Wanneer kan een service-abonnement voor organisaties met gesloten beurzen worden afgenomen?

  Chapter 

 

Samenwerking met gesloten beurzen

  • De JoHo service-abonnementenstructuur is erop gericht een duurzame samenwerking op te starten. Ook hier is het uitgangspunt weer dat organisaties elkaar direct, maar ook in de toekomst, wederzijds waarde gunnen.
  • Niet zelden gaat een service-abonnement met financiele bijdrage na verloop van tijd over in een samenwerking met gesloten beurzen (barter).

Wanneer kan een service-abonnement met een financiele bijdrage worden omgezet naar een samenwerking met gesloten beurzen?

  • Afspraken met gesloten beurzen (barteren) zijn afhankelijk van het soort service-abonnement dat door een organisatie is afgesloten.
  • In het algemeen wordt een samenwerking die meer dan drie keer de waarde betreft van een service-abonnement omgezet in een afspraak met gesloten beurzen.
  • Uiteraard worden afspraken met gesloten beurzen alleen gemaakt met wederzijds goedvinden.

Voorbeelden

  • Een mediabedrijf dat aan JoHo een gratis advertentie biedt ter waarde van 1500 euro kan een jaar lang gebruikmaken van service-abonnement 7.
  • Een producent of inkooporganisatie die korting of voordeel biedt aan JoHo donateurs kan een jaar lang gebruikmaken van service-abonnement 6 of 7.
  • Een initiatiefnemer die een succesvolle verzekeringssamenwerking met JoHo heeft lopen kan jaarlijks gebruikmaken van service-abonnement 6 of 7.
  • Een projectopzetter die zijn of haar reis- of emigratieverzekering via JoHo laat lopen kan jaarlijks gebruikmaken van service-abonnement 4 of 5.
  • Een studentenorganisatie die met JoHo een samenwerking opzet kan afhankelijk van de breedte van de samenwerking gebruikmaken van service-abonnement 4 tot 7.

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten