Samenwerken met JoHo op het gebied van verzekeringen

Verzekeringen voor studie, stage, werk, vrijwilligerswerk of reizen in het buitenland

voor emigranten en expats & voor aupairs in Nederland

 

Verzekeringen & Partnerships

 

Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf - Partnerbundel

Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf - Partnerbundel

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Gaan er via je organisatie regelmatig medewerkers of klanten op pad (van enkele individuen tot tientallen of honderden mensen)?

 • Maak dan gebruik van de mogelijkheid om door JoHo een vrijblijvende check te laten uitvoeren.
 • Door je klanten of medewerkers bij JoHo actief aan te leveren voor een Verzekeringscheck, worden ze door goed opgeleide JoHo medewerkers voorzien van een objectief en passend advies.

Op welke manier kan je je deelnemers voorzien van een passende verzekering?

 • Je kunt als organisatie zelf de met JoHo afgesproken verzekering en dekking voor je deelnemers afsluiten (je organisatie is dan de verzekeringnemer en draagt ook de verzekeringspremie af)
 • Je kunt de deelnemers verplichten zelf de met JoHo afgesproken verzekering en dekking af te sluiten. Als de verzekering is afgesloten koppelt JoHo dit terug aan de organisatie.
 • Je stuurt de contactgegevens door van de deelnemers. JoHo neemt dan contact op om de deelnemers van advies en een afsluitmogelijkheid te voorzien.
 • Je kan deelnemers in je communicatiekanalen doorverwijzen naar de online verzekerings-, en adviespagina's. JoHo kan een korte tekst aanleveren om in je communicatiekanalen en socials te gebruiken.

Reisverzekering en internationale ziektekostenverzekering

 • JoHo krijgt veel vragen van organisaties die hun klanten of medewerkers willen voorzien van een passend advies omtrent hun reis- en/of ziektekostenverzekering in het buitenland.
 • Daarmee bieden organisaties hun externe of interne klant extra service plús worden de risico's verkleind rondom onverwachte of hoge kosten voor de betrokkenen zelf, voor de organisatie(s) en voor de counterparts in het buitenland.
 • JoHo heeft dan ook stevige expertise opgebouwd rondom het adviseren en verzekeren van mensen die voor korte of lange periode naar het buitenland gaan om te wonen, werken, leren, helpen of reizen.
 • Tevens kunnen klanten of medewerkers worden ondersteund rondom het stopzetten van de zorgverzekering in Nederland en/of het uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

Annuleringsverzekering

 • Ook voor het afsluiten van annuleringsverzekeringen, al dan niet met speciale regelingen rondom bijvoorbeeld studie-inloting of herexamens, kunnen klanten worden voorgelegd aan JoHo voor advies.

Aanmelden & starten met het doorsturen van klanten

Check de antwoorden op gerelateerde vragen als:

 • Hoe kan je je organisatie aanmelden voor de JoHo Verzekeringscheck?
 • Hoe en waar lever je geïnteresseerde klanten aan voor een Verzekeringscheck?
 • Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?
 • Welke materialen en teksten kan je gebruiken om je eigen doelgroep te wijzen op nut en noodzaak van een passende verzekering / passend verzekeringsadvies?

Contact

 

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

 • Ja dat kan uiteraard. Basisuitgangspunt is dat je je klanten actief voorlegt aan JoHo, zodat JoHo ze kan benaderen.

Exclusief voor JoHo donateurs en abonnees

 • Annuleringsverzekeringen via JoHo zijn extra voordelig en exclusief af te sluiten door JoHo donateurs en abonnees
 • Je klant is al JoHo donateur voor 5 euro per jaar
 • Annuleringsverzekeringen kunnen desgewenst worden gecombineerd met reisverzekeringen
 • Alleen in incidentele gevallen (groot volume, hoge reissommen) kan een uitzondering worden gemaakt, maar resulteert het wél donateur of abonnee worden nog steeds in extra voordelen en kortingen

Extra voordeel voor je klanten bij het afsluiten via JoHo

Kiezen je klanten voor het afsluiten van een annuleringsverzekering via JoHo, dan ontvangen zij een gratis JoHo serviceabonnement Hiermee krijgen zij o.a.:

 • korting op de annuleringsverzekering
 • korting op de reisverzekering
 • stevige kortingen bij de aanschaf van reisuitrusting en artikelen voor veiligheid en gezondheid in het buitenland (aanschaf kan online of in de support centers)
 • toegang tot JoHo summaries; JoHo's uittreksel database & studie- en loopbaanhulpmiddelen

Speciale regelingen rondom studie-inloting, herexamen e.d. mogelijk

 • Speciaal voor klanten van Nederlandse bemiddelende organisaties heeft JoHo tegen een zeer geringe premietoeslag extra annuleringsvoorwaarden bedongen
 • Ook de bemiddelingskosten van de organisatie zijn verzekerd
 • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren (vraag naar de extra voorwaarden)
 • Annulering is ook mogelijk wanneer je klant onvoldoende studiepunten heeft behaald of niet slaagt voor het middelbare schoolexamen
Welke materialen en teksten kan je gebruiken om je eigen doelgroep te wijzen op nut en noodzaak van een passende verzekering of passend verzekeringsadvies?
Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Service

 • Heb je een organisatie in het buitenland en wil je je internationale ziektekosten en/of andere internationale verzekeringen tegen het licht houden? Of zoek je aanvullend advies? Maak dan gebruik van de Emigratie- & Expatservice van JoHo.
 • Werp eerst een blik op de JoHo websites voor emigratieverzekeringen of expatverzekeringen

Advies

 • Vul het adviesformulier in voor een eerste retouradvies omtrent passende verzekeringen
 • Of meld je direct aan bij de Emigratie- & Expatservice voor een op-maat advies & hulp bij administrief regelwerk

Voordeel

 • Ben je JoHo donateur en breng je je eigen internationale ziektekostenverzekering bij JoHo onder? Dat opent deuren om een organisatie serviceabonnement (4) te barteren, waarmee je gratis toegang krijgt tot JoHo services: plaatsen van advertenties en vacatures, verspreiden van flyers, etc. Vul het adviesformulier in.
 • Heb je reeds een internationale ziektekostenverzekering bij JoHo ondergebracht? Maak dan via het JoHo media & services formulier voor organisaties gebruik van de verschillende JoHo services. Geef op het formulier aan dat je een verzekering bij JoHo hebt lopen.
Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van Verzekeringen op?

Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van Verzekeringen op?

1. Meer zekerheid & helderheid voor alle betrokkenen

 1. Als organisatie weet je zeker dat de persoon die je doorstuurt van goed verzekeringsadvies wordt voorzien.
 2. Daarbij wordt rekening gehouden met de meest actuele informatie en ontwikkelingen in verzekeringsproducten en polisvoorwaarden.
 3. De kans op moeilijkheden en (communicatie)misverstanden voor jou als betrokken organisatie wordt kleiner, als je klant of medewerker weet dat JoHo het aanspreekpunt is voor af te sluiten verzekeringen & follow-up
 4. Efficiëntere hulp & follow-up bij problemen van verzekerden in het buitenland (waar nodig maakt JoHo de verzekerde wegwijzer in contact met verzekeraars)

Extra inkomsten voor alle betrokkenen

 1. Het is, afhankelijk van soort verzekering en volume, mogelijk om leadfees te ontvangen (zie het schema over samenwerken en adverteren) of (collectieve) kortingen te genereren. De feestructuur is gekoppeld aan het actief doorsturen van leads (actief aanleveren van boekers en/of klanten, zodat JoHo ze kan benaderen)
 2. De verzekeringsomzet die JoHo als geheel genereert stijgt, waarmee de bijdrage groeit aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling
 3. Stijgt de verzekeringsomzet die via de samenwerking wordt gegenereerd, dan bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kosten (jaarlijkse bijdrage) van een organisatie serviceabonnement te barteren

Nieuwe of aanvullende pr mogelijkheden bij JoHo

 1. De mate waarin actief en tijdig leads worden doorgestuurd en verzekeringen worden afgesloten is uiteraard van invloed op de waarde van de samenwerking voor JoHo.
 2. JoHo beloont haar op dit terrein succesvolle & duurzame relaties dan ook met extra pr kansen in de JoHo kanalen.
 3. Daarbij opent een succesvolle samenwerking op dit gebied mogelijkheden voor het barteren van bijvoorbeeld ruimtegebruik in de JoHo support centers, het gebarterd gebruik maken van de (pr) mogelijkheden voor organisatie exposure of vacatureaandacht binnen een organisatie-serviceabbonnement

Grotere efficiency

 1. Verzekeringsvragen die klanten of medewerkers aan jou als organisatie stellen kunnen in samenwerking met JoHo efficiënter worden beantwoord
 2. Wanneer de benadering voor een verzekeringscheck door JoHo pro-actief (contactmogelijkheid in eigen beheer), gebundeld (efficiency) en op-maat (voldoende details bekend) kan plaatsvinden verbetert dat veelal de (gezamenlijke) saleskans. Het adhoc karakter van het contact verdwijnt; beide partijen zijn niet meer afhankelijk van wanneer iemand zelf "toevallig" contact opneemt voor een check.

  

   

 

JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: pagina begrijpen

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)