Choice Assistance with summaries of Statistics: The Art and Science of Learning from Data - Agresti & Franklin - 4th edition

  Chapter 

Summaries with Statistics: The Art and Science of Learning from Data - Agresti & Franklin

 

Booksummaries to be used with the 4th edition of Statistics

Online: summary in chapters

Print: summary in chapters by post

Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Statistics

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What is statistics? - Chapter 1
  • How to explore data with graphs and nummerical summaries? - Chapter 2
  • What roles do contingency, correlation and regression play in association testing? - Chapter 3
  • How do you gather data? - Chapter 4
  • What role does probability have in our daily lives? - Chapter 5
  • What are probability distributions? - Chapter 6
  • What are sampling distributions? - Chapter 7
  • Statistical inference: what are confidence intervals? - Chapter 8
  • Statistical inference: What do significance tests say about hypotheses? - Chapter 9
  • How do you compare two groups? - Chapter 10
  • How do you analyze the association between categorical variables? - Chapter 11
  • How do you analyze the association between quantitative variables: regression analysis? - Chapter 12
  • What is multiple regression? - Chapter 13
  • How do you compare groups: analysis of variance methods - Chapter 14
  • What does nonparametric statistics mean? - Chapter 15
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Waar gaat Statistics, the art and science of learning from data van Agresti & Franklin over? Chapter 0
  • Wat is het doel van statistiek? - Chapter 1
  • Hoe kun je datagegevens onderzoeken? - Chapter 2
  • Hoe meet je de invloed die variabelen op elkaar kunnen hebben? - Chapter 3
  • Hoe kun je data voor statistisch onderzoek verzamelen? - Chapter 4
  • Hoe werkt statistische kansberekening? - Chapter 5
  • Hoe kun je verschillende kansberekeningen bij elkaar optellen? - Chapter 6
  • Hoe kun je kansberekeningen gebaseerd op steekproeven interpreteren ten opzichte van de "werkelijke situatie"? - Chapter 7
  • Wat is een betrouwbaarheidsinterval? - Chapter 8
  • Hoe kunnen hypothesen worden getoetst? - Chapter 9
  • Hoe kunnen, binnen de statistiek, groepen worden vergeleken? - Chapter 10
  • Hoe kunnen categorische variabelen met elkaar worden geassocieerd? - Chapter 11
  • Wat is een regressieanalyse? - Chapter 12
  • Wat is multipele regressie? - Chapter 13
  • Hoe kun je groepen vergelijken met de ANOVA methode? - Chapter 14
  • Wat is niet parametrische statistiek? - Chapter 15

Booksummary with former editions

WorldSupporter

Related summaries & other materials with Statistics

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Statistics

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

This book provides a short explanation of important basic principles of statistics in an easily accessible manner. If you prefer a more detailed explanation, use summaries with Introduction to the Practice of Statistics by Moore & McCabe in addition to Statistics by Agresti & Franklin.

In the summaries with Statistics from Agresti & Franklin many formulas are used. If you find that difficult you can take a look at the summaries where the same methods and techniques are explained, but with considerably less formulas: Statistics for The Behavioral Sciences by Gravetter & Wallnau and / or the summary of Statistical Methods for Psychology by Howell and / or the General statistics summary - JoHo custom edition.

Understanding statistics is often mainly a matter of practice, practice, practice before you really get it. It helps to visualize the material for yourself: use a software program alongside your statistics book so that you can immediately practice making point charts, box plots, two-way tables, histograms and other data outputs.

Lees of zoek verder »
Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten