OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering: dekkingsoverzicht


Ziektekostenverzekering binnen OOM Tijdelijk in het
Buitenland-verzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Light, Regular, en Comfort. 
 • De Light dekking voor Ziektekosten kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tussen 16 en 49 jaar.
 • Je ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering.
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten.

Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener, zowel bij losse consulten als bij ziekenhuisopnames, geplande operaties e.d. Dit betekent in de praktijk ook echt dat Je ontvangt volledige vrijheid hebt om te kiezen waar je behandeld wenst te worden, privéklinieken zijn daar niet van uitgesloten. Alleen ten behoeve van USA gelden beperkingen, en als Je ontvangt moet reizen voor Je ontvangt medische behandeling dienjede kosten daarvan zelf te betalen.
 • Er zijn echter nog twee andere belangrijke bepalingen bij deze 'vrije keuze' en die heeft OOM in haar polisvoorwaarden duidelijk omschreven: "Als het ziekenhuis waar u bent opgenomen meerdere verpleegklassen hanteert dan vergoedt OOM de kosten die gelijkwaardig zijn aan die van een meerpersoonskamer in een Nederlands ziekenhuis". En "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepalingen probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden.
 • Deze bepalingen spelen met name een rol in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken.

Tandartsverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat je verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.

Reisverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • Doorlopend (!) dekking zolang je buiten Nederland verblijft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen je eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd!
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis of gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft.
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wil je medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

Doorlopende Annuleringsverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  Aansprakelijkheidsverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:

  1. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die je  als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag daarvoor advies aan JoHo voor de mogelijkheden.
  2. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland.

  Rechtsbijstandverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil je van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die je gaat helpen. Let wel: lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering
  • Het land waar je verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract dat je hebt heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking (arbeidsconflicten zijn alleen onder excellent gedekt). Controleer dat dus goed voordat je de verzekering aanvraagt als je die dekking belangrijk voor je is
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien je woonachtig bent n Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekeringJe

  Ongevallenverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  • Je krijgt een uitkering indien je door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  Inboedelverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  • Om je eigendommen in je (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.

  Partners: met impact

  Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  JoHo 'chapter 'pagina

   

  Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Aantekeningen: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
  • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
  • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten