Fondsenwerving & Crowdfunding: in buitenland en NL

 

  Thema

 

Fondsen & Crowdfunding

 

Subsidies &  Financiële ondersteuning

 

 

JoHo: crossroad uit de bundel
1 - Vraag & Proces
1 - Start & Besef   6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Oriëntatie  & Verkenning  7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verzameling  & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

Start en Besef

 • Wat: Wat is je hoofdvraag , welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • JoHo Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

JoHo: berichten en nieuwsblogs
2 - Inhoud & Oriëntatie

2 - Verkennen & Oriënteren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Content: kennis, definities, betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
3 - Verkenning & Selectie

3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

 

Wat is fondsenwerving?

Wat is fondsenwerving?

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een persoon of organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor beoogde activiteiten.

Fondsenwerving kan zichtbaar zijn, via bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia of social media, het aanspreken van publiek op straat, of minder zichtbaar, via bijvoorbeeld het aanschrijven van subsidies bij overheden, instellingen, beursverstrekkers of loterijen.

Wat is een subsidieregeling?

Wat is een subsidieregeling?

In een subsidieregeling vind je over het algemeen de volgende zaken:

 • het doel van de subsidie: wat beoogt de subsidie te stimuleren of bereiken
 • de hoogte van de subsidie en/of eventueel subsidieplafond (maximale totale subsidie per tijdsperiode)
 • voorwaarden voor eventuele eigen bijdragen, gekoppeld aan de te verstrekken subsidie
 • periode waarin de subsidie wordt verleend c.q. de gesubsidieerde activiteiten kunnen plaatsvinden
 • de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, bv. subsidabele activiteiten
 • de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie plus eventuele weigeringsgronden (redenen waarom de subsidie niet zou kunnen worden verleend)
 • de procedure van de subsidieverlening (de uitbetaling van de gelden)
 • de wijze waarop de voor de subsidie benodigde gegevens moeten worden verstrekt
 • voorwaarden waaraan de gesubsidieerde instelling moet voldoen, bv. een bepaalde rechtsvorm
 • voorwaarden voor controle van en evaluatie op de gesubsidieerde activiteiten
 • eventuele aanvullende wetten, regels of regelingen die op de subsidie van toepassing zijn
 • inwerkingtreding en vervaldatum van de subsidie
 • toelichting op de subsidieregeling; veelal een beleidsdocument dat achtergrondinfo geeft op de doelstellingen van de subsidie
Wat is een subsidie?

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie, bedoeld om een activiteit te kunnen starten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Met deze financiële steun kunnen instellingen, bedrijven of soms ook individuele personen activiteiten ontwikkelen of stimuleren.

 • subsidies worden ook wel verstrekt door bedrijven of stichtingen, niet alleen door de overheid
 • subsidies vanuit de overheid worden verstrekt om activiteiten te stimuleren die de overheid in het algemeen belang waardeert, maar niet zelf wil of kan uitvoeren
 • financiële steun kan in de vorm van direct geld, maar ook in andere vormen zoals een lager belastingtarief, een garantie tot dekkins van een eventueel exploitatietekort
 • subsidies worden vrijwel altijd verstrekt voor activiteiten die op het moment van de aanvraag duidelijk omschreven staan
 • als bestuursorganen van de overheid elkaar subsidiëren wordt dat veelal medefinanciering genoemd
JoHo: zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een betere wereld, en een zichzelf vernieuwende organisatie

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor parttime werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

4 - Vergelijking & Afweging

4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
 • Relaties: Gerelateerde paginabundels
Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

 • het organiseren van (aansprekende) evenementen
 • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand
 • het houden van collectes
 • crowdfunding via social media
 • het inzamelen van geld via de persoonlijke benadering
 • het verwerven van legaten
 • het aanschrijven van beurzen
Welke wielen hebben anderen al uitgevonden als je gaat crowdfunden voor een goed doel?

Welke wielen hebben anderen al uitgevonden als je gaat crowdfunden voor een goed doel?

1. Maak vooraf een complete planning

Zorg voordat je aan je campagne begint dat alles is geregeld. Neem goed de tijd om een strategisch campagneplan uit te werken. Maak een uitgewerkte planning met doelen en subdoelen. Streef er naar je doelbedrag zo snel mogelijk te bereiken, weet dat de meest succesvolle campagnes dertig dagen duren. Een gespecificeerd budget laat zien dat je goed voorbereid bent. Start met een lijst van je netwerk en begin met inplannen van e-mails, verspreid je mailings gedurende de gehele campagne.

2. Durf om hulp te vragen

Ben niet te terughoudend in het vragen om hulp. Niet iedereen die geïnteresseerd is in jouw campagne kan een financiële bijdrage leveren, maar dat wil niet zeggen dat ze op andere manieren kunnen bijdragen, door bijvoorbeeld (online & offline) je campagne te delen. Ga ruim van te voren opzoek naar personen die je kunnen helpen bij je campagne zodat je direct vanaf de start een campagneteam hebt. Het is belangrijk dat je iedereen in je team een duidelijke rol toebedeelt en heldere verantwoordelijkheden geeft.

3. Identificeer je groep supporters

Maak een inschatting van de potentie van je netwerk. Ben niet te terughoudend in het direct benaderen van mogelijke supporters. Leg uit waarom hun support zo belangrijk is. Gebruik hierbij de twee vormen van urgentie, de inhoudelijke urgentie van je doelstelling(en) en die van je campagneperiode. Het overgrote deel van je supporters zal echt uit je eigen netwerk moeten komen. Zij kennen jou en geloven in jou en/of het doel van je campagne. Vooraf wil je een duidelijk inschatting hebben hoeveel je (financieel) van je netwerk kan verwachten, gebruik deze inschatting ook bij het stellen van je doelbedrag.

4. Vertel je verhaal

Het begint allemaal met jouw verhaal en je passie voor deze campagne. Daarom is het belangrijk dat de campagnepagina er helemaal tiptop uitziet. Vertel je verhaal zo concreet mogelijk en leg de urgentie van je campagne uit. De grote vraag die je moet kunnen beantwoorden: “Waarom zouden mensen deze campagne moeten supporten?” Gebruik daarbij vooral succesverhalen van anderen als inspiratiebron en pitch je idee bij de pers en andere netwerken. Vergeet nooit de kracht van mond-tot-mond reclame!

5. Maak het persoonlijk

Start met een email naar je goede vrienden en familie. Zij zijn je beste contacten en zullen vaak beginnen met het supporten van je idee. Je wilt niet iedereen allemaal tegelijk overstelpen met je campagne. Creëer een persoonlijk bericht voor iedere groep die je kunt identificeren binnen je netwerk. Sommige vrienden vinden het leuk om een Facebook berichtje te ontvangen, maar anderen kun je misschien beter opbellen. Geef in je berichten een korte introductie van je campagne en vergeet niet de link naar je campagnepagina bij te voegen. Op z’n tijd een herinnering sturen kan geen kwaad.

6. Deel je verhaal

Gedurende je campagne is het belangrijk om het verhaal achter je campagne te blijven delen. Zodra je campagne (online) is gestart, deel je het direct met iedereen. Verzamel genoeg content en gebruik ook foto’s en video’s. Schrijf bijvoorbeeld korte blogs en deel je successen. Houd de campagnepagina up-to-date met je ervaringen en het campagneproces. Deel je updates ook via e-mail, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram, eigenlijk alle mogelijke (technologische) opties!

7. Vier successen met je supporters

Vier je succes(sen) door iedere supporter na een donatie direct te bedanken. Deze supporters zijn een essentieel onderdeel van je campagne community. Je wilt dat zij je campagne verder verspreiden. Wie weet, als ze een eerste keer hebben gedoneerd, doen ze dit later nog wel een keer. Vergeet niet alle eventuele vragen direct te beantwoorden en blijf daarbij 100% transparant.

8. Wees origineel

Gebruik al je creatieve hersencellen om extra aandacht te genereren voor je campagne. Organiseer bijvoorbeeld een evenement, dit kan een groot feest zijn of een benefietdiner. Door het organiseren van een evenement kan je gemakkelijk op grote schaal iets terug geven aan je supporters. Zorg er wel voor dat de organisatie ervan meer oplevert dan dat het je aan tijd en geld kost. Je kunt ook een online actie bedenken, zoals persoonlijke bedank foto’s of introducer een ‘Video Fridays’.

9. Geef nooit op!

Ja, crowdfunding is hard werken, maar met een goed verhaal en heel veel enthousiasme kun je dit.

10. Dingen die je beter NIET kan doen:

 • Er vanuit gaan dat het crowdfunden vanzelf gaat zodra je campagne online staat.
 • Ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • Geef geen geld uit dat je nog niet hebt.
 • Mensen spammen. Mensen aan je campagne herinneren is noodzakelijk en super belangrijk maar verspreid je bericht altijd weer in een andere vorm.

Met dank aan 1%Club

  

5 - Verdieping & Versterking

5 - Verdieping & Versterking

 • Wat : Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Content: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

 • Analyseren: jezelf verdiepen in de diverse mogelijkheden, je kansen inschatten en een strategie bepalen
 • Authenticiteit: om je kansen te vergroten zal je een geloofwaardige en authentieke boodschap moeten uitstralen; zeker bijvoorbeeld bij crowdfundingcampagnes
 • Communiceren: zowel stevige mondelinge als schriftelijke vaardigheden zijn essentieel voor een nette fondsaanvraag of overtuigende campagne
 • Creatief zijn: op welke wijze weet jij je te onderscheiden van vele anderen die dezelfde financieringsbronnen aanspreken
 • Durf hebben: voldoende vaardigheden om op individuen en organisaties af te stappen en om hulp te vragen
 • Overtuigend zijn: het individu of de organisatie die je benadert overtuigen van het feit dat jij de extra financiële middelen waard bent
 • Plannen: een goed uitgewerkte strategie waarbij je in verschillende fasen de juiste (benaderings)timing hanteert is essentieel
 • Resultaatgericht zijn: al je inspanningen draaien om het eindresultaat van je fondsaanvraag of social media campagne; zonder de benodigde middelen geen activiteit in het buitenland
 • Samenwerken: hoewel je aanvraag op jouw individu is gericht moet je goed kunnen samenwerken met de organisatie die de middelen verstrekt, met ambassadeurs in je crowdfunding team
 • Zelfvertrouwen hebben: ben jij in staat om jezelf voldoende te kunnen profileren in je persoonlijke campagne
JoHo: menu bestuderen
Analyseren

Analyseren

 

Beeldvorming - Probleemanalyse - Informatieanalyse

...
Authentiek zijn
Communiceren

Communiceren

   

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Presenteren -

...
Creatief zijn

Creatief zijn

 

Vindingrijkheid -  Innoveren - Vernieuwingsgerichtheid - Oplossingsgerichtheid

 

 

...
Durf hebben

Durf hebben

 

Lef  - Moed - Risico's durven nemen

 

...
Overtuigend zijn

Overtuigend zijn

 

Overwicht - Conflicthantering - Beïnvloeding - Onderhandelen

...
Plannen

Plannen

 

Organisatievermogen -  Delegeren  - Voortgangscontrole

...
Resultaatgericht zijn
Samenwerken

Samenwerken

 

Werken in teamverband - Collegialiteit 

...
Zelfvertrouwen hebben

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

Is een fonds, beurs of subsidie aan je toegekend, dan is er een aantal aandachtspunten:

 • zorg ervoor dat je het toekenningsbericht (brief, mail, of ander document) van de verstrekker goed documenteert; je kunt het later nog wel eens nodig hebben, het is een formeel bewijs van toekenning.
 • hou er rekening mee dat je vrijwel nooit het totale toegekende bedrag in één keer uitbetaald krijgt; meestal gebeurt dat in deelbetalingen ("tranches")
 • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland ontvang je de eerste betaling meestal vrij kort voor vertrek
 • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland dien je vaak nog een aantal documenten toe te sturen, zoals een kopie van je overgang naar een volgend studiejaar, een afstudeerdocument, een bewijs van toelating tot een buitenlandse onderwijsinstelling (indien nodig officieel vertaald)
 • in een aantal gevallen ontvang je een beurs- of fondscontract, dat je ondertekend moet retourneren. Daarmee verklaar je dan meestal ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de beurs of het fonds.
 • je dient de beursverstrekker altijd op de hoogte te houden van wijzigingen in (persoonlijke) situaties die van invloed zouden kunnen zijn op de verstrekking van de financiële middelen (denk bijvoorbeeld aan studievertraging, ziekte, een verlaat vertrek naar het buitenland, etc.)
 • mocht je je inhoudelijke plannen, op basis waarvan de middelen zijn toegekend, willen of moeten wijzigen deel dit dan altijd tijdig met de verstrekker; soms wordt een plan dan opnieuw beoordeeld, soms is inhoudelijke wijziging niet mogelijk
 • check goed welke verplichtingen tot tussentijdse updates, verslagen of eindrapportage(s) er zijn, met welke deadlines. Leg tijdig contact mocht je een deadline niet denken te gaan halen.
 • naast inhoudelijke verslaglegging dien je bij vrijwel alle beurzen, fondsen en subsidies ook een financiële verslaglegging te doen; bewaar dus alle facturen en bonnetjes en hou overzichten bij van relevante kosten die je maakt. Check of er templates of formats beschikbaar zijn.
 • het niet voldoen aan de door de verstrekker inhoudelijk gestelde vereisten hoeft niet altijd te betekenen dat je een beurs of subsidie moet terugbetalen; in sommige gevallen gaat het om een 'inspanningsverplichting'. Zolang jij kan aantonen dat je serieuze pogingen hebt ondernomen om de beoogde resultaten te behalen is er niets aan de hand, krijg je ruimte om resultaten alsnog te verbeteren of dien je slechts delen van de ontvangen bedragen terug te betalen.
JoHo: menu verzekeren

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
Wat zijn ervaringen van anderen bij het aanvragen van fondsen, beurzen en subsidies?

Wat zijn ervaringen van anderen bij het aanvragen van fondsen, beurzen en subsidies?

Marijn, VSBfonds Beurs

Marijn is helemaal gefascineerd door windmolens en windenergie. Na zijn bachelor Technische Natuurkunde aan de TU Delft wil Marijn graag de overstap maken naar een veel meer toegepaste kant van zijn vak. De expertise op het gebied van de windenergie vond hij in Denemarken. In dat land is veel ervaring met het opwekken van windenergie en dat merk je terug in het niveau van de opleiding  en van de studenten in zijn jaargang. 

Dat Marijn werd geselecteerd voor de VSBfonds Beurs was voor hem een aangename verrassing. Op de TU Delft was de concurrentie pittig, maar Marijn wist zich te onderscheiden door zijn bevlogenheid. Diezelfde bevlogenheid vindt hij nu ook bij zijn mede-studenten; zij willen echt met elkaar de wereld een beetje mooier maken met schone windenergie!

Harmen, Evan, Marcel, Impulsis

Rural Spark is een jonge sociale onderneming die met behulp van een business model het Indiase platteland toegang tot elektriciteit wil verschaffen. Een goed (werkend) energienetwerk biedt kansen – licht om ’s avonds te kunnen lezen, gebruik van mobiele telefoon – en voorkomt inzet van ongezonde en dure alternatieven als kerosine. Rural Spark heeft een kastje ontwikkeld dat met zonnepanelen energie opwekt. Dit maakt de ‘Energy Kit’ ideaal voor ondernemers, die de energie kunnen verkopen aan dorpsgenoten die hun telefoon of lamp willen opladen.  Het project dat door Impulsis wordt ondersteund, richt zich op 250 ondernemers die een Energy Kit exploiteren. In aansluiting op dit project is Rural Spark begonnen met een crowdfunding campage om een veel groter publiek te bereiken.

Rebecca, De Breed Kreiken Innovatiefonds

Binnen de afdeling Grafiek gebruikt Rebecca vrijwel uitsluitend textiel in haar eigen stijl. Nu heeft ze behoefte aan meer kennis van de productie van textiel. De richting Textile Design van het Chelsey College of Art onderscheidt zich door de focus op het milieu en maatschappelijke problemen in de textielindustrie. Omdat Rebecca de plicht voelt te weten hoe zij op een milieuvriendelijke en eerlijke wijze haar materialen kan produceren, wil zij in Londen hierover kennis opdoen.

Beatrijs, China programma EP-Nuffic

Beatrijs deed een master aan de Central Academy of Fine Art in Beijing. Ze kreeg hiervoor een beurs van het China Programma van EP-Nuffic. Al vanaf het eerste jaar van haar opleiding Fine Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem wilde Beatrijs naar China. Zowel vanwege het Taoisme dat haar al lange tijd intrigeerde, als de paradoxale maatschappelijke status waar China zich in bevindt. "Ik leerde ontzettend veel in China. Maar liep ook flink tegen mezelf aan. liep ik ook tegen mezelf op. Wie ben ik eigenlijk, als burger van zo’n inie-minielandje als Nederland die trots haar democratie aan iedereen verkoopt? En hoe vrij ben ik eigenlijk? Hoe langer ik in China bleef, hoe onduidelijker het me werd."

Han, Starters International Business & Agentschap NL

“Export is voor ons nieuw en spannend”, zegt Han Brunnekreeft, directeur van Brunelco, dat elektronica en software ontwikkelt. “Maar we willen graag groeien en besloten over de grens te kijken.” Het coachingstraject Starters International Business van Agentschap NL maakte dit avontuur een stuk laagdrempeliger. "Via hen kwamen we in contact met de Nederlandse Landbouwraad en het consulaat in Mexico. Dat maakt het betreden van deze markt een stuk laagdrempeliger. De adviseurs voerden onder meer een Zakenpartnerscan uit, waarmee ze ons introduceerden bij interessante zakenpartners in dit land."

Britt, VSBfonds Beurs

Na haar studie Industrial Engineering & Management aan de Hanzehogeschool Groningen wil Britt zich graag verder specialiseren. Ze kiest deze vervolgstudie aan de Lappeenranta Technische Universiteit in Finland onder andere vanwege de combinatie van verschillende faculteiten waardoor er veel kennisuitwisseling is. De goede reputatie van deze universiteit en het duurzame karakter (project Green Campus) maakten dat Britt hier heel graag wil doorstuderen. Dat het ook echt is gelukt, heeft te maken met het vertrouwen dat zij kreeg van de VSBfonds selectiecommissie.

Quico, De Breed Kreiken Innovatiefonds

Praktische problemen oplossen met behulp van wiskunde, specifiek in de deeleconomie. Dat is het doel van Quico. In zijn PhD wil hij een methode ontwikkelen om de kleinste beloning en bijbehorende kortste route te bepalen waarmee automobilisten hun route naar bepaalde locaties aanpassen, ofwel incentive routing. Na zijn pre-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hij de kans gekregen om zijn master te voltooien aan de University of California, waar hij ook zijn PhD kan halen.

Ercan, VSBfonds, het Hendrik Muller Fonds en het Vreedefonds

Ercan rondde in december 2012 de duale master Onderneming & Recht af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ercan had de ambitie om in het buitenland een volledige master te doen. In oktober 2013 is hij begonnen aan de master (LL.M.) Finance in Frankfurt am Main. Ercans doel was om meer specialistische kennis te vergaren van internationaal en Europees financieel recht. Tevens wilde hij zich verbreden door financieel-economische kennis te vergaren.

Fleur, Catharine van Tussenbroek Fonds

Fleur Visser deed onderzoek naar het gedrag en de sociale structuur van de Risso dolfijn op Pico (de Azoren). Ze legde haar observaties van dolfijnen tijdens dit onderzoek vast in een digitale foto-catalogus waardoor een zeer goed beeld onstond van de populatie Risso dolfijnen in het onderzoeksgebied. Daarnaast onderzocht Fleur het groepsgedrag van de dolfijnen. Na afloop van het onderzoek voegde ze zich als mariene biologe bij de Stichting Nova Atlantis om te beginnen aan een promotieonderzoek over de walvisachtigen op de Azoren en de invloed van walvistoerisme op het ecosysteem.

JoHo: tips en quotes

Tips van JoHo donateurs

 • Zoek naar je passie, waarom wil jij doen wat je wilt gaan doen en wat wil je ermee bereiken? Met die passie onderscheid je je van anderen.
 • Let bij fondsaanvragen goed op de details. Deadlines, benodigde extra formulieren, referenties: niets zo vervelend als een aanvraag die niet wordt gehonoreerd omdat je een element bent vergeten.
 • Doe voldoende onderzoek als je op een specifiek terrein of product internationaal wilt ondernemen. Er zijn allerlei subsidietools en regelingen die je goed op weg kunnen helpen. Maak gebruik van de coaches en adviseurs, dat kan heel wat schelen in de vaak lange aanvraagtrajecten.
 • Ik heb rondom mijn periode in het buitenland een blog bijgehouden waarin ik "kennisuitwisseling" als centraal thema had gekozen. Dat werd door de fondsverstrekker erg gewaardeerd; ik liet zien dat ik mijn ervaringen breder kon en wilde trekken.
JoHo: partner crossroad
Inspireren & Samenwerken: via JoHo WorldSupporter
Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog. - Koert Hommel
Duurzaamheid. Ik vind het een moeilijk begrip. Het is ook zo’n containerbegrip, dat je naar gelang je voorkeuren of...
Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen? - Koert Hommel
Moeten Afrikaanse landen niet meer zelf doen?” lees ik bijna aan het eind van een artikel in de Volkskrant. Het...
Vrijwilligerswerk op afstand: júist nu! - Koert Hommel
Iets doen voor een ander. Je maatschappelijk betrokken tonen. Een steentje bijdragen. Het is van alle tijden en veel...
Oh? Helpt ontwikkelingssamenwerking dan? - Koert Hommel
Ontwikkelingssamenwerking? “Weggegooid geld!” “Het gaat allemaal in de zakken van die bureaucratische...
Zijn Nederlanders bang voor de immigrant geworden? En: stijgt of daalt het draagvlak voor ontwikkelingshulp? - Koert Hommel
Ik las deze week een klein artikel over het afscheid van een directeur, Luitzen Wobma, van 'zijn' particulier...
Blaze in Baseco Manila - deanne WEP
How would your life change if your house burned down? What if you lost almost everything you owned in one snap?...

    

8 - Werk & Ervaring

8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
JoHo tools voor abonnees: toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk en vacatures in het buitenland - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk en vacatures in het buitenland - Toolbundel

JoHo: menu ervaren
Stage fondsenwerving bij een milieuorganisatie in Auckland
Stage Communicatie & Fondsenwerving Cambodja
Draag in Nederland bij aan de bekendheid van en beschikbare fondsen voor een stichting in Guatemala die operaties en psychische begeleiding van kinderen mogelijk maakt

  

9 - Beslissing & Berusting

9 - Beslissen & Berusten

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: menu beslissen
  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

  JoHo: zoeken en vervolgen

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Topics & Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen