Studiebundel Psychologie Propedeuse - Open Universiteit

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Choice Assistance with summaries of Psychology - Gray - 8th edition

  Choice Assistance with summaries of Psychology - Gray - 8th edition

  Summaries & ExamTests with Psychology - Gray

   

  Booksummaries to be used with the 8th edition of Psychology

  Online: summary in chapters

   Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

   Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Psychology

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat is de achtergrond van het onderzoeksgebied van de psychologie? - Chapter 1
   • Wat zijn de methoden van de psychologie? - Chapter 2
   • Wat zijn de genetische en evolutionaire fundamenten van gedrag? - Chapter 3
   • Wat is de neurale controle van gedrag? - Chapter 4
   • Wat zijn de mechanismen van motivatie en emotie? - Chapter 5
   • Wat is smaak, tast, pijn, gehoor en psychofysica? - Chapter 6
   • Wat is de psychologie van zicht? - Chapter 7
   • Wat zijn de basisprocessen van leren? - Chapter 8
   • Wat is geheugen, aandacht en bewustzijn? - Chapter 9
   • Wat is redeneren en wat is intelligentie bij het oplossen van problemen? - Chapter 10
   • Hoe verloopt de ontwikkeling van het lichaam, de gedachten en taal? - Chapter 11
   • Hoe verloopt de sociale ontwikkeling? - Chapter 12
   • Wat is sociale psychologie? - Chapter 13
   • Wat is persoonlijkheid? - Chapter 14
   • Wat zijn psychische stoornissen? - Chapter 15
   • Wat is de behandeling van psychische stoornissen? - Chapter 16
  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What are the foundations of the study of psychology? - Chapter 1
   • What are the methods in psychology? - Chapter 2
   • How do genetics and evolution form the foundation for behaviour? - Chapter 3
   • How do neurons control behaviour? - Chapter 4
   • What are the mechanisms of motivation and emotion? - Chapter 5
   • How does psychophysics study the senses? – Chapter 6
   • How does the psychology of vision work? - Chapter 7
   • What basic processes underly learning? - Chapter 8
   • How do memory, attention, and consciousness interact? - Chapter 9
   • How does intelligence and cognition work? - Chapter 10
   • How did thought and language develop? - Chapter 11
   • What is the course of psychosocial development? – Chapter 12
   • What is social psychology? - Chapter 13
   • What is personality psychology? – Chapter 14
   • What psychological dysfunctionalities exist? – Chapter 15
   • What kind of treatment exists for psychological disorders? – Chapter 16

  Booksummary with former editions

   JoHo.org

  WorldSupporter

  Related summaries & other materials with Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with Psychology

  ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

  It is practical to distinguish the most important theoretical movements from the start: Dualism, Materialism, Empiricism and Functionalism. Read more about the foundations of psychology in chapter 1.

  • A mnemonic to remember the difference between cone and rod cells
   • Cone = Colour
   • Read more about how vision functions in chapter 7
  • An important debate in psychology: Nature or Nurture? The framework and background of this debate can be found in Chapter 10

  More ExamTickets (for JoHo subscribers)

  • Log in as a subscriber to read more tips about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Industrial and organization psychology: reasearch and practice - Spector - 6e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Industrial and organization psychology: reasearch and practice - Spector - 6e druk

  Samenvattingen van Industrial and organization psychology: reasearch and practice - Spector

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk van Industrial and organization psychology

  Online: samenvatting in chapters

  Inhoud van samenvattingen van Industrial and organization psychology

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

  • De online boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Introductie tot arbeids- en organisatiepsychologie - Chapter 1
   • Job Analyse - Chapter 3
   • Het evalueren van de prestaties op werk - Chapter 4
   • Beoordelen van de karakteristieken van mensen voor de selectie en plaatsing - Chapter 5
   • Het selecteren van nieuwe werknemers - Chapter 6
   • Training - Chapter 7
   • Motivatie theorieën - Chapter 8
   • Gevoelens over het werk - Chapter 9
   • Werknemersgedrag - Chapter 10
   • Gezondheidspsychologie op het werk - Chapter 11
   • Groepen op het werk - Chapter 12
   • Macht en leiderschap in organisaties - Chapter 13
   • Theorieën over de ontwikkeling van organisaties - Chapter 14

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Industrial and organization psychology

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Choice Assistance with summaries of Social Psychology - Smith et al. - 4th edition

  Choice Assistance with summaries of Social Psychology - Smith et al. - 4th edition

  Summaries & ExamTests with Social Psychology - Smith et al.

   

  Booksummaries to be used with the 4th edition of Social Psychology

  Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

    Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of summaries of Social Psychology

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Hoe is de sociale psychologie ontstaan en hoe is het vakgebied opgebouwd? - Chapter 1
   • Hoe werk je met onderzoeksvragen, validiteit en ethiek? - Chapter 2
   • Op welke manieren kun je individuen waarnemen? - Chapter 3
   • Hoe wordt een zelfconcept opgebouwd en beïnvloed? - Chapter 4
   • Op welke manieren kun je groepen waarnemen? - Chapter
   • Wat is de invloed van groepslidmaatschap op de sociale identiteit? - Chapter 6
   • Hoe ontstaan en veranderen attitudes? - Chapter 7
   • Hoe beïnvloeden attitudes en gedrag elkaar? - Chapter 8
   • Hoe beïnvloeden normen en conformiteit elkaar? - Chapter 9
   • Hoe beïnvloeden normen en gedrag elkaar? - Chapter 10
   • Hoe beïnvloeden groepsleden elkaar en de groep? - Chapter 11
   • Hoe ontstaan en veranderen vriendschappen en (liefdes) relaties? - Chapter 12
   • Wat zijn kenmerken en oorzaken van agressie en conflicten? - Chapter 13
   • Hoe en waarom ontstaat hulpgedrag en samenwerking? - Chapter 14
  • The Printed English booksummary contains the following chapters:
   • How did social psychology come about and how was the discipline built up? - Chapter 1
   • How do you work with research questions, validity and ethics? - Chapter 2
   • In what ways can you observe individuals? - Chapter 3
   • How is a self-concept built and influenced? - Chapter 4
   • In what ways can you observe groups? - Chapter 5
   • What is the influence of group membership on social identity? - Chapter 6
   • How do attitudes form and develop? - Chapter 7
   • How do attitudes and behavior influence each other? - Chapter 8
   • How do standards and conformity influence each other? - Chapter 9
   • How do norms and behavior influence each other? - Chapter 10
   • How do group members influence each other and the group? - Chapter 11
   • How do you create and change friendships and (love) relationships? - Chapter 12
   • What are the characteristics and causes of aggression and conflict? - Chapter 13
   • How and why does supportive behavior and cooperation arise? - Chapter 14

  Booksummary with former editions

  WorldSupporter: summaries with former editions

  Related summaries & other materials with summaries of Social Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with summaries of Social Psychology

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

  Core concepts for any student of social psychology are discussed in the book: social cognition, self-perception, social influence, attitudes, conformity, social behavior, relationships, aggression, and assistance.

  The practice materials (Dutch, English) contain 121 practice questions with answers to help you study the book

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Ontwikkelingspsychologie - Feldman

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Ontwikkelingspsychologie - Feldman

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 5e druk

  Online: samenvatting in Chapters: (voor JoHo abonnees)

  Self Print (voor JoHo abonnees)

  • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: Zie op deze pagina of kijk op de abonneebundel
  • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition

  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition

  Summaries & ExamTests of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field

   

  Booksummaries to be used with the 5th edition of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

    Online: summary in chapters

  Online: Summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

    Print: summaries in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat zijn de veelgebruikte symbolen in de statistiek? - Chapter 0
   • Waarom dwingt een duivelse docent een student tot statistiek? - Chapter 1
   • Waaruit bestaat statistiek? - Chapter 2
   • Wat zijn de limieten van statistisch onderzoek? - Chapter 3
   • Hoe ziet de SPSS statistiek omgeving eruit? - Chapter 4
   • Op welke manier kunnen gegevens verkend worden met grafieken? - Chapter 5
   • Wat wordt bedoeld met het bias beest? - Chapter 6
   • Wat wordt bedoeld met een niet-parametrische test? - Chapter 7
   • Wat wordt bedoeld met de correlatie tussen variabelen? - Chapter 8
   • Wat wordt bedoeld met een regressie? - Chapter 9
   • Op welke manier kunnen twee gemiddelden met elkaar vergeleken worden? - Chapter 10
   • Wat wordt bedoeld met moderatie, mediatie en meerdere categorische voorspellers? - Chapter 11
   • Op welke manier worden verschillende onafhankelijke gemiddeldes met elkaar vergeleken? - Chapter 12
   • Wat wordt bedoeld met een ANCOVA? - Chapter 13
   • Wat wordt bedoeld met een factor design? - Chapter 14
   • Wat wordt bedoeld met een repeated-measure design? - Chapter 15
   • Wat wordt bedoeld met gemixte ontwerpen? - Chapter 16
   • Wat wordt bedoeld met een MANOVA? - Chapter 17
   • Wat wordt bedoeld met een factor analyse? - Chapter 18
   • Wat wordt bedoeld met een categoriale uitkomsten? - Chapter 19
   • Wat wordt bedoeld met een logistische regressie? - Chapter 20
   • Wat wordt bedoeld met een multilevel lineaire modellen? - Chapter 21
  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What are the commonly used symbols in statistics? - Chapter 0
   • Why does a diabolical teacher force a student into statistics? - Chapter 1
   • What does statistics consist of? - Chapter 2
   • What are the limits of statistical research? - Chapter 3
   • What does the SPSS statistics environment look like? - Chapter 4
   • In which way can data be explored with graphs? - Chapter 5
   • What is meant by the bias beast? - Chapter 6
   • What is meant by a non-parametric test? - Chapter 7
   • What is meant by the correlation between variables? - Chapter 8
   • What is meant by a regression? - Chapter 9
   • In which way can two averages be compared with each other? - Chapter 10
   • What is meant by moderation, mediation and multiple categorical predictors? - Chapter 11
   • How are different independent means compared with each other? - Chapter 12
   • What is meant by an ANCOVA? - Chapter 13
   • What is meant by a design factor? - Chapter 14
   • What is meant by a repeated-measures design? - Chapter 15
   • What is meant by mixed designs? - Chapter 16
   • What is meant by a MANOVA? - Chapter 17
   • What is meant by a factor analysis? - Chapter 18
   • What is meant by categorical outcomes? - Chapter 19
   • What is meant by a logistic regression? - Chapter 20
   • What is meant by a multilevel linear model? - Chapter 21

  Booksummary with former editions

  JoHo.org: Dutch summaries with the 4th edition

   JoHo WorldSupporter.org: Dutch summaries with the 4th edition

  Related summaries & other materials with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

  Field fills his book with humor and cat pictures, but the subjects remains difficult to understand for many students. The summary and practice questions with the book are useful to gain a deeper understanding of these subjects.

  From chapter 4 onwards, most chapters will deal with specific statistical tests and experiments. When studying these chapters, it is advised to have chapter 2 at hand, as this chapter provides the frameworks in which all statistical tests can be performed.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk

  Samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van The Student’s Guide to Social Neuroscience

   Online: samenvatting in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waar gaat The student’s guide to social neuroscience van Ward over? - Chapter 0
   • Wat houdt sociale neurowetenschap in? - Chapter 1
   • Welke methoden worden gebruikt in de sociale neurowetenschap? - Chapter 2
   • Hebben sociale intelligentie en cultuur een evolutionaire oorsprong? - Chapter 3
   • Hoe zijn de hersenen betrokken bij emoties en motivatie? - Chapter 4
   • Is er een neurowetenschappelijke basis voor het lezen van gezichten en lichamen? - Chapter 5
   • Wat is de neurowetenschappelijke verklaring van empathie en autisme? - Chapter 6
   • Valt samenwerken te verklaren vanuit de evolutionaire psychologie? - Chapter 7
   • Hebben relaties, liefde en hechting een neurowetenschappelijke basis? - Chapter 8
   • Wat houden zelfconcept en groepsidentiteit in? - Chapter 9
   • Heeft antisociaal gedrag een sterkere neurowetenschappelijke basis dan moraliteit? - Chapter 10
   • Wat is de neurowetenschappelijke basis van sociale ontwikkeling? - Chapter 11

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org: samenvattingen bij de 1e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij The Student’s Guide to Social Neuroscience

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij The Student’s Guide to Social Neuroscience

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

   Bij veel disciplines heeft het leren van begrippenlijsten niet zoveel zin en gaat het meer om het zien van verbanden. Bij (sociale) neurowetenschap is er echter een grote hoeveelheid begrippen die essentieel is voor begrip van de stof. Visualiseer de begrippen door de verschillende onderdelen van de hersenen en het zenuwstelsel uit te tekenen.

   Je kunt de veelal droge stof begrijpelijker maken door lichaamsonderdelen te onthouden aan de hand van hun functie en mogelijke stoornissen. Een corpus callosum is bijvoorbeeld een netwerk van zenuwvezels die een hersenbalk vormt. De functie ervan is om de hersengebieden van beide hemisferen met elkaar te verbinden. Als deze verbroken wordt, ontstaat er een afwijking waarbij de hemisferen apart van elkaar werken en geen verbinding meer hebben.

   Veel mensen ervaren deze stof als moeilijk te doorgronden en complex. Als je je richt op het praktische nut, en de stof ziet als hulpmiddel om mensen te helpen, heb je de eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in de stof, ook aangezien dit studiegebied nog volop in ontwikkeling is.

   Meer TentamenTickets (voor JoHo abonnees)

  Log in als abonnee en lees meer tips over hoe je de kennis uit dit boek het beste tot je kan nemen, of hoe je het tentamen kunt halen.

  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods - JoHo custom edition

  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods - JoHo custom edition

  Summaries and ExamTests with Statistical Methods

   

  Summaries to be used for Statistical Methods

   Online: summary in chapters

   Online: summary on WorldSupporter

   Online: Practice materials on WorldSupporter

   Print: Summary in chapters by post

   Print: Practice materials in chapters by post

  Print: Summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Statistical Methods

  Bookummary: list of contents for the printed summaries


  The Dutch printed booksummary contains the following chapters:

  • Wat is statistiek? - chapter 1
  • Hoe kunnen data worden verzameld? - chapter 2
  • Wat betekenen betrouwbaarheid en validiteit? - chapter 3
  • Welke verdelingen bestaan er binnen de statistiek? - chapter 4
  • Hoe voer je een steekproef uit? - chapter 5
  • Wat is statistische inferentie? - chapter 6
  • Wat zijn correlatie, regressie en lineaire regressie? - chapter 7
  • Wat is multipele regressie? - chapter 8
  • Wat is logistische regressie? - chapter 9
  • Hoe werkt de analyse van variantie (ANOVA)? - chapter 10
  • Wat is het tweeweg ANOVA model? - chapter 11
  • Wat is ANCOVA? - chapter 12
  • Wat zijn MANOVA (multivariate analysis of variance) en DA (discriminantanalyse)? - chapter 13
  • Wat zijn Random- en Mixed-Effects Analysis of Variance Models? - chapter 14

  The English printed booksummary contains the following chapters:

  • What are statistics? - chapter 1
  • How can data be collected? - chapter 2
  • What do reliability and validity mean? - chapter 3
  • Which distributions emerge in statistics? - chapter 4
  • How to construct a sample? - chapter 5
  • What is statistical inference? - chapter 6
  • What are correlation, regression and linear regression? - chapter 7
  • What is multiple regression? - chapter 8
  • What is logistic regression? - chapter 9
  • How to conduct an analysis of variance (ANOVA)? - chapter 10
  • Wat is the two-way ANOVA model? - chapter 11
  • What is ANCOVA? - chapter 12
  • What are MANOVA (multivariate analysis of variance) and DA (discriminant analysis)? - chapter 13
  • What are Random- and Mixed Effects Analysis of Variance Models? - chapter 14

  Related summaries & other materials with Statistical Methods

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field (for JoHo subscribers)

  ExamTickets for Statistical Methods

  Tips & tricks for studying Statistical Methods

   Need more (Dutch) information about how to use SPSS? You can take a look at the Dutch "SPSS Hulp", published on Worldsupporter.org

   Check out "how to learn statistics" on worldsupporter.org if you'd like to understand statistics better or if you'd like to test your knowledge and understanding of statistics. Note: this works even better if one of the following books is required reading for your course(s): Howell; Newbold, Carlson & Thorne; Gravetter & Wallnau; Agresti & Franklin, or Moore & McCabe because on worldsupporter.org you can find an overview of how chapters of these books relate to the JoHo statistical methods custom edition summary and practice materials.

   The JoHo summary of Statistical Methods is a general summary about the subject of statistics. It addresses and extensively explains the most important and the most discussed topics of statistics. The summary is based on the many courses of statistics, SPSS and statistical methods taught at the various universities in the Netherlands. The JoHo summary of Statistical Methods addresses and explains all important topics concerning Statical Methods in a comprehensive (and easily readable!) way.

  Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp

  Keuzewijzer voor samenvattingen met SPSS Hulp

  Samenvattingen SPSS

   

  Samenvattingen te gebruiken bij de 24e versie van SPSS

   Online: samenvatting in chapters op WorldSupporter

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen bij SPSS

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Introductie tot SPSS - chapter 1
   • Definities en begrippen in SPSS - chapter 2
   • Afhankelijke en onafhankelijke variabelen - chapter 3
   • Meetschalen van variabelen - chapter 4
   • Gemiddelden berekenen - chapter 5
   • Variantie berekenen - chapter 6
   • Betrouwbaarheidsinterval berekenen - chapter 7
   • Sum of Squares methode - chapter 8
   • Standaarddeviatie berekenen - chapter 9
   • Vrijheidsgraden - chapter 10
   • Eenzijdige en tweezijdige toesten - chapter 11
   • Effect size - chapter 12
   • Power; onderscheidingsvermogen - chapter 13
   • Within- en between-subjects designs - chapter 14
   • SPSS data voorbereiden - chapter 15
   • Variabele View en Data View - chapter 16
   • Variabelen en data invoeren - chapter 17
   • Missing values - chapter 18
   • Outliers; extreme waarden - chapter 19
   • Assumpties bij parametrische testen - chapter 20
   • Labels aanmaken - chapter 21
   • Databestand splitsen - chapter 22
   • Data selecteren - chapter 23
   • Variabelen spiegelen - chapter 24
   • Data opschonen - chapter 25
   • Dummy's aanmaken - chapter 26
   • Beschrijvende statistiek - chapter 27
   • Frequencies - chapter 28
   • Kolmogorov-Smirnov test - chapter 29
   • Levene’s test - chapter 30
   • SPSS data analyseren - chapter 31
   • Correlaties analyseren - chapter 32
   • Pearson correlatie - chapter 33
   • Spearman Correlation & Kendall’s Tau - chapter 34
   • ANOVA - chapter 35
   • ANCOVA - chapter 36
   • Regressie vs. correlatie - chapter 37
   • Enkelvoudige regressieanalyse - chapter 38
   • Onafhankelijke T-toets - chapter 39
   • Multipele regressieanalyse - chapter 40
   • SPSS data analyseren II - chapter 41
   • Mann-Whitney test - chapter 42
   • Complexe regressieanalyse - chapter 43
   • Logistische regressie - chapter 44
   • Afhankelijke (gepaarde) t-toets - chapter 45
   • Point-biserial correlatie - chapter 46
   • Wilcoxon signed rank test - chapter 47
   • One way repeated measures ANOVA - chapter 48
   • Kruskal-Wallis test - chapter 49
   • Friedman test - chapter 50
   • Factor-analyse - chapter 51
   • Chi-kwadraattoets - chapter 52
   • Log-lineair analyse - chapter 53
   • Independent factorial ANOVA -chapter 54
   • Factorial repeated measures ANOVA - chapter 55
   • Factorial mixed ANOVA - chapter 56
   • MANOVA - chapter 57
   • Factoriale MANOVA - chapter 58

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij SPSS

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Samenvattingen Shop Psychologie propedeuse - Open Universiteit
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)