Rechten & Juridische Opleidingen: samenvattingen en studiehulp

Toolshops voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

 

Samenvattingen en studiehulp voor rechten en juridische opleidingen

 

Samenvattingen en studiehulp per opleiding van rechten en juridische opleidingen

o.a. Amsterdam - Groningen - Leiden - Open Universiteit - Rotterdam - Utrecht

Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Rechten en juridische opleidingen: samenvattingen en studiehulp per opleiding

Rechten en juridische opleidingen: samenvattingen en studiehulp per opleiding

Studiebundel Rechten Bachelor 1 - UL
Studiebundel Rechten Bachelor 2 - RUG
Studiebundel Rechten Bachelor - UvA

Studiebundel Rechten Bachelor - UvA

Rechten & Juridische Opleidingen: Print- & Pickup Shop
JoHo Samenvattingen & Studiehulp: Rechten & Juridische Opleidingen

JoHo Samenvattingen & Studiehulp: Rechten & Juridische Opleidingen

Rechten: JoHo's per opleiding

 Universiteit Leiden

Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden studeren met samenvattingen en studiehulp op JoHo WorldSupporter:

 

 Meer Opleidingen en Universiteiten

Rechten: JoHo's per studiegebied

 

Recht en bestuur

Recht en bestuur bestuderen per studiegebied en werkveld met samenvattingen en studiehulp op JoHo WorldSupporter:

Law and administration

Recht en bestuur bestuderen per studiegebied en werkveld met samenvattingen en studiehulp op JoHo WorldSupporter:

Algemene rechtswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Algemene rechtswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Denken als Jurist

Boeksamenvatting bij Denken als Jurist

Samenvattingen en studiehulp bij Denken als Jurist

 • Boeksamenvatting bij Denken als Jurist is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is het verschil tussen echte en juridische problemen? - Chapter 1
 • Welke personen kennen we in het recht? - Chapter 2
 • Welke objecten kennen we in het recht? - Chapter 3
 • Welke handelingen in het recht zijn er mogelijk? - Chapter 4
 • Uit welke rechtsbronnen bestaat het Nederlandse recht? - Chapter 5
 • Wat zijn de interpretatiemethoden van de rechter? - Chapter 6
 • Wat is de betekenis van onrechtmatigheid? - Chapter 7
 • Wat is toerekenbaarheid? - Chapter 8
 • Wat is de functie van een causaal verband? - Chapter 9
 • Hoe is de rechterlijke macht georganiseerd? - Chapter 10
 • Wat maakt een eerlijk proces? - Chapter 11
 • Hoe worden feiten bewezen in het recht? - Chapter 12
 • Wat is uitvoering? - Chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers

Boeksamenvatting bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers

Samenvattingen en studiehulp bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers

 • Boeksamenvatting bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de betekenis van het contractenrecht in de zakenwereld? - Chapter 1
 • Wat zijn de sociale functies van wetgeving? - Chapter 2
 • Wat is de rol van recht in de maatschappij? - Chapter 3
 • Hoe gaan landeigenaren om met conflicten over loslopend vee? - Chapter 4
 • Hoe draagt litigation bij aan verandering? - Chapter 5
 • Wat is de sociale werking van wetgeving? - Chapter 6
 • Abonneebundel met online oefenvragen van De sociale werking van het recht - Griffiths & Weyers - 1e druk

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht & Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Study guide with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen by De Blois

Study guide with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen by De Blois

 

Study guide with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

  Online summaries and study assistance with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen by De Blois

  Related content on joho.org

  Boeksamenvatting bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier

  Boeksamenvatting bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier

   

  Samenvattingen en studiehulp bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier

  • Boeksamenvatting bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat is de aard van het recht? - Chapter 1
  • Wat is de moraliteit van het recht? - Chapter 2
  •  Hoe vormt de rechter recht? - Chapter 3
  •  Wat is het effect van internationaal recht op soevereiniteit? - Chapter 4
  •  Is het recht rechtvaardig? - Chapter 5
  •  Hoe worden straffen gerechtvaardigd? - Chapter 6
  •  Wat is de betekenis van vrijheid volgens het recht? - Chapter 7
  •  Wat is de betekenis van gelijkheid volgens het recht? - Chapter 8
  •  Wat is de betekenis van solidariteit in de Nederlandse rechtsstaat? - Chapter 9

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

  Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt

  Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt

  Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt

  • Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Wat houdt het Nederlandse recht in het kort in? - Chapter 1
  • Wat is de Trias Politica en hoe is deze gedachte terug te vinden in Nederland? - Chapter 2
  • Hoe ziet de wetgeving in Nederland eruit? - Chapter 3
  • Hoe werkt de rechtspraak? - Chapter 4
  • Hoe werkt het bestuursrecht in Nederland? - Chapter 5
  • Hoe werkt het burgerlijk recht? - Chapter 6
  • Welke rechten kunnen rusten op goederen? - Chapter 7
  • Hoe komen overeenkomsten tot stand? - Chapter 8
  • Wat zijn verbintenissen uit de wet? - Chapter 9
  • Hoe werkt het burgerlijk procesrecht? - Chapter 10
  • Wat houdt ondernemingsrecht in? - Chapter 11
  • Wat houdt het arbeidsrecht in? - Chapter 12
  • Hoe werkt het strafrecht? - Chapter 13
  • Hoe werkt het strafprocesrecht? - Chapter 14
  • Wat is de rol van het internationaal en Europees recht? - Chapter 15
  • Bulletsamenvattingen per hoofdstuk bij de 20e druk van Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt - Chapter

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht en bestuur als studie en kennisgebied Samenvattingen en studiehulp gebruiken:

  Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

  Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

  Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

  Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

  • Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Welke rechtsverkenningen zijn belangrijk? - Chapter 1
  • Waaruit bestaan rechtsvinding en rechtswetenschap? - Chapter 2
  • Hoe ziet het Nederlandse staatsrecht er uit? - Chapter 3
  • Waaruit is het strafrecht opgebouwd? - Chapter 4
  • Wanneer en hoe wordt privaatrecht toegepast? - Chapter 5
  • Wanneer worden rechtsvergelijking en volkenrecht gebruikt? - Chapter 6
  • Hoe zijn de mensenrechten tot stand gekomen? - Chapter 7

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht en bestuur als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat en jurist

   

  Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

  Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

  Samenvattingen en studiehulp bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

  • Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

  Inhoudsopgave

  • Hoofdstuk 1: Contextualisme en rechtsbegrip
  • Hoofdstuk 2: Rechtsbegrip en de indeling van het juridische landschap
  • Hoofdstuk 3: Het normatieve moment van het rechtsbegrip: het recht als systeem van bronnen en begrippen
  • Hoofdstuk 4: Het ideële moment; waarden van mensen & recht
  • Hoofdstuk 5: Het actuele moment; maatschappelijke gebruiken/praktijken
  • Hoofdstuk 6: Democratische rechtsstaat
  • Hoofdstuk 7: Persoon, feit en handeling
  • Hoofdstuk 8: Het strafrecht
  • Hoofdstuk 9: De omstandigheden van het geval in het privaatrecht
  • Hoofdstuk 10: Bestuur en burger: de normering van overheidshandelen
  • Hoofdstuk 11: Recht als praktijk: de rechtspraak
  • Hoofdstuk 12: Recht als wetenschap
  • Begrippenlijst

  Naar de samenvatting

  Meer lezen

  Recht & Bestuur als studie en kennisgebied

  Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

  Rechten & Juridische Opleidingen: Print- & Pickup Shop

  Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

  Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

  Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

   

  Studiehulp & Alternatieven

   

  Recht en bestuur: vak- en studiegebieden

  Recht en bestuur: vak- en studiegebieden

  Beleid, internationaal en politiek studeren: vak- en studiegebieden

  Beleid, internationaal en politiek studeren: vak- en studiegebieden

   

  Stage, Vrijwilligerswerk & Werk in het buitenland

   

  Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen juridische en bestuursinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

  Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen juridische en bestuursinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

   

  Support center & Bestellen

   

  Printsamenvattingen Rechten & Juridische Opleidingen

  Printsamenvattingen Rechten & Juridische Opleidingen

  Geprinte samenvatting bij de 6e druk van Europees Recht: Algemeen deel van Eijsbouts et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 11e druk van Grondslagen van het Recht 1: Hoofdlijnen van De Blois - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 13e druk van Het beslissingsmodel van 348/350 Sv van Koopmans - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 5e druk van Jeugdstrafrecht, in internationaal perspectief van Weijers - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 19e druk van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 6e druk van Omgevingsrecht van Boeve et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 16e druk van Ons strafrecht 1: Het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 14e druk van Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 14e druk van Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 2e druk van Recht als raadsel: Een inleiding in de rechtsfilosofie van Westerman - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 22e druk van Stein/Rueb Compendium Burgerlijk procesrecht van Gras et al. - Print Product
  Geprinte samenvatting bij de 17e druk van Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde - Print Product
  JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
  JoHo: paginawijzer

   Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

   Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

   

   

  JoHo: concept

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: footprint achterlaten

  To my lists & bundles

  (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

  JoHo: pagina topic
  Samenvattingen en studiehulp voor: rechten en juridische opleidingen