Psycholoog & Coach: stagelopen tot werken in het buitenland

 

Werken als psycholoog, in de geestelijke gezondheidszorg of in de coachingsector in binnen- en buitenland

 

Betaald werk, stage, vrijwilligerswerk of werkervaringsplek als gedragswetenschapper, personal coach, mental coach of psychologisch hulpverlener

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: werken als psycholoog

Werken in de geestelijke gezondheidszorg of als coach in binnen- en buitenland?

 • Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?
 • Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als psychologische hulp of welzijnsmedewerker in binnen- en buitenland ?
 • Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als gedragswetenschapper in binnen- en buitenland ?
 • Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland?

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg en medische sector in het buitenland?

 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

Competenties en vaardigheden in de gezondheidszorg en medische sector?

 • Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties moet je hebben voor werk in de gezondheidszorg n zorg in het buitenland?
 • Wat zijn de competentiesen functie-eisen van werken als zorgverlener in binnen- en buitenland?
 • Therapeutische vaardigheden leren of versterken ?

Werkzaamheden verzekeren in het buitenland?

 • werkzaamheden in de zorg en medische sector in het buitenland verzekeren bij werk, stage en vrijwilligerswerk?
 • Werken in het buitenland verzekeren?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Coaching, geestelijke gezondheidszorg en psychologische sector in het buitenland: vragen en antwoorden

Coaching, geestelijke gezondheidszorg en psychologische sector in het buitenland: vragen en antwoorden

Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?

Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?


Wat is de psychologische sector en geestelijke gezondheidszorg?

 • Geestelijke gezondheidszorg is de zorg voor mensen die problemen met hun geestelijke gezondheid hebben. Psychische stoornissen, klachten en problemen zijn er in veel verschillende soorten en gradaties.
 • De geestelijke gezondheidszorg probeert de klachten te verminderen, de kwaliteit van leven met deze klachten beter te maken en psychische problemen te voorkomen.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg?

 • Vanaf de 19e eeuw worden psychische aandoeningen gezien als een gezondheidsprobleem. Voor die tijd vond men veelal dat 'dollen' en 'krankzinnigen' behekst waren en weggehouden moesten worden van de rest van de maatschappij. Vanaf 1841 ontstond er een krankzinnigenwet, werden er krankzinnigenhuizen ontwikkeld en werd er onderzoek gedaan naar psychiatrische aandoeningen. In de jaren ‘50 van de twintigste eeuw was er een psychiatrische revolutie. Er kwam meer aandacht voor psychische problemen en de kennis over en het gebruik van medicatie nam toe. Vanaf de jaren ‘60 en ‘70 is er meer aandacht voor de sociale omgeving en ervaringen in de levensloop van de patiënt.

Wat zijn de onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg?

De branche kan onderverdeeld worden naar zorg-activiteit of naar doelgroep waarvoor de zorg verleend wordt. Verschillende zorgactiviteiten of functies zijn: preventie, behandeling, begeleiding, bescherming, verpleging en verzorging.
De verschillende zorgcircuits zijn:
 • eerstelijns-ggz
 • ggz preventie
 • ggz voor kinderen en jeugdigen
 • ggz voor volwassenen
 • ggz voor ouderen
 • ggz voor Langdurige Zorg en Wonen (LZW)
 • Forensische psychiatrie
 • Verslavingszorg
 • Openbare ggz
 • ggz voor volwassenen met een gehoorstoornis

Wat zijn de 'producten en diensten' van de geestelijke gezondheidszorg?

Er zijn verschillende organisaties of instellingen waar geestelijke gezondheidszorg wordt verleend. Binnen deze sector worden verschillende diensten aangeboden en zijn mensen binnen verschillende rollen en functies werkzaam.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

 • Binnen dit centrum begeleidt een multidisciplinair team patiënten met psychische en psychosociale problemen. Patiënten komen er voor hun behandeling of therapiesessie, maar kunnen er niet opgenomen worden (ze kunnen dus niet blijven slapen).

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

 • Op deze afdeling binnen een algemeen ziekenhuis worden mensen met psychiatrische problemen opgevangen. Dit kunnen mensen van andere afdelingen zijn of mensen die crisisopvang en acute psychiatrische hulp nodig hebben.

Psychiatrische ziekenhuizen

 • In deze ziekenhuizen worden enkel mensen met psychiatrische problemen behandeld. Er wordt geprobeerd om de problemen te verminderen of te stabiliseren. Opname in deze ziekenhuizen is één van de laatste behandelmogelijkheden binnen de ggz. Naast opnameafdelingen bestaan er vaak ook afdelingen waar mensen met dezelfde kenmerken of ziektebeelden bij elkaar zitten. Ook is er vaak een afdeling die zich bezighoudt met activiteiten en ontspanning.

Psychiatrische verzorgingstehuizen

 • Ouderen die niet voldoende herstellen komen na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak in een psychiatrisch verzorgingstehuis terecht. In deze woonvorm worden ze verzorgd en proberen de hulpverleners ondersteuning te bieden om het leven met de psychische klachten zo goed mogelijk te maken.

Beschermd wonen

 • In verschillende woonvormen bieden gezinnen en hulpverleners bescherming, begeleiding en hulp. De woonvormen zijn gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt en de ontwikkeling van een zelfstandig leven in de maatschappij.

Verslavingszorg

 • Een verslaving is een psychische aandoening die vaak niet op zichzelf staat. In verschillende vormen (dagbehandeling, crisiscentra, therapiesessies) kunnen patiënten met een verslaving (bijvoorbeeld drank, drugs, gokken, gamen) worden behandeld.
Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je er aan doen?

Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je er aan doen?

Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je aan doen?

 • Heimwee uit zich in ziek of lusteloos zijn en in meer of mindere mate in negativiteit of zelfs depressiviteit.
 • Vaak gaat heimwee over het missen van kleine dingetjes, vastigheden, het plotseling doorbreken van je vaste dagelijkse ritme.
 • Heimwee komt minder vaak voor dan vroeger, vooral door technologische ontwikkelingen (communicatie, media, internet) is het tijdens je reis contact met het thuisfront onderhouden makkelijker geworden.
 • Desondanks blijft de afstand soms voelbaar, zeker als het gaat om familie, vrienden, verjaardagen en belangrijke gebeurtenissen als jij in het buitenland bent.

Wil je heimwee aanpakken, dan doorloop je globaal vier fasen:

 • 1. acceptatie: erken dat je er last van hebt
 • 2. onderzoek waar het gevoel vandaan komt
 • 3. doe zelfonderzoek: haal je drijfveren om naar het buitenland te gaan er nog eens bij
 • 4. daadkracht: pak je gevoelens aan, rouw om wat je mist en ga aan de slag met nieuwe dingen die je een boost geven.

Hoe pak heimwee aan?

 

 

 

 

 

 

 

   

  Werkzaamheden en competenties in de psychologische sector in binnen- en buitenland: vragen en antwoorden per functie

  Werkzaamheden en competenties in de psychologische sector in binnen- en buitenland: vragen en antwoorden per functie

  Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?

  Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?


  Wat is de psychologische sector en geestelijke gezondheidszorg?

  • Geestelijke gezondheidszorg is de zorg voor mensen die problemen met hun geestelijke gezondheid hebben. Psychische stoornissen, klachten en problemen zijn er in veel verschillende soorten en gradaties.
  • De geestelijke gezondheidszorg probeert de klachten te verminderen, de kwaliteit van leven met deze klachten beter te maken en psychische problemen te voorkomen.

  Wat is de ontstaansgeschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg?

  • Vanaf de 19e eeuw worden psychische aandoeningen gezien als een gezondheidsprobleem. Voor die tijd vond men veelal dat 'dollen' en 'krankzinnigen' behekst waren en weggehouden moesten worden van de rest van de maatschappij. Vanaf 1841 ontstond er een krankzinnigenwet, werden er krankzinnigenhuizen ontwikkeld en werd er onderzoek gedaan naar psychiatrische aandoeningen. In de jaren ‘50 van de twintigste eeuw was er een psychiatrische revolutie. Er kwam meer aandacht voor psychische problemen en de kennis over en het gebruik van medicatie nam toe. Vanaf de jaren ‘60 en ‘70 is er meer aandacht voor de sociale omgeving en ervaringen in de levensloop van de patiënt.

  Wat zijn de onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg?

  De branche kan onderverdeeld worden naar zorg-activiteit of naar doelgroep waarvoor de zorg verleend wordt. Verschillende zorgactiviteiten of functies zijn: preventie, behandeling, begeleiding, bescherming, verpleging en verzorging.
  De verschillende zorgcircuits zijn:
  • eerstelijns-ggz
  • ggz preventie
  • ggz voor kinderen en jeugdigen
  • ggz voor volwassenen
  • ggz voor ouderen
  • ggz voor Langdurige Zorg en Wonen (LZW)
  • Forensische psychiatrie
  • Verslavingszorg
  • Openbare ggz
  • ggz voor volwassenen met een gehoorstoornis

  Wat zijn de 'producten en diensten' van de geestelijke gezondheidszorg?

  Er zijn verschillende organisaties of instellingen waar geestelijke gezondheidszorg wordt verleend. Binnen deze sector worden verschillende diensten aangeboden en zijn mensen binnen verschillende rollen en functies werkzaam.

  Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

  • Binnen dit centrum begeleidt een multidisciplinair team patiënten met psychische en psychosociale problemen. Patiënten komen er voor hun behandeling of therapiesessie, maar kunnen er niet opgenomen worden (ze kunnen dus niet blijven slapen).

  Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

  • Op deze afdeling binnen een algemeen ziekenhuis worden mensen met psychiatrische problemen opgevangen. Dit kunnen mensen van andere afdelingen zijn of mensen die crisisopvang en acute psychiatrische hulp nodig hebben.

  Psychiatrische ziekenhuizen

  • In deze ziekenhuizen worden enkel mensen met psychiatrische problemen behandeld. Er wordt geprobeerd om de problemen te verminderen of te stabiliseren. Opname in deze ziekenhuizen is één van de laatste behandelmogelijkheden binnen de ggz. Naast opnameafdelingen bestaan er vaak ook afdelingen waar mensen met dezelfde kenmerken of ziektebeelden bij elkaar zitten. Ook is er vaak een afdeling die zich bezighoudt met activiteiten en ontspanning.

  Psychiatrische verzorgingstehuizen

  • Ouderen die niet voldoende herstellen komen na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak in een psychiatrisch verzorgingstehuis terecht. In deze woonvorm worden ze verzorgd en proberen de hulpverleners ondersteuning te bieden om het leven met de psychische klachten zo goed mogelijk te maken.

  Beschermd wonen

  • In verschillende woonvormen bieden gezinnen en hulpverleners bescherming, begeleiding en hulp. De woonvormen zijn gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt en de ontwikkeling van een zelfstandig leven in de maatschappij.

  Verslavingszorg

  • Een verslaving is een psychische aandoening die vaak niet op zichzelf staat. In verschillende vormen (dagbehandeling, crisiscentra, therapiesessies) kunnen patiënten met een verslaving (bijvoorbeeld drank, drugs, gokken, gamen) worden behandeld.
  Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als psychologische hulp of welzijnsmedewerker in binnen- en buitenland

  Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als psychologische hulp of welzijnsmedewerker in binnen- en buitenland


  Wat is de taakomschrijving van een welzijnsmedewerker

  • Je helpt het dagelijks leven in de instelling beter te maken door algemene taken uit te voeren.
  • Het kan zijn dat je een spelletje speelt, koffie klaarzet, helpt opruimen of ergens anders een helpende hand biedt.

  Wat zijn de functie-eisen aan een welzijnsmedewerker ?

  • Afhankelijk van de instelling waar je werkt is het wenselijk om al eens eerder met mensen met vergelijkbare psychische klachten in aanraking te zijn gekomen.

  Wat zijn belangrijke competenties voor een welzijnsmedewerker ?

  • Je kan hard werken en vindt het leuk om afwisselende werkzaamheden te verrichten
  • Je hebt oog voor sfeer en gezelligheid, maar vindt het ook niet erg om huishoudelijke klussen op te pakken of andere ad hoc klusjes.
  Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als gedragswetenschapper in binnen- en buitenland

  Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als gedragswetenschapper in binnen- en buitenland


  Wat is de taakomschrijving van een gedragswetenschapper?

  • Als gedragswetenschapper hou je je bezig met het verband tussen wat mensen voelen en denken en het gedrag dat ze vertonen.
  • Je kunt gedrag analyseren en door jouw inzichten kan je het gedrag van patiënten veranderen.
  • Je observeert en voert veel gesprekken om het gedrag te bestuderen en bij te sturen.

  Wat zijn de functie-eisen aan een activiteitenbegeleider?

  • Je hebt de studie psychologie, gedragswetenschappen afgerond of een vergelijkbare opleiding gevolgd
  • He hebt ervaring met het omgaan met mensen met psychische klachten.

  Wat zijn belangrijke competenties voor een activiteitenbegeleider?

  • Je kan goed luisteren en je inleven in de patiënt. Je hebt -uiteraard- een scherp oog voor gedrag.
  • Ook kan je goed samenwerken met psychologen en andere zorgverleners.
  • Je hebt voldoende kennis van en ervaring met patiënten met psychische aandoeningen om ze te herkennen, te behandelen en ermee overweg te kunnen.

  Welke type persoon past bij een activiteitenbegeleider?

  • Je bent geïnteresseerd in mensen, kunt goed luisteren en kunt je goed inleven.
  • Je kunt goed observeren
  • Je hebt een groot analytisch vermogen.

   

  Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland

  Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland


  Wat is de taakomschrijving van een activiteitenbegeleider?

  • Een activiteitenbegeleider begeleidt verschillende activiteiten in een ggz-instelling. Dit kunnen creatieve of sportieve activiteiten zijn voor de ontspanning, maar ook activiteiten die de patiënten voorbereiden op een zelfstandig leven buiten de instelling.
  • Als activiteitenbegeleider kan het zijn dat je overdag, 's avonds of in het weekend aan het werk bent.

  Wat zijn de functie-eisen aan een activiteitenbegeleider?

  • Je hebt een opleiding waarbij je kennis hebt opgedaan van verschillende psychische aandoeningen en weet hoe je hiermee om moet gaan. Ook ben je ervaren in het organiseren en begeleiden van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Je bedenkt een creatief plan en neemt de leiding in de uitvoering hiervan.

  Wat zijn belangrijke competenties voor een activiteitenbegeleider?

  • Je kunt zelfstandig activiteiten bedenken en aanpassen aan de doelgroep. Ook weet je te reageren op veranderende situaties en kun je creatieve oplossingen bedenken. Het allerbelangrijkst is dat je goed met mensen overweg kunt: je bent geduldig, kan je bedoelingen duidelijk maken en kunt je inleven in de situatie van een ander.

  Welke type persoon past bij een activiteitenbegeleider?

  • Je bent creatief, proactief, geduldig en flexibel.

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

   

  Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

   

  Afghanistan

  • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

  Argentinië

  •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

  Bangladesh

  • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

  Bolivia

  • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
  • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

  Cambodja

  • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

  China

  • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
  • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

  Canada

  • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
  • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

  Costa Rica

  • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
  • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

  Curaçao

  • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
  • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

  Dominicaanse Republiek

  • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

  Egypte

  • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

  Engeland- Verenigd Koninkrijk

  • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

  Ethiopië

  • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

  Filipijnen

  • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
  • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
  • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

  Ghana

  • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
  • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

  Guatemala

  • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

  India

  • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
  • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
  • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

  Indonesië

  • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
  • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
  • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

  Italië

  • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

  Laos

  • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

  Myanmar (Burma)

  • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

  Nigeria

  • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

  Oostenrijk

  • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

  Pakistan

  • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

  Peru

  • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
  • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

  Thailand

  • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

  Verenigde Staten van Amerika

  •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

  Zimbabwe

  • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

  Zuid-Soedan

  • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

  Legenda

  b = betaald werk

  v = vrijwilligerswerk

  s = stage

   

  Meer landen & regio's 

   

  Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties heb je nodig voor werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

  Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties heb je nodig voor werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

  Aanpassing aan de lokale omstandigheden en beschikbaarheid van medicijnen

  • Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van medicijnen.
  • Zo zul je tijdens je werk in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met overvolle SEH’s of een tekort aan operatie-assistentes op de OK.
  • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het geven van een zo’n goed mogelijke behandeling. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
  • Terug in Nederland, of bij de start van een specialisatie, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

   

  Samenwerken binnen een multi-disciplinair team en het geven van medische trainingen

  • Werken in een ontwikkelingsland betekent werken in samenwerking met de lokale gezondheidswerkers en bevolking. Dit betekent ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering. Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
  • Je zal waarschijnlijk worden betrokken bij het organiseren en het geven van medische trainingen aan de bevolking, bijvoorbeeld over hygiëne en preventatieve geneeskunde.
  • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is van vitaal belang. Het is in ontwikkelingslanden namelijk zeker niet uitzonderlijk dat er binnen de lokale gezondheidsinfrastructuur een groot gebrek is aan geld, en dat de community niet beschikt over voldoende personeel en medische materialen.

   

  Meerdere talen spreken met het medische personeel en de patiënten

  • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je zowel met het medische personeel als de patiënten kunt communiceren.
  • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in één van deze continenten.
  • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of co-schap contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een medisch uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
  • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis.

   

  Wat zijn de competenties en de functie-eisen bij het als zorgverlener in binnen- en buitenland?

  Wat zijn de competenties en de functie-eisen bij het als zorgverlener in binnen- en buitenland?

   Wat zijn de competenties die je nodig hebt als als zorgverlener in binnen- en buitenland?

   • Empathisch vermogen: Patiënten en families zitten grotendeels in een vervelende situatie, het is daarom belangrijk dat je je in hun schoenen kunt verplaatsen en weet hoe je er mee om moet gaan.
   • Relatiegericht: Je verleent voor een langere tijd zorg, je bouwt als het ware een band op met de patiënten en de families. Deze hebben een vertrouwenspersoon nodig en die rol vervul jij!
   • Proactieve denkwijze: Je probeert zoveel mogelijk vooruit te denken.
   • Communicatieve vaardigheden: Je geeft informatie en advies aan de patiënten en de families, deze informatie moet met duidelijkheid worden overgedragen.
   • Samenwerken: Je moet goed kunnen samenwerken met alle betrokkenen.

   Wat zijn de functie-eisen die je nodig hebt als als zorgverlener in binnen- en buitenland?

   • Een erkend diploma voor de desbetreffende functie.
   • Goede beheersing Nederlands en Engels, in sommige gevallen wordt er een taaltest afgelegd. Het beheersen van andere talen is meestal een pre.
   • Ervaring en kennis over zelfzorg en professionele zorg. Sommige werkgevers zoeken zorgverleners met al enkele jaren ervaring.
   • Je zorgt voor continuïteit, dit betekent dat je aanspreekbaar bent en ook zelfstandig te werk kunt gaan. 
   • Je kunt goed organiseren en coördineren.
   Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen psychologische hulpverlening of human resources in binnen- en buitenland: startpagina's

   Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen psychologische hulpverlening of human resources in binnen- en buitenland: startpagina's

   Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

   Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

   Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

   Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?


    Hoe kan je je empathisch vermogen verbeteren?

    Luister

    • Je inlevingsvermogen begint bij het kunnen luisteren. Dit betekent niet alleen luisteren, maar het daadwerkelijk begrijpen wat wordt verteld en hoe iets wordt verteld. Hiernaast is het ook belangrijk om te luisteren naar wat er niet wordt verteld. De key hierbij is het letten op de lichaamstaal van de ander.

    Laat merken dat je luistert.

    • Zowel verbaal als non-verbaal. Let hierbij op dat je oogcontact houdt met de ander en dat je geen dingen doet die er op wijzen dat je aandacht ergens anders ligt. Ga dus bijvoorbeeld niet even je appjes checken op je telefoon, maar laat zien dat je honderd procent gefocust bent.

    Oordeel niet meteen

    • Hiermee wordt bedoeld dat je niet meteen je mening geeft, maar de informatie die je krijgt eerst verwerkt. Zo kun je hetgeen wat de ander je verteld heeft ook echt begrijpen, in plaats van meteen een ondoordachte mening te geven. De valkuil hiermee is namelijk dat je onbewust geen rekening houdt met de emoties, perspectief, boodschap etc. van de ander.

    Geef bevestiging

    • Nadat je de boodschap verwerkt en gehoord hebt is het van belang dat je de ander bevestiging geeft. Bevestig dat je hebt geluisterd en vraag vervolgens door om de drempel tot spreken verlaagd. Hierdoor zal de ander zich meer comfortabel voelen en dichter bij de kern komen van de boodschap.

    Geef erkenning

    • Zodra je de volledige boodschap hebt begrepen is het van belang dat je erkenning geeft. Op deze manier van inleven en luisteren vergroot je je inlevingsvermogen. De ander deelt zijn of haar verhaal, wordt naar geluisterd

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

      

     Begrijp jezelf

     • Om je te kunnen in leven in anderen is het van belang dat je ook jezelf begrijpt. Hierdoor kun je makkelijker tactvol omgaan met anderen.

     Observeer

     • Leer om in te kunnen schatten wat voor soort de mens de ander is. Je kunt dit leren door middel van het observeren van anderen op zowel verbaal als non-verbaal gebied.

     Train jezelf

     • Je kunt trainingen volgen om deze competentie te ontwikkelen, zoals trainingen op het gebied van sociale vaardigheid, communicatie stijl en inter-persoonlijke effectiviteit, coachtechnieken etc. Daarnaast kun je jezelf natuurlijk ook steeds bewuster maken en stap voor stap je empathisch vermogen ontwikkelen
     Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?

     Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?


     Oefeningen bij inlevingsvermogen

     • Stel je zelf voor dat je in de schoenen van de ander staat. Met de hele situatie erbij. De achtergrond van de ander. De ervaringen. Hoe voelt dat?
     • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Wees je bewust van wanneer je denk dat de ander iets wilt of denkt. Voorkom dat je je eigen idee over wat prettig en onprettig is, projecteert op de ander. Houd een open en nieuwsgierige houding. Leg de vraag neer bij de ander.
     • Stel open vragen (wie/wat/wanneer/wat maakt dat/hoe): wie weet wordt je verrast door wat de ander zegt!

     Oefeningen om ook bij jezelf te blijven terwijl je je inlevingsvermogen oefent:

     • Blijf gegrond. Voetjes op de vloer. Bewust van je eigen ademhaling.
     • Leer herkennen of je kunt aanvoelen wanneer je een emotie voelt die van jezelf is en wanneer je de sfeer in een zaal of de emotie van de ander in je lichaam aanvoelt. Train je eigen herkenningsvermogen hierop.
     When you plant lettuce, if it doesn’t grow well, you don’t blame the lettuce. You look for reasosns it is not doing well. It may need more fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce. Yet, if we have problems with our friends or family, we blame the other person. But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce. Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument. That is my experience. No blame, no reasoning, no argument, just understanding. If you understand and you show that you understand, you can love and the situation will change – Thich Nath Hanh

     Oefeningen bij situatiebewust zijn

     • Als je een ruimte binnenkomt, wees je dan bewust van de sfeer, de mensen, de onderlinge verhoudingen
     • Verdiep je! In de wereld/de organisatie/de ander/jezelf. Je kunt je verdiepen door heel basaal door de krant te lezen, of een vakblad, relevante nieuwsbrieven te ontvangen of op jouw onderwerp gerichte podcasts te luisteren. Je kunt jezelf in de ander verdiepen door vragen te stellen, door goed te luisteren. Je kunt je in jezelf verdiepen via alle tools onder het kopje ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht’
     • Wees je bewust van wat je niet weet. Als iemand je een probleem voorlegt, bedenk je dan of je alle facetten van de situatie kent? De persoonlijke situatie, relationele verhoudingen, de financiële aspecten, de zingeving, de mate van aanwezige (zelf)kennis? Stel open vragen om je begrip van de situatie te begrijpen

     Oefeningen bij compassie

     • Metta meditatie (liefdevolle vriendelijkheid meditatie) is de meest basale vorm van het genereren van compassie voor jezelf, je omgeving en voor de wereld. Online kun je veel voorbeelden ervan vinden. Luister er eens naar, en maak er een paar keer per week tijd voor. Wellicht zal je merken dat je compassie kunt ervaren, op die momenten en ook kunt cultiveren in het dagelijks leven.
     • Binnen mindfulness cursussen wordt ook vaak aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfcompassie. Meevoelen met het lijden in jezelf, met je eigen menselijkheid.
     • De oefening van ‘Listening Deeply’ is een mooie oefening om compassie te beoefenen. In stilte en zonder dat een reactie gegeven, luister je naar de ander. Het is een oefening die compassie helpt naar de voorgrond te brengen, is met volledige aandacht te luisteren naar de ander. Door niet te hoeven reageren, kun je veel meer aanwezig zijn bij de ander, en meevoelen. Als luisteraar wordt geen goedbedoeld advies of helpende arm verwacht, enkel het met volledige aanwezigheid en een open hart een luisterend oor bieden. Hierdoor kun je aanwezig zijn bij de woorden en het gevoel van de ander, zonder bezig te zijn met je eigen reactie voorbereiden. Ook voor degene die spreekt is dit vaak een hele bevrijdende, helende oefening. Te spreken wetende dat er geen reactie komt, en echt gehoord te voelen.

     Oefeningen bij verbazing

     • Laat je jezelf verbazen? Wanneer was je voor het laatst verbaasd?
     • Door jezelf bewust te worden van al je verwachtingen, kun je die ook weer loslaten, waardoor je een openheid creëert om je te kunnen laten verbazen.
     • Schrijf zelf wel eens grappen of columns? Je leert dan veel over de werking van humor en je prikkelt jezelf om je eigen aannames over de samenleving, de wereld, het leven, de ander ter discussie te stellen.

     Oefeningen bij irritatie

     • Het kernkwadrant is een mooie tool die je kan helpen om vanuit je irritatie te kijken wat je leerpunt is. Het gaat uit van kwaliteiten, die als ze ‘te’ veel voorkomen een valkuil worden. Je irritatie zegt vaak iets over de kwaliteit van de ander (en vaak weer je eigen leerpunt). De tool staat uitgewerkt in deze blogpost op WorldSupporter.
     • Irritatie kan een goed ingangspunt zijn voor zelfonderzoek.
      • Wat is het dat irriteert? Welke verwachting zit daaronder?
      • Welke grens wijst je irritatie aan? Is het een grens om duidelijker aan te geven of is het wenselijk om begrip toe te voegen aan de situatie? Wat kun je concreet doen om dit te realiseren? Welke eerste stap zou je daarin kunnen zetten?
      • Een andere insteek in dit zelfonderzoek: Wat maakt dat je de situatie (nog) niet kan accepteren zoals die is?
     Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Inlevingsvermogen tijdens je reis    

     • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
     • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

     Inlevingsvermogen tijdens je studie

     • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
     • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

     Inlevingsvermogen tijdens je werk

     • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
     • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
     • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

     Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
     • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
     • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
     • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
     Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?

     Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?


     Wat zijn tips om je communicatie en gespreksvaardigheden te verbeteren?

     Luister en stel eens vragen

     • Door echt te luisteren naar wat iemand zegt en verduidelijkende vragen te stellen, kom je er beter achter wat iemand bedoelt en kan je afstemmen of je elkaar begrijpt.

     Wees je bewust van je lichaamshouding

     • Non-verbale communicatie heeft een grote impact op hoe je overkomt en dus hoe je bepaalde dingen communiceert. Let bijvoorbeeld eens op je spreektoon en je spreeksnelheid en wat voor impact dat heeft op de ander.

     Observeer en probeer je eens in iemand anders te verplaatsen

     • Dit kan ervoor zorgen dat je degene met wie je communiceert beter begrijpt, wat helpt om effectiever op de ander te kunnen reageren. 

     Houd je doel in het oog

     • Door telkens te bedenken wat je wil bereiken, kun je je manier van communiceren hierop aanpassen.

     Wayt zijn tools om verbindend en geweldloos te kunnen communiceren

     • Sommige 'tools' zijn tijdloos. De oefening van het 'geweldloos communiceren' zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Die met deze '4 stappen' natuurlijk zelf ook voortbouwd op inzichten van vele andere inspiratiebronnen.
     • Verbindend communiceren kan heel erg helpend zijn in situaties waarin gesprekken moeizaam gaan. Door bijvoorbeeld een beschuldigende toon aan te slaan, gaat de ander in de verdediging, waardoor je in een aanval-defense modus gaat, die gewoonlijk niet tot een constructief gesprek leidt. Laat staan die helpt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen!

     Rosenberg biedt de volgende vier stappen aan om tot een verbindende (geweldloze) manier van communiceren te komen

     1. Benoem wat er gebeurd. Het is bij deze stap essentieel om te blijven bij de feiten. Wat gebeurde er echt in de situatie? Vaak zal je merken dat je gevoelens of overtuigingen over de intentie van de ander of over hoe het zo moeten zijn, de feitelijke situatie al kleuren. Deze stap is - ook voor jezelf - vaak een hele belangrijke stap om te zetten. Het geeft je namelijk ook een goed inkijkje in je eigen overtuigingen, aannames en overlevingspatronen
     2. Benoem wat de situatie met je doet. Het is in deze stap heel belangrijk om echt enkel en alleen bij je eigen gevoelens te blijven. Wat is de emotie die de situatie bij je oproept? Het kan zijn dat dit helemaal geen (rationeel) logische reactie is, maar het is wel wat er gebeurd. Probeer zo goed mogelijk onder woorden te brengen welke basisemotie (boos/bang/blij/bedroefd) wordt getriggerd. En spreek dat uit op een manier waarop je volledig bij jezelf blijft, bijvoorbeeld 'Ik voel me hierdoor verdrietig/gekwetst/boos/angstig/etc'. Het is belangrijk in deze stap uit het veralgemiseren te blijven ('hierdoor maak je iedereen gerriteerd'), maar ook om het gevolg in je eigen gedrag van die emotie los te halen van de emotie zelf (Door de situatie, en het onprettige gevoel dat het bij me oproept, doe ik net alsof het niet gebeurd is)
     3. Benoem je behoefte. Wat is voor jou de behoefte in die situatie en na het ervaren van die emotie. Wat zou je in die situatie graag gewild hebben? Welke wens lag er bij je die door de situatie niet is vervuld? Probeer zo scherp mogelijk te krijgen wat de situatie (stap 1) en de emotie die dat bij je opriep (stap 2) voor behoefte bloot leggen Probeer dit ook weer zo helder mogelijk te formuleren.
     4. Formuleer je verzoek Nu je helder hebt verwoord wat de situatie feitelijk was (en dat is soms heel anders dan hoe je het hebt beleefd), welke emotie er door die situatie (en vaak het handelen van die ander in die context) bij je opgeroepen werd, welke menselijke behoefte (verbinding, liefde, aandacht, contact, waardering, samenwerken etc) er onder lag, is het aan jou om een verzoek aan de ander te formuleren. Wat is het dat je van de ander wilt vragen. Let op dat het geen eis wordt. Zorg dat je het zo formuleerd dat het een positief voorstel is, en dat de ander ook de ruimte heeft en voelt om nee te zeggen. Alleen al het formuleren van een verzoek richting de ander kan al een helende werking hebben.

     Dit is een techniek die je echt eindeloos kan oefenen. De eerste drie stappen kun je overigens ook zelf doen, als je merkt dat een situatie je getriggert heeft.

     Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Communiceren tijdens je reis

     • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
     • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
     • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

     Communiceren tijdens je studie

     • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
     • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
     • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
     • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

     Communiceren tijdens je werk

     • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
     • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

     Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
     • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
     Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Argumenteren tijdens je reis

     • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
     • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

     Argumenteren tijdens je studie

     • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
     • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

     Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.
     De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

     De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

     Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

     Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

     De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

     1 - je gaat betaald werken in het buitenland

     • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
     • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
     • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
     • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €190 (bruto) per maand of €1.900 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

     2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

     • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €190 per maand (of meer) of €1.900 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

     3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

     • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
     • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

     4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

     • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
     • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

     Wat kan jij doen?

      • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
      • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

      Waar moet je rekening mee houden?

      • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
      • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
      • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
      • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
      • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

      Meer lezen?

      Direct verzekeren?

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

           

      Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

      Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

      Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

      JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

      Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

      Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

      Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
       

      Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: crossroads uit de bundels
      JoHo: paginawijzer

      Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen