JoHo vacatures: bij JoHo werken en jezelf ontwikkelen

 

Vast Werk - Tijdelijk Werk - Stages - Vrijwilligerswerk

Vacatures & Open Sollicitaties

 

JoHo: crossroad uit bundel

 

Bij JoHo werken en jezelf ontwikkelen

Werken - Stagelopen - Werkervaring opdoen - Vrijwilligerswerk

 

Missie, visie & JoHo in vogelvlucht

Missie, visie & JoHo in vogelvlucht

 

  Wat is de JoHo missie, visie en het concept?

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via fysieke en online platforms wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo.
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten.  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar het buitenland.

  Wat is de JoHo doelgroep?

  Kerndoelgroepen

  • Reizigers, vrijwilligers, werkenden, emigranten, en iedereen die betrokken is bij de wereld om zich heen.
  • Jongeren, studenten, stagiaires, en iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen.
  • Projecten, initiatieven en organisaties, die internationale samenwerking een warm hart toedragen.

  Wat zijn de JoHo thema’s?

  Kernthema’s

  • Persoonlijke ontwikkeling: Leren, Studeren, Werken, Solliciteren, Ondernemen, Initiëren.
  • Internationale samenwerking: Helpen, Reizen, Regelen, Emigreren, Immigreren & Inspireren.

  Hoe kan JoHo jou steunen?

  • Naast de steun die jij JoHo kan verlenen, steunt JoHo jou met tools, keuzehulp, advies en kortingen op artikelen, verzekeringen, reizen, activiteiten, trainingen, faciliteiten, samenvattingen en mediagebruik.

  Hoe kan jij JoHo steunen?

  Wat hebben JoHo en JoHo donateurs al bereikt?

  Waar bestaat de World of JoHo uit?

   JoHo WorldSupporter

   • Het JoHo platform voor wie ook wat voor een ander wil betekenen, een online community en marktplaats voor wereldburgers, vrijwilligers en betrokken bedrijven.

   JoHo Verzekeringen

   • Het JoHo platform voor al je verzekeringen, veiligheidsmaatregelen, visumzaken, vaccinaties & regelwerk bij kort en lang verblijf in het buitenland.

   JoHo Abonnementen

   • Het JoHo platform voor persoonlijke ontwikkeling met tools voor studie, stage, werk, reizen en emigreren.

   JoHo Partnerships

   • Het JoHo platform waar organisaties in staat worden gesteld hun projecten, activiteiten en vacatures onder de aandacht te brengen bij een doelgroep die wat wil betekenen voor de wereld om hen heen.

   Hoe kan je gebruikmaken van JoHo?

   • Je kunt de World of JoHo verkennen via JoHo support centers, de online platforms en de events. Kom langs in een JoHo World Experience Center, maak online een ontdekkingsreis, bezoek JoHo op een event, of neem telefonisch contact op. Lees over contact met JoHo

   Wat is de betekenis van de term JoHo?

   • De term JoHo heeft in de loop der jaren meerdere betekenissen gehad. Heden ten dage wordt gerefereerd aan een meer dan 2.000 jaar oude quote van Ashoka. Aan de oever van de Ganges probeerde de Indiase visionair en heerser Ashoka zijn volk ervan te overtuigen dat alle volkeren op aarde gelijk zijn en van elkaar kunnen leren: "Life is a Journey to Open-mindedness, Helpfulness and Optimism".

    

   The World of JoHo
    

   JoHo Sollicitaties: introductie en procedures

   JoHo Sollicitaties: introductie en procedures

   • JoHo is een organisatie die elk jaar verder groeit en waar doorlopend mogelijkheden zijn. Er kan sprake zijn van een specifieke vacature, maar vaker wordt versterking gezocht binnen bepaalde netwerken (onderdelen).
   • Er kan dan ook doorlopend gesolliciteerd worden. Als er een sluitingsdatum is, of als er sprake is van een specifieke vacature dan wordt dat vermeld.

   • Stuur dus vooral open sollicitaties, geef daarbij breed aan waar je interesses en capaciteiten liggen, geef aan wat jou beweegt en waarom je denkt bij JoHo te passen. Vind daarvoor meer informatie in het chapter "Pas ik bij JoHo' met o.a de structuur en cultuur van de organisatie.

   JoHo Sollicitaties: pas ik bij JoHo?

   JoHo Sollicitaties: pas ik bij JoHo?

   JoHo & Gemeenschappelijke waarden

   De gemeenschappelijke waarden de JoHo cultuur weergeven zijn:

   • tolerantie & respect voor anderen (culturen)
   • solidariteit, sympathie & vriendschappelijkheid
   • praktisch, pragmatisch & zelfstandig
   • non-materialisme & internationaal betrokken
   • jong of jong van geest
   • gelijkheid & multiculturele werkomgeving
   • trial & error omgeving
   • blijdschap bij onzekerheid en onbekende eindbestemmingen
   • energie krijgen van talentontwikkeling
   • tevredenheid bij een faciliterende rol in de organisatie zonder spotlights
   • inspiratie bij de reis en niet de aankomst

   JoHo & Organisatie

   JoHo heeft een netwerk(proces)-organisatie structuur. De kern hiervan is dat de structuur een afgeleide is van hoe mensen willen werken en niet andersom. Kenmerken die bij de verschillende netwerkorganisaties overeenkomen (en die grotendeels ook op JoHo van toepassing zijn) betreffen onder meer:

   • geen organisatie rond structuren en functies maar rond processen en (sterk wisselende) rollen
   • belangrijke rol voor coaching (leren zelfstandig te functioneren) in plaats van direct leiding geven door een direct leidinggevende
   • nadruk op informeel in plaats van formeel medezeggenschap
   • feedback van directe collega's en coaches in plaats van functionerings- en beoordelingsgesprekken
   • een intensief gebruik van een intern netwerk (intranet / wisselende werkplekken / informeel overleg)
   • nadruk op ondernemerschap, zelfsturing en eigen initiatief in plaats van hiërarchie en bureaucratie

   De activititeiten van JoHo spelen zich af rondom een aantal netwerken:

   De ondersteunende netwerken:

   • Organisatie: Strategie, P&O, Administratie & Financiën
   • Faciliteiten: ICT, Logistiek &  inkoop
   • Communicatie: PR & Marketing

   De product- en dienstgerichte netwerken:

   • Donateurschap, Abonnementen & Trainingen
   • Verzekeringen & Talentontwikkeling in het buitenland
   • Samenvattingen & Talentontwikkeling in Nederland
   • Support center & Services
   • Samenwerking &  Belangenbehartiging

   De JoHo thema's

   De kernthema's van de JoHo activiteiten en services hebben betrekking op

   • Emigratie en lang verblijf in het buitenland
   • Werken, je ontwikkelen en je omgeving laten groeien
   • Studie, en kennis voor wetenschap en wijsheid
   • Reizen maken, ervaringen beleven, energie opdoen
   • Inspiratie en zingeving voor jezelf en het leven

    

    

   Vacatures & Open Sollicitaties

    

   JoHo is doorlopend aan het groeien en vernieuwen

   • Hieronder vind je de uitgelichte vacatures en mogelijkheden waarvoor specifiek of met (relatieve) spoed wordt gezocht.
   • Dan vind je de onderdelen waar regelmatig versterking wordt gezocht, en waarvoor gerichte en open sollicitaties kunnen worden gestuurd.
   • Daaronder zie je de vacatures voor tijdelijk werk en stages.
    
   JoHo Sollicitaties: Vast werken bij JoHo - Uitgelichte vacatures

   JoHo Sollicitaties: Vast werken bij JoHo - Uitgelichte vacatures

   JoHo Sollicitaties: Vast werken bij JoHo - open sollicitaties

   JoHo Sollicitaties: Vast werken bij JoHo - open sollicitaties

   JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

   JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

   JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - stagevacatures

   JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - stagevacatures

    

   JoHo WorldSupporter & Vrijwilligerswerk bij JoHo

    

     

      

    

   Crossroad: Kiezen uit de bundel
   JoHo: concept begrijpen

   JoHo Missie, Visie & Concept

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
   JoHo: pagina topic
   Bij JoHo werken en ontwikkelen: Vast Werk - Tijdelijk Werk - Stages - Vrijwilligerswerk Vacatures -  Open Sollicitaties      
   JoHo: footprint achterlaten
   Pagina bewaren in je bundels:

   (Service voor ingelogde JoHo donateurs)