Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied

  Bundel

JoHo: crossroads uit de bundels
Algemene geneeskunde: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Elements of Medical Genetics van Turnpenny
Boeksamenvatting bij Geneeskunde: de theorie achter de praktijk van Hijdra e.a.
Boeksamenvatting bij Gray’s Anatomy for students van Drake
Boeksamenvatting bij Het Geneeskundig Proces van Grundmeijer
Boeksamenvatting bij Psychology for Medicine van Ayers
Boeksamenvatting bij Volksgezondheid en Gezondheidszorg van Mackenbach & Stronks
Samenvattingen bij de Interuniversitaire Voortgangstoets - Geneeskunde
Samenvattingen en studiehulp voor geneeskunde, gezondheid en zorgopleidingen
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Interne geneeskunde: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Anamnese en Lichamelijk Onderzoek van Van der Meer
Boeksamenvatting bij Cardiovasculaire ziektebeelden van Klöpping & Jansen
Boeksamenvatting bij Clinically Oriented Anatomy van Moore e.a.
Boeksamenvatting bij Essential Cell Biology van Alberts & Hopkins
Boeksamenvatting bij Histology: A Text and Atlas van Ross & Pawlina
Boeksamenvatting bij Interne geneeskunde van van der Meer e.a.
Boeksamenvatting bij Klinische nefrologie van De Jong e.a.
Boeksamenvatting bij Leerboek Oncologie van Van de Velde e.a.
Boeksamenvatting bij Medical Physiology: A Cellular And Molecular Approachvan van Boron e.a.
Boeksamenvatting bij Pathophysiology of Disease van Hammer & McPhee
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Farmacologie en geneesmiddelen: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Algemene farmacologie van Van Ree & Breimer
Boeksamenvatting bij Atlas van de farmacologie van Lüllmann, Mohr & Hein
Boeksamenvatting bij Clinical Respiratory Medicine van Spiro e.a.
Boeksamenvatting bij Rang & Dale's Pharmacology van Rang & Dale
Psychofarmacologie: uitgelichte boeksamenvattingen
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Chirurgie & Heelkunde: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Leerboek Chirurgie van Gooszen
Boeksamenvatting bij Clinically Oriented Anatomy van Moore e.a.
Boeksamenvatting bij Gray’s Anatomy for students van Drake
Boeksamenvatting bij Junqueira’s Basic Histology van Mescher
Boeksamenvatting bij Leerboek orthopedie van Verhaar & Mourik
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Immunologie, infectie en virussen: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Immunology for Medical Students van Nairn & Helbert
Boeksamenvatting bij Infectious Diseases: Sherris Medical Microbiology van Ryan e.a.
Boeksamenvatting bij Leerboek microbiologie en infectieziekten van Hoepelman e.a
Boeksamenvatting bij Medische immunologie van Benner
Boeksamenvatting bij Mims' Medical Microbiology van Goering, Dockrell e.a.
Boeksamenvatting bij The Immune System van Parham
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Kindergeneeskunde: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Illustrated Textbook of Paediatrics van Lissauer
Boeksamenvatting bij Leerboek Kindergeneeskunde van Heymans
Boeksamenvatting bij Leerboek Psychiatrie Kinderen en Adolescenten van Doreleijers e.a.
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Psychiatrie: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie van De Jong
Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a.
Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 3: behandeling en begeleiding van Verhulst e.a.
Boeksamenvatting bij Leerboek psychiatrie van Hengeveld ea.
Boeksamenvatting bij Psychiatrie voor juristen van Hummelen & Hengeveld
Boeksamenvatting bij Psychofarmacologie: De effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag van Kenemans
Boeksamenvatting bij Psychotherapie: Van theorie tot praktijk van Van Deth
Boeksamenvatting bij Synopsis of Psychiatry van Sadock
Boeksamenvatting bij Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications van Stahl
Boeksamenvatting bij Transculturele psychiatrie: van praktijk naar theorie van Kortman
Boeksamenvatting bij Wegwijs in de psychiatrie van Ras
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Sociale geneeskunde: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Culture, Health and Illness van Helman
Boeksamenvatting bij Leerboek Gezondheidsrecht van Engberts
Boeksamenvatting bij Leerboek Medische Ethiek van Ten Have
Boeksamenvatting bij Recepten voor een Goed Gesprek van Esch e.a.
Boeksamenvatting bij Volksgezondheid en Gezondheidszorg van Mackenbach & Stronks
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Gezondheid, geneeskunde en zorg studeren in binnen- en buitenland: kennis en thema's
Geneeskunde en zorg studeren in binnen- en buitenland
Zorgverlener en medische werk in het buitenland via betaald werk, stage en vrijwilligerswerk
Fysiotherapeut & Revalidatiemedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
Samenvattingen en studiehulp voor geneeskunde, gezondheid en zorgopleidingen
Werken in de zorg verzekeren en medische werkzaamheden in het buitenland tijdens werk, co-schap, stage of vrijwilligerswerk
Gezondheid en zorg: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden
Gezondheid en zorg: vragen en antwoorden over ziekte en gezondheid
Geneeskunde en zorg studeren: vakken en studiegebieden
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over stages en co-schappen in het buitenland
Gezondheidszorg en medische sector in binnen- en buitenland: activiteiten, thema's en verzekeringen
Alledaagse medische klachten en Preventieve zorg: de beste leerboeken samengevat - Bundel
Boeksamenvatting bij Het Geneeskundig Proces van Grundmeijer
Boeksamenvatting bij Diagnostiek van Alledaagse Klachten van De Jongh
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Darmstoornissen en diarree: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Alledaagse klachten diagnosticeren: Diarree
Verdieping: Wat houden maag-, pancreas- en darmstoornissen in?
Verdieping: Wat zijn mogelijke aandoeningen van het maag-darmkanaal bij kinderen?
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels
Academische vaardigheden: uitgelichte boeksamenvattingen
Communicatie en kennisoverdracht: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Economie, bedrijfskunde en organisatie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Filosofie en wijsbegeerte: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Gezondheid en zorg: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen per vakgebied
ICT, Techniek en transport: uitgelichte boeksamenvattingen
Interculturele communicatie en antropologie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Maatschappelijke en sociale studies: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Natuur en milieubescherming: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Onderzoek, onderzoeksmethoden en wetenschap: uitgelichte boeksamenvattingen
Pedagogiek, onderwijskunde en opvoeding: uitgelichte boeksamenvattingen
Psychologie en Gedragswetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen
Recht en bestuur: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Sport, toerisme en vrije tijd: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Statistiek en onderzoeksmethoden: uitgelichte boeksamenvattingen
Studie, kennis en wetenschap: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Competenties en vaardigheden: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen - bundels
Geluk en tevredenheid: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen
Solliciteren en psychologische tests: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen
Samenvattingen & JoHo: startpagina en introductie
JoHo: paginawijzer

 

  Hoe werkt een JoHo bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp, vaak in de vorm van een lijst met linkjes.
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)