  Chapter 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Online: Oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
 • Wat houdt de wetenschap van de psychologie in? - Chapter 1
 • Hoe wordt wetenschappelijk gedrag bestudeerd? - Chapter 2
 • Waarom moeten psychologen gedrag op biologisch niveau bestuderen? - Chapter 3
 • Welke rol spelen de hersenen bij het bestuderen van gedrag? - Chapter 4
 • Hoe werken onze zintuigen en hoe ervaren we waarnemingen? - Chapter 5
 • Wat is bewustzijn? - Chapter 6
 • Wat is de rol van ervaring bij het leren? - Chapter 7
 • Hoe werkt het geheugen? - Chapter 8
 • Hoe verhouden taal en denken zich tot elkaar? - Chapter 9
 • Wat is intelligentie? - Chapter 10
 • Hoe verhouden motivatie en emotie zich tot elkaar? - Chapter 11
 • Hoe verloopt de fysieke en cognitieve ontwikkeling? - Chapter 12
 • Hoe verloopt de sociale en emotionele ontwikkeling? - Chapter 13
 • Wat houdt sociale cognitie in? - Chapter 14
 • Wat omvat persoonlijkheid? - Chapter 15
 • Waarover gaat gezondheidspsychologie? - Chapter 16
 • Welke psychische stoornissen zijn er? - Chapter 17
 • Hoe kunnen psychologische stoornissen worden behandeld? - Chapter 18

Boeksamenvatting bij de vorige druk

WorldSupporter

 • Een samenvatting bij de vorige druk is op WorldSupporter geplaatst.
 • BulletPoints en oefenvragen bij de vorige druk zijn op WorldSupporter geplaatst.

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

»

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen