Management & Leiderschap: studie en kennis

 

Management en leiderschap als studie en kennisgebied

 

Financieel Management - Strategische Management - Consultancy

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: crossroad

  Themapagina

Leiding geven versus besluiteloosheid: begrippen, definities en inzichten

Leiding geven versus besluiteloosheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is leidinggeven en waar gaat het om?

Wat is leidinggeven en waar gaat het om?

Wat is leiding geven?

 • Bij leidinggeven gaat het om het bepalen van duidelijke doelstellingen en wordt tevens zorg gedragen dat medewerkers, of groepsleden, bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

Wat zijn synoniemen van het geven van leiding?

 • Aanvoeren, besturen, leiden en managen

Wat zijn vormen van leidinggeven?

 • Coördineren,stimuleren, motiveren en besluiten nemen
Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?

Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?


Wat is het nivo waarop je leiding kan geven?

De mate waarin je de competentie 'leidinggeven' kan beheersen, is oplopend:

 1. Coördineren
 2. Stimuleren en motiveren
 3. Strategische besluiten nemen

Wat is coördineren?

 • Je kunt delegeren en je draagt zorg voor een goede werkverdeling.
 • Je zorgt voor naleving van afspraken, regels, procedures en kwaliteitseisen.
 • Je vraagt naar en waardeert de inbreng van medewerkers.
 • Je bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen.
 • Je kunt prestaties (h)erkennen en je spreekt medewerkers aan op geleverde bijdragen/resultaten.

Wat is stimuleren en motiveren?

 • Je stimuleert en motiveert anderen om zich in te zetten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en je biedt waar nodig ondersteuning; je kiest hierbij passende motivatiemiddelen - je weet de juiste snaar te raken.
 • Je bevordert een productieve en plezierige werkomgeving.
 • Je draagt de visie en missie van de organisatie uit en je stimuleert anderen dit ook te doen.
 • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers voor het ontplooien van initiatieven.
 • Je complimenteert en beloont medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten.

Wat is strategische besluiten nemen?

 • Je kunt leidinggeven aan discussies over het strategische beleid en het lange termijn perspectief van de organisatie.
 • Je creëert commitment in de organisatie (of het organisatieonderdeel) door een aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naar toe te werken.
 • Je hebt oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en je kunt deze vertalen naar een strategisch beleid.
Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

Wat zijn vormen van professioneel zijn?

Wat is beroepsmatig werken?

 • Werken volgens de regels van een bepaald beroep.

Wat is deskundigheid?

 • Deskundigheid is het beschikken over kennis van zaken, ervaring en vaardigheid nodig om een taak of functie te vervullen.

Wat is vakmanschap?

 • Een vaardigheid in een beroep of handeling, de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. 

Wat is het nivo waarop je professioneel kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'professioneel handelen' kan beheersen, is oplopend:

 1. Beschikken over kennis en vaardigheden
 2. Zelfstandig initiatief tonen binnen je vakgebied
 3. Goed presteren binnen je vakgebied en het nivo van anderen verhogen

Wat is over voldoende kennis en vaardigheden beschikken en het kunnen toepassen?

 • Je hebt genoeg kennis van zaken en kunt opdrachten fatsoenlijk uitvoeren binnen de bepaalde kaders.
 • Je bent in staat om situaties goed in te schatten en maakt gepast gebruik van je kennis en vaardigheden.
 • Je werkt continu aan het bijhouden van je (vak)kennis.

Wat is zelfstandig handelen en initatief binnen je vakgebied?

 • Je kennis en vaardigheden met betrekking tot je vakgebied zijn actueel en diepgaand.
 • Je deelt je vakkennis actief met anderen en maakt zelf ook gebruik van de kennis van anderen.
 • Je bent zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht ingesteld en handelt ook zo. 

Wat is erg goed presteren in je vakgebied en anderen te stimuleren beter te worden?

 • Je bevordert het niveau van kennis en vaardigheden binnen het bedrijf.
 • Je zorgt voor een uitstekend niveau van dienstverlening vanuit je eigen vakgebied.
 • Je hebt kennis en bent up-to-date met nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het betreffende en gerelateerde werkgebieden. Je bent hierbij in staat om deze informatie doeltreffend te gebruiken in je werkzaamheden.
Wat is professionaliteit?

Wat is professionaliteit?

Wat is professionaliteit?

 • Professionaliteit is de mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen. 

Wat zijn gerelateerde competenties aan professioneel handelen en professionaliteit?

 • Vakmanschap tonen
 • Deskundig zijn
 • Beroepsmatig werken
 • Initatief tonen binnen je vakgebied
Wat is resultaatgerichtheid?

Wat is resultaatgerichtheid?

Wat is resultaatgerichtheid?

 • Resultaatgericht zijn, is het gefocust zijn op het concretiseren van doelen.
 • Het betreft het realiseren van resultaten volgens het afgesproken tijdpad en kader.

Wat zijn gerelateerde begrippen en competenties aan resultaatgerichtheid?

 • Doelgericht zijn
 • Focus hebben
 • Realisme tonen
 • Pragmatisch zijn
 • Sturen op resultaat
Wat is resultaatgericht zijn, en doelgerichtheid, als competentie?

Wat is resultaatgericht zijn, en doelgerichtheid, als competentie?

Wat is het nivo waarop je resultaatgericht kan zijn?

De mate waarin je de competentie 'resultaatgericht zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. je inzetten om gestelde doelen te realiseren
 2. het nemen van initiatief
 3. het behalen van lange-termijndoelstellingen

Wat is je inzetten om gestelde doelen te realiseren?

 • Je maakt duidelijke afspraken over de te realiseren doelen en je eigen bijdrage daaraan.
 • Je zet je waarneembaar in om de gestelde doelen te realiseren.
 • Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden.
 • Je bent vasthoudend bij verstoringen en tegenslag.

Wat is het bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief?

 • Je stelt jezelf ambitieuze doelen.
 • Je maakt een goede afweging tussen inspanning en mogelijk resultaat.
 • Je bent vasthoudend in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen; je stelt zo nodig de aanpak bij.
 • Je besteedt tijd effectief en efficiënt.
 • Je zorgt dat medewerkers worden aangesproken op hun resultaten en erop afgerekend worden als ze het afgesproken resultaat niet behalen.
 • Je werkt outputgericht en je stelt prioriteiten.

Wat is je richten op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten?

 • Je realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als buiten het eigen aandachtsgebied.
 • Je stelt meetbare (strategische) doelstellingen op en definieert daarbij de resultaten op langere termijn.
 • Je maakt afspraken over de wijze waarop lange-termijndoelen van de organisatie behaald moeten worden; je toetst en borgt naleving van afspraken.
 • Je stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en je vertoont hierin voorbeeldgedrag.
 • Je faciliteert anderen of neemt obstakels voor anderen weg, zodat gemeenschappelijke doelen kunnen worden bereikt.

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Australië

   • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

   China

   • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

   Curaçao

   • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
   • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
   • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
   • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
   • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

   Frankrijk

   • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

   Ghana

   • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

   Kenia

   • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

   India

   • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

   Indonesië

   • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

   Ivoorkust

   • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

   Nederland

   • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

   Suriname

   •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

   Verenigde Staten van Amerika

   • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
   • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   Management & Leiderschap: thema's en startpagina's

   Management & Leiderschap: thema's en startpagina's

   Management & leiderschap: uitgelichte boeksamenvattingen

   Management & leiderschap: uitgelichte boeksamenvattingen

   Boeksamenvatting bij Analyse van bedrijfsprocessen van van In 't Veld & Slatius

   Boeksamenvatting bij Analyse van bedrijfsprocessen van van In 't Veld & Slatius

   Samenvattingen en studiehulp

   • Een samenvatting bij Analyse van bedrijfsprocessen van van In 't Veld & Slatius is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   •     Welke systeembegrippen bestaan er binnen de systeemkunde en wat houden deze in? - Chapter 1
   •     Welke methoden van systeembenadering zijn er? - Chapter 2
   •     Welke manieren van procesbeheersing bestaan er binnen de bedrijfskunde? - Chapter 3
   •     Hoe kun je een bedrijfscasus op bedrijfsprocessen analyseren? - Chapter 4
   •     Welke verschillende soorten processen kun je onderscheiden binnen de bedrijfskunde? - Chapter 5
   •     Wat houdt het steady-statemodel voor de uitvoering van processen in? - Chapter 6
   •     Analyse van bedrijfsprocessen van In 't Veld & Slatius - Oefenen
   •     Analyse van bedrijfsprocessen van In 't Veld & Slatius - BulletPoints

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Management en leiderschap als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

   Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

   Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

   Samenvattingen en studiehulp bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

   Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   • Chapter A: Different theories of the firm
   • Chapter B: The entrepreneur
   • Chapter C: Manufacturing before the Industrial Revolution
   • Chapter D: The first Industrial Revolution
   • Chapter E: The factory system, technology and society
   • Chapter F:The importance of Infrastructure
   • Chapter G:Impact of new technologies on Organizations
   • Chapter H:Different Growth Patterns
   • Chapter I:The multidivisional corporation
   • Chapter J: The European inter-war period
   • Chapter K: Japan’s emergence
   • Chapter L: Europe after WWII
   • Chapter M: America’s Golden Age
   • Chapter N: The Soviet Union
   • Chapter O: Japan vs. the US
   • Chapter P: Europe’s hybrid economy
   • Chapter Q: Korea and Argentina try to catch up
   • Chapter R: Multinationals
   • Chapter S: Emerging enterprise forms
   • Chapter T: The economy during the 1990’s
   • Chapter U: The economy slows down
   • Chapter V: New economic actors - India and China

   Naar de samenvatting

   Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Business History: complexities and comparisons van Amatori & Colli

   Meer lezen

   Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

   Boeksamenvatting bij Contemporary Strategy Analysis van Grant

   Boeksamenvatting bij Contemporary Strategy Analysis van Grant

   Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Een samenvatting bij Contemporary Strategy Analysis van Grant is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoud:

   •     Wat is een strategie en wat is strategisch management? - Chapter 1
   •     Wat zijn de doelen, waarden en prestaties van het bedrijf? - Chapter 2
   •     Wat zijn de beginselen van industrie analyse? - Chapter 3
   •     Hoe wordt de concurrent geanalyseerd? - Chapter 4
   •     Wat zijn de analysemogelijkheden en -hulpmiddelen? - Chapter 5
   •     Wat is de basis voor strategie-implementatie? - Chapter 6
   •     Wat zijn de bronnen van concurrentievoordeel? - Chapter 7
   •     Hoe hebben industrieën zich ontwikkeld? - Chapter 8
   •     Hoe kan men innovaties sturen? - Chapter 9
   •     Wat zijn concurrentievoordelen in volwassen industrieën? - Chapter 10
   •     Wat is verticale integratie? - Chapter 11
   •     Wat is de juiste strategie voor multinationals? - Chapter 12
   •     Wat is de strategie van diversificatie? - Chapter 13
   •     Hoe kan je multinationals sturen? - Chapter 14
   •     Wat zijn externe groeistrategieën? - Chapter 15
   •     Wat zijn de trends in strategiemanagement? - Chapter 16
   •     Contemporary Strategy Analysis - Tekst - Grant - 9e druk - Bulletpoints

   Samenvattingen en studiehulp bij Grant gebruiken

   Studie en kennis bij Contemporary Strategy Analysis

   Management en leiderschap als studie en kennisgebied

   Stagelopen en werken in het buitenland bij Contemporary Strategy Analysis

   Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

   Boeksamenvatting bij Designing Effective Instruction van Morrison

   Boeksamenvatting bij Designing Effective Instruction van Morrison

   Samenvattingen en studiehulp bij Designing Effective Instruction van Morrison

   • Boeksamenvatting bij Designing Effective Instruction van Morrison is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   • Hoofdstuk 1. Inleiding in het instructieontwerpproces
   • Hoofdstuk 2. Identificatie van de instructiebehoefte
   • Hoofdstuk 3. Leerlinganalyse en contextuele analyse
   • Hoofdstuk 4. Taakanalyse
   • Hoofdstuk 5. Instructiedoelen
   • Hoofdstuk 6. Volgorde van de instructie
   • Hoofdstuk 7. Ontwerpen van instructiestrategieën
   • Hoofdstuk 8. Ontwerpen van de boodschap
   • Hoofdstuk 9. Ontwerpen van instructiematerialen
   • Hoofdstuk 10. Technologiegebaseerde instructie
   • Hoofdstuk 11. Evaluatie
   • Hoofdstuk 12. Ontwikkeling van evaluatie-instrumenten
   • Hoofdstuk 13. Formatieve en summatieve evaluaties
   • Hoofdstuk 14. Leertheorie en instructietheorie
   • Hoofdstuk 15. Implementatie van de instructie
   • Hoofdstuk 16. Management van een instructieontwerp project

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Management en leiderschap als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen als Kinderverzorger & Jeugdwerker

   Boeksamenvatting bij Economics of Strategy van Besanko

   Boeksamenvatting bij Economics of Strategy van Besanko

   Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Een samenvatting bij Economics of Strategy van Besanko is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoud:

   •     Wat zijn economische basisprincipes?
   •     Hoe zag de zakenwereld er vroeger uit? - Chapter 1
   •     Wat zijn de horizontale grenzen van het bedrijf? - Chapter 2
   •     Wat zijn de verticale grenzen van het bedrijf? - Chapter 3
   •     Wat is integratie en wat zijn alternatieven? - Chapter 4
   •     Hoe werkt competitie? - Chapter 5
   •     Wanneer vindt toetreding of verlating van een markt plaats? - Chapter 6
   •     Hoe heeft de competitie zich ontwikkeld? - Chapter 7
   •     Hoe analyseer je een industrie? - Chapter 8
   •     Welke strategische positie moet een bedrijf innemen? - Chapter 9
   •     Waarom is informatie belangrijk voor het toevoegen van waarde? - Chapter 10
   •     Hoe behoudt een bedrijf zijn concurrentievoordeel? - Chapter 11
   •     Hoe kunnen we prestatie meten? - Chapter 12
   •     Hoe belangrijk is de organisatiestructuur? - Chapter 13
   •     Wat is de invloed van de omgeving op strategie en structuur? - Chapter 14
   •     List of important terms and definitions for Economics of Strategy
   •     Economics of Strategy - Besanko et al. - 7e druk - BulletPoints

   Samenvattingen en studiehulp bij Economics of Strategy gebruiken

   Studie en kennis bij Economics of Strategy

   Management en leiderschap als studie en kennisgebied

   Stagelopen en werken in het buitenland bij Economics of Strategy

   Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

   Boeksamenvatting bij Exploring Strategic Change van Balogun

   Boeksamenvatting bij Exploring Strategic Change van Balogun

   Samenvattingen en studiehulp bij Exploring Strategic Change van Balogun

   • Management & Leiderschap: studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   • Hoofdstuk 1. waarom strategische verandering?
   • Hoofdstuk 2. implementatie keuzes
   • Hoofdstuk 3. de invloed van de veranderingscontext
   • Hoofdstuk 4. het opstellen van een veranderingsoordeel
   • Hoofdstuk 5. het implementatiepad
   • Hoofdstuk 6. de hefbomen en interventies
   • Hoofdstuk 7. de planning en resources van transitie
   • Hoofdstuk 8. conclusie

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

   Study guide with Essentials of Negotiation by Lewicki

   Study guide with Essentials of Negotiation by Lewicki

   Study guide with Essentials of Negotiation

   Summaries and study assistance with Essentials of Negotiation on worldsupporter.org

   Related content on joho.org

   Boeksamenvatting bij Feilloos adviseren van Bock

   Boeksamenvatting bij Feilloos adviseren van Bock

   Samenvattingen en studiehulp bij Feilloos adviseren van Bock

   • Management & Leiderschap: studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   • Hoofdstuk 1: De adviseur
   • Hoofdstuk 2: Technieken alleen zijn niet voldoende
   • Hoofdstuk 3: Feilloos kunnen adviseren
   • Hoofdstuk 4: Contractering
   • Hoofdstuk 5: Contractbespreking
   • Hoofdstuk 6: Knelpunten in de contracteringsfase
   • Hoofdstuk 7: Een interne adviseur
   • Hoofdstuk 8: Het begrijpen van weerstand
   • Hoofdstuk 9: Het wegnemen van weerstand
   • Hoofdstuk 10: Van diagnose naar het onderzoek
   • Hoofdstuk 11: Onderzoek op organisatiebreed niveau
   • Hoofdstuk 12: Het ontdekken van talenten, capaciteiten en mogelijkheden
   • Hoofdstuk 13: Verzamelen van gegevens
   • Hoofdstuk 14: Voorbereiden op feedback
   • Hoofdstuk 15: Het leiden van een feedbackbijeenkomst
   • Hoofdstuk 16: Implementeren
   • Hoofdstuk 17: Elementen van engagement
   • Hoofdstuk 18: Een adviseur als leraar
   • Hoofdstuk 19: Kern van de zaak

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

   Boeksamenvatting bij Images of organization van Morgan

   Boeksamenvatting bij Images of organization van Morgan

   Samenvattingen en studiehulp bij Images of organization van Morgan

   • Boeksamenvatting bij Images of organization van Morgan is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   • Introductie tot Images of organization - Chapter 1
   • Organisaties als machines - Chapter 2
   • Organisaties als organismen - Chapter 3
   • Organisaties als hersens - Chapter 4
   • Organisaties als culturen - Chapter 5
   • Organisaties als politieke systemen - Chapter 6
   • Organisaties als psychische gevangenissen - Chapter 7
   • Organisaties als transformaties, flux - Chapter 8
   • Organisaties als instrumenten van overheersing - Chapter 9
   • Uitdaging van de metafoor - Chapter 10
   • Het lezen en vormen van organisatorisch leven & Postscriptum - Chapter 11 & 12

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Organisatiepsychologie en arbeidspsychologie als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

   Boeksamenvatting bij Information Systems Today: Managing in the Digital World van Valacich & Schneider

   Boeksamenvatting bij Information Systems Today: Managing in the Digital World van Valacich & Schneider

   Samenvattingen en studiehulp bij Information Systems Today: Managing in the Digital World van Valacich & Schneider

   • Management & Leiderschap: studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

   Boeksamenvatting bij Leadership: Theory and Practice van Northouse

   Boeksamenvatting bij Leadership: Theory and Practice van Northouse

   Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Een samenvatting bij Leadership: Theory and Practice van Northouse is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoud:

   •     Wat houdt leiderschap in? - Chapter 1
   •     Wat zijn de eigenschappen van een leider? - Chapter 2
   •     Over welke vaardigheden dient een leider te beschikken? - Chapter 3
   •     Wat is de behavioristische invalshoek van leiderschap? - Chapter 4
   •     Wat houdt het situationele leiderschapsmodel in? - Chapter 5
   •     Wat houdt de path-goal theory in? - Chapter 6
   •     Wat is de theorie van leader-member exchange? - Chapter 7
   •     Wat houdt transformationeel leiderschap in? - Chapter 8
   •     Wat is authentiek leiderschap? - Chapter 9
   •     Wat houdt dienaars leiderschap in? - Chapter 10
   •     Wat is adaptief leiderschap? - Chapter 11
   •     Wat is volggedrag? - Chapter 12
   •     Wat is de ethiek van leiderschap? - Chapter 13
   •     Wat houdt teamleiderschap in? - Chapter 14
   •     Wat is de relatie tussen sekse en leiderschap? - Chapter 15
   •     Wat is de relatie tussen cultuur en leiderschap? - Chapter 16
   •     Leadership: Theory and practice - Northouse - BulletPoints
   •     Leadership: Theory and practice - Northouse - TentamenTickets

   Samenvattingen en studiehulp bij Leadership: Theory and Practice gebruiken

   Studie en kennis bij Leadership: Theory and Practice

   Management en leiderschap als studie en kennisgebied

   Stagelopen en werken in het buitenland bij Leadership: Theory and Practice

   Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

   Boeksamenvatting bij Leadership in Organizations van Yukl

   Boeksamenvatting bij Leadership in Organizations van Yukl

   Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Een samenvatting bij Leadership in Organizations van Yukl is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoud:

   •     Wat ligt ten grondslag aan leiderschap in organisaties - Chapter 1
   •     Wat is de aard van bestuurlijk werk? - Chapter 2
   •     Welke soorten leiderschapgedragingen zijn er? - Chapter 3
   •     Wat is de invloed van leiderschap op veranderingen? - Chapter 4
   •     Wat is empowerment- leiderschap? - Chapter 5
   •     Wat zijn de eigenschappen en vaardigheden van een leider? - Chapter 6
   •     Wat zijn contingentietheorieën? - Chapter 7
   •     Wat is de kern van leiderschap? - Chapter 8
   •     Wat zijn tweeledige theorieën? - Chapter 9
   •     Wat is teamleiderschap? - Chapter 10
   •     Wat houdt strategisch leiderschap in? - Chapter 11
   •     Wat zijn de emotionele en symbolische aspecten van leiderschap? - Chapter 12
   •     Wat zijn de ethische aspecten van leiderschap? - Chapter 13
   •     Wat voor cross-cultureel onderzoek bestaat over leiderschap? - Chapter 14
   •     Op welke manieren kunnen leiderschapscompetenties ontwikkeld worden? - Chapter 15
   •     Wat zijn de toekomstige richtingen van leiderschapsonderzoek? - Chapter 16

   Samenvattingen en studiehulp bij Leadership in Organizations gebruiken

   Studie en kennis bij Leadership in Organizations

   Management en leiderschap als studie en kennisgebied

   Stagelopen en werken in het buitenland bij Leadership in Organizations

   Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

   Boeksamenvatting bij Management and Organization van Paul en Peet

   Boeksamenvatting bij Management and Organization van Paul en Peet

   Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Een samenvatting bij Management and Organization van Paul en Peet is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoud:

   •     Fundamenten van management en organisaties (1)
   •     Organisaties en organisatie effectiviteit (2)
   •     Belanghebbende, managers en ethiek (3)
   •     Organiseren in een veranderende, globale omgeving (4)
   •     Creëren en managen van de organisatie cultuur (5)
   •     Organisatie transformaties: geboorte, groei, afname en de dood (6)
   •     Besluitvorming, leren, kennis management en informatie technologie (7)
   •     Innovatie, intrapreneurship en creativiteit (8)
   •     Managen van conflict, macht en politiek (9)
   •     Management and Organization - Paul & Peet - BulletPoints

   Samenvattingen en studiehulp bij Management and Organization gebruiken

   Studie en kennis bij Management and Organization

   Management en leiderschap als studie en kennisgebied

   Stagelopen en werken in het buitenland bij Management and Organization

   Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

   Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

   Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

   Samenvattingen en studiehulp bij Management Science Modeling van Winston & Albright

   • Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   • 1. Introductie modelleren
   • 2. Introductie werkbladmodelleren
   • 3. Regressie- en voorspellingsmodellen
   • 4. Introductie optimalisatie modellering
   • 5. Lineaire programmeringsmodellen
   • 6. Netwerkmodellen
   • 7. Optimalisatiemodellen met integer variabelen
   • 8. Non-lineaire optimalisatiemodellen

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

    

   Study guide with Mastery in Coaching by Passmore

   Study guide with Mastery in Coaching by Passmore

   Study guide with Mastery in Coaching

    Online summaries and study assistance with the 1st edition of Mastery in Coaching by Passmore

    Related content on joho.org

    Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

    Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

    Samenvattingen en studiehulp bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

    • Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Wat houdt operations and supply chain management in? - Chapter 1
    • Wanneer is een bedrijfsstrategie duurzaam? - Chapter 2
    • Hoe voorspel je de vraag? - Chapter 3
    • Hoe bepaal je de benodigde capaciteit? - Chapter 4
    • Hoe zien projecten eruit? - Chapter 5
    • Hoe ontwerp je een productieproces? - Chapter 6
    • Hoe ziet een dienst proces eruit? - Chapter 7
    • Wat verstaan we onder plannen omtrent verkoop en uitvoering? - Chapter 8
    • Hoe plan je materiële vereisten? - Chapter 9
    • Wat is kwaliteitsmanagement en Six Sigma? - Chapter 10
    • Hoe ziet voorraad management eruit? - Chapter 11
    • Wat verstaan we onder lean binnen supply chains? - Chapter 12
    • Waarom besteden bedrijven processen uit? - Chapter 13
    • Wat verstaan we onder locatie, logistiek en distributie? - Chapter 14

    Naar de samenvatting

    Table of contents English summary

    • What do Operations and Supply Chain Management mean? - Chapter 1
    • When is a business strategy sustainable? - Chapter 2
    • How do you predict the demand? - Chapter 3
    • How do you determine the required capacity? - Chapter 4
    • What do projects look like? - Chapter 5
    • How do you design a production process? - Chapter 6
    • What does a service process look like? - Chapter 7
    • What do we mean by sales and execution plans? - Chapter 8
    • How do you plan material requirements? - Chapter 9
    • What is quality management and Six Sigma? - Chapter 10
    • What does stock management look like? - Chapter 11
    • What does "lean" mean in supply chain management? - Chapter 12
    • Why do companies outsource processes? - Chapter 13
    • What do we mean by location, logistics, and distribution? - Chapter 14

    To the English summary

    Meer lezen

    ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

    Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

    Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

    Samenvattingen en studiehulp bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom

    • Boeksamenvatting bij Organisational Behaviour van Sinding & Waldstrom is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Wat ligt er ten grondslag aan organisatiegedrag? - Chapter 1
    • Welke rol spelen persoonlijke dynamieken binnen organisatiegedrag? - Chapter 2
    • Wat zijn waarden, houdingen en emoties en hoe beïnvloeden deze organisatiegedrag? - Chapter 3
    • Welke rol speelt communicatie binnen organisatiegedrag? - Chapter 4
    • Welke rol spelen motivatie en werktevredenheid binnen organisatiegedrag? - Chapter 5
    • Wat houdt procesmotivatie in? - Chapter 6
    • Wat is groepsdynamica en hoe kan dit gedrag binnen organistaties beïnvloeden? - Chapter 7
    • Hoe kan teamwork worden ingezet binnen organisaties en welke valkuilen zijn er? - Chapter 8
    • Hoe werkt besluitvorming binnen organisaties? - Chapter 9
    • Wat is organisatiecultuur en hoe kan dit worden beïnvloed? - Chapter 10
    • Wat is een organisatieklimaat? - Chapter 11
    • Welke rollen spelen macht en politiek in een organisatie? - Chapter 12
    • Welke leiderschapsstijlen zijn er? - Chapter 13
    • Wat is organisationele architectuur? - Chapter 14
    • Hoe kan een organisatie worden gediagnosticeerd en veranderd? - Chapter 15
    • Organisational Behaviour - Sinding et al. (6e druk ) - TentamenTests
    • Organisational Behaviour - Sinding et al. (6e druk) - BulletPoints (NL)

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Organisatiepsychologie en arbeidspsychologie als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen in de coachingsector en geestelijke gezondheidszorg

    Boeksamenvatting bij Organisation Theory: Concepts and Cases van Robbins & Barnwell

    Boeksamenvatting bij Organisation Theory: Concepts and Cases van Robbins & Barnwell

    Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Een samenvatting bij Organisation Theory: Concepts and Cases van Robbins & Barnwell is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoud:

    • What are the basic principles of organization theory? - Chapter 1
    • What are the most important organizational management theories? - Chapter 2
    • How can organizational effectiveness be achieved? - Chapter 3
    • How to structure and classify organizations? - Chapter 4
    • How to strategically structure an organization? - Chapter 5
    • How can the size of an organization influence the organization's strategy and structure? - Chapter 6
    • How to manage technology and structure within an organization? - Chapter 7
    • How can organization's environment influence the organization's strategy and structure? - Chapter 8
    • What is the power-control view on organizational structure? - Chapter 9
    • What is the purpose of structuring an organization? - Chapter 10
    • How to manage an organization's internal environment? - Chapter 11
    • How to manage organisational change? - Chapter 12
    • How to define an organisational culture? - Chapter 13
    • What are the main theories on organizational growth and decline? - Chapter 14
    • What is innovation and knowledge management? - Chapter 15
    • What is the influence of women in organizations? - Chapter 16
    • Organisation Theory: Concepts and Cases - Robbins & Barnwell - 5th edition - BulletPoints

    Samenvattingen en studiehulp bij Robbins & Barnwell gebruiken

    Studie en kennis bij Organisation Theory

    Management en leiderschap als studie en kennisgebied

    Stagelopen en werken in het buitenland bij Organisation Theory

    Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

    Study guide with Organization Development and Change by Cummings & Worley

    Study guide with Organization Development and Change by Cummings & Worley

    Study guide with Organization Development and Change

    Summaries and study assistance with the 10th edition of Organization Development and Change by Cummings & Worley

    Related content on joho.org

    Boeksamenvatting bij Organizational Theory, Design, and Change van Jones

    Boeksamenvatting bij Organizational Theory, Design, and Change van Jones

    Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Een samenvatting bij Organizational Theory, Design, and Change van Jones is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoud:

    • Hoe kan het organisatieontwerp de effectiviteit beinvloeden? - Chapter 1
    • Wat zijn de (ethische) verantwoordelijkheden van managers en andere belanghebbenden binnen een organisatie? - Chapter 2
    • Hoe kan een veranderende omgeving worden georganiseerd? - Chapter 3
    • Wat maakt het zo lastig om een goed organisatieontwerp te maken? - Chapter 4
    • Hoe kunnen autoriteit en controle goed worden gewaarborgd in een organisatieontwerp? - Chapter 5
    • Hoe kunnen specialisatie en coördinatie goed worden gewaarborgd in een organisatieontwerp? - Chapter 6
    • Hoe ontstaat een organisatiecultuur en hoe kan deze worden beïnvloed? - Chapter 7
    • Hoe kan er rekening worden gehouden met de veranderende wereldeconomie in een organisatieontwerp en strategie? - Chapter 8
    • Hoe kunnen competenties en technologie worden meegenomen in een organisatieontwerp? - Chapter 9
    • Welke types en vormen van organisatieverandering zijn er? - Chapter 10
    • Wat zijn de verschillende levensfasen van een organisatie? - Chapter 11
    • Hoe kan de kennis van een organisatie worden georganiseerd? - Chapter 12
    • Hoe kunnen innovatie en creativiteit binnen een organisatie worden georganiseerd? - Chapter 13
    • Hoe kunnen (interne) conflicten, macht en politiek invloed hebben op een organisatie? - Chapter 14

    Samenvattingen en studiehulp bij Organizational Theory, Design, and Change gebruiken

    Studie en kennis bij Organizational Theory, Design, and Change

    Management en leiderschap als studie en kennisgebied

    Stagelopen en werken in het buitenland bij Organizational Theory, Design, and Change

    Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

    Boeksamenvatting bij Our Iceberg is Melting van Kotter & Rathgeber

    Boeksamenvatting bij Our Iceberg is Melting van Kotter & Rathgeber

    Samenvattingen en studiehulp bij Our Iceberg is Melting van Kotter & Rathgeber

    • Management & Leiderschap: studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Wat is veranderingsmanagement? - Chapter 1
    • Wat zijn de stappen van het veranderingsmanagement model? - Chapter 2

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

    Boeksamenvatting bij Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen van Verhaar

    Boeksamenvatting bij Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen van Verhaar

    Samenvattingen en studiehulp bij Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen van Verhaar

    • Management & Leiderschap: studie en kennis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Introductie tot projectmanagement - Chapter 1
    • Proces van creatie - Chapter 2
    • De belangrijkste onderdelen van evenementen - Chapter 3
    • Het concept van projectmanagement - Chapter 4
    • Evenementenproject; een stappenplan - Chapter 5
    • Conferentieproject: een stappenplan - Chapter 6
    • De organisatie achter een project - Chapter 7
    • De begroting en budgettering van een project - Chapter 8
    • De financiering van verschillende soorten projecten - Chapter 9
    • De planning van een project - Chapter 10
    • De marketing en communicatie van een project - Chapter 11
    • Een multiprojectorganisatie opzetten - Chapter 12
    • Begrippenlijst - Projectmanagement: een professionele aanpak van evenementen

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

         

    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

    Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

    Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

    JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

    Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

    JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

    Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

    Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

    Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
     

    Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: crossroads uit de bundels
    JoHo: paginawijzer

    Thema's

    Wat vind je op een JoHo Themapagina?

    • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
    • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

    Crossroad: volgen

    • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

    Crossroad: kiezen

    • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

    Footprints: bewaren

    • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
    • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

    Abonnement: nemen

    • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

    Hoe is de pagina op gebouwd

    • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
    • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
    • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
    • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
    • De statussen:
    1. Start
    2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
    3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
    4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
    5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
    6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
    7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
    8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
    9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
    10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
     JoHo: footprints achterlaten
     JoHo: pagina delen