Regels & Spelregels

Regels & Spelregels

Uitgangspunten

 

Basisregels en uitgangspunten

 • Iedere donateur en abonnee krijgt een JoHo nummer toegewezen. Dit nummer kun je nodig hebben in de Nederlandse JoHo support centers en online. Ook kan erom worden gevraagd in communicatie met JoHo in Nederland of door de bij JoHo aangesloten partijen in Nederland en in het buitenland.
 • Het JoHo donateurschap en de abonnementen zijn niet aan leeftijd gebonden.
 • Het donateurschap en de abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd: zie het onderdeel ‘Beëindigen’.
 • Het nummer wordt verstrekt op het moment dat je je aansluit. Ben je je nummer kwijt? Log in op je My JoHo page  of vraag ernaar aan de balie in één van de JoHo support centers.
 • JoHo is een organisatie met veel activiteiten en een groot aantal donateurs en abonnees, dus mocht je niet tegenkomen wat je zoekt of nog een aantal vragen hebben, neem dan contact op via het contactformulier, mail of telefoon of ga eens langs bij één van de Nederlandse JoHo support centers.

Nieuwsbrief en informatie toesturen

 • JoHo zal je gegevens alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst en om je te informeren over relevante (nieuwe) producten en services van JoHo of één van de organisaties waar JoHo mee samenwerkt op het gebied van internationale samenwerking  of talentontwikkeling. Wil je geen informatie ontvangen, geef dit dan door via het contactformulier .
 • Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de 'Unsubscribe' link in de nieuwsbrief die je per mail ontvangt.

Gegevens wijzigen

 • Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, rekeningnummer, e-mailadres etc.) kun je doorgeven via het wijzigingsformulier .

Actief worden

 • Jij kunt ook een bijdrage leveren aan het JoHo netwerk. Als vrijwilliger kun je bij de JoHo events en de JoHo dagen in Nederland meehelpen, je kunt je aansluiten bij het JoHo PR team van jouw stad, jouw foto- of videomateriaal beschikbaar stellen aan de JoHo redactie of redactioneel een steentje bijdragen aan de JoHo samenvattingen en keuzewijzers. Je kunt je ervaringen, foto's en tips delen via JoHo WorldSupporter .
 • Daarnaast kun je je als vrijwilliger een periode inzetten bij de buitenlandse projecten, een project sponsoren vanuit huis of bijvoorbeeld op vakantie langs gaan bij één van de projecten.

JoHo voordelen & kortingen

 • JoHo donateurs kunnen een abonnement afsluiten en zo gebruikmaken van aanvullende voordelen, zoals  kortingen, extra korting of bijvoorbeeld het gratis afhalen van studiesamenvattingen en studiehulp

JoHo verwerkings- & administratiekosten

 • Voor de meeste handelingen worden geen verwerkings- of administratiekosten gerekend.
 • Daar waar wel sprake van verwerkings- of administratiekosten zijn deze gewoonlijk 7,50 euro per handeling

JoHo donateur worden

 • Lees meer over JoHo donateur worden .   
 • Wil je weten wat de abonnementen kosten of welk abonnement je nodig hebt, om van de kennis- en keuzehulpmiddelen of kortingen gebruik te kunnen maken? Ga dan naar abonnement kiezen .
 • Kortingen gelden (tenzij anders aangegeven) voor producten en diensten aangeschaft in de JoHo support centers in Nederland, online bij JoHo en bij JoHo partners. Een overzicht van alle kortingen vind je in het kortingenoverzicht.
 • Je vindt de JoHo support centers met winkels in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Haag en Groningen. Openingstijden van de JoHo support centers kun je online vinden via Contact & Support

Basisregels donateurschappen

 • JoHo donateurs en abonnees maken het mogelijk dat JoHo zich al jaren inzet om internationale projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling succesvol te laten verlopen.
 • JoHo donateurs kunnen ervoor kiezen een abonnement af te sluiten voor extra kortingen en extra kennis, keuze en adviesservices.
 • De jaarlijkse donateursbijdrage voor donateurs is minimaal 5,00 euro.
 • De JoHo donateursbijdrage is doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
 • De betaling van de donateursbijdrage heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
 • De voorwaarden en voordelen bij het JoHo donateurschap kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.

JoHo donateursnummer

 • Het JoHo nummer wordt verstrekt op het moment dat je donateur wordt. Ben je je nummer kwijt? Log in op je My JoHo  of vraag ernaar aan de balie in één van de JoHo support centers.
 • Ga je langs bij één van de JoHo support centers en wil je in aanmerking komen voor de voordelen en services als donateur en is er nog geen online account aangemaakt, neem dan even een andere vorm van legitimatie mee.
 • Het donateurschap is strikt persoonlijk. Alleen jij als donateur zelf hebt recht op de voordelen en services. Het is dus niet (tijdelijk) overdraagbaar aan derden.

JoHo credits

 • JoHo credits zijn bedoeld om aan te geven dat JoHo en alle betrokkenen aan de projecten jou zeer erkentelijk zijn voor jou bewezen diensten van de afgelopen jaren.
 • Daarnaast zijn ze bedoeld om jou in staat te stellen, of te laten kennis maken, met services op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en internationale samenwerking, waar je anders maar moeilijk toegang toe zou krijgen.

Beeïndigen (opzeggen) donateurschap

 • Het JoHo donateurschap kan te allen tijde worden beëindigd. De jaarlijkse donatie wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je donatie niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende donateursjaar de beëindiging hebt verstuurd.
 • Beëindigen van je donateurbijdrage: gebruik hiervoor het wijzigingsformulier . Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Schriftelijk opzeggen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Vermeld relevante gegevens, zoals het JoHo nummer en (in ieder geval) het bankrekeningnummer waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je donateurschap tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services.
 • Teruggave of gedeeltelijk teruggave van de donateurschapsbijdrage is niet mogelijk.
 • Verzoeken tot het beëindigen van een donateurschap die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je donateurschap loopt nog door in het daaropvolgende jaar.

JoHo abonnee worden

Basisregels abonnementen

 • Je kunt een JoHo abonnement afsluiten voor 20,00 of 80,00 euro per kalenderjaar.
 • Een JoHo abonnement is net als het donateurschap doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
 • De betaling van het abonnementsgeld heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
 • De voorwaarden en voordelen van de abonnementen kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.
 • Abonnementen die niet meer worden aangeboden, zullen redelijkerwijs zijn geupgraded naar het serviceniveau van het abonnement dat daar het dichtstbij in de buurt ligt, zonder dat daar jaarlijks extra kosten voor worden gerekend.

Beëindigen abonnement

 • Het JoHo abonnement kan te allen tijde worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je abonnement niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende abonnementsjaar de beëindiging hebt verstuurd.
 • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je abonnement tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services. Verzoeken tot het beëindigen van een abonnement die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je abonnement loopt nog door in het daaropvolgende jaar en je kan dus nog gedurende dat jaar gebruikmaken van de voordelen en services.
 • Beëindigen van je abonnement: gebruik hiervoor het daartoe bestemde formulier. Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Schriftelijk Beëindigen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Vermeld in ieder geval de volgende relevante gegevens, zoals het JoHo nummer, je e-mailadres en het IBAN nummer van de rekening waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je verzoek.