Mens & Gedrag: studie en kennis - Themabundel

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: crossroad volgen
  De items van deze bundel
  Mens & Gedrag: studie en kennis
  Oriëntatie op Mens & Gedragswetenschappen - Kennis & Studiegebied

  Oriëntatie op Mens & Gedragswetenschappen - Kennis & Studiegebied

  Wat zijn de kernvragen van Mens & Gedragswetenschappen?

  • Bij Mens & Gedragswetenschappen staat de mens centraal. De psyche van de mens is hierbij van groot belang, maar ook de geestelijke, fysieke en sociaaleconomische ontwikkeling van de mens.
  • Hieronder vind je een overzicht van de deelgebieden van Mens & Gedragswetenschappen om op te oriënteren en uit te kiezen. Zo kun je je bekwamen in de Psychologie, maar bijvoorbeeld ook in Filosofie of Ontwikkelingssamenwerking.
  • Bij ieder Kennis & Studiegebied zijn samenvattingen van vakliteratuur en studiehulp beschikbaar om kennis te vergroten en te ondersteunen bij het studeren.
  • Centrale vragen die worden behandeld in Mens & Gedragswetenschappen zijn onder andere:
   • Waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen? Meer lezen: De grondslagen van de psychologie als wetenschap (1)
   • Wat zijn de verbanden tussen gedrag en mentale processen?
   • Hebben gedrag en mentale processen een genetische en evolutionaire basis of zijn ze gevormd door opvoeding en omgeving?
   • Hoe leren mensen?
   • Hoe diagnosticeer je of iemand een stoornis heeft?
   • Hoe gedragen groepen zich, bijvoorbeeld op de werkvloer?

   

  Waarom zijn Mens & Gedragswetenschappen relevant?

  • Mens & Gedragswetenschappen hebben als doel om gedrag van de mens te begrijpen.
  • Dit is dagelijks van toepassing: een conflict dat ontstaat tussen vrienden, je neefje dat leert lopen, een opvliegende collega, je oma die steeds vergeetachtiger wordt etc.
  • Mens & Gedragswetenschappen worden daarom niet alleen gebruikt door psychologen, psychiaters, pedagogen en andere gedragswetenschappers, maar door iedereen die geïnteresseerd is in menselijk gedrag.
  • Ook wordt het gebruikt door mensen die een bepaald doel willen bereiken, bijvoorbeeld managers, ondernemers, reclamemakers, docenten, rechercheurs en mensen die in de zorg werken.

   

  Meer informatie

  Kennis & Keuzehulp bij Mens & Gedragswetenschappen

  Kennis & Keuzehulp bij Mens & Gedragswetenschappen

   

  Welke wetenschappen bestuderen de geest?

  • Cognitieve psychologie is de wetenschap die bestudeert hoe de hersenen informatie verwerken. Hierbij wordt gekeken naar hoe we externe informatie tot ons nemen, hoe we het interpreteren en hoe we het gebruiken.
  • Persoonlijkheidsleer kijkt naar de processen die persoonlijkheid beïnvloeden, waarbij persoonlijkheidspsychologen de invloed van cultuur, leren, biologie en cognitie onderzoeken.
  • Psychopathologie gaat over het ontstaan, de ontwikkeling en de behandeling van mentale stoornissen.

  Meer lezen:

   

  Welke wetenschappen bestuderen gedrag?

  • De biologische psychologie en neuropsychologie leggen de link tussen de hersenen en het gedrag en omvatten kennis van de hersenen.
  • De gezondheidspsychologie bestudeert ziektepatronen, hoe we tegen ziektes aankijken, de gevolgen van stress en het verband tussen onze emoties en de biologische processen in ons lichaam.
  • De klinische psychologie is de toepassing van psychologie om psychische problemen te diagnosticeren en aan te pakken.
  • De sociale psychologie probeert de diepere betekenis te achterhalen van mentale processen die ten grondslag liggen aan sociaal gedrag. (Sociale) psychologie onderscheidt zich van bijvoorbeeld filosofie, sociologie en antropologie door de methode van onderzoek (scientific method) waarin ze de theorieën testen op bewijs. Dit betekent dat theorieën testbaar moeten zijn.
  • Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op het toepassen van psychologische theorieën, principes en onderzoek op de werksituatie.
  • Criminologie is de wetenschap van het bestuderen van het gedrag dat door de wetgever strafbaar is gesteld. Door middel van kennis wordt gezocht naar de meest effectieve en menselijke manier van aanpak van criminaliteit. Bij de criminologie wordt multidisciplinair gekeken: rechten, sociologie, psychologie, biologie en meer.
  • De filosofie stelt fundamentele vragen, deze zijn radicaal en veelomvattend, ze richten zich op de grondbeginselen waarbinnen het menselijk bestaan zich voltrekt.

  Meer lezen:

   

  Welke wetenschappen bestuderen hoe iemand leert?

  • Ontwikkelingspsychologie omschrijft en verklaart veranderingen in de gedachten, het gedrag, de redenering en het functioneren van een persoon onder invloed van de biologische, individuele en omgevingsfactoren. Ontwikkelingspsychologen bestuderen de ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van alle mensen gedurende het hele leven vanuit verschillende perspectieven.
  • De pedagogiek helpt reflecteren over opvoedings- en ontwikkelingsdoelen om zo opvoeding en onderwijs te verbeteren en ondersteunen. De pedagogiek bekijkt hoe het belang van het kind het beste gediend kan worden. In veel opzichten lijken de pedagogiek en psychologie op elkaar. Zowel psychologie als pedagogiek richten zich op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Er zijn wel een aantal verschillen. Het verschil tussen psychologie en pedagogiek; de psychologie richt zich alleen op de ontwikkeling van en de interactie met het kind. Pedagogiek gebruikt perspectieven uit verschillende disciplines, waaronder de psychologie, maar ook bijvoorbeeld geneeskundige perspectieven. Daarnaast legt de psychologie de nadruk op beschrijving en verklaring van ontwikkeling. De pedagogiek is vooral gericht op de praktische toepassing van de verkregen kennis; hoe moet je iets dan in de praktijk aanpakken.
  • Onderwijskunde is breder dan de meeste mensen denken, het richt zich op leren en instructie binnen een variatie aan contexten, onder andere binnen scholen.
  • Het bestuderen van de gevolgen van kindermishandeling analyseert de gevolgen van agressie, fysiek pijn doen en verwaarlozing van een jong kind.

  Meer lezen:

  Culturele Antropologie - Kennis & studiegebied
  De crossroads van deze bundel
  Mens & Gedrag: betrokken topics voor studie en kennis - Themabundel
  Mens & Gedrag: studie en kennis - Themabundel
  Mens & Gedrag: studie en kennis
  Culturele Antropologie - Kennis & studiegebied
  Psychologie & Gedragswetenschappen: studie en kennis
  Studiegebied & Kennisgebied - Themabundel
  Studie & Kennis - Themabundel
  Studiegebied & Kennisgebied: voor opleiding of ontplooiing
  Organisatie & Economie: studie en kennis - Themabundel
  Communicatie & Marketing: studie en kennis - Themabundel
  Gezondheid & Zorg: studie en kennis - Themabundel
  Maatschappij & Cultuur: studie en kennis - Themabundel
  Mens & Gedrag: studie en kennis - Themabundel
  Natuur & Milieu: studie en kennis - Themabundel
  Onderwijs & Opvoeding: studie en kennis - Themabundel
  Politiek & Internationale Organisatie: studie en kennis - Themabundel
  Recht & Bestuur: studie en kennis - Themabundel
  Techniek & Transport: studie en kennis - Themabundel
  Toerisme & Vrije Tijd: studie en kennis - Themabundel
  Wetenschap & Onderzoek: studie en kennis - Themabundel
  Culturele Antropologie - Themabundel
  Mens & Gedrag: studie en kennis - Themabundel
  Culturele Antropologie - Kennis & studiegebied
  Uitgelichte samenvattingen rond Culturele Antropologie
  Culturele Antropologie: Printsamenvattingen van de beste leerboeken - Shopbundel
  Psychologie & Gedragswetenschappen - Themabundel
  Mens & Gedrag: studie en kennis - Themabundel
  Psychologie & Gedragswetenschappen: studie en kennis
  Wat is de wetenschap van de psychologie?
  Studietips en Tentamentickets: Psychologie
  Psychologie & Gedragswetenschappen: betrokken topics - Themabundel
  Uitgelichte samenvattingen rond algemene psychologie
  JoHo: crossroad volgen
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)