Gebruik maken van services als JoHo partner

 

 

Samenwerken & Services

 

Samenwerken met JoHo - Accounthoudersbundel

Samenwerken met JoHo - Accounthoudersbundel

Hoe maak je gebruik van je JoHo service-abonnement voor organisaties en initiatiefnemers?

Hoe maak je gebruik van je JoHo service-abonnement voor organisaties en initiatiefnemers?

Vacatures plaatsen

Hoe maak je gebruik van de vacature plaatsingsmogelijkheden binnen je JoHo service-abonnement?

 • Op de pagina over vacatures plaatsen vind je hoeveel vacatures je per service-abonnement kunt plaatsen.
 • Maximum nog niet bereikt? Stuur je vacature in voor exposure onder werkzoekende JoHo donateurs.
 • Maximum al bereikt? Lees meer bij het wijzigen van je service-abonnement.

Verzekeringen afsluiten

Hoe maak je gebruik van de mogelijkheid om je klanten of werknemers via JoHo te laten verzekeren of een verzekeringscheck te laten doen?

 • Op de pagina over samenwerken op het gebied van verzekeringen kun je meer lezen.
 • Op deze pagina kun je ook vinden of jouw klanten of deelnemers gebruik kunnen maken van een korting of dat jouw organisatie gebruik kan maken een fee per verzekering.
 • Je kunt ook contact opnemen via cooperation@joho.org of het contactformulier om na te gaan wat er in jouw situatie mogelijk is.

Flyers en posters verspreiden

Hoe maak je gebruik van de mogelijkheid om flyers of posters te verspreiden via JoHo?

 • Op de pagina over het gebruik van de faciliteiten in de JoHo support centers kun je meer kezen over hoeveel flyers of posters je per jaar je kunt verspreiden via JoHo.
 • Maximum nog niet bereikt? Lees meer bij materiaal aanleveren.
 • Maximum al bereikt? Lees meer over het Wijzigen van je service-abonnement.

Workshop- of flexplekruimte te benutten

Hoe maak je gebruik van de mogelijkheid om in een JoHo support center een workshop of flexplek ruimte te benutten?

 • Op de pagina over het gebruik van de faciliteiten in de JoHo support centers kun je lezen hoe vaak je een workshopruimte of flex werkplek je kunt gebruiken.
 • Maximum al bereikt? Lees meer over het wijzigen van je service-abonnement.
Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf - Partnerbundel

Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf - Partnerbundel

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Gaan er via je organisatie regelmatig medewerkers of klanten op pad (van enkele individuen tot tientallen of honderden mensen)?

 • Maak dan gebruik van de mogelijkheid om door JoHo een vrijblijvende check te laten uitvoeren.
 • Door je klanten of medewerkers bij JoHo actief aan te leveren voor een Verzekeringscheck, worden ze door goed opgeleide JoHo medewerkers voorzien van een objectief en passend advies.

Op welke manier kan je je deelnemers voorzien van een passende verzekering?

 • Je kunt als organisatie zelf de met JoHo afgesproken verzekering en dekking voor je deelnemers afsluiten (je organisatie is dan de verzekeringnemer en draagt ook de verzekeringspremie af)
 • Je kunt de deelnemers verplichten zelf de met JoHo afgesproken verzekering en dekking af te sluiten. Als de verzekering is afgesloten koppelt JoHo dit terug aan de organisatie.
 • Je stuurt de contactgegevens door van de deelnemers. JoHo neemt dan contact op om de deelnemers van advies en een afsluitmogelijkheid te voorzien.
 • Je kan deelnemers in je communicatiekanalen doorverwijzen naar de online verzekerings-, en adviespagina's. JoHo kan een korte tekst aanleveren om in je communicatiekanalen en socials te gebruiken.

Reisverzekering en internationale ziektekostenverzekering

 • JoHo krijgt veel vragen van organisaties die hun klanten of medewerkers willen voorzien van een passend advies omtrent hun reis- en/of ziektekostenverzekering in het buitenland.
 • Daarmee bieden organisaties hun externe of interne klant extra service plús worden de risico's verkleind rondom onverwachte of hoge kosten voor de betrokkenen zelf, voor de organisatie(s) en voor de counterparts in het buitenland.
 • JoHo heeft dan ook stevige expertise opgebouwd rondom het adviseren en verzekeren van mensen die voor korte of lange periode naar het buitenland gaan om te wonen, werken, leren, helpen of reizen.
 • Tevens kunnen klanten of medewerkers worden ondersteund rondom het stopzetten van de zorgverzekering in Nederland en/of het uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

Annuleringsverzekering

 • Ook voor het afsluiten van annuleringsverzekeringen, al dan niet met speciale regelingen rondom bijvoorbeeld studie-inloting of herexamens, kunnen klanten worden voorgelegd aan JoHo voor advies.

Aanmelden & starten met het doorsturen van klanten

Check de antwoorden op gerelateerde vragen als:

 • Hoe kan je je organisatie aanmelden voor de JoHo Verzekeringscheck?
 • Hoe en waar lever je geïnteresseerde klanten aan voor een Verzekeringscheck?
 • Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?
 • Welke materialen en teksten kan je gebruiken om je eigen doelgroep te wijzen op nut en noodzaak van een passende verzekering / passend verzekeringsadvies?

Contact

 

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

 • Ja dat kan uiteraard. Basisuitgangspunt is dat je je klanten actief voorlegt aan JoHo, zodat JoHo ze kan benaderen.

Exclusief voor JoHo donateurs en abonnees

 • Annuleringsverzekeringen via JoHo zijn extra voordelig en exclusief af te sluiten door JoHo donateurs en abonnees
 • Je klant is al JoHo donateur voor 5 euro per jaar
 • Annuleringsverzekeringen kunnen desgewenst worden gecombineerd met reisverzekeringen
 • Alleen in incidentele gevallen (groot volume, hoge reissommen) kan een uitzondering worden gemaakt, maar resulteert het wél donateur of abonnee worden nog steeds in extra voordelen en kortingen

Extra voordeel voor je klanten bij het afsluiten via JoHo

Kiezen je klanten voor het afsluiten van een annuleringsverzekering via JoHo, dan ontvangen zij een gratis JoHo serviceabonnement Hiermee krijgen zij o.a.:

 • korting op de annuleringsverzekering
 • korting op de reisverzekering
 • stevige kortingen bij de aanschaf van reisuitrusting en artikelen voor veiligheid en gezondheid in het buitenland (aanschaf kan online of in de support centers)
 • toegang tot JoHo summaries; JoHo's uittreksel database & studie- en loopbaanhulpmiddelen

Speciale regelingen rondom studie-inloting, herexamen e.d. mogelijk

 • Speciaal voor klanten van Nederlandse bemiddelende organisaties heeft JoHo tegen een zeer geringe premietoeslag extra annuleringsvoorwaarden bedongen
 • Ook de bemiddelingskosten van de organisatie zijn verzekerd
 • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren (vraag naar de extra voorwaarden)
 • Annulering is ook mogelijk wanneer je klant onvoldoende studiepunten heeft behaald of niet slaagt voor het middelbare schoolexamen
Welke materialen en teksten kan je gebruiken om je eigen doelgroep te wijzen op nut en noodzaak van een passende verzekering of passend verzekeringsadvies?
Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Service

 • Heb je een organisatie in het buitenland en wil je je internationale ziektekosten en/of andere internationale verzekeringen tegen het licht houden? Of zoek je aanvullend advies? Maak dan gebruik van de Emigratie- & Expatservice van JoHo.
 • Werp eerst een blik op de JoHo websites voor emigratieverzekeringen of expatverzekeringen

Advies

 • Vul het adviesformulier in voor een eerste retouradvies omtrent passende verzekeringen
 • Of meld je direct aan bij de Emigratie- & Expatservice voor een op-maat advies & hulp bij administrief regelwerk

Voordeel

 • Ben je JoHo donateur en breng je je eigen internationale ziektekostenverzekering bij JoHo onder? Dat opent deuren om een organisatie serviceabonnement (4) te barteren, waarmee je gratis toegang krijgt tot JoHo services: plaatsen van advertenties en vacatures, verspreiden van flyers, etc. Vul het adviesformulier in.
 • Heb je reeds een internationale ziektekostenverzekering bij JoHo ondergebracht? Maak dan via het JoHo media & services formulier voor organisaties gebruik van de verschillende JoHo services. Geef op het formulier aan dat je een verzekering bij JoHo hebt lopen.
Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van Verzekeringen op?

Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van Verzekeringen op?

1. Meer zekerheid & helderheid voor alle betrokkenen

 1. Als organisatie weet je zeker dat de persoon die je doorstuurt van goed verzekeringsadvies wordt voorzien.
 2. Daarbij wordt rekening gehouden met de meest actuele informatie en ontwikkelingen in verzekeringsproducten en polisvoorwaarden.
 3. De kans op moeilijkheden en (communicatie)misverstanden voor jou als betrokken organisatie wordt kleiner, als je klant of medewerker weet dat JoHo het aanspreekpunt is voor af te sluiten verzekeringen & follow-up
 4. Efficiëntere hulp & follow-up bij problemen van verzekerden in het buitenland (waar nodig maakt JoHo de verzekerde wegwijzer in contact met verzekeraars)

Extra inkomsten voor alle betrokkenen

 1. Het is, afhankelijk van soort verzekering en volume, mogelijk om leadfees te ontvangen (zie het schema over samenwerken en adverteren) of (collectieve) kortingen te genereren. De feestructuur is gekoppeld aan het actief doorsturen van leads (actief aanleveren van boekers en/of klanten, zodat JoHo ze kan benaderen)
 2. De verzekeringsomzet die JoHo als geheel genereert stijgt, waarmee de bijdrage groeit aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling
 3. Stijgt de verzekeringsomzet die via de samenwerking wordt gegenereerd, dan bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kosten (jaarlijkse bijdrage) van een organisatie serviceabonnement te barteren

Nieuwe of aanvullende pr mogelijkheden bij JoHo

 1. De mate waarin actief en tijdig leads worden doorgestuurd en verzekeringen worden afgesloten is uiteraard van invloed op de waarde van de samenwerking voor JoHo.
 2. JoHo beloont haar op dit terrein succesvolle & duurzame relaties dan ook met extra pr kansen in de JoHo kanalen.
 3. Daarbij opent een succesvolle samenwerking op dit gebied mogelijkheden voor het barteren van bijvoorbeeld ruimtegebruik in de JoHo support centers, het gebarterd gebruik maken van de (pr) mogelijkheden voor organisatie exposure of vacatureaandacht binnen een organisatie-serviceabbonnement

Grotere efficiency

 1. Verzekeringsvragen die klanten of medewerkers aan jou als organisatie stellen kunnen in samenwerking met JoHo efficiënter worden beantwoord
 2. Wanneer de benadering voor een verzekeringscheck door JoHo pro-actief (contactmogelijkheid in eigen beheer), gebundeld (efficiency) en op-maat (voldoende details bekend) kan plaatsvinden verbetert dat veelal de (gezamenlijke) saleskans. Het adhoc karakter van het contact verdwijnt; beide partijen zijn niet meer afhankelijk van wanneer iemand zelf "toevallig" contact opneemt voor een check.
Samenwerken met JoHo: Online Advertenties & Promotie - Partnerbundel

Samenwerken met JoHo: Online Advertenties & Promotie - Partnerbundel

Online adverteren en promotie maken: Intro

Online adverteren en promotie maken: Intro

Online bereik in Nederland

 • JoHo websites: ruim 150.000 bezoekers per maand
 • JoHo online gebruik donateurs & abonnees: ruim 50.000 per maand

Kernwebsites

 • de website in de online World of JoHo met exclusieve onderdelen voor JoHo donateurs,
 • de website waar kennis word gedeeld, blogs worden geschreven en profielen worden aangemaakt. Tevens de website vanwaar organisaties o.a. hun agenda, productadvertenties en vacatures kunnen laten doorplaatsen naar de andere JoHo websites
 • een tweetal websites gericht op de expat en emigrant.

Promotie op JoHo websites

 • Er zijn mogelijkheden om banners en andere promotiematerialen te laten plaatsen de relevante webpagina's van de verschillende JoHo websites

Promotie via online studiehulp en samenvattingen

 • JoHo zet jaarlijks ruim een paar duizend samenvattingen online van verplichte studieboeken en readers en enkele duizende studiehulpmiddelen zoals oefenmateriaal en keuzehulpschema’s
 • De samenvattingen worden intensief gebruikt, gemiddeld online gebruik is 2,5 uur per samenvatting per persoon
 • De samenvattingen zijn grotendeels gericht op de HBO en WO studenten
 • Organisaties kunnen via advertenties en online media campagnes gebruikmaken van de samenvattingen om hun boodschappen aan de doelgroep over te brengen

Vacature plaatsingen

 • Er zijn mogelijkheden om vacatures of oproepen te laten plaatsen op  o.a. de vacaturepagina's, landenpagina's, sectorpagina's en studiepagina's
 • Er zijn mogelijkheden om gebruik te maken van de vacaturetools voor het werven van personeel, stagiairs, vrijwilligers en deelnemers

Links ruilen

Media op website plaatsen

 

Samenwerken met JoHo: op welke wijze kan je adverteren bij JoHo?

Samenwerken met JoHo: op welke wijze kan je adverteren bij JoHo?

Laagdrempelig

 • Online adverteren met bijvoorbeeld een mini-advertentie

Intensief

 • Online en/of hardcopy adverteren middels bijvoorbeeld een mediapakket

Vacatures

 • Vacatures plaatsen via de online JoHo kanalen

Gratis

 • Extra exposure genereren via JoHo World Supporter

Kosten

 • Check voor de kosten de diverse online advertentieopties & het schema met tarieven
 • Kies je voor een service-bonnement voor organisaties dan levert dat een (per type abonnement oplopende) korting op op de advertentietarieven
 • Kies je voor een jaarrond campagne dan is maatwerk mogelijk met extra voordeel, exposure en korting (zie ook hierna volgende vragen)

 

Hoe kun je de extra exposure mogelijkheden van JoHo's online kanaal World Supporter benutten?

Hoe kun je de extra exposure mogelijkheden van JoHo's online kanaal World Supporter benutten?

 

 • JoHo's community platform WorldSupporter is er voor iedereen die kennis en ervaring wil delen en daarmee anderen wil inspireren
 • Het platform biedt diverse opties om, via eigen klanten/deelnemers/werknemers zelf, een eigen community op te bouwen en je organisatie in de picture te zetten
 • Na het aanmaken van een gratis account kan je achterban met blogs, foto's, video's, requests en andere middelen aandacht vragen voor je organisatie, vacatures, evenementen etc.
 • Deelnemers kunnen zelf gratis een WorldSupporter account aanmaken en starten met bloggen en promoten
 • Zijn er 10 profielen aangemaakt door mensen die namens jouw organisatie actief zijn geworden, dan ontvang je een WorldSupporter organisatieprofiel dat op diverse plekken op WorldSupporter naar voren wordt gebracht. Aan jouw profiel worden de individuele profielen gekoppeld, zodat er een subcommunity ontstaat.
 • Zijn er 15 profielen aangemaakt door mensen die namens jouw organisatie actief zijn geworden, dan wordt je WorldSupporter organisatieprofiel uitgelicht op relevante plekken op andere goedbezochte JoHo websites
 • Zijn er 20 profielen aangemaakt door mensen die namens jouw organisatie actief zijn geworden, dan kan je organisatie gebarterd gebruik maken van de voordelen van JoHo organisatie-serviceabonnement 4
Wat zijn extra aandachtspunten als je specifiek gericht op studenten en jongeren wilt adverteren bij JoHo?

Wat zijn extra aandachtspunten als je specifiek gericht op studenten en jongeren wilt adverteren bij JoHo?

 • advertenties kunnen jaarrond worden ingepland; daarbij zijn de maanden juli-augustus en december-januari uitstekende momenten voor het opstellen of vernieuwen van een advertentiedeal
 • rondom de start van het studiejaar (september) en/of tweede semester (februari) is het topdrukte; zowel in de JoHo support centers als online
 • de verwerkingstijd van hardcopy en/of online advertentiemateriaal na het sluiten van een mediadeal is relatief kort
 • informeer naar extra exposure mogelijkheden en aanvullende dealkortingen wanneer je kiest voor een jaarrond advertentiecampagne
 • eerdere student-adverteerders kozen vaak voor een combinatie-mediamix:
  • hardcopy zwart-wit (vaak A5) advertenties in alle JoHo summaries (al dan niet gericht op een specifieke doelgroep)
  • aangevuld met opvallende kleur-omslagen in geselecteerde hardcopy summaries gericht op bv. ouderejaars
  • aangevuld met online promotie bij de online gebruikers van JoHo pagina's gericht op studenten, afgestudeerden en werkzoekers; gekoppeld aan een eigen online organisatie profiel op de JoHo site (waarin producten of vacaatures kunnen worden uitgelicht)
  • aangevuld met extra promotionele acties richting studenten, bijvoorbeeld exposure op flyers, tijdens introductieweken of bij samenwerkende studieverenigingen
Kan JoHo mijn initiatief sponsoren of aandacht geven?

Kan JoHo mijn initiatief sponsoren of aandacht geven?

 • JoHo krijgt jaarlijks honderden sponsorverzoeken vanuit o.a. goede doelen, projecten, stichtingen, verenigingen, donateurs, reizigers.
 • JoHo's missie, om samen met donateurs bij te dragen aan talentontwikkeling en internationale samenwerking, leidt tot een aantal projecten waarvoor ook JoHo zelf continu sponsoring en extra financiering zoekt.
 • Speciaal voor iedereen die zoekt naar extra middelen, exposure of andersoortige ondersteuning heeft JoHo:
  • de laagdrempelige organisatie service abonnementen ontwikkeld, waar je overigens ook als particulier donateur gebruik van kunt maken
  • het online platform JoHo World Supporter ontwikkeld, waar je middels requests & blogs anderen kunt betrekken, extra aandacht rondom jouw initiatief kunt genereren of bijvoorbeeld vacatures en (sponsor)oproepjes kunt plaatsen
Kan JoHo aandacht besteden aan mijn website, boek of publicatie?

Kan JoHo aandacht besteden aan mijn website, boek of publicatie?

 • JoHo wordt zeer regelmatig benaderd door uitgeverijen of auteurs die een boek of publicatie onder de aandacht willen brengen van JoHo donateurs
 • Kennisdeling is een sterk element in JoHo's missie; indien relevant binnen de thema's emigreren, werken, reizen, helpen en/of leren werkt JoHo hier dan ook graag aan mee

Het platform JoHo World Supporter is een ideale locatie om

 • 1) middels blogs, requests en andere instrumenten eigen kennis te delen en daarbij
 • 2) aandacht te besteden aan eigen publicaties
 • 3) anderen te betrekken bij het thema waarop je expertise hebt

Initiatieven van JoHo donateurs worden daarnaast regelmatig uitgelicht in JoHo kanalen

Bijdragen

 • JoHo werkt regelmatig -op vrijwillige basis- met gastauteurs die redactioneel bijdragen en daarmee hun kennis op een specifiek thema kunnen delen met JoHo donateurs
 • Heb je veel ervaring met wonen, werken en leven in een specifiek land en wil je graag je kennis en ervaring delen met andere JoHo donateurs die plannen hebben zich te vestigen in dat land, of er wellicht al wonen? Heb je een boek geschreven of eigen website?
 • Dan kun je via JoHo exposure genereren
 • Interesse? Neem contact op
Kan je ook eenvoudig links uitwisselen met JoHo?

Kan je ook eenvoudig links uitwisselen met JoHo?

Meer dan linkruil

 • JoHo ontvangt veel linkverzoeken vanuit allerlei Nederlandse en internationale partijen.
 • Natuurlijk wordt het opnemen van een link naar JoHo altijd gewaardeerd, maar het snel uitwisselen van online links past over het algemeen niet bij de duurzame manier van samenwerken die JoHo nastreeft.
 • Denk je toch een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de groei van het aantal JoHo donateurs en gaat het niet om pure linkuitwisseling, dan kan je dit toelichten via het contactformulier.
 • Geef daarbij graag aan wat je (unieke) bereik per maand is en en maak duidelijk wat de toegevoegde waarde voor JoHo donateurs zal zijn.

Snelle online exposure via JoHo

 • Een eenvoudige en laagdrempelige manier voor snelle online exposure via JoHo is het afnemen van een service-abonnement voor organisaties, of kies voor het bij JoHo onderbrengen van een deel van je media-budget.
 • Service-abonnement voor organisaties
Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Materiaal aanleveren bij JoHo?

Advertentie voor hardcopy gebruik

 • Tekst omzetten naar lettercontouren
 • Minimaal 150 (bij voorkeur 300) DPI en kleuren in CMYK
 • Aanleveren in PDF (PDF/X-1a:2001)

Ads & banners voor online gebruik

 • Skyscraper: 185 x 600 px
 • Leaderboard:  520 x 110 px
 • Geen bewegende banners
 • Aanleveren in .jpeg, .gif
 • Overige afmetingen en extensies op aanvraag

Logo voor hardcopy gebruik

 • Lever het logo aan als pdf of Adobe Indesign (.AI) (EPS)
 • Graag een zo hoog mogelijke resolutie

Logo voor digitaal gebruik

 • Verstuur het logo bij voorkeur als als jpeg, min. 300x400 
 • Gebruik een faciliteit als 'we transfer' om grote bestanden te versturen
Online Adverteren & Promotie maken: kosten & kortingen

Online Adverteren & Promotie maken: kosten & kortingen

Kosten advertentie of banner op homepage

 • Zonder service-abonnement - € 1.000 per week
 • Met service-abonnement 4 - 20% korting
 • Met service-abonnement 5 - 30% korting
 • Met service-abonnement 6 - 40% korting
 • Met service-abonnement 7 - 50% korting

Kosten banner bij online samenvatting

 • Zonder service-abonnement - € 500 per week
 • Met service-abonnement 4 - 20% korting
 • Met service-abonnement 5 - 30% korting
 • Met service-abonnement 6 - 40% korting
 • Met service-abonnement 7 - 50% korting

Kosten advertentie of banner op webpagina

 • Zonder service-abonnement - € 400 per week
 • Met service-abonnement 4 - 20% korting
 • Met service-abonnement 5 - 30% korting
 • Met service-abonnement 6 - 40% korting
 • Met service-abonnement 7 - 50% korting

Kosten vacature opname met link naar organisatieprofiel

 • Zonder service-abonnement - € 200 per maand
 • Met service-abonnement 4 - 20% korting
 • Met service-abonnement 5 - 30% korting
 • Met service-abonnement 6 - 6x gratis
 • Met service-abonnement 7 - 8x gratis

Kosten vacature op relevante vacature pagina met directe link

 • Zonder service-abonnement : Niet mogelijk
 • Met service-abonnement 4 - Zichtbaar voor donateurs
 • Met service-abonnement 5 - Zichtbaar voor donateurs
 • Met service-abonnement 6 - Zichtbaar voor donateurs
 • Met service-abonnement 7 - Zichtbaar voor iedereen

Kosten service-abonnementen

 • Met service-abonnement  4 - €80,- per jaar
 • Met service-abonnement  5 - €160,- per jaar
 • Met service-abonnement  6 - €480,- per jaar
 • Met service-abonnement  7 - €4800,- per jaar

Contact

Samenwerken met JoHo: Offline Advertenties & Promotie - Partnerbundel

Samenwerken met JoHo: Offline Advertenties & Promotie - Partnerbundel

Offline of hardcopy adverteren bij JoHo?

Offline of hardcopy adverteren bij JoHo?

  Offline adverteren en samenwerken

Flyers

Flyers & posters

 • Op de flyers van JoHo  is voor een beperkt aantal organisaties ruimte voor een eigen boodschap
 • In de JoHo support centers kunnen organisaties eigen flyers neerleggen, flyers laten uitdelen en posters ophangen 

Hard Copy Samenvattingen

 • JoHo geeft jaarlijks ruim 250.000 hard copy samenvattingen uit van verplichte studieboeken en readers die worden verspreid onder met name HBO en WO studenten
 • De samenvattingen worden intensief gebruikt. Gemiddeld gebruik is 15 uur per student per samenvatting
 • Mogelijkheden: organisaties kunnen via advertenties gebruikmaken van de samenvattingen om hun boodschappen aan de doelgroep over te brengen. Te specificeren op stad, opleiding en studiejaar voor een zeer gerichte campagne

 

Offline Adverteren & Promotie maken: kosten & kortingen

Offline Adverteren & Promotie maken: kosten & kortingen

Hard Copy

Zonder abonnement

Service-abon. 4 
€80,- per jaar

Service-abon. 5
€160,- per jaar

Service-abon. 6
€480,- per jaar

Service-abon. 7
€4800,- per jaar

Advertentie in hard copy samenvattingen**

Vanaf € 750,-

20% korting

30% korting

40% korting

10.000 a5-advertenties gratis, daarna 50% korting

Advertentie op JoHo flyers

Op aanvraag

20% korting

30% korting

40% korting

50% korting

Advertentie op JoHo posters

Op aanvraag

20% korting

30% korting

40% korting

50% korting

 ** Neem contact op  voor de specifieke afspraken + mogelijke specifieke voorwaarden

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Materiaal aanleveren bij JoHo?

Advertentie voor hardcopy gebruik

 • Tekst omzetten naar lettercontouren
 • Minimaal 150 (bij voorkeur 300) DPI en kleuren in CMYK
 • Aanleveren in PDF (PDF/X-1a:2001)

Ads & banners voor online gebruik

 • Skyscraper: 185 x 600 px
 • Leaderboard:  520 x 110 px
 • Geen bewegende banners
 • Aanleveren in .jpeg, .gif
 • Overige afmetingen en extensies op aanvraag

Logo voor hardcopy gebruik

 • Lever het logo aan als pdf of Adobe Indesign (.AI) (EPS)
 • Graag een zo hoog mogelijke resolutie

Logo voor digitaal gebruik

 • Verstuur het logo bij voorkeur als als jpeg, min. 300x400 
 • Gebruik een faciliteit als 'we transfer' om grote bestanden te versturen
Samenwerken met JoHo: Vacatures plaatsen - Partnerbundel

Samenwerken met JoHo: Vacatures plaatsen - Partnerbundel

Wanneer kan je betaald of zonder kosten vacatures plaatsen in de JoHo kanalen?

Wanneer kan je betaald of zonder kosten vacatures plaatsen in de JoHo kanalen?

Vacatures kan je plaatsen in de JoHo kanalen als je

 1. je internationale ziektekostenverzekering bij JoHo hebt ondergebracht (wanneer je zelf in het buitenland woont & werkt)
 2. en/of een organisatie service-abonnement bij JoHo hebt lopen
 3. en/of een samenwerking bent aangegaan op het verzekeringenvlak
 4. en/of een mediabudget bij JoHo hebt ondergebracht
 5. en/of particulier abonnee bent bij JoHo -> promoot bijvoorbeeld adhoc of incidenteel een vacature van je favoriete goede doel, of plaats een vacature van je eigen initiatief in Nederland
Welk soort vacatures kunnen door JoHo geplaatst en gepromoot worden?

Welk soort vacatures kunnen door JoHo geplaatst en gepromoot worden?

 • Vacatures voor betaald werk in Nederland of in het buitenland voor je eigen organisatie of een partnerorganisatie
 • Vacatures voor stageplekken en werkervaringsplekken in Nederland of in het buitenland
 • Vacatures voor vrijwilligerswerk in Nederland of in het buitenland
 • Vacatures voor online werkzaamheden, opdrachten-op-afstand en vacatures voor 'working nomads'
Wat kost het om een vacature bij JoHo te plaatsen?

Wat kost het om een vacature bij JoHo te plaatsen?

Kosten

 

Kosten

€80,- per jaar

€160,- p/j

€480,- p/j

€4800,- p/j

 

Zonder service-abonnement

Met service-abonnement 4 

Met service-abonnement 5

Met service-abonnement 6

Met service-abonnement 7

Advertentie of banner op webpagina

€ 400 euro per week

20% korting

30% korting

40% korting

50% korting

Vacature opname met link naar organisatieprofiel

€ 50 euro per week

3 x gratis

4 x gratis

6 x gratis

8 x gratis

Vacature op relevante vacature pagina met directe link

€ 200 euro per maand

20% korting

30% korting

2x gratis

6x gratis

  Vacatures plaatsen met gesloten beurzen

  Optie 1

  • Je werkt samen met JoHo op verzekeringsvlak. Je kan bijvoorbeeld je klanten, medewerkers, deelnemers door JoHo van passend verzekeringsadvies laten voorzien.

  Optie 2

  • Heb je een internationale ziektekostenverzekering of langlopende reisverzekering bij JoHo onder gebracht voor jezelf, of voor (een van) je medewerker(s). Dan kun je gebruik maken van de services voor organisaties waaronder het plaatsen van vacatures.
  Op welke wijze worden vacatures onder de aandacht gebracht?

  Op welke wijze worden vacatures onder de aandacht gebracht?

  De aangeleverde vacature wordt door de JoHo redactie verwerkt en in het JoHo vacatureformat geplaatst; op basis daarvan wordt

  1. de vacature vermeld bij het betreffende land;
  2. de vacature opgenomen in de vacaturecarroussel met uitgelichte vacatures;
  3. de vacature vermeld op de online startpagina's voor vacatures;
  4. de vacature opgenomen in het organisatieprofiel, dat op diverse manieren toegankelijk is voor JoHo donateurs

  Bijkomend

  1. worden de vacature views op diverse JoHo websites en subdomeinen doorgeplaatst;
  2. wordt een wisselende selectie van vacatures wordt door de JoHo redactie in externe bronnen doorgeplaatst (o.a. afhankelijk van vacature-inhoud en vacaturedoelgroep);
  3. wordt een wisselende selectie van vacatures wordt door JoHo coaches in contact met donateurs onder de aandacht gebracht (tijdens events, tijdens spreekuren etc.)

  Optioneel of onder voorwaarden

  1. wordt de vacature vermeld op de online startpagina's voor vacatures
  2. wordt de vacature vermeld op één of meerdere Topic (start)pagina's
  Ervaringen met het plaatsen van vacatures bij JoHo

  Ervaringen met het plaatsen van vacatures bij JoHo

   

  Testimonials

  Jobnet

  • Het team in Johannesbug wordt uitgebreid met 70 kandidaten, volop wervingsbehoefte dus weer.
  • Super dat we via jullie de vacature extra aandacht kunnen geven!

  River Camp

  • Ook nu willen we weer via JoHo vacatures plaatsen, dit hebben we in het verleden met succes ook gedaan voor het vinden van passende managers en medewerkers bij Track and Trail River Camp.

  Floja

  • Het is overweldigend geweest, zoveel reacties op de vacature.
  • We hebben daaruit inmiddels een stel gevonden dat ons gaat waarnemen in Malawi! We zijn daar erg blij mee, mijn dank is groot naar jullie toe voor de fijne samenwerking!

  Voorbeeldcases

   

  Psychologenpraktijk in Vietnam

  Activiteit

  • de praktijk bedient in en om de hoofdstad met name expatgezinnen en hun kinderen met counselling en gerichte therapie

  Behoefte

  • regelmatig zoekt het team nieuwe psychologen en therapeuten; men werkt bewust met een gemixt team van Vietnamese en internationale psychologen
  • het vaste team groeit gestaag maar wordt ook periodiek aangevuld met tijdelijke krachten die +/- 1 jaar werkzaam blijven
  • de organisatie zoekt nieuwe wervingskanalen om jaarrond de vacatures kenbaar te maken

  Samenwerking

  • de organisatie neemt bij JoHo een organisatie serviceabonnement 6 af
  • ieder kwartaal wordt een vacature uitgelicht in de carrière-omgeving van de diverse JoHo websites
  • na een eerste korte screening bij JoHo worden geïnteresseerden voorgelegd aan het team in Vietnam
  • een geplaatste kandidaat wordt, ter inspiratie van anderen en extra exposure, uitgenodigd een World Supporter blog bij te houden omtrent haar woon- en werkervaringen in Vietnam
  • na enkele succesvolle wervingsacties kiest de organisatie ervoor om de internationale ziektekostenverzekeringen van vaste en tijdelijke werknemers via JoHo Insurances te laten lopen; daarmee kan men nu tevens gebarterd gebruik maken van de services binnen het organisatie serviceabonnement

  Duikcenter in Griekenland

  Activiteit

  • duikcentrum met PADI cursussen, fun-duiken en duiktrainingen

  Behoefte

  • het duikcentrum breidt gestaag uit en wil o.a. Nederlandse medewerkers toevoegen aan haar internationale duikcrew
  • de Nederlandse contactpersoon zoekt kanalen om de werving van nieuwe medewerkers structureel en periodiek onder de aandacht te brengen

  Samenwerking

  • de Nederlandse manager schakelt JoHo in om de diverse vacatures, zowel duikgerelateerd als administratief/sales onder de aandacht te brengen
  • met een organisatie serviceabonnement 6 heeft de duikschool voldoende kracht om periodiek vacatures te promoten via JoHo's vacaturekanalen
  • twee keer per jaar benut het centrum de mogelijkheid binnen het organisatie-serviceabonnement om een ruimte te gebruiken bij JoHo: men organiseert selectiedagen om Nederlandse kandidaten te screenen
  • met een eigen organisatie profiel (CV) en korting op de duikcursussen voor JoHo donateurs komt men tevens onder de aandacht van reizende en vakantie vierende JoHo donateurs
  • het centrum koppelt aangenomen medewerkers aan de JoHo Verzekeringscheck, zodat men zeker weet dat iedereen van passend werk-in-het-buitenland advies wordt voorzien

  Highschool in Thailand

  Activiteit

  • grote Thaise Highschool die onderwijs verzorgt voor ongeveer 3.000 Thaise leerlingen

  Behoefte

  • de Highschool runt een internationaal programma en wil daarvoor het docententeam versterken met diverse internationale en Nederlandse docenten
  • de Nederlandse contactpersoon heeft als taak gekregen de docentenwerving op een hoger plan te tillen
  • men zoekt internationale docenten met allerlei achtergronden; van Engels tot scheikunde en van ict tot wiskunde

  Samenwerking

  • de Nederlander, zelf JoHo donateur en oud TEFL cursist (cursus lesgeven in het buitenland), schakelt JoHo in om de diverse vacatures onder de aandacht te brengen
  • voor de school (en de wervingsverantwoordelijke) is het belangrijkjaarlijks nieuwe  serieus gemotiveerde nieuwe docenten te vinden; men kiest niet voor algemene werving maar verwacht dergelijke docenten juist in de brede donateursgroep van JoHo te vinden
  • een gedegen voorbereiding (TEFL certificaat) en passende verzekering voor (betaald) werk in het buitenland is een voorwaarde om aangenomen te kunnen worden
  • op basis van organisatie serviceabonnement 5 schakelt JoHo haar vacaturekanalen in; hetgeen al snel geïnteresseerde docenten en afgestudeerden oplevert
  • tevens koppelt de school iedere geïnteresseerde aan de JoHo Verzekeringscheck, zodat men tevens zeker weet dat iedereen van passend advies wordt voorzien
  • sollicitanten volgen voor vertrek bij JoHo een combicursus TEFL (online & weekendprogramma)

    

     

   

  JoHo: concept begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: pagina begrijpen

   Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

   Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

   

   

  JoHo: footprint achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)