Professioneel handelen: leren of versterken

Vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt, of kunt opdoen in binnen- en buitenland

 

JoHo tools

Aanmelden en inloggen om de hele pagina te kunnen lezen en gebruiken

Wil je alles op deze pagina kunnen lezen en gebruiken, meld je dan bij JoHo en log in.

Aanmelden bij JoHo

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: de 24 competenties die je nodig hebt voor een werk- en leefomgeving waar je blij van wordt

Leidinggeven: leren of versterken

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Wat wordt verstaan onder professioneel handelen en wat is professionaliteit?

Wat wordt verstaan onder professioneel handelen en wat is professionaliteit?

Wat is professionaliteit en wat verstaan we onder professioneel handelen?

 • Professionaliteit is de mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen. 

Gerelateerde begrippen aan professioneel handelen en professionaliteit

 • Vakmanschap: Een vaardigheid in een beroep of handeling, de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. 
 • Deskundigheid: Het beschikken over kennis van zaken, ervaring en vaardigheid nodig om een taak of functie te vervullen.
 • Beroepsmatig werken: Werken volgens de regels van een bepaald beroep.
Welke niveaus zijn op het gebied van deskundigheid en professioneel handelen?

Welke niveaus zijn op het gebied van deskundigheid en professioneel handelen?


Niveau 1 - Je beschikt over kennis en vaardigheden en kunt deze toepassen 

 • Je hebt genoeg kennis van zaken en kunt opdrachten fatsoenlijk uitvoeren binnen de bepaalde kaders.
 • Je bent in staat om situaties goed in te schatten en maakt gepast gebruik van je kennis en vaardigheden.
 • Je werkt continu aan het bijhouden van je (vak)kennis.

Niveau 2 - Je handelt zelfstandig en toont initatief binnen het betreffende vakgebied 

 • Je kennis en vaardigheden met betrekking tot je vakgebied zijn actueel en diepgaand.
 • Je deelt je vakkennis actief met anderen en maakt zelf ook gebruik van de kennis van anderen.
 • Je bent zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht ingesteld en handelt ook zo. 

Niveau 3 - Je presteert uitmuntend in je vakgebied en bent gedreven om anderen te stimuleren 

 • Je bevordert het niveau van kennis en vaardigheden binnen het bedrijf.
 • Je zorgt voor een uitstekend niveau van dienstverlening vanuit je eigen vakgebied.
 • Je hebt kennis en bent up-to-date met nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het betreffende en gerelateerde werkgebieden. Je bent hierbij in staat om deze informatie doeltreffend te gebruiken in je werkzaamheden.

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

Hoe kun je je professionaliteit herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Hoe kun je je professionaliteit herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Tijdens je reis

 • Wanneer je op reis gaat puur om te reizen en niet om te werken, kom je waarschijnlijk niet snel een situatie tegen waar je professioneel moet handelen.
 • Je kunt je echter wel bedenken welke vaardigheden jij van belang vindt om een reis succesvol te laten verlopen. Denk hierbij aan flexibiliteit, plannen, communiceren en samenwerken. Als je je voor je op reis gaat verdiept in zulke vaardigheden kun je ze beter toepassen zodat je reis nog beter verloopt.
 • Op die manier kun je je ook voorbereiden op de cultuur of culturen die je tijdens je reis zult tegenkomen. Wanneer je beter weet wat je kunt verwachten, is de kans groter dat je je beter kunt aanpassen en kunt meedraaien in de plaatselijke samenleving.

Tijdens je studie

 • Tijdens je studie kun je professioneel handelen door je te verdiepen in het vakgebied waarover je studeert en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Daarnaast kun je je actief inzetten tijdens colleges en bijdrages leveren aan evenementen of verenigingen.
 • Je studietijd is ook erg geschikt om je te verdiepen in vakgebieden door middel van bijvoorbeeld bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages of studiegerelateerde evenementen. Zo kun je bepaalde werksferen al beter leren kennen, wat van pas kan komen als je afgestudeerd bent.
 • Verder kun je professioneel handelen tijdens je studie door je aan de algemene normen en waarden te houden zoals geen plagiaat plegen, toetsen eerlijk afleggen en genoeg aanwezig zijn bij colleges.

Tijdens je werk

 • Voor professioneel handelen is het in de eerste instantie van belang dat je over de specifieke vakkennis, vaardigheden en deskundigheid beschikt die van belang zijn voor jouw werk. Het kan zijn dat informatie wordt bijgewerkt, verandert of wordt geactualiseerd. Zorg dat je hiervan op de hoogte blijft.
 • Het is dus essentieel dat je van richtlijnen op de hoogte bent. Het kan ook zomaar zo zijn dat zich situaties voordoen, die niet precies binnen die richtlijnen passen. Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek van je vak. Wat zijn de normen en waarden, hoe ga je om met onverwachte situaties?
 • Blijf dus op de hoogte van verschillende handvatten, vernieuwende informatie en oplossingsmogelijkheden zodat je het beste professioneel kunt handelen.

Tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage gaat doen, kan je in een nieuw vakgebied terechtkomen. Zorg dat je voldoende op de hoogte bent van de kennis en ethische normen en waarden van dat vakgebied. Dan kun je je eerder goed aanpassen en je plek vinden.
 • Bij het doen van vrijwilligerswerk kom je vaak in aanraking met kwetsbare groepen. Naast het hebben van vakkennis en het volgen van procedures is het essentieel dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek, zeker wanneer je aan het werk bent in een cultuur waar je minder mee bekend bent. Wees op de hoogte van de lokale gebruiken en cultuur. Soms denk je vanuit je eigen perspectief dat je professioneel hebt gehandeld, maar is jouw gedrag in een andere cultuur niet professioneel.
 • Als je een stage gaat doen, is het van belang dat je je aanpast aan de plaastelijke werkcultuur. Zorg dat je van tevoren goed op de hoogte bent van wat er van je verwacht wordt en let daarnaast op de dagelijkse manier van doen. Zo kun je leren om zowel professioneel te handelen als je aan te passen aan de bedrijfscultuur. Hou daarbij je eigen normen en waarden goed in de gaten.
Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je professioneel handelen en vakbekwaamheid te verbeteren?

  

 

 

Trainingen, Testen & Toepassingen

 

JoHo tools: chapter- en boeksamenvattingen over professioneel handelen en vakkundigheid

JoHo tools: chapter- en boeksamenvattingen over professioneel handelen en vakkundigheid

Hoe leer je professioneel te handelen?

Hoe leer je professioneel te handelen?

Door te reflecteren bevorder je je professionele vorming. Een onderdeel van deze vorming is je normatieve professionaliteit, waarbij je jezelf afvraagt: handel ik ethisch verantwoord? Integriteit is hierbij een kernbegrip en een professional moet zich constant bewust zijn van zijn of haar argumenten voor het eigen handelen.

Hoe werkt professioneel handelen in de praktijk?

Hoe werkt professioneel handelen in de praktijk?

Binnen een organisatie is er constant sprake van beïnvloeding, zowel binnen de organisatie als tussen de organisatie en de omgeving. Deze constante interactie heeft effect op de resultaten die uiteindelijk behaald worden. Het is daarom belangrijk om door middel van reflectie bewustwording te creëren van het reilen en zeilen van deze interacties en wederzijdse invloeden. Deze reflectie dient geaccepteerd te worden door alle betrokken partijen, wil er sprake zijn van groei van werknemers en werkgevers.

       

 

  

   Meer competenties of contenties checken

 

JoHo: competentie begrijpen

"Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

 

= JoHo Contenties & Competenties

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

 • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken

  

Professioneel handelen: leren of versterken, waar en bij welke organisatie?
Type: 3.1. Activities & Jobs
Betrokken skills Land Activitype Crossroads
Ga aan het werk bij een veelzijdig guesthouse in Suriname Suriname Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Hotels & Guesthouses in het buitenland - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Hotelmedewerker & Hostelmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
Wil jij ervaring opdoen in de zorg? Help dan mee bij een gezondheidsinstelling in Cusco Peru Onbetaald werk Buitenland: boekbaar Gezondheidszorg & Medische sector in het buitenland - JoHo Job Shop , Vrijwilligerswerk in het buitenland & Hulpverlening, Arts & Zorgverlener: stagelopen tot werken in het buitenland
Ga met je horeca of hotel opleiding aan de slag in de hospitality sector om werkervaring op te doen en maak tegelijkertijd kennis met Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland Hotels & Guesthouses in het buitenland - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Hotelmedewerker & Hostelmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland, Sport & Beweging in het buitenland - JoHo Job Shop
Doe ervaring op in verschillende vakgebieden als grafisch design, sport en chemische technologie Zuid-Afrika Maatschappelijke Instellingen & Culturele Sector in het buitenland - JoHo Job Shop, Stage in het buitenland & Werkervaring opdoen in het buitenland
Houd jij van cruisen en duiken? Beleef een fantastische ervaring als duikinstructeur op een cruiseschip die door de wateren rondom Indonesië vaart. Zie de website voor mogelijkheden. Indonesië Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Cruiseschepen & Zeilboten in het buitenland - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Cruiseschipmedewerker & Zeiljachtbemanning: stagelopen tot werken in het buitenland

Pages