Auteur zijn voor JoHo & JoHo WorldSupporter

 

 

Auteur & Teksten

 

Wie schrijven en maken de JoHo samenvattingen en studiehulp?

Wie schrijven en maken de JoHo samenvattingen en studiehulp?

Auteurs

 • JoHo werkt met auteurs die de vakken en onderwerpen in een eerder stadium hebben afgerond en doorgrond (ouderejaars studenten, afgestudeerden, bijlesdocenten) en die daardoor in staat worden geacht om 'boven de stof' te kunnen staan. De aantekeningen van de colleges en werkgroepen worden gemaakt door studenten die het vak zelf volgen.

 • De kwaliteit per auteur kan uiteraard verschillen, maar over het algemeen zijn de samenvattingen van hoge kwaliteit.

 • Begrip gevraagd: het kan voorkomen dat de auteurs van JoHo bij het maken van collegeaantekeningen of samenvattingen waarvan de literatuur laat bekend wordt gemaakt, onder grote tijdsdruk werken en daarbij een enkele keer niet aan hun gemiddelde kwaliteit voldoen. Dit wordt in het algemeen bij de betreffende samenvatting aangegeven en deze samenvatting is dan online gratis te gebruiken.

Masterstudenten, afgestudeerden, bijlesdocenten

 • Maken samenvattingen van boeken, artikelen en arresten
 • Maken vakgerichte tentamentips, voorbeeldvragen en TentamenTickets

Ouderejaars studenten, repetitoren, ervaren JoHo auteurs

 • Maken vakgerichte tentamentips, voorbeeldvragen en TentamenTickets
 • Vullen samenvattingen van boeken, artikelen en arresten aan

Studenten die vakken volgen

 • Maken college-aantekeningen en sheetnotes
 • Vullen tentamentips, voorbeeldvragen en TentamenTickets aan

Samenvattingenauteur of studiehulpuitgever worden bij JoHo

Auteur worden bij JoHo

Auteur worden bij JoHo

Openstaande opdrachten: Studie onderwerpen

Keuzevragen en antwoorden samenstellen of bulletpoint samenvattingen maken over de volgende onderwerpen

 • Studiekeuze: tips en handvatten voor het maken van een keuze voor een studie of opleiding.
 • Scriptie schrijven: tips en handvatten voor het schrijven van scripties. Van algemene handvatten tot handvatten per studierichting.
 • Afstuderen: tips en handvatten voor het maken en regelen van een afstudeeropdracht. Van algemene handvatten tot handvatten per studierichting.
 • Stagevaardigheden: tips en handvatten voor omgaan met je stagebegeleider, zakelijk schrijven, samenwerken met collega's e.d.
 • Stagelopen in het buitenland: updaten en aanvullen bestaande keuzekits.

Openstaande opdrachten: Samenvattingen studieboeken en colleges

Openstaande opdrachten: Werk & Carrière

Keuzevragen en antwoorden samenstellen of bulletpointsamenvattingen maken over de volgende onderwerpen:

 • Carrière- en beroepskeuze
 • Online solliciteren
 • Sollicitatiebrieven & gesprekken: updaten en aanvullen bestaande keuzekits
 • Psychologische testen en Assessments: updaten en aanvullen bestaande keuzekits
 • Eerste baan
 • Werkvaardigheden: tips en handvatten voor vergaderen, onderhandelen, samenwerken met collega's, leiding geven, prioriteiten stellen, e.d
 • Volgende baan
 • Sabbatical
 • Onderneming opzetten
 • Werken in het buitenland: updaten en aanvullen bestaande keuzekits
 • Werken in Nederland als buitenlander

Sollicitatieprocedures, stageprocedures, missie en organisatiecultuur in kaart brengen van relevante organisaties binnen o.a. de volgende branches:

 • Technische sector
 • Commerciële sector: marketing & reclame
 • Juridische sector
 • Onderwijs sector: onderwijsinstellingen, opleidingen & trainingsinstituten
 • Medische sector
 • Internationale Samenwerking
 • Multinationals
 • Organisatie advies

Openstaande opdrachtenReizen & Uitgaan

Samenvattingen & Bulletpoints

Keuzevragen en antwoorden samenstellen of bulletpoint samenvattingen maken over de volgende onderwerpen:

 • Wereldreis maken: update en uitbreiding huidige keuzekits
 • Gezond blijven in het buitenland: update en uitbreiding huidige keuzekits
 • Veilig blijven in het buitenland: update en uitbreiding huidige keuzekits
 • Reisartikelen update en uitbreiding huidige keuzekits

Openstaande opdrachten: Helpen & Inspireren

Samenvattingen & Bulletpoints

Keuzevragen en antwoorden samenstellen of bulletpoint samenvattingen maken over de volgende onderwerpen:

 • Projecten opzetten
 • Sociaal vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligers met dieren in het buitenland
 • Vrijwilligerswerk in Nederland

Openstaande opdrachten: Emigreren & Immigreren

Keuzevragen en antwoorden samenstellen of bulletpoint samenvattingen maken over de volgende onderwerpen:

 • Werk & leefcultuur in  het buitenland
 • Emigreren per land 

Openstaande opdrachten: Organisatieprofielen & cv's

Sollicitatieprocedures, stageprocedures, missie en organisatiecultuur in kaart brengen van relevante organisaties binnen o.a. de volgende branches :

 • Technische sector
 • Commerciële sector: marketing & reclame
 • Juridische sector
 • Onderwijs sector: onderwijs-instellingen, opleidingen & trainingsinstituten
 • Medische sector
 • Internationale Samenwerking
 • Multinationals
 • Organisatie advies

Schrijfstijl

 • Vraag naar de stijlgids en redactionele richtlijnen zodra je aan het werk gaat: mail naar info@joho.org

Hulpmiddelen

Vergoedingen

Aanleveren reeds geschreven werk

Heb je reeds iets geschreven, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Samenvattingen

 • Engelse samenvattingen kan je delen via WorldSupporter . Als je kiest om jouw samenvatting vrij toegankelijk te maken geef je elke student uit een minder ontwikkeld land ook toegang tot de samenvatting
 • Ook Nederlandstalige samenvattingen kan je plaatsen op WorldSupporter en zo je Nederlandse medestudenten helpen bij hun studie en studiekeuze.
 • WorldSupporter leent zich uitstekend voor minder klassieke samenvattingen vormen, zoals instructie filmpjes of (stroom)schema's
 • Word je samenvatting vervolgens opgenomen in het assortiment voor JoHo donateurs of abonnees dan krijg je daar een vergoeding voor en wordt er eerst contact met je opgenomen voor je toestemming

Overige teksten

 • Heb je iets geschreven of een samenvatting gemaakt over een relevant onderwerp voor JoHo donateurs, neem dan contact op via info@joho.org

Contact

 

Coaching & Teksten

 

Auteur & Werkzaamheden: Hoe maak je samenvattingen?
Auteurs & Werkzaamheden: Handvat Auteursrechten en plichten
Auteurs & Werkzaamheden: Handvat lay out en vormgeving
Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

Auteur zijn bij JoHo: omschrijvingen van studiehulpmaterialen

Auteur zijn bij JoHo: omschrijvingen van studiehulpmaterialen

Wat zijn samenvattingen van boeken?

Wat zijn samenvattingen van boeken?

Wat

 • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.

Waarom

 • JoHo samenvattingen worden vooral gebruikt door studenten in voorbereiding op hun tentamens.

 • Daarnaast zijn steeds meer afgestudeerden, scriptieschrijvers, starters, professionals en carrièreswitchers die teruggrijpen op de JoHo's. Zo kunnen zij zich snel inlezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving raadplegen of weggezakte kennis ophalen.

Wat zijn samenvattingen van artikelen?

Wat zijn samenvattingen van artikelen?

Wat

 • Voor een studie zal men vaak een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven.

Waarom

 • De JoHo samenvattingen van artikelen helpen om deze essentie snel terug te vinden.

 • Artikelen worden vaak gebruikt als inzicht in een alternatief perspectief op een onderwerp, een alternatieve methode, de meest recente ontwikkelingen, of een perspectief vanuit een ander kennisgebied.

 • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

Wat zijn supersamenvattingen?

Wat zijn supersamenvattingen?

Wat

 • Supersamenvattingen geven in maximaal 500 woorden een korte introductie over het boek, de auteur(s) en het gebruik van het boek.

Waarom

 • Supersamenvattingen geven aan waar een boek over gaat, wat het onderwerp wel/niet behelst en welke structuur het volgt, zodat je weet waar je aan begint voordat je met een boek aan de slag gaat.

 • Met een supersamenvatting kun je snel beoordelen of een boek de insteek en het (deel)onderwerp behandelt waar je naar op zoek bent of om verschillende boeken met hetzelfde hoofdonderwerp met elkaar te vergelijken.

 • ​Informatie over de auteur(s) geeft de achtergrond, specialisaties en focus van de auteur(s) weer en kunnen je inzicht geven in het perspectief en kader van het boek.

Wat zijn samenvattingen van arresten (jurisprudentie)?

Wat zijn samenvattingen van arresten (jurisprudentie)?

Wat

 • Studeer je rechten, of krijg je later een functie met juridische aspecten, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen.
 • Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven.
 • Van sommige arresten zijn annotaties, uitleg van de gevolgen of gerelateerde arresten beschikbaar, waarmee je de arresten in context kunt plaatsen.

Waarom

 • De JoHo samenvattingen van jurisprudentie helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
 • Aan de hand van de casus (wat er gebeurd is) en de uitspraak (conclusie van de rechters) krijg je inzicht in het verloop van vergelijkbare rechtszaken.
Wat zijn hoorcollegeaantekeningen?

Wat zijn hoorcollegeaantekeningen?

Wat

 • Uitgebreide samenvattingen van de collegestof, ingedeeld per college of per week.

Waarom

 • Heeft een student een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om collegeaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.

 • Door collegeaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden.

Wat zijn werkgroepaantekeningen?

Wat zijn werkgroepaantekeningen?

Wat

 • Uitgebreide samenvattingen van de werkgroepen, ingedeeld per werkgroep of per week.

Waarom

 • Heeft een student een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om collegeaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.

 • Werkgroepaantekeningen geven vaak de praktische toepassing van de stof, geven voorbeelden of oefeningen, leggen discussies uit, en testen of studenten de stof begrijpen.

 • Werkgroepaantekeningen waarin vragen worden behandeld kunnen tevens gebruikt worden als oefenmateriaal voor een tentamen.

 • Er zijn ook aantekeningen van responsiecolleges (vragen van studenten), casuscolleges (rechtszaakbesprekingen), honourscolleges (extra verdiepend voor studenten met de hoogste cijfers), werkcolleges (tussenvorm tussen hoorcollege en werkgroep) en patiëntdemonstraties (geneeskundige operaties).

Wat zijn sheetnotes?

Wat zijn sheetnotes?

Waarom

 • Met sheetnotes krijg je inzicht in de relevantie van oude aantekeningen en de essentiële informatie uit de colleges.

Wat

 • Sheetnotes geven de kern van de hoorcolleges weer. Sheetnotes hebben twee doelen:
  • Inzicht geven aan studenten welk belang de hoorcolleges hebben. Behandelt de docent enkel de stof uit de voorgeschreven literatuur en is het bijwonen van de hoorcolleges vooral handig voor studenten die extra uitleg willen? Of behandelt de docent extra stof dat enkel in de hoorcolleges terug komt? Daarnaast geven de sheetnotes weer wat van belang is voor het tentamen: zijn er onderwerpen waar de docent de nadruk op legt en/of geeft hij concrete tips over onderwerpen die in elk geval terugkomen op het tentamen? Kortom: wat is het belang en de waarde van de hoorcolleges.
  • Inzicht geven in het nut van het bestuderen van oude aantekeningen. Zijn er veel veranderingen ten opzichte van de bestaande aantekeningen? Worden er nieuwe onderwerpen behandelt of zijn de bestaande aantekeningen één op één te gebruiken in dit collegejaar?
Wat zijn oefen- en tentamenvragen?

Wat zijn oefen- en tentamenvragen?

Wat

 • Gebundelde oefenvragen bestaande uit oude tentamenvragen (al dan niet omgewerkt naar eigen materiaal) en andere oefenmaterialen die kunnen dienen als tentamentraining of test.

Waarom

 • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de manier waarop vragen zijn geformuleerd op het tentamen.

 • Voordat je begint met de stof te bestuderen geven tentamenvragen inzicht in het gewenste niveau, na afloop kun je ze gebruiken als oefening om te checken of je dat niveau beheerst.

 • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen, krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen, krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.

Wat zijn Tickets?

Wat zijn Tickets?

Wat

 • TentamenTickets zijn korte tips bij het bestuderen van de stof. Deze TentamenTickets helpen de lezer met het leren van de stof
 • TentamenTickets kunnen tips bevatten om begrippen snel te kunnen onthouden, ezelsbruggetjes e.d. Daarnaast kunnen TentamenTickets aandachtspunten en struikelblokken aangeven: welke begrippen moet je bijvoorbeeld echt kennen om de stof te begrijpen? In welke valkuilen moet je niet trappen, op welke uitzonderingen moet je letten? Wat is handig om te weten en te doen voor een tentamen of paper?

Waarom

 • TentamenTickets geven snel inzicht en tips voor het bestuderen van het onderwerp
 • TentamenTickets bij boeken, artikelen en arresten helpen de lezer om de stof beter tot zich te nemen
 • TentamenTickets bij vakken helpen de student bij het behalen van een goed resultaat bij een vak
JoHo tools: studiehulpmiddelen en studie-ondersteuning

JoHo tools: studiehulpmiddelen en studie-ondersteuning

Hoe gebruik je mindmapping, flashcards of BulletPoints?

Hoe gebruik je mindmapping, flashcards of BulletPoints?

Om begrippen, definities en andere zaken goed te onthouden zijn mindmaps, flashcards en BulletPoints bijzonder nuttig. Log in en lees wat mindmaps, flashcards en BulletPoints zijn en hoe je ze gebruikt (voor donateurs).

Wanneer kies je voor studiebegeleiding, bijles of een repetitor en hoe kies je de leraar of instelling?

Wanneer kies je voor studiebegeleiding, bijles of een repetitor en hoe kies je de leraar of instelling?

 

Wanneer neem je bijles of een repetitorles?

 • Een mogelijkheid om de slagingskans van studenten te vergroten, is het volgen van bijles. De meeste mensen leggen in eerste instantie een associatie tussen huiswerkbegeleiding in het basisonderwijs en op de middelbare school als het gaat om het volgen van bijles. Maar het is erg vanzelfsprekend om op hbo en universitair niveau hulp te gaan zoeken bij derden om uiteindelijk beter te kunnen presteren en goede studieresultaten te behalen.
 • Er zijn verschillende particuliere clubs of studieverenigingen die inhoudelijke cursussen aanbieden voor vakken van een specifieke studie en dat past vaak in het jasje van tentamenvoorbereiding. Dit kan op individuele basis, maar ook in groepsverband gebeuren. Deze clubs hebben repetitoren in dienst die de tentamenvoorbereiding verzorgen. Repetitoren zijn docenten, ouderejaars studenten of afgestudeerden, die bij grote en massale studies zoals Rechtsgeleerdheid of Psychologie studenten ondersteuning bieden.

Hoe kies je een bijlesleraar of repetitor?

 • Je kunt bij je eigen onderwijsinstelling of studievereniging informeren wat er voor aanbod aan bijlessen is in het kader van jouw studie en in jouw omgeving.
 • De kosten kunnen oplopen van enkele tientjes per uur tot honderden euro's per uur, afhankelijk van de kwaliteit en reputatie van een repetitor en het volgen van bijles in groepsverband of één-op-één.

 Professionele begeleiding bij leren studeren

 • Het kan zijn dat het motivatieprobleem dat jij hebt niet is op te lossen met een strakke planning, eenstreng beloningssysteem en zelfcoaching. Je bent zeker niet de enige student die hier moeite mee heeft. Iedere universiteit of hogeschool is verplicht je hiervoor (individuele) studiebegeleiding aan te bieden. Bij je studieadviseur kun je informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden die er zijn, hieronder geven we alvast een kort overzicht. In bijlage x vind je een lijst met websites van en groot aantal universiteiten en hogescholen waar je informatie kunt vinden over het begeleidings- en trainingsaanbod voor studenten van deze instellingen.

Studiebegeleiding

 • Je studieadviseur kan altijd informatie en advies geven over de inrichting van je studie. Ook kan deze je doorverwijzen naar uitgebreidere begeleidingstrajecten of een specialist die meer tijd voor je heeft. Veel onderwijsinstellingen hebben ook studiebegeleiders en studieloopbaanbegeleiders in dienst. Hier kun je wat uitgebreider het gesprek mee aangaan als je studieproblemen hebt of je studiekeuze aan het heroverwegen bent.

Begeleidingstrajecten

 • Vaak kun je als student gratis of tegen een kleine betaling trainingen en workshops volgen om je te begeleiden bij het bestrijden van je studieproblemen. Het aanbod hierin varieert per instelling. Wat vaak aangeboden wordt is faalangsttraining, een workshop timemanagement, mindmapping en een afstudeergroep. Informeer bij je studieadviseur of op de website in de bijlage naar de mogelijkheden.

Studentenpsycholoog

 • Voor sommige problemen is individuele begeleiding de beste oplossing. De studentenpsycholoog kan je helpen door je persoonlijke of studieproblemen in één of meerdere gesprekken te bespreken en je gericht advies te geven om je problemen op te lossen.

 

Hoe maak je samenvattingen en uittreksels van studieboeken en studiestof?

Hoe maak je samenvattingen en uittreksels van studieboeken en studiestof?

 • Een samenvatting is een kortere versie van een lang stuk tekst, zoals een boek of een artikel. Als je moet leren voor een tentamen is een samenvatting maken een goede manier. Je gaat namelijk actief met de stof aan de slag. Hierdoor kan je het beter in je op nemen en daardoor beter onthouden.
 • De samenvatting is in je eigen woorden geschreven, maar nog wel begrijpelijk voor een ander. Dit voorkomt dat je later niet meer weet wat je met een afkorting of vergelijking bedoelt.

Log in of lees verder hoe je het beste zelf een samenvatting kunt maken die je helpt bij het halen van tentamen of examen

 

Hoe bereid je hoorcolleges en werkcolleges voor?

Hoe bereid je hoorcolleges en werkcolleges voor?

Als toelichting op de te bestuderen stof volg je colleges. Tijdens je studie volg je vooral twee soorten colleges, hoorcolleges en werkcolleges (ook werkgroep of casuscollege genoemd). Bij hoorcolleges zit je in een grote collegezaal met een groot aantal medestudenten. Je wordt wel verwacht te komen, maar vaak wordt niet gecheckt of je er bent of niet. Als je samen met pakweg 100 medestudenten in een zaal zit, wordt er minder actieve deelname van je verwacht dan in een werkcollege. Nog een keer omdraaien in bed of een biertje gaan drinken in de stad wordt hierdoor een stuk aantrekkelijker dan in een collegezaal passief te luisteren naar de docent. In hoorcolleges worden echter wel de hoofdzaken van de stof besproken waardoor het leren voor het tentamen makkelijker wordt. Het is daarom verstandig je er toch toe te zetten. En als je er dan toch zit, dan kan je net zo goed je best doen door actief mee te doen.

Log in en lees meer over hoe je hoorcolleges en werkgroepen het beste kan volgen (voor donateurs)

Hoe maak je aantekeningen?

Hoe maak je aantekeningen?

Heel leuk al die colleges, maar hoe kan je nu het beste aantekeningen maken tijdens een hoorcollege en je stem laten horen in een werkcollege?

Goede aantekeningen maken is niet makkelijk, je doet namelijk vier dingen tegelijk: kijken, luisteren, begrijpen en schrijven. Deze worden hieronder nader toegelicht, met een aantal tips hoe je deze vier activiteiten goed uitvoert tijdens een college. Log in lees meer over hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat (voor donateurs)

 

Afhandeling & Teksten

 

Auteurs & Werkzaamheden: Handvat aanlevering en afhandeling
Auteursformulier: overdracht en declaratie
JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

JoHo: pagina topic
  Auteur zijn bij JoHo WorldSupporter