  Chapter 

 • De keuze tussen ervaring opdoen binnen de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland danwel in een meer ontwikkeld land, kan een lastige keuze zijn.
 • Om de keuze voor het soort land bewuster aan te pakken, is het goed om van tevoren te bedenken wat je beslist uit je reis en co-schap, stage of baan in het buitenland wilt halen. Waar kijk je het meeste naar uit? En waar zul je het meeste profijt van hebben?
 • Zowel werken in een ontwikkelingsland als werken in een high-tech ziekenhuis in een ander land zijn interessante maar zeer verschillende culturele ervaringen.

Waarom kiezen voor werk in een ontwikkelingsland?

 • Als je geïnteresseerd bent in gynaecologie en obstetrie, dan zul je in een ontwikkelingsland veel vaker een gecompliceerde bevalling tegenkomen. Dit is waarschijnlijk een geschikte plek om ervaring op te doen; veel vaker zal je direct worden betrokken bij operaties en medische handelingen.
 • Vaak is er in ontwikkelingslanden meer directe verantwoordelijkheid.
 • In de algemeenheid (dit geldt zowel voor co-assistenten, basisartsen en verpleegkundigen) zal je in een ontwikkelingsland meer verantwoordelijkheid krijgen. Ga er vanuit dat je de meeste patiënten zelfstandig zal onderzoeken en behandelen, onder supervisie van een arts.
 • Daarnaast is een onderdeel van je werk het opzetten van medische preventieprogramma’s en wordt veel aandacht besteed aan het voorlichten van community's met betrekking tot ziektepreventie en hygiëne.
 • Bij een co-schap, stage of baan in een technisch minder doorontwikkeld kun je meer leren over veelvoorkomende ziektebeelden en tropische ziektes die zeldzaam zijn in Nederland of hier niet meer voorkomen. Neem als voorbeeld de ziekte dengue in Suriname of buiktyfus in Nepal.
 • Ziekenhuizen in ontwikkelingslanden zijn plekken waar je vaak heel snel moet schakelen.
 • Je leert door te doen en veel minder door het volgen van colleges.

Waarom kiezen voor werk in een westers of ander ontwikkeld land?

 • In de keuze voor een medische carrière als specialist kom je voor een andere situatie te staan. Als je besluit dat cardiologie je interesse heeft en je vooral veel dure en invasieve procedures wilt zien en helpen assisteren, dan is een high-tech ziekenhuis een veel geschiktere keuze.
 • Verdiep je vooral in de mogelijkheden aan de grote universiteiten of privé-ziekenhuizen in landen als de Verenigde Staten, Canada of Australië.

Hoe draag je in de gezondheidszorg bij aan de samenleving?

 • Door de medische kennis die je in Nederland hebt opgedaan, kun je waarschijnlijk veel betekenen voor de gezondheidswerkers in het betreffende ziekenhuis in het buitenland.
 • De vraag naar goed geschoolde artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel is altijd aanwezig binnen de verschillende Ngo's en vrijwilligersorganisaties, en dit geldt met name in ontwikkelingslanden.
 • Vaak draag je door deel te nemen aan het medische team bij aan een reeks van lokale gezondheidsbevorderende initiatieven. Zo kun je denken aan Primary Health Care programma’s met een focus op het vergroten van de zelfredzaamheid van de gemeenschap tot projecten bij het Ministerie van Gezondheid. Ook is er vraag naar medisch personeel bij spoedeisende situaties.
 • Wees je ervan bewust dat een organisatie als Amref Flying Doctors alleen werkt met lokaal opgeleid medisch personeel. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om lokale medici in te zetten in plaats van ‘expatriates’. Kiezen ze er wel voor om buitenlandse krachten in te huren, bijvoorbeeld bij onvoldoende beschikbaarheid van lokaal personeel, dan is dat vaak slechts tijdelijk. Vaak zul je zien dat de lokale medici het overnemen wanneer het project draaiende is. Soms is je rol dan om lokale krachten verder op te leiden of te ondersteunen in tijden van nood of lage personeelsbezetting.
 • Ter voorbereiding op je werk in een ontwikkelingsland wordt aangeraden het boek ‘Where There is No Doctor’ van Hesperian Guides te lezen. Dit boek is een zeer nuttig medisch naslagwerk voor gezondheidswerkers. Het is verkrijgbaar in meer dan 80 verschillende talen, waaronder het Engels, Spaans, Frans en Portugees. Nuttig ter voorbereiding op tropische geneeskunde maar vooral ook tijdens je verblijf. Je kunt een kopie bestellen maar ook een gratis pdf versie downloaden die je kunt meenemen op een usb-stick. Na afloop kun je het boek doneren aan het ziekenhuis of de gezondheidsinstantie waar je komt te werken.

 

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen