Regels & Spelregels

JoHo abonnementen - WorldSupporter donateurschap

Help en stimuleer een ander door in je eigen ontwikkeling te investeren

 

 

Spelregels rond JoHo abonnementen en donateurschappen

 

JoHo stelt mensen en organisaties in staat zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld. Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Regels & Spelregels - Donaties en abonnementen (NL)

Regels & Spelregels - Donaties en abonnementen (NL)

Uitgangspunten

 

Basisregels en uitgangspunten

 • Iedere donateur en abonnee krijgt een JoHo nummer toegewezen. Dit nummer kun je nodig hebben in de Nederlandse JoHo support centers en online. Ook kan erom worden gevraagd in communicatie met JoHo in Nederland of door de bij JoHo aangesloten partijen in Nederland en in het buitenland.
 • Het JoHo donateurschap en de abonnementen zijn niet aan leeftijd gebonden.
 • Het donateurschap en de abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd: zie het onderdeel ‘Beëindigen’.
 • Het nummer wordt verstrekt op het moment dat je je aansluit. Ben je je nummer kwijt? Log in op je My JoHo page  of vraag ernaar aan de balie in één van de JoHo support centers.
 • JoHo is een organisatie met veel activiteiten en een groot aantal donateurs en abonnees, dus mocht je niet tegenkomen wat je zoekt of nog een aantal vragen hebben, neem dan contact op via het contactformulier, mail of telefoon of ga eens langs bij één van de Nederlandse JoHo support centers.

Nieuwsbrief en informatie toesturen

 • JoHo zal je gegevens alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst en om je te informeren over relevante (nieuwe) producten en services van JoHo of één van de organisaties waar JoHo mee samenwerkt op het gebied van internationale samenwerking  of talentontwikkeling. Wil je geen informatie ontvangen, geef dit dan door via het contactformulier .
 • Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de 'Unsubscribe' link in de nieuwsbrief die je per mail ontvangt.

Gegevens wijzigen

 • Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, rekeningnummer, e-mailadres etc.) kun je doorgeven via het wijzigingsformulier .

Actief worden

 • Jij kunt ook een bijdrage leveren aan het JoHo netwerk. Als vrijwilliger kun je bij de JoHo events en de JoHo dagen in Nederland meehelpen, je kunt je aansluiten bij het JoHo PR team van jouw stad, jouw foto- of videomateriaal beschikbaar stellen aan de JoHo redactie of redactioneel een steentje bijdragen aan de JoHo samenvattingen en keuzewijzers. Je kunt je ervaringen, foto's en tips delen via JoHo WorldSupporter .
 • Daarnaast kun je je als vrijwilliger een periode inzetten bij de buitenlandse projecten, een project sponsoren vanuit huis of bijvoorbeeld op vakantie langs gaan bij één van de projecten.

JoHo voordelen & kortingen

 • JoHo donateurs kunnen een abonnement afsluiten en zo gebruikmaken van aanvullende voordelen, zoals  kortingen, extra korting of bijvoorbeeld het gratis afhalen van studiesamenvattingen en studiehulp

JoHo verwerkings- & administratiekosten

 • Voor de meeste handelingen worden geen verwerkings- of administratiekosten gerekend.
 • Daar waar wel sprake van verwerkings- of administratiekosten zijn deze gewoonlijk 7,50 euro per handeling

JoHo donateur worden

 • Lees meer over JoHo donateur worden .   
 • Wil je weten wat de abonnementen kosten of welk abonnement je nodig hebt, om van de kennis- en keuzehulpmiddelen of kortingen gebruik te kunnen maken? Ga dan naar abonnement kiezen .
 • Kortingen gelden (tenzij anders aangegeven) voor producten en diensten aangeschaft in de JoHo support centers in Nederland, online bij JoHo en bij JoHo partners. Een overzicht van alle kortingen vind je in het kortingenoverzicht.
 • Je vindt de JoHo support centers met winkels in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Haag en Groningen. Openingstijden van de JoHo support centers kun je online vinden via Contact & Support

Basisregels donateurschappen

 • JoHo donateurs en abonnees maken het mogelijk dat JoHo zich al jaren inzet om internationale projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling succesvol te laten verlopen.
 • JoHo donateurs kunnen ervoor kiezen een abonnement af te sluiten voor extra kortingen en extra kennis, keuze en adviesservices.
 • De jaarlijkse donateursbijdrage voor donateurs is minimaal 5,00 euro.
 • De JoHo donateursbijdrage is doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
 • De betaling van de donateursbijdrage heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
 • De voorwaarden en voordelen bij het JoHo donateurschap kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.

JoHo donateursnummer

 • Het JoHo nummer wordt verstrekt op het moment dat je donateur wordt. Ben je je nummer kwijt? Log in op je My JoHo  of vraag ernaar aan de balie in één van de JoHo support centers.
 • Ga je langs bij één van de JoHo support centers en wil je in aanmerking komen voor de voordelen en services als donateur en is er nog geen online account aangemaakt, neem dan even een andere vorm van legitimatie mee.
 • Het donateurschap is strikt persoonlijk. Alleen jij als donateur zelf hebt recht op de voordelen en services. Het is dus niet (tijdelijk) overdraagbaar aan derden.

JoHo credits

 • JoHo credits zijn bedoeld om aan te geven dat JoHo en alle betrokkenen aan de projecten jou zeer erkentelijk zijn voor jou bewezen diensten van de afgelopen jaren.
 • Daarnaast zijn ze bedoeld om jou in staat te stellen, of te laten kennis maken, met services op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en internationale samenwerking, waar je anders maar moeilijk toegang toe zou krijgen.

Beeïndigen (opzeggen) donateurschap

 • Het JoHo donateurschap kan te allen tijde worden beëindigd. De jaarlijkse donatie wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je donatie niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende donateursjaar de beëindiging hebt verstuurd.
 • Beëindigen van je donateurbijdrage: gebruik hiervoor het wijzigingsformulier . Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Schriftelijk opzeggen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Vermeld relevante gegevens, zoals het JoHo nummer en (in ieder geval) het bankrekeningnummer waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je donateurschap tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services.
 • Teruggave of gedeeltelijk teruggave van de donateurschapsbijdrage is niet mogelijk.
 • Verzoeken tot het beëindigen van een donateurschap die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je donateurschap loopt nog door in het daaropvolgende jaar.

JoHo abonnee worden

Basisregels abonnementen

 • Je kunt een JoHo abonnement afsluiten voor 20,00 of 80,00 euro per kalenderjaar.
 • Een JoHo abonnement is net als het donateurschap doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
 • De betaling van het abonnementsgeld heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
 • De voorwaarden en voordelen van de abonnementen kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.
 • Abonnementen die niet meer worden aangeboden, zullen redelijkerwijs zijn geupgraded naar het serviceniveau van het abonnement dat daar het dichtstbij in de buurt ligt, zonder dat daar jaarlijks extra kosten voor worden gerekend.

Beëindigen abonnement

 • Het JoHo abonnement kan te allen tijde worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je abonnement niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende abonnementsjaar de beëindiging hebt verstuurd.
 • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je abonnement tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services. Verzoeken tot het beëindigen van een abonnement die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je abonnement loopt nog door in het daaropvolgende jaar en je kan dus nog gedurende dat jaar gebruikmaken van de voordelen en services.
 • Beëindigen van je abonnement: gebruik hiervoor het daartoe bestemde formulier. Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Schriftelijk Beëindigen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Vermeld in ieder geval de volgende relevante gegevens, zoals het JoHo nummer, je e-mailadres en het IBAN nummer van de rekening waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je verzoek.

 

Rules & Regulations (short Engelish version)

JoHo Memberships: Rules & Regulations (EN) - FAQ Bundle

JoHo Memberships: Rules & Regulations (EN) - FAQ Bundle

How to change my personal details?

How to change my personal details?

 • If you want to change your personal details (e.g. your address or bank account number) fill in this form  (in Dutch) or the contact form  (if you have problems filling in the change form in Dutch).
 • JoHo will process the changes in the administration and send you a confirmation by email.
How can I change my support and membership?

How can I change my support and membership?

 • As a JoHo member it is possible to change your membership to make use of more, or less, services and discounts.
 • For changes you can use the change form  (in Dutch) or the contact form  (if you have problems filling in the change form in Dutch).
 • When you add a subscription it's always for the current calendar year, regardless of the moment of upgrading. For the current calendar year you only pay the difference between your current and new subscription.
 • Cancellations are processed at January 1st of the next calendar year. Until then you can make use of the services and discounts of your current subscription. 
How to stop your JoHo support?

How to stop your JoHo support?

 • JoHo memberships and subscriptions are continuous until cancellation. 
 • Cancelling your JoHo membership and subscription for the next calendar year can be requested up to one month before the end of the current calendar year.
 • Regardless of the moment of cancellation you'll get the discounts and services untill the end of the current calendar year.
 • Would you like to support JoHo and yourself? Then you can also choose to cancel your subscription, but to support JoHo via a yearly donation (5 euro/year).
 • A JoHo contribution (membership and/or subscription) can be cancelled by filling in the form . The form is in Dutch. Select 'Donateurs + abonnementsbijdrage beëindigen ' to cancel your membership. Your cancellation will be processed automatically.
JoHo Membership: Rules & Regulations (EN)

JoHo Membership: Rules & Regulations (EN)

Basic rules

 • Every member receives a JoHo number, which you will sometimes be asked for by JoHo & partners of JoHo. The number will be displayed in your MyJoHo userpage
 • There is no age requirement for supporting JoHo or for getting a membership.
 • The membership or support to JoHo is strictly personal. Only you as a member are entitled to the benefits and services of JoHo. It is thus not (temporarily) exchangeable to others.
 • Restitution or partial restitution of the membership contribution is not possible. JoHo will sparcely use your contact details for sharing information with you about your membership and to inform you about (new) products and services of JoHo or one of the partners of JoHo. If you do not wish to receive this information you can let JoHo using the contactform.

Contact

 • Use the contactform to inform JoHo about changes in your personal details (address, bank account, email etc.)

 

REGULAR (CONTINUOUS) MEMBERSHIPS

FOR STUDENTS IN THE NETHERLANDS

Get involved

 • You can also help JoHo as a volunteer, for instance by promoting JoHo. You can also join the JoHo PR team in your city, donate photo or video material to JoHo World Supporter or help the World Study Bank with JoHo summaries.
 • You can also help JoHo & WorldSupporters by sponsoring a project financially or by going abroad and volunteering at one of the projects.

Regular and continuous JoHo Memberships

 • To apply for a regular and continuous international memberships in The Netherlands (for use of sponsored summaries): please proceed here
 • To apply for a regular and continuous memberships (Dutch application form): please proceed here  
 • Extra services apply in case of these memberships

Join JoHo as a Member

 • Read about joining JoHo & WorldSupporter 
 • Do you want to know what the annual contribution of the subscriptions is, or which subscription you need to make use of service and discounts? Check the subscription advice .
 • Discounts apply (unless stated otherwise) for products and services purchased at the JoHo support centers in the Netherlands, at JoHo's website or at one of JoHo's partners. 
 • You can find the JoHo support centers in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Haag, and Groningen. The opening hours of the JoHo support centers are indicated on the JoHo website .

Basic rules JoHo members

 • JoHo members make it possible for JoHo to successfully support international projects in terms of development aid, knowledge exchange, and talent development.
 • JoHo members can make use of discounts, choice support, and advice services.
 • JoHo members can apply for a subscription for extra discounts, choice support, and advice services.
 • The annual donation is 5.00 euros. 
 • Your JoHo membership is always continuous until the moment of cancellation.
 • The annual contribution is for the period of one calendar year; from the 1st of January until the 31st of December (regardless of moment of registration). 
 • The conditions and benefits of the JoHo membership can change during the calendar year. Changes and updates are posted on the JoHo website. 

JoHo number

 • You will receive your JoHo number when you register as a JoHo member. Have you lost your number? Log in to your MyJoHo userpage  or ask for it at the counter in one of the JoHo support centers. If you have a membership card, your can find your JoHo number written below the bar code.
 • If you visit one of the JoHo support centers and you want to make use of the services and discounts for JoHo members, but you don't have an online account yet, you are advised to bring any kind of identification. 
 • The JoHo membership is strictly personal. Only you as a member are allowed to use the services and benefits. It is therefore not (temporarily) transferable to third parties.

Cancelling your JoHo membership

 • The JoHo membership can be cancelled at any time.
 • The annual contribution is processed in the period between December and January. If you don't want to extend your membership for the next calendar year, you need to cancel it before the 1st of December of the current calendar year.
 • How to cancel your subcription:
  • fill in the downgrade and cancellation form 
  • Select 'Donateurs + abonnementsbijdrage beëindigen (service-abonnement + donatie stoppen)' to cancel your membership.
  • Your will automatically receive a confirmation of your cancellation request.
 • It is also possible to send a written cancellation to: JoHo, attn. Memberships & Subscriptions, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Include your account number from which the annual contribution is debited, and if possible your JoHo number. You will receive a confirmation of your cancellation through email.
 • You receive the JoHo services and discounts until the end of the calendar year (31st of December) in which you request the cancellation.
 • A refund or partial refund of the annual contribution is not possible. 
 • If you have send a cancellation request after the 1st of December, your cancellation will be processed in the next calender year. This means that your subscription will continue for one more year, during which you can still make use of JoHo services and discounts.

Basic rules JoHo subscriptions

 • As a member you can apply for a subscription of 20.00 or 80.00 euros per calendar year.
 • A JoHo subscription is, just as the membership, continuous until the moment of cancellation.
 • The annual contribution for the subscription is for the period of one calendar year, from the 1st of January until the 31st of December (regardless of moment of registration). 
 • The conditions and benefits of the JoHo subscriptions can change during the calendar year. Changes and updates are posted on the JoHo website. 

Cancelling your JoHo subscription

 • The JoHo subscription can be cancelled at any time.
 • The annual contribution is processed in the period between December and January. If you don't want to extend your subcription for the next calendar year, you need to request the cancellation before the 1st of December of the current calendar year.
 • How to cancel your subcription
  • fill in the downgrade and cancellation form 
  • Select 'Donateurs + abonnementsbijdrage beëindigen (service-abonnement + donatie stoppen)' to cancel your membership.
  • Your will automatically receive a confirmation of your cancellation request.
 • It is also possible to send a written cancellation to: JoHo, attn. Memberships & Subscriptions, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Include your bank account number from which the annual contribution is debited, and if possible your JoHo number. You will receive a confirmation of your cancellation by email.
 • You receive JoHo services and discounts until the end of the calendar year (31st of December) in which you request the cancellation.
 • A refund or partial refund of the annual contribution is not possible. 
 • If you have send a cancellation request after the 1st of December, your cancellation will be processed in the next calender year. This means that your subscription will continue for one more year, during which you can still make use of JoHo services and discounts.

 

INTERNATIONAL DONATION

SMOKEY MEMBERSHIP / NON RECURRING

 • In case of an non-recurring International JoHo membership, the annual contribution is for the period of one calendar year.
 • After that year the membership expires and you will have to repeat the membership procedures.
 • Become an international JoHo member 

 

Become an International Member in the Netherlands

Become a JoHo Member (Dutch)

JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: verantwoord verzekeren

Via JoHo verzeker je veilig en verantwoord

 • je zorgkosten tijdens je betaalde en onbetaalde werkzaamheden
 • ... met of zonder geldige zorgverzekering in Nederland
 • je reis
 • je bagage
 • je ongevallen
 • je sporten
 • je repatriëring naar huis
 • je aansprakelijkheden

Verzekeringscheck doen  

Verzekeringen afsluiten  

 

                       

JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(donateursservice)