Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition

  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition

  Summaries & ExamTests of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field

   

  Booksummaries to be used with the 5th edition of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

    Online: summary in chapters

  Online: Summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

    Print: summaries in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat zijn de veelgebruikte symbolen in de statistiek? - Chapter 0
   • Waarom dwingt een duivelse docent een student tot statistiek? - Chapter 1
   • Waaruit bestaat statistiek? - Chapter 2
   • Wat zijn de limieten van statistisch onderzoek? - Chapter 3
   • Hoe ziet de SPSS statistiek omgeving eruit? - Chapter 4
   • Op welke manier kunnen gegevens verkend worden met grafieken? - Chapter 5
   • Wat wordt bedoeld met het bias beest? - Chapter 6
   • Wat wordt bedoeld met een niet-parametrische test? - Chapter 7
   • Wat wordt bedoeld met de correlatie tussen variabelen? - Chapter 8
   • Wat wordt bedoeld met een regressie? - Chapter 9
   • Op welke manier kunnen twee gemiddelden met elkaar vergeleken worden? - Chapter 10
   • Wat wordt bedoeld met moderatie, mediatie en meerdere categorische voorspellers? - Chapter 11
   • Op welke manier worden verschillende onafhankelijke gemiddeldes met elkaar vergeleken? - Chapter 12
   • Wat wordt bedoeld met een ANCOVA? - Chapter 13
   • Wat wordt bedoeld met een factor design? - Chapter 14
   • Wat wordt bedoeld met een repeated-measure design? - Chapter 15
   • Wat wordt bedoeld met gemixte ontwerpen? - Chapter 16
   • Wat wordt bedoeld met een MANOVA? - Chapter 17
   • Wat wordt bedoeld met een factor analyse? - Chapter 18
   • Wat wordt bedoeld met een categoriale uitkomsten? - Chapter 19
   • Wat wordt bedoeld met een logistische regressie? - Chapter 20
   • Wat wordt bedoeld met een multilevel lineaire modellen? - Chapter 21
  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What are the commonly used symbols in statistics? - Chapter 0
   • Why does a diabolical teacher force a student into statistics? - Chapter 1
   • What does statistics consist of? - Chapter 2
   • What are the limits of statistical research? - Chapter 3
   • What does the SPSS statistics environment look like? - Chapter 4
   • In which way can data be explored with graphs? - Chapter 5
   • What is meant by the bias beast? - Chapter 6
   • What is meant by a non-parametric test? - Chapter 7
   • What is meant by the correlation between variables? - Chapter 8
   • What is meant by a regression? - Chapter 9
   • In which way can two averages be compared with each other? - Chapter 10
   • What is meant by moderation, mediation and multiple categorical predictors? - Chapter 11
   • How are different independent means compared with each other? - Chapter 12
   • What is meant by an ANCOVA? - Chapter 13
   • What is meant by a design factor? - Chapter 14
   • What is meant by a repeated-measures design? - Chapter 15
   • What is meant by mixed designs? - Chapter 16
   • What is meant by a MANOVA? - Chapter 17
   • What is meant by a factor analysis? - Chapter 18
   • What is meant by categorical outcomes? - Chapter 19
   • What is meant by a logistic regression? - Chapter 20
   • What is meant by a multilevel linear model? - Chapter 21

  Booksummary with former editions

  JoHo.org: Dutch summaries with the 4th edition

   JoHo WorldSupporter.org: Dutch summaries with the 4th edition

  Related summaries & other materials with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

  Field fills his book with humor and cat pictures, but the subjects remains difficult to understand for many students. The summary and practice questions with the book are useful to gain a deeper understanding of these subjects.

  From chapter 4 onwards, most chapters will deal with specific statistical tests and experiments. When studying these chapters, it is advised to have chapter 2 at hand, as this chapter provides the frameworks in which all statistical tests can be performed.

  Wat zijn de veelgebruikte symbolen in de statistiek? - Chapter 0
  Waarom dwingt een duivelse docent een student tot statistiek? - Chapter 1

  Waarom dwingt een duivelse docent een student tot statistiek? - Chapter 1

  In dit hoofdstuk wordt het belang van statistiek besproken, evenals de fundamentele concepten ervan. Er zijn gegevens nodig om verschillende vragen te beantwoorden. Daarom onderstreept een docent het belang van het werken met cijfers voor studenten, omdat deze cijfers een vorm van data zijn en onderdeel uitmaken van het onderzoeksproces.

  Waaruit bestaat statistiek? - Chapter 2

  Waaruit bestaat statistiek? - Chapter 2

  Voor veel studenten bestaat statistiek uit een grote hoop verschillende testen die elk een andere vergelijking en symbolen hebben. Studenten hebben het idee dat ze veel verschillende dingen moeten leren. Het is handig te focussen op de gelijkenissen in plaats van de verschillen tussen de testen. Field heeft de vijf belangrijkste concepten opgesteld aan de hand van het woord SPINE:

  1. Standaard error
  2. Parameters
  3. Interval schattingen (betrouwbaarheidsintervallen)
  4. Nul hypothese testen op significantie
  5. Estimation (schatting)
  Wat zijn de limieten van statistisch onderzoek? - Chapter 3

  Wat zijn de limieten van statistisch onderzoek? - Chapter 3

  Dit hoofdstuk gaat verder in op hoe statistiek niet gebruikt moet worden. Statistiek is een vakgebied dat altijd in ontwikkeling blijft, omdat wetenschappers kritisch blijven kijken naar het onderwerp 'wetenschap'. De schrijver van het boek wil met dit hoofdstuk aanmoedigen om niet zomaar alles aan te nemen, maar altijd zelf te blijven afwegen of iets juist is of niet.

  Hoe ziet de SPSS statistiek omgeving eruit? - Chapter 4
  Op welke manieren kunnen gegevens worden verkend met grafieken? - Chapter 5
  Wat wordt er bedoeld met het bias beest? - Chapter 6

  Wat wordt er bedoeld met het bias beest? - Chapter 6

  In dit hoofdstuk wordt het concept van 'bias beast' geïntroduceerd en besproken. Vooringenomenheid kan in drie contexten voorkomen (schattingen van parameters; standaardfout en betrouwbaarheidsinterval; teststatistieken en p-waarden). Vooringenomenheid kan een grote invloed hebben op de kracht van de conclusies die uit een onderzoek kunnen worden getrokken. In het laatste deel van dit hoofdstuk worden vier manieren besproken om bias te verminderen.

  Wat wordt er bedoeld met een niet-parametrische test? - Chapter 7

  Wat wordt er bedoeld met een niet-parametrische test? - Chapter 7

  In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat er factoren kunnen zijn die een bias in de resultaten van statistische modellen veroorzaken. Soms kun je dit niet verhelpen. Zeker met kleine steekproeven, waarbij de centrale limietstelling niet opgaat, kan dit een probleem zijn. Een niet-parametrische test kan gebruikt worden als niet aan de aannames voldaan kan worden. Niet-parametrische testen hebben bijna geen assumpties en het principe is meestal het sorteren van de gegevens. Het sorteren is een volgorde geven aan de getallen (ranken). De nieuwe getallen die toegekend zijn aan de scores (de rangscores) worden dan gebruikt voor de analyse. Hierdoor heb je geen last meer van uitschieters en scheefheid.

  Wat wordt er bedoeld met de correlatie tussen variabelen? - Chapter 8

  Wat wordt er bedoeld met de correlatie tussen variabelen? - Chapter 8

  De relatie tussen twee variabelen kan aangegeven worden aan de hand van de correlatie. Twee variabelen kunnen op drie manieren gerelateerd zijn aan elkaar: (1) positief, (2) niet gerelateerd en (3) negatief. Een positief verband betekent dat een toename in de ene variabele samenhangt met een toename in de andere variabele. Een negatief verband betekent dat een toename in de ene variabele samenhangt met een afname in de andere variabele. Niet gerelateerd houdt in dat er geen samenhang is tussen de variabelen.

  Aan het begin van de correlatieanalyse wordt eerst een scatterplot gemaakt om de relatie tussen de variabelen te bekijken. Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven komt veel in de statistiek neer op één model. Dit model is het general linear model. De formule van dit model is de volgende: Uitkomst i = model + error i.

  Wat wordt er bedoeld met een regressie? - Chapter 9

  Wat wordt er bedoeld met een regressie? - Chapter 9

  Om de relatie tussen twee variabelen te bekijken kan gebruik gemaakt worden van de volgende vergelijking: outcome i = (b1 * Xi) + error i.

  Als er wordt gewerkt met ruwe data is het belangrijk extra informatie toe te voegen over de uitkomst variabele (= de afhankelijke variabele). Een constante variabele b0 kan worden toegevoegd. Dit wordt de intercept genoemd. Deze variabele geeft de waarde van de uitkomst wanneer de voorspellende variabele niet aanwezig is. In andere woorden: de voorspellende variabele heeft een waarde van 0. Dit resulteert in het volgende model:

  Outcome i = (b0 + b1 * Xi) + error --> Yi = (b0 + b1 * Xi) + e i.

  Op welke manier kunnen twee gemiddelden met elkaar vergeleken worden? - Chapter 10

  Op welke manier kunnen twee gemiddelden met elkaar vergeleken worden? - Chapter 10

  De laatste hoofdstukken hebben zich gefocust op de relaties tussen continue variabelen. Onderzoekers willen naast het kijken naar continue variabelen ook kijken naar de verschillen tussen groepen mensen of tussen mensen in verschillende groepen met andere condities. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een experiment.

  De simpelste vorm van een experiment is een experiment waarbij er slechts één onafhankelijke variabele is die op twee manieren gemanipuleerd wordt en waarbij er ook maar één uitkomst gemeten wordt. Vaak bestaat de onafhankelijke variabele uit een experimentele conditie en een controle conditie. Je hebt hierbij twee groepen. Dit hoofdstuk gaat over onderzoek waarbij twee groepen met twee gemiddelden worden vergeleken.

  Er zijn twee manieren waarop een onderzoeker zo’n onderzoek kan uitvoeren. Een onderzoeker kan twee groepen participanten hebben die hij of zij blootstelt aan verschillende manipulaties of een onderzoeker heeft dezelfde groep participanten die de verschillende manipulaties op verschillende tijdstippen krijgen. Dit is respectievelijk een onafhankelijk of tussen groep design (independent or between group design) en een herhaalde metingen of within groep design (repeated measures or within subject design).

  Wat wordt bedoeld met moderatie, mediatie en meerdere categorische voorspellers? - Chapter 11

  Wat wordt bedoeld met moderatie, mediatie en meerdere categorische voorspellers? - Chapter 11

  In dit hoofdstuk worden drie concepten besproken: moderatie, mediatie, en meerdere categorische voorspellers. Een gecombineerd effect van twee of meer voorspellende variabelen wordt een moderatie genoemd. In statistische termen wordt dit een interactie-effect genoemd. Een moderator beïnvloedt de relatie tussen de voorspellende variabele en de uitkomst variabele. Mediatie vindt plaats wanneer de relatie tussen een voorspellende variabele en de uitkomst wordt verklaard door de relatie van een derde variabele, namelijk de mediator. De voorspeller voorspelt vervolgens de mediator en de mediator voorspelt de uitkomst. Het resultaat wordt ook weergegeven met de letter c.

  Op welke manier worden verschillende onafhankelijke gemiddelden met elkaar vergeleken? - Chapter 12

  Op welke manier worden verschillende onafhankelijke gemiddelden met elkaar vergeleken? - Chapter 12

  Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat wanneer een onderzoeker twee of meer gemiddeldes met elkaar wil vergelijken er gebruik gemaakt kan worden van een lineair model. Hier wordt gebruik gemaakt van de analyse van variantie (ANOVA) wanneer er situaties zijn waarbij er meer dan twee condities vergeleken worden. In dit hoofdstuk wordt de onafhankelijke ANOVA uitgelegd. Dit gebruik je als er verschillende proefpersonen in de verschillende condities zijn. Hoewel ANOVA en regressie vaak los van elkaar worden besproken, kun je de ANOVA het best gezien worden als een lineair model.

  Wat wordt bedoeld met een ANCOVA? - Chapter 13

  Wat wordt bedoeld met een ANCOVA? - Chapter 13

  De regressievergelijking van een ANOVA kan worden uitgebreid met continue variabelen die de uitkomstvariabele ook voorspellen. Deze variabelen die geen deel zijn van de experimentele manipulatie worden covariaten genoemd. Zodra de covariaten in de ANOVA analyse betrokken worden, wordt het een ANCOVA. Door covariaten mee te nemen de invloed die ze op de afhankelijke variabele hebben gecorrigeerd worden.

  De covariaten worden als eerst ingevoerd zodat gekeken kan worden wat voor effect de onafhankelijke variabele heeft nadat het effect van de covariaat bekend is. Er zijn twee redenen om covariaten in de ANOVA mee te nemen:

  • Het verminderen errorvariantie binnen de groepen. Door covariaten kunnen we de onverklaarde variantie verminderen en daardoor nauwkeuriger bepalen wat het effect van de onafhankelijke variabele is.
  • Het elimineren van vertekeningen. Bij elk experiment kunnen er variabelen zijn die de resultaten vertekenen doordat ze ook de uitkomstvariabele beïnvloeden. Door deze variabele als covariaat mee te nemen, kan deze vertekening worden weggehaald.
  Wat wordt bedoeld met een factor design? - Chapter 14

  Wat wordt bedoeld met een factor design? - Chapter 14

  Wanneer een experiment twee of meer onafhankelijke variabelen heeft wordt dit een factor design genoemd. De onafhankelijke variabelen worden factoren (Engels: factors) genoemd. Er zijn drie soorten designs mogelijk:

  1. Onafhankelijke factoren. Hierbij zijn er meerdere onafhankelijke variabelen en worden er verschillende deelnemers getest (tussengroep design).

  2. Herhaalde metingen factoren: Hierbij zijn er meerdere onafhankelijke variabelen en worden dezelfde deelnemers getest (binnen groep design).

  3. Gemixt design: Hierbij zijn er meerdere onafhankelijke variabelen waarbij sommige variabelen met dezelfde deelnemers zijn gemeten en andere variabelen met verschillende deelnemers.

  De naam die aan ANOVA gegeven wordt kan verwarrend zijn. Een tweeweg ANOVA betekent dat de analyse twee onafhankelijke variabelen bevat.

  Wat wordt bedoeld met een repeated measures design? - Chapter 15

  Wat wordt bedoeld met een repeated measures design? - Chapter 15

  ​Bij herhaalde metingen worden er bij verschillende condities in een experiment dezelfde proefpersonen gebruikt of waarbij dezelfde proefpersonen op verschillende momenten data leveren. Een nadeel van een herhaalde metingen design is dat er niet voldaan kan worden aan de assumptie van onafhankelijkheid. Een proefpersoon ondergaat alle condities waardoor de condities gerelateerd aan elkaar zijn. De gewone F-ratio is niet accuraat in zulke situaties.

  Wat wordt bedoeld met gemixte ontwerpen? - Chapter 16

  Wat wordt bedoeld met gemixte ontwerpen? - Chapter 16

  Bij een gemixt ontwerp zijn er zowel herhaalde metingen variabelen als variabelen met onafhankelijke groepen. Voor dit ontwerp zijn minstens twee onafhankelijke variabelen nodig. Vier of meer variabelen wordt echter lastiger, omdat het interpreteren van de interactie-effecten veel werk en aandacht vergt.

  Wat wordt bedoeld met een MANOVA? - Chapter 17

  Wat wordt bedoeld met een MANOVA? - Chapter 17

  Multivariate variantieanalyse (MANOVA) kan gebruikt worden in een situatie waarin je meerdere afhankelijke variabelen hebt. Er kan naar interacties en contrasten gekeken worden met MANOVA. Omdat met ANOVA niet meer dan 1 afhankelijke variabele gebruikt kan worden wordt het een univariate toets genoemd. Het wordt een multivariate analysis wanneer meerdere uitkomst variabelen in het model zitten.

  Met meerdere afhankelijke variabelen zouden we ook meerdere ANOVA’s uit kunnen voeren. Een nadeel hiervan is hoe meer ANOVA’s je uitvoert, hoe groter de familywise meetfout wordt en hoe groter dus de kans op type I fouten is. Een ander nadeel van meerdere ANOVA’s is dat er niet gekeken wordt naar de relatie van de afhankelijke variabelen onderling.

  Pas wel op met de afhankelijke variabelen in MANOVA. Niet elke variabele heeft een goede reden om in de analyse te zitten. Statistisch gezien kan dat soms wel een goede uitkomst geven, maar empirisch niet.

  Wat wordt bedoeld met een factor analyse? - Chapter 18

  Wat wordt bedoeld met een factor analyse? - Chapter 18

  ​Met factor analyse wordt een grote hoeveelheid variabelen ingekort tot een aantal variabelen. Variabelen die niet direct gemeten kunnen worden, worden latente variabelen genoemd. Verschillende facetten van dit construct kunnen wel direct gemeten worden. Dan moet de vraag beantwoord worden of deze variabelen samen één onderliggende variabelen hebben.

  Bij een factor analyse en principal component analyse (PCA) worden clusters van variabelen geïdentificeerd:

  1. om inzicht te krijgen in de structuur van de variabelen
  2. om een vragenlijst te ontwikkelen die de onderliggende variabele mee
  3. om de data te reduceren, waarbij zoveel mogelijk informatie behouden blijft

  Factor analyse en principal component analyse reduceren de data allebei tot een aantal dimensies. In de praktijk maakt het weinig uit welke techniek gebruikt wordt.

  Hoe kun je categoriale variabelen analyseren? - Chapter 19

  Hoe kun je categoriale variabelen analyseren? - Chapter 19

  ​Categoriale variabelen zijn variabelen die bestaan uit verschillende antwoordcategorieën. De associatie tussen twee categoriale variabelen kan middels verschillende analysetechnieken geanalyseerd worden. In dit hoofdstuk bespreken we onder andere de Chi-kwadraat test en de log-lineaire analyse. 

  Wat wordt bedoeld met een logistische regressie? - Chapter 20

  Wat wordt bedoeld met een logistische regressie? - Chapter 20

  Logistische regressie is multipele regressie waarbij de uitkomstvariabele categorisch is. De predictorvariabelen kunnen continu of categorisch zijn. Een logistische regressie voorspelt in welke categorie personen vallen op basis van andere informatie. Als de uitkomstvariabele twee categorieën heeft, wordt het binaire logistische regressie genoemd en bij meerdere categorieën wordt het multinomiale logistische regressie genoemd.

  Wat wordt bedoeld met een multilevel lineair model? - Chapter 21

  Wat wordt bedoeld met een multilevel lineair model? - Chapter 21

  Een multilevel linear model gaat uit van hiërarchische data: data met meerdere levels (niveaus, structuren). Bijvoorbeeld: kinderen (level 1) zitten in klassen (level 2). Het model voor een multilevel lineair model ziet er hetzelfde uit als een model voor regressie. Het regressiemodel heeft echter een vaste intercept (b0) en een vaste regressiecoëfficiënt (slope) heeft. Wanneer er sprake is van een random intercept, komt er een extra term bij de intercept die aangeeft hoeveel variatie er is in de b0-waardes in het model.

  Discovering statistics using SPSS - Field - BulletPoints - 5e druk
  Discovering statistics using SPSS - Field - 5e druk - TentamenTickets

  Discovering statistics using SPSS - Field - 5e druk - TentamenTickets

  Algemeen - TentamenTickets 0

  • Maak voor jezelf een formule blad. Schrijf hierop alle formules die bij de verschillende testen horen. 

  • Onthoud het standaard lineaire model: y = ax + b

  • Op basis van dit model kunnen veel modellen bepaald worden voor de andere regressies. Bijvoorbeeld:

   • Factor design: Uitkomst = (b0 + b1 * onafhankelijke variabele1 + b2 * onafhankelijke variabele2 + b3 * interactie) + error

   • ANOVA: Hapiness i = b0 + b1 * lang + b2 * kort + error i.

   • Moderator: Uitkomst i = (b0 + b1 * predictor + b2 * moderator + b3 * interactie) + error i

   • Factor ANOVA: Yi = (b0 + b1 * Xi1 + error

  • Vergeet de appendix niet! De F-test, de z-test zijn allemaal te vinden in de appendix. Check ook voor je tentamen of je deze gegeven krijgt of zelf moet meenemen. 

  • Veel assumpties gelden voor alle modellen: namelijk de assumptie van onafhankelijkheid, normale verdeling, homoskedasticiteit en lineariteit.

  • De (onafhankelijke) ANOVA, ANCOVA, MANOVA worden op ongeveer dezelfde manier gerapporteerd: er bestaat een significant effect van XXX op XXX, F(2,12) = 5.12, p = 0.025 w = 0.60. 

  • Bijvoorbeeld factor analyse: de F-ratio, het aantal vrijheidsgraden, de p waarde en de w^2.

  Waarom dwingt een duivelse docent een student tot statistiek? - TentamenTickets 1

  • Het onderzoeksproces bestaat uit een aantal stappen. Onthoud dit door:  HVHVDD

  1. Het formuleren van een onderzoeksvraag

  2. Vinden van theorie

  3. Hypotheses opstellen

  4. Voorspellingen maken

  5. Data verzamelen om de voorspellingen te testen

  6. Data analyseren

  • Er bestaat een verschil tussen een afhankelijke en een onafhankelijke variabele. De onafhankelijke variabele wordt gezien als de predictor of de voorspeller. Het is de oorzaak van een bepaald effect. De afhankelijke variabele wordt gezien als de uitkomst. Het is de variabele die verandert door veranderingen in de onafhankelijke variabele.

  • Je kunt dit onthouden door: de onafhankelijke variabele verandert niet door een andere variabele.

  • De afhankelijke variabele verandert wanneer de onafhankelijke variabele verandert. Hier kun je dus stellen dat de afhankelijke variabele ‘afhankelijk’ is van de onafhankelijke variabele.

  • De woorden modus en mediaan lijken op elkaar. De mediaan is middelste score wanneer je alle scores qua frequentie op volgorde van klein naar groot neer zet. De modus is echter de score met de hoogste frequentie, dus de score die het vaakst voorkomt.

  • Je kunt dit onthouden door M-M en M-V à mediaan – midden en modus – vaakst.

  • Richtlijnen voor het presenteren van data.

   • Wanneer je drie of minder getallen presenteert, doe dit dan in de vorm van een zin.

   • Wanneer je tussen de 4 en 20 getallen presenteert, gebruik dan een tabel.

   • Wanneer je meer dan 20 getallen presenteert, gebruik dan een grafiek. Dit is nuttiger dan een tabel.

   • Je kunt dit makkelijk onthouden door de letters van het alfabet en de rangorde van de getallen.

   • Hoe meer getallen, hoe dichter bij het begin van het alfabet.

   • 3- à Zin.

   • 4-20 à Tabel

   • 20+ à Grafiek

  Waaruit bestaat statistiek? - TentamenTickets 2

  • De vijf key concepten van statistiek zijn makkelijk te onthouden aan het woord: SPINE.

   • Standaard error

   • Parameters

   • Interval schattingen (betrouwbaarheidsintervallen)

   • Null hypothese testen op significantie

   • Estimation (schatting)

  • Er bestaat een verschil tussen de populatie en de steekproef. Je kunt dit makkelijk onthouden doordat de populatie de hele groep omvat terwijl de steekproef genomen wordt uit de populatie. De populatie is vaak te groot zijn waardoor het meestal onmogelijk is om de hele populatie te onderzoeken. Bij een steekproef worden de gegevens van een deel van de populatie verzameld voor een inzicht in de hele populatie.

  • Je kunt dit onthouden door het woordje ‘steek’. Je steekt als het ware in de populatie om iets te weten over de populatie.

  • Het aantal vrijheidsgraden (df) is een veelvoorkomend begrip. Het aantal vrijheidsgraden ‘degrees of freedom’ staat voor het aantal observaties dat vrij is om te variëren. Je kunt dit onthouden door het woordje ‘vrij’. Als het gemiddelde van 4 mensen bekend is, is het mogelijk voor de eerste drie een getal verzinnen, maar er is geen keus voor het vierde getal als het gemiddelde constant gehouden wordt. Dat ligt namelijk vast. Je bent vrij voor de eerste drie.

  • De nulhypothese significantie toetsen is een veelvoorkomend begrip in het boek van field. Je kunt dit makkelijk onthouden door NHST. Dit is een veelgebruikte afkorting.

  • Er bestaan twee soorten fouten, namelijk een type I en een type II fout. De type I fout wordt gemaakt wanneer onderzoekers denken dat er een effect in de populatie is, terwijl dat in de werkelijkheid niet zo is. H0 wordt verworpen terwijl H0 eigenlijk waar was. Een type II fout is een fout waarbij men denkt dat er geen effect is in de populatie terwijl dat in werkelijkheid wel zo is. H0 wordt onterecht aangenomen.

  • Je kunt dit onthouden doordat H0 eerst opgesteld wordt en daarna H1. Een type 1 fout wordt eerder uitgelegd dan een type 2 fout.

  Wat zijn de limieten van statistisch onderzoek? - TentamenTickets 3

  • Er bestaan drie misvattingen over NHST. Deze zijn te onthouden door ‘significant’ resultaat.

  1. Men gaat er altijd vanuit gaat dat een significant resultaat betekent dat het gevonden effect belangrijk is. Namelijk, een p waarde wordt altijd beïnvloed door de steekproefgrootte. Namelijk, kleine en onbelangrijke effecten zullen statistisch signigficant zijn, zolang de geteste groep maar groot is. Andersom zal er sneller een groter effect uit je tests komen als de groepsgrootte klein is. Als in als je 100 personen test een iemand “wijkt af” is dit procentueel een grotere afwijking dan wanneer die ene persoon binnen een groep van 10.000 personen wordt getest.

  2. Men er vaak vanuit gaat dat een niet significant resultaat betekent dat de nulhypothese automatisch waar is. Namelijk, als de p waarde groter is dan 5%, dan kun je de alternatieve hypothese als niet bewezen beschouwen, maar dat betekent zeker niet dat daarmee de nulhypothese waar is. Het vertelt je alleen dat het effect niet groot genoeg is om statistisch gevonden te kunnen worden, het zegt niet dat het effect 0 is.

  3. Een significant resultaat betekent dat de nulhypothese niet waar is. Dit is makkelijker uit te leggen door middel van een voorbeeld.

  • Een bias komt vaak voor in de statistiek. Onthoud dit door het synoniem voor bias: vooroordeel. Een onderzoeker heeft een vooroordeel wanneer er sprake is van een bias. Onderzoekers zijn vaker geneigd om een onderzoek op te zetten dat (waarschijnlijk) een significant resultaat als uitkomst krijgt; of zelfs geneigd om onderzoek in hun voordeel te manipuleren. Bijvoorbeeld door voor een bepaald statistisch model te kiezen. Ze hebben dus extra informatie.

  • Drie methoden worden besproken voor het berekenen van de effectgrootte. Onthoud dit door: COP

   • Cohen’s d

   • Odds ratio

   • Pearson’s r

  Hoe ziet de SPSS statistiek omgeving eruit? - TentamenTickets 4

  • De vier verschillende soorten IBM SPSS statistics zijn makkelijk te onthouden door: BPSP

   • Base – Professional - Standard – Premium

  • Het maken van variabelen gebeurt vaak op dezelfde manier. Onthoud deze manier voor het maken van verschillende variabelen zoals een string, coderende of numerieke variabele.

  1. Klik op de eerste witte cel in de kolom 'name'.

  2. Typ het woord 'name'

  3. Ga van deze cel af met behulp van de pijltjestoetsen op het toetsenbord. Dit kan je doen door naar een lege andere cel te gaan bijvoorbeeld.

  Op welke manier kunnen gegevens verkend worden met grafieken? - TentamenTickets 5

  • Een grafiek heeft twee assen namelijk de x-as en de y-as. De horizontale as is de x-as en de verticale as is de y-as.

  • Je kunt dit makkelijk onthouden doordat de letter y een 'streep' naar beneden in de letter heeft. Deze streep staat voor de verticale lijn: de as.

  • Een histogram wordt gebruikt om te kijken of er outliers/uitschieters in het model zijn. Je kunt dit onthouden aan het Griekse woord histos. Dit betekent weefsel. Een histogram is eigenlijk een weefsel aan data. Een uitlier ligt buiten dit weefsel.

  • Een boxplot kun je onthouden door het te visualiseren. Een boxplot ziet eruit als een box met aan beide kanten twee pijlen.

  • Een scatterplot is een grafiek met daarin allerlei puntjes aan variabelen. Je kunt dit onthouden aan scatter --> dit betekent spreiding. De punten staan verspreid door de grafiek. 

  Wat wordt bedoeld met het bias beest? - TentamenTickets 6

  • Een outlier is een score die ver verwijderd ligt van de rest van de data. Je kunt dit onthouden door de Nederlandse vertaling: uitschieter. Dit datapunt is een uitschieter omdat het de score wijkt af van de rest van de data. 

  • Er worden vier aannames gemaakt voor parametrische toetsen (H-O-L-N)

   • Homoscedasticiteit.

   • Onafhankelijkheid.

   • Lineariteit.

   • Normaal verdeeld.

  • De aanname van addiviteit en lineariteit houdt in dat de relatie tussen de uitkomst variabele en de voorspellende variabele (afhankelijk/ onafhankelijk) accuraat is. Deze aanname is het meest belangrijk. Je kunt dit onthouden door te kijken naar het model. De meeste modellen zijn gebaseerd op een lineaire vergelijking: y = ax + b

  • P-P plot = Probability-Probability of Percentage-Percentage plot.

  • Q-Q plot = Quantile-Quantile plot.

  • De P-P plot laat de cumulatieve kans van een variabele tegen de cumulatieve kans van een bepaalde verdeling zien. In een Q-Q plot worden de weergegeven in kwartielen.

  Wat wordt bedoeld met een niet-parametrische test? - TentamenTickets 7

  • Je kunt makkelijk onthouden wanneer je een niet-parametrische test moet gebruiken namelijk wanneer NIET aan de aannames voldaan wordt. Niet-parametrische testen hebben bijna geen assumpties en het principe is meestal het sorteren van de gegevens. 

  • De Wilcoxon rank-sum (Ws) is een van de methodes. Je kunt deze methode onthouden aan het woordje 'rank'. is simpelweg de kleinste opgetelde rangscore bij gelijke groepsgroottes en bij ongelijke groepsgrootte telt deze is het de opgetelde rangscore van de groep met de minste participanten.

  • Mann-Whitney test naar de verschillen tussen de gerangschikte scores in de verschillende groepen. Het eerste deel van de output van de Mann-Whitney test geeft een samenvatting van de ranking die gegeven is aan de scores. Hier is dus sprake verschillende groepen. Het geeft de volgorde van laag naar hoog. Onthoud dit door: mann = man en Whitney = vrouwennaam --> verschillende groepen.

  Wat wordt bedoeld met de correlatie tussen variabelen? - TentamenTickets 8

  • Correlatie kun je onthouden door het synoniem samenhang: het gaat hier om variabelen die aan elkaar gerelateerd zijn; die met elkaar samen hangen.

  • Covariantie kun je onthouden door CO --> samen --> de covariantie is de gemiddelde som van de gecombineerde afwijkingen (deviaties). 

  • Een bivariate correlatie is een correlatie tussen twee variabelen. Je kunt dit onthouden door BI --> dit is een synoniem voor dubbel of tweevoudig.

  Wat wordt bedoeld met een regressie? - TentamenTickets 9

  • Een lineair model wordt weergegeven met een een rechte lijn vanuit de oorsprong. Dit wordt weergegeven met y = b0 + b1*Xi

  • De y is de y-as (verticaal).

  • De x is de x-as (horizontaal). Deze wordt vermenigvuldigd met de slope, b1. Dit geeft de helling in de lijn aan waardoor de lijn stijgt. De b0 is de constante, het intercept. 

  • Een error wordt aangeduid met de letter e. Je kunt dit onthouden door een error te zien als een fout. Er is als het ware een fout in het model wanneer er een verschil bestaat tussen de door het model voorspelde waardes en de werkelijke waardes.

  • Goodness-of-fit is de mate waarin het model past in de verzamelde data. De beste lijn kan immers nog steeds een hele slechte fit hebben met de data. Je kunt dit onthouden door good en fit --> hoe goed het model past in de data.

  Op welke manier kunnen twee gemiddelden met elkaar vergeleken worden? - TentamenTickets 10

  • Een bekende vorm van een design van een experiment is een within-group design. Je kunt het verschil onthouden door within = binnen = tussen deelnemers.

  • Een tweede bekende vorm van een design van een experiment is een between-group design. Je kunt het verschil onthouden door between = tussen = tussen deelnemersgroepen.

  • Er zijn twee verschillende t-toetsen namelijk de onafhankelijke en de afhankelijk t-toetsen. Je kunt dit onthouden door te kijken naar de afhankelijkheid. De onafhankelijke t-toets wordt gebruikt bij twee verschillende experimentele condities waarbij verschillende proefpersonen bij een conditie worden geplaatst. De afhankelijke t-toets wordt gebruikt bij twee experimentele condities waarbij dezelfde proefpersonen deelnemen in beide condities. Als men afhankelijk is dan ben je als het ware samen --> dezelfde proefpersonen in beide condities. 

  • Achter beide testen zitten diverse rationales. Beide t-toetsen hebben een diverse punten gemeen. Je kunt dit onthouden door te denken aan het gemiddelde:

   • Gegevens verzameld --> de gemiddeldes van de steekproeven worden vergeleken.

   • Gemiddeldes zijn ongeveer gelijk zijn aan elkaar als ze uit dezelfde populatie komen.

   • Het geobserveerde verschil wordt vergeleken met het verwachte verschil. De standaard meetfout wordt gebruikt als maat voor de variabiliteit tussen de steekproefgemiddelden. Wanneer de nulhypothese verworpen wordt, kunnen we zeggen dat er een verschil tussen de gemiddelden is door de experimentele manipulatie.

   • Hoe groter het geobserveerde verschil tussen de steekproefgemiddelden ten opzichte van de standaard fout, hoe groter de kans dat de tweede verklaring juist is. 

  Wat wordt bedoeld met moderatie, mediatie en meerdere categorische voorspellers? - TentamenTickets 11

  • Wanneer er een moderator in het model zit is er sprake van een interactie. Inter - actie --> er is actie tussen twee variabelen: een moderator beïnvloed de relatie tussen twee variabelen.

  • Centreren houdt in dat een onderzoeker een variabele transformeert naar deviaties rond een bepaald punt. Het punt dat doorgaans gekozen wordt is het overkoepelende gemiddelde over de condities heen. Je kunt dit onthouden door centreren -- centrum -- overkoepelend punt -- gemiddelde.

  • Er is sprake van mediatie wanneer de relatie tussen een predictor variabele en de uitkomst verklaard wordt door de relatie met een derde variabele: de mediator. De predictor voorspelt dan de mediator en de mediator voorspelt de uitkomst. Je kunt dit onthouden doordat een mediator ook iemand is die tussen beiden of tussen twee patijen kunt komen ---> hier is het dus dat de relatie tussen de predictor variabele en de uitkomst variabele verklaard wordt door de relatie met een andere (de mediator).

  • Mediatie is gebaseerd op drie regressiemodellen, namelijk de volgende:

  1. Een regressie die de uitkomst voorspelt vanuit de predictor. De regressiecoëfficiënt geeft ons de waarde van c.

  2. Een regressie die de mediator voorspelt vanuit de predictor. 

  3. Een regressie die de uitkomst voorspelt vanuit zowel de predictor als de mediator. De regressiecoëfficiënt voor de predictor is c’, de regressiecoëfficiënt voor de mediator is b.

  • Je kunt dit makkelijk onthouden door het te visualiseren in een driehoek. 

   • De mediator wordt voorspelt vanuit de predictor = a

   • De uitkomst wordt voorspelt vanuit de mediator = b

   • De uitkomst wordt voorspelt vanuit de predictor = c

  Op welke manier worden verschillende onafhankelijke gemiddeldes met elkaar vergeleken? - TentamenTickets 12

  • ANOVA kun je onthouden door niet alleen de afkorting te weten maar juist de niet afgekorte versie = analysis of variance = laat zien of drie of meer gemiddelden gelijk zijn aan elkaar. 

  • Een follow-up test is een additionele test die een onderzoeker uit kan voeren wanneer bijvoorbeeld een ANOVA uitgevoerd is. Een follow-up test kun je onthouden door follow --> een follow-up test is een test die volgt op een andere test.

  • Een onderzoeker heeft twee manieren om gegevens te herkennen:

  1. Contrast coding is een manier om gewichten toe te kennen aan groepen in om geplande contrasen uit te voeren. Voor specifieke hypotheses. 

  2. Post hoc procedures. Deze toetsen zijn paarsgewijze vergelijkingen die alle verschillende combinaties toetsen. Voor niet specieke hypothesis. 

  • Je kunt dit onthouden door de letters van het alfabet 

   • Contrast coding = Specifiek

   • Post hoc = Algemeen

   • Begin --> eind

   • Eind --> begin

  Wat wordt bedoeld met een ANCOVA? - TentamenTickets 13

  • ANCOVA kun je onthouden door niet alleen de afkorting te weten maar juist de niet afgekorte versie = analysis of covariance = laat zien of drie of meer gemiddelden gelijk zijn aan elkaar. 

  • Dummy coding is wanneer een categorie een nul of een 1 krijgt. Bijvoorbeeld: het is een man (1 = ja en 0 = nee) of gebeurtenis X vindt plaats (1 = ja en 0 = nee).

  • Je kunt dit onthouden door de letters MM: er zijn twee keuzes namelijk ja of nee.

  • Er zijn twee redenen om covariaten in de ANOVA mee te nemen (E):

   • Errorvariantie verminderen binnen de groepen. 

   • Elimineren van vertekeningen. 

  Wat wordt bedoeld met een factor design? - TentamenTickets 14

  • Een factor design is een experiment twee of meer onafhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabelen zijn de factoren. Onthoud dit doordat de factoren invloed op iets hebben. Ze zijn onafhankelijk van elkaar --> er zijn meerdere factoren --> meerdere onafhankelijke variabelen.

  • Er zijn drie soorten designs mogelijk (OGH):

  1. Onafhankelijke factoren. Hierbij zijn er meerdere onafhankelijke variabelen en worden er verschillende deelnemers getest (tussengroep design).

  2. Gemixt design: Hierbij zijn er meerdere onafhankelijke variabelen waarbij sommige variabelen met dezelfde deelnemers zijn gemeten en andere variabelen met verschillende deelnemers. 

  3. Herhaalde metingen factoren: Hierbij zijn er meerdere onafhankelijke variabelen en worden dezelfde deelnemers getest (binnengroep design). 

  • De ANOVA tabel in de output laat alleen zien of de interactieterm significant is maar niet wat dat effect is. Het effect zie je in de grafiek:

   • Parallel lopende lijnen --> Geen effect

   • Kruisende lijnen --> Effect

   • Onthoud dit door: als de lijnen elkaar aanraken zit er een relatie: 'ze zijn samen' --> kruis = effect

  • Voor de interactie-effecten kunnen ook staafdiagrammen gemaakt worden.

  • Staven (ongeveer) gelijk in het diagram/ zelfde patroon = geen interactie-effect.

  • Staven verschillend = interactie-effect.

  • Onthoud dit door: als er sprake is van verandering dan is er een effect dus wanneer de staven veranderen is er sprake van een interactie-effect.

  Wat wordt bedoeld met een repeated-measure design? - TentamenTickets 15

  • Repeated-measure design = herhaalde metingen design = er worden bij verschillende condities in een experiment dezelfde proefpersonen gebruikt of waarbij dezelfde proefpersonen op verschillende momenten data leveren.

  • De proef wordt dus als het ware herhaald

  • Sfericiteit houdt in dat de relatie tussen paren van experimentele condities gelijk is, de afhankelijkheid tussen experimentele condities is ongeveer gelijk. Onthoud dit door sfeer --> er bestaat 'sfeer' (relatie) tussen de paren van experimentele condities --> afhankelijkheid --> gelijk.

  • Wanneer niet aan deze assumptie voldaan is kan er een correctie uitgevoerd worden (GH)

  1. Greenhouse-Geisser

  2. Huynh-Feldt

  Wat wordt bedoeld met gemixte ontwerpen? - TentamenTickets 16

  • Mixed design kun je onthouden doordat er een mix bestaat aan variabelen. Bij een mixed design bestaat er inderdaad een mix: zowel herhaalde metingen variabelen als variabelen met onafhankelijke groepen. 

  • Voor elke test wordt een effectgrootte berekend. Onthoud dat bij een mixed design --> er zijn meerdere (soorten) variabelen --> meer effectgroottes berekenen --> deze vergelijken.

  Wat wordt bedoeld met een MANOVA? - TentamenTickets 17

  • Multivariate variantieanalyse (MANOVA) kan gebruikt worden in een situatie waarin je meerdere afhankelijke variabelen hebt. Onthoud dit door multi = meer = meerdere afhankelijke variabelen. 

  • Nadeel van meerdere ANOVA' (FAMRELA):

  1. Hoe meer ANOVA’s je uitvoert, hoe groter de FAMilywise meetfout wordt en dus hoe groter de kans op type I fouten is.

  2. Bij meerdere ANOVA’s wordt niet gekeken naar de RELatie van de Afhankelijke variabelen onderling.

  • Een square matrix is een heeft evenveel rijen als kolommen. Je kunt een square matrix onthouden door te visualiseren --> square --> vierkant --> evenveel rijen en kolommen.

  • De variaten van de gegevens zijn orthogonaal --> dit betekent dat ze ongecorreleerd zijn. Onthoud dit door de letter O: Orthogaal en Ongecorreleerd.

  Wat wordt bedoeld met een factor analyse? - TentamenTickets 18

  • Variabelen die niet direct gemeten kunnen worden latente variabelen genoemd.

  • Onthoud dit door latent = synoniem: nog niet zichtbaar of onzichtbaar = kunnen niet direct gemeten worden. 

  • Bij een factoranalyse en principal component analyse (PCA) worden clusters van variabelen geïdentificeerd. Je gebruikt deze technieken voor drie dingen (DIV):

  1. Om de Data te reduceren, waarbij zoveel mogelijk informatie behouden blijft

  2. Om Inzicht te krijgen in de structuur van de variabelen

  3. Om een Vragenlijst te ontwikkelen die de onderliggende variabele meet

  • Een R-matrix is een matrix die alle correlaties tussen de variabelen weergeeft. De R --> coRRelaties.

  Wat wordt bedoeld met een categoriale uitkomsten? - TentamenTickets 19

  • Categoriale gegevens kun je onthouden door 'categorie'  --> de uitkomstvariabele bestaat uit verschillende categorieën. Iemand zit in categorie A ja of nee en niet in beide categorieën. Bijvoorbeeld: je bent een man of een vrouw, je bent zwanger of je bent het niet. 

  • In tegenstelling tot de andere variabelen wordt gekeken naar de frequenties in plaats van het gemiddelde --> onthoud dit weer aan de categorieën. Wanneer er bijvoorbeeld 60 observaties zijn kan het zijn dat 40 observaties vallen in categorie A en 20 in categorie B. Vergelijken aan de hand van gemiddelde heeft dus geen zin. Op basis van frequenties wel. 

  • De likelihood ratio houdt in dat een model gecreëerd wordt waarbij de kans om de geobserveerde data te verkrijgen maximaal is. Dit model wordt vergeleken met de kans om de geobserveerde data te verkrijgen als de nulhypothese waar is. 

  • Onthoud dit aan 'likelihood' = waarschijnlijkheid = kans.

  • Er zijn statistieken die de chi-square aanpassen zodat de steekproefgrootte en de vrijheidsgraden erin meegenomen worden. Ze proberen de reikwijdte van de statistiek te beperken zodat het tussen 0 en 1 valt. Deze drie kunnen onthouden worden door PCC:

   • Phi: een statistiek die gebruikt kan worden voor 2x2 contingency tabellen.

   • Contingency coefficient: deze statistiek kan voor grotere tabellen gebruikt worden wanneer phi niet tussen tussen 0 en 1 ligt. Deze statistiek heeft altijd een waarde tussen 0 en 1 maar bereikt de 1 vrijwel nooit.

   • Cramér’s V: deze statistiek is bij een 2x2 tabel hetzelfde als phi. Wanneer een variabele meer dan twee categorieën heeft kan V de maximale waarde bereiken. Deze is daarom het meest nuttig.

  Wat wordt bedoeld met een logistische regressie? - TentamenTickets 20

  • Logistische regressie is multipele regressie waarbij de uitkomstvariabele categorisch is. De predictorvariabelen kunnen continu of categorisch zijn. Onthoud dit door 'logisch' --> een logistische regressie voorspelt logisch in welke categorie personen vallen op basis van andere informatie.

  • Er is sprake van overspreiding wanneer de geobserveerde variantie groter is dan de verwachte variantie uit een logistisch regressiemodel. Je kunt dit onthouden door over en spreiding.

  • Over staat voor --> de geobserveerde variantie is groter dan de verwachte variantie.

  • Spreiding --> er zijn meerdere data punten in een logistische regressie.

  • Het stopt met schatten als het maximale aantal schattingen dat je hebt ingevoerd is bereikt, of wanneer convergentie is bereikt. Convergentie houdt in dat elke nieuwe schatting vrijwel hetzelfde antwoord oplevert. 

  • Onthoud dit door convergeren = naar elkaar toe neigen = naar een punt richten.

  Wat wordt bedoeld met een multilevel lineaire modellen? - TentamenTickets 21

  • Variabelen kunnen ingebed in variabelen op hogere niveaus --> variabelen kunnen hiërarchisch zijn --> onthoud dit door hierarchie. 

  • Multilevel lineaire modellen kunnen op veel manieren gebruikt worden en hebben een aantal voordelen --> denk hierbij aan de assumpties van homogeniteit en onafhankelijkheid --> MIS-GE-ZET

  1. Een multilevel model is goed te gebruiken wanneer de gegevens missende waarden bevatten.

  2. DeEen multilevel model is goed te gebruiken wanneer de gegevens missende waarden bevatten. De gegevens hoeven niet te voldoen aan de assumptie van onafhankelijkheid.

  3. Zet de assumptie van homogeniteit van regressieslopes opzij. Wanneer de covariantie gebruikt wordt wordt aangenomen dat de relatie tussen de covariaat en de uitkomst hetzelfde is tussen verschillende groepen die de voorspeller vormen. Bij een multilevel lineair model hoeft niet nagedacht te worden over deze assumptie.

  • Een vast effect kan alleen gegeneraliseerd worden naar de condities in het experiment, terwijl random effecten ook gegeneraliseerd kunnen worden buiten de condities in het experiment. Een vaste variabele verandert (in principe) niet over tijd (bijvoorbeeld geslacht) en een random variabele kan wel veranderen over tijd (bijvoorbeeld gewicht).

   • Onthoud dit door --> vast --> staat vast --> verandert niet over tijd.

   • Variabel --> niet vast --> kan wel veranderen over tijd.

  • SPSS produceert ook aangepaste versies van de -2LL. Dit zijn de volgende --> onthoud dit door AIC

   • Akaike’s information criterion (AIC)

   • Hurvich and Tsai’s criterion (AICC)

   • Bozdogan’s criterion (CAIC)

   • Schwarz’s Bayesian criterion (BIC)

  • Er zijn vier veel voorkomende structuren --> onthoud dit door VADO

   • De Variantiecomponenten structuur

   • De AR(1).

   • De Diagonale structuur

   • De Ongestructureerde structuur
  Abonneebundel met online oefenvragen van Discovering statistics using IMB SPSS statistics - Field - 5e druk

  Abonneebundel met online oefenvragen van Discovering statistics using IMB SPSS statistics - Field - 5e druk

  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Discovering statistics using IBM SPSS Statistics van Field - Boek & JoHo's
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Academische en Wetenschappelijke Vorming - UL
  Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen bij Academische en Wetenschappelijke Vorming - UL
  Keuzewijzer voor tentamens maken van Academische en Wetenschappelijke Vorming - UL
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods - JoHo custom edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Inleiding in de toegepaste biostatistiek - Twisk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Clinical Epidemiology: the essentials - Fletcher - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Clinical Epidemiology: the essentials - Fletcher - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Geprinte TentamenTests bij Statistiek
  Samenvattingen Shop Geneeskunde Bachelor 1 - UL
  Studiebundel Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek - UU
  Advies & Assortimentswijzer Toepassing van Onderzoeksmethoden en Statistiek (ISW) - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Research Methods - Custom Edition UU, 2020 - Morling, Carr et al.
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Toepassing van Onderzoeksmethoden en Statistiek - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods - Custom Edition UU, 2020 - Morling, Carr et al.
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek - UU
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 1 - UU
  Abonneebundel met online samenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 4e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - BulletPoints
  Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - Oefenvragen
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Printed ExamTests of Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5th edition
  Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Studiebundel Kwantitatieve Onderzoeksmethoden - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Kwantitatieve Onderzoeksmethoden - RUG
  Choice Assistance with summaries of Business Research Methods - Blumberg - 4th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Business Research Methods - Blumberg - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Blumberg bij Kwantitatieve Onderzoeksmethoden - RUG
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Samenvattingen Shop Bedrijfskunde Bachelor 2 - RUG
  Studiebundel Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II - Criminologie - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods - JoHo custom edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Geprinte TentamenTests bij Statistiek
  Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II - UL
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Printed ExamTests of Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5th edition
  Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Algemene statistiek - JoHo custom edition
  Geprinte samenvatting van SPSS Hulp - JoHo custom edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Algemene Statistiek - JoHo custom edition
  Samenvattingen Shop Criminologie Bachelor 2 en 3 - UL
  Studiebundel Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen - UU
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 2 blok 2 - UU
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Research Methods - Custom Edition UU, 2020 - Morling, Carr et al.
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods - Custom Edition UU, 2020 - Morling, Carr et al.
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Research Methods - Custom Edition, 2020 - Morling, Carr et al.
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - UU
  Study Bundle Advanced Research Methods and Statistics for Psychology - UU
  Advice & Summaries Advanced Research Methods and Statistics for Psychology - UU
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Shop Bundle with printed summaries for Advanced Research Methods and Statistics for Psychology - UU
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 en 3 - UU
  Studiebundel Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije - 7e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Onderzoeksmethoden - Scheepers & Boeije - 7e druk
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Printed ExamTests of Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5th edition
  Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Samenvattingen Shop Criminologie Bachelor 1 - UL
  Studiebundel Onderzoeksvaardigheden in de criminologie - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije - 7e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp
  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods - JoHo custom edition
  Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II - UL
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Algemene Statistiek - JoHo custom edition
  Geprinte samenvatting van Onderzoeksmethoden - Scheepers & Boeije - 7e druk
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Printed ExamTests of Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5th edition
  Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Geprinte TentamenTests bij Statistiek
  Geprinte samenvatting van Algemene statistiek - JoHo custom edition
  Geprinte samenvatting van SPSS Hulp - JoHo custom edition
  Samenvattingen Shop Criminologie Bachelor 2 en 3 - UL
  Studiebundel Psychologie Master - UU
  Advies & Assortimentswijzer Psychologie Master - UU
  Choice assistance with summaries of Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2nd edition
  Choice Assistance with summaries of Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond - Beck - 2nd edition
  Choice Assistance with summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Organization Development and Change - Cummings, Worley - 10e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen - Prins et al. - 3e druk
  Choice Assistance with summaries of Influence: Science and Practice - Cialdini - 5th edition
  Choice assistance with summaries of Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness - Thaler & Sunstein - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2e druk
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond - Beck - 2nd edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Organization Development and Change - Cummings & Worley - 10e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen - Prins et al. - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Influence: Science and Practice - Cialdini - 5e druk
  Subscriber Bundle with online chaptersummaries of Influence: Science and Practice - Cialdini - 5th edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness - Thaler & Sunstein - 1st edition
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie masters - UU
  Samenvattingen Shop Psychologie Master - UU
  Studiebundel Pedagogiek Masters - UU
  Choice assistance with summaries of Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2nd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen - Prins et al. - 3e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Influence: Science and Practice - Cialdini - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen - Prins et al. - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Influence: Science and Practice - Cialdini - 5e druk
  Subscriber Bundle with online chaptersummaries of Influence: Science and Practice - Cialdini - 5th edition
  Geprinte samenvatting van Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2e druk
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Printed ExamTests of Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5th edition
  Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Influence: Science and Practice - Cialdini - 5e druk
  Printed summary of Influence: Science and Practice - Cialdini - 5th edition
  Geprinte samenvatting van Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen - Prins et al. - 3e druk
  Geprinte TentamenTests & BulletPoints van Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen - Prins et al. - 3e druk
  Studiebundel Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (Pedagogiek) - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Research Methods - Custom Edition UU, 2020 - Morling, Carr et al.
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods - Custom Edition UU, 2020 - Morling, Carr et al.
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van Research Methods - Custom Edition, 2020 - Morling, Carr et al.
  Geprinte TentamenTests & BulletPoints van Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3e druk
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Printed ExamTests of Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5th edition
  Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 1 - UU
  Studiebundel Psychologie Masters - UvA
  Advies & Assortimentswijzer Masters Psychologie - UvA
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications - Stahl - 4th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Our Iceberg is melting - Kotter & Rathgeber - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Analysis of Biological Data - Whitlock & Schluter - 1e druk
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Verslaglegging van Psychologisch Onderzoek - Starreveld - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications - Stahl - 4e druk
  Abonneebundel met online chartersamenvattingen van Our Iceberg is melting - Kotter, Rathgeber - 2005
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Analysis of Biological Data - Whitlock & Schluter - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie Master - UvA
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UvA
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 1 blok 4 - UU
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek B1 blok 4 - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Research Methods - Custom Edition UU, 2020 - Morling, Carr et al.
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of How Children Develop - Siegler et al. - 6th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods, Custom Edition UU - Morling, Carr e.a. - 2018
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van How Children Develop - Siegler et al. - 6e druk
  Geprinte samenvatting van Research Methods - Custom Edition, 2020 - Morling, Carr et al.
  Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
  Geprinte samenvatting van How Children Develop - Siegler et al. - 6e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 1 - UU
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)