Contact opnemen over samenwerking met JoHo

 

Graag hier je eigen naam c.q. de naam van de centrale contactpersoon invullen.
Geef hier het telefoonnummer aan waarop de contactpersoon overdag bereikbaar is.
Kies een of meerdere JoHo services of media waar je gebruik van wilt maken en vul vervolgens de relevante velden in.

 

Verzekeringscheck

klanten en/of medewerkers die naar het buitenland gaan door JoHo laten voorzien van verzekeringsadvies

Ook handig om aan te geven is of er gedurende het jaar bepaalde piek-perioden in vertrek zijn.
Geef bijvoorbeeld het aantal weken, maanden of jaren aan. Gaan mensen periodiek, vaker achter elkaar, dan graag ook een toelichting. Varieert de periode, geef dan bijvoorbeeld een minimum, maximum of gemiddelde aan.
Geef een zo goed mogelijke omschrijving van de activiteiten en eventuele bijzondere omstandigheden. Geef ook aan indien men een vergoeding ontvangt, of dat in geld of in een andere vorm is, plus de hoogte daarvan. Het ontvangen van een vergoeding kan gevolgen hebben voor welke verzekering relevant is.
Handig om aan te geven is hoe je je klant, werknemer, stagiair etc. gaat informeren over de JoHo Verzekeringscheck. Veel organisaties kiezen voor een herhaalde boodschap: per mail, via website, bij persoonlijk contact.

 

Advertentie plaatsing

Breng je product, service of boodschap onder de aandacht van JoHo donateurs en bezoekers

Geef kort aan op welke manier je zou willen adverteren: het plaatsen van een banner (en globaal of concreet waar), het plaatsen van een advertentie bij online JoHo summaries, het plaatsen van een hardcopy advertentie in samenvattingen, het plaatsen van een advertentie op een JoHo flyer, het ophangen van een poster in de JoHo support centers, gebruik maken van een mediapakket met meerdere advertentie-opties, etc.
Geef een indicatie van een advertentieperiode: jaarrond, in welk kwartaal, in welke maanden, etc.
Geef hier kort de inhoud van je advertentie of campagne aan.
Geef hier kort een maximum of van/tot bedrag aan dat je beschikbaar hebt voor de advertentie(s).
Kies een aansprekende titel van de vacature incl. functie-indicatie. Aan te vullen met o.a. achtergrond van de vacature, achtergrond bij de organisatie en/of lokale partner, indicatie van de werkzaamheden, gangbare taal/talen tijdens werkzaamheden, doelgroep(en) waarvoor je werkt, waarde van de job voor potentieel geïnteresseerden, hoeveel werknemers worden gezocht
Geef de minimum en/of maximum periode aan dat een potentieel geïnteresseerde beschikbaar moet zijn, of de eerst mogelijke en laatst mogelijke startdatum. Aan te vullen met o.a. mogelijke flexibiliteit in beschikbare periode of startdata, achtergrond waarom gekozen wordt voor deze periode, is de functie doorlopend/jaarrond etc.
Geef aan: land, werklocatie. Aan te vullen met o.a. achtergronden bij deze werklocatie, toelichting wanneer de werklocatie flexibel kan zijn, etc.
Welke competenties kunnen tijdens de job worden ontwikkeld of verbeterd? Lees meer over competenties op www.joho.org/nl/wereldstudent.
Wat zijn de kernvoordelen die je als werkgever aan je werknemer(s) biedt? Aan te vullen met o.a. secundaire arbeidsvoordelen, extra bijdragen, voorbereidingstraject of inwerkperiode, begeleiding, wat kan je leren tijdens de werkzame periode.
Welke kerncompetenties zijn essentieel, of nuttig, om te hebben voor de job? Lees meer over competenties op www.joho.org/nl/wereldstudent.
Kernvoorwaarden waar potentieel geïnteresseerden aan moeten voldoen: vereiste diploma's, werkervaring of kernvaardigheden. O.a. aan te vullen met minimum leeftijd, vereiste talenkennis, aanvullende betrokkenheid voor of na de werkperiode, aanvullende kosten voor rekening van de werknemer. Tip: voorkom algemeenheden als "flexibel zijn", "enthousiast zijn" etc.
De JoHo Redactie wijst in eerste instantie een potentieel geïnteresseerde de weg om meer te weten te komen over de vacature. Geef hier aan: op welke website(pagina) valt meer te lezen, wie is contactpersoon, achtergronden bij de selectieprocedure, voorkeuren in manier van solliciteren, etc.

 

Organisatie-serviceabonnement

Maak op een laagdrempelige manier gebruik van de kern van diverse JoHo producten en services

 

Vul hier het factuuradres, contactpersoon voor de factuurbetaling en rekeningnummer in. Je ontvangt na wederzijdse acceptatie jaarlijks een factuur voor de betaling. Ingangsdatum in overleg, na wederzijdse acceptatie.
Na acceptatie van je aanvraag wordt er contact opgenomen voor een inventarisatie van je wensen en wordt er gezamenlijk bepaald hoe en van welke services je gebruik kunt maken.

 

Ruimte(s) of faciliteiten in een JoHo support center gebruiken

Organiseer laagdrempelig en voordelig een voorlichtingsdag, infodag, workshop, training of borrel bij JoHo

 

Geef een korte omschrijving van de activiteiten die je wilt organiseren. Bijvoorbeeld infodag, training, workshop, voorlichtingsbijeenkomst, presentatie etc.
Geef een specifieke datum, of meerdere voorkeursdata, aan.
Hou rekening met openingstijden van het JoHo support center, tenzij anders afgesproken. Geef ook aan hoe laat coördinatoren aanwezig zijn.
Geef een indicatie, van/tot kan ook. Hou rekening met de capaciteit van de ruimte(s).
Check ook de uitleg-faq welke faciliteiten in welke support centers aanwezig zijn.

 

Korting aanbieden aan JoHo donateurs

Tip: Lees meer over kortingen voor JoHo donateurs

 

Beschrijf welke service of welk product je extra onder de aandacht wilt brengen van JoHo donateurs door een korting of ander voordeel te verstrekken.
Omschrijf hier (de hoogte van) het voordeel dat je JoHo donateurs wilt bieden. Verstrek je een korting in geld, dan leert de ervaring dat een vast bedrag (i.t.t. een percentage) JoHo donateurs het meeste aanspreekt.
Opname van de korting of het voordeel voor JoHo donateurs in (de koopomgeving van) je eigen kanalen stimuleert de afname van je product en het gebruik van de kortingen en voordelen. Door actief het JoHo donateurschap onder de aandacht te brengen, steun je tevens de doelstellingen van JoHo op het gebied van talentontwikkeling en internationale samenwerking.

 

(kleine) Aanpassingen doorgeven in je Organisatie-cv

Het organisatie CV wordt door de JoHo Redactie via vaste formats samengesteld. Toch kan het zijn dat je (kleine) aanpassingen wilt doorgeven; geef dit dan hier aan. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde contactgegevens, of nieuwe mogelijkheden omtrent banen of stages bij je organisatie.

 

JoHo voorlichtingsmateriaal gebruiken

Geef ook een korte toelichting op de doelgroep aan wie je de flyers gaat verspreiden.
Heb je meerdere locaties? Graag één centraal aanlever-adres vermelden.

Opmerkingen

Geef hier eventuele aanvullende opmerkingen aan bij het gebruik van één van bovenstaande JoHo services & media.

  

   

 

JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: pagina begrijpen

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)