  Chapter 

Samenvattingen van Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding van Verschueren & Koomen

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk van Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding

Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen bij Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Hoe werkt de diagnostische procedure in het onderwijs? - Chapter 1
  • Wat weten we over de rekenvaardigheden van leerlingen? - Chapter 2
  • Wat weten we over de toegepaste lees- en spelstrategieën door leerlingen? - Chapter 3
  • Hoe verloopt de ontwikkeling van taal en taalproblemen? - Chapter 4
  • Wat is het belang van kennis over intelligentie? - Chapter 5
  • Wat weten we over het leervermogen van leerlingen? - Chapter 6
  • Wat zijn aandachtsprocessen? - Chapter 7
  • Wat zijn executieve functies? - Chapter 8
  • Hoe werkt de motivatie van leerlingen in de klas? - Chapter 9
  • Wat is het zelfconcept? - Chapter 10
  • Wat zijn gedrags- en emotionele problemen? - Chapter 11
  • Wat is het belang van de gezinsomgeving? - Chapter 12
  • Wat is het belang van relaties tussen kinderen op school? - Chapter 13
  • Wat houdt didactisch en pedagogisch handelen van leraren in? - Chapter 14
  • Hoe werken interacties tussen leraren en leerlingen? - Chapter 15
  • Wat weten we over de doelgroep 'allochtone leerlingen'? - Chapter 16
  • Wat weten we over de doelgroep 'leerlingen met een licht verstandelijke beperking'? - Chapter 17
  • Wat weten we over de doelgroep 'begaafde leerlingen'? - Chapter 18

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding

Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Centraal in het eerste hoofdstuk staat het doel van het HGD praktijkmodel. Het hoofddoel van dit model is om diagnostici houvast te geven in het diagnostisch proces. Door het volgen van de cyclus en de daarbij horende uitgangspunten wordt het diagnostisch proces transparant, controleerbaar en doelgericht.

Onthoud dat dyslexie meerdere oorzaken kan hebben en er dus niet één specifieke oorzaak aangewezen kan worden. Weet dat er voor dyslexie aan twee criteria moet worden voldaan, namelijk een significante achterstand en didactische resistentie.

Aandacht is een proces op zich, maar onthoud dat het een onderdeel is van informatieverwerking in het algemeen. Informatieverwerking is dus een breder proces dan aandacht.

Meer TentamenTickets (voor JoHo abonnees)

Log in als abonnee en lees meer tips over hoe je de kennis uit dit boek het beste tot je kan nemen, of hoe je het tentamen kunt halen.

»

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen