  Chapter 

 

Algemene inleiding in HRM

Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay - Boek & JoHo's

 • Veelgebruikt handboek over HRM dat niet alleen een stevige introductie in HRM geeft, maar ook een overkoepelend perspectief op HRM biedt.
 • Besproken worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen van HRM en van de manier waarop een organisatie HRM in kan zetten.
 • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen HRM, van recruitment en selectie tot en met personeelsbeloningen.

Human Resource Management; Back to the Basics van Lievens - Boek & JoHo's

 • Dit handboek geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van HRM.
 • Het boek behandelt niet alleen de verschillende mogelijkheden om problemen aan te pakken, maar ook hoe deze aanpak wordt ervaren door werknemers.
 • In tegenstelling tot veel andere boeken over HRM reflecteert dit boek een moderne visie en worden per onderdeel recente ontwikkelingen en trends besproken.
 • Vroeger stond de personeelsafdeling bekend als een softe, ineffectieve en onbelangrijke afdeling. Nu heeft de personeelsafdeling onder de nieuwe naam ‘Human Resource Management’ ontzettend veel aanzien, is het gezichtsbepalend voor een bedrijf en wordt het gezien als een van de belangrijkste troeven om voordeel te behalen op concurrenten. De personeelsafdeling en zijn activiteiten kunnen dus gezien worden als een ‘strategische tool’ om voordeel te behalen op de concurrenten. Dit boek sluit aan bij deze recente ontwikkelingen.

Carrièrekeuze, loopbaanontwikkeling & competentiemanagement

Wat houdt procesmotivatie in? - Chapter 6

 • Drie manieren waarop iemand gemotiveerd kan zijn.

Hoe kun je work analysis en competentiemodeling toepassen? - Chapter 2

 • Beschrijving van een verschuiving in het denken in banen en functies naar competenties.

Hoe kun je personeel trainen en ontwikkelen? - Chapter 5

 • Uitleg van de traditionele methoden voor de ontwikkeling van personeel, wat de voor- en nadelen van deze methoden zijn en welke recentere methoden als alternatief mogelijk zijn.

How to facilitate employee development and education? Chapter 10

 • Omschrijving van hoe mensen leren en hoe je dit kunt optimaliseren (Engelstalig).

Hoe belangrijk is loopbaanmanagement? - Chapter 8

 • Wat loopbaanmanagement inhoudt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke rol je er zelf in kunt spelen.

Zelfinzicht & Loopbaankeuzes - JoHo Abonneebundel

 • Bundel over zelfkennis, loopbaankeuze en competentieontwikkeling.

HRM en strategie

Organisational Behaviour - Sinding & Waldstrom - Boek & JoHo's

 • Veelgebruikt handboek over gedrag in organisaties.
 • Het boek is geschreven vanuit een bedrijfsmatig perspectief, het is vooral gericht op de manieren waarop individuele motieven kunnen worden ingezet om doelen van een bedrijf te behalen.

Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay - Boek & JoHo's

 • Veelgebruikt handboek over HRM dat niet alleen een stevige introductie in HRM geeft, maar ook een overkoepelend perspectief op HRM biedt.
 • Besproken worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen van HRM en van de manier waarop een organisatie HRM in kan zetten.
 • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen HRM, van recruitment en selectie tot en met personeelsbeloningen.

Strategic Human Resource Management (Boselie) - Boek & JoHo's

 • Strategisch boek over hoe HR kan worden ingezet om bedrijfsmatige doelen te behalen.
 • Het boek is meer geschreven vanuit een bedrijfskundig perspectief dan vanuit een psychologisch perspectief.

Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright - Boek & JoHo's

 • Bedrijfskundige introductie tot de basis van HRM.

Personnel Economics In Practice van Gibbs & Lazear - Boek & JoHo's

 • Specifiek boek over de toepassing op human resource management van economische overwegingen en berekeningen, in brede zin.
 • Het behandelt met welke overwegingen en formules je beslissingen kan nemen over personeel aannemen, managen, belonen en laten gaan.

Veranderingsmanagement

Organizational Change van Senior & Swailes - Boek & JoHo's

 • Handboek over hoe je verandering binnen organisaties kunt aanpakken.
 • Het boek is geschreven vanuit een bedrijfsmatig perspectief en is gericht op managers.

Success and failure in organizational change (2011) - Burnes & Jackson - Artikel

 • Dit artikel onderzoekt de stelling dat een potentiële reden voor het falen van invoeren van veranderingen een gebrek aan afstemming is tussen het waardesysteem van de verandering en van de werknemers.

Leadership competencies for implementing planned organizational change (2010) - Battilana - Artikel

 • In dit artikel wordt aangetoond dat het waarschijnlijk is dat managers verschillende activiteiten benadrukken in de geplande organisatieverandering implementatie, afhankelijk van de mix van hun leiderschapscompetenties.

The Effects of Transformational and Change Leadership on Employees’ Commitment to a Change (2008) - Herold - Artikel

 • Artikel dat de effecten van transformationeel leiderschap onderzoekt.

Leren Veranderen (Caluwé & Vermaak) - Boek & JoHo's

 • Apart boek dat duidelijk maakt hoe moeilijk het kan zijn om jezelf en anderen te veranderen en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Onder andere de kleurentheorie wordt uitgebreid behandeld.
 • Het boek is nogal subjectief geschreven.

Aanverwante kennis & studiegebieden

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen