Lesgeven in het buitenland via betaald werk, stage of vrijwilligerswerk

 

Werken in het buitenland in het onderwijs en bij trainingsinstituten

 

Betaald werk, stage, vrijwilligerswerk of werkervaringsplek als coach, leraar, lerares, leerkracht, onderwijshulp, onderwijzer, onderwijzeres, skileraar, trainer of 'english teacher'

 

Inhoud

 

Lesgeven in het buitenland & Verkenning

 • Wat zijn praktische tips bij het lesgeven in het buitenland?
 • Wat zijn voorbeelden van lessen en spelletjes die je kunt gebruiken bij het lesgeven in het buitenland of nederland?
 • Werken in het onderwijs en lesgeven in het buitenland: wat is het, waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen?
 • Engelse les geven als Nederlander in het buitenland: wat is het, waarom zou je het doen en waar kan je beste heen?

Lesgeven in het buitenland & Vaardigheden

 • Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen?
 • Wat zijn de 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving?

Lesgeven in het buitenland & Vacatures

 • Hoe vind je betaald werk als leraar of docent Engels in het buitenland?
 • Waar kan je engelse les te geven op scholen of via privé lessen?
 • Waar kan je via de TEFL cursus didactiek en engelse les geven in het buitenland?

Lesgeven in het buitenland & Voorbereiding

 • Wanneer vervalt je zorgverzekering als je betaald gaat werken in het buitenland?
 • Hoe kan je  in het buitenland toch verzekerd blijven als je betaald gaat werken?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Onderwijs en lesgeven in het buitenland: vragen en antwoorden

Onderwijs en lesgeven in het buitenland: vragen en antwoorden

Wat zijn praktische tips bij het lesgeven in het buitenland

Wat zijn praktische tips bij het lesgeven in het buitenland

Wat zijn praktische tips voor dat de les begint?

 • Weet in welk lokaal je lesgeeft. Wanneer mogelijk ga dan een paar dagen eerder eens kijken in het lokaal. In ontwikkelingslanden zijn leslokalen niet altijd zoals wij ze kennen. Probeer jezelf vertrouwd te maken met de ruimte:
 • Waar sta ik als docent.
 • Waar zitten mijn leerlingen. Zitten ze allemaal in rijen naast elkaar? Zitten ze in een U? Zitten ze per paar aan tafels?
 • Welke voorzieningen heb ik tot mijn beschikking? Is er een schoolbord, schrijfmateriaal, papier etc, etc.?
 • Waar zitten de ramen en de deur?

Wat zijn praktische tips voor je eerste les?

 • Haal diep adem.
 • Adem met je buik en niet met je borst.
 • Denk: "Ik weet het beter dan de leerlingen, want ik ben de docent." Pas wel op dat je door deze gedachte niet te arrogant overkomt.
 • Handel zo zelfbewust mogelijk. Dit versterkt het gevoel van het vorige punt.
 • Wees aanwezig in het lokaal wanneer de leerlingen binnenkomen.
 • Zoek andere docenten/collega's op voor een praatje. Dit haalt je gedachten even van de les af. Je hebt de laatste dagen al genoeg aan je lessen gedacht.

Wat zijn praktische tips voor je tijdens de les?

 • Een vol bord leidt af. Zorg er daarom voor dat je regelmatig je bord schoon veegt. Zorg er dan ook voor dat je geen strepen achterlaat en maak het hele bord schoon. Sommige docenten maken alleen het bord schoon waar ze willen schrijven. De rest van de tekst laten ze gewoon staan. Dit ziet er dan rommelig en smerig uit. Het leidt veel leerlingen af.
 • Bedenk relevante vragen die je de klas kunt stellen. Bedenk voor jezelf niet alleen de juiste maar ook de foute antwoorden. Wees niet verbaasd wanneer leerlingen antwoorden weten te bedenken waar jij als docent nog nooit aan gedacht had.

Meer tips en ervaringen?

 • Log in of lees verder in de tools voor JoHo abonnees voor veel meer tips en uitgebreide handvatten die je voor en tijdens de lessen kunt gebruiken

 

Wat zijn de beste voorbeeldlessen die je kunt gebruiken als je lesgeeft, of kinderen helpt in het buitenland

Wat zijn de beste voorbeeldlessen die je kunt gebruiken als je lesgeeft, of kinderen helpt in het buitenland


Wat zijn praktische tips voor en tijdens de les op je school in het buitenland?

Voor de les

 • Probeer te achterhalen in welk lokaal je les zult gaan geven en neem enkele dagen van te voren al eens een kijkje in het lokaal. In ontwikkelingslanden zijn leslokalen namelijk niet altijd zoals wij ze kennen. Probeer jezelf daarom vooraf vertrouwd te maken met de ruimte. Stel jezelf o.a. de volgende vragen;
  • Waar sta ik als docent?
  • Waar zitten mijn leerlingen. Zitten ze allemaal in rijen naast elkaar? Zitten ze in een U? Zitten ze per paar aan - tafels?
  • Welke voorzieningen heb ik tot mijn beschikking? Is er een schoolbord, schrijfmateriaal, papier etc, etc.?
  • Waar zitten de ramen en de deur?

De eerste les is altijd super spannend!

 • Haal diep adem.
 • Adem met je buik en niet met je borst.
 • Vertrouw in je eigen kunde/kunnen. Zeg desnoods tegen jezelf; "Ik weet het beter dan de leerlingen, want ik ben de docent". Pas wel op dat je door deze gedachte niet te arrogant overkomt.
 • Handel zo zelfbewust mogelijk. Dit versterkt het gevoel van het vorige punt.
 • Wees aanwezig in het lokaal wanneer de leerlingen binnenkomen.
 • Zoek andere docenten/collega's op voor een praatje. Dit haalt je gedachten even van de les af. Je hebt de laatste dagen al genoeg aan je lessen gedacht.

Tijdens de les

 • Een vol bord leidt af. Zorg er daarom voor dat je regelmatig je bord schoon veegt. Zorg er dan ook voor dat je geen strepen achterlaat en maak het hele bord schoon. Sommige docenten maken alleen het bord schoon waar ze willen schrijven. De rest van de tekst laten ze gewoon staan. Dit ziet er dan rommelig en smerig uit. Het leidt veel leerlingen af.
 • Bedenk relevante vragen die je de klas kunt stellen. Bedenk voor jezelf niet alleen de juiste maar ook de foute antwoorden. Wees niet verbaasd wanneer leerlingen antwoorden weten te bedenken waar jij als docent nog nooit aan gedacht had.
 • Geef leerlingen genoeg tijd om na te denken over de vraag en de mogelijke antwoorden en stimuleer ze een antwoord te geven. Geef als docent niet te snel zelf het antwoord. Het nadenken over de vraag en de antwoorden helpt leerlingen bij het verwerken van de inhoud. Niet te snel voorzeggen dus!!
 • Wees niet bang voor de stilte die na het stellen van de vraag kan vallen. Deze stilte geeft aan dat jouw leerlingen bezig zijn met nadenken. Als duidelijk blijkt dat niemand het antwoord gaat geven, dan zijn er twee mogelijkheden: Geef het juiste antwoord of geef een hint om je leerlingen op de juiste weg te helpen.
 • Wat doe je wanneer je een goed antwoord op je vraag krijgt? Wat doe je eigenlijk wanneer je een (totaal) verkeerd antwoord krijgt?
 • Lach de leerling niet uit om zijn of haar foute antwoord.
 • Geef een compliment wanneer het antwoord juist is. Probeer wel gepaste complimenten te geven en het aantal juist te doceren. Niets irriteert zo erg als een docent die bij elk antwoord zegt: "Geweldig antwoord ...".
 • Probeer tijdens de les oogcontact te maken met iedere leerling in je lokaal. Met de leerlingen in het midden, maar vooral ook met de leerlingen achterin en aan de rand. Geef iedere leerling het gevoel dat je hem persoonlijk hebt aangekeken en dat jij hebt meegekregen dat hij of zij in je lokaal heeft gezeten. Dit schept een band tussen jou en de leerlingen die de sfeer ten goede komt.

Wat zijn introductiespellen en lesactiviteiten in het Engels?

Team Games

 • Everyone loves competitive games. This type of game can involve running and writing the answer on the board, throwing balls, or the quieter tabletop version of simply holding up the correct answer. Don’t forget: adults can be just as competitive as children, so introduce these games to all age ranges. They take little preparation and can be used as a starter or a main activity in your lesson. This version tests listening skills and comprehension of directions, but can equally be used for numbers, items of clothing, or even animals.
  • Go over directions (turn right, turn left, go round the corner, take the second right etc) in class
  • Next, split class into 2 or 3 teams, line each team up in front of board
  • Shout out a direction; the first student from each team must then run to the board and draw the corresponding diagram. The first person to draw the correct diagram wins a point.
 • If you prefer, you can have the diagrams pre-prepared so the student selects the correct diagram and pins it to the board, but students gain more from the process of drawing out the direction.

Quizzes

 • Quizzes are always popular and are great for testing the what/ where/when questions. Ask students to write their own questions in teams, or form questions using a simple text. A firm favourite with teachers and students, quizzes can be invaluable for practising superlatives (biggest/longest/widest) and can also be modelled on popular TV shows.

Bingo

 • This game requires little explanation. Play bingo with numbers, or for a more creative approach, use flashcards and vocabulary. The grids can be prepared easily beforehand and given out at the beginning of the lesson.

Who am I? (10-15 mins)

 • This is a fantastic ice-breaker and a good game for both children and adults.
  • For this game you’ll need Post-it, Sticky tape (just in case) and Pens
  • Hand out a post-it to each of the students.
  • Tell your students to write the name of someone famous that everyone in the class knows on their post-it; this person can be dead or alive. It is important to keep the name on the post-it secret!
  • Stick the post-it onto the back of the person sitting next to you (this is where sticky tape can be handy!)
  • Split the class into pairs; each person must find out who they are by asking questions. Here are some examples:
  • Am I dead or alive?
  • Am I male or female?
  • Where do I live?
  • What do I do?
  • Note: The only question your students are not allowed to ask is, of course, ‘what is my name?’! Once each person from the pair has found out their name, they can swap post-its with another person. A simpler version of this game is adaptable for younger children, using animals in the place of famous people. You can also make this game a bit harden by allowing only question that can ben answered with a 'yes' or a 'no'.

Twister

 • Twister? Yes, Twister. This is a great game for learning body parts, colours, right and left, giving instructions and having a giggle at the same time! A good activity to set a small group, and children love the silly aspect of this game. The child who falls down must then take the place of the person who twirls the arrow.

Wat zijn introductiespellen en lesactiviteiten in het Nederlands?

 • Je baan in het buitenland is geregeld. Je geeft een half jaar Engelse les geven in China. Maar hoe houd jij in de zinderende hitte de leerlingen bij de les nadat jij een uur hebt uitgetrokken om hun het verschil tussen de ‘past-simple’ of de ‘past perfect’ bij te brengen. Met andere woorden wat doe jij als de kinderen op het punt staan om met propjes te schieten, je ontwetend aanstaren of in slaap dreigen te vallen?
 • Hieronder vind jij een paar spelletjes en activiteiten die leerzaam en leuk zijn om samen te ondernemen. Goed voor de afwisseling en sfeer en tevens goed voor de ontwikkeling van hun Engels.

Vangbal

 • (voor 8-12 scholieren)
 • Benodigdheden: bal
 • Dit balspel bevordert het reactievermogen van de student. Hij leert snel en goed antwoorden. De studenten vormen een cirkel en de leraar gaat met de bal in het middelpunt van de cirkel staan (of hij helpt de student die in het midden plaatsneemt).
 • De leraar stelt een vraag en gooit vervolgens de bal naar één van de leerlingen. Deze leerling beantwoord de vraag en gooit de bal terug naar de leraar. Bijvoorbeeld:
 • What are you having for dinner tonight? (hij gooit de bal naar een de scholier)
 • Scholier: I’m having vegetables with potatoes (hij gooit de bal terug naar de docent).
 • Als de scholier langer dan vijf seconden nadenkt voordat hij antwoord geeft moet de scholier in het midden van de cirkel de plaats van de docent innemen en de vragen stellen aan zijn team- of klasgenoten. Totdat een volgende klasgenoot het antwoord niet meer weet. Deze activiteit bevordert niet alleen de Engelse mondelinge vaardigheden maar zijn ook goed voor de motoriek en de sfeer in de groep.

Geheugenspel

 • Een geheugenspel helpt kinderen met het leren van moeilijke woorden en verbetert hun uitspraak. Het helpt tevens bij het oefenen van de zinsopbouw. Benodigdheden zijn niet noodzakelijk maar het kan handig zijn voorwerpen in de buurt te hebben (bijvoorbeeld een stoel, landkaart, lamp...).
 • Leerkracht: What are you doing tomorrow?
 • Eerste Scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother.
 • Tweede scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother and bake some cookies.
 • Derde scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother, bake (some) cookies and eat breakfast....

of:

 • Leerkracht: What do you see in the classroom?
 • Eerste scholier: In the classroom I see a table.
 • Tweede scholier: In the classroom I see a table and a pencil
 • Derde scholier: In the classroom I see a table, a pencil and a paper

Kennismakingspel

 • Dit spel is bedoeld om kennis met elkaar te maken en de uitspraak te verbeteren. Je kan hierbij ook grappige bewegingen verzinnen die de scholieren moeten uitbeelden. De docent zet op het einde alle activiteiten en namen nog eens op een rijtje (leuk voor de leerlingen om te zien). Je kan dit het beste met maximaal 15 personen spelen (en dat is al best veel).
  • Scholier 1: My name is Louise and I like to read a book (beeld uit dat jij een boek leest).
  • Scholier 2: Her name is Louise and she likes to read a book (beeld uit dat jij een boek leest) and my name is Mark and I like to jump (springt)
  • Scholier 3: Her name Louise and she likes to read (beeld uit), his name is Mark and he likes to jump (beeld uit) en my name is Carol and I like to swim (beeld uit).
  • Etc...

What’s the time Mr. Wolf?

 • Bij dit spel moeten de kinderen aan de overkant komen, in het veilige gebied, zonder dat zij door de wolf worden gegrepen. Hierbij hebben de kinderen veel plezier terwijl ze goed leren om de tijd in het Engels aan te duiden.
 • Benodigdheden: krijt of grens die aangeeft waar de ‘schapen’ veilig zijn voor de ‘wolf”.
 • Eén persoon speelt de wolf en de andere scholieren zijn de schapen. De wolf staat met zijn rug naar de schapen toe en kijkt dus naar de veilige haven. De schapen staan ongeveer tien meter van de veilige thuishaven vandaan.
 • Een schaap vraagt: What’s the time Mr. Wolf? En de wolf antwoordt. Hij noemt een willekeurig tijdstip op de klok. Bijvoorbeeld: It’s 2 o’clock. De schapen mogen dan twee stappen naar voren lopen. Als de wolf bijvoorbeeld zegt: It’s 5 o’clock mogen de schapen vijf stappen naar voren zetten.
 • Maar als de wolf zegt: It’s dinner time... mag de wolf zich omdraaien en schapen vangen die nog niet veilig in hun huis gekomen zijn. Want de schapen moeten zorgen dat zij zo snel mogelijk aan de overkant komen bij ‘dinnertime’. Als jij gevangen wordt door de wolf ben je af.

Wat zijn activiteiten voor sociale projecten met kinderen?

 • Je helpt drie maanden de medewerkers in een weeshuis in Tanzania. Elke dag heb jij een groepje van tien kinderen onder je hoede. Maar Sabar gaapt nu al voor de tiende keer binnen vijf minuten terwijl jij toch echt dacht dat dit een spannend voorleesverhaaltje was. Je voelt en hoort dat de aandacht van de kinderen verslapt want het rumoer in de klas neemt toe. Wat te doen?
 • Tijd om spelletjes uit de kast te trekken. Hieronder vind jij een paar activiteiten die je samen met kinderen heel gemakkelijk kan ondernemen. Leerzaam en spannend om te doen.

Waterdragen

 • Twee kleutertjes leggen één parcours af met kleine hindernissen. In de hand houden ze een bekertje water vast en proberen dit heelhuids en vol naar de overkant te brengen. De kleuter met het meeste water in het bekertje aan de eindstreep heeft gewonnen.

Stand en de mand

 • Eén leerling gooit een bal in de lucht terwijl ze roept 'stand in de mand en de bal is voor...'. Vervolgens roept hij/zij een naam van iemand in de groep, bijvoorbeeld Sade. Sade moet dan zo snel mogelijk de bal pakken. Als zij de bal heeft roept zij stop en moet iedereen stilstaan. Sade mag nog drie stappen zetten en probeert dan de bal door iemands benen te rollen. Lukt dat dan mag degene bij wie de bal door de benen rolt ‘stand in de mand’ roepen lukt dit niet danmoet Sade dit doen.

Flessenvoetbal

 • Je hebt hier een aantal lege flessen voor nodig en water. De flessen worden door elkaar heen op het speelveld geplaatst. Een speler moet met een bal de fles van een tegenstander proberen omver te schieten. Als dat lukt moet degene van wie de fles is eerst de bal gaan halen en dan zo snel mogelijk de fles rechtop zetten. Als je fles leeg is, ben je af.

De aap en de kokosnoot

 • Kinderen vormen met elkaar een kringetje. Dit zijn de zogenaamde bomen. In de kring ligt een bal (de kokosnoot) Een van de kinderen is de aap en loopt om de kring heen. Dan wordt er (zonder dat de aap het ziet) een apenjager aangewezen. Nadat geruisloos een apenjager is gekozen mag de aap proberen om de kokosnoot te pakken. Om de kokosnoot te pakken moet de aan tussen de bomen door de kring binnen dringen. Vanaf het moment dat de aap de koksnoot heeft mag de apenjagen uit de kring stappen en proberen de aap te vangen. De aap probeert weer terug buiten de kring (bomen) te komen. Binnen de kring kan de aap worden getikt, buiten de kring is de aap vrij.

Dennenappel carrousel

 • (in plaats van een denneappel kan je ook een zakje zand gebruiken).
 • Eén speler staat in het midden van een kring en draait een touw met een zakje zand aan het uiteinde laag over de grond (gebruik hiervoor een touw dat lang genoeg is, twee à drie meter). De spelers in de kring moeten over het touw springen.
 • Lukt dit niet, dan zijn ze af.

Annemaria Koekoek

 • (1, 2, 3 piano)
 • Alle spelers staan achter een lijn, behalve de speler die "Annemaria" speelt. Deze speler staat zo'n 25 meter verderop, met zijn rug naar de spelers. Deze speler roept heel hard "An-ne-ma-ri-a Koe-koek" en bij Koekoek draait deze speler zich om. Iedereen waarvan hij nu ziet dat die nog beweegt, wijst hij aan en/of roept zijn naam en deze speler moet weer terug naar de lijn. Diegene die als eerste bij Annemaria komt, is bij het volgende spel de nieuwe Annemaria.

Balspel: aarde, lucht, water en vuur

 • De groep staat in een cirkel, met één speler (met de bal) in het midden. De speler in het midden gooit de bal naar iemand, terwijl hij 1 van de 4 elementen roept (lucht, aarde, vuur of water). Daarna begint hij tot 5 te tellen. De speler die de bal toegeworpen krijgt moet binnen deze 5 tellen een vogel (lucht), een landdier (aarde) of een vis (water) noemen. Als de speler in het midden "vuur" zei, imiteert de ontvanger een brandweeralarm. Als de speler dit binnen de tijd doet, wordt de bal teruggeworpen, anders moet die speler in het midden. Een dier mag nooit 2 keer genoemd worden.

Telelego

 • Zet twee deelnemers met de rug naar elkaar toe. De spelers krijgen beiden dezelfde bouwmaterialen. Speler 1 bouwt een constructie en hij moet ervoor zorgen dat speler 2 precies hetzelfde bouwwerk in elkaar zet, zonder dat speler 2 de constructie ziet. Hoe meer voorwerpen jij gebruikt hoe moeilijker het wordt.

Denkspel

 • Eén speler moet raden welk bekend persoon de andere deelnemer in zijn hoofd heeft bedacht. Je mag uiteraard niet midden in het spel nog van persoon wisselen. De speler met de bekende persoon in zijn hoofd mag de vragen alleen met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoorden.

Knutselen

 • Met meisjes kan jij een duifjesmobile fabriceren of vlinders maken. Voor het maken van een vlinder heb je een stuk papier nodig. Je knipt de randen rond en tekent op iedere ronde hoek een oog. Verder heb jij een stokje nodig waar jij het papier op plakt in de midden. Nu heb je als het ware een vlinder op een stokje. Je kan ook nog met papier of stokjes voelsprietjes maken. Met wasco of verf vrolijk jij de vleugels op. Met jongens en meisjes maak je met een aantal takjes, touw en papier in een ommezwaai een vlieger of spiraalslinger.

Je eigen schoolorkest

 • Kinderen kunnen met wat voor de hand liggende materialen hun eigen muziekinstrument maken. Maak met een aantal kinderen een paar verschillende instrumenten en jullie hebben zo een hele band bij elkaar.
 • Creëer je eigen flessofoon: zet een aantal flesjes op een rij en vul de flesje met water tot op verschillende niveaus. Sla vervolgens met een stokje op de flessen of blaas erin. De toon is lager als er meer water in de fles zit.
 • Vul een leeg conservenblik met steentjes, rijst of mais en sluit de bovenkant af met een papieren met elastiek of dik plakband. Je hebt je eigen rammelaar.
 • Verder kan natuurlijk alles in wat binnen handbereik is van de kinderen als trommel dienen (levende wezens buiten beschouwing gelaten). Lepels of andere stokken zijn dan ook heel goed bruikbaar als trommelstok.
 • Van een holle stok maak je gemakkelijk een fluitje. Snij een paar gaatjes in het stokjes en een nieuwe ‘blokfluit’ is geboren.
 • Je eigen Sambabal kan je ook gemakkelijk maken. Zorg voor stevige, papieren (effen) zakjes. Gebruik voor elke sambabal een stokje/tak van 20 - 30 cm lang en 2,5 cm dik. Kleur de zakjes aan beide kanten vol. Blaas het zakje open en doe er wat rijst in. Bind het zakje met een elastiekje stevig om het stokje. En klaar is de sambabal.

Vorbereiden & Zelf lesmateriaal ontwerpen

 • Op zoek naar meer tips of sport- spel en lesmateriaal?
 • Ga je voor de klas staan en ben je hierbij van plan zelf lesmateriaal te ontwerpen en leerteksten te schrijven? Kijk dan eens naar de samenvatting van het boek 'Lesgeven op papier', van Teunissen. Hierin vind je tips over lesgeven op papier, dat toch duidelijk iets anders is dan lesgeven aan een zichtbare groep mensen.
Voorbeelden van lessen en spelletjes die je kunt gebruiken bij het lesgeven in het buitenland of nederland: voor en door JoHo Worldsupporters

Voorbeelden van lessen en spelletjes die je kunt gebruiken bij het lesgeven in het buitenland of nederland: voor en door JoHo Worldsupporters

Voorbeelden van les & spel (EN)

Quizzes

 • Quizzes are always popular and are great for testing the what/ where/when questions. Ask students to write their own questions in teams, or form questions using a simple text. A firm favourite with teachers and students, quizzes can be invaluable for practising superlatives (biggest/longest/widest) and can also be modelled on popular TV shows.

Bingo

 • This game requires little explanation. Play bingo with numbers, or for a more creative approach, use flashcards and vocabulary. The grids can be prepared easily beforehand and given out at the beginning of the lesson.

Voorbeelden van les & spel (NL)

 • Je baan in het buitenland is geregeld. Je geeft een half jaar Engelse les geven in China. Maar hoe houd jij in de zinderende hitte de leerlingen bij de les nadat jij een uur hebt uitgetrokken om hun het verschil tussen de ‘past-simple’ of de ‘past perfect’ bij te brengen. Met andere woorden wat doe jij als de kinderen op het punt staan om met propjes te schieten, je ontwetend aanstaren of in slaap dreigen te vallen?
 • Hieronder vind jij een paar spelletjes en activiteiten die leerzaam en leuk zijn om samen te ondernemen. Goed voor de afwisseling en sfeer en tevens goed voor de ontwikkeling van hun Engels.

Vangbal

 • Voor 8-12 scholieren
 • Benodigdheden: bal
 • Dit balspel bevordert het reactievermogen van de student. Hij leert snel en goed antwoorden. De studenten vormen een cirkel en de leraar gaat met de bal in het middelpunt van de cirkel staan (of hij helpt de student die in het midden plaatsneemt.
 • Leerkracht: What are you having for dinner tonight? (hij gooit de bal naar een de scholier): Scholier: I’m having vegetables with potatoes (hij gooit de bal terug naar de docent).
 • Als de scholier langer dan vijf seconden nadenkt voordat hij antwoord geeft moet de scholier in het midden van de cirkel de plaats van de docent innemen en de vragen stellen aan zijn team- of klasgenoten. Totdat een volgende klasgenoot het antwoord niet meer weet. Deze activiteit bevordert niet alleen de Engelse mondelinge vaardigheden maar zijn ook goed voor de motoriek en de sfeer in de groep.

Voorbeelden van activiteiten voor kinderen

 • Je helpt drie maanden de medewerkers in een weeshuis in Tanzania. Elke dag heb jij een groepje van tien kinderen onder je hoede. Maar Sabar gaapt nu al voor de tiende keer binnen vijf minuten terwijl jij toch echt dacht dat dit een spannend voorleesverhaaltje was. Je voelt en hoort dat de aandacht van de kinderen verslapt want het rumoer in de klas neemt toe. Wat te doen?
 • Tijd om spelletjes uit de kast te trekken. Hieronder vind jij een paar activiteiten die je samen met kinderen heel gemakkelijk kan ondernemen. Leerzaam en spannend om te doen.

Waterdragen

 • Twee kleutertjes leggen één parcours af met kleine hindernissen. In de hand houden ze een bekertje water vast en proberen dit heelhuids en vol naar de overkant te brengen. De kleuter met het meeste water in het bekertje aan de eindstreep heeft gewonnen.

Stand en de mand

 • Eén speelster Hannah gooit de bal in de lucht terwijl zij een medespeler uitkiest die de bal moet oprapen. Als ze de bal omhoog gooit roept zij; ‘stand in de mand en de bal is voor…..Sade’ Sade moet dan zo snel mogelijk de bal pakken. Als zij de bal heeft roept zij stop en moet iedereen stilstaan. Sade mag nog drie stappen zetten en probeert dan de bal door iemands benen te rollen. Lukt dat dan mag degene bij wie de bal door de benen rolt ‘stand in de mand’ roepen lukt dit niet danmoet Sade dit doen.

Meer spellen, lessen en voorbeelden?

Meer tips, spellen en activiteiten?

Log in voor meer tips, spellen en activiteiten als

 • Geheugenspel - Kennismakingspel - What’s the time Mr. Wolf? - Flessenvoetbal - De aap en de kokosnoot - Dennenappel carrousel  - Annemaria Koekoek - Etc

 

Engelse les geven in het buitenland: vragen en antwoorden

Engelse les geven in het buitenland: vragen en antwoorden

Hoe vind je betaald werk als leraar of docent Engels in het buitenland?

Hoe vind je betaald werk als leraar of docent Engels in het buitenland?

Werk vinden als leraar of docent Engels in het buitenland

 • Een baan vinden als docent Engels is een populaire route voor Nederlanders die voor kortere of langere tijd in het buitenland willen werken.
 • Doordat internationale handel en toerisme steeds belangrijkere inkomstenbronnen zijn geworden, willen steeds meer mensen Engels leren.
 • Wanneer jij goed Engels spreekt en beschikt over een TEFL-certificaat, of vergelijkbaar diploma,  is er vrijwel altijd een baan als docent in het buitenland voor je te vinden.
 • Omdat TEFL een internationaal erkend certificaat is, en er een wereldwijde vraag naar docenten Engels is, kun je in principe over de hele wereld vacatures vinden om Engelse les te geven.
 • Uiteraard verschilt het wel per land hoe makkelijk het is om een baan te vinden. Hier vind je enkele van de landen waar je, ook zonder Engels als moedertaal te hebben, de meeste kans maakt op een baan. Laat je hierdoor niet tegenhouden om ook in andere landen op zoek te gaan, je zult dan misschien wel wat harder moeten zoeken.
 • Voor werkzoekers in het Midden-Oosten en Afrika is er ook wat informatie over de kansen om daar werk te vinden. Het zijn echter geen hotspots voor Nederlanders op zoek naar een betaalde baan als docent Engels.
 • Let op: Je zult regelmatig bemiddelingsbureaus of scholen tegenkomen die je aan een baan als docent kunnen helpen. Hoewel dit vaak betrouwbare en legitieme bureaus zijn, zijn er ook slechtere verhalen bekend van instanties die te veel vragen voor bemiddeling of veel te weinig of helemaal geen salaris uitbetaalden. Laat je dus goed informeren (bijvoorbeeld door blogs en ervaringen van anderen te lezen) en wees alert als je op zoek gaat naar werk
Wat zijn de beste voorbeeldlessen die je kunt gebruiken als je lesgeeft, of kinderen helpt in het buitenland

Wat zijn de beste voorbeeldlessen die je kunt gebruiken als je lesgeeft, of kinderen helpt in het buitenland


Wat zijn praktische tips voor en tijdens de les op je school in het buitenland?

Voor de les

 • Probeer te achterhalen in welk lokaal je les zult gaan geven en neem enkele dagen van te voren al eens een kijkje in het lokaal. In ontwikkelingslanden zijn leslokalen namelijk niet altijd zoals wij ze kennen. Probeer jezelf daarom vooraf vertrouwd te maken met de ruimte. Stel jezelf o.a. de volgende vragen;
  • Waar sta ik als docent?
  • Waar zitten mijn leerlingen. Zitten ze allemaal in rijen naast elkaar? Zitten ze in een U? Zitten ze per paar aan - tafels?
  • Welke voorzieningen heb ik tot mijn beschikking? Is er een schoolbord, schrijfmateriaal, papier etc, etc.?
  • Waar zitten de ramen en de deur?

De eerste les is altijd super spannend!

 • Haal diep adem.
 • Adem met je buik en niet met je borst.
 • Vertrouw in je eigen kunde/kunnen. Zeg desnoods tegen jezelf; "Ik weet het beter dan de leerlingen, want ik ben de docent". Pas wel op dat je door deze gedachte niet te arrogant overkomt.
 • Handel zo zelfbewust mogelijk. Dit versterkt het gevoel van het vorige punt.
 • Wees aanwezig in het lokaal wanneer de leerlingen binnenkomen.
 • Zoek andere docenten/collega's op voor een praatje. Dit haalt je gedachten even van de les af. Je hebt de laatste dagen al genoeg aan je lessen gedacht.

Tijdens de les

 • Een vol bord leidt af. Zorg er daarom voor dat je regelmatig je bord schoon veegt. Zorg er dan ook voor dat je geen strepen achterlaat en maak het hele bord schoon. Sommige docenten maken alleen het bord schoon waar ze willen schrijven. De rest van de tekst laten ze gewoon staan. Dit ziet er dan rommelig en smerig uit. Het leidt veel leerlingen af.
 • Bedenk relevante vragen die je de klas kunt stellen. Bedenk voor jezelf niet alleen de juiste maar ook de foute antwoorden. Wees niet verbaasd wanneer leerlingen antwoorden weten te bedenken waar jij als docent nog nooit aan gedacht had.
 • Geef leerlingen genoeg tijd om na te denken over de vraag en de mogelijke antwoorden en stimuleer ze een antwoord te geven. Geef als docent niet te snel zelf het antwoord. Het nadenken over de vraag en de antwoorden helpt leerlingen bij het verwerken van de inhoud. Niet te snel voorzeggen dus!!
 • Wees niet bang voor de stilte die na het stellen van de vraag kan vallen. Deze stilte geeft aan dat jouw leerlingen bezig zijn met nadenken. Als duidelijk blijkt dat niemand het antwoord gaat geven, dan zijn er twee mogelijkheden: Geef het juiste antwoord of geef een hint om je leerlingen op de juiste weg te helpen.
 • Wat doe je wanneer je een goed antwoord op je vraag krijgt? Wat doe je eigenlijk wanneer je een (totaal) verkeerd antwoord krijgt?
 • Lach de leerling niet uit om zijn of haar foute antwoord.
 • Geef een compliment wanneer het antwoord juist is. Probeer wel gepaste complimenten te geven en het aantal juist te doceren. Niets irriteert zo erg als een docent die bij elk antwoord zegt: "Geweldig antwoord ...".
 • Probeer tijdens de les oogcontact te maken met iedere leerling in je lokaal. Met de leerlingen in het midden, maar vooral ook met de leerlingen achterin en aan de rand. Geef iedere leerling het gevoel dat je hem persoonlijk hebt aangekeken en dat jij hebt meegekregen dat hij of zij in je lokaal heeft gezeten. Dit schept een band tussen jou en de leerlingen die de sfeer ten goede komt.

Wat zijn introductiespellen en lesactiviteiten in het Engels?

Team Games

 • Everyone loves competitive games. This type of game can involve running and writing the answer on the board, throwing balls, or the quieter tabletop version of simply holding up the correct answer. Don’t forget: adults can be just as competitive as children, so introduce these games to all age ranges. They take little preparation and can be used as a starter or a main activity in your lesson. This version tests listening skills and comprehension of directions, but can equally be used for numbers, items of clothing, or even animals.
  • Go over directions (turn right, turn left, go round the corner, take the second right etc) in class
  • Next, split class into 2 or 3 teams, line each team up in front of board
  • Shout out a direction; the first student from each team must then run to the board and draw the corresponding diagram. The first person to draw the correct diagram wins a point.
 • If you prefer, you can have the diagrams pre-prepared so the student selects the correct diagram and pins it to the board, but students gain more from the process of drawing out the direction.

Quizzes

 • Quizzes are always popular and are great for testing the what/ where/when questions. Ask students to write their own questions in teams, or form questions using a simple text. A firm favourite with teachers and students, quizzes can be invaluable for practising superlatives (biggest/longest/widest) and can also be modelled on popular TV shows.

Bingo

 • This game requires little explanation. Play bingo with numbers, or for a more creative approach, use flashcards and vocabulary. The grids can be prepared easily beforehand and given out at the beginning of the lesson.

Who am I? (10-15 mins)

 • This is a fantastic ice-breaker and a good game for both children and adults.
  • For this game you’ll need Post-it, Sticky tape (just in case) and Pens
  • Hand out a post-it to each of the students.
  • Tell your students to write the name of someone famous that everyone in the class knows on their post-it; this person can be dead or alive. It is important to keep the name on the post-it secret!
  • Stick the post-it onto the back of the person sitting next to you (this is where sticky tape can be handy!)
  • Split the class into pairs; each person must find out who they are by asking questions. Here are some examples:
  • Am I dead or alive?
  • Am I male or female?
  • Where do I live?
  • What do I do?
  • Note: The only question your students are not allowed to ask is, of course, ‘what is my name?’! Once each person from the pair has found out their name, they can swap post-its with another person. A simpler version of this game is adaptable for younger children, using animals in the place of famous people. You can also make this game a bit harden by allowing only question that can ben answered with a 'yes' or a 'no'.

Twister

 • Twister? Yes, Twister. This is a great game for learning body parts, colours, right and left, giving instructions and having a giggle at the same time! A good activity to set a small group, and children love the silly aspect of this game. The child who falls down must then take the place of the person who twirls the arrow.

Wat zijn introductiespellen en lesactiviteiten in het Nederlands?

 • Je baan in het buitenland is geregeld. Je geeft een half jaar Engelse les geven in China. Maar hoe houd jij in de zinderende hitte de leerlingen bij de les nadat jij een uur hebt uitgetrokken om hun het verschil tussen de ‘past-simple’ of de ‘past perfect’ bij te brengen. Met andere woorden wat doe jij als de kinderen op het punt staan om met propjes te schieten, je ontwetend aanstaren of in slaap dreigen te vallen?
 • Hieronder vind jij een paar spelletjes en activiteiten die leerzaam en leuk zijn om samen te ondernemen. Goed voor de afwisseling en sfeer en tevens goed voor de ontwikkeling van hun Engels.

Vangbal

 • (voor 8-12 scholieren)
 • Benodigdheden: bal
 • Dit balspel bevordert het reactievermogen van de student. Hij leert snel en goed antwoorden. De studenten vormen een cirkel en de leraar gaat met de bal in het middelpunt van de cirkel staan (of hij helpt de student die in het midden plaatsneemt).
 • De leraar stelt een vraag en gooit vervolgens de bal naar één van de leerlingen. Deze leerling beantwoord de vraag en gooit de bal terug naar de leraar. Bijvoorbeeld:
 • What are you having for dinner tonight? (hij gooit de bal naar een de scholier)
 • Scholier: I’m having vegetables with potatoes (hij gooit de bal terug naar de docent).
 • Als de scholier langer dan vijf seconden nadenkt voordat hij antwoord geeft moet de scholier in het midden van de cirkel de plaats van de docent innemen en de vragen stellen aan zijn team- of klasgenoten. Totdat een volgende klasgenoot het antwoord niet meer weet. Deze activiteit bevordert niet alleen de Engelse mondelinge vaardigheden maar zijn ook goed voor de motoriek en de sfeer in de groep.

Geheugenspel

 • Een geheugenspel helpt kinderen met het leren van moeilijke woorden en verbetert hun uitspraak. Het helpt tevens bij het oefenen van de zinsopbouw. Benodigdheden zijn niet noodzakelijk maar het kan handig zijn voorwerpen in de buurt te hebben (bijvoorbeeld een stoel, landkaart, lamp...).
 • Leerkracht: What are you doing tomorrow?
 • Eerste Scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother.
 • Tweede scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother and bake some cookies.
 • Derde scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother, bake (some) cookies and eat breakfast....

of:

 • Leerkracht: What do you see in the classroom?
 • Eerste scholier: In the classroom I see a table.
 • Tweede scholier: In the classroom I see a table and a pencil
 • Derde scholier: In the classroom I see a table, a pencil and a paper

Kennismakingspel

 • Dit spel is bedoeld om kennis met elkaar te maken en de uitspraak te verbeteren. Je kan hierbij ook grappige bewegingen verzinnen die de scholieren moeten uitbeelden. De docent zet op het einde alle activiteiten en namen nog eens op een rijtje (leuk voor de leerlingen om te zien). Je kan dit het beste met maximaal 15 personen spelen (en dat is al best veel).
  • Scholier 1: My name is Louise and I like to read a book (beeld uit dat jij een boek leest).
  • Scholier 2: Her name is Louise and she likes to read a book (beeld uit dat jij een boek leest) and my name is Mark and I like to jump (springt)
  • Scholier 3: Her name Louise and she likes to read (beeld uit), his name is Mark and he likes to jump (beeld uit) en my name is Carol and I like to swim (beeld uit).
  • Etc...

What’s the time Mr. Wolf?

 • Bij dit spel moeten de kinderen aan de overkant komen, in het veilige gebied, zonder dat zij door de wolf worden gegrepen. Hierbij hebben de kinderen veel plezier terwijl ze goed leren om de tijd in het Engels aan te duiden.
 • Benodigdheden: krijt of grens die aangeeft waar de ‘schapen’ veilig zijn voor de ‘wolf”.
 • Eén persoon speelt de wolf en de andere scholieren zijn de schapen. De wolf staat met zijn rug naar de schapen toe en kijkt dus naar de veilige haven. De schapen staan ongeveer tien meter van de veilige thuishaven vandaan.
 • Een schaap vraagt: What’s the time Mr. Wolf? En de wolf antwoordt. Hij noemt een willekeurig tijdstip op de klok. Bijvoorbeeld: It’s 2 o’clock. De schapen mogen dan twee stappen naar voren lopen. Als de wolf bijvoorbeeld zegt: It’s 5 o’clock mogen de schapen vijf stappen naar voren zetten.
 • Maar als de wolf zegt: It’s dinner time... mag de wolf zich omdraaien en schapen vangen die nog niet veilig in hun huis gekomen zijn. Want de schapen moeten zorgen dat zij zo snel mogelijk aan de overkant komen bij ‘dinnertime’. Als jij gevangen wordt door de wolf ben je af.

Wat zijn activiteiten voor sociale projecten met kinderen?

 • Je helpt drie maanden de medewerkers in een weeshuis in Tanzania. Elke dag heb jij een groepje van tien kinderen onder je hoede. Maar Sabar gaapt nu al voor de tiende keer binnen vijf minuten terwijl jij toch echt dacht dat dit een spannend voorleesverhaaltje was. Je voelt en hoort dat de aandacht van de kinderen verslapt want het rumoer in de klas neemt toe. Wat te doen?
 • Tijd om spelletjes uit de kast te trekken. Hieronder vind jij een paar activiteiten die je samen met kinderen heel gemakkelijk kan ondernemen. Leerzaam en spannend om te doen.

Waterdragen

 • Twee kleutertjes leggen één parcours af met kleine hindernissen. In de hand houden ze een bekertje water vast en proberen dit heelhuids en vol naar de overkant te brengen. De kleuter met het meeste water in het bekertje aan de eindstreep heeft gewonnen.

Stand en de mand

 • Eén leerling gooit een bal in de lucht terwijl ze roept 'stand in de mand en de bal is voor...'. Vervolgens roept hij/zij een naam van iemand in de groep, bijvoorbeeld Sade. Sade moet dan zo snel mogelijk de bal pakken. Als zij de bal heeft roept zij stop en moet iedereen stilstaan. Sade mag nog drie stappen zetten en probeert dan de bal door iemands benen te rollen. Lukt dat dan mag degene bij wie de bal door de benen rolt ‘stand in de mand’ roepen lukt dit niet danmoet Sade dit doen.

Flessenvoetbal

 • Je hebt hier een aantal lege flessen voor nodig en water. De flessen worden door elkaar heen op het speelveld geplaatst. Een speler moet met een bal de fles van een tegenstander proberen omver te schieten. Als dat lukt moet degene van wie de fles is eerst de bal gaan halen en dan zo snel mogelijk de fles rechtop zetten. Als je fles leeg is, ben je af.

De aap en de kokosnoot

 • Kinderen vormen met elkaar een kringetje. Dit zijn de zogenaamde bomen. In de kring ligt een bal (de kokosnoot) Een van de kinderen is de aap en loopt om de kring heen. Dan wordt er (zonder dat de aap het ziet) een apenjager aangewezen. Nadat geruisloos een apenjager is gekozen mag de aap proberen om de kokosnoot te pakken. Om de kokosnoot te pakken moet de aan tussen de bomen door de kring binnen dringen. Vanaf het moment dat de aap de koksnoot heeft mag de apenjagen uit de kring stappen en proberen de aap te vangen. De aap probeert weer terug buiten de kring (bomen) te komen. Binnen de kring kan de aap worden getikt, buiten de kring is de aap vrij.

Dennenappel carrousel

 • (in plaats van een denneappel kan je ook een zakje zand gebruiken).
 • Eén speler staat in het midden van een kring en draait een touw met een zakje zand aan het uiteinde laag over de grond (gebruik hiervoor een touw dat lang genoeg is, twee à drie meter). De spelers in de kring moeten over het touw springen.
 • Lukt dit niet, dan zijn ze af.

Annemaria Koekoek

 • (1, 2, 3 piano)
 • Alle spelers staan achter een lijn, behalve de speler die "Annemaria" speelt. Deze speler staat zo'n 25 meter verderop, met zijn rug naar de spelers. Deze speler roept heel hard "An-ne-ma-ri-a Koe-koek" en bij Koekoek draait deze speler zich om. Iedereen waarvan hij nu ziet dat die nog beweegt, wijst hij aan en/of roept zijn naam en deze speler moet weer terug naar de lijn. Diegene die als eerste bij Annemaria komt, is bij het volgende spel de nieuwe Annemaria.

Balspel: aarde, lucht, water en vuur

 • De groep staat in een cirkel, met één speler (met de bal) in het midden. De speler in het midden gooit de bal naar iemand, terwijl hij 1 van de 4 elementen roept (lucht, aarde, vuur of water). Daarna begint hij tot 5 te tellen. De speler die de bal toegeworpen krijgt moet binnen deze 5 tellen een vogel (lucht), een landdier (aarde) of een vis (water) noemen. Als de speler in het midden "vuur" zei, imiteert de ontvanger een brandweeralarm. Als de speler dit binnen de tijd doet, wordt de bal teruggeworpen, anders moet die speler in het midden. Een dier mag nooit 2 keer genoemd worden.

Telelego

 • Zet twee deelnemers met de rug naar elkaar toe. De spelers krijgen beiden dezelfde bouwmaterialen. Speler 1 bouwt een constructie en hij moet ervoor zorgen dat speler 2 precies hetzelfde bouwwerk in elkaar zet, zonder dat speler 2 de constructie ziet. Hoe meer voorwerpen jij gebruikt hoe moeilijker het wordt.

Denkspel

 • Eén speler moet raden welk bekend persoon de andere deelnemer in zijn hoofd heeft bedacht. Je mag uiteraard niet midden in het spel nog van persoon wisselen. De speler met de bekende persoon in zijn hoofd mag de vragen alleen met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoorden.

Knutselen

 • Met meisjes kan jij een duifjesmobile fabriceren of vlinders maken. Voor het maken van een vlinder heb je een stuk papier nodig. Je knipt de randen rond en tekent op iedere ronde hoek een oog. Verder heb jij een stokje nodig waar jij het papier op plakt in de midden. Nu heb je als het ware een vlinder op een stokje. Je kan ook nog met papier of stokjes voelsprietjes maken. Met wasco of verf vrolijk jij de vleugels op. Met jongens en meisjes maak je met een aantal takjes, touw en papier in een ommezwaai een vlieger of spiraalslinger.

Je eigen schoolorkest

 • Kinderen kunnen met wat voor de hand liggende materialen hun eigen muziekinstrument maken. Maak met een aantal kinderen een paar verschillende instrumenten en jullie hebben zo een hele band bij elkaar.
 • Creëer je eigen flessofoon: zet een aantal flesjes op een rij en vul de flesje met water tot op verschillende niveaus. Sla vervolgens met een stokje op de flessen of blaas erin. De toon is lager als er meer water in de fles zit.
 • Vul een leeg conservenblik met steentjes, rijst of mais en sluit de bovenkant af met een papieren met elastiek of dik plakband. Je hebt je eigen rammelaar.
 • Verder kan natuurlijk alles in wat binnen handbereik is van de kinderen als trommel dienen (levende wezens buiten beschouwing gelaten). Lepels of andere stokken zijn dan ook heel goed bruikbaar als trommelstok.
 • Van een holle stok maak je gemakkelijk een fluitje. Snij een paar gaatjes in het stokjes en een nieuwe ‘blokfluit’ is geboren.
 • Je eigen Sambabal kan je ook gemakkelijk maken. Zorg voor stevige, papieren (effen) zakjes. Gebruik voor elke sambabal een stokje/tak van 20 - 30 cm lang en 2,5 cm dik. Kleur de zakjes aan beide kanten vol. Blaas het zakje open en doe er wat rijst in. Bind het zakje met een elastiekje stevig om het stokje. En klaar is de sambabal.

Vorbereiden & Zelf lesmateriaal ontwerpen

 • Op zoek naar meer tips of sport- spel en lesmateriaal?
 • Ga je voor de klas staan en ben je hierbij van plan zelf lesmateriaal te ontwerpen en leerteksten te schrijven? Kijk dan eens naar de samenvatting van het boek 'Lesgeven op papier', van Teunissen. Hierin vind je tips over lesgeven op papier, dat toch duidelijk iets anders is dan lesgeven aan een zichtbare groep mensen.
Wat is een TEFL cursus?

Wat is een TEFL cursus?

 • De TEFL-cursus is een cursus die jou, zonder achtergrond als docent, opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
 • De cursus is volledig in het Engels, en is gericht op het ontwikkelen van didactische vaardigheden en methoden om de Engelse taal aan te leren aan non-native speakers.e cursus is bedoeld om je klaar te stomen om aan kinderen (of volwassenen) basis Engels te kunnen geven.
 • Met het wereldwijd erkende TEFL-diploma laat je zien te beschikken over de essentiële vaardigheden voor een docent Engels. Internationaal stijgt de vraag naar docenten Engelse les en met een TEFL-cursus vergroot je je kansen op een betaalde lesgeefbaan aanzienlijk!
 • De online TEFL is een cursus die je vanuit huis (of vanuit het buitenland) kunt doen. Je kunt hierbij kiezen tussen een basiscursus (vanaf 120 uur) en uitgebreidere cursussen (tot 420 uur) met een of meerdere specialisaties.
 • Je kunt ook een 4-weekse klassikale cursus volgen in Malaga of Rome. Deze cursus is intensiever en praktijkgerichter dan de online cursus.
Waarom een TEFL cursus volgen?

Waarom een TEFL cursus volgen?

 • De TEFL-cursus is een cursus die jou, zonder achtergrond als docent, opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven. 
 • De cursus is volledig in het Engels, en is gericht op het ontwikkelen van didactische vaardigheden en methoden om de Engelse taal aan te leren aan non-native speakers.
 • Internationaal stijgt al jaren de vraag naar docenten Engels en met een TEFL-cursus vergroot je je kansen op een betaalde lesgeefbaan aanzienlijk.
 • Er is een breed aanbod aan cursusmogelijkheden: van een online cursus tot een intensieve praktijkcursus in Spanje of Italië. Alle cursussen zijn aan te vullen met korte modules voor wie zich wil specialiseren in grammatica en specifieke doelgroepen. 
Wat is het verschil tussen TEFL, TESOL, CELTA en TESL?

Wat is het verschil tussen TEFL, TESOL, CELTA en TESL?

 • Het verschil is in de praktijk relatief klein. TEFL staat voor Teaching English as a Foreign Language, TESOL staat voor Teaching English to Speakers of Other Languages, CELTA staat voor Certificate of English Language Teaching to Adults, en TESL staat voor Teaching English as a Second Language. 
 • In veel landen op de wereld wordt om een TEFL certificaat gevraagd (dat kan TEFL, TESOL of CELTA zijn).
 • In enkele landen, bijvoorbeeld in Zuid-Europa wordt een praktijkcursus (TESOL/CELTA) gevraagd. Dit is een intensieve 4-weekse cursus gericht op lesgeven aan volwassen en is specifiek voor wie echt een carrière in TEFL nastreeft. Je kunt deze cursus volgen via TEFL in Spain.
Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over oriënteren en voorbereiden

Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over oriënteren en voorbereiden

Wat zijn de 7 vragen die je kunt stellen als je wilt gaan werken in het buitenland?

Wat zijn de 7 vragen die je kunt stellen als je wilt gaan werken in het buitenland?

  • Bedenk goed wat je motivatie is om naar het buitenland te gaan. Je eigen motivatie heeft invloed op je zoektocht, de keuzes die je maakt en de uiteindelijke baan die je vindt. Het is voor jezelf en de mensen in je omgeving fijn om een open houding te hebben en klaar te staan voor de lokale bevolking. Ook als je gaat om de wereld te verbeteren, moet je goed bedenken dat je niet alle problemen op korte termijn kan oplossen.
  • Daarnaast is een goede voorbereiding essentieel wanneer je in het buitenland gaat werken.

  Wat zijn de 7 vragen die je kunt stellen voordat je gaat werken in het buitenland?

  • Onderstaande vragen helpen je om je wensen en eisen of mogelijkheden op een rijtje te zetten. Zo kun je ervoor zorgen dat het werk goed aansluit bij jouw wensen of dat jouw verwachtingen aansluiten bij de mogelijkheden.
  • Tip: Schrijf de antwoorden op, zodat je ze kunt blijven gebruiken als kompas tijdens je zoektocht, maar ook kunt bijstellen naar mate je plannen concreter worden. Je kunt deze vragen kopiëren en in een eigen document de antwoorden aanvullen, zodat je ze later ook kunt aanvullen. Op deze pagina kun je ook comments achter laten voor jezelf, zodat je ze zelf via je account kunt terugvinden.

  1. Wat zijn je vaardigheden en welke vaardigheden wil je nog opdoen?

  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan geleerde vaardigheden die je tijdens je opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk en in je interesses hebt opgedaan. Maar denk ook na over wat je wilt leren tijdens je werkervaring Zijn er specifieke skills die je graag wilt ontwikkelen?

  2. Wat voor soort werk past bij je?

  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillen tussen praktisch en uitvoerend of juist meer analytisch en beleidmatig. Ook kun je denken aan werk waarbij extern klantcontact centraal staat, of juist waar je meer voor de interne organisatie werkt. Daarnaast kun je denken aan voorkeuren op het gebied van zelfstandig werken, in een team werken of juist leidinggeven.

  3. Bij wat voor soort organisatie wil je werken?

  • Wil je werken bij een commercieel bedrijf, een non-profit organisatie of een overheidsinstelling? Welke sector(en) spreekt je het meeste aan? Er zitten vaak grote verschillen in werksfeer, prioriteiten en beleid. Vraag gerust eens rond bij vrienden, studiegenoten en familie over hun werkervaring om een beeld te krijgen van soorten organisaties en de verschillen per sector.

  4. Wil je in een lokale organisatie werken of liever voor een internationaal bedrijf?

  • Langdurig op één plek wonen en werken is iets anders dan reizen van de ene plek naar de andere om je business te doen. Je kunt je afvragen of jij iemand bent die makkelijk met hele diverse culturen kan omgaan of dat je je liever aanpast aan één cultuur en omgeving en je daarin verdiept.

  5. Hoe staat het met je gezondheid en met je emotionele behoeften?

  • De een houdt van de warmte van de tropen, de ander zoekt liever de Scandinavische winters op. Past de locatie die je op het oog hebt, bij jou gewenste temperatuur? Hoe zit het met je sociale contacten? Ga je samen met iemand naar je nieuwe stek of ga je alleen op pad? Wat is voor jou van belangrijk om je happy te voelen en kun je dat ook (gaan) vinden op de locatie die je op het oog hebt? Zijn er voldoende uitdaging binnen, maar ook buiten het werk, en met de mensen en mogelijkheden om je heen?

  6. Welke omstandigheden passen het best bij je?

  • Ben je op zoek naar een werkplek in een metropool als New York, New Delhi of Mexico Stad? Of ben je juist op zoek naar een werkplek midden in de natuur (zoals bijvoorbeeld bij een ecolodge). Iets er tussenin kan natuurlijk ook bijvoorbeeld in een provinciestad. Die zijn op veel plekken in de wereld vaak qua inwoners net zo groot als Den Haag of Rotterdam, en bieden veel voorzieningen, zonder direct een miljoenenstad te zijn. Wat voor accomodatie zoek je en heb je nog iets nodig qua vervoer (een lokale auto / toegang tot het OV)

  7-  Kan je tegen een culture shock of blijf je liever in je comfort zone?

  • Ben je op zoek naar een hele andere omgeving (zoals een sloppenwijk in Manila of wonen tussen de beren is Alaska)? Of zoek je liever een plek waar je een appartement kan huren met stromend water, elektriciteit en toegang tot het openbare vervoer?

  Wat zijn de 4 vragen om jezelf te stellen bij het selecteren van een werkomgeving?

  1. Waar wil je heen?

  • Heb je al een specifiek land in gedachten of weet je op zijn minst al of je in een westers of niet-westers gebied wilt werken? Hoe ver weg wil je gaan, enigszins dicht bij huis of het liefst ergens aan de andere kant van de aardbol?

  2. Ben je bereid een nieuwe taal te leren?

  • Wanneer je gaat wonen in een land waar Engels niet de voertaal is (niet alleen in native speaking countries is dat zo, maar in landen als India en de Filipijnen spreekt men vanwege de vele lokale talen ook veel Engels). Wanneer je naar een land vertrekt waar bijvoorbeeld Spaans of Frans de voertaal is, dan is het goed om je af te vragen of je bereid bent dit te leren op een zodanige wijze dat je ook kans maakt op de lokale arbeidsmarkt, een eigen onderneming kunt runnen of een breed sociaal leven op kunt bouwen.

  3. Wil je begeleid en bemiddeld worden bij het vinden van een baan of wil je het allemaal zelf uitzoeken?

  • Je kunt natuurlijk zelf allerlei vacaturebanken afstruinen en reageren op diverse vacatures die je aanspreken of lokale organisaties benaderen waar je graag zou willen werken. Wanneer je op zoekt naar een baan in een bepaald land of een bepaalde sector en voor een afgebakende tijd, dan kan het ook heel waardevol zijn om een bemiddelingsbureau in de hand te nemen. Zij hebben vaak een uitgebreid netwerk binnen een specifieke regio of een bepaalde sector, en kunnen je ondersteunen bij het sollicitatietraject en soms ook met verdere administratieve zaken. Ben je op een korte termijn op zoek, dan kan het zeker lonen om via een bemiddelingsorganisatie te zoeken. Heb je wat langer te tijd of kun je zelf ook lokaal langs gaan of heb je lokale contacten, dan kun je soms via via juist ook wat gerichter en vrijer zoeken.

  4. In hoeverre ben je beschikbaar en hoe lang ben je bereid te blijven?

  • Wat is je plan qua tijd? Ben je op korte termijn beschikbaar of pas over een jaar? Of wil je juist over een jaar weer terug zijn om een studie te vervolgen? Of heb je je huis voor een beperkte periode verhuurd? Ben je van plan voor enkele jaren te gaan of is je intentie om er niet meer weg te hoeven gaan? Heb je voldoende geld om de reis en de eerste periode van je verblijf te betalen?

  Wat zijn de vragen die je kunt stellen als je een werkgever op het oog hebt?

  • Wanneer je alles voor jezelf op een rijtje hebt en je hebt een organisatie gevonden, is het handig hier meer informatie over te zoeken.

  1. Wat voor ervaringen hebben andere werkzoekers in het buitenland bij deze organisatie of in dit land gehad?

  2. Hoe staat de organisatie / het bedrijf bekend?

  • Staan er bijvoorbeeld goede of slechte verhalen op internet? Voor jezelf en vaak ook voor de achterblijvers is het een hele geruststelling te weten dat je in goede handen bent.

  Wat zijn de vragen die je kunt stellen als je aan het werk bent in het buitenland?

  Wanneer je weet voor welk bedrijf je gaat werken, is het van belang afspraken te maken met je werkgever, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

  1. Spreek van te voren duidelijk af hoe en wanneer je wordt betaald, hoeveel dagen je gaat werken, welke dagen je gaat werken, wat je taken zijn en waar je verblijft.

  2. Check ook of je hulp krijgt bij het aanvragen van een werkvergunning. Natuurlijk moet je ook flexibel zijn en kan er ter plaatse nog het één en ander worden aangepast, maar op deze manier heb je in elk geval iets om op terug te vallen.

  Hoe ziet de voorbereiding van werken en werk zoeken in het buitenland er in het kort uit?

  Hoe ziet de voorbereiding van werken en werk zoeken in het buitenland er in het kort uit?

   

  Waar kan je allemaal werken in het buitenland?

  Waar is rekening mee te houden met betrekking tot de periode en de vertrektijd?

   Banen

   • Je tijdsplanning voor het regelen van een (betaalde) baan of baan met vergoeding in het buitenland hangt uiteraard erg af van wat voor soort baan je zoekt.
   • Ga je voor langere tijd naar het buitenland, plan dan zeker een aantal maanden in voor het regelwerk, de verkoop of onderhuur van je woning, het regelen van visa en werkvergunningsformaliteiten, etc.

   Werkvakanties

   • Ben je een zonaanbidder of heb je liever winterse temperaturen? Ga je seizoenswerk doen of een werkvakantie van een paar maanden? Houd bij je reisplanning rekening met het klimaat voor een optimale periode.
   • Afhankelijk van het werk dat je gaat doen, moet je bekijken in welke periode je kunt vertrekken.
   • De kortste werkvakanties duren minimaal vier tot acht weken en die kun je dan vaak nog een aantal weken of maanden verlengen.

   JoHo tools

   Hoe werkt het solliciteren bij een baan in het buitenland?

   • Als je naar het buitenland gaat en gaat solliciteren, merk je al snel dat ze in andere landen ook andere gewoontes hebben wat betreft solliciteren.
   • Omdat je graag de baan wilt krijgen die je op het oog hebt, is het handig om vooraf te weten wat je allemaal kunt verwachten als je in het buitenland gaat solliciteren.
   • Wat verschilt er nou eigenlijk vergeleken met de sollicitatieprocedure met Nederland en zal je sollicitatie in het Engels plaatsvinden, of toch in de lokale taal? Dit zijn voorbeelden van vragen die je toch graag beantwoord wilt hebben voordat je begint met solliciteren
   • JoHo tools:

   Welk visum en andere documenten regelen?

   Cursussen en diploma's

   • Voor sommige functies worden cursussen aangeraden of zijn ze zelfs verplicht.
   • Zoals bijvoorbeeld: een cursus reisbegeleider, een diploma als gediplomeerd duikinstructeur, de cursus voor gediplomeerd leraar 'Teaching English as a Foreign Language', een professionele 'raft guide training' of  bijvoorbeeld zakelijke taalcursussen Spaans/Engels,

   Visum

   • In veel landen moet je een speciaal visum hebben om werk te mogen verrichten. Vaak heb je een verklaring van je werkgever nodig om een zogenoemd werkvisum aan te kunnen vragen. De regelingen verschillen per land.

   Werkvergunning

   • Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) heb je meestal geen werkvergunning nodig. Daarbuiten vaak wel

   JoHo tools

   Hoe zorg je voor voldoende geld en lokale betaalmogelijkheden?

   • Geldzaken zijn niet altijd even leuk om bij stil te staan, maar wel belangrijk om goed voor elkaar te hebben.
   • Op populaire locaties zal je weinig problemen ondervinden met het verkrijgen van de juiste betalingsmiddelen.
   • Zit je in wat meer afgelegen gebieden dan is het meenemen van de juiste hoeveelheden geld en meerdere betaalmogelijkheden heel belangrijk.
   • JoHo tools:

   Hoe kies je het vervoer en transport naar je bestemming?

   Banen

   • Bij de meeste banen regel je je eigen vervoer naar je bestemming zelf.
   • Bij de beter betaalde banen komt het wel voor dat je vervoerskosten betaald kan krijgen, zodra je een bepaalde periode aan het werk bent geweest.

   Werkvakanties

   • Ook bij vrijwel alle werkvakanties regel je je eigen vervoer naar je bestemming.
   • Bij afgelegen projecten word je soms wel van het dichtstbijzijnde vliegveld of busstation afgehaald.
   • In het algemeen geldt dat als je kiest voor een bemiddelingsprogramma waarbij de kosten wat hoger liggen, dat dan ook het ophalen en wegbrengen veel beter geregeld is (soms zit er zelfs een binnenlandse vlucht inbegrepen).
   • Probeer er altijd vanuit te gaan dat je jezelf moet kunnen redden, ook als je met een groep gaat of gebruik maakt van de ophaalservice van het vliegveld. Er kan uiteraard altijd iets misgaan. Neem altijd de adressen en telefoonnummers mee van de plek waar je verblijft of de organisatie mee.

   Welke maatregelen kan je nemen om gezond te blijven?

   • Doe een medische check en denk eraan dat het advies anders kan zijn wanneer je meldt dat je een specifiek beroep gaat uitoefenen (denk bijvoorbeeld aan medisch werk) of op een specifieke locatie aan de slag gaat. Vraag dus altijd een medisch adviesgesprek aan en wees zo duidelijk mogelijk in wat je gaat doen of van plan bent te gaan doen
   • JoHo tools:

   Hoe kun je problemen voorkomen en zorgen dat je veilig blijft?

   Hoe kan je een verzekering kiezen die ook werk in het buitenland dekt?

   • Net als thuis, kun je in het buitenland natuurlijk in de problemen raken en hulp nodig hebben. Het is dan prettig om zeker te weten dat je goed verzekerd bent.
   • Zodra je vrijwillig of betaald gaat werken in het buitenland zullen je lopende (reis- en ziektekosten)verzekeringen vaak niet meer geldig zijn. Werk of vrijwilligerswerk wordt veelal uitgesloten en uitkeringen zijn beperkt. Soms werkt een verzekeraar met pittige toeslagen afhankelijk van het soort werk dat je gaat doen. Denk bijvoorbeeld aan werk gericht op wildlife, in de bouw, rondom Hiv/Aids of op afgelegen locaties. Maar bijvoorbeeld ook in weeshuizen, op scholen of bij natuurbeschermingsactiviteiten kunnen zich situaties voordoen die een hoger risico met zich meebrengen dan wanneer je bijvoorbeeld alleen aan het reizen bent.
   • Sommige werkgevers bieden je wellicht een verzekering (op basis van lokale voorwaarden) voor tijdens je werkzaamheden, maar denk ook aan een passende verzekering voor en na je werk, in je vrije tijd, als je tussentijds gaat reizen etc. Daarnaast bestaat de kans dat je terug naar Nederland moet (persoonlijke omstandigheden, situaties aan het thuisfront) waarvan de kosten vaak niet in een lokale verzekering worden gedekt.
   • Let dus goed op dat je een verzekering afsluit die wel blijft dekken tijdens je werkzaamheden en tijdens lang verblijf in het buitenland en die aansprakelijkheid tijdens je werk dekt. Check ook of je avontuurlijke sporten wilt meeverzekeren en je of tijdens een negatief reisadvies van gedekt wilt blijven.
   • JoHo tools:

   Welke vaardigheden en competenties kan je versterken of ontdekken bij werk in het buitenland?

   Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

   Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

   Welke competenties komen van pas bij werken in het buitenland?

   • Elk land en elke functie is anders, maar een aantal competenties kan helpen bij een groot aantal functies in het buitenland, zowel bij vrijwilligerswerk, stages als bij betaald werk.
   • Vraag jezelf van tevoren af of je over onderstaande competenties beschikt en aan welke competenties je wilt werken.

   Aanpassingsvermogen & sociale vaardigheden

   • Realiseer je dat er wel degelijk grote verschillen zullen zijn tussen werk of stages in Nederland en het werk of stages in je nieuwe bestemming in het buitenland. Je zal hoogstwaarschijnlijk worden geconfronteerd met situaties die nieuw voor je zijn. Dit zal zeker het geval zijn indien je kiest voor een baan of stageplek in een ontwikkelingsland.
   • Als je in staat bent om gemakkelijk te schakelen, helpt dit bij de aanpassing aan een andere cultuur. Ook scheelt het als je geen tot weinig problemen hebt om je te conformeren aan de regels en de omgangsvormen die gelden binnen een andere cultuur. Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van middelen en faciliteiten.
   • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het bieden van een zo’n goed mogelijke werkkwaliteit. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
   • Dat het enige aanpassing vergt om je in te stellen op de lokale omstandigheden is vanzelfsprekend.
   • Om je makkelijker te kunnen aanpassen, is het belangrijk om met een open houding je nieuwe werkplek en collega’s te benaderen.
   • Terug in Nederland, of bij een vervolgbaan in het buitenland, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

   Samenwerken binnen een multi-disciplinair team

   • Werken in een ontwikkelingsland betekent vaak werken in samenwerking met de lokale werknemers en bevolking. Dit betekent in veel gevallen ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering.
   • Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
   • Je kunt mogelijk betrokken worden bij het organiseren en het geven van trainingen aan de bevolking.
   • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is in veel vakgebieden van vitaal belang.
   • Of er voldoende personeel, materialen en financiële middelen beschikbaar zijn, verschilt per vakgebied.

   Meerdere talen spreken

   • In veel landen is Engels de voertaal binnen internationale organisaties, dit geldt zeker als Engels een officiële taal is binnen het land.
   • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet vereist maar wel gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je met zowel collega's als cliënten kunt communiceren.
   • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt enige kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in een land waarbij Frans, Portugees of Spaans de officiële taal is.
   • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of stage contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
   • Een andere goede optie om vooraf een idee te krijgen van de gewenste of vereiste taalbeheersing, is om je vóór vertrek aan te sluiten bij een zogenaamde ‘expat club’. De mensen van zo’n club wonen en werken vaak al langer in het land en kunnen je vaak relevante informatie aanreiken betreft het plannen van je werk in het buitenland. Daarnaast kunnen ze helpen om informatie te verschaffen over de culturele gebruiken, nuttig bij het vermijden van culturele blunders voor wanneer je daadwerkelijk aan het werk gaat.
   • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis 

   Hoe kun je competenties ontwikkelen?

   Wat kun je doen om jezelf voor te bereiden op taalproblemen en het cultuurverschil als je gaat werken in het buitenland?

   Wat kun je doen om jezelf voor te bereiden op taalproblemen en het cultuurverschil als je gaat werken in het buitenland?

   Vooraf

   • Om je tijd in het buitenland goed te laten verlopen, is het belangrijk goed te communiceren met de organisatie. Maak, als je nog in Nederland bent, duidelijke afspraken over je werkzaamheden, uren, slaapplek en zaken die je zelf moet regelen en/of betalen. Op die manier weet je wat je kunt verwachten en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. In een ander land gaat het ook op de werkvloer vaak anders. Zo heb je niet bij alle projecten vrij op zaterdag, ook al is dat in Nederland heel normaal. Overleg ook hoe het zit met andere zaken als werktijden en de siësta.
   • Lees meer over communicatie en werken in het buitenland nadat je inlogt.

   De taal leren

   • Wil je optimaal voorbereid aan je baan in het buitenland beginnen, denk dan eens aan het volgen van een taalcursus van enkele weken voor je eerste werkdag. Op deze manier kun je je kennis nog eens opfrissen of de basiskennis krijgen. Dit kan in Nederland vóór vertrek of juist ter plaatse om alvast te wennen aan de lokale omstandigheden.
   • Voor een aantal werkzaamheden (fruit plukken, toeristische banen op campings en in hotels e.d.) is het niet noodzakelijk dat je de taal perfect beheerst, maar grosso modo geldt: naarmate de baan meer inhoud heeft of meer betaalt, je de lokale taal uitstekend zal moeten beheersen.
   • Uiteraard is het ook erg handig om de lokale taal te kunnen spreken en verstaan. Er zijn diverse mogelijkheden voor cursussen in lokale talen. Bij banen buiten Zuid- of Midden-Amerika zal de voertaal Engels zijn of Frans in de Franstalige gebieden. In Zuid- of Midden-Amerika zal overal Spaans en/of een lokale taal worden gesproken. Spreek je al Spaans dan kan die tijd worden verkort of is een cursus niet nodig. Bedenk bij jezelf hoe goed (en recent) je huidige kennis van de lokale taal is. Als je inhoudelijk gaat werken, worden er andere eisen gesteld aan je kennis dan wanneer je aan het reizen bent.
   • Als je Engelse les wilt gaan geven in het buitenland is een TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language) bijvoorbeeld een aanrader.
   • Lees meer over taalcursussen en taalorganisaties als je inlogt.

   Op de werkvloer

   • Wanneer je eenmaal aan de slag bent gegaan, kan er ook altijd nog iets misgaan. Ook dan is het belangrijk goed te communiceren. De meeste mensen krijgen na aankomst een cultuurschok. Dat is slechts een manier om te zeggen dat de dingen niet precies gaan zoals je thuis gewend bent. Het moeten wennen direct na aankomst in het buitenland is algemeen geaccepteerd.
   • Neem de tijd om aan de nieuwe omgeving te wennen maar ook met open vizier te starten in een project, zonder te snelle conclusies te trekken over wat anders, beter of efficiënter kan.
   • Lees meer over de werkvloer als je inlogt.
   Wat zijn de beste bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   Wat zijn de beste bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   Wat zijn de beste bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   • Engelstalige landen, zoals Canada, Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, blijven verreweg het meest populair als emigratiebestemming, als het gaat om het zoeken en vinden van werk.
   • Veel landen geven makkelijker werkvergunningen af wanneer je beschikt over werkvaardigheden en kennis die ter plaatse niet of weinig voorhanden zijn. Denk bijvoorbeeld aan verplegend personeel dat Nederlands spreekt, ter verzorging van de Nederlandse communities in het buitenland. Of specifieke technische of agrarische kennis. De Nederlandse meertaligheid doet het wereldwijd meestal goed in callcenters of bij human resources functies.
   • Landen waarbij een aanzienlijk percentage werkgevers dat aangeeft moeite te hebben met het invullen van vacatures: Canada, Zwitserland, Zweden, Japan, Taiwan, Hong Kong, Peru, India, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Singapore, Brazilië, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Mexico.
   • Landen als Spanje, Griekenland, Italië en Frankrijk kennen vooral veel vraag binnen toerismegerelateerde functies, zoals op campings en in hotels.

   Wat zijn de populairste landen voor betaald werk in het buitenland?

   • Verenigde Staten
   • Canada
   • Australië
   • Verenigd Koninkrijk
   • Frankrijk
   • Duitsland
   • India
   • Italië
   • Spanje
   • Zwitserland

   Waar is vraag naar werk in het buitenland?

   • Wereldwijd is de vraag groot naar: technici, salesmedewerkers, ambachtslieden, ingenieurs, arbeiders, managers, boekhoudkundige en financiële medewerkers, ict-medewerkers, productieoperators en verplegend personeel
   • In de Australië heeft men bijvoorbeeld een tekort aan: verplegers, docenten, programmeurs, chauffeurs, electriciens, psychologen, metaalbewerkers, koks en fysiotherapeuten.

   Waar kan je meer lezen over bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   Wat is de periode die je in het buitenland moet zijn om betaald werk te kunnen doen?

   Wat is de periode die je in het buitenland moet zijn om betaald werk te kunnen doen?

   Hoelang moet je in het buitenland zijn om betaald werk te kunnen doen?

   • Wanneer je op zoek bent naar een tijdelijke baan in het buitenland voor bijvoorbeeld de ervaring, om er even tussenuit te zijn of om je kost&inwoning te verdienen tijdens je (wereld-)reis, maak je de meeste kans bij seizoensgebonden werk (=agrarisch en toeristisch werk).
   • Houdt er, ook wanneer je een tijdelijke baan zoekt, wel rekening mee dat er in de meeste gevallen een minimale beschikbaarheid van een aantal maanden wordt gevraagd.
   • Als je van plan bent te emigreren of langdurig naar het buitenland te vertrekken, is het vinden van een baan met een salaris vaak één van de uitgangspunten. In de praktijk blijkt het echter bijzonder lastig om een betaalde baan in het buitenland te vinden en belanden de echte doorzetters vaak eerst in simpele banen met kost&inwoning of ze gaan vrijwilligerswerk doen om zo een begin te maken de lokale arbeidsmarkt te betreden.
   • Is het de eerste keer dat je in het buitenland wilt werken, begin dan eerst eens met een tijdelijke baan (zomer- of winterseizoen) om te kijken hoe je het ervaart.
   Wat zijn aandachtspunten om een goede start te maken in je werkomgeving bij lang verblijf in het buitenland?

   Wat zijn aandachtspunten om een goede start te maken in je werkomgeving bij lang verblijf in het buitenland?

   • verdiep je zo snel mogelijk in de lokale (zaken)cultuur: wat is de stijl van werken, hoe werken besluitvormingsprocessen, welke fasen in onderhandelingen zijn er en hoe worden relaties opgebouwd.
    • in veel werkculturen buiten Nederland is men niet gewend aan het forceren van beslissingen, de "zo gaan we het doen en niet anders" cultuur. Beslissingen worden in overleg genomen, rekening houdend met uiteenlopende meningen. Is een beslissing eenmaal volgens dat proces genomen, dan kan je (meer dan in Nederland) rekenen op loyaliteit.
   • passend c.q. netjes gekleed gaan, ongeacht de temperatuur buiten, is altijd verstandig.
   • zakendoen is altijd, maar zeker in het buitenland, people business: relatie, relatie en relatie.
   • visitekaartjes zijn onmisbaar bij zakelijke contacten; hou rekening met de gangbare afmetingen van kaartjes op je bestemming als je wilt dat jouw kaartje wordt bewaard.
   • de vaak 'easy going' manier van met elkaar omgaan betekent niet dat afspraken vervolgens niet gedetailleerd in contracten en formele afspraken worden vastgelegd en nageleefd.
   • wees voorzichtig met informele omgangsvormen met collega's; de losse amicale Nederlandse manier wordt in het buitenland lang niet altijd begrepen of zelfs volledig verkeerd geïnterpreteerd. In Nederland al gevoelige zaken als pesten op het werk of intimidatie liggen buiten Nederland vaak nog vele malen gevoeliger.
   • in veel landen los je eventuele problemen met collega's niet op door er zelf op af te stappen, maar benader je juist je leidinggevende die bepaalt in welke mate er corrigerend moet worden opgetreden.
   • de scheiding die we in Nederland vaak kennen tussen 'werk' en 'privé' is in landen buiten Nederland vaak niet zo strict. Hoe je met collega's omgaat in je vrije tijd kan sneller gevolgen hebben voor arbeidsverhoudingen. Gedragsregels zijn meestal veel explicieter vastgelegd, hetgeen door veel werknemers eerder als "helder" dan als "betuttelend" wordt beschouwd.

   Directe humor, ironie en sarcasme wordt in Duitsland vaak niet begrepen. Het is het buurland van Nederland, totaal anders. Een grap tijdens een vergadering komt vaak helemaal niet aan; ze staren je aan en hebben geen idee wat je bedoelt, denken dat je ze in de maling neemt. Ik heb een hekel aan mensen die zeggen dat Duitsers geen humor hebben want dat is absoluut niet zo, maar er zijn wel degelijk verschillen in type humor, ze zijn minder cynisch dan wij.

   Duitsland emigrant

   Formele uitingen geven aan welke plaats iemand in de samenleving inneemt, en of je een hogere of lagere plaats inneemt dan de ander. Daarvoor zijn visitekaartjes ook een must: aan de functie die daar op staat kan je afleiden hoe je hem of haar moet benaderen. Wie er dieper buigt, of hoe je elkaar moet aanspreken.

   Emigrant Japan

   Toen mijn eerste arbeidscontract in Nieuw-Zeeland onverwacht niet werd verlengd door de economische crisis, ontstond er bij ons allebei paniek. Wat nu? Om toch maar weer zo snel mogelijk inkomen te hebben, heb ik een baan aangenomen die niet bij me paste. Ik had het al snel niet goed naar zijn zin in die nieuwe baan. Ik sprak er niet echt over met mijn vrouw, was bang dat het voor ons allebei te moeilijk zou worden. Vooraf hadden we het ons nog zó voorgenomen: goed blijven praten als er moeilijke momenten zouden komen. Maar als je in zo’n situatie komt, is dat toch lastig.

   Nieuw-Zeeland emigrant

   Op mijn werk merk ik dat mensen in de VS anders met hiërarchie omgaan dan in Nederland. Als de hoofdonderzoeker de kamer binnen komt lopen, staan meerdere mensen direct op om hun stoel aan te bieden. Er heerst veel meer hiërarchie op de werkvloer. Ik leerde er mee omgaan door eerst af te wachten en de kat uit de boom te kijken. Op die manier kreeg ik inzicht in de situatie en weet ik inmiddels wanneer ik me wel en niet hoef aan te passen.

   USA emigrant

   Hoe kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als je gaat werken in het buitenland?

   Hoe kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als je gaat werken in het buitenland?

   • Indien je Nederland verlaat om te reizen, of om zonder inkomen uit werkzaamheden in het buitenland te gaan wonen, dan is er niets geregeld met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.
   • Om toch het financiële risico te beperken na een ongeval, kan eventueel een hoge ongevallen verzekering worden afgesloten. Dan volgt een eenmalige uitkering als het gevolg van invalide raken of overlijden. Dit is natuurlijk niet hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar geeft wel een buffer voor moeilijke tijden.
   • Een expat- of emigratieverzekering kan wél afgesloten worden met een arbeidsongeschiktheidsdekking.
   • Kijk voor meer informatie hierover op de gespecialiseerde JoHo Insurances website voor Expat- en emigratieverzekeringen

   In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij scholen en onderwijsinstellingen?

   In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij scholen en onderwijsinstellingen?

    Hieronder vind je een selectie uit de vacatureservices voor werk als leraar in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

     Selectie uit de mogelijkheden per land

    Argentinië

    • Geef les aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)

    Aruba

    • Wil jij leraar worden op een tropisch eiland? Ja kan aan de slag in het lager beroepsonderwijs, middelbaar onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. (b) 

    Australië

    • Nederlandse les geven in Perth in het basis of middelbaar onderwijs, op scholen of bij de leerlingen thuis. (b)
    • Geef Engelse les op een bijzondere manier. Een grote entertainment organisatie heeft zijn eigen leerprogramma opgezet en is op zoek naar enthousiaste docenten die Engels willen geven. (b)

    Bolivia

    • Geef les in Engels op een basisschool, middelbare school of eventueel op een universiteit. De mate van verantwoordelijk hangt af van je ervaring in lesgeven. Een TEFL-cursus kan je hierbij op weg helpen. (b)
    • Geef Nederlandse les bij taalinstituut in Zuid-Amerika. (b)
    • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn. (b)

    Bonaire

    • Word leerkracht op een Nederlandse (basis)school op dit eiland. (b)
    • Op een school voor algemeen bijzonder onderwijs is het mogelijk om Nederlandse les te verzorgen. (b)

    Botswana

    • Geef Engelse les aan kinderen van expats en lokale kinderen op een internationale school in de hoofdstad. (b)

    Cambodja

    • Engelse les geven in Phnom Penh? Deze lokale school biedt zowel middelbaar onderwijs in het Engels als in het Khmer aan. Er worden leraren gezocht met lesgeef ervaring en minimaal een bachelor en TEFL-diploma. (b)
    • Ben jij geïnteresseerd in de boeddhistische levensovertuiging en cultuur of wil je een bijzondere ervaring opdoen? Geef dan Engelse les aan de monniken en kinderen in een boeddhistische tempel. (v)
    • Heb je een achtergrond in het onderwijs? Dan kan je lesgeven in het speciaal onderwijs aan bijvoorbeeld blinde of gehandicapte kinderen. (v)

    Chili

    • Nederlands onderwijs geven in het buitenland en daarnaast veel leren over de lokale cultuur? Dat kan via deze organisatie die Nederlandse leerkrachten de mogelijkheid biedt om als onderwijzer aan de slag te gaan in verschillende landen. (b)
    • Teach English to Chilean youth on public schools and contribute to a significant improvement of their English. (b)

    China

    • Er zijn tal van mogelijkheden als het gaat om Engelse les geven. Solliciteer nu naar een baan op een universiteit, middelbare school of basisschool. Je kan zowel in grote steden als in kleinere dorpen aan de slag. (b)
    • Teach Chinese children about theater, dance and music and help them to develop their English language skills. (b)
    • Geef Engelse les op een school speciaal voor migrantenkinderen. Deze kinderen van Chinese migranten (oorspronkelijk van het platteland van China) hebben in Beijing beperkte mogelijkheden om naar school te gaan. Jouw bijdrage wordt dan ook erg gewaardeerd. (v)

    Egypte

    • Heb jij een passie voor lesgeven en ben je een bevoegd docent met ervaring? Zet je dan in bij deze internationale school in Caïro. (b)

    Ethiopië

    • Docenten gezocht met lesgeefervaring op universitair/HBO niveau voor een hogeschool met honderd afdelingen door het hele land. (b)

    Gambia

    • Coördineer sportactiviteiten en geef les bij een onderwijsproject in Gambia. (v)

    Ghana

    • Ga lesgeven op het platteland van Ghana in onder andere Engels en wiskunde. (v)

    Guatemala

    • Help mee met lesgeven als drama docent in dit Latijns-Amerikaanse land. (v)

    India

    • Deze onderwijs organisatie heeft een wereldwijd netwerk met internationale scholen, waaronder in diverse regio's in India. Zij zoeken regelmatig nieuwe docenten om les te geven. (b)
    • Geef Engelse les volgens een bijzonder lesprogramma wat is opgezet door een grote entertainment organisatie. (v)
    • Geef les aan aan kinderen uit sloppenwijken of aan vrouwen en biedt hen op deze manier meer toekomstperspectief. (v)

    Indonesië

    • Wil jij Nederlands onderwijs geven in het buitenland? Er zijn verschillende mogelijkheden om als docent Nederlands aan de slag te gaan in bijvoorbeeld Jakarta, Yogyakarta of Bali. (b)
    • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime lesgeef ervaring? Ga dan werken op een internationale school in Bandung of Batam die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats. (b)

    Italië

    • Er is veel vraag naar docenten Engels in Italië. Volg de TEFL-cursus in Rome en ga direct betaald aan de slag als Engels docent. (b)

    Japan

    • Wil jij graag naar Japan voor een langere tijd? Met de juiste kwalificaties kan je lesgeven, assisteren bij sporttrainingen of activiteiten begeleiden. (b)
    • Ga werken bij een bij een uitwisseling- en leerprogramma in Japan. Er zijn verschillende functies te vervullen waaronder assistent taaldocent, coördinator internationale relaties of sportadviseur. (b)

    Kazachstan

    •  Op de lokale universiteit in Almaty kun je als onderwijzer terecht in het vakgebied van Architectuur of Engineering. (b)

    Kenia

    • Engelse les verzorgen op een internationale, christelijke school in Nairobi, waar Amerikaans onderwijs gegeven wordt. (b)
    • Geef Engelse les op een school en help daarnaast met constructiewerkzaamheden en het planten van bomen samen met de kinderen. (v)

    Madagaskar

    • Heb jij een TEFL-certificaat? Geef dan les bij een ngo aan zowel kinderen als volwassenen. (v)

    Marshall eilanden

    • Engelse les verzorgen op een privé-school in Majuro, de hoofdstad van de Marshall eilanden, die Amerikaans onderwijs aanbiedt aan kinderen van diverse nationaliteiten. (b)

    Nepal

    • Er zijn mogelijkheden voor meeloop- en onderzoeksstages op het gebied van lesgeven. (s)

    Nicaragua

    • Lijkt lesgeven je iets? Sluit je dan aan bij een lesgeefproject waarbij je kinderen een toekomst geeft vol kansen en eigen keuzes. (v)

    Roemenië

    • Je kan lesgeven op een grote internationale school voor basis- en middelbaar onderwijs middenin het levendige Boekarest. (b)

    Singapore

    • Van oorsprong Duitstalige school, die tegenwoordig ook Engelstalig onderwijs en Nederlandse les aanbiedt naast het reguliere onderwijs. Er is de mogelijkheid om Engelse en Nederlandse les te geven. (b)
    • Nederlandse les geven in het basis of middelbaar onderwijs, op de scholen of bij de leerlingen thuis. (b)

    Spanje

    • Ga aan de slag op een prestigieuze school in Marbella. Je geeft Engelse les aan internationale scholieren van over de hele wereld. (b)
    • Word docent Engels in Zuid-Spanje. Voltooi de TEFL-cursus in Spanje en ga aan de slag (90% van de graduates vindt een baan). (b)
    • Ga als docent Engels lesgeven aan Spanjaarden die hun kansen op arbeidsmarkt willen verbeteren. (b)

    Suriname

    • Ga aan de slag als docent in het binnenland van Suriname. Het dorpje ligt midden in het Surinaamse oerwoud aan de Gran Rio rivier, een zijrivier van de Suriname rivier. De functies verschillen van docent op een basisschool tot docent taal voor volwassenen. (b)

    Tanzania

    • Doe praktijkervaring op door les te geven op een school. Je kan docenten assisteren, buitenschoolse activiteiten organiseren of je collega's inspireren met methoden en technieken die je zelf tijdens je opleiding geleerd hebt. (s)
    • Help met het opzetten van Engelse lessen en TEFL-trainingen op Zanzibar. (v)

    Thailand

    • Er zijn diverse mogelijkheden om aan de slag te gaan als docent in Thailand. Denk bijvoorbeeld aan docent Engels of directeur/directrice van een internationale school. (b)
    • Er worden regelmatig Engelssprekende docenten gezocht voor een baan op een middelbare school in Thailand. Een lerarenopleiding is niet vereist, een TEFL-certificaat is wel aan te raden. (b)

    Verenigd Koninkrijk

    • Geef in de zomerperiode Engelse les op een internationaal zomerkamp. (v)

    Zambia

    • Are you an experienced teacher? Go work for a small school within a safarilodge. (b)

    Zuid-Afrika

    • Ga werken als onderwijzer op een Nederlandse (basis)school voor een organisatie die wereldwijd connecties heeft met Nederlandse- en internationale scholen. (b)
    • Geef sportles of help bij onderwijsprojecten in de townships rondom Kaapstad. (v)
    • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime ervaring met lesgeven? Ga dan werken op een internationale school in Seoul, Pyongtaek of Uijongbu die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats. (b)
      

    Legenda

    b = betaald werk

    v = vrijwilligerswerk

    s = stage

     

    Meer landen & regio's 

     

    In welke landen kan je via JoHo lesgeven in het buitenland?

    In welke landen kan je via JoHo lesgeven in het buitenland?

      Selectie uit de mogelijkheden:

      Aruba

      • Wil jij leraar worden op een tropisch eiland? Deze stichting verzorgt het lager beroepsonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs op Aruba en heeft regelmatig vacatures.

      Australië

      • Nederlandse lesgeven in Perth in het basis of middelbaar onderwijs, op Australische scholen of bij de leerlingen thuis. Regelmatig nieuwe leerkrachten nodig.
      • Geef Engelse les maar dan wel op een bijzondere manier. Een grote entertainment organisatie heeft zijn eigen leerprogramma opgezet en is op zoek naar enthousiaste docenten die Engels willen geven.

      Bangladesh, Benin, Bolivia

      • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school in het buitenland? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn.

      Bolivia

      • Geef les in Engels op een basisschool, middelbare school of eventueel op een universiteit! De mate van verantwoordelijk hangt af van je ervaring in lesgeven. Een TEFL-cursus kan je hierbij op weg helpen (voor meer informatie over de TEFL-cursus, kijk hier).

      Botswana

      • Engelse lesgeven aan expat en lokale kinderen is mogelijk op deze internationale school in Botswana.

      Cambodja

      • Engelse les geven in Phnom Penh? Deze lokale school biedt zowel Engels als Khmer middelbaar onderwijs aan. Er worden leraren gezocht met lesgeef ervaring en minimaal een bachelor en TEFL diploma. Daarnaast ook management functies. De functies worden voor minimaal één schooljaar aangeboden en je dient vloeiend Engels te spreken. (lees meer informatie over de TEFL-cursus en meld je direct aan!)
      • Studeer jij creatieve therapie of een theateropleiding? Geef dan dans en drama les en leer kinderen hun emoties beter te uiten.

      Chili

      • Nederlands onderwijs geven in het buitenland en daarnaast integreren in de lokale cultuur? Dat kan via deze organisatie die Nederlandse leerkrachten de mogelijkheid biedt om als onderwijzer aan de slag te gaan in verschillende landen.

      China

      • Er zijn tal van mogelijkheden als het gaat om Engelse les geven. Solliciteer nu naar een baan op een universiteit, middelbare school of basisschool! Je kan zowel in grote steden als in kleinere dorpen aan de slag.
      • Geef Engelse les maar dan wel op een bijzondere manier. Een grote entertainment organisatie heeft zijn eigen leerprogramma opgezet en is op zoek naar enthousiaste docenten die Engels willen geven. (3024)
      • Goed voorbereid aan de slag als Engels docent in China. De voorbereiding start met het volgen en afronden van een TEFL cursus (120u of 140u). Gevolgd door een introductie in China om vervolgens aan de slag te gaan als docent voor minimaal 6 maanden. Meer informatie over de TEFL cursus kun je hier vinden (813)
      • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime les geef-ervaring? Ga dan werken op een internationale school in Kunming die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats.
      • Docenten Engels gezocht voor verschillende scholen in Shanghai, Beijing, Shenzhen en in de kleine steden van Centraal-, Zuid- en Oost-China!
      • Ga Engelse les geven op deze groots opgezette school in Hong Kong, waar zowel basis, middelbaar als universitair onderwijs gegeven wordt en waar wereldkundig onderwijs hoog in het vaandel staat. Het personeel bestaat uit Chinese en Westerse docenten.

      Ecuador

      • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school in het buitenland? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn.

      Egypte

      • Heb jij een passie voor lesgeven en ben je bevoegd docent met ervaring? Zet je in bij deze internationale school in Caïro. (2802)

      Europa

      • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn

      Ethiopië

      • Docenten gezocht met lesgeefervaring op universitair/HBO niveau (gepromoveerd zijn is een pré) voor een hogeschool met 100 afdelingen door het hele land! Beheersing van de Engelse taal is een eis. Je ontvangt kost&inwoning en een kleine vergoeding.

      Filipijnen

      • Werk samen met een jongerenexpeditie (14-18 jr) in een weeshuis voor kinderen. Help bij de verzorging en opvoeding van de kinderen. Denk hierbij aan les geven, helpen bij het huiswerk, spelletjes doen en nog veel meer!

      Finland

      • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school in het buitenland? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn.

      India

      • Deze onderwijs organisatie heeft een wereldwijd netwerk met internationale scholen, waaronder in diverse regio's in India. Zij zoeken regelmatig nieuwe docenten en stafmedewerkers.
      • Geef Engelse les maar dan wel op een bijzondere manier. Een grote entertainment organisatie heeft zijn eigen leerprogramma opgezet en is op zoek naar enthousiaste docenten die Engels willen geven.

      Indonesië

      • Nederlands onderwijs geven in het buitenland en daarnaast integreren in de lokale cultuur? Dat kan met deze organisatie die Nederlandse leerkrachten de mogelijkheid biedt om als onderwijzer aan de slag te gaan in Jakarta, Yogyakarta of Bali.
      • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime les geef-ervaring? Ga dan werken op een internationale school in Bandung of Batam die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats.

      Italië

      • Er is veel vraag naar docenten Engels in Italië. Volg de TEFL cursus in Rome en ga aan de slag als docent...!

      Japan

      • Betaald lesgeven mits je juiste kwalificaties hebt, sport professionals voor assisteren sporttrainingen, activiteitenbegeleider internationale betrekkingen.
      • Werken bij een uitwisseling- en leerprogramma in Japan. Er zijn verschillende functies te vervullen waaronder werken als assistent taaldocent, coördinator internationale relaties of sport adviseur.

      Kazachstan

      • Op de lokale universiteit in Almaty kun je terecht in het vakgebied van Architectuur of Engineering. Op deze universiteit vindt ook internationale uitwisseling plaats.

      Kenia

      • Engelse les verzorgen op een internationale, Christelijke school in Nairobi, waar Amerikaans onderwijs gegeven wordt.

      Luxemburg

      • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school in het buitenland? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn.

      Maleisië

      • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime les geef-ervaring? Ga dan werken op een internationale school in Kuala Lumpur die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats. (1619)
      • Ben jij opgeleid in het onderwijs voor exacte vakken? Geef dan les in wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie of ICT op nationale en internationale scholen!

      Marshalleilanden

      • Engelse les verzorgen op een privé school in Majuro, de hoofdstad van de Marshall eilanden, die Amerikaans onderwijs aanbiedt, aan kinderen van diverse nationaliteiten.

      Nederlandse Antillen

      • Lesgeven op Bonaire? Op deze school voor algemeen bijzonder onderwijs is het mogelijk om Nederlandse les te verzorgen.
      • Op deze school voor algemeen bijzonder onderwijs is het mogelijk om Nederlandse les te verzorgen.

      Oostenrijk

      • Deze internationale school in het centrum van Wenen biedt Engelstalig onderwijs aan zowel lokale kinderen als de internationale gemeenschap. Wil jij hier docent Engels worden?

      Roemenië

      • Nederlandse lesgeven op de grootste internationale school in het pitoreske Boekarest voor basis en middelbaar onderwijs.

      Saoedi-Arabië

      • Deze onderwijs organisatie heeft een wereldwijd netwerk met internationale scholen, waaronder in Riyadh. Zij zoeken regelmatig nieuwe docenten en stafmedewerkers.

      Singapore

      • Van oorsprong Duitstalige school, die tegenwoordig ook de keus biedt uit Engelstalig onderwijs en Nederlandse les naast het reguliere onderwijs. Er is de mogelijkheid om Engelse en Nederlandse les te geven.

      Spanje

      • Ga aan de slag op een prestigieuze school in Marbella! Je geeft Engelse les aan internationale scholieren van over de hele wereld.
      • Word docent Engels in Zuid Spanje, voltooi de TEFL in Spain en ga aan de slag (90% van de graduates vindt een baan).

      Sri Lanka

      • Help als vrijwilliger kinderen hun Engels te verbeteren of help bij lessen zoals wiskunde, sport of creatieve vakken. Ook kun je Engelse les geven in een meditatiecentrum aan boeddhistische monniken

      Suriname

      • Ga aan de slag als docent in het binnenland van Suriname. Het dorpje ligt midden in het Surinaamse oerwoud aan de Gran Rio rivier, een zijrivier van de Suriname rivier. De functies verschillen van docent van de basisschool tot docent taal voor volwassenen.

      Tanzania

      • Werken als docent op een Britse school in Zanzibar? De school biedt medewerkers gratis accommodatie, werkvergunning, lunch en een maandelijkse bijdrage.

      Thailand

      • Er zijn diverse mogelijkheden om aan de slag te gaan als docent in Thailand! Denk bijvoorbeeld aan docent Engels of directeur/directrice van een internationale school.
      • Regelmatig Engelssprekende docenten gezocht voor een goedbetaalde baan op een high school in Thailand (geen lerarenopleiding vereist).

      Zambia

      • Help mee als vrijwilliger op het gebied van onderwijs in Livingstone. Assisteer bij het lesgeven, geef bijles, help bij nakijkwerk en nog veel meer.

      Zuid-Afrika

      • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn.
      • Ga als vrijwilliger aan de slag in de townships van Kaapstad. Assisteer bij het lesgeven en bedenk creatieve activiteiten voor de kinderen op een lokale school in Stellenbosch of Phillipi.

      Zuid-Korea

      • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime les geef-ervaring? Ga dan werken op een internationale school in Seoul, Pyongtaek of Uijongbu die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats.

      Meer landen & regio's

      Waar kan ik lesgeven na afronding van een TEFL cursus?
      Engelse les te geven op scholen of via privé lessen: per land en regio

      Engelse les te geven op scholen of via privé lessen: per land en regio

      Werken in Afrika of het Midden Oosten door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Afrika of het Midden Oosten door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Engelse les geven in Afrika

      Wat betekent werken en les geven in Afrika?

      • Een betaalde baan krijgen als docent Engels in Afrika is lang niet zo gemakkelijk als in Zuidoost-Azië of Latijns-Amerika. Scholen en andere organisaties die les aanbieden, kunnen wel docenten gebruiken, maar hebben niet altijd het budget hier ook voor te betalen. Verwacht dus vooral veel mogelijkheden als vrijwilliger tegen te komen en wat harder te moeten zoeken naar een betaalde baan.
      • In landen als Kenia en Egypte (al ligt die laatste op het moment wat lastiger) zijn wel vaker betaalde banen te vinden.

      Waar kan je werken als docent Engels in Afrika?

      • Er zijn vooral banen beschikbaar voor lesgeven aan kinderen. Vaak is dit mogelijk op internationale scholen. Wil je buiten deze scholen op zoek, houdt dan rekening met slechtere lesgeeffaciliteiten. Het is dan aan te raden de module 'lesgeven met beperkte middelen' aan je TEFL-cursus toe te voegen.

      Wat is je salaris als je Engelse les geeft in Afrika?

      • Wanneer je al een betaalde baan kunt vinden, zal in Noord-Afrika het salaris over het algemeen hoger liggen. In sub-sahara Afrika is het lastiger om rond te komen van je loon als docent.

      Engelse les geven in het Midden-Oosten

      Wat betekent werken en les geven in het Midden-Oosten?

      • Onder andere de Verenigde Arabische Emiraten hebben de afgelopen decennia een enorme economische groei doorgemaakt. Engels is hierdoor een taal die voor veel mensen steeds belangrijker wordt. Vanwege de relatief hoge salarissen is de concurrentie echter ook erg sterk, waardoor het als niet-native speaker van het Engels erg lastig kan worden een betaalde baan te vinden. Voor een kans van slagen, zul je in de meeste gevallen een online TEFL-cursus met praktijkweekend afgerond moeten hebben en al wat ervaring hebben opgedaan als docent Engels.

      Waar kan je werken als docent Engels in het Midden-Oosten?

      • Je kunt werken op privéscholen en internationale scholen, maar vooral lesgeven aan zakenlieden is erg populair.

      Wat is je salaris als je Engelse les geeft in het Midden-Oosten?

      • Leraren in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten of Saudi-Arabië krijgen over het algemeen erg goed betaald, zo ongeveer €2000 (belastingvrij) euro per maand.

       

      Werken in Azië door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Azië door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken en lesgeven in Cambodja

      Werken en lesgeven in China

      Werken en lesgeven in India

      Demand:
      • moderate
      Busiest:
      • Jan-Dec
      Contract:
      • 6-12 months
      Summary
      • Although most classes in Indian schools are taught in English, there are many locals with an excellent grasp of the language. As a result, the demand for native English speakers is lower than in other Asian countries. However, having an additional language such as Japanese or German will increase your chances of employment.
      Main TEFL regions
      • New Delhi, Calcutta and Bangalore; with opportunities for unpaid volunteering in several rural areas
      Types of teaching
      • State and private schools: General English, English for Younger Learners
      • Nurseries: English for Younger Learners
      • Non-profit schools for street children: General English, English for Younger Learners
      • Corporate in-house language programs: General English, English for Specific Purposes
      Accommodation
      • Your employer won’t usually provide accommodation, although you can negotiate this. A good-quality, serviced, 2-3 bedroom apartment will cost between US$175-300 per month in Delhi, with prices lower in other cities and rural areas.
      Flight reimbursement
      • This varies, but is not usual for English teachers in India
      Salary
      • Salaries are typically around US 900 dollar, but you could rise to as much around US 1800 dollar per month depending on your experience and negotiating skills!
      Taxes
      • On a salary of around US 900 dollar, expect to pay about 9% tax, on US 1800 dollar per month you’ll pay closer to 19%.
      Cost of living
      • The cost of living is notoriously cheap in India, especially if you eat local food (although you may want to consider vegetarianism!). You should have enough money left over to explore the country in your spare time.
      Potential to save money
      • After you’ve paid for your living expenses and travel around India, you won’t have much left to put in the bank on a low salary. However, if you decide to stay in India long-term and develop your teaching career here, your high earnings will allow you to save plenty of money.
      How much TEFL training is recommended?
      • Given the moderate demand for teachers and to maximize your earning potential, you should get a recognized TEFL qualification such as those offered by i-to-i.
      Common teaching conditions
      • Expect to work for 20-40 hours per week, depending on where you work. Class sizes vary, with is few as 20 pupils or as many as 60!

      Werken en lesgeven in Indonesia

      Demand:
      • high
      Busiest:
      • Jan-Dec
      Contract:
      • 6-18 months
      Summary
      • With tourism such an important industry, the ability to speak English is a valuable skill. North American and British teachers are in high demand, while recruitment from Australia and New Zealand is increasing.
      Main TEFL regions
      • Jakarta, Bandung, Medan, Bogor and Surabaya; with many schools also on Sulawesi and Bali. Opportunities arise in both urban and rural areas
      Types of teaching
      • Private Language Schools: General English, Business English
      • State Primary & Secondary Schools: General English, English for Younger Learners
      Accommodation
      • Schools usually include air-conditioned, bills-inclusive accommodation free-of-charge, or provide a housing allowance. Outside the biggest cities, you may have to arrange your own accommodation after the first month is provided free, though sometimes you will be given an interest-free loan to help you get on your feet.
      Flight reimbursement
      • Typically on completion of your 12-month contract
      Salary
      • Can vary, but generally US$800-$1200 per month, relative to your qualifications and experience.
      Taxes
      • Income tax will vary from 5-25% depending on how much you earn. In practice, your overall income will be taxed at around 10%, which will be arranged by your employer.
      Cost of living
      • As a teacher, you will earn up to ten times the local salary and live a comfortable lifestyle. If you’re willing to forego expensive restaurants, you’ll find the delicious local food very cheap. Getting around won’t break the bank either, with long-distance bus journeys often costing less than a dollar.
      Potential to save money
      • Given the high salaries and low cost of living, it’s possible to save on as little as 7,000,000 (US$750) rupiah per year. But if you work outside the big cities and party less, you can save more!
      How much TEFL training is recommended?
      • Having any recognized TEFL qualification gives you an excellent chance of getting a pre-arranged job in the big cities. Although the better your qualifications, the higher your earning potential will be.
      Common teaching conditions
      • You will work for around 25 hours, spread over a 5-day working week, although this can vary. Lessons are usually between 3 p.m. and 9 p.m., with occasional early mornings and weekends.

      Werken en lesgeven in Japan

      Demand:
      • Very high
      Busiest:
      • Jan-Dec
      Contract:
      • 6-12 months
      Summary
      • Since the economic slump of the 90’s, the Japanese economy has strengthened greatly. So the already-high demand for English teachers is increasing further.
      Main TEFL regions
      • Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kobe, Kyoto
      Types of teaching
      • Private language schools: General English, Business English
      • State and private schools: General English
      • State and private kindergartens: English for Young Learners
      • Corporate in-house Language Programs: General English, Business English
      • Private tutorials (conversation lounges, “ladies’ classes”, etc.): General English, English for Specific Purposes
      Accommodation
      • Expect an apartment to cost between 50,000 – 100,000 Yen per month. If your employer helps you find a place, or you live outside of Tokyo or Osaka, it will cost at the lower end of this range. Whereas the price is pushed up by using a rental agency or living in a big city.
      • You will usually have to pay for utilities (about 10,000 Yen per month) on top of your rent and apartments are often unfurnished, although the better schools will provide you with basic furnishings.
      Flight reimbursement
      • This depends on your employer, but some will pay for your flight as an end-of-contract bonus
      Salary
      • This varies, but the basic salary is usually 250,000 Yen (US$2,300) per month. However, you can boost this figure with bonuses and private tuition.
      Taxes
      • Although tax rates for the rich are among the highest in the world, you should only expect to pay 7% of your 3,000,000 Yen salary in tax.
      Cost of living
      • Japan has an expensive reputation and when food, accommodation and bills are factored in, living costs can take up 75% of your income. But simple adjustments such as eating like the locals and shopping at cheap “100 Yen Shops” can pay great dividends.
      Potential to save money
      • This is lower in Japan than other countries, but with a good long-term contract and self-discipline, you should be able to save money.
      How much TEFL training is recommended?
      • Little to no training is required to get a teaching post, but recognized qualifications such as those provided by i-to-i will prepare you for the pressures of the classroom and increase your employability. Schools will usually only employ university graduates.
      Common teaching conditions
      • You will typically teach for 6 hours a day, 5 days a week; with the occasional 6-day week. Most lessons happen in the afternoon or evening, although this can vary.
      • Most students are eager and respectful. Children usually expect lessons to be fun, while the standard of English amongst adult students tends to be lower than in other Asian countries.

      Werken en lesgeven in Thailand

      Werken en lesgeven in Vietnam

      De mogelijkheden
      • Vietnam wordt steeds populairder als reisbestemming, waardoor Engels steeds belangrijker wordt voor Vietnamezen die geld willen verdienen in de toerismesector.
      • Een TEFL-certificaat is niet altijd een vereiste voor lesgeven in Vietnam, het zet echter wel de deur open naar vacatures met een hoger salaris met betere voorwaarden.
      Het soort werk
      • De meeste TEFL-docenten geven les op privéscholen maar ook op basis- en middelbare scholen zijn mogelijkheden. Zakelijk Engels doceren aan zakenmensen is ook populair. Dit kan vaak op een taalschool of privé.
      Het salaris
      • Het salaris in Vietnam bedraagt z’n €750 per maand voor docenten met een TEFL-certificaat. Dit is voldoende van mee rond te komen.

       

      Werken in Brazilië door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Brazilië door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken en Engelse les geven in Brazilië

       

      Wat betekent werken en les geven in Brazilië?

      • De Braziliaanse economie groeit snel en door de vele contacten met de Verenigde Staten wordt Engels hierbij steeds belangrijker. Veel mensen willen profiteren van deze groei door Engelse les te nemen.
      • In vacatures zul je vaak de term TESOL tegenkomen, die in Brazilië wat populairder is. TEFL en TESOL zijn echter inwisselbaar, dus ook met een TEFL-certificaat kun je gewoon solliciteren. Vaak bieden scholen zelf een aanvullende training aan.

      Waar kan je werken als docent Engels in Brazilië?

      • Reguliere basis- en middelbare scholen hebben vaak niet het budget om een westerse docent aan te nemen. Er zijn echter genoeg andere mogelijkheden in Brazilië, zoals lesgeven aan particulieren en gezinnen of op privé taalscholen.

      Wat is je salaris als je Engelse les geeft in Brazilië?

      • Het salaris ligt tussen de €500 en €1100 per maand. Hoe goed je hiervan rond kan komen, is afhankelijk van waar je in Brazilië les gaat geven. In steden als Rio de Janeiro en Sao Paulo liggen de meeste kosten net zo hoog als in West-Europa, maar daar is het salaris ook wat hoger dan op het platteland.

      Teaching English in Brazil

      Demand:

      • High

      Busiest:

      • Mar-Dec All Year

      Contract:

      • 1-12 months

      Summary

      • The demand for teachers is high. However, with so many Brazilians able to teach English, competition is tough and it can be difficult to get a work visa.

      Main TEFL regions

      • São Paulo, Rio de Janeiro, Florianopólis, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador de Bahia, Belo Horizonte

      Types of teaching

      • Private language schools: General English, Business English, TOEFL
      • In-company: General English, One-to-one & Group Business English
      • Primary & secondary bi-lingual schools: General English, English for Young Learners
      • Private tuition: General English, English for Specific Purposes

      Accommodation

      • Employers give little support in this area, so you’ll usually have to organize your own apartment. Expect to pay at least US$300 for a basic, unfurnished apartment without air conditioning. This includes the notorious “condominium charge” which covers maintenance of communal areas and often security guards.

      Flight reimbursement

      • Not common

      Salary

      • US800-US$1500 per month. Pay is commensurate with a teacher's qualifications and experience.

      Taxes

      • At the lower end of the scale, expect to pay less than 2% of your salary as tax; in the higher wage bracket, it’ll be about 7%.

      Cost of living

      • Most of your salary will go to living expenses, especially when you first arrive and have to furnish your apartment.

      Potential to save money

      • Realistically, there’s little chance to save money when teaching English here. But that’s not why you come to Brazil - this country is more about exciting, visceral experiences than money in the bank!

      How much TEFL training is recommended?

      • You can get by without any training at all, but a good TEFL qualification will make you more employable and more confident when you face the class.

      Common teaching conditions

      • If you manage to get enough work from your employer, expect to teach for around 25-30 hours per week. Ideally, building up a portfolio of private clients will really boost your income.
      • The students themselves are usually good fun and appreciate an energetic classroom. If a school agrees to arrange a work visa for you before you arrive, take the offer with a pinch of salt! With so many teachers around, it can be difficult to get enough classroom hours.
      Werken in Cambodja door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Cambodja door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken en Engelse les geven in Cambodja

       

      Wat betekent weaken en les geven in Cambodja?

      • Cambodja is een land in ontwikkeling waar de vraag naar docenten sterk aan het groeien is. Naast een TEFL-certificaat wordt door steeds meer scholen ook gevraagd naar een verklaring van goed gedrag. Solliciteren voordat je naar Cambodja vertrekt is lastiger, veel scholen willen de sollicitanten eerst zien.

      Waar kan je werken als docent Engels in Cambodja?

      • Er is veel werk op privéscholen en taalscholen. Lesgeven aan zakenmensen is hierbij erg populair. Openbare scholen nemen niet vaak buitenlandse docenten aan.

      Wat is je salaris als je Engelse les geeft in Cambodja?

      • Het salaris in Cambodja kan erg verschillen, zo kun je op privé of internationale scholen wel tot €2000 per maand verdienen. Mocht je toch op een openbare school terecht komen, dan ligt het salaris eerder tussen de €350 en €400, maar ook van dit salaris is het zeker mogelijk om rond te komen.
      Werken in China door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in China door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Engelse les geven in China

      De mogelijkheden

      • China behoort tot één van de grootste en belangrijkste economieën ter wereld, dit maakt Engels een belangrijke taal in het bedrijfsleven. Ook op scholen is Engels inmiddels de belangrijkste tweede taal. Een TEFL-diploma wordt niet altijd gevraagd als je les wilt geven in China, wel geeft het meer mogelijkheden op leuker werk met betere voorwaarden. In de grootste steden (Beijing, Shanghai, Guangzhou) kun je meer concurrentie van native speakers verwachten.

      Het soort werk

      • Engelse les wordt aan steeds meer mensen gegeven in China. Op kleuter- en basisscholen kun je zelfs leerlingen krijgen vanaf 3 jaar. Ook aan oudere kinderen en volwassenen kun je op de middelbare school of op een taalschool lesgeven. Aan wie je les gaat geven, is gedeeltelijk afhankelijk van je eigen leeftijd en ervaring: als 20-jarige zonder ervaring zul je waarschijnlijk op een kleuter- of basisschool terecht komen. Ben je ouder/heb je meer ervaring, dan maak je ook kans in het volwassenenonderwijs.

      Het salaris

      • Het salaris kan in China enorm variëren en is afhankelijk van de school en regio waar je les gaat geven. Het gemiddelde salaris ligt tussen de 500 en 850 euro per maand, dit kan genoeg zijn om van rond te komen. Als je echter op internationale scholen gaat lesgeven, kan het salaris ook een stuk hoger liggen (bijvoorbeeld 1.500 euro netto) en soms krijg je ook je accommodatie betaald. 
      Werken in Hongarije of Tsjechië door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Hongarije of Tsjechië door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

       

      Engelse les geven in Tsjechië

      Wat betekent werken en les geven in Tsjechië

      • Praag staat bekend als één van de beste bestemmingen voor TEFL-docenten. Ook in de kleinere steden is een groeiende vraag naar Engelse les. Lesgeven op een openbare school is alleen mogelijk met een bachelordiploma Engels.

      Waar kan je werken als docent Engels in Tsjechië

      • De meeste mogelijkheden liggen bij lesgeven aan volwassenen via taalinstituten of als privé-docent. Wanneer je aan de eisen voldoet, kun je daarnaast ook bij middelbare scholen aan de slag.

      Wat is je salaris als je Engelse les geeft in Tsjechië

      • Het salaris ligt rond de €950 per maand in Tsjechië. Wanneer je een contract voor langere tijd aangaat, ligt dit hoger. Van dit salaris kun je goed rondkomen.

      Engelse les geven in Hongarije

      Demand:
      • Very High
      Busiest:
      • Sep-June
      Contract:
      • 3-12 months

      Summary

      • Demand for teachers is very high here, but it's becoming a popular destination for newly-qualified teachers

      • Main TEFL regions

      • Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Szolnok and other smaller towns around the country.

      Types of teaching

      • Summer schools / language camps: General English

      • Private language schools: General English In-company: General English, Business English, English for Specific Purposes (ESP)

      • State primary & secondary schools: General English, English for Younger Learners

      Accommodation

      • This depends on which sector you work in. State schools will usually provide an apartment with other teachers, but private schools leave you to fend for yourself.

      • Apartments are expensive in Budapest, so don’t expect to pay less than 80,000Ft (US$550) per month. If you’re willing to share, it’ll cost half this amount and accommodation is much cheaper outside of the capital. Alberlet is a good place to start your search.

      Flight reimbursement

      • You’re more likely to meet Attila the Hun than find an employer who’ll pay for your flight!

      Salary

      • The average hourly wage is 2000 Ft in private schools, which translates to about 200,000 Ft (US$1,500) per month if you get enough hours.

      • In state schools, the salary is around 100,000 Ft (US$700) per month – it doesn’t sound like much, but the free accommodation makes a big difference.

      • Private tuition can make you up to Ft 3000 per hour, and students are easy to find. Pay is commensurate with a teacher's qualifications and experience.

      Taxes

      • Taxes are relatively high in Hungary: if you earn 100,000Ft, you’ll pay about 18% tax; on a salary of 200,000Ft, it’ll be 23%.

      Cost of living

      • The cost of living here is in line with the rest of Eastern Europe. Monthly groceries will cost 20,000 Ft (US$150) if you stick to local markets, a monthly bus pass is 7,500 Ft and a beer is about 200 Ft (just over a dollar).

      Potential to save money

      • Although the cost of living is cheap, the low salaries make it difficult to save: come here for the culture and teaching experience, not to plan for your retirement!

      How much TEFL training is recommended?

      • It will be difficult to find a job without a TEFL qualification, especially in highly-competitive Budapest. An i-to-i course would also improve your skills and confidence in the classroom.

      Common teaching conditions

      • This varies hugely depending on the sector you work in and which school you work for. Although the pay is low in state schools, you’re more likely to have field trips and other bonuses. In the private sector, there are plenty of good employers, but many unscrupulous ones, too. You may need to work for several private schools and do individual tuition to get enough hours.

      • The students tend to be hard-working and enthusiastic, but they’re used to more traditional teaching styles so you’ll initially get some strange looks if you try any off-the-wall teaching techniques.

       

      Werken in Midden-Amerika (Costa Rica) door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Midden-Amerika (Costa Rica) door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Midden-Amerika door Engelse les te geven

      Werken en Engels geven in Costa Rica

      Demand: High
      Busiest: Jan-Dec
      Contract: 3-24 months

      Summary

      • With such close ties to the US, the ability to speak English is an important skill in Costa Rica
      • Main TEFL regions
      • San José, Manuel Antonio, Heredia, Cartago, Alajuela.

      Types of teaching

      • ESL private language institutes: General English, Business English, TOEFL, ECCE
      • University language programs: General English, TOEFL, English for Specific Purposes
      • Summer camps: General English

      Accommodation

      • It’s not usual for your employer to supply accommodation, but they will often help you find somewhere yourself. Expect to pay between US$150-350 per month for a place to stay, depending on whether you want a basic studio or a spacious 2-bedroom apartment.
      • If you’re feeling adventurous, look on the supermarket notice boards for homestays with local families.

      Flight reimbursement

      • The benefit package varies between schools, though some will reimburse your flights.

      Salary

      • Expect to make between US$450 and US$1000 per month. Pay is commensurate with a teacher's qualifications and experience.

      Taxes

      • Income tax rates are acceptable here, so expect to pay around 15% of your total income in tax.

      Cost of living

      • Once you’ve paid your rent, the other living costs are low: you can get a big meal for only US$2 or make a 4 hour bus journey for just US$5. The only worry is inflation, which hit 23% in 1995 and still regularly tops 9%.

      Potential to save money

      • If you’re earning more than US$550 per month and don’t spend like a Hollywood star, you should be able to put some money in the bank.

      How much TEFL training is recommended?

      • Although you don’t need a TEFL qualification to work here (a Bachelor’s degree will do), it will boost your salary and make you more confident in the classroom. Many good jobs require some sort of certification or teaching experience.

      Common teaching conditions

      • It’s not usual to teach more than 25 hours per week, but with that schedule you’ll spend a lot of extra time preparing classes and marking.
      Werken in Thailand door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Thailand door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken en Engelse les geven in Thailand

       

      Wat betekent weaken en les geven in Thailand?

      • De groeiende toerismesector zorgt ervoor dat steeds meer mensen Engels willen leren, hierdoor zijn er overal in Thailand goede mogelijkheden om een baan te vinden.
      • In de maanden maart tot en met mei worden de meeste docenten aangenomen. In de grotere steden (zoals Bangkok en Chiang Mai) kun je meer concurrentie verwachten.

      Waar kan je werken als docent Engels in Thailand?

      • Er zijn banen beschikbaar op verschillende onderwijsniveaus en op alle leeftijden; van basisschool tot universiteit. Ook de vele taal- en privéscholen hebben veel banen beschikbaar voor docenten Engels. Hier geef je vooral les aan volwassenen, in een groep of privé.

      Wat is je salaris als je Engelse les geeft in Thailand?

      • Het salaris bedraagt gemiddeld €1000 euro per maand, afhankelijk van het aantal uren en de locatie waar je les geeft. Over het algemeen kun je hiervan goed rondkomen en vaak kun je zelfs wat sparen. De kosten voor levensonderhoud worden in toeristische plaatsen wel steeds hoger.
      Werken in Spanje door Engelse les te geven op scholen, of via privé lessen

      Werken in Spanje door Engelse les te geven op scholen, of via privé lessen

      Engelse les geven in Spanje

      Wat betekent Engelse les geven in Spanje?

      • Veel Spanjaarden volgen een cursus Engels om zo hun eigen kans op een baan in het buitenland of bij een internationaal bedrijf te vergroten.
      • Spanje is echter ook een populaire bestemming voor TEFL-docenten en je kunt er redelijk veel concurrentie verwachten.
      • Werkgevers geven snel de voorkeur aan docenten die een praktijkcursus hebben gevolgd boven docenten met alleen een online certificaat.

      Waar kan je werken als docent Engels in Spanje?

      • Bijna overal in Spanje zijn taalscholen te vinden waar les wordt gegeven aan kinderen tot volwassenen.
      • Als privé-docent kun je ook via veel bedrijven lesgeven die hun medewerkers een cursus Engels aan willen bieden.

      Wat zijn de verdiensten als je Engelse les geeft in Spanje?

      • Het salaris is Spanje bedraagt tussen de €700 en €1000 per maand, dit is voldoende om van rond te komen.
      Werken in Zuid-Amerika door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Werken in Zuid-Amerika door Engelse les te geven op scholen of via privé lessen

      Engelse les geven in Brazilië

      Werken en Engelse les geven in Chili

      De mogelijkheden

      • Doordat Chili bekend staat als een land met een stabiele economie en een goed werkende infrastructuur is het een populair land voor docenten Engels. Naast het hebben van een TEFL-certificaat kan het daarom handig zijn al enige lesgeefervaring op te doen, zodat je de concurrentie voor kunt zijn.

      Het soort werk

      • Het soort werk dat je met een TEFL-certificaat in Chili kunt doen is breed. Er zijn mogelijkheden voor lesgeven aan kinderen en volwassenen en op taalscholen, basisscholen, bij bedrijven of privé. De makkelijkste manier om ter plekke een baan te vinden is om met je cv langs scholen te gaan of eventueel een advertentie te plaatsen in de lokale krant.

      Salaris

      • Het salaris in Chili ligt tussen de €600 en €900 per maand afhankelijk van waar je les gaat geven en de uren die je maakt. De kosten in de grote steden liggen hoger dan in kleine dorpen, maar ook in de stad kun je met dit salaris rondkomen.

      Werken en Engelse les geven in Ecuador

      De mogelijkheden

      • De vraag naar docenten Engels in Ecuador is al jarenlang hoog. Bedrijven zien kennis van Engels als een belangrijke vaardigheid voor hun medewerkers en door de groeiende middenklasse willen steeds meer werknemers een cursus Engels volgen.
      • Een TEFL-certificaat is bijna altijd vereist om les te kunnen geven in Ecuador, scholen zien namelijk graag een bewijs dat een docent daadwerkelijk gekwalificeerd is om les te geven.

      Het soort werk

      • Het soort werk in Ecuador kan uiteenlopen, je kunt les geven aan professionals, jongeren en kinderen. Bij taalscholen zijn er veel mogelijkheden om groepslessen te geven, daarnaast kun je ook als privédocent aan de slag.

      Salaris

      • Het salaris in Ecuador ligt tussen de €250 en €1000 per maand en is erg afhankelijk van in welke stad en bij wat voor organisatie je les geeft. Van een salaris van 250 euro per maand is het ook in Ecuador lastig rondkomen, met zo'n 400 a 500 euro per maand kun je echter al een comfortabel leven hebben.

      Werken en Engelse les geven in Argentinie

       

      • Demand: High
      • Busiest Season: Mar-Dec
      • Contract: 9-12 months normally

      Summary

      • As the country continues to recover from its economic crash, the TEFL market is flourishing.

      Main TEFL regions

      • Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Cordoba, Santa Fe, Salta, La Plata

      Types of teaching

      • In-company: General English, Business English
      • Language institutes (culturas): General & Business English

      Accommodation

      • You will usually have to arrange accommodation for yourself. Unless you want to pay tourist prices, many rental agencies will request a local guarantor, but this is almost impossible when you first arrive.
      • You can get around this by finding house-shares with other teachers, in which case you’ll pay about 750 Pesos (US$250) per month.

      Flight reimbursement

      • It’s rare but if you don’t ask, you don’t get!

      Salary

      • Pay ranges from 15-20 Pesos per hour, which translates to 1,500-2,000 Pesos (US$500-660) each month. Pay is commensurate with your qualifications and experience.

      Taxes

      • On a teacher’s salary, you’ll pay about 11-13% of your earnings as income tax.

      Cost of living

      • Your apartment will be by far your biggest expense as, other than that, the cost of living is low.
      • Bus fares cost less than US$0.25 within city limits, a bottle of beer is about US$2 and one of the famous steaks starts at US$5.00.

      Potential to save money

      • If you get a well-paid job, you should be able to save enough money to travel around Argentina in your spare time, but you won’t be taking much back home with you.

      How much TEFL training is recommended?

      • It’s possible to get a job here without either a degree or a TEFL certificate. However, you’ll seriously dent your earning potential by not having a recognized TEFL qualification.

      Common teaching conditions

      • If you can get a full-time contract, you’ll be teaching for 25 hours per week. However, it can be difficult to get enough hours and you may end up working for more than one school.
      • Many schools work on a split-shift pattern, with classes early in the morning and later in the evening, so you’ll have lots of spare time during the day.

      Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

      Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

      Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

      Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?


       Hoe kan je je empathisch vermogen verbeteren?

       Luister

       • Je inlevingsvermogen begint bij het kunnen luisteren. Dit betekent niet alleen luisteren, maar het daadwerkelijk begrijpen wat wordt verteld en hoe iets wordt verteld. Hiernaast is het ook belangrijk om te luisteren naar wat er niet wordt verteld. De key hierbij is het letten op de lichaamstaal van de ander.

       Laat merken dat je luistert.

       • Zowel verbaal als non-verbaal. Let hierbij op dat je oogcontact houdt met de ander en dat je geen dingen doet die er op wijzen dat je aandacht ergens anders ligt. Ga dus bijvoorbeeld niet even je appjes checken op je telefoon, maar laat zien dat je honderd procent gefocust bent.

       Oordeel niet meteen

       • Hiermee wordt bedoeld dat je niet meteen je mening geeft, maar de informatie die je krijgt eerst verwerkt. Zo kun je hetgeen wat de ander je verteld heeft ook echt begrijpen, in plaats van meteen een ondoordachte mening te geven. De valkuil hiermee is namelijk dat je onbewust geen rekening houdt met de emoties, perspectief, boodschap etc. van de ander.

       Geef bevestiging

       • Nadat je de boodschap verwerkt en gehoord hebt is het van belang dat je de ander bevestiging geeft. Bevestig dat je hebt geluisterd en vraag vervolgens door om de drempel tot spreken verlaagd. Hierdoor zal de ander zich meer comfortabel voelen en dichter bij de kern komen van de boodschap.

       Geef erkenning

       • Zodra je de volledige boodschap hebt begrepen is het van belang dat je erkenning geeft. Op deze manier van inleven en luisteren vergroot je je inlevingsvermogen. De ander deelt zijn of haar verhaal, wordt naar geluisterd

       Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

         

        Begrijp jezelf

        • Om je te kunnen in leven in anderen is het van belang dat je ook jezelf begrijpt. Hierdoor kun je makkelijker tactvol omgaan met anderen.

        Observeer

        • Leer om in te kunnen schatten wat voor soort de mens de ander is. Je kunt dit leren door middel van het observeren van anderen op zowel verbaal als non-verbaal gebied.

        Train jezelf

        • Je kunt trainingen volgen om deze competentie te ontwikkelen, zoals trainingen op het gebied van sociale vaardigheid, communicatie stijl en inter-persoonlijke effectiviteit, coachtechnieken etc. Daarnaast kun je jezelf natuurlijk ook steeds bewuster maken en stap voor stap je empathisch vermogen ontwikkelen
        Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?

        Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?


        Oefeningen bij inlevingsvermogen

        • Stel je zelf voor dat je in de schoenen van de ander staat. Met de hele situatie erbij. De achtergrond van de ander. De ervaringen. Hoe voelt dat?
        • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Wees je bewust van wanneer je denk dat de ander iets wilt of denkt. Voorkom dat je je eigen idee over wat prettig en onprettig is, projecteert op de ander. Houd een open en nieuwsgierige houding. Leg de vraag neer bij de ander.
        • Stel open vragen (wie/wat/wanneer/wat maakt dat/hoe): wie weet wordt je verrast door wat de ander zegt!

        Oefeningen om ook bij jezelf te blijven terwijl je je inlevingsvermogen oefent:

        • Blijf gegrond. Voetjes op de vloer. Bewust van je eigen ademhaling.
        • Leer herkennen of je kunt aanvoelen wanneer je een emotie voelt die van jezelf is en wanneer je de sfeer in een zaal of de emotie van de ander in je lichaam aanvoelt. Train je eigen herkenningsvermogen hierop.
        When you plant lettuce, if it doesn’t grow well, you don’t blame the lettuce. You look for reasosns it is not doing well. It may need more fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce. Yet, if we have problems with our friends or family, we blame the other person. But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce. Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument. That is my experience. No blame, no reasoning, no argument, just understanding. If you understand and you show that you understand, you can love and the situation will change – Thich Nath Hanh

        Oefeningen bij situatiebewust zijn

        • Als je een ruimte binnenkomt, wees je dan bewust van de sfeer, de mensen, de onderlinge verhoudingen
        • Verdiep je! In de wereld/de organisatie/de ander/jezelf. Je kunt je verdiepen door heel basaal door de krant te lezen, of een vakblad, relevante nieuwsbrieven te ontvangen of op jouw onderwerp gerichte podcasts te luisteren. Je kunt jezelf in de ander verdiepen door vragen te stellen, door goed te luisteren. Je kunt je in jezelf verdiepen via alle tools onder het kopje ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht’
        • Wees je bewust van wat je niet weet. Als iemand je een probleem voorlegt, bedenk je dan of je alle facetten van de situatie kent? De persoonlijke situatie, relationele verhoudingen, de financiële aspecten, de zingeving, de mate van aanwezige (zelf)kennis? Stel open vragen om je begrip van de situatie te begrijpen

        Oefeningen bij compassie

        • Metta meditatie (liefdevolle vriendelijkheid meditatie) is de meest basale vorm van het genereren van compassie voor jezelf, je omgeving en voor de wereld. Online kun je veel voorbeelden ervan vinden. Luister er eens naar, en maak er een paar keer per week tijd voor. Wellicht zal je merken dat je compassie kunt ervaren, op die momenten en ook kunt cultiveren in het dagelijks leven.
        • Binnen mindfulness cursussen wordt ook vaak aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfcompassie. Meevoelen met het lijden in jezelf, met je eigen menselijkheid.
        • De oefening van ‘Listening Deeply’ is een mooie oefening om compassie te beoefenen. In stilte en zonder dat een reactie gegeven, luister je naar de ander. Het is een oefening die compassie helpt naar de voorgrond te brengen, is met volledige aandacht te luisteren naar de ander. Door niet te hoeven reageren, kun je veel meer aanwezig zijn bij de ander, en meevoelen. Als luisteraar wordt geen goedbedoeld advies of helpende arm verwacht, enkel het met volledige aanwezigheid en een open hart een luisterend oor bieden. Hierdoor kun je aanwezig zijn bij de woorden en het gevoel van de ander, zonder bezig te zijn met je eigen reactie voorbereiden. Ook voor degene die spreekt is dit vaak een hele bevrijdende, helende oefening. Te spreken wetende dat er geen reactie komt, en echt gehoord te voelen.

        Oefeningen bij verbazing

        • Laat je jezelf verbazen? Wanneer was je voor het laatst verbaasd?
        • Door jezelf bewust te worden van al je verwachtingen, kun je die ook weer loslaten, waardoor je een openheid creëert om je te kunnen laten verbazen.
        • Schrijf zelf wel eens grappen of columns? Je leert dan veel over de werking van humor en je prikkelt jezelf om je eigen aannames over de samenleving, de wereld, het leven, de ander ter discussie te stellen.

        Oefeningen bij irritatie

        • Het kernkwadrant is een mooie tool die je kan helpen om vanuit je irritatie te kijken wat je leerpunt is. Het gaat uit van kwaliteiten, die als ze ‘te’ veel voorkomen een valkuil worden. Je irritatie zegt vaak iets over de kwaliteit van de ander (en vaak weer je eigen leerpunt). De tool staat uitgewerkt in deze blogpost op WorldSupporter.
        • Irritatie kan een goed ingangspunt zijn voor zelfonderzoek.
         • Wat is het dat irriteert? Welke verwachting zit daaronder?
         • Welke grens wijst je irritatie aan? Is het een grens om duidelijker aan te geven of is het wenselijk om begrip toe te voegen aan de situatie? Wat kun je concreet doen om dit te realiseren? Welke eerste stap zou je daarin kunnen zetten?
         • Een andere insteek in dit zelfonderzoek: Wat maakt dat je de situatie (nog) niet kan accepteren zoals die is?
        Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

        Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

        Inlevingsvermogen tijdens je reis    

        • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
        • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

        Inlevingsvermogen tijdens je studie

        • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
        • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

        Inlevingsvermogen tijdens je werk

        • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
        • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
        • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

        Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

        • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
        • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
        • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
        • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
        Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

        Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

        Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?

        Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?


        Wat zijn tips om je communicatie en gespreksvaardigheden te verbeteren?

        Luister en stel eens vragen

        • Door echt te luisteren naar wat iemand zegt en verduidelijkende vragen te stellen, kom je er beter achter wat iemand bedoelt en kan je afstemmen of je elkaar begrijpt.

        Wees je bewust van je lichaamshouding

        • Non-verbale communicatie heeft een grote impact op hoe je overkomt en dus hoe je bepaalde dingen communiceert. Let bijvoorbeeld eens op je spreektoon en je spreeksnelheid en wat voor impact dat heeft op de ander.

        Observeer en probeer je eens in iemand anders te verplaatsen

        • Dit kan ervoor zorgen dat je degene met wie je communiceert beter begrijpt, wat helpt om effectiever op de ander te kunnen reageren. 

        Houd je doel in het oog

        • Door telkens te bedenken wat je wil bereiken, kun je je manier van communiceren hierop aanpassen.

        Wayt zijn tools om verbindend en geweldloos te kunnen communiceren

        • Sommige 'tools' zijn tijdloos. De oefening van het 'geweldloos communiceren' zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Die met deze '4 stappen' natuurlijk zelf ook voortbouwd op inzichten van vele andere inspiratiebronnen.
        • Verbindend communiceren kan heel erg helpend zijn in situaties waarin gesprekken moeizaam gaan. Door bijvoorbeeld een beschuldigende toon aan te slaan, gaat de ander in de verdediging, waardoor je in een aanval-defense modus gaat, die gewoonlijk niet tot een constructief gesprek leidt. Laat staan die helpt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen!

        Rosenberg biedt de volgende vier stappen aan om tot een verbindende (geweldloze) manier van communiceren te komen

        1. Benoem wat er gebeurd. Het is bij deze stap essentieel om te blijven bij de feiten. Wat gebeurde er echt in de situatie? Vaak zal je merken dat je gevoelens of overtuigingen over de intentie van de ander of over hoe het zo moeten zijn, de feitelijke situatie al kleuren. Deze stap is - ook voor jezelf - vaak een hele belangrijke stap om te zetten. Het geeft je namelijk ook een goed inkijkje in je eigen overtuigingen, aannames en overlevingspatronen
        2. Benoem wat de situatie met je doet. Het is in deze stap heel belangrijk om echt enkel en alleen bij je eigen gevoelens te blijven. Wat is de emotie die de situatie bij je oproept? Het kan zijn dat dit helemaal geen (rationeel) logische reactie is, maar het is wel wat er gebeurd. Probeer zo goed mogelijk onder woorden te brengen welke basisemotie (boos/bang/blij/bedroefd) wordt getriggerd. En spreek dat uit op een manier waarop je volledig bij jezelf blijft, bijvoorbeeld 'Ik voel me hierdoor verdrietig/gekwetst/boos/angstig/etc'. Het is belangrijk in deze stap uit het veralgemiseren te blijven ('hierdoor maak je iedereen gerriteerd'), maar ook om het gevolg in je eigen gedrag van die emotie los te halen van de emotie zelf (Door de situatie, en het onprettige gevoel dat het bij me oproept, doe ik net alsof het niet gebeurd is)
        3. Benoem je behoefte. Wat is voor jou de behoefte in die situatie en na het ervaren van die emotie. Wat zou je in die situatie graag gewild hebben? Welke wens lag er bij je die door de situatie niet is vervuld? Probeer zo scherp mogelijk te krijgen wat de situatie (stap 1) en de emotie die dat bij je opriep (stap 2) voor behoefte bloot leggen Probeer dit ook weer zo helder mogelijk te formuleren.
        4. Formuleer je verzoek Nu je helder hebt verwoord wat de situatie feitelijk was (en dat is soms heel anders dan hoe je het hebt beleefd), welke emotie er door die situatie (en vaak het handelen van die ander in die context) bij je opgeroepen werd, welke menselijke behoefte (verbinding, liefde, aandacht, contact, waardering, samenwerken etc) er onder lag, is het aan jou om een verzoek aan de ander te formuleren. Wat is het dat je van de ander wilt vragen. Let op dat het geen eis wordt. Zorg dat je het zo formuleerd dat het een positief voorstel is, en dat de ander ook de ruimte heeft en voelt om nee te zeggen. Alleen al het formuleren van een verzoek richting de ander kan al een helende werking hebben.

        Dit is een techniek die je echt eindeloos kan oefenen. De eerste drie stappen kun je overigens ook zelf doen, als je merkt dat een situatie je getriggert heeft.

        Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

        Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

        Communiceren tijdens je reis

        • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
        • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
        • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

        Communiceren tijdens je studie

        • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
        • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
        • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
        • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

        Communiceren tijdens je werk

        • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
        • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

        Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

        • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
        • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
        Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

        Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

        Argumenteren tijdens je reis

        • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
        • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

        Argumenteren tijdens je studie

        • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
        • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

        Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

        • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.
        De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

        De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

        TEFL cursus: Teaching English as a Foreign Language!

        Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

        Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

        Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

        Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

             

        Partnerselectie: Stage in het buitenland I

        Partnerselectie: Stage in het buitenland I

        JoHo WorldSupporter: tips en vacatures
        Leerkracht combinatiegroep peuters in Cairo, Egypte - Supporter of NOB
        Wat: De Dutch Stream van de New Cairo British International School in Cairo, Egypte zoekt per 15 augustus 2021 een...
        Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

        JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

        Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

        JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

        Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

        Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

        Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

        Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
         

        Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

        The world of JoHo footer met landenkaart

        JoHo: crossroads uit selectie
        Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

        Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

        Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

        Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

        JoHo WorldSupporter:
        JoHo: paginawijzer

        Thema's

        Wat vind je op een JoHo Themapagina?

        • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
        • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

        Crossroad: volgen

        • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

        Crossroad: kiezen

        • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

        Footprints: bewaren

        • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
        • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

        Abonnement: nemen

        • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

        Hoe is de pagina op gebouwd

        • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
        • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
        • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
        • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
        • De statussen:
        1. Start
        2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
        3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
        4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
        5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
        6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
        7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
        8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
        9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
        10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
         JoHo: footprints achterlaten
         JoHo: pagina delen

         The world of JoHo footer met landenkaart

         JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken