Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

  Bundel

JoHo: crossroads uit de bundels
Strafrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Beginselen van het strafrecht van Van Enschedé
Boeksamenvatting bij Criminological Theory. Context and Consequences van Lilly et al.
Boeksamenvatting bij Elementair materieel strafrecht van Ter Haar e.a.
Boeksamenvatting bij Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht van Kronenberg en De Wilde
Boeksamenvatting bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv van Koopmans
Boeksamenvatting bij Het Nederlands strafprocesrecht van Corstens ea.
Boeksamenvatting bij International Criminal Law and Procedure van Cryer e.a.
Study guide with Jeugdstrafrecht: In internationaal perspectief by Weijers
Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht van De Hullu
Boeksamenvatting van Ons strafrecht 1: het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk
Boeksamenvatting bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge
Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 7: Bewijs van Rutgers & Krans
Boeksamenvatting bij Strafrecht met mate van Klip
Boeksamenvatting bij Studieboek materieel strafrecht van Kelk & De Jong
Strafrecht & Criminologie: stage tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf van Huizink
Boeksamenvatting bij De juridische organisatie van de onderneming van Dorresteijn & van het Kaar
Boeksamenvatting bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze ea.
Boeksamenvatting bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens
Boeksamenvatting bij Juridische aspecten van bedrijfskunde van Grooten
Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde
Boeksamenvatting bij Van het concern van Bartman
Boeksamenvatting bij Van personenvennootschappen van Mohr & Meijers
Ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen II
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Economie, bedrijfskunde en organisatie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Arbeidsrecht & Sociaal recht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Arbeidsrechtelijke Themata van Loonstra & Zondag
Boeksamenvatting bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al.
Boeksamenvatting bij Inleiding Nederlands sociaal recht van Heerma van Voss & Barentsen
Boeksamenvatting bij Sociale zekerheidsrecht van Klosse & Vonk
Boeksamenvatting bij Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Economie, bedrijfskunde en organisatie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Fiscaal recht: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Algemene wet inzake rijksbelastingen van De Blieck & van Amersfoort
Boeksamenvatting bij Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a.
Boeksamenvatting bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze ea.
Boeksamenvatting bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens
Boeksamenvatting bij Overheidsfinanciën van Kam ea.
Boeksamenvatting bij Hoofdzaken belastingrecht van Marres ea.
Boeksamenvatting bij Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren van Rijkers
Boeksamenvatting bij Praktisch fiscaalrecht van Damen
Boeksamenvatting bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten
Boeksamenvatting bij Wegwijs in de Successiewet van Martens & Sonneveldt
Boeksamenvatting bij Wegwijs in de vennootschapsbelasting van Bouwman
Boeksamenvatting bij Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht van Burgers ea.
Fiscaal recht: Uitgelicht oefenmateriaal - Themabundel
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Contractrecht en huurrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Hoofdlijnen in het huurrecht van Kloosterman ea.
Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.
Boeksamenvatting bij Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf van Huizink
Privaatrecht & Overeenkomsten: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
ICT Recht en kennismanagement: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen
Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems van Romney & Steinbart
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken intellectuele eigendom van Visser
Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh
Boeksamenvatting bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh
Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright
Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase
Boeksamenvatting bij Strategic management of information systems van Pearlson & Saunders
ICT Recht & Intellectueel Eigendom - studie en kennis
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Internationaal publiekrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Comparative Law van Siems
Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma
Boeksamenvatting bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht van Schrijver
Boeksamenvatting bij International Business Law (Groningen University)
Boeksamenvatting bij International Law van Klabbers
Boeksamenvatting bij International Law van Shaw
Boeksamenvatting bij Kern van het internationaal publiekrecht van Nollkaemper
Internationaal recht & Internationaal publiekrecht: stage tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Europees recht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca
Boeksamenvatting bij For European Law: An Introduction to European Lawv van Schütze
Boeksamenvatting bij European Union Law van Chalmers
Boeksamenvatting bij Europees Recht: Algemeen deel van Eijsbouts et al.
Boeksamenvatting bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis van Lokin & Zwalve
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I: Inleiding en zakenrecht van Zwalve
Europees recht & Europese Unie: stage tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Goederenrecht en vermogensrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Zwaartepunten van het vermogensrecht van Reehuis
Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Vermogensrecht van Nieuwenhuis
Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp
Boeksamenvatting bij SBR 2: Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot
Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
Boeksamenvatting bij Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten van Asser
Goederenrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Samenvattingen en studiehulp per kennis- en studiegebied: Vermogensrecht – Bundel
Privaatrecht & Overeenkomsten: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Personen- familie-, huwelijksvermogens- en erfrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Compendium van het personen- en familierecht van Wortmann & Van Duijvendijk-Brand
Boeksamenvatting bij De Notariswet van Melis
Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama
Boeksamenvatting bij Handboek erfrecht van Van Mourik
Boeksamenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea.
Boeksamenvatting bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Nederlands Recht van Eding e.a.
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht van Mellema-Kranenburg & Cornelissen
Boeksamenvatting bij Monografieën Privaatrecht, deel 1: Erfrecht van Van Mourik
Boeksamenvatting bij Nederlands Burgerlijk Procesrecht van Snijders e.a.
Boeksamenvatting bij Personen- en Familierecht & Erfrecht: In een notendop van Ter Haar & Kolkman
Boeksamenvatting bij SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht van Nuytinck
Boeksamenvatting bij Stein/Rueb Compendium Burgerlijk procesrecht van Gras e.a.
Boeksamenvatting bij Zwaartepunten van het vermogensrecht van Reehuis
Erfrecht & Internationaal privaatrecht: stage tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij A New Introduction to Jurisprudence Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law van Cliteur & Ellian
Boeksamenvatting bij Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht van Zwalve
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken grondrechten van Nieuwenhuis ea.
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis van Lokin & Zwalve
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I: Inleiding en zakenrecht van Zwalve
Boeksamenvatting bij Legaliteit en legitimiteit: de grondslagen van het recht van Cliteur & Ellian
Boeksamenvatting bij Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis van Hallebeek
Boeksamenvatting bij Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten van Lokin & Brandsma
Boeksamenvatting bij Recht als raadsel: Een inleiding in de rechtsfilosofie van Westerman
Boeksamenvatting bij Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie van Maris & Jacob
Boeksamenvatting bij Straf en Schadevergoeding: drie historische hoofdstukken van Broers
Boeksamenvatting bij The Concept of Law van H.L.A. Hart
Boeksamenvatting bij The Fall and Rise of Blasphemy Law van Cliteur & Herrenberg
Boeksamenvatting bij Vergelding en vergoeding: enkele grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad van Feenstra
Filosofie & Rechtsgeschiedenis: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Bestuursrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij AB Klassiek van Barkhuysen
Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen
Boeksamenvatting bij Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van Bröring et al.
Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.
Boeksamenvatting bij De bestuurlijke organisatie van Nederland van Engels & Fraanje
Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.
Boeksamenvatting bij Openbaar Bestuur: Beleid, organisatie en politiek van Bovens et al.
Boeksamenvatting bij Over recht gesproken: een inleiding tot het recht van Soeteman
Boeksamenvatting bij 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid van Barkhuysen e.a.
Staatsrecht & Bestuurskunde: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Staatsrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Beginselen van de democratische rechtsstaat van Burkens ea.
Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea.
Boeksamenvatting bij Comparative Law van Siems
Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann
Boeksamenvatting bij De Strijd om de Democratie: Essays over Democratische Zelfverdediging van Ellian e.a.
Boeksamenvatting bij Grondrechten: De nationale, Europese en internationale dimensie van Gerards
Boeksamenvatting bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van Van der Pot
Boeksamenvatting bij Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken grondrechten van Nieuwenhuis ea.
Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
Staatsrecht & Bestuurskunde: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Handelsrecht & Zakenrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Van Haven en Handel van Haak & Zwitser
Boeksamenvatting bij Inleiding Handelsrecht van Van Huizen
Boeksamenvatting bij Hoofdzaken Verzekeringsrecht van Wery & Mendel
Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.
Privaatrecht & Overeenkomsten: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Goederenrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Zwaartepunten van het vermogensrecht van Reehuis
Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Vermogensrecht van Nieuwenhuis
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht van Mellema-Kranenburg & Cornelissen
Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
Boeksamenvatting bij SBR 2: Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot
Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp
Privaatrecht & Overeenkomsten: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen II
Welke verschillen zijn er tussen Nederlandse en buitenlandse vormen van vennootschappen en hoe ontwikkelen ze zich?
Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde
Boeksamenvatting bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze ea.
Boeksamenvatting bij De juridische organisatie van de onderneming van Dorresteijn & van het Kaar
Ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Faillissementsrecht en Insolventierecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Monografieën Privaatrecht: Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van Buchem-Spapens & Pouw
Boeksamenvatting bij Insolventie van Huizink
Boeksamenvatting bij Insolventierecht van Polak et al.
Boeksamenvatting bij Insolventierecht van Vriesendorp
Boeksamenvatting bij Verhaal, uitwinning en rangorde: Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht van Van Boom
Privaatrecht & Overeenkomsten: opleiding tot studeren in het buitenland
Fiscaal recht en belastingrecht studeren tot stage in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Algemene rechtswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Denken als Jurist
Boeksamenvatting bij De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie van Griffiths & Weyers
Study guide with Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen by De Blois
Boeksamenvatting bij Grondslagen van het recht 2: Achtergronden van Rosier
Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian
Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.
Juridische vaardigheid & Rechtspraktijk: studie en kennis
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Intellectueel eigendomsrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Bescherming van de intellectuele eigendom van Geerts
Boeksamenvatting bij Hoofdzaken Intellectuele Eigendom van Kooij
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken intellectuele eigendom van Visser
Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh
ICT Recht & Intellectueel Eigendom - studie en kennis
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Onroerend goedrecht & Vastgoed: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof
Boeksamenvatting bij Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten van Asser
Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Vermogensrecht van Nieuwenhuis
Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp
Boeksamenvatting bij SBR 2: Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot
Boeksamenvatting bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten
Privaatrecht & Overeenkomsten: opleiding tot studeren in het buitenland
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Criminologie en victimologie: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Actuele criminologie van Van Dijk
Boeksamenvatting bij Basisboek criminologie van Kolthoff
Boeksamenvatting bij Comparative criminal justice van Pakes
Boeksamenvatting bij Criminological Theory. Context and Consequences van Lilly et al.
Boeksamenvatting bij De Psychiatrie in het Nederlands Recht van Raes e.a.
Boeksamenvatting bij Economie van misdaad en straf van van Velthoven
Study guide with Forensic psychology: crime, justice, law, interventions by Davies & Beech
Boeksamenvatting bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv van Koopmans
Boeksamenvatting bij Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit van Weijers & Eliaerts
Study guide with Justitiële interventies: Voor jeugdige daders en risicojongeren by Weijers
Boeksamenvatting bij Space, Time, and Crime van Hart & Lersch
Pedagogiek, onderwijskunde en opvoeding: uitgelichte boeksamenvattingen
Psychologie en Gedragswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Criminaliteit, criminologie en crimineel gedrag in binnen en buitenland : activiteiten en thema's
Verzekeringsrecht en verzekeringen: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen
Hoe zijn verzekeringen bij wet geregeld?
Wat wordt er geregeld via het verzekeringsrecht?
Boeksamenvatting bij Hoofdzaken Verzekeringsrecht van Wery & Mendel
Boeksamenvatting bij Van Haven en Handel van Haak & Zwitser
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Arbeidspsychologie en -recht, human resources en organisatiepsychologie: uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij An Introduction to Contemporary Work Psychology van Peeters e.a.
Boeksamenvatting bij Applied Psychology in Human Resource Management van Cascio & Aguinis
Boeksamenvatting bij Campus Handboek Human Resource Management: Back to Basics van Lievens
Boeksamenvatting bij Cross-Cultural Management van Thomas & Peterson
Study guide with Essentials of Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach by Scandura
Boeksamenvatting bij Essentials of Organizational Behavior van Robbins & Judge
Boeksamenvatting bij Groepsdynamica: Theorie en vaardigheden van Johnson & Johnson
Boeksamenvatting bij Handbook of coaching psychology van Palmer & Whybrow
Boeksamenvatting bij Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay
Boeksamenvatting bij Human Resource Management: Functions, Applications, and Skill Development van Lussier & Hendon
Boeksamenvatting bij Images of organization van Morgan
Boeksamenvatting bij Joining Together: Group theory and Group skills van Johnson & Johnson
Boeksamenvatting bij Mastery in Coaching van Passmore
Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom
Study guide with Organizational Behavior: Emerging Knowledge, Global Reality by McShane & Von Glinow
Study guide with Organizational Behavior by Neck a.o.
Study guide with Organizational Change: Theory and Practice by Burke
Boeksamenvatting bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea.
Study guide with The Psychology of Advertising by Fennis and Stroebe
Boeksamenvatting bij The Psychology of Personnel Selection van Chamorro ea.
Boeksamenvatting bij Understanding and Managing Organizational Behavior van George & Jones
Study guide with Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology by Conte & Landy
Boeksamenvatting bij Work psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace van Arnold & Randall
Tools voor JoHo abonnees: uitgelichte boeksamenvattingen rond arbeids- en organisatiepsychologie
Economie, bedrijfskunde en organisatie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Psychologie en Gedragswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels
Academische vaardigheden: uitgelichte boeksamenvattingen
Communicatie en kennisoverdracht: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Economie, bedrijfskunde en organisatie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Filosofie en wijsbegeerte: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
ICT, Techniek en transport: uitgelichte boeksamenvattingen
Interculturele communicatie en antropologie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Maatschappelijke en sociale studies: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Natuur en milieubescherming: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Onderzoek, onderzoeksmethoden en wetenschap: uitgelichte boeksamenvattingen
Pedagogiek, onderwijskunde en opvoeding: uitgelichte boeksamenvattingen
Psychologie en Gedragswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Sport, toerisme en vrije tijd: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Statistiek en onderzoeksmethoden: uitgelichte boeksamenvattingen
Studie, kennis en wetenschap: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Competenties en vaardigheden: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen - bundels
Geluk en tevredenheid: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen
Solliciteren en psychologische tests: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Samenvattingen & JoHo: startpagina en introductie
Privaatrecht (burgerlijk recht, civiel recht): uitgelichte boeksamenvattingen
Boeksamenvatting bij Monografieën Privaatrecht: Onrechtmatige daad van Verheij
Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 7: Bewijs van Rutgers & Krans
Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a.
Boeksamenvatting bij SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier e.a.
Contractrecht en huurrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Goederenrecht en vermogensrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Goederenrecht: uitgelichte boeksamenvattingen
Onroerend goedrecht & Vastgoed: uitgelichte boeksamenvattingen
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
JoHo: paginawijzer

 

  Hoe werkt een JoHo bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp, vaak in de vorm van een lijst met linkjes.
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)