Tijdelijk werken en bijbanen

 

Bij JoHo in Nederland

JoHo: crossroad uit bundel

 

Bij JoHo werken, jezelf ontwikkelen en anderen helpen

 

Missie, Visie & JoHo in vogelvlucht

Missie, Visie & JoHo in vogelvlucht

 

The World of JoHo
 

 

  Wat is de JoHo missie, visie en het concept?

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via fysieke en online platforms wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo.
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten.  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland.

  Wat is de JoHo doelgroep?

  Kerndoelgroepen

  • Reizigers, vrijwilligers, werkenden, emigranten, en iedereen die betrokken is bij de wereld om zich heen.
  • Jongeren, studenten, stagiaires, en iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen.
  • Projecten, initiatieven en organisaties, die internationale samenwerking een warm hart toedragen.

  Wat zijn de JoHo thema’s?

  Kernthema’s

  • Persoonlijke ontwikkeling: Leren, Studeren, Werken, Solliciteren, Ondernemen, Initiëren.
  • Internationale samenwerking: Helpen, Reizen, Regelen, Emigreren, Immigreren & Inspireren.

  Hoe kan JoHo jou steunen?

  • Naast de steun die jij JoHo kan verlenen, steunt JoHo jou met tools, keuzehulp, advies en kortingen op artikelen, verzekeringen, reizen, activiteiten, trainingen, faciliteiten, samenvattingen en mediagebruik.

  Hoe kan jij JoHo steunen?

  Wat hebben JoHo en JoHo donateurs al bereikt?

  Waar bestaat de World of JoHo uit?

   JoHo WorldSupporter

   • Het JoHo platform voor wie ook wat voor een ander wil betekenen, een online community en marktplaats voor wereldburgers, vrijwilligers en betrokken bedrijven.

   JoHo Verzekeringen

   • Het JoHo platform voor al je verzekeringen, veiligheidsmaatregelen, visumzaken, vaccinaties & regelwerk bij kort en lang verblijf in het buitenland.

   JoHo Abonnementen

   • Het JoHo platform voor persoonlijke ontwikkeling met tools voor studie, stage, werk, reizen en emigreren.

   JoHo Partnerships

   • Het JoHo platform waar organisaties in staat worden gesteld hun projecten, activiteiten en vacatures onder de aandacht te brengen bij een doelgroep die wat wil betekenen voor de wereld om hen heen.

   Hoe kan je gebruikmaken van JoHo?

   • Je kunt de World of JoHo verkennen via JoHo support centers, de online platforms en de events. Kom langs in een JoHo World Experience Center, maak online een ontdekkingsreis, bezoek JoHo op een event, of neem telefonisch contact op. Lees over contact met JoHo

   Wat is de betekenis van de term JoHo?

   • De term JoHo heeft in de loop der jaren meerdere betekenissen gehad. Heden ten dage wordt gerefereerd aan een meer dan 2.000 jaar oude quote van Ashoka. Aan de oever van de Ganges probeerde de Indiase visionair en heerser Ashoka zijn volk ervan te overtuigen dat alle volkeren op aarde gelijk zijn en van elkaar kunnen leren: "Life is a Journey to Open-mindedness, Helpfulness and Optimism".

    

   JoHo Sollicitaties: pas ik bij JoHo?

   JoHo Sollicitaties: pas ik bij JoHo?

   JoHo & Gemeenschappelijke waarden

   De gemeenschappelijke waarden de JoHo cultuur weergeven zijn:

   • tolerantie & respect voor anderen (culturen)
   • solidariteit, sympathie & vriendschappelijkheid
   • praktisch, pragmatisch & zelfstandig
   • non-materialisme & internationaal betrokken
   • jong of jong van geest
   • gelijkheid & multiculturele werkomgeving
   • trial & error omgeving
   • blijdschap bij onzekerheid en onbekende eindbestemmingen
   • energie krijgen van talentontwikkeling
   • tevredenheid bij een faciliterende rol in de organisatie zonder spotlights
   • inspiratie bij de reis en niet de aankomst

   JoHo & Organisatie

   JoHo heeft een netwerk(proces)-organisatie structuur. De kern hiervan is dat de structuur een afgeleide is van hoe mensen willen werken en niet andersom. Kenmerken die bij de verschillende netwerkorganisaties overeenkomen (en die grotendeels ook op JoHo van toepassing zijn) betreffen onder meer:

   • geen organisatie rond structuren en functies maar rond processen en (sterk wisselende) rollen
   • belangrijke rol voor coaching (leren zelfstandig te functioneren) in plaats van direct leiding geven door een direct leidinggevende
   • nadruk op informeel in plaats van formeel medezeggenschap
   • feedback van directe collega's en coaches in plaats van functionerings- en beoordelingsgesprekken
   • een intensief gebruik van een intern netwerk (intranet / wisselende werkplekken / informeel overleg)
   • nadruk op ondernemerschap, zelfsturing en eigen initiatief in plaats van hiërarchie en bureaucratie

   De activititeiten van JoHo spelen zich af rondom een aantal netwerken:

   De ondersteunende netwerken:

   • Organisatie: Strategie, P&O, Administratie & Financiën
   • Faciliteiten: ICT, Logistiek &  inkoop
   • Communicatie: PR & Marketing

   De product- en dienstgerichte netwerken:

   • Donateurschap, Abonnementen & Trainingen
   • Verzekeringen & Talentontwikkeling in het buitenland
   • Samenvattingen & Talentontwikkeling in Nederland
   • Support center & Services
   • Samenwerking &  Belangenbehartiging

   De JoHo thema's

   De kernthema's van de JoHo activiteiten en services hebben betrekking op

   • Emigratie en lang verblijf in het buitenland
   • Werken, je ontwikkelen en je omgeving laten groeien
   • Studie, en kennis voor wetenschap en wijsheid
   • Reizen maken, ervaringen beleven, energie opdoen
   • Inspiratie en zingeving voor jezelf en het leven

    

   Tijdelijk werken bij JoHo: Introductie en procedures

   Tijdelijk werken bij JoHo: Introductie en procedures

   • Hieronder vind je de JoHo onderdelen (netwerken) waarvoor met enige regelmaat parttime versterking wordt gezocht en waarvoor doorlopend open sollicitaties kunnen worden gestuurd. Staan er één of meer sterren achter dan is er sprake van relatieve spoed.
    • Administratie & Personeelszaken ***
    • Administratie & Verzekeringen ***
    • Financiën & Boekhouding *
    • Samenstelling Samenvattingen ***
    • Tekstredactie & Webcontent ***
    • Webdevelopment *
    • Promotie & Communicatie **
    • Centercoaches **
    • Acquisitie & Samenwerkingen *
    • Auteurs ***
    • Cleaners **

   Vacatures & Open Sollicitaties

   JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

   JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

   Tijdelijk werken bij JoHo: als administratief medewerker internationale zaken (de bijbaan die makkelijk combineert met je studie)

   Tijdelijk werken bij JoHo: als administratief medewerker internationale zaken (de bijbaan die makkelijk combineert met je studie)

   Wat houdt het in?: 
   • Je houdt je bezig met de administratieve processen rondom het vertrek van studenten en reizigers naar het buitenland.
   • Je ondersteunt de verwerking van verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland.
   • Je hebt intern een ondersteunende rol bij de administratieve procedures en beleid.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je werkt in een informele sfeer en met een enthousiast team.
   • Je werkt in een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken.
   • Je werkt in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
   • Je hebt mogelijkheden om tussen de 5 en 24 uur per week te werken.
   • Je werkt op het hoofdkantoor in Den Haag.
   Wat neem je mee?: 
   • Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden.
   • Je beschikt over competenties en vaardigheden als secuur en analytisch kunnen werken, flexibiliteit, betrokkenheid, communicatievermogen, resultaatgerichtheid en zelfstandigheid.
   • Je hebt bij voorkeur werk- en reiservaring in het buitenland.
   • Je woont of studeert in Leiden, Den Haag of omgeving.
   • Er zijn parttime mogelijkheden.
   Bestemmingen: 
   Tijdelijk werken bij JoHo: als assistent internationale samenwerking

   Tijdelijk werken bij JoHo: als assistent internationale samenwerking

   Wat houdt het in?: 
   • Je draagt bij aan het verder uitbreiden van het netwerk van JoHo. 
   • Je onderhoudt contacten, informeert over nieuwe samenwerkings mogelijkheden en draagt nieuwe organisaties aan.
   • Je helpt mee bij het onderhouden en intensiveren van bestaande samenwerkingen.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je krijgt inzicht in het diverse nationale en internationale netwerk van JoHo.
   • Je bent 8 tot 16 uur per week beschikbaar.
   • Je werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Haag.
   • Je wordt uitbetaald op basis van gewerkte uren.
   Wat neem je mee?: 
   • Je bent een proactieve, gedreven en resultaatgerichte student.
   • Je ziet uItdaging in het leggen en onderhouden van contacten.
   • Het hebben van aantoonbare ervaring met acquisitie of accountmanagement is een pre.
   Tijdelijk werken bij JoHo: als assistent algemene of financiele zaken

   Tijdelijk werken bij JoHo: als assistent algemene of financiele zaken

   Wat houdt het in?: 
   • Je helpt mee binnen het netwerk Administration & Finance waarbij de werkzaamheden onder andere bestaan uit: het voorbereiden van het betalingsverkeer en fiscale aangiften, interne budgetbewaking, fondsenbeheer, bestedingsplannen en de interne controles van de JoHo support centers in Nederland en het buitenland.
   • Je onderhoudt de contacten met externe (financiële) instellingen en organisaties.
   • Je hebt intern een adviserende en ondersteunende rol bij administratieve en financiële procedures en beleid.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je werkt in een informele sfeer en met een enthousiast team
   • Je werkt in een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken.
   • Je werkt in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
   • Je werktijden en -uren zijn in overleg, tussen 8 tot 24 uur per week.
   • Je werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Haag.
   Wat neem je mee?: 
   • Je hebt kennis van en ervaring met financiële verslaglegging.
   • Je beschikt over competenties en vaardigheden als secuur en analytisch kunnen werken, betrokkenheid, communicatievermogen, flexibiliteit, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, resultaatgerichtheid, servicegerichtheid en zelfstandigheid.
   • Je staat achter waarden als bescheidenheid, optimisme, positiviteit, redelijkheid, vernieuwing en zingeving.
   • Je werkt op een academisch denk- en werkniveau.
   • Je hebt bij voorkeur werk- en reiservaring in het buitenland.
   Bestemmingen: 
   Tijdelijk werken bij JoHo: als assistent personeelszaken en persoonlijke ontwikkeling

   Tijdelijk werken bij JoHo: als assistent personeelszaken en persoonlijke ontwikkeling

   Wat houdt het in?: 
   • Je helpt mee binnen het netwerk Personeelszaken waarbij de werkzaamheden onder andere bestaan uit: personeels- en salarisadministratie, werkzaamheden rondom aanstellingen en uitdiensttredingen van medewerkers en werving en selectie.
   • Je informeert medewerkers over de interne procedures en processen (waaronder vakantieaanvragen, bijzonder verlof, werkplekbudget en coaching).
   • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid ten behoeve van de JoHo vestigingen in binnen- en buitenland.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je werkt in een informele sfeer en met een enthousiast team.
   • Je werkt in een maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie die inkomsten verwerft om haar doelen te bereiken.
   • Je werkt in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
   • Je werktijden- en uren zijn in overleg tussen 8 tot 24 uur per week.
   • Je werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Haag.
   Wat neem je mee?: 
   • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met personeels- en salarisadministratie.
   • Je werkt op een academisch denk- en werkniveau.
   • Je beschikt over competenties en vaardigheden als secuur en analytisch kunnen werken, betrokkenheid, communicatievermogen, flexibiliteit, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, resultaatgerichtheid, servicegerichtheid en zelfstandigheid.
   • Je staat achter waarden als bescheidenheid, optimisme, positiviteit, redelijkheid, vernieuwing en zingeving.
   • Je hebt bij voorkeur werk- en/of reiservaring in het buitenland.
   Bestemmingen: 
   Tijdelijk werken bij JoHo: als communicatie- of redactiemedewerker

   Tijdelijk werken bij JoHo: als communicatie- of redactiemedewerker

   Wat houdt het in?: 
   • Ontwikkelen en structureel verbeteren van informatie op diverse JoHo websites over reizen, leren, helpen, werken, ondernemen en emigreren.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je werkt zelfstandig en in teamverband.
   • Je bent 8 tot 16 uur per week beschikbaar.
   • De werkdagen zijn in overleg.
   • Uitbetaling op basis van gewerkte uren.
   • Naast het werken vanuit het JoHo center in het centrum van Den Haag, kan je ook sporadisch vanuit andere lokaties werken
   Wat neem je mee?: 
   • Je hebt een academisch denk- en werkniveau.
   • Je bent flexibel, pro-actief en kan improviseren.
   • Je hebt affiniteit met kennisdeling, talentontwikkeling en internationale samenwerking.
   • Je haalt blijdschap uit onzekerheid en onbekende eindbestemmingen
   • Je haalt inspiratie uit de reis en niet de aankomst.
   • Je hebt een vlotte pen en uitstekende kennis van de Nederlandse taal.
   • Je hebt ervaring met schrijven
   Bestemmingen: 
   Tijdelijk werken bij JoHo: als promotiemedewerker tijdens je studie

   Tijdelijk werken bij JoHo: als promotiemedewerker tijdens je studie

   Wat houdt het in?: 
   • Contact leggen met relevante organisaties in de steden waar een JoHo support center of pickup balie aanwezig is.
   • PR-werkzaamheden zoals flyeren, social media berichten plaatsen en posters ophangen.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je doet afwisselend werk.
   • Jouw standplaats is bijvoorbeeld Den Haag, Leiden Utrecht, Amsterdam, Enschede of Groningen
   • Je wordt uitbetaald op basis van gewerkte uren.
   Wat neem je mee?: 
   • Je bent een enthousiaste, universitaire of HBO student.
   • Je bent flexibel en proactief en je kan improviseren.
   • Je bent beschikbaar voor 2 tot 8 uur per week.
   Tijdelijk werken bij JoHo: als studentmanager, de ideale bijbaan naast je studie

   Tijdelijk werken bij JoHo: als studentmanager, de ideale bijbaan naast je studie

   Wat houdt het in?: 
   • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
   • Het ondersteunen bij het samenstellen van de studiematerialen, waaronder lay-out werkzaamheden.
   • PR & communicatie werkzaamheden.
   • Strategie en productie.
   • Administratie en verkoop.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je zal actief zijn op het gebied van studiematerialen op nationaal en internationaal gebied.
   • Je houdt je bezig met thema's als kennisdeling, didactiek en e-learning.
   • Je werkt in een unieke omgeving met een uiterst informele sfeer.
   • Je vindt het leuk om te groeien samen met een team dat jong (van geest) is.
   • Je wilt graag werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten.
   • Je kan parttime aan de slag van 12 tot 20 uur per week.
   • De uitbetaling is op basis van gewerkte uren.
   Wat neem je mee?: 
   • Je bent een enthousiaste, ambitieuze universitaire student.
   • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
   • Je hebt er geen moeite mee om zo nu en dan leiding te geven en aan te sturen.
   • Je bent in staat om overzicht te kunnen houden en meerdere taken tegelijkertijd te doen.
   • Je bent flexibel, pragmatisch en proactief.
   • Je beschikt over strategisch inzicht.
   • Je doet een relevante studie.
   • Je standplaats is in Den Haag, met de mogelijkheid om (deels) vanuit Leiden en Utrecht actief te zijn.
   Bestemmingen: 
   Tijdelijk werken bij JoHo: als tekstredacteur van studiemateriaal of samenvattingen van je studie

   Tijdelijk werken bij JoHo: als tekstredacteur van studiemateriaal of samenvattingen van je studie

   Wat houdt het in?: 
   • Je helpt mee met bij de strategie rondom de benodigde productie rondom samenvattingen en studiehulp.
   • Je redigeert de aangeleverde samenvattingen.
   • Je doet de lay out van aangeleverde samenvattingen.
   • Je helpt mee met de productie rondom samenvattingen en studiehulp.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je bent bezig zijn met thema's als kennisdeling, didactiek en e-learning.
   • Je werkt in unieke uiterst informele sfeer.
   • Je hebt ook de ambitie om een flinke groei door te maken met een team dat jong (van geest) is.
   • Je wilt graag werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten.
   • Je kan je uren wisselend indelen van 12 tot 20 uur per week.
   • Je wordt uitbetaald op basis van gewerkte uren.
   Wat neem je mee?: 
   • Je bent enthousiast.
   • Je bent ambitieus.
   • Je studeert aan de universiteit.
   • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
   • Je bent flexibel, pragmatisch en proactief.
   • Je hebt ervaring met tekstverwerking.
   • Je werkt vanuit ons hoofdkantoor in het centrum van Den Haag.
   • Je hebt de mogelijkheid om (deels) vanuit Leiden of Utrecht te werken.
   Tijdelijk werken bij JoHo: als webdeveloper of webmedewerker naast je studie of opleiding

   Tijdelijk werken bij JoHo: als webdeveloper of webmedewerker naast je studie of opleiding

   Wat houdt het in?: 
   • Meehelpen met het onderhoud en de doorontwikkeling van verschillende websites en applicaties voor de diverse JoHo platformen.
   • Het optimaliseren van de synchronisatie tussen de ontwikkelomgeving en productie, en het verbeteren van deels aanwezige ontwikkelstraten.
   • Aan de hand van performance en usability uitgangspunten het contentbeheer (CDN) optimaliseren en verbeteren.
   • Afhankelijk van ervaring en achtergrond kunnen de werkzaamheden en bijbehorende verantwoordelijkheden variëren van assisterend tot coördinerend.
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je vindt het leuk om te werken in een veelzijdige, groeiende en continu in beweging zijnde organisatie.
   • Je werkt in een unieke informele sfeer, met de ambitie een flinke groei door te maken met een team dat jong (van geest) is.
   • Je kan werken in een non-profit netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor eigen inkomsten.
   • Je werkt vanuit het JoHo Center in het centrum van Den Haag.
   • Je bent beschikbaar voor 8 tot 40 uur per week.
   • De uitbetaling is op basis van gewerkte uren.
   Wat neem je mee?: 
   • Je hebt ervaring of wilt ervaring opdoen met het ontwikkelen van websites in Drupal.
   • Je hebt affiniteit met ontwikkelen in open source omgevingen.
   • Je hebt een academisch denk- en werkniveau.
   • Je kan in teamverband werken.
   • Je hebt een flexibele en accurate instelling en je kan improviseren.
   • Je hebt affiniteit met internationale samenwerking.
   Tijdelijk werken via JoHo: als auteur van JoHo samenvattingen

   Tijdelijk werken via JoHo: als auteur van JoHo samenvattingen

   Wat houdt het in?: 
   Wat hou je er aan over?: 
   • Je werkt op freelance basis.
   • Je wordt uitbetaald op basis van geleverde content.
   Wat neem je mee?: 
   • Je hebt een universitaire of HBO achtergrond.
   • Je hebt ervaring met tekstverwerking.
   • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal.

     

   JoHo Sollicitaties: contact en informatie

      

    

   Crossroad: Kiezen uit de bundel
   JoHo: concept begrijpen

   JoHo Missie, Visie & Concept

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
   JoHo: pagina begrijpen

    Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

    Tools & Info

   1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
   2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

    

    

   JoHo: footprint achterlaten
   Pagina bewaren in je bundels:

   (Service voor ingelogde JoHo donateurs)