Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Essentials of economics van Brue e.a. - Bundel

  Bundel

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Samenvattingen en studiehulp bij Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue is gedeeld op JoHo WorldSupporter is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Economie is keuzes maken in schaarste
 • Hoofdstuk 2: De markt en de circular flow
 • Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod resulteert in een marktevenwicht
 • Hoofdstuk 4: Elasticiteit van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 5: Falen van de markt: publieke goederen en externe invloeden.
 • Hoofdstuk 6: Bedrijven en hun kosten
 • Hoofdstuk 7: volledig vrije mededinging
 • Hoofdstuk 8: Monopolie
 • Hoofdstuk 9: monopolistische concurrentie en oligopolie
 • Hoofdstuk 10: BNP en economische groei
 • Hoofdstuk 11: business cycles, werkloosheid en inflatie
 • Hoofdstuk 12: geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod
 • Hoofdstuk 13: Fiscaal beleid, tekorten en leningen.
 • Hoofdstuk 14: Geld, banken en financiële instituties
 • Hoofdstuk 15: Rentevoeten en monetair beleid
 • Hoofdstuk 16: Internationale handel en wisselkoersen

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

JoHo: paginawijzer

 

  Hoe werkt een JoHo bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp, vaak in de vorm van een lijst met linkjes.
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)