Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk

  Chapter 

Samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 12e druk van Hoofdstukken Vermogensrecht

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Waaruit bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
  • Hoe komt een obligatoire overeenkomst tot stand? - Chapter 2
  • Waaruit bestaat een volmacht? - Chapter 3
  • Hoe stel je de inhoud van een overeenkomst vast? - Chapter 4
  • Hoe dwing je nakoming af? - Chapter 5
  • Wat gebeurt er bij niet-nakoming? - Chapter 6
  • Wat is een onrechtmatige daad? - Chapter 7
  • Zijn er nog andere bronnen van verbintenissen? - Chapter 8
  • Uit welke verbintenissen ontstaat nog meer een schadevergoeding? - Chapter 9
  • Wat houdt overdracht in? - Chapter 10
  • Executie en faillissement - Chapter 11
  • Wat is de rangorde bij verhaal? - Chapter 12
  • Wat is een pandrecht en een hypotheekrecht? - Chapter 13

Samenvattingen bij de vorige druk

Online: samenvattingen bij de 11e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdstukken Vermogensrecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Hoofdstukken Vermogensrecht

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij de bestudering van de stof

De eisen voor overdracht krachtens art. 3:83 jo 3:84 BW:

 • Geldige titel
 • Levering
 • Beschikkingsbevoegdheid

 Bij niet-nakoming kan een schuldeiser:

 • Nakoming vorderen (art. 3:296 BW)
 • De tegenprestatie opschorten (art. 6:262 BW)
 • De overeenkomst ontbinden (art. 6:265 jo 6:277 BW)

 Vormen van vertegenwoordiging zijn:

 • Lastgeving: dit is een obligatoire overeenkomst waarbij de lasthebber zich verplicht tegenover de lastgever om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de lastgever (artikel 7:414 BW)
 • Volmacht (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 3:60 e.v. BW: Er worden rechtshandelingen verricht in naam van een ander. De gevolmachtigde is niet aansprakelijk tenzij het tegendeel blijkt. Deze uitzonderingen zijn: ‘Buiten de volmacht handelen’ en ‘gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij de wederpartij’.
 • Zaakwaarneming (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 6:198 e.v. BW: Je neemt de zaak waar voor de vertegenwoordiger in de periode dat deze (bijvoorbeeld) afwezig is en het zelf niet kan doen. (par. 3.2)

 De vereisten voor het vestigen van een hypotheek zijn:

 • Een geldige titel
 • Beschikkingsbevoegdheid
 • Een goederenrechtelijke overeenkomst die gepaard gaat met bepaalde formaliteiten (art. 3:98 jo 3:84 BW). De overeenkomst van vestiging dient te voldoen aan de volgende formaliteiten:
  • Een tussen partijen opgemaakte notariële akte gevolgd door inschrijving in de openbare registers (art. 3:260 BW).
  • Er dient te worden voldaan aan het individualiseringsvereiste.

Bron en meer informatie: BulletPoints bij Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis (voor JoHo abonnees)

Lees of zoek verder »
Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten