  Chapter 

Samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 12e druk van Hoofdstukken Vermogensrecht

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Waaruit bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
  • Hoe komt een obligatoire overeenkomst tot stand? - Chapter 2
  • Waaruit bestaat een volmacht? - Chapter 3
  • Hoe stel je de inhoud van een overeenkomst vast? - Chapter 4
  • Hoe dwing je nakoming af? - Chapter 5
  • Wat gebeurt er bij niet-nakoming? - Chapter 6
  • Wat is een onrechtmatige daad? - Chapter 7
  • Zijn er nog andere bronnen van verbintenissen? - Chapter 8
  • Uit welke verbintenissen ontstaat nog meer een schadevergoeding? - Chapter 9
  • Wat houdt overdracht in? - Chapter 10
  • Executie en faillissement - Chapter 11
  • Wat is de rangorde bij verhaal? - Chapter 12
  • Wat is een pandrecht en een hypotheekrecht? - Chapter 13

Samenvattingen bij de vorige druk

Online: samenvattingen bij de 11e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdstukken Vermogensrecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Hoofdstukken Vermogensrecht

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij de bestudering van de stof

De eisen voor overdracht krachtens art. 3:83 jo 3:84 BW:

 • Geldige titel
 • Levering
 • Beschikkingsbevoegdheid

 Bij niet-nakoming kan een schuldeiser:

 • Nakoming vorderen (art. 3:296 BW)
 • De tegenprestatie opschorten (art. 6:262 BW)
 • De overeenkomst ontbinden (art. 6:265 jo 6:277 BW)

 Vormen van vertegenwoordiging zijn:

 • Lastgeving: dit is een obligatoire overeenkomst waarbij de lasthebber zich verplicht tegenover de lastgever om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de lastgever (artikel 7:414 BW)
 • Volmacht (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 3:60 e.v. BW: Er worden rechtshandelingen verricht in naam van een ander. De gevolmachtigde is niet aansprakelijk tenzij het tegendeel blijkt. Deze uitzonderingen zijn: ‘Buiten de volmacht handelen’ en ‘gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij de wederpartij’.
 • Zaakwaarneming (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 6:198 e.v. BW: Je neemt de zaak waar voor de vertegenwoordiger in de periode dat deze (bijvoorbeeld) afwezig is en het zelf niet kan doen. (par. 3.2)

 De vereisten voor het vestigen van een hypotheek zijn:

 • Een geldige titel
 • Beschikkingsbevoegdheid
 • Een goederenrechtelijke overeenkomst die gepaard gaat met bepaalde formaliteiten (art. 3:98 jo 3:84 BW). De overeenkomst van vestiging dient te voldoen aan de volgende formaliteiten:
  • Een tussen partijen opgemaakte notariële akte gevolgd door inschrijving in de openbare registers (art. 3:260 BW).
  • Er dient te worden voldaan aan het individualiseringsvereiste.

Bron en meer informatie: BulletPoints bij Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis (voor JoHo abonnees)

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Aansluiten en inloggen

Sluit je aan en word JoHo donateur (vanaf 5 euro per jaar)

 

    Aansluiten en online toegang tot alle webpagina's 

Sluit je aan word JoHo abonnee

 

Als donateur een JoHo abonnement toevoegen

Upgraden met JoHo abonnement (+ 10 euro per jaar)

 

Inloggen

Inloggen als donateur of abonnee

 

Hoe werkt het

Om online toegang te krijgen kun je JoHo donateur worden  en een abonnement afsluiten

Vervolgens ontvang je de link naar je online account en heb je online toegang

Lees hieronder meer over JoHo donateur en abonnee worden

Ben je al JoHo donateur? maar heb je geen toegang? Check hier  

Korte advieswijzer voor de mogelijkheden om je aan te sluiten bij JoHo

JoHo donateur

 • €5,- voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey Tours wil steunen - voor wie korting op zijn JoHo abonnement wil - voor wie van de basiskortingen in de JoHo support centers gebruik wil maken of wie op zoek is naar de organisatie achter een vacature - voor wie toegang wil tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp

JoHo abonnees

 • €20,- Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp - Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers - Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland - Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservice

JoHo donateur met doorlopende reisverzekering

 • Sluit je via JoHo een jaarlijks doorlopende verzekering af dan kan je gedurende de looptijd van je verzekering gebruik maken van de voordelen van het JoHo abonnement: hoge kortingen + volledig online toegang + alle extra services. Lees meer

Abonnementen-advieswijzers voor JoHo services:

Abonnementen-advieswijzers voor JoHo services

 • Check hier de advieswijzers voor samenvattingen en stages - vacatures en sollicitaties - reizen en backpacken - vrijwilligerswerk en duurzaamheid - emigratie en lang verblijf in het buitenland - samenwerken met JoHo

Steun JoHo en steun jezelf

 

Sluit je ook aan bij JoHo!

 

 Steun JoHo door donateur te worden

en steun jezelf door ook een abonnement af te sluiten

 

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Flexibele parttime bijbanen bij JoHo

  Memberservice: Make personal notes

  Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen