Resultaatgericht zijn: leren of versterken

Vaardigheden en kwaliteiten die je meeneemt naar of uit het buitenland

 

JoHo toolshop

 

Aanmelden en inloggen om de hele pagina te kunnen lezen en gebruiken

Wil je alles op deze pagina kunnen lezen en gebruiken, meld je dan bij JoHo en log in.

Aanmelden bij JoHo

JoHo: crossroads uit bundel
JoHo: de 24 competenties die je nodig hebt voor een werk- en leefomgeving waar je blij van wordt

Durf hebben: leren of versterken
Integer zijn: leren en blijven
Leidinggeven: leren of versterken
Ondernemen: leren of versterken
Organisatiebewust zijn: leren of versterken
Professioneel handelen: leren of versterken

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Wat betekent resultaatgericht zijn?

Wat betekent resultaatgericht zijn?

Wat is resultaatgericht zijn?

 • Resultaatgericht zijn, is het gefocust zijn op het concretiseren van doelen.
 • Het betreft het realiseren van resultaten volgens het afgesproken tijdpad en kader.

Wat zijn gerelateerde begrippen aan resultaatgerichtheid?

 • Doelgerichtheid
 • Focus
 • Realisme
 • Pragmatisch zijn
 • Sturen op resultaat
Op welk niveau kan je resultaat- en doelgericht zijn?

Op welk niveau kan je resultaat- en doelgericht zijn?


Niveau 1 - Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren

 • Je maakt duidelijke afspraken over de te realiseren doelen en je eigen bijdrage daaraan.
 • Je zet je waarneembaar in om de gestelde doelen te realiseren.
 • Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden.
 • Je bent vasthoudend bij verstoringen en tegenslag.

Niveau 2 - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief

 • Je stelt jezelf ambitieuze doelen.
 • Je maakt een goede afweging tussen inspanning en mogelijk resultaat.
 • Je bent vasthoudend in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen; je stelt zo nodig de aanpak bij.
 • Je besteedt tijd effectief en efficiënt.
 • Je zorgt dat medewerkers worden aangesproken op hun resultaten en erop afgerekend worden als ze het afgesproken resultaat niet behalen.
 • Je werkt outputgericht en je stelt prioriteiten.

Niveau 3 - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten

 • Je realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als buiten het eigen aandachtsgebied.
 • Je stelt meetbare (strategische) doelstellingen op en definieert daarbij de resultaten op langere termijn.
 • Je maakt afspraken over de wijze waarop lange-termijndoelen van de organisatie behaald moeten worden; je toetst en borgt naleving van afspraken.
 • Je stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en je vertoont hierin voorbeeldgedrag.
 • Je faciliteert anderen of neemt obstakels voor anderen weg, zodat gemeenschappelijke doelen kunnen worden bereikt.
Stapgerichtheid en mindfullness : definities en begrippen

Stapgerichtheid en mindfullness : definities en begrippen

Wat is tijdpadbewust zijn en hoe blijf je stapgericht?

Wat is tijdpadbewust zijn en hoe blijf je stapgericht?

Wat is stapgerichtheid en tijdpadbewust zijn?

 • Tijdpadbewust zijn gaat over het weten, volledig van doordrongen zijn, dat alles tijd nodig heeft.
 • Het gaat over de realisatie dat ontwikkeling (van jezelf als mens, van een project of product) tijd kost. Dat alles heeft ook een eigen tijd om tot ontwikkeling te komen en iedere ontwikkelingsfase is van belang. Net als dat in een bos niet iedere boom op hetzelfde moment in blad komt, zo zal je wellicht ook herkennen dat ieder mens, iedere organisatie, ieder project een eigen ritme heeft.
 • De meesten van ons zijn gewend om (ver) vooruit te kijken, naar het pad dat nog voor ons ligt.
 • Dat vooruit kijken, maakt ook dat soms vergeten wordt om te herkennen dat er ook al een heel pad is dat al afgelegd is.
 • Het kan helpend zijn om soms even uit te zoomen - de blik van een vriend of collega kan daarbij ook helpend zijn - en ook te zien hoeveel er eigenlijk al is gerealiseerd of gebeurd.
Wat wordt er verstaan onder mindfulness?

Wat wordt er verstaan onder mindfulness?

Wat is mindfulness?

 • Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu. Het concept is eigenlijk best simpel. Om te begrijpen dan. Als je het probeert, dan merk je snel dat je gedachten je continu meenemen naar morgen, naar vorige week of naar je volgende vakantiebestemming.
 • Een wat uitgebreidere beschrijving bevat ook expliciet de acceptatie van alles wat er in het moment aan ervaringen, gedachten en gevoelens aawezig is: mindfulness is het aanwezig te zijn bij alle gebeurtenissen en ervaringen, of ze nou prettig of onprettig zijn. Dit wordt vaak nog aangevuld met een open houding naar jezelf: met een vriendelijke en nieuwsgierige blik jezelf benaderen.
 • De adem wordt vaak gebruikt als hulp bij het terugbrengen van je aandacht in het hier en nu. De ademhaling heb je namelijk altijd bij je, overal. Je hoeft er niets voor te doen. De adem ademt zichzelf. Je kan je bewust worden van je ademhaling terwijl je in gesprek bent met je partner, als je op de fiets zit, of terwijl je eten kookt. Zodra je jezelf in het hier en nu, in je eigen lichaam, terug hebt gebracht dan kun je ook met volledige aandacht doen wat je aan het doen bent. Of je nu aan het wandelen bent, een film aan het kijken of het eten kookt. 
 • Mindfulness wordt tegenwoordig ook steeds vaker in combinatie met andere psychische hulp ingezet, bijvoorbeeld bij stressklachten, pijn, angst en depressie. Via ademhalingsoefeningen en lichaamsbewustzijn is de aandacht in het hier en nu te beoefenen, waarna er ook ruimte ontstaat voor compassie, inzicht en acceptatie. Met name de 8-weekse Mindfulness Trainingen (MBTC) zoals ontwikkeld door Jon Kabbat-Zin worden veel gebruikt. Voor veel mensen geeft dit een goede basis om daarna zelf verder mee door te gaan in het dagelijks leven. Daarnaast zijn er door heel Nederland ook groepen die wekelijks samen mindfulness beoefenen, zoals bijvoorbeeld de Sangha's in de lijn van Thich Nath Hanh. 
Wat wordt verstaan onder concentratie en focus?

Wat wordt verstaan onder concentratie en focus?

Wat wordt verstaan onder concentratie en focus?

 • Concentratie is het richten van je aandacht. Het met je volledige aandacht bij iets aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij een project of bij een gesprek.
 • Dit is ergens heel tegenstrijdig, want het is heel natuurlijk om continu te worden afgeleid. Focus betekent dus ook het je bewust kiezen voor een manier van leven en werken waarin je je niet laten afleiden. Je kan afgeleid worden door je eigen gedachten, over andere taken en gebeurtenissen. Je kan je ook laten afleiden door je telefoon, door je e-mail, door het nieuws of social media.
 • Focus betekent ook je richten op je doel. Bijvoorbeeld studeren zodat je het tentamen haalt, maar ook als ondernemer zorgen dat je een succesvol product op de markt zet.
 • Focus gaat ook over het helder hebben van hoofd- en bijzaken - en telkens blijven kiezen om je aandacht en energie te richten op de hoofdzaak, op je primaire activiteit.
Wat is geduld en wat betekent geduldig?

Wat is geduld en wat betekent geduldig?

Wat wil geduld zeggen?

 • Geduldig zijn is een vorm van acceptatie dat alles tijd nodig heeft.
 • Het kan een passiviteit in zich dragen: niet direct actie ondernemen, maar rustig afwachten.
 • Geduld hebben, kan echter ook een positieve kwaliteit zijn. In de zin dat je het juiste moment zoekt om iets te bewerkstelligen en niet te snel wilt gaan. In die zin gaat geduld hebben ook over vertrouwen dat bepaalde processen tijd nodig hebben en het zoeken naar de juiste timing.
 • Tegelijkertijd is het handig te blijven realiseren dat sommige situaties vragen om geduld en andere situaties juist om proactiviteit. Daarin kan het waardevol zijn om voor jezelf te onderzoeken of jezelf geneigd bent om soms te afwachtend te zijn, of juist te snel wilt gaan.

 

“Patience is not passive waiting. Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

 

Ray A. Davis

Wat is nonchalance en wat betekent nonchalantheid?

Wat is nonchalance en wat betekent nonchalantheid?

Wat wil nonchalance zeggen?

 • Nonchalance gaat over laks zijn, wanneer je onverschillig bent voor het halen van een resultaat of doel.
 • Het beeld dat naar boven komt bij het herkennen van nonchalant gedrag, is het ophalen van de schouders.
 • De meeste mensen kennen het gevoel van nonchalance het best in hun tienerjaren. Sommigen houden dit nog wat langer vol...
 • Er gaat een bepaalde achteloosheid vanuit.
 • Het resultaat van nonchalant gedrag is vaak een slordig resultaat.
 • Het interesseert je niet zo veel hoe een project afgerond wordt, wat het resultaat wordt, wat je van je leven maakt.

 

“Doing nothing is better than being busy doing nothing.” 

 

Lao Tzu

 

Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

Wat houdt afgeleid zijn in en wat is afleiding?

Wat is afleiding?

 • Afleiding is niet aanwezig zijn bij wat je nu aan het doen bent.
 • Indien je hebt gekozen om je ergens op te concentreren, dan is afleiding je daarvan laten afhouden door andere zaken.
 • Je laat je tijdens het autorijden afleiden door een telefoontje van een familielid. Je laat je tijdens het leren voor je tentamen afleiden door de voetbalwedstrijd op TV.
 • Zeker in deze tijd waarin je telefoon vaak een continue stroom van afleiding biedt (appjes, mails, video's, nieuwsupdates) is het een steeds grotere uitdaging om je aandacht te houden bij wat je wil.

“All profound distraction opens certain doors. You have to allow yourself to be distracted when you are unable to concentrate.” ― Julio Cortázar

 

 

Wat is betekent het gevoel van verloren voelen, en wat is jezelf kwijt zijn?

Wat is betekent het gevoel van verloren voelen, en wat is jezelf kwijt zijn?

Wat wil het zeggen als je je verloren voelt?

 • Er zijn situaties wanneer je het gevoel kan hebben jezelf te verliezen of jezelf kwijt te zijn geraakt.
 • Dit gevoel kan een signaal zijn dat je het zicht op je (levens)pad kwijt bent.
 • Alsof je wakker wordt in je leven en je jezelf afvraagt 'Hoe ben ik hier terecht gekomen?'.
 • Een gevoel van verloren zijn, gaat vaak over het niet herkennen van de richting waarop je wandelt.
 • Het kan daarin wel heel helpend zijn om te kijken naar wat er wel is. Welke keuzes hebben je gebracht waar je nu bent? Wat heb je geleerd? Wat heb je bereikt? Wat heb je ontdekt? Waar ben je dankbaar voor?

 

“A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.”

Lao Tzu

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

Hoe kun je je resultaatgerichtheid herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Hoe kun je je resultaatgerichtheid herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Tijdens je reis

 • Om resultaatgericht op reis te gaan, is het in eerste instantie belangrijk om te weten welk resultaat je uit je reis wil halen. Wil je meer leren over een andere cultuur, wil je mensen leren kennen, wil je backpacken of wil je vooral ontspannen?
 • Als je een doel voor ogen hebt, kun je beter vaststellen welke randvoorwaarden je moet stellen om dit doel te bereiken. Als je nog geen concrete bestemming in gedachten hebt, kun je deze beter kiezen, je kunt sparen voor de reis die je wilt maken en je gaan inlezen over je bestemming zodat je zo goed mogelijk je gewenste resultaat kunt behalen. In het geval van reizen betekent dat eigenlijk: je droom realiseren.
 • Bedenk dus wat je wilt en weet welk resultaat je wilt bereiken, zodat je effectief kunt vaststellen wat hiervoor nodig is.

Tijdens je studie

 • Wanneer je een studie gaat kiezen, kan je dit al doen met een bepaald resultaat in gedachten, bijvoorbeeld een beroep dat je later wilt uitoefenen. Anderen zullen eerder een studie kiezen die aansluit bij een algemene interesse.
 • Of je nou tot de eerste of de tweede groep behoort, tijdens je studie zullen er altijd eisen gesteld worden vanuit je opleiding om bepaalde resultaten te behalen. Papers, tentamens, projecten en deadlines horen erbij.
 • Om je studie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat je de manier vindt waarop je het beste met deze eisen kunt omgaan. Hoe studeer jij het meest effectief zodat je doelen kunt behalen en tegelijkertijd je studie met plezier doet? Tot een bepaalde mate hoeft stress niet slecht te zijn, maar het moet geen nadelig effect hebben op je dagelijks leven.

Tijdens je werk

 • Tijdens je werk krijg je te maken met resultaten die je werkgever wilt dat je behaalt. Plan je werkzaamheden zo dat je effectief en ontspannen aan de doelstellingen van je werkgever kunt voldoen.
 • Daarnaast kan het zijn dat je persoonlijke resultaten wilt behalen door middel van je werkzaamheden, bijvoorbeeld een vaardigheid opdoen of ergens voor sparen.
 • Zorg dat je je persoonlijke doelstellingen en die van je werkgever goed op elkaar afstemt. Op die manier weet je allebei wat de ander verwacht en kun je hierop inspelen zodat zowel werkgever als werknemer tevreden zijn. Dit zorgt weer voor een positieve en effectieve werksfeer.
 • Tijdens boerderij werk: Boerenhandarbeid, van fruitplukken tot geiten melken, kent veel repetitieve werkzaamheden. Door jouw persoonlijk resultaat (meer geplukt dan je buurman) en het bedrijfsresultaat (een betere oogst dan vorig jaar) centraal te stellen, kan je voldoening uit je werk blijven halen. Onkruid wieden in de jungle op een koffieplantage die werkt volgens permacultuur principes: het voelt eindeloos, maar als je je inbeeld hoe het resultaat er uit zal zien, kan je bijna niet meer stoppen. 

Tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, krijg je daar vaak geen (of nauwelijks) financiële vergoeding voor. Daarom is het extra belangrijk dat je je kunt scharen achter de doelstellingen die de organisatie waarvoor je werkt. Zo kun je genoeg voldoening halen uit het werk dat je doet.
 • Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke persoonlijke resultaten je wilt halen uit je vrijwilligerswerk. Wil je bijvoorbeeld een taal leren, reizen, je grenzen verleggen of een bepaalde vaardigheid opdoen? Dan is het goed om je keuze (deels) daarop te baseren: zo kun je gemotiveerder aan de slag gaan waardoor zowel jij als je werkgever meer haalt uit jouw tijd als vrijwilliger.
 • Tijdens je stage moet je van je school of opleiding bepaalde resultaten behalen en aan bepaalde eisen voldoen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent als eerste stap naar het zoeken van je stage. Communiceer deze daarna duidelijk naar je stagegever toe, en stel je persoonlijke verwachtingen ook aan de orde.
Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?

Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?


Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je resultaatgerichtheid te verbeteren:

Keep the end in mind

 • Vind je het lastig om resultaatgericht op je doel af te gaan? Houd de voordelen altijd in gedachten: op goede resultaten kun je verder doorbouwen en een goed gevoel hiervan overhouden omdat je iets hebt bereikt.

Underpromise and overdeliver

 • Streef naar een sneller of beter resultaat dan wellicht gevraagd wordt, of nodig is. Zo creëer je ruimte voor eventuele tegenvallers.

Stel je doelen SMART

 • Maak gebruik van timemanagement en een goede planning om deze skill te ontplooien. Maak concrete doelstellingen! Met andere woorden pas de SMART methode toe:Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Welke tools en oefeningen kunnen je stapgerichter en meer tijdpadbewust te worden?

  

 

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

Wat is wijsheid rond ervaringen, stappen zetten en succes

 

Alles ontwikkelt zich, komt tot bloei en vergaat

 • Waarom zou je eigenlijk nog een missie of levensvisie gaan formuleren? Alles is eindig dus waarom toch de moeite doen?
 • Waar de meeste mensen last van hebben, is de neiging om alles oneindig te willen laten zijn, terwijl dat niet zo is. In de praktijk is gebleken dat juist het denken aan het einde van je schooltijd, je eerste baan, je tweede wereldreis of je derde huwelijk, nog voordat ze voorbij zijn, ervoor kan zorgen dat je er veel meer uithaalt dan wanneer je dat niet doet.

Thich Nhat Hanh

Realistisch positivisme werkt

Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

Ben Tiggelaar

“Patience is not passive waiting.

Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

Ray A. Davis

 

Trainingen, Testen & Toepassingen

 

JoHo tools: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen over behaalde doelen, succes en resultaten

JoHo tools: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen over behaalde doelen, succes en resultaten

Zeven eigenschappen die jou succesvol maken - Covey
Gamification of task performance with leaderboards: A goal setting experiment - Landers et al. - 2015 - Article

Gamification of task performance with leaderboards: A goal setting experiment - Landers et al. - 2015 - Article

Gamification is becoming increasingly popular, and people are looking to see whether it can help to increase employee performance. For example, by directing and rewarding employee attention to tasks through goal setting, performance could be improved. There is however little research in this area. There are differences between traditional goal-setting efforts and gamification. In traditional settings, a single goal is set for an employee to achieve. It seems that ‘SMART’ (specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound) goals are most motivating. In gamification, points and leaderboards are the goals. However, these are seen as non-optimal, because when there are only points given, there is no specific goal to pursue. A leaderboard presents many possible goals, and represents the prior performance of others. This means that both points and leaderboards lead to that employees have to set their own goals. In this paper, the authors analyze the effectiveness of goal-setting theory to explain changes in task performance resulting from a leaderboard intervention.

How to set Constructive Goals? - Chapter 11

How to set Constructive Goals? - Chapter 11

Each helping session should focus on a client's goals. After a beginning helper has empathized with the client through the nonjudgemental listening cycle, he or she may wonder what comes next. This is a good time to set goals. When goals are set, a client can think about and work on goals between sessions. This also helps to make the helper's techniques make sense to the client. When goals are set through discussion and mutual participation with the client, he or she feels empowered to achieve the goal and feels like a partner in the helping process. Another reason it is important to set goals is that helps to determine when the helping relationship will end (when the goal is reached). Some helpers use a time-limit approach to determine when the helping relationship will end. Setting a limited number of sessions, usually between six and twelve, helps emphasize the importance of each session and maximize focus during each session. However, in this approach the therapeutic relationship may end before regardless of if the goal is reached.

It is important not to set goals too early. It is necessary for the helper to establish a trust relationship with the client and complete a thorough assessment. It is important to first use invitational skills, reflecting skills, and challenging skills to gain information about the client and his or her problems. If this knowledge is not gathered, the goals may be ineffective or not relevant.

In the goal setting stage, a helper will need to narrow down the information to specific tasks and aims. While earlier stages tend to involve a wide range of topics, the goal setting stage focuses the discussion to a few key topics. Rather than continue to introduce new areas for discussion, in this stage the helper needs to identify the most important issues to be discussed in subsequent helping sessions.

Setting constructive goals

The goals that a helper and client set should be constructive. This means the goal should be specific, stated positively, simple, important to the client, and realistic. The first criteria for a constructive goal is that the goal should be specific. Before identifying a goal, a helper should ask the client what issues she or he wants to work on. This may result in a vague response from the client. It is important to arrive at a specific goal. When someone has a clear and specific goal, he or she makes more progress towards achieving the goal. When a goal is specific and not fuzzy, the direction of progress is more apparent to the client. The client is more able to begin to take steps in towards achieving the goal and work on the goal between helping sessions. Helpers may also have trouble or lack interest in setting goals as many helpers prefer to focus on the process of helping and deal with issues that arise during sessions. However, it is advisable to set some benchmarks and goals in order to make better use of time in helping sessions. Research shows that when a helper has goals in mind, helping sessions tend to be more focused on the needs of the client. The awareness of goals also helps the helper be aware if he or she possesses the necessary skill sets or if a referral should be made.

Positively stated goals have the benefit of focusing the client's resources and increasing feelings of hope when the client can imagine specific positive outcomes. Stating a goal also helps in selecting treatment technique and communicating the motivations for choosing a technique to third parties, agents, and supervisors. A helper who sets specific goals is better able to gauge if helping sessions have been successful. Goals also help a client gauge how they are progressing. When the therapeutic relationship ends, a helper can evaluate the client's achievements in a realistic way. The following helper statements illustrate how a helper can intervene to help the client be more specific. "I understand that you want to be more happy, but what would you be doing to be happy that you are not doing now?" "What things are you talking about when you say things aren't going as well as you'd hoped?" "I hear you say that you want things to improve in your relationship with your father, want specific things would you want to improve?" "You say that you want to stop living in the past, where do you want to live?"

Another criteria for a goal to be constructive is that a goal should be stated in a positive way. Often a client will phrase a goal as something they want to stop doing or a behavior they would like to reduce. These are examples of negatively stated goals. They are less able to motivate us than positively stated goals. A helper should aim to rephrase problems as goals. The following helper questions encourage clients to restate problems as goals. "If a miracle happened tonight and all of your problems went away, what are the first differences that you would notice that would make it clear that your problems vanished?" "You say that you and your parents fight all the time, if you all weren't fighting what would you want to be doing instead?" "If you imagine that I gave you a job that provided all the resources, money, and benefits that you need, where would it be and what would your position be?"

A third criteria for a constructive goal is that the goal should be simple. A simple goal is especially important when a client feels discouraged. Start with small goals so the client can feel encouraged when he or she achieves the goal. The client will be more likely to want to move on to achieving more challenging goals. Many agencies ask helpers to set behavioral goals that can be measured and are observable. The helper begins with the baseline which is the client's current behavior and set target behaviors. Behavioral goals can be developed by asking the client to state the baseline which is the current level of behavior, describe the goal, and specify target behaviors in terms if duration, intensity, and frequency. For example, let's say a client has a goal of becoming more comfortable and less anxious in social settings. His baseline behavior is that he can only stay at a gathering for fifteen minutes, can have a short conversation with male coworkers, but rarely attempts to converse with female coworkers. His target behavior is to attend a social event and talk to coworkers (frequency), at least one conversation should be with a female coworker, stay for half an hour (duration), and keep a subjective stress level or SUD of 3 (intensity). It is helpful to set behavioral goals because it is then very clear to the client what should be achieved. Many agencies ask helpers to set behavioral goals since success can then be measured. Other agencies determine if goals have been achieved through other methods such as client feedback forms, and helper and client assessments. The following helper questions encourage a client to simplify her goal of decreasing stress in her life. "What activities will help you lessen stress?" "How frequenting would you like to engage in the stress reducing activity?" "How long would you like to meditate?" "If your stress level is a 10 now, what level would you see like see as an improvement?"

The fourth criteria of a constructive goal is that it should be important to the client. While it is clear that a client will work hard towards a goal that matters a lot to them, many clients are referred by family, friends, courts, schools etc. to resolve issue the client has little interest in resolving. This proves a challenge to successful goal achievement. Additionally a client may have a goal that the helper finds morally objectionable. In these cases, a helper should tell the client early in the helping relationship so the relationship does not develop too far before giving a referral. The following questions are used be helpers to determine how important a goal is to the client. "How likely are you to follow through with this goal?" "How important is this goal to you?" "If you achieve this goal, what changes will happen in your life?" "Is this a goal you've set for yourself or a goal that other people in your life want you to achieve?"

The fifth criteria of a constructive goal is that it should be realistic. A helper can help a client recognize when a goal is unrealistic or if a client has two goals that are in opposition to each other. For example, a client may want to improve his relationship with his wife and children but is willing to make any changes to his job commitments which requires him to travel frequently. A helper can deal with unrealistic goals by highlighting the discrepancy or by encouraging the client to explore if a goal is realistic or not.

If a helper has a hard time identifying a goal, he or she can utilize several tools. Personal Project Analysis is a system for exploring and identifying goals using a template. See www.brianrlittle.com for more information on Personal Project Analysis. The Self-Development Project List and other measure to elicit positive future goals and plans is useful for identifying and measuring positive life goals. Other measures help in finding and monitoring goals for counseling and psychotherapy such as the Simplified Target Complaints Measure and the Bern Inventory of Treatment Goals.

How to Focus on the Client

Thomas Gordon gives the advice that helpers should ask themselves the questions, "who owns the problem?" when helping clients set goals. This question is most often answered by identifying the person most affected emotionally. For example, the man who complains about his boss owns the problem and will need to decide if he should look for other jobs. A couple who seeks help for their marriage problem both own the problem. It is important to ask this question so that a helper does not get distracted by problems that are owned by someone other than the client. Before a helper and client set goals for changes in the client's behavior, both should be aware of what behaviors are in the client's control and therefore able to be changed. In the technique of focusing on the client, the helper asks the client to take responsibility for his or her problems instead of trying to reform others around the client. This method shifts the focus from others and the client's environment to the issues the client owns.

When a client focuses too much on others, he or she feels a lack of power and is not self aware. If the helper does not shift the focus to the client, the helper communicates to the client that he or she agrees the client's problems are due to external factors. When the helper refocuses on the client, the helper empowers the client and stops the client from blaming others or outside forces for his or her problems. A helper uses skills such as reflecting feeling, asking questions, and reflecting meaning to focus on the client. A helper should paraphrase a client's statement which blames someone else to focus on the client. When reflecting feeling, a helper can choose words carefully. For example, rather than reflect "you are trapped," a helper can say, "you feel trapped" to focus on the client's feelings. It is important that a helper acknowledge when there are external forces affecting the client but emphasize the client's role in making choices and implementing changes. By focusing the discussion on the client rather than other people, the client's environment, or outside forces, sessions can be more productive and more positive. The client will be more likely to feel a sense of empowerment and practice self-examination.

How to Boil Down the Problem

In most cases, a client enters therapy with a tangle of stories rather than clear or specific goals. At some point, a helper shifts from listening to new stories or new issues to focusing on key areas. Boiling down the problem is a metaphor for this process. The first step in boiling down the problem is to summarize and list the issues. In this step the helper uses summarizing skills, reflecting skills, and paraphrasing to determine if he or she has understood the content of what the client has said. The second step is to use at least one closed question to ask the client narrow down the issues to the ones he or he deems a priority. The third step is to choose a problem to focus on. The helper should consider the criteria for establishing a constructive goal when narrowing down problems. The fourth step is to reframe the problem as a goal. In this step, the helper should motivate the client to imagine what will happen if the problem is solved. The fifth step is to double-check that the client and helper are on the same page and have reached an agreement. The helper should summarize the goals that both parties have agreed to. The helper can also ask the client to state the goals in his or he own words or write down the goals. A helper should provide encouragement that the goal is attainable.

After boiling down the problem, it may be beneficial (and sometimes required by agencies) to set measurable goals. Measurable goals can also benefit the client as step by step progress towards the attainment of the goal is more clear. When developing measurable goals consider what the desired outcome is, how it will be measured, how you will know when it is achieved successfully, and the general timeframe.

It may also be helpful to break-down a long term goal into a series of short-term goals. Short term goals may seem insignificant when taken separately, but when combined with other goals they can help a client successfully achieve a long term goal.

What are the mechanisms and approaches behind changing behavior? - Chapter 6

What are the mechanisms and approaches behind changing behavior? - Chapter 6

General health interventions are designed to change health behaviors in an entire population. The best-known model for this is the PRECEDE-PROCEED model. The PRECEDE element identifies various psychosocial variables that may be the goal of intervention:

 • Predisposing factors: knowledge, attitudes, beliefs, personal preferences and existing skills and self-efficacy in relation to desired behavioral change

 • Enabling factors: characteristics of the environment that can facilitate behavioral changes and the skills or resources needed to achieve change.

 • Reinforcing factors: factors that reward desired behavioral change, for example social support.

       

 

  

   Meer competenties of contenties checken

 

Partners: coaching selectie

Partnerselectie: Advies & Persoonlijke Ontwikkeling

Empathie Plus

Empathie Plus is een adviesbureau onder leiding van Joop Stroes. Ze bieden coaching op maat voor individuen en teams. Met gebruik van de bekende Kolbe™ Assessment worden niet alleen je capaciteiten en talenten in kaart gebracht, maar krijg je ook inzicht in de wijze hoe je ze kan toepassen. Kolbe™-theorie en -toepassing brengt je natuurlijke talenten in beeld, waardoor je de mogelijkheid krijgt om op maximale capaciteit te werken.

Psycholoog op Afstand

Waar ook ter wereld oline psychische hulp en therapie via facetime, skype, chat en mail. Persoonlijk en discreet, met je eigen online psycholoog. Behandeling bij uiteenlopende psychische klachten.
De aangesloten psychologen en hulpverleners spreken Nederlands en zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden.
Zij werken in of vanuit o.a. Australië, Costa Rica, Curaçao, Dubai, Italië, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Suriname en de USA.

Studiekeuze Jong Talent & De Frisse Kijk

De Frisse Kijk is de organisatie van Eva Ouwerkerk. Deze ervaren coach heeft zich gespecialiseerd in studiekeuze, motivatietraining en loopbaanbegeleiding. Gestart als journalist van informatieve programma’s is zij op zoek gaan naar de essentie van thema’s. Zij is deskundig in formeel leren, en gespecialiseerd in sociaal en informeel leren. Zij faciliteert het leren en ontwikkelen bij jong en laat talent.

 

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

Het kan zijn dat je op een bepaald moment in je leven vastloopt tijdens je loopbaan. Of wellicht heb je te maken met (gedwongen) ontslag. Ook kan het voorkomen dat je vanwege je ziekte of beperking niet meer je huidige beroep kunt uitoefenen. Professionele loopbaanadviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie kunnen hierin ondersteuning bieden. Ikzoekloobaanbegeleiding.nl is het startpunt voor alle loopbaanadviesbureaus

JoHo: competentie begrijpen

"Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

 

= JoHo Contenties & Competenties

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

 • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken

  

Resultaatgericht zijn: leren of versterken, waar en bij welke organisatie?
Type: 3.1. Activities & Jobs
Betrokken skills Land Activitype Crossroads
Nederlands sprekende Help Desk Agent in Zuid-Afrika gezocht Zuid-Afrika Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Helpdesks & Alarmcentrales - JoHo Job Shop, Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Helpdeskmedewerker & Servicemedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
Ben jij dol op skiën en leg je graag dingen uit? Word dan ski- of snowboardinstructeur tijdens het skiseizoen op het Noordereiland Nieuw-Zeeland Skischolen & Wintersport - JoHo Job Shop, Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Skileraar & Snowboardinstructeur: stagelopen tot werken in het buitenland
Ben jij sportief? Er worden veel verschillende vacatures aangeboden voor werk in de sneeuw of op het water, van crew op een jacht tot ski- of snowboard instructeur. Australië Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Sport & Beweging - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Outdoormedewerker & Sportinstructeur: stagelopen tot werken in het buitenland
Draai mee in een professionele werkomgeving binnen een internationaal marketingbureau België, Canada, Duitsland, Filipijnen, Frankrijk, Ierland, Italië, Roemenië, Engeland - Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Europa Communicatie & Marketing - JoHo Job Shop, Werk in het buitenland & Buitenlandse baan
Dol op watersport en zon? Ga dan werken bij een reisorganisatie die diverse soorten zeilvakanties aanbiedt, en vacatures heeft op het gebied van horeca, sport & spel, toerisme en entertainment. Italië, Turkije, Australië, Bahama's, Belize, Griekenland, Kroatië, Maleisië, Sabah & Sarawak, Seychellen, Antigua en Barbuda, Grenada, Saint Vincent en de Grenadines, Europa Tijdelijk & Vast werk Buitenland: solliciteerbaar Sport & Beweging - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Outdoormedewerker & Sportinstructeur: stagelopen tot werken in het buitenland

Pages