Studiebundel Pedagogiek Bachelor 1 - VU

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: crossroad volgen
  De items van deze bundel
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 1 - VU

  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 1 - VU

  Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam

   

  Aanbod 2019-2020, semester 1 en 2

  Sponsored summaries afhalen of online studeren

  Boeksamenvatting Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti & Finlay

  Boeksamenvatting Psychological testing; History, principles and applications - Gregory

  Boeksamenvatting Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1 - Grietens et al.

  Boeksamenvatting Parenting: A Dynamic Perspective - Holden

  Boeksamenvatting Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al.

  Boeksamenvatting Research methods in psychology - Morling

  Boeksamenvatting Writing Psychology Research Reports - Starreveld

  Geprinte samenvattingen thuis laten bezorgen

  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition

  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition

  Summaries & ExamTests with Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti

   

  Booksummaries to be used with the 5th edition of Statistical Methods for the Social Sciences

   Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Statistical Methods for the Social Sciences

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat zijn statistische methoden? – Chapter 1
   • Welke soorten steekproeven en variabelen zijn er? – Chapter 2
   • Hoe werkt beschrijvende statistiek? - Chapter 3
   • Hoe gebruik je kansverdelingen voor statistische inferentie? - Chapter 4
   • Hoe maak je schattingen voor statistische inferentie? – Chapter 5
   • Hoe gebruik je significantietoetsen? – Chapter 6
   • Hoe vergelijk je twee groepen met elkaar in de statistiek? – Chapter 7
   • Hoe kun je het verband tussen categorische variabelen analyseren? – Chapter 8
   • Hoe werken lineaire regressie en correlatie? – Chapter 9
   • Welke vormen hebben multivariate verbanden? – Chapter 10
   • Hoe analyseer je multipele regressie? – Chapter 11
   • Hoe werkt ANOVA? – Chapter 12
   • Hoe werkt multipele regressie met zowel kwantitatieve als categorische predictoren? – Chapter 13
   • Hoe construeer je een model voor multipele regressie van extreme of sterk gecorreleerde data? – Chapter 14
   • Hoe werkt logistische regressie? – Chapter 15
  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What are statistical methods? – Chapter 1
   • What kinds of samples and variables are possible? – Chapter 2
   • Wat are the main measures and graphs of descriptive statistics? - Chapter 3
   • What role do probability distributions play in statistical inference? – Chapter 4
   • How can you make estimates for statistical inference? – Chapter 5
   • How do you perform significance tests? – Chapter 6
   • How do you compare two groups in statistics? - Chapter 7
   • How do you analyze the association between categorical variables? – Chapter 8
   • How do linear regression and correlation work? – Chapter 9
   • Which types of multivariate relationships exist? – Chapter 10
   • What is multiple regression? – Chapter 11
   • What is ANOVA? – Chapter 12
   • How does multiple regression with both quantitative and categorical predictors work? – Chapter 13
   • How do you make a multiple regression model for extreme or strongly correlating data? – Chapter 14
   • What is logistic regression? – Chapter 15

  Booksummary with former editions

  WorldSupporter

  Key differences: between the 5th and 4th edition of the book

  • In the 5th edition, the book also focuses on software packages R and Stata in addition to SPSS and SAS
  • New examples are used in the 5th edition to explain the material
  • In the 5th edition, chapters 5, 13 and 14 are supplemented with new topics
  • In the 5th edition, chapter 16 has been dropped

  Related summaries & other materials with Statistical Methods for the Social Sciences

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychological testing; History, principles and applications - Gregory - 7e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychological testing; History, principles and applications - Gregory - 7e druk

  Samenvattingen van Psychological testing; History, principles and applications - Gregory

   

  Boeksamenvatting bij de 7e druk van Psychological testing

   Online: samenvatting in chapters

  Inhoud van samenvattingen van Psychological testing

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

  • De online boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Welke grondbeginselen en toepassingen horen bij psychologisch testen? - Chapter 1
   • Hoe hebben psychologische testen er door de eeuwen heen uit gezien? - Chapter 2
   • Wat is het belang van normen en betrouwbaarheid bij het doen van assessments? - Chapter 3
   • Wat is het belang van validiteit en testontwikkeling bij het doen van assessments? - Chapter 4
   • Welke theorieën over individuele intelligentie- en prestatietests zijn er? - Chapter 5
   • Hoe worden 'speciale populaties' getest? - Chapter 7
   • Waar vinden persoonlijkheidstesten hun oorsprong? - Chapter 8
   • Hoe gaat de assessment van normaliteit en menselijke kwaliteiten in zijn werk? - Chapter 9
   • Hoe werkt neuropsychologische assessment en screening? - Chapter 10
   • Wanneer en hoe worden industriële, beroeps- en carrière assessments gedaan? - Chapter 11
   • Waar ligt de toekomst van psychologische testen? - Chapter 12

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Psychological testing

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

   Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen - Grietens et al. - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen - Grietens et al. - 1e druk

  Samenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen - Grietens et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1

  Online: samenvatting in chapters

  Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat zijn gedragsproblemen? - Chapter 1
   • Wat zijn leerstoornissen? - Chapter 2
   • Wat is een verstandelijke beperking? - Chapter 3
   • Wat is een autismespectrumstoornis? - Chapter 4
   • Wat is een zintuiglijke beperking? - Chapter 5
   • Wat is een visuele beperking? - Chapter 6
   • Wat is een lichamelijke beperking? - Chapter 7
   • Wat gebeurt er met zieke kinderen en jongeren? - Chapter 8
   • Wat is delinquent gedrag? - Chapter 9
   • Wat gebeurt er met minderjarige slachtoffers van mishandeling? - Chapter 10
   • Wie zijn vluchtelingkinderen en -jongeren? - Chapter 11

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Parenting: A Dynamic Perspective - Holden - 2e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Parenting: A Dynamic Perspective - Holden - 2e druk

  Samenvattingen bij Parenting: A Dynamic Perspective - Holden

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Parenting: A Dynamic Perspective

   Online: samenvatting in Chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van Parenting: A Dynamic Perspective

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Welke rollen spelen ouders binnen de ontwikkeling van hun kinderen? Chapter 1
   • Welke theorieën over ouderschap zijn er? Chapter 2
   • Hoe zet je een onderzoek over opvoeding op? - Chapter 3
   • In hoeverre hebben ouders invloed op de ontwikkeling van een kind? - Chapter 4
   • Wat zijn determinanten van opvoeding? - Chapter 5
   • Hoe verloopt het proces van ouders worden? - Chapter 6
   • Welk effect heeft opvoeding tijdens de zuigeling en peutertijd? - Chapter 7
   • Welk effect heeft opvoeding tijdens de kleutertijd? - Chapter 8
   • Welk effect heeft opvoeding tijdens de midden kindertijd? - Chapter 9
   • Welk effect heeft opvoeding tijdens de adolescentie? - Chapter 10
   • Welke theorieën bestaan er over opvoeding binnen niet-traditionele gezinnen? - Chapter 11
   • Wat kunnen gevolgen zijn van opvoeding door ouders uit risicogroepen? - Chapter 12
   • Wat zijn culturele invloeden op opvoeding? - Chapter 13
   • Wat is kindermishandeling en wat kunnen de gevolgen zijn? - Chapter 14
   • Wat is de invloed van sociaal beleid op ouderschap? - Chapter 15

  Boeksamenvatting bij de vorige druk

   JoHo worldsupporter.org: samenvattingen bij de 1e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Parenting: A Dynamic Perspective

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

   Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Choice Assistance with summaries of Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3rd edition

  Choice Assistance with summaries of Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3rd edition

  Summaries with Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al.

   

  Booksummaries to be used with the 3rd edition of Personality Psychology

  Online: summary in chapters

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: Summary in chapters in support centers

  Content Prints with Personality Psychology

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is personality? - Chapter 1
   • How can personality be measured? - Chapter 2
   • How can characteristics of personality be described and classified? - Chapter 3
   • Which issues in theory and measurement do we know? - Chapter 4
   • What about disposition stability, coherence and change? - Chapter 5
   • What can we say about personality and genetics? - Chapter 6
   • What is important to know about physiological approach? - Chapter 7
   • What are evolutionary perspectives? - Chapter 8
   • What are important psychoanalytic approaches? - Chapter 9
   • What about personality and motives? - Chapter 10
   • What is the cognitive approach to personality? - Chapter 11
   • What is Intelligence? - Chapter 12
   • What are emotions? - Chapter 13
   • How does the self-concept come about? - Chapter 14
   • What is the link between personality and social interaction? - Chapter 15
   • What about gender, sex and personality? - Chapter 16
   • Are there significant differences in personality between different cultures? - Chapter 17
   • What about stress, coping, adjustment and health? - Chapter 18
   • What are personality disorders? - Chapter 19
   • Which six domains exist within personality psychology? - Chapter 20
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat is persoonlijkheid? - Chapter 1
   • Hoe kan persoonlijkheid worden gemeten? - Chapter 2
   • Hoe kunnen eigenschappen van persoonlijkheid worden beschreven en ingedeeld? - Chapter 3
   • Welke theorieën zijn er met betrekking tot het meten van persoonlijkheid? - Chapter 4
   • Ontwikkelt persoonlijkheid zich tijdens verschillende levensfases? - Chapter 5
   • Is iemands persoonlijkheid (ook) genetisch bepaald? - Chapter 6
   • Welke biologische/fysiologische theorieën bestaan er met betrekking tot persoonlijkheid? - Chapter 7
   • Welke invloeden heeft de evolutie gehad op persoonlijkheid? - Chapter 8
   • Wat is de psychoanalytische benadering van persoonlijkheid? - Chapter 9
   • Hoe verhouden motieven en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 10
   • Wat is de cognitieve benadering van persoonlijkheid? - Chapter 11
   • Hoe verhouden intelligentie en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 12
   • Hoe verhouden emoties en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 13
   • Hoe ontstaat het zelfconcept? - Chapter 14
   • Wat zijn interpersoonlijke aspecten van persoonlijkheid? - Chapter 15
   • Welke invloed heeft het geslacht op persoonlijkheid? - Chapter 16
   • Zijn er grote verschillen in persoonlijkheid tussen verschillende culturen? - Chapter 17
   • Welke invloed hebben stress en gezondheid op persoonlijkheid en andersom? - Chapter 18
   • Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? - Chapter 19
   • Welke zes domeinen bestaan er binnen de persoonlijkheidspsychologie? - Chapter 20

  Booksummaries with previous editions

  Joho.org: summaries with the 2nd international edition of the book

  JoHo.org: summaries with the European edition of the book

  Related summaries & other materials with Personality Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: Summaries and study assistance per field of study

  ExamTickets with Personality Psychology

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

   HEXACO model has 6 letters and stands for The Big Five + a sixth factor

   The two main limitations of twin studies are both related to the environment: the environment is often the same and twins are not representative of the environment (the population).

   The sequence of Id, Ego and Superego from Freud can be remembered by the length of the words: Id (first and primitive part of the personality), Ego, (derived from Id) and Superego (in which moral values, ideals and expectations of the society).

   To remember the difference between Spence's instrumentality and expressiveness: instrumentality is about personality traits (personal instruments) and expressiveness is about what you show (expression) of emotions.

  More ExamTickets (for JoHo subscribers)

   Log in as a subscriber and read more tips in Dutch about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

  Choice Assistance with summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition

  Choice Assistance with summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition

  Summaries & ExamTests with Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling

   

  Booksummaries to be used with the 3rd edition of Research Methods in Psychology

  Online: summary in chapters

   Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

   Print: Summary in chapters in support centers

   Print: practice questions in chapters in support centers

  • Pickup location: available in JoHo study support center in Groningen (address &  hours) and The Hague (address & hours
  • Form: Printed and bundled, A4 format
  • Contents: Dutch practice questions to be used with all chapters
  • Availability: Also available without JoHo membership - for free or with discounts for JoHo members and subscribers

  Content Prints with summaries of Research Methods in Psychology

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is the psychological way of thinking? - Chapter 1
   • What are sources of information in psychological research? - Chapter 2
   • What are the interrogation tools for consumers? - Chapter 3
   • What are the ethical guidelines for psychological research? - Chapter 4
   • What are good measures in psychology? - Chapter 5
   • How do we use surveys and observations? - Chapter 6
   • How to estimate the frequencies of behaviours and attitudes? - Chapter 7
   • Why not do some bivariate correlation research? - Chapter 8
   • What is multivariate correlational research? - Chapter 9
   • How can causal claims be evaluated with the help of experiments? - Chapter 10
   • Where and how can we determine the influence of confounding and obscure factors? - Chapter 11
   • How to deal with experiments that have more than one independent variable? - Chapter 12
   • What are quasi-experiments? - Chapter 13
   • How to apply the results of a study to the real world? - Chapter 14
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat is de psychologische manier van denken? - Chapter 1
   • Wat zijn bronnen van informatie in psychologisch onderzoek? - Chapter 2
   • Wat zijn de onderzoeksinstrumenten voor consumenten? - Chapter 3
   • Wat zijn de ethische richtlijnen voor psychologisch onderzoek? - Chapter 4
   • Wat zijn goede metingen in de psychologie? - Chapter 5
   • Hoe gebruiken we een survey en observaties? - Chapter 6
   • Hoe schat je de frequenties van gedrag en overtuigingen? - Chapter 7
   • Wat houdt bivariate correlationeel onderzoek in? - Chapter 8
   • Wat houdt multivariate correlationeel onderzoek in? - Chapter 9
   • Hoe kunnen causale claims geëvalueerd worden met behulp van experimenten? - Chapter 10
   • Wat is de invloed van confouncing en obscure factors? - Chapter 11
   • Hoe moet je omgaan met experimenten die meer dan een onafhankelijke variabele bevatten? - Chapter 12
   • Wat zijn quasi-experimenten? - Chapter 13
   • Resultaten van een onderzoek toepassen in het dagelijks leven? - Chapter 14

  Related summaries & other materials with Research Methods in Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition

  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition

   

  Summaries with Writing Psychology Research Reports - Starreveld

   

  Booksummaries to be used with the 1st edition of Writing Psychology Research Reports

  Online: summary in chapters

   Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Writing Psychology Research Reports

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed booksummary contains the following chapters:
   • What is a scientific text? - Chapter 1
   • How do you write a scientific text? - Chapter 2
   • How does a literature review come about? - Chapter 3
   • How can research be described? - Chapter 4
   • How do you write a literature review? - Chapter 5
   • How do you write a research report? - Chapter 6

  Booksummary with former editions

  JoHo.org

  Related summaries & other materials with Writing Psychology Research Reports

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & study pages: summaries per field of study

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3e druk

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3e druk

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3e druk

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3e druk

  JoHo: crossroad volgen
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)