Fondsenwerving & Crowdfunding: in buitenland en NL

 

  Thema

Fondsen en crowdfunding, subsidies en Financiële ondersteuning voor studie, stage, werk of internationale samenwerking

 

 

JoHo: crossroad uit de bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen
Wat is fondsenwerving?

Wat is fondsenwerving?

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een persoon of organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor beoogde activiteiten.

Fondsenwerving kan zichtbaar zijn, via bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia of social media, het aanspreken van publiek op straat, of minder zichtbaar, via bijvoorbeeld het aanschrijven van subsidies bij overheden, instellingen, beursverstrekkers of loterijen.

Wat is een subsidieregeling?

Wat is een subsidieregeling?

In een subsidieregeling vind je over het algemeen de volgende zaken:

 • het doel van de subsidie: wat beoogt de subsidie te stimuleren of bereiken
 • de hoogte van de subsidie en/of eventueel subsidieplafond (maximale totale subsidie per tijdsperiode)
 • voorwaarden voor eventuele eigen bijdragen, gekoppeld aan de te verstrekken subsidie
 • periode waarin de subsidie wordt verleend c.q. de gesubsidieerde activiteiten kunnen plaatsvinden
 • de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, bv. subsidabele activiteiten
 • de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie plus eventuele weigeringsgronden (redenen waarom de subsidie niet zou kunnen worden verleend)
 • de procedure van de subsidieverlening (de uitbetaling van de gelden)
 • de wijze waarop de voor de subsidie benodigde gegevens moeten worden verstrekt
 • voorwaarden waaraan de gesubsidieerde instelling moet voldoen, bv. een bepaalde rechtsvorm
 • voorwaarden voor controle van en evaluatie op de gesubsidieerde activiteiten
 • eventuele aanvullende wetten, regels of regelingen die op de subsidie van toepassing zijn
 • inwerkingtreding en vervaldatum van de subsidie
 • toelichting op de subsidieregeling; veelal een beleidsdocument dat achtergrondinfo geeft op de doelstellingen van de subsidie
Wat is een subsidie?

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie, bedoeld om een activiteit te kunnen starten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Met deze financiële steun kunnen instellingen, bedrijven of soms ook individuele personen activiteiten ontwikkelen of stimuleren.

 • subsidies worden ook wel verstrekt door bedrijven of stichtingen, niet alleen door de overheid
 • subsidies vanuit de overheid worden verstrekt om activiteiten te stimuleren die de overheid in het algemeen belang waardeert, maar niet zelf wil of kan uitvoeren
 • financiële steun kan in de vorm van direct geld, maar ook in andere vormen zoals een lager belastingtarief, een garantie tot dekkins van een eventueel exploitatietekort
 • subsidies worden vrijwel altijd verstrekt voor activiteiten die op het moment van de aanvraag duidelijk omschreven staan
 • als bestuursorganen van de overheid elkaar subsidiëren wordt dat veelal medefinanciering genoemd
Wat is fondsenwerving?

Wat is fondsenwerving?

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een persoon of organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor beoogde activiteiten.

Fondsenwerving kan zichtbaar zijn, via bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia of social media, het aanspreken van publiek op straat, of minder zichtbaar, via bijvoorbeeld het aanschrijven van subsidies bij overheden, instellingen, beursverstrekkers of loterijen.

3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorde nzoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen

 

Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

 • Analyseren: jezelf verdiepen in de diverse mogelijkheden, je kansen inschatten en een strategie bepalen
 • Authenticiteit: om je kansen te vergroten zal je een geloofwaardige en authentieke boodschap moeten uitstralen; zeker bijvoorbeeld bij crowdfundingcampagnes
 • Communiceren: zowel stevige mondelinge als schriftelijke vaardigheden zijn essentieel voor een nette fondsaanvraag of overtuigende campagne
 • Creatief zijn: op welke wijze weet jij je te onderscheiden van vele anderen die dezelfde financieringsbronnen aanspreken
 • Durf hebben: voldoende vaardigheden om op individuen en organisaties af te stappen en om hulp te vragen
 • Overtuigend zijn: het individu of de organisatie die je benadert overtuigen van het feit dat jij de extra financiële middelen waard bent
 • Plannen: een goed uitgewerkte strategie waarbij je in verschillende fasen de juiste (benaderings)timing hanteert is essentieel
 • Resultaatgericht zijn: al je inspanningen draaien om het eindresultaat van je fondsaanvraag of social media campagne; zonder de benodigde middelen geen activiteit in het buitenland
 • Samenwerken: hoewel je aanvraag op jouw individu is gericht moet je goed kunnen samenwerken met de organisatie die de middelen verstrekt, met ambassadeurs in je crowdfunding team
 • Zelfvertrouwen hebben: ben jij in staat om jezelf voldoende te kunnen profileren in je persoonlijke campagne
Welke wielen hebben anderen al uitgevonden als je gaat crowdfunden voor een goed doel?

Welke wielen hebben anderen al uitgevonden als je gaat crowdfunden voor een goed doel?

1. Maak vooraf een complete planning

Zorg voordat je aan je campagne begint dat alles is geregeld. Neem goed de tijd om een strategisch campagneplan uit te werken. Maak een uitgewerkte planning met doelen en subdoelen. Streef er naar je doelbedrag zo snel mogelijk te bereiken, weet dat de meest succesvolle campagnes dertig dagen duren. Een gespecificeerd budget laat zien dat je goed voorbereid bent. Start met een lijst van je netwerk en begin met inplannen van e-mails, verspreid je mailings gedurende de gehele campagne.

2. Durf om hulp te vragen

Ben niet te terughoudend in het vragen om hulp. Niet iedereen die geïnteresseerd is in jouw campagne kan een financiële bijdrage leveren, maar dat wil niet zeggen dat ze op andere manieren kunnen bijdragen, door bijvoorbeeld (online & offline) je campagne te delen. Ga ruim van te voren opzoek naar personen die je kunnen helpen bij je campagne zodat je direct vanaf de start een campagneteam hebt. Het is belangrijk dat je iedereen in je team een duidelijke rol toebedeelt en heldere verantwoordelijkheden geeft.

3. Identificeer je groep supporters

Maak een inschatting van de potentie van je netwerk. Ben niet te terughoudend in het direct benaderen van mogelijke supporters. Leg uit waarom hun support zo belangrijk is. Gebruik hierbij de twee vormen van urgentie, de inhoudelijke urgentie van je doelstelling(en) en die van je campagneperiode. Het overgrote deel van je supporters zal echt uit je eigen netwerk moeten komen. Zij kennen jou en geloven in jou en/of het doel van je campagne. Vooraf wil je een duidelijk inschatting hebben hoeveel je (financieel) van je netwerk kan verwachten, gebruik deze inschatting ook bij het stellen van je doelbedrag.

4. Vertel je verhaal

Het begint allemaal met jouw verhaal en je passie voor deze campagne. Daarom is het belangrijk dat de campagnepagina er helemaal tiptop uitziet. Vertel je verhaal zo concreet mogelijk en leg de urgentie van je campagne uit. De grote vraag die je moet kunnen beantwoorden: “Waarom zouden mensen deze campagne moeten supporten?” Gebruik daarbij vooral succesverhalen van anderen als inspiratiebron en pitch je idee bij de pers en andere netwerken. Vergeet nooit de kracht van mond-tot-mond reclame!

5. Maak het persoonlijk

Start met een email naar je goede vrienden en familie. Zij zijn je beste contacten en zullen vaak beginnen met het supporten van je idee. Je wilt niet iedereen allemaal tegelijk overstelpen met je campagne. Creëer een persoonlijk bericht voor iedere groep die je kunt identificeren binnen je netwerk. Sommige vrienden vinden het leuk om een Facebook berichtje te ontvangen, maar anderen kun je misschien beter opbellen. Geef in je berichten een korte introductie van je campagne en vergeet niet de link naar je campagnepagina bij te voegen. Op z’n tijd een herinnering sturen kan geen kwaad.

6. Deel je verhaal

Gedurende je campagne is het belangrijk om het verhaal achter je campagne te blijven delen. Zodra je campagne (online) is gestart, deel je het direct met iedereen. Verzamel genoeg content en gebruik ook foto’s en video’s. Schrijf bijvoorbeeld korte blogs en deel je successen. Houd de campagnepagina up-to-date met je ervaringen en het campagneproces. Deel je updates ook via e-mail, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram, eigenlijk alle mogelijke (technologische) opties!

7. Vier successen met je supporters

Vier je succes(sen) door iedere supporter na een donatie direct te bedanken. Deze supporters zijn een essentieel onderdeel van je campagne community. Je wilt dat zij je campagne verder verspreiden. Wie weet, als ze een eerste keer hebben gedoneerd, doen ze dit later nog wel een keer. Vergeet niet alle eventuele vragen direct te beantwoorden en blijf daarbij 100% transparant.

8. Wees origineel

Gebruik al je creatieve hersencellen om extra aandacht te genereren voor je campagne. Organiseer bijvoorbeeld een evenement, dit kan een groot feest zijn of een benefietdiner. Door het organiseren van een evenement kan je gemakkelijk op grote schaal iets terug geven aan je supporters. Zorg er wel voor dat de organisatie ervan meer oplevert dan dat het je aan tijd en geld kost. Je kunt ook een online actie bedenken, zoals persoonlijke bedank foto’s of introducer een ‘Video Fridays’.

9. Geef nooit op!

Ja, crowdfunding is hard werken, maar met een goed verhaal en heel veel enthousiasme kun je dit.

10. Dingen die je beter NIET kan doen:

 • Er vanuit gaan dat het crowdfunden vanzelf gaat zodra je campagne online staat.
 • Ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • Geef geen geld uit dat je nog niet hebt.
 • Mensen spammen. Mensen aan je campagne herinneren is noodzakelijk en super belangrijk maar verspreid je bericht altijd weer in een andere vorm.

Met dank aan 1%Club

JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij fondsenwerving, crowdfunding en subsidies - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij fondsenwerving, crowdfunding en subsidies - Toolbundel

Stagelopen in het buitenland: Keuzehulp - Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

 • Canon Foundation Europe: The European Fellowship holders pursue a period of research in Japan whereas the Japanese Fellows do their research at host institutions in Europe. The Fellowships are awarded for periods of minimum three months and maximum one year. The Fellowships are awarded regardless of discipline and existing employment positions.
 • Comenius Taalassistenten: Subsidie voor studenten of pas afgestudeerden van lerarenopleidingen. Men gaat voor min. 3 maanden tot max. 1 schooljaar meelopen in het buitenland op een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs.
 • Cultureel Verdrag: Nederland: heeft een cultureel verdrag afgesloten met 16 landen die in het kader hiervan studiebeurzen aanbieden voor onderzoek of studie. Deze beurzen zijn vooral bedoeld voor laatstejaars studenten, pas afgestudeerden en onderzoekers aan universiteiten, kunstacademies of conservatoria. Laatstejaars studenten van andere HBO-studierichtingen komen ook in aanmerking. Men moet in principe over de Nederlandse nationaliteit beschikken en niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • Dr. C. van Tussenbroek onderzoeksbeurs: beurzen voor vrouwen die ter voorbereiding van, tijdens of na hun promotie enige tijd aan een buitenlandse onderzoeksinstelling willen doorbrengen. De promotie dient in Nederland plaats te vinden. Ook voor congresbezoek en veldwerk.
 • Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds: Beurs voor het doen van een master of PhD in het buitenland. Bedoeld voor Nederlandse universitair studenten met hoge cijfers (gemiddeld 7,5 of hoger) en ondersteuning van de decaan en referenties van betrokken docenten. Daarnaast moet er aantoonbaar worden gemaakt dat de aanvrager een begrotingstekort heeft ondanks dat hij/zij al maximaal leent bij de DUO – IB-Groep.
 • Europees Universitair Instituut: Het Europees Universitair Instituut (EUI) is een internationaal instituut voor (post-)doctoraal onderwijs en onderzoek. Elk jaar verdelen EU-lidstaten en andere Europese nationale overheidsinstanties 160 onderzoeksbeurzen onder succesvolle kandidaten. De Nederlandse overheid biedt aan een dertigtal studenten de mogelijkheid om een vierjarig doctoraalprogramma te volgen.
 • Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten: Fonds voor journalisten/auteurs om journalistieke en andere non-fictieprojecten, waaronder biografieën, van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. De projecten moeten boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap uitstijgen.
 • Fulbright studenten & promovendi: Het Fulbright-programma heeft beurzen voor studenten die op graduate niveau in Amerika willen studeren aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek.
 • Fulbright scholieren & gap year: Voor VWO'ers (atheneum, gymnasium of IB) die na het eindexamen een tussenjaar in Amerika willen studeren. Met het Campus Scholarship Program ontvang je tijdens je gap year een studiebeurs vanuit de universiteit. Door het Amerikaanse liberal arts systeem heb je een ruime vakkenkeuze en kun je je studie combineren met sport, dans en muziek. Je vertrekt in de zomer aansluitend op je eindexamen en woont op de campus.
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): Onderzoekers kunnen subsidieaanvragen indienen binnen de gedefinieerde programma’s (vaststaand onderwerp) van NWO en in de open competitie (vrij onderwerp). Persoonsgebonden subsidies stimuleren individuele onderzoekers. Andere subsidies stimuleren (internationale) samenwerking, financieren het gebruik van grote faciliteiten, maken investeringen en de uitgave van publicaties mogelijk.
 • Marie Curie Beurs: Fellowships ter bevordering van de opleiding en mobiliteit van jonge onderzoekers in Europa. Fellows en gastinstituten zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van voorstellen bij de Europese Commissie. Informatie, advies en ondersteuning wordt gegeven door RVO.nl.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds: Jonge, talentvolle afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan universiteit (ma) of hogeschool (ba) kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs. Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen of -onderzoek in het buitenland. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor musici en beeldend kunstenaars.
 • Saal van Zwanenbergstichting: Subsidies voor een fellowship die betrekking hebben op onderzoek dat zich (direct of indirect) richt op vervaardiging van nieuwe geneesmiddelen of farmacotherapie.
 • Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek: Het doel van het fonds is het bevorderen van de wetenschappelijke ontplooiing en loopbaan van vrouwen door het subsidiëren van onderzoeksactiviteiten in het buitenland in en rond een promotie aan een Nederlandse universiteit.
 • VSB fonds beurs: VSBfonds verstrekt elk jaar beurzen aan studenten die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving en die zich verder willen ontwikkelen. Met een VSBfonds Beurs kan je verder studeren of onderzoek doen in het buitenland na voltooiing van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Je kiest zelf het opleidingsinstituut in het buitenland en moet zelf zorgen dat je wordt toegelaten. De beurzen worden verstrekt voor minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Matsumae International Foundation: Organisatie die onderzoeksplaatsen aanbiedt bij instellingen in Japan gedurende 3 tot 6 maanden aan afgestudeerden met een PhD die Engels of Japans spreken. Na het verblijf in Japan moet je terugkeren naar je eigen land en je mag niet eerder in Japan zijn geweest of voor de foundation hebben gewerkt.
 • McKinsey-beurs: Beurs voor WO-studenten en promovendi met goede studieresultaten en nevenactiviteiten die blijk geven van teamervaring, initiatief en gedrevenheid. Voorbeelden van initiatieven van voorgaande studenten die deze beurs kregen zijn o.a. het opzetten van een vak voor biologiestudenten in Afrika, het geven van een masterclass, of het opzetten van een multi-purpose centre for sustainable materials in Kenia.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor vrijwilligerswerk naar het buitenland wilt?
Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt o.a. via website en nieuwsbrieven informatie over economische missies, duurzaam ondernemen, ondernemen in opkomende markten. Je vindt er tevens landendossiers.
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert ook diverse subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Je kan in de subsidiewijzer onder andere zoeken op land, sector, soort subsidie, subsidiedoel.
 • Met Starters International Business helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar markten in het buitenland. "Go Abroad, Well Prepared" biedt een coachingstraject dat in 3 stappen naar een internationale aanpak leidt.
 • Ondernemen in ontwikkelingslanden biedt Nederlandse ondernemers praktische informatie over zakendoen in ontwikkelingslanden. Experts uit het bedrijfsleven, de overheid en ontwikkelingsorganisaties met specifieke kennis over verschillende ontwikkelingslanden en sectoren geven tips, tricks en persoonlijk antwoord op vragen van ondernemers. Het platform Ondernemen in ontwikkelingslanden is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos, VNO-NCW, MKB-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en NCDO.
 • Kennisvoucher internationaal juridisch of fiscaal advies: biedt tegemoetkoming bij de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. RVO, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, biedt regelmatig kennisvouchers aan waarmee je 50% tegemoetkoming krijgt in de kosten. Handig als je je bedrijf (verder) wilt positioneren op een buitenlandse markt en daarbij fiscale of juridische ondersteuning kunt gebruiken.
 • SEED: Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen (technostarters, creatieve starters, e-health) op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal
 • Dutch Trade Board (DTB): zet zich in voor de positie van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ook wijzen zij bedrijven financieringsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen over manieren om internationale plannen te financieren. De DTB is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven en de overheid.
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF): dit fonds ondersteunt als je zaken doet in een opkomende markt of een ontwikkelingsland, of wanneer je er met een investeringsfonds investeert in ondernemers. Door het verstrekken van financiering en verzekeringen maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken met het DGGF ontwikkelingsrelevante handel en investeringen mogelijk. Met o.a. leningen, garanties, participaties, exportkredietverzekering, exportfinancieringsmogelijkheden.
 • Fonds voor Verantwoord Ondernemen (FVO): de Rijksdienst voor Verantwoord Ondernemen voert dit fonds uit om Nederlandse ondernemingen financieel te ondersteunen bij het aanpakken van risico’s of misstanden in hun internationale waarde- of productieketen(s). Dit in het teken van bedrijfsbeleid rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
 • LIFE: subsidieprogramma van de EU voor kleine en grote bedrijven en ngo's die producten en projecten ontwikkelen die bijdragen aan de doelen van het Europese natuur-, milieu en klimaatbeleid. Hou wel rekening met jaarlijkse deadlines en uitgebreide selectie; alleen projecten met een bovengemiddelde score op een aantal criteria komen er doorheen.
 • Global Stars: subsidieprogramma voor organisaties die met partners buiten Europa marktgericht onderzoek (Research & Development) doen naar het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten. Voor dergelijke projecten ontvangen organisaties financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Doel is het stimuleren van economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.
 • VertrekNL: VertrekNL, platform voor wonen, werken en leven in het buitenland, organiseert regelmatig de VertrekNL Prijs. Geldbedrag en media-aandacht voor wie plannen maakt om te gaan ondernemen in het buitenland.
 • Horizon programma: De Europese Commissie staat open voor (financiering van) projectvoorstellen die Europees onderzoek en innovatie stimuleren. RVO biedt ondersteunende workshops en trainingen.
 • OHMF: Het Oranje Handelsmissiefonds helpt ieder jaar een aantal mkb-bedrijven bij het realiseren van internationale ambities
 • Het DTIF-onderdeel Investeren is bedoeld voor ondernemers die de financiering niet rondkrijgen met hun bank. DTIF kan dan steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties. Fondsmanager van dit onderdeel is RVO.nl.
 • MKB Nederland organiseert met partners jaarlijks een Export Award, waarmee je als MKB ondernemer extra gestimuleerd maar ook financieel én inhoudelijk gesteund wordt wanneer je over de grens wilt gaan ondernemen
 • Het ministerie van Economische Zaken, StartupDelta, de Kamer van Koophandel en RVO.nl hebben de Startupbox ontwikkeld. Een online tool die inzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn voor startende ondernemers bij de financiering van hun product. In de Startupbox vind je verschillende overheidsregelingen om je innovatie te financieren.
 • Denk ook aan het bezoeken van de vele netwerkbijeenkomsten, business dialogues, Fora, startup-meetings, handelsdagen en seminars: je vindt er vaak mensen die graag hun kennis en soms hun netwerk met je delen. Bouwen aan je netwerk is haast per definitie goed, maar het levert regelmatig weer nieuwe tips voor extra fondsen en financiering op. Bijeenkomsten kunnen ofwel vak- of productinhoudelijk ("watermanagement", "agrarisch ondernemen", "energie innovatie") ofwel regio ("Latin America", "Zuid-Oost-Azië") georiënteerd zijn.
 • Deelnemen aan één of meerdere economische missies, georganiseerd door bijvoorbeeld brancheverenigingen of rijksdiensten kan zinvol zijn als je je inhoudelijke kennis over een bepaald thema of een bepaalde regio wilt vergroten. Natuurlijk is het daarnaast een prima mogelijkheid om te netwerken. Er zijn ook specifieke missies voor bv. start-ups of rondom marktinnovaties.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Voor particulieren die financiële steun zoeken voor kleine ontwikkelingsprojecten, zijn er verschillende platforms en subsidiemogelijkheden. Daarnaast stellen maatschappelijk betrokken bedrijven, particuliere organisaties en allerlei stichtingen & fondsen extra financiële middelen beschikbaar.

Kijk eens bij Samenwerken met JoHo hoe je als JoHo donateur gebruik kunt maken van diverse JoHo kanalen, bijvoorbeeld door vacatures, advertenties en oproepjes te plaatsen.

Voorbeelden om te starten zijn ook:

 • MyWorld: digitaal platform voor kleinschalige particuliere projecten in ontwikkelingslanden met advies en informatie.
 • Impulsis: biedt financiële steun aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
 • 1% Club: internationale marktplaats die ontwikkelingsprojecten koppelt aan mensen, geld en kennis;
 • Partin: brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven.
 • Ncdo.nl: NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen.
 • Partos (branchevereniging voor internationale samenwerking) en Nieuw IS bieden gratis of betaalbare informatie- en leerbijeenkomsten op het terrein van organisatieontwikkeling. Tijdens leerdagen en kennis(makings)markten komen verschillende aspecten aan bod zoals: programmaontwikkeling, visie- en strategieontwikkeling, netwerken, financiering (subsidies en fondsen),  capaciteitsontwikkeling partnerorganisaties,  kwaliteitszorg, toezicht en transparantie, en wortelen in de maatschappij.
 • BiDx: biedt ondernemers via portals de kans om in contact te komen met investeerders of om een eigen business competition te starten. Tevens is er een mogelijkheid om mee te doen aan business competitions.
Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Inzicht in kosten

 • stel je er op in: het vaststellen van kosten -zowel in je thuisland als in je projectland- is vaak een heel proces van schattingen, cijfers, nieuwe schattingen, tussentijds aangepaste inkoopprijzen, verlopen offertes, koersschommelingen enz.
 • voor veel mensen, waar ook ter wereld, is het maken van begrotingen en financiële ramingen niet eenvoudig, worden onbedoeld fouten gemaakt of is het gewoon lastig alles in één keer helder te overzien
 • maak in je begrotingsopzet minimaal een onderscheid tussen 1) eenmalige investeringen (investeringsbegroting) 2) jaarlijks terugkerende kosten (exploitatiebegroting) en 3) financiële middelen waarmee je de kosten gaat dekken (dekkingsplan)
 • denk naast directe projectkosten ('exploitatie terplekke') ook aan kosten voor:
  • fondsenwerving
  • pr & publiciteit, websites, nieuwsbrieven, folders, beurzen
  • reiskosten (van jezelf, van bestuursleden, maar ook door coördinatoren terplekke); zowel kosten voor regulier ingeplande (werk)bezoeken als onverwachte kosten bij meer acute ontwikkelingen
  • salarissen (van jezelf, van andere direct actief betrokkenen)
  • training & opleiding
  • communicatie tussen 'hier' en 'daar'
  • evaluatie sessies & rapportage kosten
  • (bank)transacties
  • kosten rondom inflatie en koersverlies
  • kantoorkosten
  • onkostenvergoedingen
 • twijfel je over de hoogte van kosten, of heb je gewoon te weinig kennis en inzicht of kostenramingen reeël zijn, probeer deze dan altijd te laten checken door deskundigen, soortgelijke projectinitiatieven of andere objectieve contactpersonen: laat meerdere mensen meelezen

De start

Is er eenmaal inzicht in de grootste projectkosten, dan kent de start van de financiering daarvan meestel geen grote hobbels. Aan financiering meestal geen gebrek; iedereen gaat graag mee in je enthousiaste plannen. Denk aan onder andere:

 • directe familie
 • kennissen
 • vrienden
 • vrienden van vrienden
 • bedrijven
 • vermogensfondsen
 • crowdsourcing: haal via internet (crowdsourcing platforms) en social media geld op bij veel mensen, die allen een relatief kleine bijdrage doen

Het duurzame(r) vervolg

 • geld kan (nog steeds) komen van donateurs en plaatselijke bedrijven
  • als dat de enige bron van structurele financiering blijft dan maakt dat het project niet erg duurzaam c.q. toekomstbestendig
 • geld kan komen via subsidies: Grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben speciale "subsidieloketten" voor kleinschalige initiatieven en er zijn ook diverse kleinere fondsen
 • geld kan komen vanuit de (lokale) overheid
  • vaak in combinatie met eigen bijdragen en/of andere fondsen, subsidies, kerkgenootschappen of bedrijven
 • geld kan komen van projectactiviteiten die inkomsten opleveren
  • hou wel rekening met een lange aanlooptijd en extra investeringen, voordat activiteiten rendabel worden
  • de scheidslijn tussen sociale en commerciële activiteiten is niet altijd even helder meer en soms zijn eerst extra kennis of (ondernemers)vaardigheden nodig; scheiding in aansturing van beide typen activiteiten lijkt wenselijk
  • winst maken versus fondsen en subsidies aantrekken gaat niet altijd goed samen of vertroebelt belangen
  • winst maken die volledig terugvloeit in het sociale project kan de financiële prikkel halen uit de mensen die primair verantwoordelijk zijn voor een goed renderend bedrijf
  • voldoende toezicht is nodig op de commerciële activiteiten en de hoogte van afdracht aan het sociale project; toezicht en controle op afstand zonder goede counterparts is vaak lastig
  • let op dat de nieuwe commerciële activiteiten (gefinancierd vanuit het buitenland) niet volledig ten koste gaan van kansen voor lokale ondernemers
 • een groter deel van de financiën wordt door de projectdoelgroep zelf betaald
  • bijvoorbeeld een verplichte bijdrage aan het schoolgeld of aan een watervoorziening
  • vooral werkbaar waar het gaat om kleinere kostenposten
  • organisatie en transparante administratie is noodzakelijk
 • de afbouw van financiële steun kan goed samengaan met een juist meer duurzame inzet als projectpartner, door bijvoorbeeld te focussen op kennisoverdracht, training of begeleiding, extra pr & publiciteit, inhoudelijke hulp op afstand, etc.

Wel of geen 'strijkstok'?

 • overhead- en organisatie kosten, directeurssalarissen, dure panden, fourwheeldrives en kostenverslindende wervingscampagnes: veel internationale hulporganisaties moeten telkens het beeld proberen te weerleggen dat het geld van hun donateurs niet goed terecht komt
 • "iedere euro wordt direct besteed aan de mensen waar mijn project voor is": veel particulier iniatiefnemers gebruiken juist het ontbreken van die strijkstok in hun marketing
 • in de praktijk blijkt echter dat ook bij particuliere initiatiefnemers gemiddeld zo'n 15% van het budget niet primair kan worden besteed aan de doelgroep waarvoor het project is gestart c.q. aan kosten opgaat die gemaakt worden op een andere plaats dan de projectlocatie
 • factoren als projectlocatie, projectthema, projectfinanciering, communicatiebeperkingen, budgetgrootte, reikwijdte van het project, grootte van de projectdoelgroep, eisen rondom verslaglegging en projectperiode en het inbouwen van begeleiding en kennisopbouw zijn allemaal van invloed op het percentage dat niet primair wordt besteed aan de projectdoelgroep
 • redelijk gehanteerde organisatiekosten hebben vaak ook een positiever effect op projectkwaliteit en effectiviteit. Bijvoorbeeld het tegen een reeël bedrag op de loonlijst zetten van jezelf als initiatiefnemer en het tegen lokale salarissen belonen van je lokale medewerkers zorgt er waarschijnlijk voor dat zowel jij als zij niet alleen in kosten van levensonderhoud kunnen blijven voorzien, maar het ook langer leuk blijven vinden en volhouden
Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Bij de meeste beursaanvragen dien je een begroting aan te leveren. Het is belangrijk om de inkomsten en uitgaven duidelijk in kaart te brengen, door het op te delen in onderdelen. Vervolgens een overzicht te geven en een toelichting te geven per begrotingspost. Geef altijd een schatting van zowel je inkomsten als uitgaven.

Uitgaven

 • inschrijfgeld en collegegeld: deze kan je bijna altijd vinden op de website van de instelling.
 • reiskosten: vermeld de reiskosten van en naar de bestemming (meestal één keer een retourtje).
 • verblijfskosten: alle kosten van levensonderhoud, zoals; boodschappen, huur, lokaal transport (openbaar vervoer), persoonlijke verzorging, kleding, kapper, zakgeld en dergelijke. Dus alle verblijfskosten die niet in de andere uitgaven posten aan de orde komen.
 • verzekeringen: vermeld hier de kosten van specifiek op studie of stage in het buitenland gerichte verzekeringen die je afsluit (zowel reis- als ziektekostenverzekering, eventueel annuleringsverzekering)
 • studieartikelen: Sommigen vermelden bij deze post een computer of laptop. In de meeste gevallen zullen deze kosten niet geaccepteerd worden, omdat men bijna altijd computers van de buitenlandse instelling kunnen gebruiken.
 • overige kosten: vermeld hier de kosten voor vaccinaties, taaltesten, visumkosten enz. De kosten van een taalcursus kunnen ook vermeld worden, maar het hangt af van het beursprogramma of deze kosten al dan niet geaccepteerd worden

Check ook eens de landenmodule van het VSB fonds; daarin vind je voor veel studiebestemmingen een beknopt overzicht van collegegeld, reiskosten, kosten van levensonderhoud, huurkosten en een jaarbegroting.

Inkomsten

 • inkomen: vermeld hier je inkomen dat je ontvangt zoals studiefinanciering of (doorlopend) salaris
 • bijdragen van derden: bijvoorbeeld ouders of grootouders.
 • spaargeld: spaargeld wat je kan gebruiken tijdens je verblijf.
 • lening: lening bij de bank, bij de DUO - IB-Groep of een andere leningverstrekker.
 • gewenste beurs: schatting van het bedrag dat je zal ontvangen van de beurs waarvoor je deze begroting hebt opgesteld.
 • overige inkomsten: vermeld hier de aanvragen bij andere beurzen of fondsen. Maak wel een onderscheid of ze al toegekend zijn.

Een aantal grote beursverstrekkers heeft met elkaar afgesproken dat studenten beurzen mogen 'stapelen' tot het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor dat buitenlandse studie- of onderzoeksplan. In dat geval móet je in je aanvraag en begroting melden welke beurzen je verder nog hebt aangevraagd. Het recht op sommige beurzen vervalt als je een andere beurs toegekend krijgt die kostendekkend is; het is veelal niet de bedoeling dat je meer geld aan beurzen ontvangt dan je redelijkerwijs nodig hebt.

Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

 • soms is campushuisvesting voor internationale studenten juist duurder en kun je beter -waar mogelijk- met enkele anderen een huis huren
 • bij verblijf in een beveiligd complex kan de huur flink hoger zijn
 • kosten van levensonderhoud kunnen ook binnen een land soms flink verschillen: grote steden zijn vaak flink duurder dan kleinere steden, minder prestigieuze steden en/of steden "in de provincie"
 • in somminge landen worden voor buitenlanders soms hoge expat prijzen gerekend, ook als het studenten betreft
 • sommige opleidingen stellen afname van huisvesting via een specifieke leverancier verplicht
 • sommige studenten in ontwikkelingslanden vinden een relatief goedkope woonplek in bv. een guesthouse van een ontwikkelingsorganisatie
 • universiteiten met "grote namen" en diverse popualaire MBA's rekenen vaak de hoogste collegegelden, ook sommige studies duurder (bv. medicijnen, commerciële opleidingen)
 • check of er zgn. tuition waivers bestaan voor jouw voorkeursbestemming: gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van collegegelden
 • kies je voor het wonen op een campus dan zijn de periodes tussen de semesters vaak niet inbegrepen in de huurprijs
 • sommige instellingen geven de 'cost of living' aan voor een academisch jaar, waarbij het meestal om 12 maanden maar soms om 10 of 12 maanden gaat
 • heel soms kan een beurs voor een buitenlandse studie of stage gevolgen hebben voor je belastingaangifte of je recht op toeslagen in Nederland; het is een check waard
Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten?

Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten?

Campagne doelgroep

 • besteed tijd en aandacht aan het vinden van een of meerdere kerndoelgroepen voor jouw campagne
 • benader mensen uit je eigen netwerk (familie, vrienden, collega's etc.) die in een of meerdere van deze doelgroepen vallen (eerste cirkel)
 • maak duidelijk op welke manier bereikte mensen mee kunnen helpen in het vergroten van het bereik van jouw campagne  (cirkel om je eerste cirkel heen)
 • voeg 'fans' (mensen die erg enthousiast worden van jouw campagne) toe aan je projectteam en zorg voor duidelijke taakverdeling

Je campagneverhaal

 • zorg voor een verhaal dat aanspreekt en je campagne een hoge gunfactor geeft: mensen moeten zich aangetrokken voelen
 • probeer een gevoel op te roepen dat je aan iets (mee)werkt dat heel bijzonder is
 • maak de urgentie duidelijk: waarom moet er gebeuren wat je beoogt (inhoud) en waarom moet het nú gaan gebeuren (timing)
 • verzamel voldoende content, foto's, video's e.d. die je campagneverhaal gaan ondersteunen
 • zorg voor een grondige onderbouwing: maak duidelijk waarom je doet wat je doet
 • waar mogelijk: verbind een bekend(er) persoon waarmee mensen zich kunnen identificeren (hou uiteraard rekening met beeld- en portretrecht)
 • start tijdig met communiceren van je financieringsbehoefte maar zorg tegelijkertijd voor een relatief korte doorlooptijd -zie Overig
 • zorg ervoor dat bereikte mensen op meerdere manieren kunnen bijdragen: financieel, inhoudelijk, pr, kennis, tijd etc. Voor ieder wat wils!

Campagnemiddelen

 • start altijd met het opzetten van een campagneplan; probeer (beoogde) campagnedeelnemers daar bij te betrekken: zo hoor je direct of iets aanspreekt of niet en kan je je campagne waar nodig bijschaven. Kies voor ambitieuze maar tegelijkertijd ook realistische doelstellingen, zowel inhoudelijk als financieel. Maak een gespecificeerde begroting; dat geeft jezelf goed inzicht maar straalt ook gedetailleerdheid uit.
 • zorg voor een of meerdere sparring partner(s) die meelezen en je plan van opbouwende kritiek voorzien; sta open voor kritiek en plan tijd in voor het bijschaven van je campagne
 • zorg voor een plan B in je campagneplan: hoe reageer je als...welke extra middelen kun je inzetten als...etc.
 • maak een korte samenvatting: je campagneverhaal in één zin - je campagneverhaal in een korte alinea (enkele zinnen) - je campagneverhaal in één minuut
 • maak een kort campagnefilmpje, waarin je in één minuut in woord en beeld duidelijk maakt waar je je op gaat richten en wat daarvoor nodig is
 • ondersteun je campagne met een (beperkte) website en een of meerdere social media instrumenten
 • benut ook de kracht van face2face communicatie: vertel je verhaal in verenigingsverband of op andere locaties waar veel voor jouw campagne relevante mensen samenkomen; een goed verhaal leidt tot nieuwe mond-tot-mond reclame
 • wil je de pers inzetten voor jouw campagne denk dan goed na over de nieuwswaarde van je campagne en laat anderen kritische vragen bedenken, waar je transparante antwoorden bij bedenkt
 • kies een of meerdere ondersteunende campagneplatforms die passen bij de doelstelling van je project
 • wees kritisch: voorkom dat je campagnemiddel (onverwacht) meer gaat kosten dan dat het (waarschijnlijk) gaat opleveren

De benadering van potentiële crowdfunders

 • zorg voor een pro-actieve houding, met veel enthousiasme
 • benader vragen van potentiële deelnemers snel en wees daarin zo transparant mogelijk
 • benader je doelgroep(en) trapsgewijs: niet iedereen tegelijk; zodat je kunt leren van eerste benaderingen en je benadering waar nodig kunt aanpassen
 • innovatieve, creatieve benaderingen werken vaak goed; zorg voor een verrassend element, "iets nieuws"
 • ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • communiceer regelmatig met betrokken funders; hou ze op de hoogte via meerdere communicatiemiddelen
 • benut de waarde van (kleinschalige) beloningen of directe voordelen voor campagnedeelnemers; maak het aantrekkelijk om mee te doen. Formuleer duidelijk wat betrokkenheid hen oplevert.
 • benader je mensen meerdere keren, zorg dan voor andere vormen: ga niet spammen via één kanaal
 • bedank deelnemers altijd voor hun deelname en hou ze betrokken via je campagnemiddelen

Divers

 • zorg voor een relatief korte doorlooptijd van je campagne, bijvoorbeeld 30 dagen. Een te lange doorlooptijd verlaagt de urgentiewaarde van je campagne en leidt tot uitstelgedrag bij je doelgroep.
 • geef geen geld uit dat je nog niet hebt
 • wees voorbereid op tegenslag; leer van je fouten en ga er met nieuwe energie tegenaan
 • stel indicatoren op die je bij je campagne-evaluatie kunt gebruiken: op basis van het meten van welke kwalitatieve en kwantitatieve metingen kun je spreken van het slagen of (al dan niet gedeeltelijk) mislukken van je campagne. Bv. welke reacties, welke donaties, hoeveel ambassadeurs, hoeveel bereikt publiek, aantal campagneboodschappen, bereik van je campagnewebsite e.d.
 • evalueer op meerdere campagnemomenten: direct na de kick-off (eerste reacties) - halverwege je campagne - kort voor het einde van je campagne (laatste loodjes!) - na afloop van je campagne
 • werk bij grotere campagnes samen met een professionele boekhouder (al dan niet op vrijwillige basis) of accountant
 • deel je opgebouwde kennis en ervaringen tijdens het campagneproces op relevante platforms: laat zien wat goed ging en wat niet; campagnedeelnemers waarderen je openheid en het feit dat je je kennis deelt met volgoende campagnestarters

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
 • kijk naar campagnes van andere World Supporters en leer van gedeelde lessen
JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij fondsenwerving, crowdfunding en subsidies - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij fondsenwerving, crowdfunding en subsidies - Toolbundel

Stagelopen in het buitenland: Keuzehulp - Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

 • Canon Foundation Europe: The European Fellowship holders pursue a period of research in Japan whereas the Japanese Fellows do their research at host institutions in Europe. The Fellowships are awarded for periods of minimum three months and maximum one year. The Fellowships are awarded regardless of discipline and existing employment positions.
 • Comenius Taalassistenten: Subsidie voor studenten of pas afgestudeerden van lerarenopleidingen. Men gaat voor min. 3 maanden tot max. 1 schooljaar meelopen in het buitenland op een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs.
 • Cultureel Verdrag: Nederland: heeft een cultureel verdrag afgesloten met 16 landen die in het kader hiervan studiebeurzen aanbieden voor onderzoek of studie. Deze beurzen zijn vooral bedoeld voor laatstejaars studenten, pas afgestudeerden en onderzoekers aan universiteiten, kunstacademies of conservatoria. Laatstejaars studenten van andere HBO-studierichtingen komen ook in aanmerking. Men moet in principe over de Nederlandse nationaliteit beschikken en niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • Dr. C. van Tussenbroek onderzoeksbeurs: beurzen voor vrouwen die ter voorbereiding van, tijdens of na hun promotie enige tijd aan een buitenlandse onderzoeksinstelling willen doorbrengen. De promotie dient in Nederland plaats te vinden. Ook voor congresbezoek en veldwerk.
 • Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds: Beurs voor het doen van een master of PhD in het buitenland. Bedoeld voor Nederlandse universitair studenten met hoge cijfers (gemiddeld 7,5 of hoger) en ondersteuning van de decaan en referenties van betrokken docenten. Daarnaast moet er aantoonbaar worden gemaakt dat de aanvrager een begrotingstekort heeft ondanks dat hij/zij al maximaal leent bij de DUO – IB-Groep.
 • Europees Universitair Instituut: Het Europees Universitair Instituut (EUI) is een internationaal instituut voor (post-)doctoraal onderwijs en onderzoek. Elk jaar verdelen EU-lidstaten en andere Europese nationale overheidsinstanties 160 onderzoeksbeurzen onder succesvolle kandidaten. De Nederlandse overheid biedt aan een dertigtal studenten de mogelijkheid om een vierjarig doctoraalprogramma te volgen.
 • Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten: Fonds voor journalisten/auteurs om journalistieke en andere non-fictieprojecten, waaronder biografieën, van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. De projecten moeten boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap uitstijgen.
 • Fulbright studenten & promovendi: Het Fulbright-programma heeft beurzen voor studenten die op graduate niveau in Amerika willen studeren aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek.
 • Fulbright scholieren & gap year: Voor VWO'ers (atheneum, gymnasium of IB) die na het eindexamen een tussenjaar in Amerika willen studeren. Met het Campus Scholarship Program ontvang je tijdens je gap year een studiebeurs vanuit de universiteit. Door het Amerikaanse liberal arts systeem heb je een ruime vakkenkeuze en kun je je studie combineren met sport, dans en muziek. Je vertrekt in de zomer aansluitend op je eindexamen en woont op de campus.
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): Onderzoekers kunnen subsidieaanvragen indienen binnen de gedefinieerde programma’s (vaststaand onderwerp) van NWO en in de open competitie (vrij onderwerp). Persoonsgebonden subsidies stimuleren individuele onderzoekers. Andere subsidies stimuleren (internationale) samenwerking, financieren het gebruik van grote faciliteiten, maken investeringen en de uitgave van publicaties mogelijk.
 • Marie Curie Beurs: Fellowships ter bevordering van de opleiding en mobiliteit van jonge onderzoekers in Europa. Fellows en gastinstituten zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van voorstellen bij de Europese Commissie. Informatie, advies en ondersteuning wordt gegeven door RVO.nl.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds: Jonge, talentvolle afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan universiteit (ma) of hogeschool (ba) kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs. Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen of -onderzoek in het buitenland. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor musici en beeldend kunstenaars.
 • Saal van Zwanenbergstichting: Subsidies voor een fellowship die betrekking hebben op onderzoek dat zich (direct of indirect) richt op vervaardiging van nieuwe geneesmiddelen of farmacotherapie.
 • Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek: Het doel van het fonds is het bevorderen van de wetenschappelijke ontplooiing en loopbaan van vrouwen door het subsidiëren van onderzoeksactiviteiten in het buitenland in en rond een promotie aan een Nederlandse universiteit.
 • VSB fonds beurs: VSBfonds verstrekt elk jaar beurzen aan studenten die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving en die zich verder willen ontwikkelen. Met een VSBfonds Beurs kan je verder studeren of onderzoek doen in het buitenland na voltooiing van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Je kiest zelf het opleidingsinstituut in het buitenland en moet zelf zorgen dat je wordt toegelaten. De beurzen worden verstrekt voor minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Matsumae International Foundation: Organisatie die onderzoeksplaatsen aanbiedt bij instellingen in Japan gedurende 3 tot 6 maanden aan afgestudeerden met een PhD die Engels of Japans spreken. Na het verblijf in Japan moet je terugkeren naar je eigen land en je mag niet eerder in Japan zijn geweest of voor de foundation hebben gewerkt.
 • McKinsey-beurs: Beurs voor WO-studenten en promovendi met goede studieresultaten en nevenactiviteiten die blijk geven van teamervaring, initiatief en gedrevenheid. Voorbeelden van initiatieven van voorgaande studenten die deze beurs kregen zijn o.a. het opzetten van een vak voor biologiestudenten in Afrika, het geven van een masterclass, of het opzetten van een multi-purpose centre for sustainable materials in Kenia.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor vrijwilligerswerk naar het buitenland wilt?
Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt o.a. via website en nieuwsbrieven informatie over economische missies, duurzaam ondernemen, ondernemen in opkomende markten. Je vindt er tevens landendossiers.
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert ook diverse subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Je kan in de subsidiewijzer onder andere zoeken op land, sector, soort subsidie, subsidiedoel.
 • Met Starters International Business helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar markten in het buitenland. "Go Abroad, Well Prepared" biedt een coachingstraject dat in 3 stappen naar een internationale aanpak leidt.
 • Ondernemen in ontwikkelingslanden biedt Nederlandse ondernemers praktische informatie over zakendoen in ontwikkelingslanden. Experts uit het bedrijfsleven, de overheid en ontwikkelingsorganisaties met specifieke kennis over verschillende ontwikkelingslanden en sectoren geven tips, tricks en persoonlijk antwoord op vragen van ondernemers. Het platform Ondernemen in ontwikkelingslanden is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos, VNO-NCW, MKB-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en NCDO.
 • Kennisvoucher internationaal juridisch of fiscaal advies: biedt tegemoetkoming bij de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. RVO, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, biedt regelmatig kennisvouchers aan waarmee je 50% tegemoetkoming krijgt in de kosten. Handig als je je bedrijf (verder) wilt positioneren op een buitenlandse markt en daarbij fiscale of juridische ondersteuning kunt gebruiken.
 • SEED: Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen (technostarters, creatieve starters, e-health) op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal
 • Dutch Trade Board (DTB): zet zich in voor de positie van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ook wijzen zij bedrijven financieringsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen over manieren om internationale plannen te financieren. De DTB is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven en de overheid.
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF): dit fonds ondersteunt als je zaken doet in een opkomende markt of een ontwikkelingsland, of wanneer je er met een investeringsfonds investeert in ondernemers. Door het verstrekken van financiering en verzekeringen maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken met het DGGF ontwikkelingsrelevante handel en investeringen mogelijk. Met o.a. leningen, garanties, participaties, exportkredietverzekering, exportfinancieringsmogelijkheden.
 • Fonds voor Verantwoord Ondernemen (FVO): de Rijksdienst voor Verantwoord Ondernemen voert dit fonds uit om Nederlandse ondernemingen financieel te ondersteunen bij het aanpakken van risico’s of misstanden in hun internationale waarde- of productieketen(s). Dit in het teken van bedrijfsbeleid rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
 • LIFE: subsidieprogramma van de EU voor kleine en grote bedrijven en ngo's die producten en projecten ontwikkelen die bijdragen aan de doelen van het Europese natuur-, milieu en klimaatbeleid. Hou wel rekening met jaarlijkse deadlines en uitgebreide selectie; alleen projecten met een bovengemiddelde score op een aantal criteria komen er doorheen.
 • Global Stars: subsidieprogramma voor organisaties die met partners buiten Europa marktgericht onderzoek (Research & Development) doen naar het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten. Voor dergelijke projecten ontvangen organisaties financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Doel is het stimuleren van economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.
 • VertrekNL: VertrekNL, platform voor wonen, werken en leven in het buitenland, organiseert regelmatig de VertrekNL Prijs. Geldbedrag en media-aandacht voor wie plannen maakt om te gaan ondernemen in het buitenland.
 • Horizon programma: De Europese Commissie staat open voor (financiering van) projectvoorstellen die Europees onderzoek en innovatie stimuleren. RVO biedt ondersteunende workshops en trainingen.
 • OHMF: Het Oranje Handelsmissiefonds helpt ieder jaar een aantal mkb-bedrijven bij het realiseren van internationale ambities
 • Het DTIF-onderdeel Investeren is bedoeld voor ondernemers die de financiering niet rondkrijgen met hun bank. DTIF kan dan steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties. Fondsmanager van dit onderdeel is RVO.nl.
 • MKB Nederland organiseert met partners jaarlijks een Export Award, waarmee je als MKB ondernemer extra gestimuleerd maar ook financieel én inhoudelijk gesteund wordt wanneer je over de grens wilt gaan ondernemen
 • Het ministerie van Economische Zaken, StartupDelta, de Kamer van Koophandel en RVO.nl hebben de Startupbox ontwikkeld. Een online tool die inzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn voor startende ondernemers bij de financiering van hun product. In de Startupbox vind je verschillende overheidsregelingen om je innovatie te financieren.
 • Denk ook aan het bezoeken van de vele netwerkbijeenkomsten, business dialogues, Fora, startup-meetings, handelsdagen en seminars: je vindt er vaak mensen die graag hun kennis en soms hun netwerk met je delen. Bouwen aan je netwerk is haast per definitie goed, maar het levert regelmatig weer nieuwe tips voor extra fondsen en financiering op. Bijeenkomsten kunnen ofwel vak- of productinhoudelijk ("watermanagement", "agrarisch ondernemen", "energie innovatie") ofwel regio ("Latin America", "Zuid-Oost-Azië") georiënteerd zijn.
 • Deelnemen aan één of meerdere economische missies, georganiseerd door bijvoorbeeld brancheverenigingen of rijksdiensten kan zinvol zijn als je je inhoudelijke kennis over een bepaald thema of een bepaalde regio wilt vergroten. Natuurlijk is het daarnaast een prima mogelijkheid om te netwerken. Er zijn ook specifieke missies voor bv. start-ups of rondom marktinnovaties.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Voor particulieren die financiële steun zoeken voor kleine ontwikkelingsprojecten, zijn er verschillende platforms en subsidiemogelijkheden. Daarnaast stellen maatschappelijk betrokken bedrijven, particuliere organisaties en allerlei stichtingen & fondsen extra financiële middelen beschikbaar.

Kijk eens bij Samenwerken met JoHo hoe je als JoHo donateur gebruik kunt maken van diverse JoHo kanalen, bijvoorbeeld door vacatures, advertenties en oproepjes te plaatsen.

Voorbeelden om te starten zijn ook:

 • MyWorld: digitaal platform voor kleinschalige particuliere projecten in ontwikkelingslanden met advies en informatie.
 • Impulsis: biedt financiële steun aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
 • 1% Club: internationale marktplaats die ontwikkelingsprojecten koppelt aan mensen, geld en kennis;
 • Partin: brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven.
 • Ncdo.nl: NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen.
 • Partos (branchevereniging voor internationale samenwerking) en Nieuw IS bieden gratis of betaalbare informatie- en leerbijeenkomsten op het terrein van organisatieontwikkeling. Tijdens leerdagen en kennis(makings)markten komen verschillende aspecten aan bod zoals: programmaontwikkeling, visie- en strategieontwikkeling, netwerken, financiering (subsidies en fondsen),  capaciteitsontwikkeling partnerorganisaties,  kwaliteitszorg, toezicht en transparantie, en wortelen in de maatschappij.
 • BiDx: biedt ondernemers via portals de kans om in contact te komen met investeerders of om een eigen business competition te starten. Tevens is er een mogelijkheid om mee te doen aan business competitions.
Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Inzicht in kosten

 • stel je er op in: het vaststellen van kosten -zowel in je thuisland als in je projectland- is vaak een heel proces van schattingen, cijfers, nieuwe schattingen, tussentijds aangepaste inkoopprijzen, verlopen offertes, koersschommelingen enz.
 • voor veel mensen, waar ook ter wereld, is het maken van begrotingen en financiële ramingen niet eenvoudig, worden onbedoeld fouten gemaakt of is het gewoon lastig alles in één keer helder te overzien
 • maak in je begrotingsopzet minimaal een onderscheid tussen 1) eenmalige investeringen (investeringsbegroting) 2) jaarlijks terugkerende kosten (exploitatiebegroting) en 3) financiële middelen waarmee je de kosten gaat dekken (dekkingsplan)
 • denk naast directe projectkosten ('exploitatie terplekke') ook aan kosten voor:
  • fondsenwerving
  • pr & publiciteit, websites, nieuwsbrieven, folders, beurzen
  • reiskosten (van jezelf, van bestuursleden, maar ook door coördinatoren terplekke); zowel kosten voor regulier ingeplande (werk)bezoeken als onverwachte kosten bij meer acute ontwikkelingen
  • salarissen (van jezelf, van andere direct actief betrokkenen)
  • training & opleiding
  • communicatie tussen 'hier' en 'daar'
  • evaluatie sessies & rapportage kosten
  • (bank)transacties
  • kosten rondom inflatie en koersverlies
  • kantoorkosten
  • onkostenvergoedingen
 • twijfel je over de hoogte van kosten, of heb je gewoon te weinig kennis en inzicht of kostenramingen reeël zijn, probeer deze dan altijd te laten checken door deskundigen, soortgelijke projectinitiatieven of andere objectieve contactpersonen: laat meerdere mensen meelezen

De start

Is er eenmaal inzicht in de grootste projectkosten, dan kent de start van de financiering daarvan meestel geen grote hobbels. Aan financiering meestal geen gebrek; iedereen gaat graag mee in je enthousiaste plannen. Denk aan onder andere:

 • directe familie
 • kennissen
 • vrienden
 • vrienden van vrienden
 • bedrijven
 • vermogensfondsen
 • crowdsourcing: haal via internet (crowdsourcing platforms) en social media geld op bij veel mensen, die allen een relatief kleine bijdrage doen

Het duurzame(r) vervolg

 • geld kan (nog steeds) komen van donateurs en plaatselijke bedrijven
  • als dat de enige bron van structurele financiering blijft dan maakt dat het project niet erg duurzaam c.q. toekomstbestendig
 • geld kan komen via subsidies: Grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben speciale "subsidieloketten" voor kleinschalige initiatieven en er zijn ook diverse kleinere fondsen
 • geld kan komen vanuit de (lokale) overheid
  • vaak in combinatie met eigen bijdragen en/of andere fondsen, subsidies, kerkgenootschappen of bedrijven
 • geld kan komen van projectactiviteiten die inkomsten opleveren
  • hou wel rekening met een lange aanlooptijd en extra investeringen, voordat activiteiten rendabel worden
  • de scheidslijn tussen sociale en commerciële activiteiten is niet altijd even helder meer en soms zijn eerst extra kennis of (ondernemers)vaardigheden nodig; scheiding in aansturing van beide typen activiteiten lijkt wenselijk
  • winst maken versus fondsen en subsidies aantrekken gaat niet altijd goed samen of vertroebelt belangen
  • winst maken die volledig terugvloeit in het sociale project kan de financiële prikkel halen uit de mensen die primair verantwoordelijk zijn voor een goed renderend bedrijf
  • voldoende toezicht is nodig op de commerciële activiteiten en de hoogte van afdracht aan het sociale project; toezicht en controle op afstand zonder goede counterparts is vaak lastig
  • let op dat de nieuwe commerciële activiteiten (gefinancierd vanuit het buitenland) niet volledig ten koste gaan van kansen voor lokale ondernemers
 • een groter deel van de financiën wordt door de projectdoelgroep zelf betaald
  • bijvoorbeeld een verplichte bijdrage aan het schoolgeld of aan een watervoorziening
  • vooral werkbaar waar het gaat om kleinere kostenposten
  • organisatie en transparante administratie is noodzakelijk
 • de afbouw van financiële steun kan goed samengaan met een juist meer duurzame inzet als projectpartner, door bijvoorbeeld te focussen op kennisoverdracht, training of begeleiding, extra pr & publiciteit, inhoudelijke hulp op afstand, etc.

Wel of geen 'strijkstok'?

 • overhead- en organisatie kosten, directeurssalarissen, dure panden, fourwheeldrives en kostenverslindende wervingscampagnes: veel internationale hulporganisaties moeten telkens het beeld proberen te weerleggen dat het geld van hun donateurs niet goed terecht komt
 • "iedere euro wordt direct besteed aan de mensen waar mijn project voor is": veel particulier iniatiefnemers gebruiken juist het ontbreken van die strijkstok in hun marketing
 • in de praktijk blijkt echter dat ook bij particuliere initiatiefnemers gemiddeld zo'n 15% van het budget niet primair kan worden besteed aan de doelgroep waarvoor het project is gestart c.q. aan kosten opgaat die gemaakt worden op een andere plaats dan de projectlocatie
 • factoren als projectlocatie, projectthema, projectfinanciering, communicatiebeperkingen, budgetgrootte, reikwijdte van het project, grootte van de projectdoelgroep, eisen rondom verslaglegging en projectperiode en het inbouwen van begeleiding en kennisopbouw zijn allemaal van invloed op het percentage dat niet primair wordt besteed aan de projectdoelgroep
 • redelijk gehanteerde organisatiekosten hebben vaak ook een positiever effect op projectkwaliteit en effectiviteit. Bijvoorbeeld het tegen een reeël bedrag op de loonlijst zetten van jezelf als initiatiefnemer en het tegen lokale salarissen belonen van je lokale medewerkers zorgt er waarschijnlijk voor dat zowel jij als zij niet alleen in kosten van levensonderhoud kunnen blijven voorzien, maar het ook langer leuk blijven vinden en volhouden
Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Bij de meeste beursaanvragen dien je een begroting aan te leveren. Het is belangrijk om de inkomsten en uitgaven duidelijk in kaart te brengen, door het op te delen in onderdelen. Vervolgens een overzicht te geven en een toelichting te geven per begrotingspost. Geef altijd een schatting van zowel je inkomsten als uitgaven.

Uitgaven

 • inschrijfgeld en collegegeld: deze kan je bijna altijd vinden op de website van de instelling.
 • reiskosten: vermeld de reiskosten van en naar de bestemming (meestal één keer een retourtje).
 • verblijfskosten: alle kosten van levensonderhoud, zoals; boodschappen, huur, lokaal transport (openbaar vervoer), persoonlijke verzorging, kleding, kapper, zakgeld en dergelijke. Dus alle verblijfskosten die niet in de andere uitgaven posten aan de orde komen.
 • verzekeringen: vermeld hier de kosten van specifiek op studie of stage in het buitenland gerichte verzekeringen die je afsluit (zowel reis- als ziektekostenverzekering, eventueel annuleringsverzekering)
 • studieartikelen: Sommigen vermelden bij deze post een computer of laptop. In de meeste gevallen zullen deze kosten niet geaccepteerd worden, omdat men bijna altijd computers van de buitenlandse instelling kunnen gebruiken.
 • overige kosten: vermeld hier de kosten voor vaccinaties, taaltesten, visumkosten enz. De kosten van een taalcursus kunnen ook vermeld worden, maar het hangt af van het beursprogramma of deze kosten al dan niet geaccepteerd worden

Check ook eens de landenmodule van het VSB fonds; daarin vind je voor veel studiebestemmingen een beknopt overzicht van collegegeld, reiskosten, kosten van levensonderhoud, huurkosten en een jaarbegroting.

Inkomsten

 • inkomen: vermeld hier je inkomen dat je ontvangt zoals studiefinanciering of (doorlopend) salaris
 • bijdragen van derden: bijvoorbeeld ouders of grootouders.
 • spaargeld: spaargeld wat je kan gebruiken tijdens je verblijf.
 • lening: lening bij de bank, bij de DUO - IB-Groep of een andere leningverstrekker.
 • gewenste beurs: schatting van het bedrag dat je zal ontvangen van de beurs waarvoor je deze begroting hebt opgesteld.
 • overige inkomsten: vermeld hier de aanvragen bij andere beurzen of fondsen. Maak wel een onderscheid of ze al toegekend zijn.

Een aantal grote beursverstrekkers heeft met elkaar afgesproken dat studenten beurzen mogen 'stapelen' tot het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor dat buitenlandse studie- of onderzoeksplan. In dat geval móet je in je aanvraag en begroting melden welke beurzen je verder nog hebt aangevraagd. Het recht op sommige beurzen vervalt als je een andere beurs toegekend krijgt die kostendekkend is; het is veelal niet de bedoeling dat je meer geld aan beurzen ontvangt dan je redelijkerwijs nodig hebt.

Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

 • soms is campushuisvesting voor internationale studenten juist duurder en kun je beter -waar mogelijk- met enkele anderen een huis huren
 • bij verblijf in een beveiligd complex kan de huur flink hoger zijn
 • kosten van levensonderhoud kunnen ook binnen een land soms flink verschillen: grote steden zijn vaak flink duurder dan kleinere steden, minder prestigieuze steden en/of steden "in de provincie"
 • in somminge landen worden voor buitenlanders soms hoge expat prijzen gerekend, ook als het studenten betreft
 • sommige opleidingen stellen afname van huisvesting via een specifieke leverancier verplicht
 • sommige studenten in ontwikkelingslanden vinden een relatief goedkope woonplek in bv. een guesthouse van een ontwikkelingsorganisatie
 • universiteiten met "grote namen" en diverse popualaire MBA's rekenen vaak de hoogste collegegelden, ook sommige studies duurder (bv. medicijnen, commerciële opleidingen)
 • check of er zgn. tuition waivers bestaan voor jouw voorkeursbestemming: gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van collegegelden
 • kies je voor het wonen op een campus dan zijn de periodes tussen de semesters vaak niet inbegrepen in de huurprijs
 • sommige instellingen geven de 'cost of living' aan voor een academisch jaar, waarbij het meestal om 12 maanden maar soms om 10 of 12 maanden gaat
 • heel soms kan een beurs voor een buitenlandse studie of stage gevolgen hebben voor je belastingaangifte of je recht op toeslagen in Nederland; het is een check waard
Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten?

Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten?

Campagne doelgroep

 • besteed tijd en aandacht aan het vinden van een of meerdere kerndoelgroepen voor jouw campagne
 • benader mensen uit je eigen netwerk (familie, vrienden, collega's etc.) die in een of meerdere van deze doelgroepen vallen (eerste cirkel)
 • maak duidelijk op welke manier bereikte mensen mee kunnen helpen in het vergroten van het bereik van jouw campagne  (cirkel om je eerste cirkel heen)
 • voeg 'fans' (mensen die erg enthousiast worden van jouw campagne) toe aan je projectteam en zorg voor duidelijke taakverdeling

Je campagneverhaal

 • zorg voor een verhaal dat aanspreekt en je campagne een hoge gunfactor geeft: mensen moeten zich aangetrokken voelen
 • probeer een gevoel op te roepen dat je aan iets (mee)werkt dat heel bijzonder is
 • maak de urgentie duidelijk: waarom moet er gebeuren wat je beoogt (inhoud) en waarom moet het nú gaan gebeuren (timing)
 • verzamel voldoende content, foto's, video's e.d. die je campagneverhaal gaan ondersteunen
 • zorg voor een grondige onderbouwing: maak duidelijk waarom je doet wat je doet
 • waar mogelijk: verbind een bekend(er) persoon waarmee mensen zich kunnen identificeren (hou uiteraard rekening met beeld- en portretrecht)
 • start tijdig met communiceren van je financieringsbehoefte maar zorg tegelijkertijd voor een relatief korte doorlooptijd -zie Overig
 • zorg ervoor dat bereikte mensen op meerdere manieren kunnen bijdragen: financieel, inhoudelijk, pr, kennis, tijd etc. Voor ieder wat wils!

Campagnemiddelen

 • start altijd met het opzetten van een campagneplan; probeer (beoogde) campagnedeelnemers daar bij te betrekken: zo hoor je direct of iets aanspreekt of niet en kan je je campagne waar nodig bijschaven. Kies voor ambitieuze maar tegelijkertijd ook realistische doelstellingen, zowel inhoudelijk als financieel. Maak een gespecificeerde begroting; dat geeft jezelf goed inzicht maar straalt ook gedetailleerdheid uit.
 • zorg voor een of meerdere sparring partner(s) die meelezen en je plan van opbouwende kritiek voorzien; sta open voor kritiek en plan tijd in voor het bijschaven van je campagne
 • zorg voor een plan B in je campagneplan: hoe reageer je als...welke extra middelen kun je inzetten als...etc.
 • maak een korte samenvatting: je campagneverhaal in één zin - je campagneverhaal in een korte alinea (enkele zinnen) - je campagneverhaal in één minuut
 • maak een kort campagnefilmpje, waarin je in één minuut in woord en beeld duidelijk maakt waar je je op gaat richten en wat daarvoor nodig is
 • ondersteun je campagne met een (beperkte) website en een of meerdere social media instrumenten
 • benut ook de kracht van face2face communicatie: vertel je verhaal in verenigingsverband of op andere locaties waar veel voor jouw campagne relevante mensen samenkomen; een goed verhaal leidt tot nieuwe mond-tot-mond reclame
 • wil je de pers inzetten voor jouw campagne denk dan goed na over de nieuwswaarde van je campagne en laat anderen kritische vragen bedenken, waar je transparante antwoorden bij bedenkt
 • kies een of meerdere ondersteunende campagneplatforms die passen bij de doelstelling van je project
 • wees kritisch: voorkom dat je campagnemiddel (onverwacht) meer gaat kosten dan dat het (waarschijnlijk) gaat opleveren

De benadering van potentiële crowdfunders

 • zorg voor een pro-actieve houding, met veel enthousiasme
 • benader vragen van potentiële deelnemers snel en wees daarin zo transparant mogelijk
 • benader je doelgroep(en) trapsgewijs: niet iedereen tegelijk; zodat je kunt leren van eerste benaderingen en je benadering waar nodig kunt aanpassen
 • innovatieve, creatieve benaderingen werken vaak goed; zorg voor een verrassend element, "iets nieuws"
 • ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • communiceer regelmatig met betrokken funders; hou ze op de hoogte via meerdere communicatiemiddelen
 • benut de waarde van (kleinschalige) beloningen of directe voordelen voor campagnedeelnemers; maak het aantrekkelijk om mee te doen. Formuleer duidelijk wat betrokkenheid hen oplevert.
 • benader je mensen meerdere keren, zorg dan voor andere vormen: ga niet spammen via één kanaal
 • bedank deelnemers altijd voor hun deelname en hou ze betrokken via je campagnemiddelen

Divers

 • zorg voor een relatief korte doorlooptijd van je campagne, bijvoorbeeld 30 dagen. Een te lange doorlooptijd verlaagt de urgentiewaarde van je campagne en leidt tot uitstelgedrag bij je doelgroep.
 • geef geen geld uit dat je nog niet hebt
 • wees voorbereid op tegenslag; leer van je fouten en ga er met nieuwe energie tegenaan
 • stel indicatoren op die je bij je campagne-evaluatie kunt gebruiken: op basis van het meten van welke kwalitatieve en kwantitatieve metingen kun je spreken van het slagen of (al dan niet gedeeltelijk) mislukken van je campagne. Bv. welke reacties, welke donaties, hoeveel ambassadeurs, hoeveel bereikt publiek, aantal campagneboodschappen, bereik van je campagnewebsite e.d.
 • evalueer op meerdere campagnemomenten: direct na de kick-off (eerste reacties) - halverwege je campagne - kort voor het einde van je campagne (laatste loodjes!) - na afloop van je campagne
 • werk bij grotere campagnes samen met een professionele boekhouder (al dan niet op vrijwillige basis) of accountant
 • deel je opgebouwde kennis en ervaringen tijdens het campagneproces op relevante platforms: laat zien wat goed ging en wat niet; campagnedeelnemers waarderen je openheid en het feit dat je je kennis deelt met volgoende campagnestarters

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
 • kijk naar campagnes van andere World Supporters en leer van gedeelde lessen
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

 • het organiseren van (aansprekende) evenementen
 • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand
 • het houden van collectes
 • crowdfunding via social media
 • het inzamelen van geld via de persoonlijke benadering
 • het verwerven van legaten
 • het aanschrijven van beurzen
Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

Is een fonds, beurs of subsidie aan je toegekend, dan is er een aantal aandachtspunten:

 • zorg ervoor dat je het toekenningsbericht (brief, mail, of ander document) van de verstrekker goed documenteert; je kunt het later nog wel eens nodig hebben, het is een formeel bewijs van toekenning.
 • hou er rekening mee dat je vrijwel nooit het totale toegekende bedrag in één keer uitbetaald krijgt; meestal gebeurt dat in deelbetalingen ("tranches")
 • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland ontvang je de eerste betaling meestal vrij kort voor vertrek
 • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland dien je vaak nog een aantal documenten toe te sturen, zoals een kopie van je overgang naar een volgend studiejaar, een afstudeerdocument, een bewijs van toelating tot een buitenlandse onderwijsinstelling (indien nodig officieel vertaald)
 • in een aantal gevallen ontvang je een beurs- of fondscontract, dat je ondertekend moet retourneren. Daarmee verklaar je dan meestal ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de beurs of het fonds.
 • je dient de beursverstrekker altijd op de hoogte te houden van wijzigingen in (persoonlijke) situaties die van invloed zouden kunnen zijn op de verstrekking van de financiële middelen (denk bijvoorbeeld aan studievertraging, ziekte, een verlaat vertrek naar het buitenland, etc.)
 • mocht je je inhoudelijke plannen, op basis waarvan de middelen zijn toegekend, willen of moeten wijzigen deel dit dan altijd tijdig met de verstrekker; soms wordt een plan dan opnieuw beoordeeld, soms is inhoudelijke wijziging niet mogelijk
 • check goed welke verplichtingen tot tussentijdse updates, verslagen of eindrapportage(s) er zijn, met welke deadlines. Leg tijdig contact mocht je een deadline niet denken te gaan halen.
 • naast inhoudelijke verslaglegging dien je bij vrijwel alle beurzen, fondsen en subsidies ook een financiële verslaglegging te doen; bewaar dus alle facturen en bonnetjes en hou overzichten bij van relevante kosten die je maakt. Check of er templates of formats beschikbaar zijn.
 • het niet voldoen aan de door de verstrekker inhoudelijk gestelde vereisten hoeft niet altijd te betekenen dat je een beurs of subsidie moet terugbetalen; in sommige gevallen gaat het om een 'inspanningsverplichting'. Zolang jij kan aantonen dat je serieuze pogingen hebt ondernomen om de beoogde resultaten te behalen is er niets aan de hand, krijg je ruimte om resultaten alsnog te verbeteren of dien je slechts delen van de ontvangen bedragen terug te betalen.
Wat zijn ervaringen van anderen bij het aanvragen van fondsen, beurzen en subsidies?

Wat zijn ervaringen van anderen bij het aanvragen van fondsen, beurzen en subsidies?

Marijn, VSBfonds Beurs

Marijn is helemaal gefascineerd door windmolens en windenergie. Na zijn bachelor Technische Natuurkunde aan de TU Delft wil Marijn graag de overstap maken naar een veel meer toegepaste kant van zijn vak. De expertise op het gebied van de windenergie vond hij in Denemarken. In dat land is veel ervaring met het opwekken van windenergie en dat merk je terug in het niveau van de opleiding  en van de studenten in zijn jaargang. 

Dat Marijn werd geselecteerd voor de VSBfonds Beurs was voor hem een aangename verrassing. Op de TU Delft was de concurrentie pittig, maar Marijn wist zich te onderscheiden door zijn bevlogenheid. Diezelfde bevlogenheid vindt hij nu ook bij zijn mede-studenten; zij willen echt met elkaar de wereld een beetje mooier maken met schone windenergie!

Harmen, Evan, Marcel, Impulsis

Rural Spark is een jonge sociale onderneming die met behulp van een business model het Indiase platteland toegang tot elektriciteit wil verschaffen. Een goed (werkend) energienetwerk biedt kansen – licht om ’s avonds te kunnen lezen, gebruik van mobiele telefoon – en voorkomt inzet van ongezonde en dure alternatieven als kerosine. Rural Spark heeft een kastje ontwikkeld dat met zonnepanelen energie opwekt. Dit maakt de ‘Energy Kit’ ideaal voor ondernemers, die de energie kunnen verkopen aan dorpsgenoten die hun telefoon of lamp willen opladen.  Het project dat door Impulsis wordt ondersteund, richt zich op 250 ondernemers die een Energy Kit exploiteren. In aansluiting op dit project is Rural Spark begonnen met een crowdfunding campage om een veel groter publiek te bereiken.

Rebecca, De Breed Kreiken Innovatiefonds

Binnen de afdeling Grafiek gebruikt Rebecca vrijwel uitsluitend textiel in haar eigen stijl. Nu heeft ze behoefte aan meer kennis van de productie van textiel. De richting Textile Design van het Chelsey College of Art onderscheidt zich door de focus op het milieu en maatschappelijke problemen in de textielindustrie. Omdat Rebecca de plicht voelt te weten hoe zij op een milieuvriendelijke en eerlijke wijze haar materialen kan produceren, wil zij in Londen hierover kennis opdoen.

Beatrijs, China programma EP-Nuffic

Beatrijs deed een master aan de Central Academy of Fine Art in Beijing. Ze kreeg hiervoor een beurs van het China Programma van EP-Nuffic. Al vanaf het eerste jaar van haar opleiding Fine Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem wilde Beatrijs naar China. Zowel vanwege het Taoisme dat haar al lange tijd intrigeerde, als de paradoxale maatschappelijke status waar China zich in bevindt. "Ik leerde ontzettend veel in China. Maar liep ook flink tegen mezelf aan. liep ik ook tegen mezelf op. Wie ben ik eigenlijk, als burger van zo’n inie-minielandje als Nederland die trots haar democratie aan iedereen verkoopt? En hoe vrij ben ik eigenlijk? Hoe langer ik in China bleef, hoe onduidelijker het me werd."

Han, Starters International Business & Agentschap NL

“Export is voor ons nieuw en spannend”, zegt Han Brunnekreeft, directeur van Brunelco, dat elektronica en software ontwikkelt. “Maar we willen graag groeien en besloten over de grens te kijken.” Het coachingstraject Starters International Business van Agentschap NL maakte dit avontuur een stuk laagdrempeliger. "Via hen kwamen we in contact met de Nederlandse Landbouwraad en het consulaat in Mexico. Dat maakt het betreden van deze markt een stuk laagdrempeliger. De adviseurs voerden onder meer een Zakenpartnerscan uit, waarmee ze ons introduceerden bij interessante zakenpartners in dit land."

Britt, VSBfonds Beurs

Na haar studie Industrial Engineering & Management aan de Hanzehogeschool Groningen wil Britt zich graag verder specialiseren. Ze kiest deze vervolgstudie aan de Lappeenranta Technische Universiteit in Finland onder andere vanwege de combinatie van verschillende faculteiten waardoor er veel kennisuitwisseling is. De goede reputatie van deze universiteit en het duurzame karakter (project Green Campus) maakten dat Britt hier heel graag wil doorstuderen. Dat het ook echt is gelukt, heeft te maken met het vertrouwen dat zij kreeg van de VSBfonds selectiecommissie.

Quico, De Breed Kreiken Innovatiefonds

Praktische problemen oplossen met behulp van wiskunde, specifiek in de deeleconomie. Dat is het doel van Quico. In zijn PhD wil hij een methode ontwikkelen om de kleinste beloning en bijbehorende kortste route te bepalen waarmee automobilisten hun route naar bepaalde locaties aanpassen, ofwel incentive routing. Na zijn pre-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hij de kans gekregen om zijn master te voltooien aan de University of California, waar hij ook zijn PhD kan halen.

Ercan, VSBfonds, het Hendrik Muller Fonds en het Vreedefonds

Ercan rondde in december 2012 de duale master Onderneming & Recht af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ercan had de ambitie om in het buitenland een volledige master te doen. In oktober 2013 is hij begonnen aan de master (LL.M.) Finance in Frankfurt am Main. Ercans doel was om meer specialistische kennis te vergaren van internationaal en Europees financieel recht. Tevens wilde hij zich verbreden door financieel-economische kennis te vergaren.

Fleur, Catharine van Tussenbroek Fonds

Fleur Visser deed onderzoek naar het gedrag en de sociale structuur van de Risso dolfijn op Pico (de Azoren). Ze legde haar observaties van dolfijnen tijdens dit onderzoek vast in een digitale foto-catalogus waardoor een zeer goed beeld onstond van de populatie Risso dolfijnen in het onderzoeksgebied. Daarnaast onderzocht Fleur het groepsgedrag van de dolfijnen. Na afloop van het onderzoek voegde ze zich als mariene biologe bij de Stichting Nova Atlantis om te beginnen aan een promotieonderzoek over de walvisachtigen op de Azoren en de invloed van walvistoerisme op het ecosysteem.

  

5 - Verdieping & Versterking

Proces 5 - Verdiepen & Versterken

 • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

Welke studiebeurzen & fondsen zijn er beschikbaar en hoe kom ik er voor in aanmerking als ik in het buitenland wil studeren?

Welke studiebeurzen & fondsen zijn er beschikbaar en hoe kom ik er voor in aanmerking als ik in het buitenland wil studeren?

 • Als je in het buitenland gaat studeren zijn er verschillende mogelijkheden om een beurs en/of fonds aan te vragen om (een gedeelte van) je studie en onkosten te financieren. 
 • Er zijn diverse instellingen die beurzen en fondsen aanbieden, hierbij moet je denken aan de Nederlandse overheid, de Europese Unie, particulieren instellingen en andere stichtingen, je huidige onderwijsinstelling etc.
 • Om er achter te komen of je in aanmerking komt voor het aanvragen van een beurs of fonds en welke dat zijn is het van belang dat je op tijd begint met oriënteren. De meeste beursprogramma’s hebben namelijk niet alleen een relatief vroege sluitingsdatum, maar ook een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.
 • Het is dus enigszins wel wat uitzoekwerk om de juiste beurs of fonds te vinden die bij jou en je situatie past, maar dan heb je ook wel wat!  
 • Er zijn een hoop verschillende beurzen en fondsen beschikbaar. Zo heb je beurzen speciaal voor tijdens je studie, maar ook beurzen voor bijvoorbeeld stages en onderzoeken in het buitenland.

Ben je ingelogd, lees dan meer in de keuzehulp voor financiering (voor donateurs) over:

 • Welke aandachtspunten zijn er als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?
 • Welke financiële steun is er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?
 • Waar op te letten bij het selecteren & indienen van een fondsaanvraag?
 • Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?
 • Welke algemene aandachtspunten zijn er bij het opstellen van begrotingen voor (student)beurzen?

Ben je ingelogd, lees dan hieronder meer over de diverse fondsen:

  Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig bij fondsenwerving (in de non-profit sector)?
  Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden binnen fondsenwerving & acquisitie in de non-profit sector?

    

     

  7 - Inspiratie & Samenwerking

  Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Waarmee:  Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Wereldstage & Wereldjob

  Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

  JongLeren.es

  JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje'
  JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op MBO, HBO of WO gebied.
  Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
   

  Stage Global

  Stage Global bestaat uit Stage-USA, Stage-Australia, Stage-Euro en Stage-Asia. Ook bemiddelt Stage Global voor stages op Mauritius. Stage Global biedt verschillende internationale exchange programma's aan, onder andere op het gebied van: stages , afstuderen, taineeship, short training en aupairprogramma's. De programma's zijn voor studenten en young professionals en er zijn mogelijkheden op veel verschillende studiegebieden en in diverse werkvelden,

  Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals

  On-Stage Latin America

  On-Stage Latin America, founded by two Dutch people in 2006, wants to contribute to both the sustainable development of the countries in which it operates and that of its clients. On-Stage mediates in internships and work experience places, volunteer work and Spanish courses.

  Let's Go Africa

  Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

  Ontmoet Afrika

  Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (ngo) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Vrijwillig Wereldwijd

  Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

  Let's Go Africa

  Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

  SIW

  SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

  Wereldstage & Wereldjob

  Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

  Ontmoet Afrika

  Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (ngo) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

  Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

  Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

   

   

   

  Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

  Spaanse leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

  Ga minimaal drie maanden betaald werken in een chill hostel in Costa Rica!

  Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

  Overnacht in één van de meest fotogenieke safarilodges tussen de olifanten en giraffen!

  Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

  JoHo: tips en quotes

  Tips van JoHo donateurs

  • Zoek naar je passie, waarom wil jij doen wat je wilt gaan doen en wat wil je ermee bereiken? Met die passie onderscheid je je van anderen.
  • Let bij fondsaanvragen goed op de details. Deadlines, benodigde extra formulieren, referenties: niets zo vervelend als een aanvraag die niet wordt gehonoreerd omdat je een element bent vergeten.
  • Doe voldoende onderzoek als je op een specifiek terrein of product internationaal wilt ondernemen. Er zijn allerlei subsidietools en regelingen die je goed op weg kunnen helpen. Maak gebruik van de coaches en adviseurs, dat kan heel wat schelen in de vaak lange aanvraagtrajecten.
  • Ik heb rondom mijn periode in het buitenland een blog bijgehouden waarin ik "kennisuitwisseling" als centraal thema had gekozen. Dat werd door de fondsverstrekker erg gewaardeerd; ik liet zien dat ik mijn ervaringen breder kon en wilde trekken.

      

  8 - Werk & Ervaring

  Proces 8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  DSW Zorgverzekeraar
  DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
   
   

    

  9 - Beslissing & Acceptatie

  Proces 9 - Beslissen & Accepteren

  • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
  • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
  • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

   

  Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

  Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

  Als JoHo donateur

  • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

  Als JoHo abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor vrijwilligerswerk en stages in het buitenland
  • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers die je helpen bij je keuze voor een passende project of organisatie
  • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend vrijwilligersproject
  • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv
  • heb je korting in de JoHo winkels op je benodigdheden voor je vertrek en vrijwilligerswerk

   

  Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

   

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

  Als JoHo donateur

  • heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

  Als JoHo abonnee

  • steun je onder meer de projecten die JoHo initieert en stimuleert, zoals de Smokey projecten in Manila
  • kan je gebruikmaken van korting op je aankopen in de JoHo support centers en online
  • kan je gebruikmaken van de organisatieprofielen van ngo's en andere maatschappelijke organisaties voor vrijwilligerswerk, stages of werk met betekenis
  • heb je toegang tot alle online keuzekits en advieswijzers voor vrijwilligerswerk in het buitenland, bijdragen aan een duurzamere wereld en reizen met respect

   

  Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden  

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

  Als JoHo donateur

  • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
  • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo bemiddelingspartners die o.a. ecoprojecten en vrijwilligerswerk met dieren of in de natuur aanbieden
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

  Als JoHo abonnee

  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je vrijwilligerswerk bij ecoprojecten gaat doen in het buitenland
  • heb je toegang tot de profielen (cv's) van organisaties die ecoprojecten hebben in het buitenland
  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp over ecoprojecten en werken met dieren of in de natuur in het buitenland
  • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor ecoprojecten
  • heb je online toegang tot alle samenvattingen van boeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
  • heb je korting in de JoHo winkels met artikelen voor je activiteiten in het buitenland
  • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend project

   

  Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
  • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
  • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

  Als JoHo abonnee

  • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
  • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisschoenen,  reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
  • heb je ook toegang tot alle online tools voor duurzame tours of ontwikkelingsprojecten
  • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices en organisatieprofielen
  • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
  • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)

   

  Gebruik het donateursformulier of ga naar: Aanmelden

   

  Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

  Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

  Als JoHo donateur

  • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners

  Als JoHo abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor studie in het buitenland
  • kan je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
  • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

  Als JoHo abonnee met een servicepakket

  • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor stage of sollicitatie in Nederland

   

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

  Als JoHo donateur

  • heb je toegang tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp
  • heb je korting op je abonnement

  Als JoHo abonnee

  • heb je toegang tot de online keuzehulp en advieswijzers voor je studiekeuze en studiehulpmiddelen
  • heb je online toegang tot alle JoHo samenvattingen en studiehulp
  • heb je online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren & studeren tot scriptiehulp) en studiehulpmiddelen
  • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis afhalen in de JoHo support centers (of bij partners) via JoHo
  • heb je 50% korting op geprinte studiehulp in de JoHo support centers en op thuisbezorgde samenvattingen
  • heb je toegang tot persoonlijke JoHo advies en coachingshulp

  Als JoHo verzekerde

  •  kan je gebruikmaken van de voordelen van het abonnement

   

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

  Als donateur

  • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo stagepartners
  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland

  Als abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage en sollicitaties in Nederland
  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage in het buitenland
  • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor stage in het buitenland
  • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland
  • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

  Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

  Als donateur

  • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners die bemiddelen bij studie in het buitenland

  Als abonnee

  • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp omtrent je internationale avontuur
  • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers omtrent je internationale avontuur
  • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat studeren in het buitenland

   

  Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

   Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

   JoHo abonnement (€20,- p/j)

   • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
   • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
   • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
   • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
   • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

    of met een JoHo donateurschap

   JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

   • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
   • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
   • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
   • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

    

   Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

   10 - Vervolg & Evaluatie

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
   • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
   JoHo: zoeken en vervolgen

   Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroad volgen
   Inspiratie & Zingeving: van jezelf of een ander
   Vrijwilligerswerk & Hulpverlening: in het buitenland
   Projectstart & Initiatief in het buitenland
   JoHo: berichten en nieuwsblogs
   JoHo: paginawijzer

   Topics & Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen