Bedrijfskunde & Economie: samenvattingen en studiehulp

Toolshops voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

 

Samenvattingen & Studiehulp: Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen

 

Accountancy en boekhouden: uitgelichte boeksamenvattingen

Accountancy en boekhouden: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems van Romney & Steinbart

Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems van Romney & Steinbart

Samenvatting en studiehulp bij Accounting Information Systems van Romney & Steinbart

Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems van Romney & Steinbart is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houden Accounting Information Systems in? - Chapter 1
 • Hoe kunnen transacties binnen een organisatie worden georganiseerd? - Chapter 2
 • Hoe kan data in systemen worden opgeslagen? - Chapter 3
 • Wat is fraude en hoe kan het voorkomen worden? - Chapter 5
 • Hoe kunnen informatie systemen worden gecontroleerd? - Chapter 7
 • Hoe kan de veiligheid van informatie in de systemen gewaarborgd blijven? - Chapter 8
 • Hoe kan de bedrijfsgeheimhouding en de privacy worden gewaarborgd? - Chapter 9
 • Hoe kan de integriteit gewaarborgd blijven? - Chapter 10
 • Hoe kan er controle plaatsvinden op Informatie Systemen op computers? - Chapter 11
 • Wat is de omzet-cyclus? - Chapter 12
 • Hoe ziet de uitgave-cyclus er uit? - Chapter 13
 • Hoe ziet een productie-cyclus er uit? - Chapter 14
 • Hoe ziet de payroll-cyclus er uit? - Chapter 15
 • Hoe ziet het grootboek en rapporteringsproces er uit? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems van Romney & Steinbart

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Beleidsmedewerker & Bestuurassistent

Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd: Deel I van Fuchs

Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd: Deel I van Fuchs

Samenvattingen en studiehulp bij Boekhouden geboekstaafd: Deel I van Fuchs

 • Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd: Deel I van Fuchs is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inleiding
 • Hoofdstuk 2: De inventaris, de balans en de winst- en verliesrekening
 • Hoofdstuk 3: Het grootboek
 • Hoofdstuk 4: De proef- en saldibalans
 • Hoofdstuk 5: De rankschikking in het grootboek
 • Hoofdstuk 6: Journaliseren
 • Hoofdstuk 7: Belastingen
 • Hoofdstuk 8: Retouren en kortingen
 • Hoofdstuk 9: De grootboekrekening privé
 • Hoofdstuk 10: De kolommenbalans (I)
 • Hoofdstuk 11: Ordenen
 • Hoofdstuk 12: Subadministraties
 • Hoofdstuk 13: De boekhouding
 • Hoofdstuk 14: De permanence (I)
 • Hoofdstuk 15: Administratie
 • Hoofdstuk 16: De ontvangst/afgifte
 • Hoofdstuk 17: De permanence (II)
 • Hoofdstuk 18: Boekingen i.v.m. personeelskosten, interestkosten en interestbaten
 • Hoofdstuk 19: Boekingen i.v.m. kosten van vaste activa
 • Hoofdstuk 20: Boekingen i.v.m. kosten van voorzieningen
 • Hoofdstuk 21: De informatie over de resultaten in de organisatie
 • Hoofdstuk 22: Gemengde kosten- en batenrekeningen
 • Hoofdstuk 23: Boekingen i.v.m. oninbare vorderingen en incourante voorraden
 • Hoofdstuk 24: De boekhouding v.o.f.
 • Hoofdstuk 25: De boekhouding nv/bv
 • Hoofdstuk 26: De winstverdeling
 • Hoofdstuk 27: Reserves
 • Hoofdstuk 28: Vreemd vermogen
 • Hoofdstuk 29: De fabrieksboekhouding (I)
 • Hoofdstuk 30: De fabrieksboekhouding (II)
 • Hoofdstuk 31: De fabrieksboekhouding (III)
 • Hoofdstuk 32: De dienstverlenende onderneming
 • Hoofdstuk 33: Quasigoederen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding & Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd: Deel II van Broerse e.a.

Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd: Deel II van Broerse e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Boekhouden geboekstaafd: Deel II van Broerse e.a.

 • Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd: Deel II van Broerse e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is bedrijfsadministratie? - Chapter 1
 • Wat wordt bedoeld met fabrieksboekhouding? - Chapter 2
 • Hoe ziet de categoriale kostenindeling in rubriek 4 eruit? - Chapter 3
 • Op welke manier worden de boekingen gemaakt voor zowel de directe kosten als de indirecte kosten? - Chapter 4
 • Wat zijn de boekingen van fabricagekosten en de verkoopkosten op basis van de nagecalculeerde kosten? - Chapter 5
 • Op welke manier worden de boekingen gedaan bij stukproductie en massaproductie op basis van de voorgecalculeerde - en nagecalculeerde kosten? - Chapter 6
 • Op welke manier wordt de kostenplaatsenmethode toegepast? - Chapter 7
 • Welke boekingen zijn belangrijk bij het toepassen van de KPM? - Chapter 8
 • Op welke manier worden de indirecte kosten gebudgetteerd? - Chapter 9
 • Op welke manier komt het budget terug in de boekhouding? - Chapter 10
 • Op welke manier worden de kosten aan de orders toegerekend wanneer gebruik gemaakt wordt van een ERP systeem? - Chapter 11
 • Hoe zien de besturingssystemen binnen de industriële onderneming en dienstverlenende onderneming eruit? - Chapter 12
 • Hoe ziet de fabrieksboekhouding eruit bij make to stock? - Chapter 13
 • Op welke manier wordt het perioderesultaat berekend en geanalyseerd? - Chapter 14
 • Hoe ziet de fabrieksboekhouding eruit wanneer er sprake is van afval? - Chapter 15
 • Hoe ziet de fabrieksboekhouding eruit wanneer er sprake is van uitval? - Chapter 16
 • Hoe ziet de fabrieksboekhouding eruit bij assemble to order en make to order? - Chapter 17
 • Welke boekingen worden gemaakt in niet-projectgeoriënteerde industriële ondernemingen bij gebruik van een ERP-systeem? - Chapter 18
 • Hoe ziet de fabrieksboekhouding eruit bij engineer to order? - Chapter 19
 • Wat wordt bedoeld met backflush costing? - Chapter 20
 • Hoe ziet de administratie van een dienstverlenende onderneming eruit? - Chapter 21
 • Welke boekingen worden gemaakt in een projectgeoriënteerde industriële en dienstverlenende ondernemingen bij gebruik van een ERP systeem? - Chapter 22
 • Wat wordt bedoeld met activity based costing en activity based budgeting? - Chapter 23
 • Wat is het verschil tussen het budgettarief en het dekkingstarief aan de ene kant en het calculatietarief aan de andere kant? - Chapter 24
 • Wat wordt door de auteurs bedoeld met seizoenscorrecties? - Chapter 25
 • Wat is het verband tussen de boekhouding en de economische voorraad? - Chapter 26
 • Hoe ziet de boekhouding eruit bij direct costing? - Chapter 27
 • Wat zijn de meest voorkomende knelpunten die optreden bij de boekhouding? - Chapter 28
 • Hoe ziet de volledige boekingsgang eruit bij een ERP systeem? - Chapter 29
 • Boekhouden geboekstaafd deel II - Broerse, Heslinga en Schauten - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding & Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd deel III van Van der Voort et al.

Boeksamenvatting bij Boekhouden geboekstaafd deel III van Van der Voort et al.

Samenvatting en studiehulp

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat wordt bedoeld met de verslaggeving van een onderneming? - Chapter 1
 • Wat is de relatie tussen de balans en de externe jaarrekening van een onderneming? - Chapter 2
 • Wat is de relatie tussen de winst- en verliesrekening en de externe jaarrekening van een onderneming? - Chapter 3
 • Hoe ziet het totaalresultaat eruit? - Chapter 4
 • Hoe ziet een kasstroomoverzicht eruit? - Chapter 5
 • Wat is leasing? - Chapter 6
 • Welke methodes bestaan er voor de waardering van deelnemingen in de jaarrekening? - Chapter 7
 • Wat is een onderhanden project in opdracht van derden? - Chapter 8
 • Wat verstaan we onder een personeelsbeloning? - Chapter 9
 • Wat wordt bedoeld met een financieel instrument en welke soorten bestaan er? - Chapter 10
 • Wat verstaan we onder het begrip vreemde valuta? En hoe wordt hier mee gerekend? - Chapter 11
 • Welke bijzondere onderwerpen zijn belangrijk te bespreken? - Chapter 12
 • Op welke manier worden quasi goederen vastgelegd in de administratie? - Chapter 13
 • Op welke manier wordt statiegeld in de administratie vastgelegd? - Chapter 14
 • Hoe ziet de externe verslaggeving voor not-for-profit (non-profit) organisaties eruit? - Chapter 15
 • Hoe wordt de aangifte van de vennootschapsbelasting voor een onderneming gedaan? - Chapter 16
 • Op welke manier wordt de vennootschapsbelasting verwerkt? - Chapter 17
 • Hoe wordt de vennootschapsbelastinglast verwerkt in de commerciële jaarrekening? - Chapter 18
 • Hoe ziet de integratiebenadering van de vennootschapsbelasting eruit? - Chapter 19
 • Wat wordt bedoeld met een geconsolideerde jaarrekening? - Chapter 20
 • Wat zijn de technische kenmerken van de consolidatie? - Chapter 21
 • Wat is de relatie tussen consolidatie en intercompany transacties? - Chapter 22
 • Welke nadere bijzonderheden bestaan er bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening? - Chapter 23
 • Wat wordt bedoeld met een fusie tussen twee of meerdere ondernemingen en hoe ziet een overname van een onderneming eruit? - Chapter 24
 • Hoe ziet de boekhouding eruit van ondernemingen die een of meerdere filialen hebben? - Chapter 2

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Beleidsmedewerker & Bestuurassistent

Boeksamenvatting bij Financial Accounting van Needles & Powers

Boeksamenvatting bij Financial Accounting van Needles & Powers

Samenvattingen en studiehulp

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe accountant informatie en financiële verklaringen te gebruiken? - Chapter 1
 • Hoe bedrijfstransacties te analyseren? - Chapter 2
 • Hoe meten we bedrijfsinkomen? - Chapter 3
 • Hoe maken we een financieel rapport of analyse? - Chapter 4
 • Hoe werken de operationele cirkel en handelsoperaties? - Chapter 5
 • Hoe gaat de accountant om met voorraden? - Chapter 6
 • Hoe werken kas en opbrengsten? - Chapter 7
 • Hoe kortlopende schulden en tijdswaarde van geld te gebruiken? - Chapter 8
 • Hoe om te gaan met lange termijn activa? - Chapter 9
 • Hoe om te gaan met lange termijn schulden ? - Chapter 10
 • Hoe ingebracht kapitaal te gebruiken en administreren? - Chapter 11
 • Hoe wordt de rekening van kasstromen opgesteld? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Accountancy en Boekhouding als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

 

 

 

Boeksamenvatting bij Financial Accounting & Reporting van Collins & McKeith

Boeksamenvatting bij Financial Accounting & Reporting van Collins & McKeith

Samenvattingen en studiehulp

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe maak je financiële overzichten? - Chapter 1
 • Wat zijn materiële vaste activa? - Chapter 2
 • Wat houden impairment en immateriële activa in? - Chapter 3
 • Wat zijn de financiële gevolgen van lease-contracten? - Chapter 4
 • Hoe geef je voorraden weer in financiële overzichten? - Chapter 5
 • Hoe geef je opbrengsten weer in financiële overzichten? - Chapter 6
 • Wat zijn liabilities (financiële verplichtingen)? - Chapter 8
 • Hoe geef je een kasstroomoverzicht weer? - Chapter 10
 • Hoe verwerk je wisselkoersverschillen in financiële overzichten? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

Boeksamenvatting bij Financieel management van non-profit organisaties van van Groot & van Helden

Boeksamenvatting bij Financieel management van non-profit organisaties van van Groot & van Helden

Samenvattingen en studiehulp bij Financieel management van non-profit organisaties van van Groot & van Helden

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Non-profitorganisaties en hun identiteit - Chapter 1
 • Planning en besluitvorming - Chapter 2
 • Management control - Chapter 3
 • Management van non-profitorganisaties - Chapter 4
 • Accounting - Chapter 5
 • Budgettering - Chapter 6
 • Het meten van prestaties - Chapter 7
 • Kostenverbijzondering en de interne verrekening - Chapter 8
 • De investeringsselectie - Chapter 9
 • Externe verslaggeving - Chapter 10
 • Het Rijk - Chapter 11
 • Gemeentelijke overheid - Chapter 12
 • Gezondheidszorg die intramuraal is - Chapter 13
 • Het wetenschappelijk onderwijs - Chapter 14
 • Instellingen die fondsen werven - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Acountancy en Boekhouding als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Beleidsmedewerker of Bestuurskundige

Boeksamenvatting bij Fundamental Managerial Accounting Concepts van Edmonds e.a.

Boeksamenvatting bij Fundamental Managerial Accounting Concepts van Edmonds e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamental Managerial Accounting Concepts van Edmonds e.a.

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What is management accounting and corporate governance? - Chapter 1
 • How can cost behavior, operating leverage and profitability be analyzed? - Chapter 2
 • How can cost, volume, and pricing to increase profitability be analyzed? - Chapter 3
 • How can cost accumulation, tracing and allocation be determined? - Chapter 4
 • How to deal with automated cost management? - Chapter 5
 • What is relevant information for special decisions? - Chapter 6
 • How can profit and cost control be planned? - Chapter 7
 • How can a performance evaluation be made? - Chapter 8
 • What is responsibility accounting? - Chapter 9
 • Fundamental Managerial Accounting Concepts - Edmonds et al. - 8th edition - List of important Terms
 • Fundamental Managerial Accounting Concepts - Edmonds et al. - 8th edition - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding & Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 Doel en bestuur van de onderneming
 • Hoofdstuk 2 Financiële markten en instituties
 • Hoofdstuk 8 Netto contante waarde en andere investeringscriteria
 • Hoofdstuk 9 Verdisconteerde kasstroom-analyse voor het maken van investeringsbeslissingen
 • Hoofdstuk 10 Project Analyse
 • Hoofdstuk 11 Risico, rendement en de ‘opportunity cost of capital’
 • Hoofdstuk 12 Risico, rendement en kapitaal budgettering
 • Hoofdstuk 13 WACC en bedrijfswaardering
 • Hoofdstuk 14 Introductie in Corporate Financing
 • Hoofdstuk 15 Eigen vermogen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1. Introduction to Corporate Finance
 • Chapter 2. Corporate Governance
 • Chapter 3. Financial Statement Analysis and Long-Term Planning
 • Chapter 4. Discounted Cash Flow Valuation
 • Chapter 6. Net present Value and Other Investment Rules
 • Chapter 7. Making Capital Investment Decisions
 • Chapter 8. Risk Analysis, Real Options, and Capital Budgeting
 • Chapter 9. Risk and Return: Lessons from Market History
 • Chapter 10. Risk and Return: The Capital Asset Pricing Model
 • Chapter 12. Risk, Cost of Capital, and Capital Budgeting
 • Chapter 13. Corporate Financing Decisions and Efficient Capital Markets

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Grondslagen van Auditing & Assurance van van Kollenburg en Majoor

Boeksamenvatting bij Grondslagen van Auditing & Assurance van van Kollenburg en Majoor

Samenvattingen en studiehulp

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Het vakgebied
 • Hoofdstuk 2: De geschiedenis
 • Hoofdstuk 3: De regelgeving
 • Hoofdstuk 4 en 5: Onafhankelijkheid/Werkzaamheden
 • Hoofdstuk 6: Fraude
 • Hoofdstuk 7: Beoordelingsopdracht en samenstellingsopdracht
 • Hoofdstuk 8: Controle van de jaarrekening
 • Hoofdstuk 9: Materialiteit
 • Hoofdstuk 10: Risico's
 • Hoofdstuk 11: Controle-informatie

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen

Meer lezen

Accountancy en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

Boeksamenvatting bij Jaarrekeninglezen voor juristen van De Geus & Scholten

Boeksamenvatting bij Jaarrekeninglezen voor juristen van De Geus & Scholten

Samenvattingen en studiehulp

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1. De jaarrekening: balans & winst-en-verliesrekening
 • Hoofdstuk 2. Boek 2, Titel 9 BW
 • Hoofdstuk 3. Debetzijde van de balans
 • Hoofdstuk 4. De creditzijde van de balans
 • Hoofdstuk 5. Bedrijfsmatige veranderingen van het eigen vermogen
 • Hoofdstuk 6. Kengetallen
 • Hoofdstuk 7. Waardering van de onderneming
 • Hoofdstuk 8. Aanverwante onderwerpen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

 

Boeksamenvatting bij Jaarverslaggeving van Epe & Koetzier

Boeksamenvatting bij Jaarverslaggeving van Epe & Koetzier

Samenvattingen en studiehulp

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Andere vakgebieden en ontwikkelingen omtrent externe verslaggeving
 • 2. Waarde en winst
 • 3. Boekhoudkundige waarde en bepaling van de winst
 • 4. Toezicht en regelgeving
 • 5. Publicatie, plichten, materiële en formele aspecten
 • 6. Vaste activa
 • 7. Vlottende activa
 • 8. Eigen vermogen
 • 9. Vreemd vermogen
 • 10. Resultatenrekening
 • 11. Kasstroomoverzicht
 • 12. Instandhouding en waardering
 • 13. Historischekostenstelsel
 • 14. Vervangingswaardestelsel
 • 15. Overige winstbepalingsstelsels
 • 16. Kapitaalbelangen
 • 17. Consolidatie
 • 18. Valuta
 • 19. Winstbepaling

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het

 

Boeksamenvatting bij Management Accounting for Business Decisions van Seal

Boeksamenvatting bij Management Accounting for Business Decisions van Seal

Samenvattingen en studiehulp

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Accounting en beslissingen maken in het bedrijfsleven - Chapter 1
 • Kosten termen en concepten - Chapter 2
 • Beslissingen maken op korte termijn: kosten-volume-winst relaties - Chapter 3
 • Relevante kosten voor het maken van beslissingen - Chapter 4
 • De principes van kostenallocatie: full costing - Chapter 5
 • Activity-based costing - Chapter 6
 • Prijsstelling, target costing en transfer pricing - Chapter 7
 • Winst plannen en controleren: budgetteren - Chapter 8
 • Standaardkosten en verschillenanalyse - Chapter 9
 • Beslissingen maken op lange termijn: investeringsselectie - Chapter 10
 • Strategische management accounting en de balanced scorecard - Chapter 11
 • Het meten van prestaties en management control in gesegmenteerde organisaties - Chapter 12
 • Management control en de verbetering van het bedrijfsproces - Chapter 13

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen

Meer lezen

Accountancy en Boekhouding als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

Boeksamenvatting bij Thema's in Management Accounting van De Boer et al.

Boeksamenvatting bij Thema's in Management Accounting van De Boer et al.

Samenvattingen en studiehulp

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is een bedrijf? - Chapter 1
 • Wat is budgettering en prestatiemanagement? - Chapter 2
 • Wat is rapportage? - Chapter 3
 • Wat zijn kosten en kostensoorten? - Chapter 4
 • Wat is de kostprijsberekening? - Chapter 5
 • Hoe werken de integrale kostprijsmethode en variabele kostencalculatie? - Chapter 6
 • Wat zijn budgettering en verschillenanalyse? - Chapter 7
 • Wat zijn beslissingsondersteunende calculaties? - Chapter 8
 • Hoe werkt het informatieproces in de onderneming? - Chapter 9
 • Hoe om te gaan met inventaris, de balans en de winst-en-verliesrekening? - Chapter 10
 • Hoe maak ik de kolommenbalans op? - Chapter 12
 • Hoe rangschik je de grootboekrekeningen? - Chapter 11+13
 • Hoe maak je gebruik van een journaal en journaalposten? - Chapter 14
 • Hoe verwerk je informatie over de resultaten van een onderneming? - Chapter 15
 • Wat is de fabrieksboekhouding? - Chapter 16
 • Hoe werkt de fabrieksboekhouding? - Chapter 17

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen

Meer lezen

Accountancy en boekhouding als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Beleidsmedewerker of Bestuurskundige:

Economie en economische wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Economie en economische wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Consumer Behavior van Hoyer e.a.

Boeksamenvatting bij Consumer Behavior van Hoyer e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Consumer Behavior van Hoyer e.a.

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Het begrijpen van consumentengedrag
 • Hoofdstuk 2: Motivatie, bekwaamheid en kansen
 • Hoofdstuk 3: Blootstelling, aandacht en perceptie
 • Hoofdstuk 4: Kennis en begrip
 • Hoofdstuk 5: Attitudes gebaseerd op veel inspanning
 • Hoofdstuk 6: Attitudes gebaseerd op weinig inspanning
 • Hoofdstuk 7: Geheugen
 • Hoofdstuk 8: Probleemherkenning en informatie zoeken
 • Hoofdstuk 9: Schatten en beslissen met veel inspanning
 • Hoofdstuk 10: Schatten en beslissen met weinig inspanning
 • Hoofdstuk 11: Processen na de beslissing
 • Hoofdstuk 12: Diversiteit van consumenten
 • Hoofdstuk 13: Sociale klasse en huishouden
 • Hoofdstuk 14: Psychografie: Waarden, persoonlijkheid, levensstijl
 • Hoofdstuk 15: Sociale invloeden
 • Hoofdstuk 16: Gedrag en gevolgen
 • Hoofdstuk 17: Symbolisch consumentengedrag
 • Hoofdstuk 18: Ethiek en verantwoordelijkheid

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

Boeksamenvatting bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

Samenvattingen en studiehulp bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Inleiding economische methodologie
 • 1. Het beeld van de wetenschap
 • 2. Methoden van een positieve economie
 • 3. De ontdekkingslogica van Popper
 • 4. Lakatos en Kuhn
 • 5. De sociologie van wetenschappelijke kennis
 • 6. Postmodernisme, Pluralisme en Retorica
 • 7. Waardeoordelen in de economie

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker of wetenschapper

 

Boeksamenvatting bij Economics van Taylor & Mankiw

Boeksamenvatting bij Economics van Taylor & Mankiw

Samenvattingen en studiehulp bij Economics van Taylor & Mankiw

 • Boeksamenvatting bij Economics van Taylor & Mankiw is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: De tien beginselen van de economie
 • Hoofdstuk 2: denken als een econoom
 • Hoofdstuk 3: de marktwerking van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 4: elasticiteit
 • Hoofdstuk 5: de theorie van consumentenkeuze
 • Hoofdstuk 6: bedrijven in competitieve markten
 • Hoofdstuk 7: consumenten, producenten, en de efficiëntie in de markt
 • Hoofdstuk 8: aanbod, vraag en overheidsbeleid
 • Hoofdstuk 9: het belastingstelsel en de kosten van belastingheffing
 • Hoofdstuk 10: publieke goederen, algemene middelen, en merit goederen
 • Hoofdstuk 11: externaliteiten en marktfalen
 • Hoofdstuk 12: informatie en gedragseconomie
 • Hoofdstuk 13: productiebeslissingen van bedrijven
 • Hoofdstuk 14: marktstructuren 1: monopolie
 • Hoofdstuk 15: marktstructuren 2: monopolistische concurrentie
 • Hoofdstuk 16: marktstructuren 3: oligopolie
 • Hoofdstuk 17: de arbeidsmarkt
 • Hoofdstuk 18: inkomensongelijkheid en armoede
 • Hoofdstuk 19: de onderlinge afhankelijkheid en de voordelen die ontstaan door handel
 • Hoofdstuk 20: het meten van het inkomen van een natie
 • Hoofdstuk 21: het meten van de kosten van het levensonderhoud
 • Hoofdstuk 22: groei en productie
 • Hoofdstuk 23: werkeloosheid
 • Hoofdstuk 24: besparingen, investeringen en het financiële systeem
 • Hoofdstuk 25: de basiselementen van finance
 • Hoofdstuk 26: het monetair systeem
 • Hoofdstuk 27: geldgroei en inflatie
 • Hoofdstuk 28: de macro-economie van een open economie: de basisconcepten
 • Hoofdstuk 29: een macro-economische theorie van de open economie
 • Hoofdstuk 30: de business-cyclus
 • Hoofdstuk 31: keynesiaanse economie en het IS-LM model
 • Hoofdstuk 32: geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod
 • Hoofdstuk 33: de invloed van monetair en fiscaal beleid op de geaggregeerde vraag
 • Hoofdstuk 34: de korte termijn afweging tussen inflatie en werkeloosheid
 • Hoofdstuk 35: aanbodkant-beleidsvoering
 • Hoofdstuk 36: gemeenschappelijke muntzones en de Europese Monetaire Unie
 • Hoofdstuk 37: de financiële crisis en de soevereine schuld

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Samenvattingen en studiehulp bij Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue is gedeeld op JoHo WorldSupporter is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Economie is keuzes maken in schaarste
 • Hoofdstuk 2: De markt en de circular flow
 • Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod resulteert in een marktevenwicht
 • Hoofdstuk 4: Elasticiteit van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 5: Falen van de markt: publieke goederen en externe invloeden.
 • Hoofdstuk 6: Bedrijven en hun kosten
 • Hoofdstuk 7: volledig vrije mededinging
 • Hoofdstuk 8: Monopolie
 • Hoofdstuk 9: monopolistische concurrentie en oligopolie
 • Hoofdstuk 10: BNP en economische groei
 • Hoofdstuk 11: business cycles, werkloosheid en inflatie
 • Hoofdstuk 12: geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod
 • Hoofdstuk 13: Fiscaal beleid, tekorten en leningen.
 • Hoofdstuk 14: Geld, banken en financiële instituties
 • Hoofdstuk 15: Rentevoeten en monetair beleid
 • Hoofdstuk 16: Internationale handel en wisselkoersen

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo

 • Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter A – Introduction
 • Chapter B – Financial Statement Analysis
 • Chapter C – Time value of money: An introduction
 • Chapter D – Valuing cash flow streams
 • Chapter E – Interest Rates
 • Chapter F – Bonds
 • Chapter G – Investment decision Rules
 • Chapter H – Capital Budgeting
 • Chapter I – Stock valuation
 • Chapter J – Risk and Return
 • Chapter K – Equity Risk Premium
 • Chapter L – The Cost of Capital

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 Doel en bestuur van de onderneming
 • Hoofdstuk 2 Financiële markten en instituties
 • Hoofdstuk 8 Netto contante waarde en andere investeringscriteria
 • Hoofdstuk 9 Verdisconteerde kasstroom-analyse voor het maken van investeringsbeslissingen
 • Hoofdstuk 10 Project Analyse
 • Hoofdstuk 11 Risico, rendement en de ‘opportunity cost of capital’
 • Hoofdstuk 12 Risico, rendement en kapitaal budgettering
 • Hoofdstuk 13 WACC en bedrijfswaardering
 • Hoofdstuk 14 Introductie in Corporate Financing
 • Hoofdstuk 15 Eigen vermogen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1. Introduction to Corporate Finance
 • Chapter 2. Corporate Governance
 • Chapter 3. Financial Statement Analysis and Long-Term Planning
 • Chapter 4. Discounted Cash Flow Valuation
 • Chapter 6. Net present Value and Other Investment Rules
 • Chapter 7. Making Capital Investment Decisions
 • Chapter 8. Risk Analysis, Real Options, and Capital Budgeting
 • Chapter 9. Risk and Return: Lessons from Market History
 • Chapter 10. Risk and Return: The Capital Asset Pricing Model
 • Chapter 12. Risk, Cost of Capital, and Capital Budgeting
 • Chapter 13. Corporate Financing Decisions and Efficient Capital Markets

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu

Boeksamenvatting bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu

Samenvattingen en studiehulp bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu

 • Boeksamenvatting bij Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken van Hazeu is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Keuzewijzer voor samenvattingen van Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Hazeu - 2e druk
 • Inleiding tot Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Chapter 1
 • Wat zijn neoklassieke en institutionele economieën? - Chapter 2
 • Wat is het transactiekostenconcept? - Chapter 3
 • Wat is de nieuwe institutionele economie? - Chapter 4
 • Welke toepassingen zijn er op macroniveau en in de publieke sector? - Chapter 5
 • Conclusie van Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Chapter 6

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Samenvattingen en studiehulp bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Economic globalisation – what, how and when? - Chapter 1
 • What is the importance of correct data? - Chapter 2
 • What are International trade-drivers and constraints? - Chapter 3
 • What are some other insights on international trade? - Chapter 4
 • What constitutes trade impediments? - Chapter 5
 • How to deal with distance in international trade? - Chapter 6
 • What is international management? - Chapter 7
 • What are exchange rates? - Chapter 8
 • What are currency Crises? - Chapter 9
 • What are the benefits of capital mobility? - Chapter 10
 • What are financial crises? - Chapter 11
 • How did the European financial crisis impact the global economy and how can tax systems stimulate financial stability? - Chapter 12
 • Can globalization lead to growth? - Chapter 13
 • Does globalization equal inequality? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Samenvattingen en studiehulp bij International Economics van Pugel

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Deel A: Introductie
 • Deel B: Een overzicht van de wereldhandel
 • Deel C: Arbeidsproductiviteit en comparatief voordeel: Het model van Ricardo
 • Deel D: Grondstoffen, comparatief voordeel en inkomensverdeling
 • Deel E: Het Standaard Handels Model
 • Deel F: Schaaleconomieën, imperfecte concurrentie en internationale handel
 • Deel G: Internationale factormobiliteit
 • Deel H: Instrumenten van handelspolitiek
 • Deel I: De politieke economie van handelsregulering
 • Deel J: Handelsbeleid in ontwikkelingslanden
 • Deel K: Controversen over handelsbeleid
 • Deel L: De Nationale Rekening en de betalingsbalans

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al.

Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al

Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1: The world economy
 • Chapter 2: Macroeconomics in general
 • Chapter 3: The goods market
 • Chapter 4: The financial market / money market
 • Chapter 5: The IS-LM relation
 • Chapter 6: The IS-LM model
 • Chapter 7: Output, interest rate & exchange rate
 • Chapter 8: The labour market
 • Chapter 9: The AS-AD model
 • Chapter 10: The natural rate of unemployment and the Philips curve
 • Chapter 11: Inflation and money growth
 • Chapter 12: Exchange rate regimes
 • Chapter 13: Growth in the economy
 • Chapter 14: Capital and output
 • Chapter 15: Technological progress
 • Chapter 16: Financial markets and expectations
 • Chapter 17: Expectations, consumption and investment
 • Chapter 18: Expectations, output and policy
 • Chapter 19: The euro at fourteen
 • Chapter 20: The crisis
 • Chapter 21: High debt
 • Chapter 22: Policy and policy makers
 • Chapter 23: Monetary and fiscal policy rules and constraints

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Macroeconomics, a European Perspective van Blanchard et al.

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Macroeconomics van Mankiw

Boeksamenvatting bij Macroeconomics van Mankiw

Samenvattingen en studiehulp bij Macroeconomics van Mankiw

 • Boeksamenvatting bij Macroeconomics van Mankiw is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Macro-economie - chapter 1
 • Macro-economische termen - chapter 2
 • Het Nationaal Inkomen - chapter 3
 • Het Monetaire Systeem - chapter 4
 • Inflatie - chapter 5
 • Open economie - chapter 6
 • Werkloosheid - chapter 7
 • Economische groei I: Accumulatie van kapitaal en bevolkingsgroei - chapter 8
 • Economische groei 2: Technologie, Empirie en beleid - chapter 9
 • Introductie op economische fluctuaties - chapter 10
 • Het IS-LM model van Keynes - chapter 11
 • Toepassingen van het IS-LM model - chapter 12
 • Het Mundell-Fleming model - chapter 13
 • Geaggregeerde aanbod - chapter 14
 • Een dynamisch model van geaggregeerd aanbod en geaggregeerde levering - chapter 15
 • Understanding Consumer Behavior - chapter 16
 • The Theory of Investment - chapter 17
 • Alternative Perspectives on Stabilization Policy - chapter 18
 • Government Debt and Budget Deficits - chapter 19
 • The Financial System: Opportunities and Dangers - chapter 20

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman

Boeksamenvatting bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman

Samenvattingen en studiehulp bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman

 • Boeksamenvatting bij Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving van Marijs & Hulleman is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Algemene economie en omgevingsfactoren - chapter 1
 • Productie - chapter 2
 • Productie-elementen - chapter 3
 • Uitgaven - chapter 4
 • Inkomen - chapter 5
 • Collectieve sector - chapter 6
 • Economische cyclus en macrogegevens - chapter 7
 • Prijsstijging en koopkracht - chapter 8
 • Conjunctuur - chapter 9
 • Langetermijngroei - chapter 10
 • Nederlandse economie - chapter 11
 • Conjunctuurgevoeligheid - chapter 12
 • Macro-economie en ondernemingsbeleid - chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Microeconomics: Consumer and Firms van Goolsbee

Boeksamenvatting bij Microeconomics: Consumer and Firms van Goolsbee

Samenvattingen en studiehulp bij Microeconomics: Consumer and Firms van Goolsbee

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Introduction to microeconomics - Chapter 1
 • How do you use a supply and demand model? - Chapter 2
 • How to do a market analysis? - Chapter 3
 • Why is consumer behavior useful? - Chapter 4
 • Which factors influence demand? - Chapter 5
 • What is the production behavior model? - Chapter 6
 • What are the different types of costs? - Chapter 7
 • What is perfect competition? - Chapter 8
 • What is market power? - Chapter 9
 • What is general equilibrium? - Chapter 14
 • Microeconomics: consumer and firms - Goolsbee - 1st edition - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld

Boeksamenvatting bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld

Samenvattingen en studiehulp bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld

 • Boeksamenvatting bij Microeconomics van Pindyck & Rubinfeld is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Micro- en macro-economie
 • Hoofdstuk 2: De basisprincipes van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 3: Het gedrag van de consument
 • Hoofdstuk 4: Individuele vraag en marktvraag
 • Hoofdstuk 5: Consumentengedrag en onzekerheid
 • Hoofdstuk 6: Productie
 • Hoofdstuk 7: Productiekosten
 • Hoofdstuk 8: Winstmaximalisatie en concurrentieaanbod
 • Hoofdstuk 9: Analyse van competitieve markten
 • Hoofdstuk 10: Marktmacht
 • Hoofdstuk 11: Prijsbepaling
 • Hoofdstuk 12: Oligopolisten
 • Hoofdstuk 13: Speltheorie
 • Hoofdstuk 14: Productiefactoren
 • Hoofdstuk 15: Investeringstijd
 • Hoofdstuk 16: Efficiëntie en evenwicht
 • Hoofdstuk 17: Asymmetrische Informatie in de markt
 • Hoofdstuk 18: Externe factoren en overheidsgoederen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a.

Boeksamenvatting bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a.

 • Boeksamenvatting bij Principles of marketing engineering van Lilien e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt segmenteren en targeting in? - Chapter 3
 • Wat voor strategie ligt achter positionering? - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Communicatie & Marketing als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker

Boeksamenvatting bij Principles of Microeconomics van McDowell e.a.

Boeksamenvatting bij Principles of Microeconomics van McDowell e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Principles of Microeconomics van McDowell e.a.

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe kunnen we als econoom denken? - Chapter 1
 • Hoe werken markten, specialisatie, en economische efficiëntie? - Chapter 2
 • Hoe werken markten, aanbod, vraag en elasticiteit? - Chapter 3
 • Hoe werkt de vraagzijde van de markt? - Chapter 4
 • Hoe werkt de kostenzijde van de markt? - Chapter 5
 • Hoe werkt economische efficiëntie? - Chapter 6
 • Hoe werkt de “onzichtbare hand”? - Chapter 7
 • Hoe werkt imperfecte competitie en wat zijn de gevolgen van marktmacht? - Chapter 8
 • Wat is de rol van speltheorie in de economie? - Chapter 9
 • Hoe werkt speltheorie in de praktijk? - Chapter 10
 • Hoe werken externaliteiten en eigendomsrechten? - Chapter 11
 • Wat is de rol van informatie in de economie? - Chapter 12
 • Hoe werkt de arbeidsmarkt? - Chapter 13
 • Wat is de rol van de overheid in de markteconomie? - Chapter 14
 • Wat zijn de micro funderingen voor een macro economische crisis? - Chapter 15
 • Hoe werkt de macro-economie? - Chapter 16
 • >Hoe werkt het bruto binnenlands product (BBP)? - Chapter 17
 • Hoe werken prijsniveaus en inflatie? - Chapter 18
 • Wat is de relatie tussen lonen en werkloosheid op de arbeidsmarkt? - Chapter 19
 • Hoe werken economische groei, productiviteit, en de levensstandaard? - Chapter 20
 • Hoe werken de kapitaalmarkten? - Chapter 21
 • Hoe werken economische fluctuaties op de korte termijn? - Chapter 22
 • Hoe werken geld en rentepercentages? - Chapter 23
 • Wat is het IS-LM Model? - Chapter 24
 • Wat is de rol van fiscaal beleid in het stabiliseren van de economie? - Chapter 25
 • Wat is de rol van monetair beleid in het stabiliseren van de economie? - Chapter 26
 • Hoe werken geaggregeerde vraag, aanbod, en inflatie? - Chapter 27
 • Wat is de relatie tussen verwachtingen en inflatiebeleid? - Chapter 28
 • Hoe werkt de internationale economie? - Chapter 29
 • Principles of Economics - McDowell e.a. - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Samenvattingen en studiehulp bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is rechtseconomie? - Chapter 1
 • Wat is welvaart, hoe werken markten en wat is de invloed van de overheid? - Chapter 2
 • Eigendomsrechten - Chapter 3
 • Overeenkomsten - Chapter 4
 • Onrechtmatige daad - Chapter 5
 • Geschillenbeslechting - Chapter 6
 • Onvolledige mededinging, het monopolie - Chapter 7
 • Milieurecht - Chapter 8
 • Sociale zekerheid - Chapter 9
 • Misdaad en straf - Chapter 10

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Meer lezen

Fiscaal Recht en Belastingrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Sports Economics van Downward

Boeksamenvatting bij Sports Economics van Downward

Samenvattingen en studiehulp bij Sports Economics van Downward

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1 - Economics of sport
 • Chapter 2 - Nature, organization and economic significance of sport
 • Chapter 7 - The professional sports market
 • Chapter 8 - Outcome uncertainty
 • Chapter 9 - Professional sports leagues and cross-subsidization
 • Chapter 10 - Attendance and broadcasting of professional team sports
 • Chapter 11 - The professional team sports labor market
 • Chapter 12 - Infrastructure and sports events

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours

Boeksamenvatting bij The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours

Samenvattingen en studiehulp bij The Economics of Imperfect Labor Markets van Boeri & Van Ours.

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What are some key definitions related to the labor market? - Chapter 1
 • What is the importance of minimum wages in the labor market? - Chapter 2
 • What is the benefit of collective bargaining for the labor market? - Chapter 3
 • What are causes en effects of discrimination in the labor market? - Chapter 4
 • What are different perspectives on working hours? - Chapter 5
 • What are the requirements for early retirement? - Chapter 6
 • Which family policies can be considered concerning the labor market? - Chapter 7
 • Why is it important to invest in education in the endowment of human capita? - Chapter 8
 • What are the causes en effects of migration on the labor market? - Chapter 9
 • Why is employment protection of the workforce important? - Chapter 10
 • What are benefits from unemployment? - Chapter 11
 • Active labor market policies - Chapter 12
 • When and why are payroll taxes applied? - Chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager en Organisatie-adviseur

 

Financieel Management: uitgelichte boeksamenvattingen

Financieel Management: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Externe verslaggeving van Klaassen e.a.

Boeksamenvatting bij Externe verslaggeving van Klaassen e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Externe verslaggeving van Klaassen e.a.

 • Boeksamenvatting bij Externe verslaggeving van Klaassen e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • DEEL 1. Externe verslaggeving
 • DEEL 2. Regelgeving
 • DEEL 3. Opstelling en publicatie
 • DEEL 4. Grondslagen van de jaarrekening
 • DEEL 5. Vermogens- en winstbepaling
 • DEEL 6. Materiele vaste activa
 • DEEL 7. Immateriële vaste activa
 • DEEL 8. Voorraden
 • DEEL 9. Verplichtingen en overige activa
 • DEEL 10 Voorzieningen
 • DEEL 11. Het eigen vermogen
 • DEEL 12. De verlies- en winstrekening
 • DEEL 13. Het kasstroomoverzicht
 • DEEL 14. Deelnemingen
 • DEEL 15. De consolidatie
 • DEEL 16. Vreemde valuta
 • DEEL 17. Financiële instrumenten
 • DEEL 18. Belastingen naar de winst
 • DEEL 19. Jaarverslag
 • DEEL 20. Financiële analyses

Naar de samenvatting

Meer lezen

Fiscaal Recht & Belastingrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Financial Management: Core Concepts van Brooks

Boeksamenvatting bij Financial Management: Core Concepts van Brooks

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Financial Management: Core Concepts van Brooks is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 • Wat is financieel management? - Chapter 1
 • Hoe worden financiële overzichten in een bedrijf gebruikt? - Chapter 2
 • Wat is de tijdswaarde van geld? deel 1 - Chapter 3
 • Wat is de tijdswaarde van geld? deel 2 - Chapter 4
 • Welke invloed kunnen rentepercentages hebben op financiële beslissingen? - Chapter 5
 • Wat zijn obligaties? - Chapter 6
 • Wat zijn aandelen en effectenen welke invloed kunnen zij hebben op het financieel management? - Chapter 7
 • Hoe kun je financiele risico's inschatten? - Chapter 8
 • Wat zijn capital budgeting beslissingsmodellen? - Chapter 9
 • Hoe maak je cashflow inschattingen? - Chapter 10
 • Wat zijn de kosten van het kapitaal? - Chapter 11
 • Wat zijn pro forma financial statements? - Chapter 12
 • Wat is het werkkapitaal van een bedrijf? - Chapter 13
 • Wat zijn financiële ratio’s en bedrijfsprestaties? - Chapter 14
 • Hoe kan kapitaal worden aangetrokken? - Chapter 15
 • Wat houdt het kapitaalstructuurmodel van Modigliani en Miller in? - Chapter 16
 • Wat is dividend? - Chapter 17
 • Hoe kan het internationaal financieel management worden gevoerd? - Chapter 18

Samenvattingen en studiehulp bij Brooks gebruiken

Studie en kennis bij Financial Management: Core Concepts

Financieel management en financiele administratie als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Financial Management: Core Concepts

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management en organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Management Accounting for Business Decisions van Seal

Boeksamenvatting bij Management Accounting for Business Decisions van Seal

Samenvattingen en studiehulp

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Accounting en beslissingen maken in het bedrijfsleven - Chapter 1
 • Kosten termen en concepten - Chapter 2
 • Beslissingen maken op korte termijn: kosten-volume-winst relaties - Chapter 3
 • Relevante kosten voor het maken van beslissingen - Chapter 4
 • De principes van kostenallocatie: full costing - Chapter 5
 • Activity-based costing - Chapter 6
 • Prijsstelling, target costing en transfer pricing - Chapter 7
 • Winst plannen en controleren: budgetteren - Chapter 8
 • Standaardkosten en verschillenanalyse - Chapter 9
 • Beslissingen maken op lange termijn: investeringsselectie - Chapter 10
 • Strategische management accounting en de balanced scorecard - Chapter 11
 • Het meten van prestaties en management control in gesegmenteerde organisaties - Chapter 12
 • Management control en de verbetering van het bedrijfsproces - Chapter 13

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen

Meer lezen

Accountancy en Boekhouding als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Brealey

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 Doel en bestuur van de onderneming
 • Hoofdstuk 2 Financiële markten en instituties
 • Hoofdstuk 8 Netto contante waarde en andere investeringscriteria
 • Hoofdstuk 9 Verdisconteerde kasstroom-analyse voor het maken van investeringsbeslissingen
 • Hoofdstuk 10 Project Analyse
 • Hoofdstuk 11 Risico, rendement en de ‘opportunity cost of capital’
 • Hoofdstuk 12 Risico, rendement en kapitaal budgettering
 • Hoofdstuk 13 WACC en bedrijfswaardering
 • Hoofdstuk 14 Introductie in Corporate Financing
 • Hoofdstuk 15 Eigen vermogen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Boeksamenvatting bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Fundamentals of Corporate Finance van Hillier e.a.

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1. Introduction to Corporate Finance
 • Chapter 2. Corporate Governance
 • Chapter 3. Financial Statement Analysis and Long-Term Planning
 • Chapter 4. Discounted Cash Flow Valuation
 • Chapter 6. Net present Value and Other Investment Rules
 • Chapter 7. Making Capital Investment Decisions
 • Chapter 8. Risk Analysis, Real Options, and Capital Budgeting
 • Chapter 9. Risk and Return: Lessons from Market History
 • Chapter 10. Risk and Return: The Capital Asset Pricing Model
 • Chapter 12. Risk, Cost of Capital, and Capital Budgeting
 • Chapter 13. Corporate Financing Decisions and Efficient Capital Markets

Naar de samenvatting

Meer lezen

Financieel Managemen en Financiele Administratie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Financial Markets and Corporate Strategy van Hillier, Grinblatt & Titman

Boeksamenvatting bij Financial Markets and Corporate Strategy van Hillier, Grinblatt & Titman

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Financial Markets and Corporate Strategy van Hillier, Grinblatt & Titman is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 • Capital - chapter 1
 • Debt - chapter 2
 • Equity - chapter 3
 • Portfolio - chapter 4 
 • CAPM - chapter 5
 • Factor models - chapter 6
 • Derivative pricing - chapter 7 
 • Options - chapter 8
 • Discounting cash flows - chapter 9
 • Risk-free projects - chapter 10
 • Risky projects - chapter 11
 • Valuation techniques - chapter 12 
 • Taxes - chapter 13
 • Taxes and financing choices - chapter 14
 • Taxes and dividends - chapter 15
 • Bankruptcy - chapter 16
 • Capital structure - chapter 17 
 • Managerial inducements - chapter 18
 • Information - chapter 19
 • Mergers and acquisitions - chapter 20 
 • Risk management - chapter 21
 • Hedging - chapter 22
 • Interest rates - chapter 23

Samenvattingen en studiehulp bij Hillier e.a. gebruiken

Studie en kennis bij Financial Markets and Corporate Strategy

Financieel management en financiele administratie als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Financial Markets and Corporate Strategy

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management en organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers

Boeksamenvatting bij Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 •     Wat is de functie van een onderneming in de economie? - Chapter 1
 •     Welke bedrijfeconomische vakgebieden bestaan er? - Chapter 2
 •     Welke financiële overzichten bestaan er? - Chapter 3
 •     Hoe stel je een ondernemingsplan op? - Chapter 4
 •     Hoe bereken je de verwachte winst uit investeringsprojecten? - Chapter 5
 •     Wat is werkkapitaalbeheer? - Chapter 6
 •     Hoe verwerk je het eigen vermogen in de boekhouding? - Chapter 7
 •     Hoe verwerk je vreemd vermogen in de boekhouding? - Chapter 8
 •     Hoe beoordeel je of een bedrijf financieel gezond is? - Chapter 9
 •     Hoe zijn financiële markten gestructureerd? - Chapter 10
 •     Welke verschillende soorten kosten bestaan er? - Chapter 11
 •     Hoe bereken je de kosten voor een bedrijf? - Chapter 12
 •     Hoe ga je als bedrijf om met indirecte kosten? - Chapter 13
 •     Hoe bepaal je een budget? - Chapter 14
 •     Wat is het doel van externe verslaggeving? - Chapter 15
 •     Op welke manieren kun je een jaarrekening benaderen? - Chapter 16
 •     Wat is een kasstroomoverzicht? - Chapter 17
 •     Wanneer moet een geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld? - Chapter 18
 •     Basisboek Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers - Begrippenlijst

Samenvattingen en studiehulp bij Koetzier & Brouwers gebruiken

Studie en kennis bij Bedrijfseconomie

Financieel management en financiele administratie als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Bedrijfseconomie

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management en organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Business Analysis and Valuation van Palepu, Peek & Healy

Boeksamenvatting bij Business Analysis and Valuation van Palepu, Peek & Healy

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Business Analysis and Valuation van Palepu, Peek & Healy is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 • A framework for business analysis and valuation using financial statements - Chapter 1
 • Strategy analysis - Chapter 2
 • Accounting analysis: the basic - Chapter 3
 • Accounting analysis: accounting adjustments - Chapter 4
 • Financial analysis - Chapter 5
 • Prospective analysis: forecasting - Chapter 6
 • Prospective analysis: valuation theory and concepts - Chapter 7
 • Prospective analysis: valuation implementation - Chapter 8
 • Equity security analysis - Chapter 9
 • Credit analysis and distress prediction - Chapter 10
 • Mergers and Acquisitions - Chapter 11

Samenvattingen en studiehulp bij Business Analysis and Valuation gebruiken

Studie en kennis bij Business Analysis and Valuation

Financieel management en financiele administratie als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Business Analysis and Valuation

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management en organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Financieel management van non-profit organisaties van van Groot & van Helden

Boeksamenvatting bij Financieel management van non-profit organisaties van van Groot & van Helden

Samenvattingen en studiehulp bij Financieel management van non-profit organisaties van van Groot & van Helden

Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Non-profitorganisaties en hun identiteit - Chapter 1
 • Planning en besluitvorming - Chapter 2
 • Management control - Chapter 3
 • Management van non-profitorganisaties - Chapter 4
 • Accounting - Chapter 5
 • Budgettering - Chapter 6
 • Het meten van prestaties - Chapter 7
 • Kostenverbijzondering en de interne verrekening - Chapter 8
 • De investeringsselectie - Chapter 9
 • Externe verslaggeving - Chapter 10
 • Het Rijk - Chapter 11
 • Gemeentelijke overheid - Chapter 12
 • Gezondheidszorg die intramuraal is - Chapter 13
 • Het wetenschappelijk onderwijs - Chapter 14
 • Instellingen die fondsen werven - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Acountancy en Boekhouding als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Beleidsmedewerker of Bestuurskundige

Human Resource Management (HRM): uitgelichte boeksamenvattingen

Human Resource Management (HRM): uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Applied Psychology in Human Resource Management van Cascio & Aguinis

Boeksamenvatting bij Applied Psychology in Human Resource Management van Cascio & Aguinis

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Applied Psychology in Human Resource Management van Cascio & Aguinis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 • How does applied psychology relate to organizations and work? - Chapter 1
 • How are the law and human resource management linked? - Chapter 2
 • What is the systems approach to people and decisions? - Chapter 3
 • What are relevant measurement criteria in HRM? - Chapter 4
 • What is performance management? - Chapter 5
 • How can we measure and interpret individual differences? - Chapter 6
 • How can we validate and use individual-differences measures? - Chapter 7
 • How does fairness play a role in employment decisions? - Chapter 8
 • How does recruitment work? - Chapter 9
 • How can we analyze jobs and work? - Chapter 10
 • What is strategic workforce planning? - Chapter 11
 • What selection methods exist? Part 1 - Chapter 12
 • What selection methods exist? Part 2 - Chapter 13
 • How does decision making work in selection? - Chapter 14
 • How do we consider research designs in training and development? - Chapter 15
 • How do we implement training and development and measure the outcomes? - Chapter 16
 • What is organizational responsibility and what ethical issues exist in HRM? - Chapter 17
 • What are the international dimensions of applied psychology? - Chapter 18

Samenvattingen en studiehulp bij Cascio & Aguinis gebruiken

Studie en kennis bij Applied Psychology in Human Resource Management

Gerelateerde studie en kennisgebieden

Stagelopen en werken in het buitenland bij Applied Psychology in Human Resource Management

Werken en jezelf ontwikkelen

Boeksamenvatting bij Campus Handboek Human Resource Management: Back to Basics van Lievens

Boeksamenvatting bij Campus Handboek Human Resource Management: Back to Basics van Lievens

Samenvattingen en studiehulp bij Human Resource Management: Back to Basics van Lievens

 • Boeksamenvatting bij Campus Handboek Human Resource Management: Back to Basics van Lievens is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Welke theorieën bestaan er over human resource management? - Chapter 1
 • Hoe kun je work analysis en competentiemodeling toepassen? - Chapter 2
 • Op welke manieren kan een bedrijf recruitment en selectie vormgeven? - Chapter 3
 • Hoe kun je personeel selecteren en beoordelen? - Chapter 4
 • Hoe kun je personeel trainen en ontwikkelen? - Chapter 5
 • Kun je de prestaties van personeel beoordelen en managen? - Chapter 6
 • Hoe bedenken bedrijven een loonstructuur? - Chapter 7
 • Hoe belangrijk is loopbaanmanagement? - Chapter 8

Naar de samenvatting

Meer lezen

Personeelszaken en Human Resource Management als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

Boeksamenvatting bij Gesprekken in organisaties van Van der Molen & Gramsbergen-Hoogland

Boeksamenvatting bij Gesprekken in organisaties van Van der Molen & Gramsbergen-Hoogland

Samenvattingen en studiehulp bij Gesprekken in organisaties van Van der Molen & Gramsbergen-Hoogland

 • Boeksamenvatting bij Gesprekken in organisaties van Van der Molen & Gramsbergen-Hoogland is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Leeswijzer bij Gesprekken in organisaties - van der Molen, Gramsbergen-Hoogland - 5e druk
 • Welke verschillende luistervaardigheden zijn te onderscheiden? - Chapter 1
 • Welke verschillende communicatieve zendervaardigheden zijn te onderscheiden? - Chapter 2
 • Welke verschillende regulerende communicatievaardigheden zijn te onderscheiden? - Chapter 3
 • Wat zijn de kenmerken van interviews als gespreksmodel? - Chapter 4
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het selectiegesprek? - Chapter 5
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het sollicitatiegesprek? - Chapter 6
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het functioneringsgesprek? - Chapter 7
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het loopbaangesprek? - Chapter 8
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het gesprek over persoonlijke problemen? - Chapter 9
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het verkoopgesprek? - Chapter 10
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het adviesgesprek? - Chapter 11
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het slecht-nieuwsgesprek? - Chapter 12
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het vergaderen? - Chapter 13
 • Welke vaardigheden komen van pas bij besluitvorming? - Chapter 14
 • Welke vaardigheden komen van pas bij conflicthantering? - Chapter 15
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het onderhandelen? - Chapter 16
 • Welke vaardigheden komen van pas bij het presenteren? - Chapter 17

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe et al.

Boeksamenvatting bij Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe et al.

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 • Hoe kan een bedrijf een competitievoordeel verkrijgen? - Chapter 1
 • Wat is strategisch Human Resource Management? - Chapter 2
 • Hoe ziet de juridische omgeving met betrekking tot gelijke kansen op werk en veiligheid eruit in de VS? - Chapter 3
 • Wat is de analyse en ontwerp van werk? - Chapter 4
 • Hoe werken personeelsplanning en rekrutering? - Chapter 5
 • Hoe ziet selectie en plaatsing eruit? - Chapter 6
 • Hoe werkt personeelstraining? - Chapter 7
 • Wat is prestatiemanagement? - Chapter 8
 • Hoe ziet de ontwikkeling van werknemers eruit? - Chapter 9
 • Hoe beheer je ontslag en retentie van werknemers? - Chapter 10
 • Hoe worden beslissingen binnen het HR beleid met betrekking tot budget gemaakt? - Chapter 11
 • Wat is de invloed van werknemersbeloningen? - Chapter 12
 • Wat kunnen verschillende werknemersvoordelen zijn? - Chapter 13
 • Wat zijn collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsrelaties? - Chapter 14
 • Hoe kan je human resources wereldwijd beheren? - Chapter 15
 • Hoe ziet strategische HRM eruit? - Chapter 16

Samenvattingen en studiehulp bij Noe et al. gebruiken

Studie en kennis bij Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage

Personeelszaken en arbeid als studie en kennisgebied

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de coaching en psychologie

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management en organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay

Boeksamenvatting bij Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay

Samenvattingen en studiehulp bij Human Resource Management van Banfield & Kay

 • Boeksamenvatting bij Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • How to manage HRM? - Chapter 1
 • Why is it important to be strategic on HRM? - Chapter 3
 • How to recruit and select? - Chapter 4
 • How to manage employee relations? - Chapter 5
 • What is the importance of diversity and equality in employment? - Chapter 7
 • How to develop an international HRM strategy? - Chapter 8
 • How to develop an efficient HR planning? - Chapter 9
 • How to facilitate employee development and education? - Chapter 10
 • How to manage employee performance? - Chapter 11
 • How to manage employee rewards? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Personeelszaken en Human Resource Management als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

Boeksamenvatting bij Organizational Change van Senior & Swailes

Boeksamenvatting bij Organizational Change van Senior & Swailes

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Organizational Change van Senior & Swailes is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 • What is the definition of an organization? And what is the influence of its environment? - Chapter 1
 • What is the nature of organizational change? - Chapter 2
 • In what way is an organization structured? - Chapter 3
 • How to change an organizational culture? - Chapter 4
 • What is the influence of power and politic conflicts on change? - Chapter 5
 • What is the link between leadership and change? - Chapter 6
 • What is the meaning of hard systems models of change? - Chapter 7
 • What is the meaning of soft systems models of change? - Chapter 8
 • What are the future directions and challenges? - Chapter 9

Samenvattingen en studiehulp bij Organizational Change gebruiken

Studie en kennis bij Organizational Change

Personeelszaken en arbeid als studie en kennisgebied

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Organizational Change

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de coaching en psychologie

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management en organisatie-advies

 
Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

Samenvattingen en studiehulp bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

 • Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat ligt er ten grondslag aan organisatiegedrag? - Chapter 1
 • Welke rol spelen persoonlijke dynamieken binnen organisatiegedrag? - Chapter 2
 • Wat zijn waarden, houdingen en emoties en hoe beïnvloeden deze organisatiegedrag? - Chapter 3
 • Welke rol speelt communicatie binnen organisatiegedrag? - Chapter 4
 • Welke rol spelen motivatie en werktevredenheid binnen organisatiegedrag? - Chapter 5
 • Wat houdt procesmotivatie in? - Chapter 6
 • Wat is groepsdynamica en hoe kan dit gedrag binnen organistaties beïnvloeden? - Chapter 7
 • Hoe kan teamwork worden ingezet binnen organisaties en welke valkuilen zijn er? - Chapter 8
 • Hoe werkt besluitvorming binnen organisaties? - Chapter 9
 • Wat is organisatiecultuur en hoe kan dit worden beïnvloed? - Chapter 10
 • Wat is een organisatieklimaat? - Chapter 11
 • Welke rollen spelen macht en politiek in een organisatie? - Chapter 12
 • Welke leiderschapsstijlen zijn er? - Chapter 13
 • Wat is organisationele architectuur? - Chapter 14
 • Hoe kan een organisatie worden gediagnosticeerd en veranderd? - Chapter 15
 • Organisational Behaviour - Sinding et al. (6e druk ) - TentamenTests
 • Organisational Behaviour - Sinding et al. (6e druk) - BulletPoints (NL)

Naar de samenvatting

Meer lezen

Organisatiepsychologie en arbeidspsychologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

Boeksamenvatting bij Personnel Economics In Practice van Gibbs & Lazear

Boeksamenvatting bij Personnel Economics In Practice van Gibbs & Lazear

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Personnel Economics In Practice van Gibbs & Lazear is gedeeld op JoHo WorldSupporter

 • Specifiek boek over de toepassing op human resource management van economische overwegingen en berekeningen, in brede zin.
 • Het behandelt met welke overwegingen en formules je beslissingen kan nemen over personeel aannemen, managen, belonen en laten gaan.

Inhoud samenvatting:

 • 1: Hiring new employees
 • 2: Recruiting new employees
 • 3: Skills
 • 4: Turnover
 • 5: Making a decision
 • 6: The structure of organizations
 • 7: Designs of jobs
 • 8: Developed job design
 • 9: Evaluating employee’s performance
 • 10: Rewards
 • 11: Promotion as incentive
 • 12: Executive compensation
 • 13: Benefits as part of compensation
 • 14. Entrepreneurs and intrapreneurs
 • 15: The firm – employee relationship

Samenvattingen en studiehulp bij Personnel Economics In Practice gebruiken

ICT, Techniek en transport: uitgelichte boeksamenvattingen

ICT, Techniek en transport: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Strategic management of information systems van Pearlson & Saunders

Boeksamenvatting bij Strategic management of information systems van Pearlson & Saunders

Samenvattingen en studiehulp bij Strategic Management of Information Systems van Pearlson & Saunders

 • Boeksamenvatting bij Strategic management of information systems van Pearlson & Saunders is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn informatiesystemen en welke rol spelen ze binnen de strategie van een organisatie? - Chapter 1
 • Het strategisch gebruik van informatiemiddelen in de wereldeconomie - Chapter 2
 • Organisatiestrategie - Chapter 3
 • Globale samenwerkingen - Chapter 4
 • Het creëren en veranderen van bedrijfsprocessen - Chapter 5
 • De strategie van het informatiesysteem: infrastructuur en architectuur - Chapter 6
 • Het terugverdienen van investeringen in informatiesystemen - Chapter 7
 • Het bestuur van informatiesystemen - Chapter 8
 • Het managen van projecten - Chapter 10
 • Het managen van kennis - Chapter 11
 • Ethische overwegingen rond het gebruik van informatie - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseu

Boeksamenvatting bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas

Boeksamenvatting bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas

Samenvattingen en studiehulp bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas

 • Boeksamenvatting bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1. Introduction
 • Chapter 2. Fundamentals of Continuous Improvement
 • Chapter 3. Value Added and Waste Elimination
 • Chapter 4. Customer-focused Quality
 • Chapter 5. Small Lot Production
 • Chapter 6. Set-up Time Reduction
 • Chapter 7. Equipment Maintenance
 • Chapter 8. Pull Production Systems
 • Chapter 9. Focused Factories and Group Technologies
 • Chapter 10. Workcells and Cellular Manufacturing
 • Chapter 11. Standard Operations
 • Chapter 12. Quality at the Source and Mistake-Proofing
 • Chapter 13. Uniform Flow and Mixed-Model Scheduling
 • Chapter 14. Synchronizing and Balancing the Process
 • Chapter 15. Planning and Control in Pull Production
 • Chapter 16. Lean Production in the Supply Chain

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT en Techniek als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

 

Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen

Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen

Samenvattingen en studiehulp bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen

 • Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt IT in? - Chapter 4
 • Wat is de typologie benadering? - Chapter 12
 • Wat zijn de processen binnen handelsondernemingen? - Chapter 13
 • Wat voor productieorganisaties bestaan er? - Chapter 14
 • Wat voor onderscheid kan gemaakt worden tussen goederenstromingen? - Chapter 15
 • Hoe zien de investerings- en verkoopproces bij verschillende organisaties er uit? - Chapter 16
 • Wat stellen dienstverlenende organisaties ter beschikking? - Chapter 17
 • Wat zijn non-profit organisaties? - chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

 

Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

Samenvattingen en studiehulp bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

 • Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt operations and supply chain management in? - Chapter 1
 • Wanneer is een bedrijfsstrategie duurzaam? - Chapter 2
 • Hoe voorspel je de vraag? - Chapter 3
 • Hoe bepaal je de benodigde capaciteit? - Chapter 4
 • Hoe zien projecten eruit? - Chapter 5
 • Hoe ontwerp je een productieproces? - Chapter 6
 • Hoe ziet een dienst proces eruit? - Chapter 7
 • Wat verstaan we onder plannen omtrent verkoop en uitvoering? - Chapter 8
 • Hoe plan je materiële vereisten? - Chapter 9
 • Wat is kwaliteitsmanagement en Six Sigma? - Chapter 10
 • Hoe ziet voorraad management eruit? - Chapter 11
 • Wat verstaan we onder lean binnen supply chains? - Chapter 12
 • Waarom besteden bedrijven processen uit? - Chapter 13
 • Wat verstaan we onder locatie, logistiek en distributie? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Table of contents English summary

 • What do Operations and Supply Chain Management mean? - Chapter 1
 • When is a business strategy sustainable? - Chapter 2
 • How do you predict the demand? - Chapter 3
 • How do you determine the required capacity? - Chapter 4
 • What do projects look like? - Chapter 5
 • How do you design a production process? - Chapter 6
 • What does a service process look like? - Chapter 7
 • What do we mean by sales and execution plans? - Chapter 8
 • How do you plan material requirements? - Chapter 9
 • What is quality management and Six Sigma? - Chapter 10
 • What does stock management look like? - Chapter 11
 • What does "lean" mean in supply chain management? - Chapter 12
 • Why do companies outsource processes? - Chapter 13
 • What do we mean by location, logistics, and distribution? - Chapter 14

To the English summary

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh

Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh

Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh

 • Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is het recht in de digitale wereld? - Chapter 1
 • Hoe wordt er omgegaan met privacyrechten in de digitale wereld? - Chapter 2
 • Wat is de E-overheid? - Chapter 3
 • Wat houdt het telecommunicatierecht in? - Chapter 4
 • Wat is de regelgeving omtrent intellectuele eigendom? - Chapter 5
 • Wat is er geregeld omtrent IT-contracten? - Chapter 6
 • Wat houdt E-Commerce in? - Chapter 7
 • Hoe geschiedt contracteren binnen de E-Commerce? - Chapter 8
 • Wat zijn de wettelijke regelingen omtrent computercriminaliteit? - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh

Boeksamenvatting bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh

Samenvattingen en studiehulp bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh

 • Boeksamenvatting bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt IT-recht in? - Chapter 1
 • Hoe wordt de digitale informatie verwerkt door juristen? - Chapter 2
 • Hoe geschiedt de juridische informatievoorziening? - Chapter 3
 • Hoe wordt er gewerkt met informatiesystemen in de rechtspraktijk? - Chapter 4
 • Wat houdt kennismanagement in? - Chapter 5
 • Wat zijn kennissystemen en hoe helpen deze juristen bij de verwerking van informatie? - Chapter 6
 • Hoe wordt er gewerkt met kennissystemen in de rechtspraktijk? - Chapter 7
 • Wat is de invloed van het internet op de juridische dienstverlening? - Chapter 8
 • Welke andere aspecten brengt het gebruik van IT mee waar juristen rekening mee moeten houden? - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

Samenvattingen en studiehulp bij Management Science Modeling van Winston & Albright

 • Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Introductie modelleren
 • 2. Introductie werkbladmodelleren
 • 3. Regressie- en voorspellingsmodellen
 • 4. Introductie optimalisatie modellering
 • 5. Lineaire programmeringsmodellen
 • 6. Netwerkmodellen
 • 7. Optimalisatiemodellen met integer variabelen
 • 8. Non-lineaire optimalisatiemodellen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

 

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

International business en economie: uitgelichte boeksamenvattingen

International business en economie: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization van Crane & Matten

Boeksamenvatting bij Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization van Crane & Matten

Samenvattingen en studiehulp bij Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization van Crane & Matten

Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization van Crane & Matten is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1: An introduction
 • Chapter 2: The wider responsibility of corporations
 • Chapter 3: Normative theories to evaluate business ethics
 • Chapter 4: Decision-making in the context of business ethics
 • Chapter 5: Tools and techniques to manage business ethics
 • Chapter 6: Shareholders
 • Chapter 7: Employees
 • Chapter 8: Consumers
 • Chapter 9: Suppliers and competitors
 • Chapter 10: Civil society
 • Chapter 11: Government

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization van Crane & Matten

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Samenvattingen en studiehulp bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter A: Different theories of the firm
 • Chapter B: The entrepreneur
 • Chapter C: Manufacturing before the Industrial Revolution
 • Chapter D: The first Industrial Revolution
 • Chapter E: The factory system, technology and society
 • Chapter F:The importance of Infrastructure
 • Chapter G:Impact of new technologies on Organizations
 • Chapter H:Different Growth Patterns
 • Chapter I:The multidivisional corporation
 • Chapter J: The European inter-war period
 • Chapter K: Japan’s emergence
 • Chapter L: Europe after WWII
 • Chapter M: America’s Golden Age
 • Chapter N: The Soviet Union
 • Chapter O: Japan vs. the US
 • Chapter P: Europe’s hybrid economy
 • Chapter Q: Korea and Argentina try to catch up
 • Chapter R: Multinationals
 • Chapter S: Emerging enterprise forms
 • Chapter T: The economy during the 1990’s
 • Chapter U: The economy slows down
 • Chapter V: New economic actors - India and China

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Cross-Cultural Management van Thomas & Peterson

Boeksamenvatting bij Cross-Cultural Management van Thomas & Peterson

Samenvattingen en studiehulp bij Cross-Cultural Management van Thomas & Peterson

Boeksamenvatting bij Cross-Cultural Management van Thomas & Peterson is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What is the challenging role of a global manager? - Chapter 1
 • What is culture and where does it come from? - Chapter 2
 • How can we systematically compare cultural differences? - Chapter 3
 • What are the fundamentals of cross-cultural interaction? - Chapter 4
 • What are the cross-cultural dimensions of decision-making? - Chapter 5
 • How do managers communicate and negotiate across cultures? - Chapter 6
 • How are motivation and leadership related across cultures? - Chapter 7
 • What is the challenge of multicultural work groups and teams? - Chapter 8
 • What is the challenge of international organizations? - Chapter 9
 • What is the challenge of international assignments? - Chapter 10
 • What are challenges of managing across cultures in the future? - Chapter 11

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Cross-Cultural Management van Thomas & Peterson

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Global Business van Peng

Boeksamenvatting bij Global Business van Peng

Samenvattingen en studiehulp bij Global Business van Peng

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • How should we look at global business? - Chapter 1
 • How do we understand formal institutions: politics, laws, and economics? - Chapter 2
 • How do informal institutions govern individual and firm behavior in different countries? - Chapter 3
 • How do firms leverage resources and capabilities? - Chapter 4
 • Why do we trade internationally? - Chapter 5
 • Why do firms engage in FDI? - Chapter 6
 • How do firms deal with foreign exchange rates? - Chapter 7
 • How can firms capitalize on global and regional integration? - Chapter 8
 • How do entrepreneurial firms do business? - Chapter 9
 • How do firms enter foreign markets? - Chapter 10
 • How do firms deal with global competitive dynamics? - Chapter 11
 • How do firms make alliances and acquisitions work? - Chapter 12
 • What is the importance of multinational strategy, structure, and learning? - Chapter 13
 • How do firms market their products and keep up their supply chain effectively? - Chapter 14
 • How do firms manage human resources? - Chapter 15
 • How do firms finance and govern the corporation globally? - Chapter 16
 • How do firms manage corporate social responsibility globally? - Chapter 17
 • Global Business - Peng - BulletPoints
 • Global Business - Peng - ExamTickets

Naar de samenvatting

Meer lezen

International Business & Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams

Boeksamenvatting bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams

Samenvattingen en studiehulp bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams

 • Boeksamenvatting bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What are the main theories on Global Political Economy (GPE)? - Chapter 1
 • What are the main methods and terms used within the International Political Economy? - Chapter 2
 • How did the world economy develop between 1400-1800? - Chapter 3
 • Industrial Revolution, Empire and War: How did the world economy develop between 1800-1945? - Chapter 4
 • How did the global economy develop between 1945-2015? - Chapter 5
 • How is the international trading system organised? - Chapter 6
 • How are the transnational production processes organised? - Chapter 7
 • How does the Global Financial System function? - Chapter 8
 • How does the Global Division of Labour work? - Chapter 9
 • Global Political Economy and gender - Chapter 10
 • What is (global) economic development? - Chapter 11

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Business Strategy van Verbeke

Boeksamenvatting bij International Business Strategy van Verbeke

Samenvattingen en studiehulp bij International Business Strategy van Verbeke

 • Boeksamenvatting bij International Business Strategy van Verbeke is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What are the conceptual foundations of an international business strategy? - Chapter 1
 • Why are core competencies important for an international business strategy? - Chapter 2
 • What is Porter’s diamond of national competitive advantage? - Chapter 3
 • What is Ghemawat's distance theory regarding international business strategy? - Chapter 4
 • How to involve the subsidiary businesses in the strategy? - Chapter 5
 • How to exploit research and development subsidiaries internationally? - Chapter 6
 • How to exploit foreign manufacturing plants? - Chapter 7
 • How to manage an international finance strategy? - Chapter 8
 • How to manage an international marketing strategy? - Chapter 9
 • How to build an international managing strategy? - Chapter 10
 • How to maintain foreign distributor relationships? - Chapter 11
 • How to maintain strategic alliances internationally? - Chapter 12
 • What strategies are there concerning mergers and acquisitions? - Chapter 13
 • How to deal with merging economies? - Chapter 14
 • What strategies are there concerning multinational enteprises from emerging economies? - Chapter 15
 • How to involve corporate social responsibility in an international business strategy? - Chapter 16A
 • How to involve corporate environmental sustainability in an international business strategy? - Chapter 16B

Naar de samenvatting

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Samenvattingen en studiehulp bij International Economics van Pugel

Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Deel A: Introductie
 • Deel B: Een overzicht van de wereldhandel
 • Deel C: Arbeidsproductiviteit en comparatief voordeel: Het model van Ricardo
 • Deel D: Grondstoffen, comparatief voordeel en inkomensverdeling
 • Deel E: Het Standaard Handels Model
 • Deel F: Schaaleconomieën, imperfecte concurrentie en internationale handel
 • Deel G: Internationale factormobiliteit
 • Deel H: Instrumenten van handelspolitiek
 • Deel I: De politieke economie van handelsregulering
 • Deel J: Handelsbeleid in ontwikkelingslanden
 • Deel K: Controversen over handelsbeleid
 • Deel L: De Nationale Rekening en de betalingsbalans

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij International Economics van Pugel

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Samenvattingen en studiehulp bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Economic globalisation – what, how and when? - Chapter 1
 • What is the importance of correct data? - Chapter 2
 • What are International trade-drivers and constraints? - Chapter 3
 • What are some other insights on international trade? - Chapter 4
 • What constitutes trade impediments? - Chapter 5
 • How to deal with distance in international trade? - Chapter 6
 • What is international management? - Chapter 7
 • What are exchange rates? - Chapter 8
 • What are currency Crises? - Chapter 9
 • What are the benefits of capital mobility? - Chapter 10
 • What are financial crises? - Chapter 11
 • How did the European financial crisis impact the global economy and how can tax systems stimulate financial stability? - Chapter 12
 • Can globalization lead to growth? - Chapter 13
 • Does globalization equal inequality? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij International Economics and Business Nations and Firms in the Global Economy van Beugelsdijk et al.

Meer lezen

International Business en Internationale zaken als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

Samenvattingen en studiehulp bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

 • Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt operations and supply chain management in? - Chapter 1
 • Wanneer is een bedrijfsstrategie duurzaam? - Chapter 2
 • Hoe voorspel je de vraag? - Chapter 3
 • Hoe bepaal je de benodigde capaciteit? - Chapter 4
 • Hoe zien projecten eruit? - Chapter 5
 • Hoe ontwerp je een productieproces? - Chapter 6
 • Hoe ziet een dienst proces eruit? - Chapter 7
 • Wat verstaan we onder plannen omtrent verkoop en uitvoering? - Chapter 8
 • Hoe plan je materiële vereisten? - Chapter 9
 • Wat is kwaliteitsmanagement en Six Sigma? - Chapter 10
 • Hoe ziet voorraad management eruit? - Chapter 11
 • Wat verstaan we onder lean binnen supply chains? - Chapter 12
 • Waarom besteden bedrijven processen uit? - Chapter 13
 • Wat verstaan we onder locatie, logistiek en distributie? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Table of contents English summary

 • What do Operations and Supply Chain Management mean? - Chapter 1
 • When is a business strategy sustainable? - Chapter 2
 • How do you predict the demand? - Chapter 3
 • How do you determine the required capacity? - Chapter 4
 • What do projects look like? - Chapter 5
 • How do you design a production process? - Chapter 6
 • What does a service process look like? - Chapter 7
 • What do we mean by sales and execution plans? - Chapter 8
 • How do you plan material requirements? - Chapter 9
 • What is quality management and Six Sigma? - Chapter 10
 • What does stock management look like? - Chapter 11
 • What does "lean" mean in supply chain management? - Chapter 12
 • Why do companies outsource processes? - Chapter 13
 • What do we mean by location, logistics, and distribution? - Chapter 14

To the English summary

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Management & leiderschap: uitgelichte boeksamenvattingen

Management & leiderschap: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Analyse van bedrijfsprocessen van van In 't Veld & Slatius

Boeksamenvatting bij Analyse van bedrijfsprocessen van van In 't Veld & Slatius

Samenvattingen en studiehulp

 • Een samenvatting bij Analyse van bedrijfsprocessen van van In 't Veld & Slatius is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 •     Welke systeembegrippen bestaan er binnen de systeemkunde en wat houden deze in? - Chapter 1
 •     Welke methoden van systeembenadering zijn er? - Chapter 2
 •     Welke manieren van procesbeheersing bestaan er binnen de bedrijfskunde? - Chapter 3
 •     Hoe kun je een bedrijfscasus op bedrijfsprocessen analyseren? - Chapter 4
 •     Welke verschillende soorten processen kun je onderscheiden binnen de bedrijfskunde? - Chapter 5
 •     Wat houdt het steady-statemodel voor de uitvoering van processen in? - Chapter 6
 •     Analyse van bedrijfsprocessen van In 't Veld & Slatius - Oefenen
 •     Analyse van bedrijfsprocessen van In 't Veld & Slatius - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Samenvattingen en studiehulp bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter A: Different theories of the firm
 • Chapter B: The entrepreneur
 • Chapter C: Manufacturing before the Industrial Revolution
 • Chapter D: The first Industrial Revolution
 • Chapter E: The factory system, technology and society
 • Chapter F:The importance of Infrastructure
 • Chapter G:Impact of new technologies on Organizations
 • Chapter H:Different Growth Patterns
 • Chapter I:The multidivisional corporation
 • Chapter J: The European inter-war period
 • Chapter K: Japan’s emergence
 • Chapter L: Europe after WWII
 • Chapter M: America’s Golden Age
 • Chapter N: The Soviet Union
 • Chapter O: Japan vs. the US
 • Chapter P: Europe’s hybrid economy
 • Chapter Q: Korea and Argentina try to catch up
 • Chapter R: Multinationals
 • Chapter S: Emerging enterprise forms
 • Chapter T: The economy during the 1990’s
 • Chapter U: The economy slows down
 • Chapter V: New economic actors - India and China

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Contemporary Strategy Analysis van Grant

Boeksamenvatting bij Contemporary Strategy Analysis van Grant

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Contemporary Strategy Analysis van Grant is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 •     Wat is een strategie en wat is strategisch management? - Chapter 1
 •     Wat zijn de doelen, waarden en prestaties van het bedrijf? - Chapter 2
 •     Wat zijn de beginselen van industrie analyse? - Chapter 3
 •     Hoe wordt de concurrent geanalyseerd? - Chapter 4
 •     Wat zijn de analysemogelijkheden en -hulpmiddelen? - Chapter 5
 •     Wat is de basis voor strategie-implementatie? - Chapter 6
 •     Wat zijn de bronnen van concurrentievoordeel? - Chapter 7
 •     Hoe hebben industrieën zich ontwikkeld? - Chapter 8
 •     Hoe kan men innovaties sturen? - Chapter 9
 •     Wat zijn concurrentievoordelen in volwassen industrieën? - Chapter 10
 •     Wat is verticale integratie? - Chapter 11
 •     Wat is de juiste strategie voor multinationals? - Chapter 12
 •     Wat is de strategie van diversificatie? - Chapter 13
 •     Hoe kan je multinationals sturen? - Chapter 14
 •     Wat zijn externe groeistrategieën? - Chapter 15
 •     Wat zijn de trends in strategiemanagement? - Chapter 16
 •     Contemporary Strategy Analysis - Tekst - Grant - 9e druk - Bulletpoints

Samenvattingen en studiehulp bij Grant gebruiken

Studie en kennis bij Contemporary Strategy Analysis

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Contemporary Strategy Analysis

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Designing Effective Instruction van Morrison

Boeksamenvatting bij Designing Effective Instruction van Morrison

Samenvattingen en studiehulp bij Designing Effective Instruction van Morrison

 • Boeksamenvatting bij Designing Effective Instruction van Morrison is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1. Inleiding in het instructieontwerpproces
 • Hoofdstuk 2. Identificatie van de instructiebehoefte
 • Hoofdstuk 3. Leerlinganalyse en contextuele analyse
 • Hoofdstuk 4. Taakanalyse
 • Hoofdstuk 5. Instructiedoelen
 • Hoofdstuk 6. Volgorde van de instructie
 • Hoofdstuk 7. Ontwerpen van instructiestrategieën
 • Hoofdstuk 8. Ontwerpen van de boodschap
 • Hoofdstuk 9. Ontwerpen van instructiematerialen
 • Hoofdstuk 10. Technologiegebaseerde instructie
 • Hoofdstuk 11. Evaluatie
 • Hoofdstuk 12. Ontwikkeling van evaluatie-instrumenten
 • Hoofdstuk 13. Formatieve en summatieve evaluaties
 • Hoofdstuk 14. Leertheorie en instructietheorie
 • Hoofdstuk 15. Implementatie van de instructie
 • Hoofdstuk 16. Management van een instructieontwerp project

Naar de samenvatting

Meer lezen

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Kinderverzorger & Jeugdwerker

Boeksamenvatting bij Economics of Strategy van Besanko

Boeksamenvatting bij Economics of Strategy van Besanko

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Economics of Strategy van Besanko is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 •     Wat zijn economische basisprincipes?
 •     Hoe zag de zakenwereld er vroeger uit? - Chapter 1
 •     Wat zijn de horizontale grenzen van het bedrijf? - Chapter 2
 •     Wat zijn de verticale grenzen van het bedrijf? - Chapter 3
 •     Wat is integratie en wat zijn alternatieven? - Chapter 4
 •     Hoe werkt competitie? - Chapter 5
 •     Wanneer vindt toetreding of verlating van een markt plaats? - Chapter 6
 •     Hoe heeft de competitie zich ontwikkeld? - Chapter 7
 •     Hoe analyseer je een industrie? - Chapter 8
 •     Welke strategische positie moet een bedrijf innemen? - Chapter 9
 •     Waarom is informatie belangrijk voor het toevoegen van waarde? - Chapter 10
 •     Hoe behoudt een bedrijf zijn concurrentievoordeel? - Chapter 11
 •     Hoe kunnen we prestatie meten? - Chapter 12
 •     Hoe belangrijk is de organisatiestructuur? - Chapter 13
 •     Wat is de invloed van de omgeving op strategie en structuur? - Chapter 14
 •     List of important terms and definitions for Economics of Strategy
 •     Economics of Strategy - Besanko et al. - 7e druk - BulletPoints

Samenvattingen en studiehulp bij Economics of Strategy gebruiken

Studie en kennis bij Economics of Strategy

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Economics of Strategy

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Exploring Strategic Change van Balogun

Boeksamenvatting bij Exploring Strategic Change van Balogun

Samenvattingen en studiehulp bij Exploring Strategic Change van Balogun

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1. waarom strategische verandering?
 • Hoofdstuk 2. implementatie keuzes
 • Hoofdstuk 3. de invloed van de veranderingscontext
 • Hoofdstuk 4. het opstellen van een veranderingsoordeel
 • Hoofdstuk 5. het implementatiepad
 • Hoofdstuk 6. de hefbomen en interventies
 • Hoofdstuk 7. de planning en resources van transitie
 • Hoofdstuk 8. conclusie

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Study guide with Essentials of Negotiation by Lewicki

Study guide with Essentials of Negotiation by Lewicki

Study guide with Essentials of Negotiation

Summaries and study assistance with Essentials of Negotiation on worldsupporter.org

Related content on joho.org

Boeksamenvatting bij Feilloos adviseren van Bock

Boeksamenvatting bij Feilloos adviseren van Bock

Samenvattingen en studiehulp bij Feilloos adviseren van Bock

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: De adviseur
 • Hoofdstuk 2: Technieken alleen zijn niet voldoende
 • Hoofdstuk 3: Feilloos kunnen adviseren
 • Hoofdstuk 4: Contractering
 • Hoofdstuk 5: Contractbespreking
 • Hoofdstuk 6: Knelpunten in de contracteringsfase
 • Hoofdstuk 7: Een interne adviseur
 • Hoofdstuk 8: Het begrijpen van weerstand
 • Hoofdstuk 9: Het wegnemen van weerstand
 • Hoofdstuk 10: Van diagnose naar het onderzoek
 • Hoofdstuk 11: Onderzoek op organisatiebreed niveau
 • Hoofdstuk 12: Het ontdekken van talenten, capaciteiten en mogelijkheden
 • Hoofdstuk 13: Verzamelen van gegevens
 • Hoofdstuk 14: Voorbereiden op feedback
 • Hoofdstuk 15: Het leiden van een feedbackbijeenkomst
 • Hoofdstuk 16: Implementeren
 • Hoofdstuk 17: Elementen van engagement
 • Hoofdstuk 18: Een adviseur als leraar
 • Hoofdstuk 19: Kern van de zaak

Naar de samenvatting

Meer lezen

Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Images of organization van Morgan

Boeksamenvatting bij Images of organization van Morgan

Samenvattingen en studiehulp bij Images of organization van Morgan

 • Boeksamenvatting bij Images of organization van Morgan is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Introductie tot Images of organization - Chapter 1
 • Organisaties als machines - Chapter 2
 • Organisaties als organismen - Chapter 3
 • Organisaties als hersens - Chapter 4
 • Organisaties als culturen - Chapter 5
 • Organisaties als politieke systemen - Chapter 6
 • Organisaties als psychische gevangenissen - Chapter 7
 • Organisaties als transformaties, flux - Chapter 8
 • Organisaties als instrumenten van overheersing - Chapter 9
 • Uitdaging van de metafoor - Chapter 10
 • Het lezen en vormen van organisatorisch leven & Postscriptum - Chapter 11 & 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Organisatiepsychologie en arbeidspsychologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

Boeksamenvatting bij Information Systems Today: Managing in the Digital World van Valacich & Schneider

Boeksamenvatting bij Information Systems Today: Managing in the Digital World van Valacich & Schneider

Samenvattingen en studiehulp bij Information Systems Today: Managing in the Digital World van Valacich & Schneider

 • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

Naar de samenvatting

Meer lezen

Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

Boeksamenvatting bij Leadership: Theory and Practice van Northouse

Boeksamenvatting bij Leadership: Theory and Practice van Northouse

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Leadership: Theory and Practice van Northouse is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 •     Wat houdt leiderschap in? - Chapter 1
 •     Wat zijn de eigenschappen van een leider? - Chapter 2
 •     Over welke vaardigheden dient een leider te beschikken? - Chapter 3
 •     Wat is de behavioristische invalshoek van leiderschap? - Chapter 4
 •     Wat houdt het situationele leiderschapsmodel in? - Chapter 5
 •     Wat houdt de path-goal theory in? - Chapter 6
 •     Wat is de theorie van leader-member exchange? - Chapter 7
 •     Wat houdt transformationeel leiderschap in? - Chapter 8
 •     Wat is authentiek leiderschap? - Chapter 9
 •     Wat houdt dienaars leiderschap in? - Chapter 10
 •     Wat is adaptief leiderschap? - Chapter 11
 •     Wat is volggedrag? - Chapter 12
 •     Wat is de ethiek van leiderschap? - Chapter 13
 •     Wat houdt teamleiderschap in? - Chapter 14
 •     Wat is de relatie tussen sekse en leiderschap? - Chapter 15
 •     Wat is de relatie tussen cultuur en leiderschap? - Chapter 16
 •     Leadership: Theory and practice - Northouse - BulletPoints
 •     Leadership: Theory and practice - Northouse - TentamenTickets

Samenvattingen en studiehulp bij Leadership: Theory and Practice gebruiken

Studie en kennis bij Leadership: Theory and Practice

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Leadership: Theory and Practice

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Leadership in Organizations van Yukl

Boeksamenvatting bij Leadership in Organizations van Yukl

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Leadership in Organizations van Yukl is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 •     Wat ligt ten grondslag aan leiderschap in organisaties - Chapter 1
 •     Wat is de aard van bestuurlijk werk? - Chapter 2
 •     Welke soorten leiderschapgedragingen zijn er? - Chapter 3
 •     Wat is de invloed van leiderschap op veranderingen? - Chapter 4
 •     Wat is empowerment- leiderschap? - Chapter 5
 •     Wat zijn de eigenschappen en vaardigheden van een leider? - Chapter 6
 •     Wat zijn contingentietheorieën? - Chapter 7
 •     Wat is de kern van leiderschap? - Chapter 8
 •     Wat zijn tweeledige theorieën? - Chapter 9
 •     Wat is teamleiderschap? - Chapter 10
 •     Wat houdt strategisch leiderschap in? - Chapter 11
 •     Wat zijn de emotionele en symbolische aspecten van leiderschap? - Chapter 12
 •     Wat zijn de ethische aspecten van leiderschap? - Chapter 13
 •     Wat voor cross-cultureel onderzoek bestaat over leiderschap? - Chapter 14
 •     Op welke manieren kunnen leiderschapscompetenties ontwikkeld worden? - Chapter 15
 •     Wat zijn de toekomstige richtingen van leiderschapsonderzoek? - Chapter 16

Samenvattingen en studiehulp bij Leadership in Organizations gebruiken

Studie en kennis bij Leadership in Organizations

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Leadership in Organizations

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Management and Organization van Paul en Peet

Boeksamenvatting bij Management and Organization van Paul en Peet

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Management and Organization van Paul en Peet is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 •     Fundamenten van management en organisaties (1)
 •     Organisaties en organisatie effectiviteit (2)
 •     Belanghebbende, managers en ethiek (3)
 •     Organiseren in een veranderende, globale omgeving (4)
 •     Creëren en managen van de organisatie cultuur (5)
 •     Organisatie transformaties: geboorte, groei, afname en de dood (6)
 •     Besluitvorming, leren, kennis management en informatie technologie (7)
 •     Innovatie, intrapreneurship en creativiteit (8)
 •     Managen van conflict, macht en politiek (9)
 •     Management and Organization - Paul & Peet - BulletPoints

Samenvattingen en studiehulp bij Management and Organization gebruiken

Studie en kennis bij Management and Organization

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Management and Organization

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

Samenvattingen en studiehulp bij Management Science Modeling van Winston & Albright

 • Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Introductie modelleren
 • 2. Introductie werkbladmodelleren
 • 3. Regressie- en voorspellingsmodellen
 • 4. Introductie optimalisatie modellering
 • 5. Lineaire programmeringsmodellen
 • 6. Netwerkmodellen
 • 7. Optimalisatiemodellen met integer variabelen
 • 8. Non-lineaire optimalisatiemodellen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

 

Study guide with Mastery in Coaching by Passmore

Study guide with Mastery in Coaching by Passmore

Study guide with Mastery in Coaching

  Online summaries and study assistance with the 1st edition of Mastery in Coaching by Passmore

  Related content on joho.org

  Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

  Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

  Samenvattingen en studiehulp bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

  • Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat houdt operations and supply chain management in? - Chapter 1
  • Wanneer is een bedrijfsstrategie duurzaam? - Chapter 2
  • Hoe voorspel je de vraag? - Chapter 3
  • Hoe bepaal je de benodigde capaciteit? - Chapter 4
  • Hoe zien projecten eruit? - Chapter 5
  • Hoe ontwerp je een productieproces? - Chapter 6
  • Hoe ziet een dienst proces eruit? - Chapter 7
  • Wat verstaan we onder plannen omtrent verkoop en uitvoering? - Chapter 8
  • Hoe plan je materiële vereisten? - Chapter 9
  • Wat is kwaliteitsmanagement en Six Sigma? - Chapter 10
  • Hoe ziet voorraad management eruit? - Chapter 11
  • Wat verstaan we onder lean binnen supply chains? - Chapter 12
  • Waarom besteden bedrijven processen uit? - Chapter 13
  • Wat verstaan we onder locatie, logistiek en distributie? - Chapter 14

  Naar de samenvatting

  Table of contents English summary

  • What do Operations and Supply Chain Management mean? - Chapter 1
  • When is a business strategy sustainable? - Chapter 2
  • How do you predict the demand? - Chapter 3
  • How do you determine the required capacity? - Chapter 4
  • What do projects look like? - Chapter 5
  • How do you design a production process? - Chapter 6
  • What does a service process look like? - Chapter 7
  • What do we mean by sales and execution plans? - Chapter 8
  • How do you plan material requirements? - Chapter 9
  • What is quality management and Six Sigma? - Chapter 10
  • What does stock management look like? - Chapter 11
  • What does "lean" mean in supply chain management? - Chapter 12
  • Why do companies outsource processes? - Chapter 13
  • What do we mean by location, logistics, and distribution? - Chapter 14

  To the English summary

  Meer lezen

  ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

  Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

  Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

  Samenvattingen en studiehulp bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

  • Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat ligt er ten grondslag aan organisatiegedrag? - Chapter 1
  • Welke rol spelen persoonlijke dynamieken binnen organisatiegedrag? - Chapter 2
  • Wat zijn waarden, houdingen en emoties en hoe beïnvloeden deze organisatiegedrag? - Chapter 3
  • Welke rol speelt communicatie binnen organisatiegedrag? - Chapter 4
  • Welke rol spelen motivatie en werktevredenheid binnen organisatiegedrag? - Chapter 5
  • Wat houdt procesmotivatie in? - Chapter 6
  • Wat is groepsdynamica en hoe kan dit gedrag binnen organistaties beïnvloeden? - Chapter 7
  • Hoe kan teamwork worden ingezet binnen organisaties en welke valkuilen zijn er? - Chapter 8
  • Hoe werkt besluitvorming binnen organisaties? - Chapter 9
  • Wat is organisatiecultuur en hoe kan dit worden beïnvloed? - Chapter 10
  • Wat is een organisatieklimaat? - Chapter 11
  • Welke rollen spelen macht en politiek in een organisatie? - Chapter 12
  • Welke leiderschapsstijlen zijn er? - Chapter 13
  • Wat is organisationele architectuur? - Chapter 14
  • Hoe kan een organisatie worden gediagnosticeerd en veranderd? - Chapter 15
  • Organisational Behaviour - Sinding et al. (6e druk ) - TentamenTests
  • Organisational Behaviour - Sinding et al. (6e druk) - BulletPoints (NL)

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Organisatiepsychologie en arbeidspsychologie als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

  Boeksamenvatting bij Organisation Theory: Concepts and Cases van Robbins & Barnwell

  Boeksamenvatting bij Organisation Theory: Concepts and Cases van Robbins & Barnwell

  Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Een samenvatting bij Organisation Theory: Concepts and Cases van Robbins & Barnwell is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoud:

  • What are the basic principles of organization theory? - Chapter 1
  • What are the most important organizational management theories? - Chapter 2
  • How can organizational effectiveness be achieved? - Chapter 3
  • How to structure and classify organizations? - Chapter 4
  • How to strategically structure an organization? - Chapter 5
  • How can the size of an organization influence the organization's strategy and structure? - Chapter 6
  • How to manage technology and structure within an organization? - Chapter 7
  • How can organization's environment influence the organization's strategy and structure? - Chapter 8
  • What is the power-control view on organizational structure? - Chapter 9
  • What is the purpose of structuring an organization? - Chapter 10
  • How to manage an organization's internal environment? - Chapter 11
  • How to manage organisational change? - Chapter 12
  • How to define an organisational culture? - Chapter 13
  • What are the main theories on organizational growth and decline? - Chapter 14
  • What is innovation and knowledge management? - Chapter 15
  • What is the influence of women in organizations? - Chapter 16
  • Organisation Theory: Concepts and Cases - Robbins & Barnwell - 5th edition - BulletPoints

  Samenvattingen en studiehulp bij Robbins & Barnwell gebruiken

  Studie en kennis bij Organisation Theory

  Management en leiderschap als studie en kennisgebied

  Stagelopen en werken in het buitenland bij Organisation Theory

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

  Study guide with Organization Development and Change by Cummings & Worley

  Study guide with Organization Development and Change by Cummings & Worley

  Study guide with Organization Development and Change

  Summaries and study assistance with the 10th edition of Organization Development and Change by Cummings & Worley

  Related content on joho.org

  Boeksamenvatting bij Organizational Theory, Design, and Change van Jones

  Boeksamenvatting bij Organizational Theory, Design, and Change van Jones

  Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Een samenvatting bij Organizational Theory, Design, and Change van Jones is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoud:

  • Hoe kan het organisatieontwerp de effectiviteit beinvloeden? - Chapter 1
  • Wat zijn de (ethische) verantwoordelijkheden van managers en andere belanghebbenden binnen een organisatie? - Chapter 2
  • Hoe kan een veranderende omgeving worden georganiseerd? - Chapter 3
  • Wat maakt het zo lastig om een goed organisatieontwerp te maken? - Chapter 4
  • Hoe kunnen autoriteit en controle goed worden gewaarborgd in een organisatieontwerp? - Chapter 5
  • Hoe kunnen specialisatie en coördinatie goed worden gewaarborgd in een organisatieontwerp? - Chapter 6
  • Hoe ontstaat een organisatiecultuur en hoe kan deze worden beïnvloed? - Chapter 7
  • Hoe kan er rekening worden gehouden met de veranderende wereldeconomie in een organisatieontwerp en strategie? - Chapter 8
  • Hoe kunnen competenties en technologie worden meegenomen in een organisatieontwerp? - Chapter 9
  • Welke types en vormen van organisatieverandering zijn er? - Chapter 10
  • Wat zijn de verschillende levensfasen van een organisatie? - Chapter 11
  • Hoe kan de kennis van een organisatie worden georganiseerd? - Chapter 12
  • Hoe kunnen innovatie en creativiteit binnen een organisatie worden georganiseerd? - Chapter 13
  • Hoe kunnen (interne) conflicten, macht en politiek invloed hebben op een organisatie? - Chapter 14

  Samenvattingen en studiehulp bij Organizational Theory, Design, and Change gebruiken

  Studie en kennis bij Organizational Theory, Design, and Change

  Management en leiderschap als studie en kennisgebied

  Stagelopen en werken in het buitenland bij Organizational Theory, Design, and Change

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

  Boeksamenvatting bij Our Iceberg is Melting van Kotter & Rathgeber

  Boeksamenvatting bij Our Iceberg is Melting van Kotter & Rathgeber

  Samenvattingen en studiehulp bij Our Iceberg is Melting van Kotter & Rathgeber

  • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat is veranderingsmanagement? - Chapter 1
  • Wat zijn de stappen van het veranderingsmanagement model? - Chapter 2

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

  Boeksamenvatting bij Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen van Verhaar

  Boeksamenvatting bij Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen van Verhaar

  Samenvattingen en studiehulp bij Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen van Verhaar

  • Samenvattingen en studiehulp voor bedrijfskundige en economische opleidingen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Introductie tot projectmanagement - Chapter 1
  • Proces van creatie - Chapter 2
  • De belangrijkste onderdelen van evenementen - Chapter 3
  • Het concept van projectmanagement - Chapter 4
  • Evenementenproject; een stappenplan - Chapter 5
  • Conferentieproject: een stappenplan - Chapter 6
  • De organisatie achter een project - Chapter 7
  • De begroting en budgettering van een project - Chapter 8
  • De financiering van verschillende soorten projecten - Chapter 9
  • De planning van een project - Chapter 10
  • De marketing en communicatie van een project - Chapter 11
  • Een multiprojectorganisatie opzetten - Chapter 12
  • Begrippenlijst - Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

  Studiebundel Bedrijfskunde Bachelor 2 - RUG

  Studiebundel Bedrijfskunde Bachelor 2 - RUG

   

  Alternatieve materialen & Keuzehulp

  Bedrijf en economie bestuderen: vakken en studiegebieden

  Bedrijf en economie bestuderen: vakken en studiegebieden

  Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

  Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

  Samenvattingen en studiehulp: per studie, vak en vakgebied

  Samenvattingen en studiehulp: per studie, vak en vakgebied

   

  Stage, Vrijwilligerswerk & Werk in het buitenland

   

  Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen bedrijven en economische instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

  Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen bedrijven en economische instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

   

  Support center & Bestellen

   

  JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
  JoHo: paginawijzer

   Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

   Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

   

   

  JoHo: concept

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: footprint achterlaten

  To my lists & bundles

  (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

  JoHo: pagina topic
  Samenvattingen en studiehulp voor o.a. boekhouden, economie, financieel management, HRM, ICT, International Business, leiderschap, onderzoeksmethoden van bedrijfskunde en economie