Samenwerken met JoHo op het gebied van verzekeringen

Verzekeringen voor studie, stage, werk, vrijwilligerswerk of reizen in het buitenland

Verzekeringen voor emigranten en expats

JoHo: crossroad uit bundel

 

Verzekeringen & Partnerships

 

Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf

Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Reisverzekering en internationale ziektekostenverzekering

 • JoHo krijgt veel vragen van organisaties die hun klanten of medewerkers willen voorzien van een passend advies omtrent hun reis- en/of ziektekostenverzekering in het buitenland.
 • Daarmee bieden organisaties hun externe of interne klant extra service, en worden de risico's verkleind rondom onverwachte of hoge kosten voor de betrokkenen zelf, voor de organisatie(s) en voor de counterparts in het buitenland.
 • JoHo heeft dan ook stevige expertise opgebouwd rondom het adviseren en verzekeren van mensen die voor korte of lange periode naar het buitenland gaan om te wonen, werken, leren, helpen of reizen.
 • Tevens kunnen klanten of medewerkers worden ondersteund rondom het stopzetten van de zorgverzekering in Nederland en/of het uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

Op welke manier kan je je deelnemers voorzien van een passende verzekering

 • Je kunt deelnemers in je communicatiekanalen doorverwijzen naar de online verzekerings-, en adviespagina's. JoHo heeft teksten online staan om in je communicatiekanalen en socials te gebruiken.
 • Je kunt de deelnemers stimuleren (of verplichten) de met JoHo afgesproken verzekering en dekking af te sluiten zodat je zeker bent dat je deelnemers een dekkende verzekering hebben lopen, en je als organisatie niet in de problemen komt als je wordt aangesproken. Als de verzekering is afgesloten koppelt JoHo dit terug aan de organisatie.
 • Je kunt als organisatie zelf de met JoHo afgesproken verzekering en dekking voor je deelnemers afsluiten (jouw organisatie is dan de verzekeringnemer).

Annuleringsverzekering

 • Ook voor het afsluiten van annuleringsverzekeringen, al dan niet met speciale regelingen rondom bijvoorbeeld studie-inloting of herexamens, kunnen deelnemers worden verzekerd.

Aanmelden en starten met het doorsturen van deelnemers

 

Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Service

 • Heb je een organisatie in het buitenland en wil je je internationale ziektekosten en/of andere internationale verzekeringen tegen het licht houden? Of zoek je aanvullend advies? Maak dan gebruik van de Emigratie- & Expatservice van JoHo.
 • Werp eerst een blik op de JoHo websites voor expat- en emigratieverzekeringen

Advies

Voordeel

 • Breng je je eigen internationale ziektekostenverzekering bij JoHo onder? Dan opent dat deuren om te barteren, waarmee je gratis toegang krijgt tot diverse JoHo services zoals plaatsen van advertenties en vacatures, verspreiden van flyers, etc. Vul het formulier in bij interesse.
 • Heb je reeds een internationale ziektekostenverzekering bij JoHo ondergebracht? Maak dan via het formulier  gebruik van de verschillende JoHo services. Geef op het formulier aan dat je een verzekering bij JoHo hebt lopen.
Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van verzekeringen op?

Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van verzekeringen op?

Zekerheid en helderheid voor alle betrokkenen

 1. Als organisatie weet je zeker dat de persoon die je doorstuurt van een zo goed mogelijke dekkende verzekering wordt voorzien, of daar desgewenst advies over krijgt.
 2. Als organisatie weet je zeker dat er rekening wordt gehouden met de meest actuele informatie en ontwikkelingen in verzekeringsproducten en polisvoorwaarden.
 3. De kans op moeilijkheden en (communicatie)misverstanden voor jou als betrokken organisatie wordt kleiner, als je klant of medewerker weet dat JoHo het aanspreekpunt is voor af te sluiten verzekeringen en de follow-up.

Extra inkomsten en promotie voor alle betrokkenen

 1. Het is mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid tot inkomstendeling. De werkwijzes van JoHo zijn gebaseerd op fifty-fifty verdeling van inkomsten en inspanningen. De inkomsten aan de kant van JoHo vormen mede de basis waarop de JoHo projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling worden gefinancierd.
 2. De partner kan deelnemers zelf actief doorsturen, of zelf optreden als verzekeringnemer (dat wil zeggen dat een organisatie een verzekering kan afsluiten voor zijn deelnemers).
 3. JoHo werkt met name samen op basis van duurzame relaties, en kan ook voorzien in barters en ruilacties waar het gaat om promotie van de activiteiten van de partner. Alle JoHo mediakanalen (varierend van de websites met > 100.000 bezoekers per maand, tot aan de offline printproducten met > 50.000 oplage per periode) kunnen kosteloos worden ingezet.

Grotere efficiency voor alle betrokkenen

 1. Verzekeringsvragen die klanten of medewerkers aan jou als organisatie stellen kunnen in samenwerking met JoHo efficiënter worden beantwoord.
 2. Efficiëntere hulp en follow-up bij problemen van verzekerden in het buitenland. Waar nodig maakt JoHo de verzekerde wegwijs in contact met verzekeraars, en worden verzekerden bijgestaan in de rol van tussenpersoon.
Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je deelnemers via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

 • Ja dat kan.
 • Basisuitgangspunt is dat je je deelnemers de verzekering actief voorlegt.

Zijn er verzekeringen waarbij ook de bemiddelingskosten zijn meeverzekerd?

 • Bij annuleringsverzekeringen zijn niet alleen het ticket en verblijf verzekerd, maar ook de kosten die je voor de bemiddeling van je stage of vrijwilligerswerk hebt betaald (bij de reguliere annuleringsverzekeringen is dat niet geval) zijn via JoHo zijn exclusief af te sluiten door deelnemers aan partnerprogramma's en door JoHo donateurs en abonnees.
 • Annuleringsverzekeringen kunnen ook direct worden afgenomen door de partner zelf.

Zijn er speciale regelingen rondom studie-inloting, herexamen e.d.?

 • Speciaal voor klanten van Nederlandse bemiddelende organisaties heeft JoHo tegen een zeer geringe premietoeslag extra annuleringsvoorwaarden bedongen.
 • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren (vraag naar de extra voorwaarden).
 • Annulering is ook mogelijk wanneer je klant onvoldoende studiepunten heeft behaald of niet slaagt voor het middelbare schoolexamen.
Welke materialen en teksten kan je gebruiken om je eigen doelgroep te wijzen op nut en noodzaak van een passende verzekering of passend verzekeringsadvies?
Hoe werkt het als je op je eigen reisblog of reissite JoHo verzekeringen wilt promoten om daar -desgewenst- extra sponsoring of inkomsten mee te genereren?

Hoe werkt het als je op je eigen reisblog of reissite JoHo verzekeringen wilt promoten om daar -desgewenst- extra sponsoring of inkomsten mee te genereren?

Wanneer kan je met je eigen reisblog of -site samenwerken met JoHo?

 • Deze optie staat open voor bloggers die hun reisblog en/of -site voor, tijdens en ook na hun reis onderhouden en daarmee aantoonbaar een substantieel bereik genereren

Waarom samenwerken?

 • Voor jouw blog of site is het waardevol als je de bezoekers kunt laten profiteren van de expertise die JoHo heeft opgebouwd rondom reis- expat-, emigratie en annuleringsverzekeringen
 • Voor JoHo is het waardevol als jouw reisblog of -site helpt bij het werven van nieuwe JoHo donateurs en/of JoHo verzekerden; daarmee draag je bij aan het werk en de doelstellingen van JoHo

Het kan jou tevens extra inkomsten opleveren:

 • sponsoring van je verzekeringspremie of een deel daarvan
 • meedelen in de mogelijke inkomsten van de samenwerking: als jouw blog of site als bron wordt aangemerkt bij een nieuwe verzekering of andere service dan deel je mee in de mogelijke inkomsten. De inkomsten uit een samenwerking worden bij JoHo altijd verdeeld op gelijke basis

Welke materialen kun je gebruiken?

Vervolgactie(s)

 • Geef JoHo Insurances een eerste, doorlopende en prominente vermelding op je reisblog of -site; bijvoorbeeld middels een banner of tekst in de zijbalk (zichtbaar op onderliggende pagina's) of via een sticky contentpagina. Zie ook de teksten en banners.
 • Geef een seintje op als je bovenstaande procedure hebt afgerond: contact- en aanvraagformulier: partnerships

  

   

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel
JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: pagina topic
Samenwerken met JoHo: op het gebied van verzekeringen
JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)