Studiebundel Rechten Bachelor 1 - VU

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: crossroad volgen
  De items van deze bundel
  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - VU

  Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 1 - VU

  Rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam

   

  Semester 1

  Sponsored summaries afhalen of online studeren

  Boeksamenvatting Beginselen van het Nederlands staatsrecht - Belinfante et al.

  Boeksamenvatting Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap - Taekema et al.

  Boeksamenvatting Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde

  Boeksamenvatting Privaatrecht als opdracht - Croes

  Boeksamenvatting SBR 3: Rechtshandeling en overeenkomst - Hijma et al.

  Boeksamenvatting Pitlo Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp

  Boeksamenvatting Familierecht: een introductie - Schrama

  Boeksamenvatting Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al.

  Boeksamenvatting Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob

  Boeksamenvatting For European Law: An Introduction to European Law - Schütze

  Boeksamenvatting Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis - Hallebeek

  Geprinte samenvattingen thuis laten bezorgen

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk

  Samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 19e druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Online: oefenvragen in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud van samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de samenvattingen

  • De geprinte samenvattingen bevatten de volgende hoofdstukken:
   • Wat is staatsrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn de bronnen van het staatsrecht? - Chapter 2
   • Hoe werkt het staatsrecht? - Chapter 3
   • Hoe functioneert de Europese Unie? - Chapter 4
   • Waaruit bestaat de regering? - Chapter 5
   • Wat houdt de Staten-Generaal in? - Chapter 6
   • Welke adviesorganen zijn er en welke functies hebben zij? - Chapter 7
   • Hoe is de verhouding tussen het parlement, de ministers en de Koning? - Chapter 8
   • Hoe komt wetgeving tot stand? - Chapter 9
   • Hoe verloopt herziening van de Grondwet? - Chapter 10
   • Hoe is de bestuurlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 11
   • Hoe zijn de financiën, het buitenlands beleid en defensie geregeld? - Chapter 12
   • Hoe is de rechtspraak georganiseerd? - Chapter 13
   • Wat zijn de grondrechten? - Chapter 14
   • Hoe is het beginsel van decentralisatie vormgegeven? - Chapter 15
   • Hoe zijn de provincies, gemeenten en waterschappen geregeld? - Chapter 16
   • Wat is de structuur van het Koninkrijk? - Chapter 17

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org

  • TentamenTests in chapters bij de 18e druk
  • BulletPoints in chapters bij de 18e druk

  JoHo WorldSupporter.org

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

  TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht.

  Daarnaast komen de belangrijkste ontwikkelingen naar voren die zich daarin de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

  Tevens wordt er aandacht besteed aan de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel, de verhouding regering-parlement, het proces van wetgeving en grondwetsherziening, rechtspraak en rechtsbescherming, de grondrechten, decentralisatie, de structuur van het Koninkrijk en de invloed van de Europese integratie op het Nederlandse staatsrecht. Het boek is geschikt als inleidend studieboek in het wetenschappelijk onderwijs en als leerboek in het hoger beroepsonderwijs.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap - Taekema et al. - 3e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap - Taekema et al. - 3e druk

  Samenvattingen van Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap - Taekema et al. - 3e druk

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk van Recht in context

   Online: samenvatting in chapters

  Inhoud van samenvattingen van Recht in context

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

  • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Hoofdstuk 1: Contextualisme en rechtsbegrip
   • Hoofdstuk 2: Rechtsbegrip en de indeling van het juridische landschap
   • Hoofdstuk 3: Het normatieve moment van het rechtsbegrip: het recht als systeem van bronnen en begrippen
   • Hoofdstuk 4: Het ideële moment; waarden van mensen & recht
   • Hoofdstuk 5: Het actuele moment; maatschappelijke gebruiken/praktijken
   • Hoofdstuk 6: Democratische rechtsstaat
   • Hoofdstuk 7: Persoon, feit en handeling
   • Hoofdstuk 8: Het strafrecht
   • Hoofdstuk 9: De omstandigheden van het geval in het privaatrecht
   • Hoofdstuk 10: Bestuur en burger: de normering van overheidshandelen
   • Hoofdstuk 11: Recht als praktijk: de rechtspraak
   • Hoofdstuk 12: Recht als wetenschap
   • Begrippenlijst

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Recht in context

  Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

   Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk

  Samenvattingen & TentamenTests van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

   Online: samenvatting in chapters

  Online: Oefenvragen bij het boek

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud van samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de samenvattingen

  • De samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is het strafrecht? - Chapter 1
   • Wat is het materieel strafrecht? - Chapter 2
   • Wat betekent opzet en schuld in het strafrecht? - Chapter 3
   • Welke strafuitsluitingsgronden bestaan er? - Chapter 4
   • Wat betekent poging en voorbereiding in het strafrecht? - Chapter 5
   • Wat is deelneming in het strafrecht? - Chapter 6
   • Wat is het strafprocesrecht? - Chapter 7
   • Wat is het voorbereidend onderzoek? - Chapter 8
   • Wanneer is er sprake van vervolging? - Chapter 9
   • Wat is de betekenis van het onderzoek ter terechtzitting? - Chapter 10
   • Wat is het rechterlijk beslissingsschema? - Chapter 11
   • Welke regels kent het bewijsrecht? - Chapter 12
   • Welke maatregelen en straffen bestaan er? - Chapter 13
   • Welke rechtsmiddelen bestaan er? - Chapter 14
   • Wat is de betekenis van mensenrechten in het strafrecht? - Chapter 15
   • Wat betekent strafrechtelijke rechtsvinding? - Chapter 16

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org: samenvattingen bij de 7e druk

   JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 5e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

  TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  Maak terwijl je het boek leest een begrippenlijst. Het is behulpzaam om die bij de hand te hebben tijdens het lezen, en daarna bij het leren.

  Het boek bestaat uit twee onderdelen: hoofdstuk 1 t/m 6 gaan over definities van concepten in de wet, en hoofdstuk 7 t/m 16 gaan over de uitvoering van de wet.

    Er zit aardig wat verschil tussen de lengtes en moeilijkheid van de hoofdstukken. Zorg dat je je studietijd slim indeelt.

  Meer TentamenTickets (voor JoHo abonnees)

  • Log in als abonnee en lees meer tips over hoe je de kennis uit dit boek het beste tot je kan nemen, of hoe je het tentamen kunt halen.
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Privaatrecht als opdracht - Croes - 8e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Privaatrecht als opdracht - Croes - 8e druk

  Samenvattingen van Privaatrecht als opdracht - Croes

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Privaatrecht als opdracht

  Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

  Inhoud van samenvattingen van Privaatrecht als opdracht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

  • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Hoofdstuk 1 Inleiding privaatrecht
   • Hoofdstuk 2 Inleiding vermogensrecht
   • Hoofdstuk 3 Rechtsfeiten
   • Hoofdstuk 4 Goederen, zaken en vermogensrechten
   • Hoofdstuk 5 Absolute en relatieve rechten
   • Hoofdstuk 6 Inleiding goederenrecht
   • Hoofdstuk 7 Absolute rechten op goederen
   • Hoofdstuk 8 Eigendom
   • Hoofdstuk 9 Bezit
   • Hoofdstuk 10 Functies van bezit
   • Hoofdstuk 11 Overdracht in het algemeen
   • Hoofdstuk 12 Levering van registergoederen
   • Hoofdstuk 13 Levering van roerende zaken niet-registergoederen
   • Hoofdstuk 14 Levering van vorderingsrechten
   • Hoofdstuk 15 Derdenbescherming
   • Hoofdstuk 16 Inleiding verbintenissenrecht
   • Hoofdstuk 17 Bronnen van verbintenis en de rechtshandeling
   • Hoofdstuk 18 Vertrouwensbeginsel, verklaring en rechtshandeling
   • Hoofdstuk 19 Vertegenwoordiging
   • Hoofdstuk 20 Ongeldigheid van rechtshandelingen
   • Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving
   • Hoofdstuk 22 Nakoming van een verbintenis op andere wijze of door andere personen
   • Hoofdstuk 23 Verrekening
   • Hoofdstuk 24 Opschorting
   • Hoofdstuk 25 Schade, vergoeding en tekortkoming
   • Hoofdstuk 26 Schade: vergoeding en verzuim
   • Hoofdstuk 27 Totstandkoming van een overeenkomst
   • Hoofdstuk 28 Inhoud en uitleg van een overeenkomst
   • Hoofdstuk 29 Ontbinding van een wederkerige overeenkomst
   • Hoofdstuk 30 Onvoorziene omstandigheden
   • Hoofdstuk 31 De koopovereenkomst
   • Hoofdstuk 32 Onrechtmatige daad
   • Hoofdstuk 33 Relativiteit
   • Hoofdstuk 34 Kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen, zaken, opstallen en dieren
   • Hoofdstuk 35 Zaakwaarneming
   • Hoofdstuk 36 Onverschuldigde betaling
   • Hoofdstuk 37 Ongerechtvaardigde verrijking
   • Hoofdstuk 38 Omvang van de schadevergoeding
   • Hoofdstuk 39 Omvang van de schadevergoeding: causaliteit

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Privaatrecht als opdracht

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk

   

  Samenvattingen & TentamenTests van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van SBR 3

   Online: samenvatting in chapters

  Online: oefenvragen in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van SBR 3

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat zijn rechtshandelingen en overeenkomsten? - Chapter 1
   • Hoe komt een rechtshandeling tot stand? - Chapter 2
   • Hoe werken volmacht en vertegenwoordiging? - Chapter 3
   • Welke gronden voor nietigheid en vernietigbaarheid bestaan er? - Chapter 4
   • Wat zijn de gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid? - Chapter 5
   • Wat zijn algemene voorwaarden? - Chapter 6
   • Wat zijn de rechtsgevolgen van de overeenkomst voor partijen? - Chapter 7
   • Wanneer heeft een overeenkomst rechtsgevolgen voor derden? - Chapter 8

  Samenvattingen bij de vorige druk

   JoHo.org: samenvattingen bij de 8e druk

  • Online Boeksamenvatting bij de 8e druk
  • Online BulletPointsamenvatting bij de 8e druk

   JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 7e druk

   Grootste veranderingen: van de 9e druk ten opzichte van de 8e en 7e druk

  • In de 9e druk zijn wetswijzigingen, jurisprudentie en literatuur van de laatste jaren verwerkt

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij SBR 3

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij SBR 3

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

   Dit deel in de boekenreeks over burgerlijk recht gaat specifiek in op de vermogensrechtelijke rechtshandeling, met name de (obligatoire) overeenkomst.

   Het boek is logisch ingedeeld: eerst wordt ingegaan op de totstandkoming van overeenkomsten, vervolgens op de nietigheid en vernietigbaarheid, en tot slot op de rechtsgevolgen.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk

  Samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 14e druk van Pitlo Deel 3: Goederenrecht

   Online: samenvatting in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat houdt het goederenrecht in - Chapter 1
   • Wat zijn openbare registers? - Chapter 2
   • Wat zijn de regelingen voor verkrijging en verlies van goederen? - Chapter 3
   • Wat zijn de regels voor overdracht? - Chapter 4
   • Hoe zit de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid inelkaar? - Chapter 5
   • Wat zijn de manieren van levering en derdenbescherming? - Chapter 6
   • Wat zijn de wijzen van verkrijging door verjaring? - Chapter 7
   • Wat is bezit? - Chapter 8
   • Wat zijn de regels van gemeenschap? - Chapter 9
   • Wat is eigendom? - Chapter 10
   • Wat houdt het burenrecht en mandeligheid in? - Chapter 11
   • Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 12
   • Wat houden appartementsrechten in? - Chapter 13
   • Wat zijn de regels omtrent verhaal en voorrang? - Chapter 14
   • Wat is het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud? - Chapter 15
   • Wat is een financiëlezekerheidsovereenkomst? - Aanhangsel

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org: samenvattingen bij de 13e druk

   Grootste veranderingen: van de 14e druk ten opzichte van de 13e druk

  • In de 14e druk is de tekst geactualiseerd naar de huidige omstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor nieuwe aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek op het gebied van het cultuurgoederen-regime, het huurbeding en de executie bij hypotheek.
  • Ook worden verscheidene nieuwe arresten meegenomen in het overzicht van het goederenrecht en wordt nieuwe jurisprudentie geduid binnen de goedenrechtelijke systematiek

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  Dit boek is speciaal geschreven voor studenten, maar vormt een goed naslagwerk voor juristen in de rechtspraktijk. Het boek is zeer toegankelijk dankzij een systematische opzet, vele kopjes en duidelijke verwijzingen. Het boek beperkt zich niet tot het goederenrecht, maar geeft ook de verbanden weer met andere delen van het privaatrecht.

  Het doel van de auteurs is om de lezer bekend te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht. Om dit doel te bereiken, wordt er onder andere veel aandacht gegeven aan begripsvorming en uitleg in een breed verband.

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk

  Samenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Familierecht

  Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

  Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van Familierecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is de aard en ontwikkeling van het familierecht en welke bronnen kent dit rechtsgebied? - Chapter 1
   • Wat is er op internationaal niveau geregeld op het gebied van het familierecht? - Chapter 2
   • Hoe is het procesrecht rondom familierecht geregeld? - Chapter 3
   • Wat houdt het personenrecht in? - Chapter 4
   • Welke bescherming is er voor meerderjarigen? - Chapter 5
   • Wat is de regelgeving omtrent het huwelijk en geregistreerd partnerschap? - Chapter 6
   • Wat is er geregeld in het huwelijkvermogensrecht? - Chapter 7
   • Hoe wordt een huwelijk wettelijk gezien beëindigd? - Chapter 8
   • Wat zijn de regels omtrent het ongehuwd samenleven? - Chapter 9
   • Wat houdt het afstammingsrecht in? - Chapter 10
   • Welke regels gelden er omtrent adoptie? - Chapter 11
   • Welke regelgeving is er voor minderjarigen? - Chapter 12
   • Wat houdt gezag wettelijk gezien in? - Chapter 13
   • Hoe is de verdeling van taken en informatie geregeld? - Chapter 14
   • Welke bescherming is er voor het kind? - Chapter 15
   • Wat zijn de regels omtrent partneralimentatie? - Chapter 16
   • Wat zijn de regels omtrent kinderalimentatie? - Chapter 17
   • Wat houdt het erfrecht in? - Chapter 18

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de vorige druk

  JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 1e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Familierecht

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  TentamenTickets bij Familierecht

  TentamenTickets

  • Dit boek vormt een goede inleiding tot het Nederlandse personen- en familierecht voor studenten.
  • Alle onderwerpen uit Boek 1 BW worden besproken. Daarnaast worden ook het ongehuwd samenwonen en het Europees en internationaal familierecht en het familieprocesrecht behandeld.
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

  Samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht - Michiels et al. - 9e druk

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van Hoofdzaken van het bestuursrecht

  Online: samenvatting in chapters

  Online: oefenvragen bij het boek

  Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud van samenvattingen van Hoofdzaken van het bestuursrecht

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Hoofdzaken van het bestuursrecht - Chapter 0
   • Wat is bestuursrecht? - Chapter 1
   • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van bestuursrecht? - Chapter 2
   • Hoe is het bestuur ingedeeld? - Chapter 3
   • Wat zijn de rechten en plichten van bestuursorganen? - Chapter 4
   • Welke normen zijn er voor bestuurlijk handelen? - Chapter 5
   • Hoe is de handhaving van het bestuursrecht geregeld? - Chapter 6
   • Hoe werken de rechtsbescherming en het klachtrecht in het bestuursrecht? - Chapter 7

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdzaken van het bestuursrecht

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk

  Samenvattingen Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk van Recht, orde en vrijheid

  Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

  Print: samenvatting in chapters per post

  Inhoud Prints van samenvattingen van Recht, orde en vrijheid

   Boeksamenvattingen: Inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Welke stromingen kent de rechtsfilosofie? - Chapter 1
   • Hoe ontwikkelde de rechtsfilosofie zich in de Oudheid en in de Middeleeuwen? - Chapter 2
   • Hoe begon de moderne tijd van de rechtsfilosofie en wat zijn de gedachten in deze tijd? - Chapter
   • Wat zijn de gedachten van Hobbes, Locke en Spinoza? - Chapter 4
   • Door welke gedachten wordt de Verlichting gekenmerkt? - Chapter 5
   • Wat zijn de gedachten van Kant (1724-1804)? - Chapter 6
   • Hoe ontwikkelde de rechtsfilosofie zich in de 19e eeuw? - Chapter 7
   • Welke ontwikkelingen waren er in de eerste helft van de 20e eeuw? - Chapter 8
   • Welke ontwikkelingen waren er in de tweede helft van de 20e eeuw? - Chapter 9
   • Welke conclusies kunnen er getrokken worden met betrekking tot recht, orde en vrijheid? - Chapter 10

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Recht, orde en vrijheid

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied

  TentamenTickets bij Recht, orde en vrijheid

  TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  • Dit boek draait om de vraag 'wat is recht?'. De vraag wordt bekeken vanuit een historisch overzicht van de westerse rechtsfilosofie, vanaf de Pre-socraten tot en met Rawls.
  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze - 1e druk

  Samenvattingen van For European Law: An Introduction to European Law - Schütze

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van For European Law

   Online: samenvatting in chapters

   Online: samenvatting in BulletPoints

   Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

   

  Inhoud Prints van samenvattingen van For European Law

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is de structuur van de Europese Unie? - Chapter 1
   • Wat voor regelgeving is afkomstig van de Europese wetgever? - Chapter 2
   • Wat zijn de bevoegdheden van de EU? - Chapter 3
   • Hoe zit het met mensenrechten in Europa? - Chapter 4
   • Wat is rechtstreekse werking? - Chapter 5
   • Wie geniet het primaat? - Chapter 6
   • Wat zijn prejudiciële beslissingen en hoe is staatsaansprakelijkheid geregeld? - Chapter 7
   • Hoe is handhaving in de EU geregeld? - Chapter 8
   • Hoe is het vrij verkeer van goederen geregeld? - Chapter 9
   • Hoe werkt het vrij verkeer van personen in de Europese Unie? - Chapter 10
   • Hoe is het Europese mededingingsrecht opgesteld? - Chapter 11
   • Wat houdt 12. Art. 102 VWEU in? - Chapter 12

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij For European Law

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis - Hallebeek - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis - Hallebeek - 1e druk

  Samenvattingen van Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis - Hallebeek

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van Lijf ende Goedt

  Online: samenvatting in chapters

  Inhoud van samenvattingen van Lijf ende Goedt

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

  • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Nummers 1-35
   • Nummers 66-160
   • Nummers 169-213
   • Nummers 224-246
   • Nummers 253-346
   • Nummers 391-455
   • Nummers 467-529
   • Nummers 548-588
   • Nummers 607-644

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Lijf ende Goedt

   Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

  Kennis- en studiegebieden

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk

  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie - Maris & Jacob - 3e druk
  Samenvattingen Shop Rechten - VU
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)