Verzekeringen voor au pairs die naar Nederland komen

Ben je verzekerd in Nederland:

  tijdens je werk als au pair, tijdens je vakantie met de familie, na je werkzaamheden of tijdens je terugreis?

  JoHo: crossroad uit bundel

   

  Au pair gezin en au pair in Nederland

   

  Wat is de wet- en regelgeving omtrent au pairs in Nederland?

  Wat is de wet- en regelgeving omtrent au pairs in Nederland?

  • Bij het regelen van een au pair, komt een gastgezin regelmatig in aanraking met wet- en regelgeving. Als specialist op het gebied van au pair verzekeringen en door samenwerkingen met de vele au pair partners, is JoHo nauw betrokken bij de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van au pairs in Nederland. JoHo streeft ernaar om informatie over nieuwe ontwikkelingen zo goed en snel mogelijk beschikbaar te stellen.
  • Een van de instanties waar een au pair gezin mee te maken krijgt is de IND. Iedere au pair, ongeacht of zij van binnen of buiten de EU komt, dient bij de IND bekend te zijn als au pair en dient derhalve via een erkend referent (au pair bemiddelingsbureau) in Nederland te verblijven. Deze regels maken deel uit van het Au pair beleid. Het niet naleven van het au pair beleid betekent o.a. een overtreding van de Vreemdelingenwet en het au pair gezin riskeert hiermee (enorm hoge) boetes.
  Wat zijn de aandachtspunten op het gebied van de verzekeringen wanneer een au pair naar Nederland komt?

  Wat zijn de aandachtspunten op het gebied van de verzekeringen wanneer een au pair naar Nederland komt?

  Verzekeringen voor wanneer een au pair naar Nederland komt

  • Er zijn diverse mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de eisen die diverse instanties stellen. Informatie over deze verschillende mogelijkheden vind je op de gespecialiseerde JoHo aupair verzekeringen website 

  Basiszorgverzekering

  • Een gevolg van de huidige regelgeving is dat au pairs verplicht een Nederlandse basisverzekering moeten afsluiten. Au pairs in Nederland worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namelijk gezien als werknemers. Dit heeft als gevolg dat au pairs verplicht zijn om een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten.
  • Op de pagina basisverzekering voor au pairs  is meer lezen over deze verzekeringsplicht.

  Speciale au pair reisverzekering

  • Sinds 2013 is aanvullende wetgeving van kracht (MOMI). In deze wet is de zorgplicht die het au pair bureau alsmede het gastgezin hebben richting de au pair vastgelegd. Zorgplicht betekent een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen, in dit geval de au pair. Om aan een deel van de zorgplicht te voldoen, is het aan te raden om een au pair verzekering af te sluiten.
  • Omdat de meeste reguliere reisverzekeringen geen dekking bieden wanneer iemand uit het buitenland als au pair komt werken in Nederland, zijn er aparte au pair verzekeringen. Deze bieden uiteraard wel dekking voor een au pair in Nederland. Over het algemeen moet het gastgezin een verzekering voor de au pair afsluiten, en wel voordat de au pair uit het land van herkomst vertrekt.

   

  Au pair & Verzekeringen

   

  Waarom een au pair verzekering afsluiten als een au pair naar Nederland komt?

  Waarom een au pair verzekering afsluiten als een au pair naar Nederland komt?

  Een au pair verzekering afsluiten al een au pair naar Nederland komt?

   

  Au pair verzekering afsluiten en de dekking

  • Voor Nederlandse gastgezinnen en buitenlandse au pairs die naar Nederland komen, zijn er speciale au pair verzekeringen.
  • Deze verzekeringen bieden dekking voor au pair werkzaamheden in Nederland, spoedeisende medische kosten, aansprakelijkheid, buitengewone kosten (zoals een terugreis naar het land van herkomst in verband met ernstige familie-omstandigheden) en tijdens vakanties met het gastgezin in Europa.
  • Let op, zoals bij alle reisverzekeringen zijn bestaande medische en tandheelkundige klachten en aandoeningen uitgesloten van de dekking.
  • Je kunt je meer informatie vinden op de JoHo website voor au pair verzekeringen

  Afsluiten voor vertrek

  • De verzekering kan ingaan op het moment van vertrek waardoor de au pair is verzekerd vanaf het moment dat ze uit het land van herkomst afreist naar Nederland. 
  • Deze verzekeringen moeten worden afgesloten voor de au pair uit land van herkomst vertrekt door het Nederlandse gastgezin.
  • Neem in het geval de au pair al in Nederland is contact op met JoHo . Er kan dan in overleg bepaald worden welke mogelijkheden er zijn. 

  Zorgplicht

  • Gastgezin en au pair organisatie hebben hiermee aan een deel van de zorgplicht voldaan.
  • Je kunt je meer informatie vinden op de JoHo website voor au pair verzekeringen

   

    

   

  Verzekeringen voor au pairs in Nederland

   

   

   

  JoHo: crossroad uit bundel
  JoHo: footprint achterlaten
   
  (service voor JoHo donateurs & abonnees)
   
   
  JoHo: pagina topic
  Verzekeringen voor au pairs die naar Nederland komen Ben je verzekerd in Nederland:   tijdens je werk als au pair, tijdens je vakantie met de familie, na je werkzaamheden of tijdens je terugreis?

   

   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Verzekeren via JoHo  

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

  Aansluiten bij JoHo 

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier voor verzekeringen
   
  Telefoon & Afspraken
  di t/m do tussen 11.00 - 17.00
  +31 (0)88-3214567
  Skype: op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL