Contact
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 
Waarom de JoHo Continu?
 
Voordelige premie
Al vanaf €30,- per jaar
 
Kostprijsdekking voor geneeskundige kosten
Geen eigen risico voor de geneeskundige kosten.
 
Extra reiskosten vergoed
Bij vroegtijdige terugkeer naar Nederland in geval van familieomstandigheden.
 
Winter-en onderwatersport automatisch meeverzekerd.
Dit geldt ook voor skiboxen en ski's en watersportuitrusting.
 
Avontuurlijke sporten verzekerd.
bijvoorbeeld: bungeejumpen, skydiven, surfen, raften
 
Dekking bij betaald werk, stage en vrijwilligerswerk in het buitenland
 
24/7 hulp van de Goudse alarmcentrale als je tijdens je reis hulp nodig hebt.
 

 

Online Afsluiten

 

 

Aanvraag- & afsluitformulier

 

JoHo (ISIS) Continu Aanvraagformulier

Voorwaarden  (pdf)

 

Persoonlijke gegevens
JoHo kan, indien nodig, tijdens je verblijf in het buitenland, gebruik maken van dit adres om post naartoe te sturen.
postadres
Op dit mailadres ontvang je ook tijdens het verblijf in het buitenland, informatie, documenten en eventueel betalingsherinneringen van JoHo, die te maken hebben met je verzekering.
verzekerden
2e verzekerde
3e verzekerde
4e verzekerde
5e verzekerde
Voordeel & Korting
Pakketkeuze en premie
 • De verzekering loopt voor minimaal 1 jaar.
 • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd tenzij je tenminste 1 maand voor het verstrijken van de verzekerde periode bij JoHo hebt opgezegd.
 • De uiteindelijke kosten zijn inclusief assuratiebelasting en poliskosten.
Uitkering bij overlijden
 • In geval van overlijden zal worden uitgekeerd aan de wettelijke erfgenamen. Indien je dit wilt wijzigen laat het JoHo dan even weten.
Eventuele reisgegevens
Hoe ben je bij JoHo terecht gekomen?
SEPA Machtiging

Gegevens incassant
JoHo
Paviljoensgracht 18
2512BP Den Haag, Nederland
Incassant ID: NL25ZZZ280766440000

Aanvullende vragen

 

Keuzehulp & Advies

 

Bijzondere reisplannen?

Ga je langer dan drie maanden naar het buitenland? 

Ga je langer dan drie maanden werken in het buitenland

Reisverzekering JoHo ISIS Continu: Advieswijzer

Europa- of Werelddekking kiezen?

 • Onder Europa vallen alle Europese landen en de eilanden in en de landen rondom de Middellandse Zee, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden.
 • De overige landen vallen onder Werelddekking
 • Zie ook het chapter over de landen die onder de Europadekking vallen

Afsluiten voor jezelf, inclusief partner of gezin?

 • Als je je partner wilt meeverzekeren dan kan dat, indien je op hetzelfde adres ingeschreven staat.
 • Bij gezinsdekking zijn, naast de partner, ook ongehuwde inwonende en studerende uitwonende kinderen tot 18 jaar meeverzekerd, mits zij zijn vermeld op het polisblad.
 • Verzekerden boven de 65 jaar vallen buiten de dekking.

Uitbreiden met doorlopende annuleringsverzekering?

 • De doorlopende reisverzekering is aan te vullen met een doorlopende annuleringsverzekering van de JoHo ISIS Continu.
 • Alleen de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten is ook mogelijk.
 • Met de doorlopende annuleringsverzekering ontvang je een compensatie als je een reis onverwachts niet kunt maken of eerder moet afbreken.
 • Lees meer informatie over de JoHo ISIS doorlopende annuleringsverzekering 

Wat kan je doen als je langer op reis wilt?

 • Je kunt via het contactformulier aan JoHo vragen om de rest van je reis verzekerd te blijven via de JoHo Special ISIS
 • Je kunt ook direct het formulier van de JoHo Special ISIS  invullen. Aangezien je al in het buitenland bent gelden er wel een paar extra regels , die je in het formulier vanzelf tegenkomt
Voordelen & kortingen voor JoHo donateurs
 • 10% korting op de premie

 • Cashback van je JoHo credits

 • Gratis de services en kortingen van JoHo (service)abonnement III.
  • Heb je al een JoHo abonnement? Neem dan even contact op, dan word je abonnement op de juiste wijze omgezet
Afsluiten

 • De reisverzekering moet je afsluiten voor je vertrekt.
 • Ook in één van de JoHo support centers kun je het aanvraagformulier ophalen, invullen en inleveren.

 

Dekking

 

JoHo Continu: Dekkingsoverzicht

1- Gebied & Duur

Gebied

 • De verzekering geldt voor reizen en verblijf in het gekozen gebied: Wereld, of Europa, waaronder mede wordt verstaan de eilanden in en de landen rondom de Middellandse Zee, Madeira, de Canarische Eilanden en de Azoren.
 • Ten aanzien van reizen in Nederland geldt, dat de vakantiereis en/of verblijf vóóraf geboekt moet zijn.

Duur

 • De dekking begint op het moment dat Verzekerde het woonadres in Nederland heeft verlaten om een (recreatieve) reis naar het buitenland te ondernemen en eindigt bij terugkeer daarin, tenzij de reis bij terugkeer in Nederland op andere wijze is beëindigd en Verzekerde weer normaal deelneemt aan het dagelijks woon- en werkverkeer.
 • De verzekering is aangegaan voor de duur van 1 jaar. Na de eerste contractstermijn van 1 jaar wordt de verzekering telkens voor één jaar verlengd.
 • De dekking wordt opgeschort (niet meer geldig) zodra een verblijf in het buitenland langer duurt dan 90 aaneengesloten dagen.

2- Aansprakelijkheid

 • De mogelijke schade aan logiesverblijf is gedekt tot € 200,-
 • Ga je vrijwilligerswerk doen of stagelopen, en heb je geen aansprakelijkheidsdekking in het buitenland via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, overweeg dan om de aflopende verzekering JoHo Special ISIS   af te sluiten Daarmee ben je  ook tijdens je werkzaamheden gedekt zijn voor aansprakelijkheid.

3- Sport, Avontuur & Werkzaamheden

Adrenaline sporten die zijn gedekt

 • Bobsleeën, bungee jumping, gliding, hang-gliding, heli-skiën, jet skiën, microlicht vliegen, parachutespringen, para-skiën, skivliegen, skialpinisme, vliegen anders dan als betalende passagier op een reguliere vlucht, speedskiën, off piste skiën.
 • Reddingswerken(opsporen) doormiddel van een lawine is niet gedekt
 • Van de dekking is uitgezonderd het onderdeel Ongevallen

Gevaarlijke sporten die niet zijn gedekt

 • Sporten die een buitengewone kans op ongevallen met zich meebrengen zoals: (semi) professioneel uitoefenen van een sport, racen anders dan te voet (dus auto racen, motor racen, fiets racen, boat racen, etc.), het gebruik van vuur- en andere wapens, bergbeklimmings expedities: al het bergbeklimmen en trekking activiteiten boven 6500 meter, de toppen van de ‘Greater Ranges’, de hoge bergen van Azië (Himalaya, Karakoram, Pamirs, Tien Shan), de hoge bergen van Zuid Amerika (Andesgebergte, de Fitzroy en Paines van Patagonia, en andere bergen met toppen boven de 6500 meter), de bergen van de Noordpoolgebied en Antarctica, nieuwe te beklimmen routes, bergen die onbereikbaar zijn, afstandelijk en moeilijk bereikbaar gebieden, cliff diving, cliff jumping, diepzeeduiken (dieper dan 40 meter onder zeeniveau), freeclimbing, free-diving, jagen, motorsport, rodelen, skispringen, snelheids-, record- betrouwbaarheids- en behendigheidsritten en –wedstrijden, solozeezeilen, vechtsporten, zeezeilen buiten territoriale water en andere gevaarlijke sporten.

Werk & studie

 • Betaalde werkzaamheden, vrijwilligerswerk, stage en studie zijn toegestaan

4 - Medische kosten

 • De Continu dekt medische kosten in het buitenland tot de kostprijs.
 • Tandheelkundige kosten zijn gedekt tot € 340,-

5 - Bagage

 • Bagage is tot € 700,- gedekt
 • Hierbij geldt een eigen risico van € 90,- tot maximaal € 270,-.

6 - Repatriëring en buitengewone kosten

Dekkingen

 • Transportkosten stoffelijk overschot: tot kostprijs
 • Repatrieringskosten ivm ziekte/ongeval van verzekerde: tot kostprijs
 • Extra reiskosten: € 2.250,-
 • Extra verblijfskosten (p.p. per dag): € 25,-
 • Telegram/Fax/Telex/Email/Tel. kosten van alle verzekerden samen : € 100,-

Negatief reisadvies

 • Ben je al in het gebied waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven? Dan heb je dekking tot het moment dat je redelijkerwijs het gebied hebt kunnen verlaten.
 • Wil je reizen naar en in een gebied met een negatief reisadvies (code oranje of rood)? Dan ben je niet verzekerd.

7 - Ongevallen

 • Tijdens je reis kan het voorkomen dat je een ongeval krijgt waardoor je blijvend letsel oploopt of overlijdt. In dat geval word een eenmalig bedrag uitgekeerd.
  • Bij overlijden: € 2.250,-
  • Bij blijvende invaliditeit: max € 22.500,-
  • Bij blijvende invaliditeit: max. (70+) € 2.250,-

8 - Rechtsbijstand

 • De JoHo Continu heeft geen dekking voor rechtsbijstand.

Voorwaarden

 

 

Premie

 

Deze verzekering afsluiten

JoHo Continu: Premies
 

Jaarpremie inclusief poliskosten.

Alleenstaand

 
Europa € 30,-
Wereld € 45,-

Inclusief partner

 
Europa € 60,-
Wereld € 85,-

Inclusief gezin

 
Europa € 80,-
Wereld € 108,-

Duur, Verlenging & Opzegtermijn

 • Je sluit de verzekering af voor minimaal één kalenderjaar.
 • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je zelf opzegt. 
 • De opzegtermijn bedraagt één maand en opzeggen verloopt via het contactformulier verzekeringen  

 

Doorlopende reisverzekering afsluiten = JoHo abonnee zijn

Lees binnenkort meer over de voordelen en services die je ontvangt als je een reisverzekering via JoHo.

 

Aanvragen & Afsluiten