkzaamheden

   • Contact leggen met relevante organisatie in de steden waar een JoHo Center aanwezig is
   • Contact leggen met potentiële sponsoren van de JoHo projecten in Nederland en buitenland
   • PR-werkzaamheden (flyeren, facebookberichten plaatsen, posters ophangen)
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Enthousiaste, universitaire of HBO student
   • Flexibel, proactief en kunnen improviseren
   • In het bezit van rijbewijs B en rijvaardig

   Standplaats:

   • Leiden, Den Haag, Utrecht, Groningen of Amsterdam

   Mogelijkheden

   • Van 2 tot 8 uur per week
   Parttime werken bij JoHo: Cleaners

   Parttime werken bij JoHo: Cleaners

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • JoHo is regelmatig op zoek naar schoonmakers voor de JoHo support centers in Amsterdam, Leiden, Den haag, Utrecht of Groningen

   Werkzaamheden:

   • Het schoonhouden van één van de JoHo support centers

   Spoed

   • schoonmakers voor de JoHo support centers in Den Haag, Amsterdam en Utrecht
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel:

   • Een aanpakker
   • Flexibel en proactief

   Mogelijkheden:

   • 3 tot 6 uur per week

   Standplaats:

   • JoHo center
   Parttime werken bij JoHo: Account-assistenten internationale Samenwerking

   Parttime werken bij JoHo: Account-assistenten internationale Samenwerking

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Je helpt mee bij het onderhouden en intensiveren van bestaande samenwerkingen
   • Je draagt ook bij aan het uitbreiden van het netwerk van JoHo. Denk hierbij aan diverse samenwerkingsverbanden van JoHo.
   • Je onderhoudt het contact, informeert over nieuwe mogelijkheden en draagt nieuwe organisaties aan
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Mogelijkheden

   • Van 8 tot 16 uur per week in Den Haag

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Proactieve, gedreven en resultaatgerichte student
   • UItdaging zien in het leggen en onderhouden van contacten
   • Aantoonbare ervaring met acquisitie of accountmanagement is een pre
   Vrijwilligerswerk bij JoHo: Summary Supporters & WorldSupportermoderators

   Vrijwilligerswerk bij JoHo: Summary Supporters & WorldSupportermoderators

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Je helpt mee om promotie te maken voor JoHo World Supporter
   • Je deelt kennis en tips over je eigen studie met je medestudenten en met JoHo
   • Je stimuleert het gebruik van de internationale samenwerkingsomgeving voor de internationale JoHo's.
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Vergoeding / Voordelen

   • gratis JoHo abonement
   • gratis doorlopende reisverzekering
   • gratis JoHo samenvattingen gedurende je studiejaar
   • vrijwilligersvergoeding
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Enthousiaste universitaire of HBO student
   • Bij voorkeur lid van een studie- of studentenvereniging
   • Beschikkend over een (studenten) netwerk (online of persoonlijk)
   JoHo Sollicitaties: Parttime werken bij JoHo - Startpagina
   Parttime werken via JoHo: Auteur van JoHo samenvattingen of keuzehulp

   Parttime werken via JoHo: Auteur van JoHo samenvattingen of keuzehulp

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

   De werkzaamheden van een auteur bestaan onder andere uit:

   • Schrijven, updaten of controleren van samenvattingen, stamplijsten, oefenvragen en college-aantekeningen
   • Meer mogelijkheden: Lees hier meer
   • Op freelance basis
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Vergoeding / Voordelen

   • Uitbetaling op basis van geleverde content
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Universitaire of HBO achtergrond
   • Ervaring met tekstverwerking
   • Goede beheersing van Nederlandse en/of Engelse taal
   • Ervaring met schrijven voor een ander
   JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - Vacaturebundel

   JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - Vacaturebundel

   Stagelopen bij JoHo: HRM & Organisatie

   Stagelopen bij JoHo: HRM & Organisatie

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Ben jij die student die zich wil ontwikkelen op het gebied van HRM? JoHo biedt een veelzijdige stage aan voor een student die communicatief, pro-actief en flexibel is én die affiniteit heeft met kennisdeling en internationale samenwerking.
   • JoHo stelt mensen en organisaties in staat bij te dragen aan een tolerante en duurzame wereld. JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking.
   • De afdeling 'HRM' heeft een adviserende, informerende en faciliterende rol binnen de organisatie. Zaken zoals talentontwikkeling, werving van nieuwe collega's en interne processen en beleid vallen onder de kerntaken van deze afdeling.

   Wat ga je doen?

   • Meewerken op de HRM afdeling met diverse taken op het gebied van personeels- en salarisadministratie, personeelsbeleid, signalering van tijdelijke en aflopende contracten, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, informeren van medewerkers over pensioenopbouw en het salarissysteem.
   • Informeren van medewerkers over de interne procedures en processen (waaronder vakantieaanvragen, bijzonder verlof, werkplekbudget en coaching)
   • Signaleren van veranderingen in de arbeidswetgeving en inventariseren van de mogelijke effecten daarvan voor het personeelsbeleid
   • Ondersteunen van het gehele traject rondom het wervings- en selectieproces (vacatureplaatsing, beantwoorden van vragen van sollicitanten, coördinatie van het selectieproces, voeren van oriënterende gesprekken)
   • Bijdragen aan de ontwikkeling van het internationale personeelsbeleid ten behoeve van de JoHo vestigingen in het buitenland
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Wat kun je verwachten?

   • Breed ervaring opdoen binnen de diverse rollen en taken van een HRM afdeling
   • All-round meedraaien in een team met drie directe collega's
   • De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen op een door jou gekozen HRM-gebied
   • Een veelzijdige en afwisselende stageplaats binnen een middelgrote, informele, en internationaal georiënteerde organisatie in Den Haag
   • De mogelijkheid om een deel van de stage in het buitenland te doen (bijvoorbeeld bij Smokey Tours op de Filipijnen)
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Wie ben jij?

   • Je bent secuur, proactief en integer;
   • Je wordt enthousiast van organisatieprocessen, talentontwikkeling en/of procesverbeteringen;
   • Je hebt affiniteit met internationale samenwerking en je wilt je graag breed ontwikkelen als HRM medewerker
   • Je bent minimaal beschikbaar voor 5 maanden
   Stagelopen bij JoHo: Events & Toerisme

   Stagelopen bij JoHo: Events & Toerisme

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Ben jij die student die zich wil ontwikkelen op het gebied van eventmanagement, toerisme, communicatie en marketing? JoHo biedt een afwisselende stage voor een student die communicatief, pro-actief en flexibel is én die affiniteit heeft met kennisdeling en internationale samenwerking.
   • JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking. Tevens stelt JoHo mensen en organisaties in staat bij te dragen aan een tolerante en duurzame wereld.
   • De afdeling Marketing & Communicatie organiseert de aanwezigheid van JoHo op beurzen en (interne en externe) events; van de contacten met de organisatoren tot de briefing van collega's en de verwerking van de resultaten. Ook wordt vanuit dit netwerk het productieproces van de PR en uitingen gecoördineerd.

   Wat ga je doen?

   • Het verzorgen van de PR en communicatie en het mede-organiseren van zowel interne als externe events en beurzen (o.a. voorbereiding, planning, vertegenwoordiging van JoHo, uitvoer en nazorg)
   • All-round meewerken aan de uitvoering van het PR-beleid, waaronder op het gebied van promotie, online zichtbaarheid, social media en communicatiematerialen (zowel online als offline)
   • Verschillende (redactie)werkzaamheden rondom de uitbouw van diverse websites en andere media-uitingen, waaronder bijdragen leveren aan de content en vormgeving
   • Stimuleren en aansturen van online kennisdeling over leren en reizen via een interactief online platform
   • Optimaliseren van processen rondom events en beurzen
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Wat kun je verwachten?

   • Een veelzijdige stageplek met ruimte voor zelfontwikkeling
   • Een organisatie met een informele sfeer en het werken binnen een enthousiast en ervaren team
   • Een veelzijdige en afwisselende stageplaats binnen een internationaal georiënteerde organisatie in Den Haag
   • De mogelijkheid om binnen de organisatie in de gehele breedte van het vakgebied mee te draaien
   • De mogelijkheid om een deel van de stage in het buitenland te doen (bijvoorbeeld bij Smokey Tours op de Filipijnen)
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Wie ben jij?

   • Je hebt een proactieve houding en bent communicatief vaardig
   • Je volgt een relevante opleiding
   • Je bent minimaal voor 3 maanden beschikbaar
   Stagelopen bij JoHo: Communicatie & Marketing

   Stagelopen bij JoHo: Communicatie & Marketing

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Wil jij je ontwikkelen op het gebied van communicatie, marketing, evenementmanagement of toerisme? JoHo biedt afwisselende stages en werkervaringsplaatsen aan voor wie communicatief, pro-actief en flexibel is én wie affiniteit heeft met kennisdeling en internationale samenwerking.

   Wat kan je doen?

   • Het verzorgen van de PR en communicatie en het mede-organiseren van zowel interne als externe events en beurzen (o.a. voorbereiding, planning, vertegenwoordiging van JoHo, uitvoer en nazorg)
   • All-round meewerken aan de uitvoering van het PR-beleid,  op het gebied van o.a. promotie, online zichtbaarheid, social media en communicatiematerialen (zowel online als offline)
   • Verschillende (redactie)werkzaamheden rondom de uitbouw en van diverse websites en andere media-uitingen, waaronder het leveren van een bijdrage aan de content en vormgeving
   • Stimuleren en aansturen van online kennisdeling over leren en reizen via een interactief online platform
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

    

   Wat kan jij verwachten?

   • Een veelzijdige plek met ruimte voor zelfontwikkeling
   • Een organisatie met een informele sfeer en het werken binnen een enthousiast en ervaren team
   • Een veelzijdige en afwisselende stage of werkervaringsplaats binnen een internationaal georiënteerde organisatie
   • De mogelijkheid om in de gehele breedte van het vakgebied mee te draaien
   • De mogelijkheid om een deel van de stage in het buitenland te doen (bijvoorbeeld bij Smokey Tours op de Filipijnen)
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

    

   Wat wordt van jou verwacht?

   • Je hebt een proactieve houding en bent communicatief vaardig
   • Je volgt een relevante opleiding of hebt een relevante achtergrond
   • Je bent minimaal voor 3 maanden beschikbaar
   Stagelopen bij JoHo: Informatica & Innovatie

   Stagelopen bij JoHo: Informatica & Innovatie

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Ben jij die gedreven Informatica student die een leerzame en uitdagende ICT stageplaats zoekt binnen een informele en internationaal georiënteerde organisatie in Den Haag?
   • JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking. Tevens stelt JoHo mensen en organisaties in staat bij te dragen aan een tolerante en duurzame wereld.
   • De JoHo afdeling 'ICT & Web' ontwerpt, analyseert, ontwikkelt, test en creëert ICT oplossingen voor de verschillende onderdelen van de organisatie (van kennisdelingsplatform tot CRM), en ondersteunt hierin. JoHo heeft het ontwikkelproces van de websites en servers in eigen beheer wat veel mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie biedt.

   Wat ga je doen?

   • Meehelpen met het onderhoud en het doorontwikkelen van verschillende websites en applicaties voor de diverse JoHo platformen
   • Optimalisatie en verdere ontwikkeling van een interactief kennisdelingsplatform voor (internationale) studenten
   • Voorbeelden van mogelijke opdrachten:
    • Het ontwerpen en schrijven van een systeemdeel aan de hand van bestaande technologieën
    • Het optimaliseren van de synchronisatie tussen de ontwikkelomgeving en productie, en het verbeteren van deels aanwezige ontwikkelstraten
    • Aan de hand van performance en usability uitgangspunten het contentbeheer (CDN) herontwerpen
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Wat kun je verwachten?

   • Breed ervaring opdoen binnen een team dat zowel de frontend als backend verzorgd voor verschillende websites
   • All-round meedraaien in een team met vier directe collega's
   • Werken in een Agile omgeving
   • Carrière- en doorgroeimogelijkheden
   • De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in Drupal CMS
   • Een veelzijdige en afwisselende stageplaats binnen een middelgrote, informele en internationaal georiënteerde organisatie
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Wie ben jij?

   • Je bent zelfstandig, proactief en flexibel
   • Je denkt in mogelijkheden en oplossingen
   • Je hebt een analytisch denkvermogen
   • Je bent minimaal beschikbaar voor 3 maanden
   Stagelopen bij JoHo: Communication & Multimedia Design

   Stagelopen bij JoHo: Communication & Multimedia Design

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Ben jij die creatieve student die zich wil ontwikkelen op het gebied van communicatie, multimedia en design? JoHo biedt een leerzame en uitdagende mediastage aan voor een student die communicatief, pro-actief en flexibel is én die affiniteit heeft met kennisdeling en internationale samenwerking.
   • JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking. Tevens stelt JoHo mensen en organisaties in staat bij te dragen aan een tolerante en duurzame wereld.
   • De afdeling Media & Communicatie houdt zich bezig met het beheer, de ontwikkeling en optimalisatie van verschillende online en offline JoHo uitingen (van kennisdelingsplatform en CRM tot folders en banners), ook wordt vanuit deze afdeling het productieproces van de PR en uitingen gecoördineerd.

   Wat ga je doen?

   • Meewerken aan het interaction en usability design van bestaande JoHo websites, en o.a. een bijdrage leveren aan de content en het visueel ontwerp
   • Optimalisatie en verdere ontwikkeling (zoals front-end development) van een interactief kennisdelingsplatform voor (internationale) studenten
   • Bijdragen leveren aan de ontwikkeling van diverse JoHo websites en het verbeteren van de user experience
   • All-round meewerken aan de uitvoering van het PR-beleid, waaronder op het gebied van digitale en print media, online zichtbaarheid en de ontwikkeling van communicatiematerialen
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Wat kun je verwachten?

   • De mogelijkheid om in de gehele breedte van het vakgebied mee te draaien in de organisatie
   • De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in een door jou gekozen specialisme
   • Een veelzijdige en afwisselende stageplaats binnen een middelgrote, informele en internationaal georiënteerde organisatie
   • De mogelijkheid om een deel van de stage in het buitenland te doen (bijvoorbeeld bij Smokey Tours op de Filipijnen)
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Wie ben jij?

   • Je bent zelfstandig, proactief en flexibel;
   • Je bent handig met Adobe CS, CSS, en hebt bij voorkeur kennis van het CMS Drupal;
   • Je bent minimaal beschikbaar voor 3 maanden;
   Werkervaringsplaats bij JoHo - support center in Bejing

   Werkervaringsplaats bij JoHo - support center in Bejing

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Werken in een dynamische en groeiende organisatie in bruisend Beijing, in een veelzijdige en uitdagende functie met veel zelfstandigheid.
   • Begeleiden van tours (stadswandelingen, fietstochten e.d) in en rondom Beijing.
   • Meehelpen bij de PR werkzaamheden voor de taalcursussen en tours die de organisatie organiseert. 
   • Opzetten van een informatieplatform voor expats in China.
   • Brede ondersteuning bieden bij administratieve processen voor de verschillende activiteiten (taalcurssussen, tours, werkbemiddeling) van de organisatie.
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 
   • Competenties die je kunt ontwikkelen: omgevingsbewustzijn, communiceren, zelfvertrouwen hebben, plannen en leidinggeven.
   • Je werkt samen met Chinese collega's in de enerverende omgeving van Beijng
   • Je ontvangt assistentie bij de aanvraag van je visum en je wordt goed voorbereid middels een uigebreide training in zowel Nederland als China.

    

   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 
   • Flexibiliteit zijn:  Flexibel, sociaal, geduldig en zelfstandig zijn
   • Creatief zijn: Initiatief tonen en het leuk vinden om oplossingsgericht te werken
   • Communiceren: Beschikken over een uitstekende beheersing van de Engelse taal
   • Communiceren: Kennis van de Chinese taal- en cultuur is een pre
   JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - Startpagina
   JoHo Sollicitaties: Solliciteren & Reageren

    

   WorldSupporter & Vrijwilligerswerk

    

   Vrijwilligerswerk bij JoHo: Summary Supporters & WorldSupportermoderators

   Vrijwilligerswerk bij JoHo: Summary Supporters & WorldSupportermoderators

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Je helpt mee om promotie te maken voor JoHo World Supporter
   • Je deelt kennis en tips over je eigen studie met je medestudenten en met JoHo
   • Je stimuleert het gebruik van de internationale samenwerkingsomgeving voor de internationale JoHo's.
   Competenties die je kunt opdoen en andere voordelen: o.a.: 

   Vergoeding / Voordelen

   • gratis JoHo abonement
   • gratis doorlopende reisverzekering
   • gratis JoHo samenvattingen gedurende je studiejaar
   • vrijwilligersvergoeding
   Competenties die je nodig hebt en andere voorwaarden: o.a.: 

   Profiel

   • Enthousiaste universitaire of HBO student
   • Bij voorkeur lid van een studie- of studentenvereniging
   • Beschikkend over een (studenten) netwerk (online of persoonlijk)
   Missie, Visie & JoHo in vogelvlucht

   Missie, Visie & JoHo in vogelvlucht

   The World of JoHo

    

   JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met online platforms en fysieke support centers, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij persoonlijke ontwikkeling en internationale samenwerking.

   JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

    


    

    JoHo missie, visie & concept

    Missie & Visie

    • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
    • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling,  en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

    Concept

    • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
    • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
    • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland

    JoHo doelgroep

    • JoHo is gericht op scholieren, studenten, expats, ondernemers, reizigers, vrijwilligers en iedere organisatie die internationale samenwerking een warm hart toedraagt.

    JoHo thema’s

    • JoHo heeft als belangrijkste kernthema’s:
     • Persoonlijke ontwikkeling : Leren, Studeren, Werken, Solliciteren, Ondernemen, Initiëren
     • Internationale Samenwerking: Helpen, Reizen , Regelen, Emigreren, Immigreren & Inspireren

    Hoe kan JoHo mij steunen?

    • Naast de steun die jij JoHo kan verlenen, steunt JoHo jou mettools, keuzehulp, advies en kortingen op artikelen, verzekeringen, reizen, activiteiten, trainingen, faciliteiten, samenvattingen & mediagebruik.

    Hoe kan ik JoHo steunen?

    Wat hebben JoHo en JoHo donateurs al bereikt?

     

    Waaruit bestaat de World of JoHo?

     

    JoHo support centers

    • De online en fysieke platforms waar bezoekers, JoHo donateurs en JoHo abonnees worden gestimuleerd en ondersteund op het gebied van kennisdeling, keuzes maken en talentontwikkeling

    JoHo WorldSupporter

    • Het JoHo platform voor wie ook wat voor een ander wil betekenen, een online community en marktplaats voor wereldburgers, vrijwilligers & betrokken bedrijven

    JoHo Samenvattingen

    • Het JoHo platform voor vraag en aanbod op het gebied van nationale en internationale samenvattingen

    JoHo Artikelen & Activiteiten

    • Het JoHo platform en de winkelformule voor vraag en aanbod op het gebied van reisartikelen, trainingen en activiteiten in het buitenland

    JoHo Verzekeringen

    • Het JoHo platform voor al je verzekeringen, veiligheidsmaatregelen, visumzaken, vaccinaties & regelwerk bij kort en lang verblijf in het buitenland

    JoHo Insurances

    • Het JoHo platform voor emigranten & expats in het buitenland

    Wat is een JoHo support center?

    • In een JoHo support center ervaar je de World of JoHo.
    • Je vindt de JoHo support centers in meerdere steden in Nederland en je kunt, net als in een winkel, gewoon binnenlopen.

    Waar heeft JoHo support centers?

    • JoHo is in Nederland gevestigd in Den Haag, Leiden, Amsterdam, Utrecht en Groningen.
    • In het buitenland vind je JoHo centers in Manila, Beijing, Willemstad en bij +/- 40 partners in 35 landen.

    Hoe kan ik gebruikmaken van JoHo?

    • Verken de World of JoHo en maak gebruik van de JoHo support centers, websites, magazines en events. Kom bijvoorbeeld langs in het JoHo center in Den Haag, maak online een ontdekkingsreis of bezoek een van de vele JoHo events.
    • JoHo heeft als belangrijkste producten en diensten: keuzehulp, advies, kortingen en het ter beschikking stellen van faciliteiten

    Welke activiteiten vinden plaats in The World of JoHo?

    Wat is de betekenis van de term JoHo?

    • De term JoHo heeft in de loop der jaren meerdere betekenissen gehad. Heden ten dage wordt gerefereerd aan een meer dan 2000 jaar oude quote van Ashoka. Aan de oever van de Ganges probeerde de Indiase visionair en heerser Ashoka zijn volk ervan te overtuigen dat alle volkeren op aarde gelijk zijn en van elkaar kunnen leren: "Life is a Journey to Open-mindedness, Helpfulness and Optimism".

     

    JoHo Sollicitaties: Solliciteren & Reageren

      

       

     

    Crossroad: Kiezen uit de bundel
    JoHo: concept begrijpen

    JoHo Missie, Visie & Concept

    Missie & Visie

    • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
    • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

    Concept

    • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
    • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
    • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
    JoHo: pagina begrijpen

     Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

     Tools & Info

    1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
    2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

     

     

    JoHo: footprint achterlaten
    Pagina bewaren in je bundels:

    (Service voor ingelogde JoHo donateurs)