Keuzewijzer voor samenvattingen van Argumentatie: Inleiding in het analyseren en beoordelen van betogen - Van Eemeren & Snoeck Henkemans - 5e druk

 

Samenvattingen van Argumentatie: Inleiding in het analyseren en beoordelen van betogen - Van Eemeren & Snoeck Henkemans

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 5e druk van Argumentatie

Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Argumentatie

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Welke verschillende standpunten en meningsverschillen zijn er? - Chapter 1
  • Hoe argumenteert men en hoe verloopt een discussie? - Chapter 2
  • Hoe wordt argumentatie gepresenteerd? - Chapter 3
  • Wat zijn verzwegen standpunten en argumenten? - Chapter 4
  • Welke verschillende argumentatiestructuren bestaan er bij een betoog? - Chapter 5
  • Wanneer is argumentatie deugdelijk? - Chapter 6
  • Wat zijn de eerste vijf discussieregels? - Chapter 7
  • Wat zijn de laatste vijf discussieregels? - Chapter 8
  • Wat is strategisch manoeuvreren? - Chapter 9
  • Wat is de conventionalisering van communicatieve activiteitstypen? - Chapter 10
  • BulletPoints bij alle hoofdstukken - Snoeck, van Eemeren - 5e druk

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 4e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 4e druk
 • Online BulletPointsamenvatting bij de 4e druk

Grootste veranderingen: van de 5e druk ten opzichte van de 4e druk

 • In de vijfde druk van het boek zijn twee nieuwe hoofdstukken opgenomen: 'Strategisch manoeuvreren' en 'Conventionalisering van communicatieve activiteitstypen'

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Argumentatie

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Argumentatie

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  De BulletPointsamenvatting bij Argumentatie van Snoeck & Van Eemeren is overzichtelijk en duidelijk geschreven. Een aanrader voor wie zich in de argumentatieleer wil verdiepen of de standpunten van de ander kritisch wil benaderen

 Zie voor een uitgebreidere uitleg van Bayes's theorem: hoofdstuk 12 van What is this thing called science? van Chalmers.

De hele tekst lezen? Alle JoHo tools gebruiken? Sluit je dan aan bij JoHo en log in!
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo & Partnernieuws

  DSW: sluit voordelig je zorgverzekering af
  JoHo: zoekt medewerkers voor tijdelijk en vast

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Med: notities over te zetten

  Transponeringstabel

  Boek

  Samenvatting

  Hoofdstuk 1 – Standpunten en verschillen van mening

  Hoofdstuk 1 – Standpunten en verschillen van mening

  Expliciete en impliciete verschillen van mening

  Wanneer is er sprake van expliciete en impliciete meningsverschillen?

  Positieve en negatieve standpunten

  Wat is een propositie?

  Standpunten en uitingen van twijfel

  Standpunt of uiting van twijfel?

  Typen verschillen van mening

  Welke typen verschillen van mening zijn er?

  Hoofdverschillen en subverschillen van mening

  Wanneer is er sprake van een hoofdverschil of subverschil van mening?

  De presentatie van standpunten en van twijfel

  Hoe verwijst men naar standpunten?

  Hoofdstuk 2 – Argumenteren en discussiëren

  Hoofdstuk 2 – Argumenteren en discussiëren

  Oplossen van een verschil van mening

  Op welke manieren kan een discussie eindigen?

  Argumentatieve discussies

  Wat is het ideaalmodel bij het oplossen van een meningsverschil?

  Het ideaalmodel van een kritische discussie

  Waarom het ideaalmodel?

  Het betoog als onderdeel van een kritische discussie

  Welke rol speelt het betoog bij een kritische discussie?

  Hoofdstuk 3 – De presentatie van argumentatie

  Hoofdstuk 3 – Hoe wordt argumentatie gepresenteerd?

  De identificatie van standpunten

  Hoe kun je standpunten identificeren?

  Indicatoren van argumentatie

  Wat zijn indicatoren van argumentatie?

  Aanwijzingen in de context

  Wanneer ontstaan interpretatieproblemen?

  Andere hulpmiddelen bij het interpreteren

  Welke andere hulpmiddelen zijn er?

  Verklaring, toelichting en uitleg

  Wat is het verschil tussen argumentatie en verklaring, toelichting of uitleg?

  Een maximaal argumentatieve interpretatie

  Wanneer gebruik je maximaal argumentatieve interpretatie?

  Hoofdstuk 4 – Verzwegen standpunten en argumenten

  Hoofdstuk 4 – Wat zijn verzwegen standpunten en argumenten?

  Verzwegen onderdelen van het betoog

  Wat zijn verzwegen onderdelen van een betoog?

  Algemene spelregels voor communicatie

  Welke spelregels gelden er bij communicatie?

  Correctheidsvoorwaarden voor taalhandelingen

  Wat zijn correctheidsvoorwaarden?

  Overtredingen van de spelregels

  Wat als de spelregels worden overtreden?

  Varianten van indirectheid

  Op welke manier kan je indirect zijn?

  Expliciteren van verzwegen standpunten

  Hoe maak je verzwegen standpunten expliciet?

  Expliciteren van verzwegen argumenten

  Hoe maak je verzwegen argumenten expliciet?

  Verzwegen argumenten in een welbepaalde context

  Welke rol speelt context bij verzwegen argumenten?

  Hoofdstuk 5 – De argumentatiestructuur van het betoog

  Hoofdstuk 5 – Welke verschillende argumentatiestructuren bestaan er bij een betoog?

  Enkelvoudige argumentatie

  Wat is enkelvoudige argumentatie?

  Combinaties van enkelvoudige argumentatie

  Welke combinaties van enkelvoudige argumentatie bestaan er?

  Meervoudige, nevenschikkende en onderschikkende argumentatie

  Wat is het verschil tussen meervoudige, nevenschikkende en onderschikkende argumentatie?

  Een schematische weergave van de argumentatiestructuur

  Hoe geef je de argumentatiestructuur weer?

  De presentatie van complexe argumentatie

  Hoe wordt complexe argumentatie gepresenteerd?

  Een maximaal argumentatieve analyse

  Wat is een maximaal argumentatieve analyse?

  Verzwegen argumenten en complexe argumentatie

  Wordt er bij complexe argumentatie ook verzwegen?

  Opstellen van een analytisch overzicht

  Hoe stel je een analytisch overzicht op?

  Hoofdstuk 6 – De deugdelijkheid van argumentatie

  Hoofdstuk 6 – Wanneer is argumentatie deugdelijk?

  Beoordeling van een betoog

  Hoe moet een betoog beoordeeld worden?

  Aanvaardbaarheid van argumentatieve uitspraken

  Wanneer is een argumentatieve uitspraak aanvaardbaar?

  Geldigheid van redenering

  Hoe ziet een geldige redenering eruit?

  Deugdelijkheid van argumentatieschema’s

  Welke argumentatietypen bestaan er?

  Argumentatie gebaseerd op een kentekenrelatie

  Wanneer is argumentatie gebaseerd op een kentekenrelatie?

  Argumentatie gebaseerd op een vergelijkingsrelatie

  Wanneer is argumentatie gebaseerd op een vergelijkingsrelatie?

  Argumentatie gebaseerd op een causale relatie

  Wanneer is argumentatie gebaseerd op een causale relatie?

  De presentatie van verschillende typen argumentatie

  Hoe worden verschillende typen argumentatie gepresenteerd?

  Hoofdstuk 7 – Drogredenen als overtredingen van discussieregel 1-5

  Hoofdstuk 7 – Wat zijn de eerste 5 discussieregels?

  Drogredenen en discussieregels

  Wat zijn drogredenen en discussieregels?

  Vrijheidsregel

  Regel 1: Wat houdt de vrijheidsregel in?

  Verdedigingsplichtregel

  Regel 2: Wat houdt de verdedigingsplichtregel in?

  Standpuntregel

  Regel 3: Wat houdt de standpuntregel in?

  Relevantieregel

  Regel 4: Wat houdt de relevantieregel in?

  Verzwegen-argumentregel

  Regel 5: Wat houdt de verzwegen-argumentregel in?

  Hoofdstuk 8 – Drogredenen als overtredingen van discussieregel 6-10

  Hoofdstuk 8 – Wat zijn de laatste 5 discussieregels?

  Het afdoende verdedigen van een standpunt

  Wanneer is een standpunt afdoende verdedigd?

  Uitgangspuntregel

  Regel 6: Wat houdt de uitgangspuntregel in?

  Geldigheidsregel

  Regel 7: Wat houdt de geldigheidsregel in?

  Argumentatieschemaregel

  Regel 8: Wat houdt de argumentatieschemaregel in?

  Afsluitingsregel

  Regel 9: Wat houdt de afsluitingsregel in?

  Taalgebruikregel

  Regel 10: Wat houdt de taalgebruikregel in?

  Hoofdstuk 9 – Strategisch manoeuvreren

  Hoofdstuk 9 – Wat is strategisch manoeuvreren?

  Combineren van redelijkheid en effectiviteit

  Hoe combineer je redelijkheid en effectiviteit?

  Drie aspecten van strategisch manoeuvreren

  Wat zijn de drie aspecten van strategisch manoeuvreren?

  Retorische tegenhangers van dialectische doelen

  Wat zijn retorische tegenhangers van dialectische doelen?

  Verschillende soorten argumentatieve strategieën

  Welke soorten argumentatieve strategieën zijn er?

  Drogredenen als ontsporingen van strategisch manoeuvreren

  Hoe ontstaan drogredenen bij strategisch manoeuvreren?

  Het bedrieglijke karakter van drogredelijk strategisch manoeuvreren

  Hoe spoor je deze drogredenen op?

  Hoofdstuk 10 – Conventionalisering van communicatieve activiteitstypen

  Hoofdstuk 10 – Wat is de conventionalisering van communicatieve activiteitstypen?  

  Communicatieve activiteitstypen

  Wat zijn communicatieve activiteitstypen?

  Argumentatieve karakterisering van communicatieve activiteitstypen

  Wat houdt argumentatieve karakterisering van communicatieve activiteitstypen in?

  Institutionele voorwaarden voor strategisch manoeuvreren

  Wat zijn de institutionele voorwaarden voor strategisch manoeuvreren?

  Differentiatie in de implementaties van kritische vragen

  Waarom het gebruik van specifieke kritische vragen?

  JoHo: crossroads via de bundel

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  Hoe werkt een JoHo Chapter?

   

  Wat vind je op een JoHo Chapter pagina

  •   JoHo Chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Aantekeningen: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
  • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
  • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten