Contact opnemen over samenwerking met JoHo

 

 

Contact opnemen met JoHo
 • JoHo biedt diverse services en media die je als organisatie of initiatiefnemer kunt inzetten
 • Je kunt dit contactformulier gebruiken om aan JoHo kenbaar te maken in welke services je geïnteresseerd bent of om contact te laten opnemen
 • Contact opnemen via email: cooperation@joho.org

Graag hier je eigen naam en rol binnen je organisatie
Geef hier het telefoonnummer aan waarop de contactpersoon overdag bereikbaar is.
Kies een of meerdere JoHo services of media waar je gebruik van wilt maken en vul vervolgens de relevante velden in.

 

Verzekeringssamenwerking

klanten en/of medewerkers die naar het buitenland gaan door JoHo laten verzekeren of voorzien van verzekeringsadvies

Ook handig om aan te geven is of er gedurende het jaar bepaalde piek-perioden in vertrek zijn.
Geef bijvoorbeeld het aantal weken, maanden of jaren aan. Gaan mensen periodiek, vaker achter elkaar, dan graag ook een toelichting. Varieert de periode, geef dan bijvoorbeeld een minimum, maximum of gemiddelde aan.
Geef een zo goed mogelijke omschrijving van de activiteiten en eventuele bijzondere omstandigheden. Geef ook aan indien men een vergoeding ontvangt, of dat in geld of in een andere vorm is, plus de hoogte daarvan. Het ontvangen van een vergoeding kan gevolgen hebben voor welke verzekering relevant is.
Handig om aan te geven is hoe je je klant, werknemer, stagiair etc. gaat informeren over de JoHo Verzekeringscheck. Veel organisaties kiezen voor een herhaalde boodschap: per mail, via website, bij persoonlijk contact.

 

Advertentie plaatsing

Breng je product, service of boodschap onder de aandacht van JoHo donateurs, abonnees en bezoekers

Geef kort aan op welke manier je zou willen adverteren: het plaatsen van een banner (en globaal of concreet waar), het plaatsen van een advertentie bij online JoHo summaries, het plaatsen van een hardcopy advertentie in samenvattingen, het plaatsen van een advertentie op een JoHo flyer, het ophangen van een poster in de JoHo support centers, gebruik maken van een mediapakket met meerdere advertentie-opties, etc.
Geef een indicatie van een advertentieperiode: jaarrond, in welk kwartaal, in welke maanden, etc.
Geef hier kort de inhoud van je advertentie of campagne aan.

 

Productpromotie & Vacatureplaatsing

 

 

  Geef de minimum en/of maximum periode aan dat een potentieel geïnteresseerde beschikbaar moet zijn, of de eerst mogelijke en laatst mogelijke startdatum. Aan te vullen met o.a. mogelijke flexibiliteit in beschikbare periode of startdata, achtergrond waarom gekozen wordt voor deze periode, is de functie doorlopend/jaarrond etc.
  Geef aan: land en stad. Aan te vullen met o.a. achtergronden bij deze locatie, toelichting wanneer de locatie flexibel kan zijn, etc.
  In geval van een vacature : Kies een aansprekende titel van de vacature incl. functie-indicatie. Aan te vullen met o.a. achtergrond van de vacature, achtergrond bij de organisatie en/of lokale partner, indicatie van de werkzaamheden, gangbare taal/talen tijdens werkzaamheden, doelgroep(en) waarvoor je werkt, waarde van de job voor potentieel geïnteresseerden, hoeveel werknemers worden gezocht
  Welke vaardigheden kunnen tijdens de werkzaamheden of de activiteit worden ontwikkeld of verbeterd?
  Kernvoorwaarden waar potentieel geïnteresseerden aan moeten voldoen: vereiste diploma's, werkervaring of kernvaardigheden. O.a. aan te vullen met minimum leeftijd, vereiste talenkennis, aanvullende betrokkenheid Kosten voor rekening van de geïnteresseerde

   

  Korting aanbieden aan JoHo donateurs

  Tip: Lees meer over kortingen voor JoHo donateurs

   

  Beschrijf welke service of welk product je extra onder de aandacht wilt brengen van JoHo donateurs door een korting of ander voordeel te verstrekken.
  Omschrijf hier (de hoogte van) het voordeel dat je JoHo donateurs wilt bieden. Verstrek je een korting in geld, dan leert de ervaring dat een vast bedrag (i.t.t. een percentage) JoHo donateurs het meeste aanspreekt.

   

  Aanpassingen doorgeven in je organisatie profiel op joho.org of Worldsupporter

  Het organisatieprofiel wordt door de JoHo Redactie via vaste formats samengesteld. Toch kan het zijn dat je (kleine) aanpassingen wilt doorgeven; geef dit dan hier aan. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde contactgegevens, of nieuwe mogelijkheden omtrent banen of stages bij je organisatie.

   

  Toelichting of opmerkingen

  Geef hier eventuele aanvullende opmerkingen aan bij het gebruik van één van bovenstaande JoHo services & media.

    

     

   

  JoHo: concept begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: footprint achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)